ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/01/2012

חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
14
ועדת הפנים והגנת הסביבה
02/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 475>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, ז' בטבת התשע"ב (02 בינואר 2012), שעה 09:30
סדר היום
<הצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 7), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר
אורי מקלב
מוזמנים
>
איילת פישמן - לשכת המפקח על הבחירות, משרד הפנים

עמי ברקוביץ - עורך-דין, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

סרן יונתן לוינשטיין - פרקליטות צבאית ראשית, ס' יועמ"ש אט"ל, משרד הביטחון

דובי דקל - רכז ביטחון, מרכז המועצות האזוריות

שמואל חן - דובר הוועדה
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
<הצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 7), התשע"א-2011>
היו"ר אמנון כהן
בוקר טוב, שבוע טוב. אני פותח את דיון ועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא הראשון על סדר-היום: הצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 7), התשע"א-2011, הכנה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק ממשלתית. איילת, מה את רוצה להגיד לנו בהצעת החוק?
איילת פישמן
אני רוצה להגיד שני דברים. דבר ראשון, ההצעה קובעת מועד בחירות אחד לכל המועצות האזוריות. כיום, המועצות האזוריות נחלקות לשתי קבוצות: קבוצה ראשונה תיבחר בדצמבר הקרוב, קבוצה שנייה תיבחר בדצמבר שנה הבאה.
היו"ר אמנון כהן
דצמבר הקרוב, 2012? שוב. קבוצה אחת בדצמבר 2012.
איילת פישמן
נכון. קבוצה שנייה – בדצמבר 2013.
היו"ר אמנון כהן
מה רוצים לעשות עכשיו?
איילת פישמן
רוצים לקבוע מועד אחיד לכולם. כמו שיש במגזר העירוני מועד אחד לכולם, לעשות אותו דבר במגזר הכפרי, כאשר התחולה היא כמובן לא מהבחירות הנוכחיות אלא מועד אחד אחרי. המועד הראשון המשותף יהיה 2018, כלומר מי שייבחר השנה יכהן חמש שנים וחצי; מי שייבחר ב-2013 יכהן ארבע שנים וחצי.
היו"ר אמנון כהן
זה כבר בתיאום איתם, מתואם איתם.
איילת פישמן
בוודאי.
היו"ר אמנון כהן
מה יהיה התאריך, החודש בשנה?
איילת פישמן
התאריך המשותף הראשון יהיה מאי 2018; התאריך המשותף הבא יהיה ינואר 2023.
היו"ר אמנון כהן
למה זה לא בימים של השלטון המקומי, העיריות? למה לא כל הארץ ביחד?
איילת פישמן
מכיוון שהחוקים הם שונים.
היו"ר אמנון כהן
אזרח בוחר באזור מגוריו – לא משנה אם הוא במועצה אזורית.
איילת פישמן
זה שינוי שאולי אפשר לחשוב עליו, זה לא מה שאנחנו כרגע מציעים. לטעמי, עולם המועצות האזוריות הוא מאוד מאוד שונה מבחינת החקיקה, מבחינת תהליך הבחירות עצמו, וזה לא יהיה נכון לאחד את כל הרשויות המקומיות בתאריך אחד.
היו"ר אמנון כהן
המדינה לא תוכל לתת מענה כי אין לנו מספיק פקידים שיעשו את העבודה? מה הבעיה?
איילת פישמן
אני לא חושבת שזה עניין של פקידים. אני חושבת שמהותית, התהליכים מאוד שונים ולכן יהיה קושי לקיים אותם במקביל.
היו"ר אמנון כהן
תסבירי לי, אני לא מבין.
איילת פישמן
ראשית, על מנת לסבר את האוזן, אומר שגם המעבר למועד אחד למועצות אזוריות זה דבר שאף פעם לא היה, זה פעם ראשונה יקרה. אנחנו כמובן ניערך לזה אבל כאשר אנחנו מדברים על 53 מועצות אזוריות, בעצם אנחנו מדברים על 1,000 ישובים שנבחרים ביום אחד. בכל ישוב רשימות אחרות, פתקים אחרים, מועמדים אחרים, זה מאוד מאוד מאוד מורכב.
היו"ר אמנון כהן
את זה אני מבין, אבל למה אי-אפשר לעשות את זה ארצי? כמו שיש בחירות כלליות לכנסת.
איילת פישמן
מכיוון שלטעמנו, זה מורכב מדי. אלה תהליכים שהם שונים.
היו"ר אמנון כהן
מבחינת אדמיניסטרציה או מאיזו בחינה?
איילת פישמן
מבחינת המהות. במהות, המועצה האזורית היא גוף פדרטיבי.
דובי דקל
אנחנו גם מעדיפים שזה יהיה בנפרד.
היו"ר אמנון כהן
מי זה אנחנו?
דובי דקל
מרכז המועצות האזוריות.
היו"ר אמנון כהן
אני מבין, אבל אני רוצה להבין מבחינת המודעות שיש לציבור, נניח כל חמש שנים, יהיה תאריך ייעודי – נובמבר או מאי, נחליט כולנו – ואז יש תאריך אחד שכל אזרח במדינת ישראל בוחר את ראש השלטון המקומי שלו - אחד במועצה האזורית, אחד במקומית ואחד בעירייה.
איילת פישמן
אני מבינה את ההיגיון שבדבר. אל"ף, זה לא נמצא כרגע על השולחן.
היו"ר אמנון כהן
בחוק. אנחנו יכולים להכניס את זה לשולחן.
איילת פישמן
ברור, אפשר גם לחוקק שעכשיו לילה.
היו"ר אמנון כהן
כן, משנים את התאריך, וזהו.
אורי מקלב
היושב-ראש שאל אם מבחינת התארגנות יש קושי בבחירות בכל הארץ, אתם אומרים שאין בעיה. מה קשורה המהות לתהליך? המהות - גם אם המשמעות אחרת, גם אם התהליך אחר, יותר מפוזר – אין לזה שום משמעות להיום. הפוך.
איילת פישמן
אתה טוען שאין לזה משמעות, אני טוענת שיש.
היו"ר אמנון כהן
מה המשמעות, עוד לא הבנתי.
אורי מקלב
את גם קבעת תאריכים בינואר. ינואר – קשה להגיד שזה תאריך הכי טוב לבחירות. לוקחים בחשבון שנובמבר זה עדיין לא חורף קשה ולא קיץ – ברשויות המקומיות מקיימים בנובמבר. ינואר – קשה להגיד שזה נוח, איך תקיימי בחירות כשיש שלג בגולן?
היו"ר אמנון כהן
אין פה שום דבר קדוש.
איילת פישמן
נכון. אני אענה לך מהסוף להתחלה, ברשותך. בראשית ימי המדינה קבעו שהבחירות לרשויות המקומיות תהיינה בראשית חודש חשוון, מבחינתנו זה תאריך מאוד מאוד לא מוצלח מכיוון שכל הפעולות המשמעותיות שחלות ערב בחירות, נופלות על חגים – זה מאוד לא נוח, גם את זה אולי נשנה פעם.

מבחינת הקושי באיחוד המוניציפלי הכללי - שאותו אנחנו לא מבקשים כעת – כמובן שיש פה עומס בלתי נסבל מנהלי, אני כרגע עוד לא מצליחה לתאר את המשמעויות שלו. אני יודעת שפה בבית הזה, אני כממשלה לא יכולה להגיד "קשה לי לבצע", יגידו לי אז תעבדי יותר קשה, ולכן אני לא אומרת.
האם זה יהיה הרבה יותר קשה מאשר היום - בוודאי. בוודאי, מכיוון שזה לא רק התוספת החיבורית. זוהי תוספת בטור הנדסי של כמויות העבודה.
אורי מקלב
גם בכנסת אתם עושים בכל מקום, בכל הארץ.
איילת פישמן
זה בדיוק השוני, מכיוון שבכנסת יש לנו 10,000 קלפיות שבכולן אותם פתקי הצבעה ואותם מועמדים – מאושרות שלושים ומשהו רשימות.

בבחירות לרשויות המקומיות במגזר העירוני יש מעל 15,000 מועמדים ב-1,600 רשימות מועמדים, שאת כולן אנחנו בודקים ומאשרים, בצוות שקטן בחצי מהצוות שנמצא פה בוועדת הבחירות המרכזית. במועצות האזוריות אנחנו מדברים כעת על 1,000 ישובים, בכל ישוב מספר רשימות למועצה, מספר רשימות לוועדים מקומיים. פשוט כדי שנדע על מה מדובר.
היו"ר אמנון כהן
חמש שנים אתם תיערכו לזה, תקבלו את כוח-האדם הנדרש. יש לכם חמש שנים להיערך.
איילת פישמן
בתיאוריה זה נראה מקסים. אני חייבת להגיד שלושה דברים. אל"ף, אני לא רואה את זה קורה במעשה; בי"ת, אני לא מוסמכת כרגע להתחייב על הדבר הזה – זה לא עבר מנכ"ל, זה לא עבר שר; גימ"ל, אני הייתי מציעה ומבקשת לראות איך אנחנו עושים את האיחוד במועצות האזוריות, כי שוב אני מדגישה- זו פעם ראשונה שדבר כזה יהיה, שכל 1,000 היישובים ילכו לבחירות ביום אחד.
אורי מקלב
איך היתה החלוקה עד היום?
איילת פישמן
כפי שאמרתי בראשית דבריי. בהיסטוריה הרחוקה, כל מועצה בכלל היתה בזמנה החופשי. בשלב הבא היו שלוש קבוצות, וכרגע יש שתי קבוצות, כלומר בכל קבוצה בערך 500 ישובים.
אורי מקלב
יש איזו חלוקה?
דובי דקל
יש חלוקה.
איילת פישמן
חלוקה גיאוגרפית לא, ממש לא. החלוקה נבעה מהתאריכים ההיסטוריים של המועצות על מנת שלאט לאט - - -
אורי מקלב
אבל אין הבדל. זה לא שיש איזה הבדל במהות.
איילת פישמן
לא, ממש לא. יש צפון, דרום, יהודה ושומרון – יש הכול בשתי הקבוצות – אין שום אידיאולוגיה מבחינת החלוקה. הרעיון פשוט היה ליצור קדנציות סבירות, זה הכול.
אורי מקלב
אדוני היושב-ראש, יש בזה מעלה אחת, כפי שהיא אומרת. הרי יש עובדים שהם בסך הכול עובדים קבועים.
היו"ר אמנון כהן
איפה?
אורי מקלב
במערכת הבחירות, בתוך ועדת הבחירות.
דובי דקל
כבוד היושב-ראש, אולי אני אסביר קצת.
אורי מקלב
כפי שאתה אמרת, היו צריכים להגדיל את מצבת כוח-האדם. ככה נשארים עם אותו כוח-אדם, מחלקים אותו לשניים. אם נניח אנחנו עכשיו – לפי ההצעה שלך, שהיא הצעה הגיונית – צריכים להגדיל את כוח-האדם, אתה אומר שיש מספיק זמן להיערך.
היו"ר אמנון כהן
עובדים זמניים אד הוק לפרויקט, מגייסים אותם מספר חודשים לפני הבחירות. גרעין קשיח יש.
איילת פישמן
זה לא עובד ככה. אני כבר היום מגייסת אנשים לנובמבר 2013.
היו"ר אמנון כהן
זה מה שאני אומר, אז אין בעיה לגייס מאה או אלף.
איילת פישמן
אז יש בעיה. זה לא מדויק שאין בעיה.
אורי מקלב
בגרעין הקשיח הזה צריך להגדיל את מצבת כוח-האדם.
היו"ר אמנון כהן
אז את הגרעין הקשיח – לפי בדיקה מקצועית – מרחיבים טיפה, לפי הצורך. לאחר מכן, שנה לפני מועד הבחירות – כדי להיערך עם פתקים, מקומות - כל מה שצריך לעשות יעשו. את הרעיון זרקתי ככה.
איילת פישמן
בסדר גמור.
היו"ר אמנון כהן
ההיגיון אומר ככה. אני שומע את הקושי. כמובן, אנחנו גם נדבר עם השר ועם המנכ"ל טרם שאישרנו את הצעת החוק. יכול להיות שכבר נשנה תוך כדי הליכה, תיכף נראה. אדוני, בבקשה.
דובי דקל
דובי דקל, מרכז המועצות האזוריות. כבוד היושב-ראש, הבחירות במועצות האזוריות הן גם ככה מאוד מסובכות.
היו"ר אמנון כהן
מאיזו בחינה?
דובי דקל
אנחנו בוחרים באותו יום בשלושה אופנים. אופן ראשון, בוחרים בבחירה ישירה את ראש המועצה. לאחר מכן בוחרים ברשימה שמית את נציג היישוב למליאה במועצה, ולאחר מכן בוחרים את הוועד המקומי. גם ככה יש סיבוך עם כמות גדולה מאוד של פתקים.
גלעד קרן
גם כאן זה לא ישתנה. מבחינתכם זה לא ישתנה.
היו"ר אמנון כהן
זה ימשיך להיות אותו דבר.
דובי דקל
אבל תוסיף לזה עכשיו עוד 30 מפלגות, אזרח יצטרך באותו יום גם לבחור לזה - - -
היו"ר אמנון כהן
איזה מפלגות?
קריאה
הוא מדבר על הכנסת.
היו"ר אמנון כהן
לא דיברתי על הכנסת.
דובי דקל
אלא?
היו"ר אמנון כהן
עיריות. לא מדובר על הכנסת, חס וחלילה.
דובי דקל
עיריות, אין לי בעיה.
איילת פישמן
יש בעיה.
היו"ר אמנון כהן
על עיריות אני מדבר. כל השלטון המקומי – מועצות אזוריות, מועצות מקומיות ועיריות באותו יום, על זה אני מדבר. לא על הכנסת.
דובי דקל
זה רק בעיה של התארגנות לוגיסטית מאוד גדולה כי מדובר על אלף ישובים, וכל ישוב זה יחידה נפרדת.
היו"ר אמנון כהן
אני מבין את הקושי, אני מבין שמדובר על עיבוי של הכוחות הנמצאים. איילת גם תהיה מנהלת אגף.
איילת פישמן
נו, באמת. אתה לא מכיר אותי מספיק טוב. אני ממש לא צריכה את הדברים האלה.
היו"ר אמנון כהן
אני אומר, במידה ש...
גלעד קרן
יש שש שנים וחצי עד הבחירות המאוחדות.
היו"ר אמנון כהן
יש לכם שש וחצי שנים, יש זמן עד 2018.
גלעד קרן
תחשבו על זה. עד 2018 יש שש וחצי שנים.
איילת פישמן
לכן אני חושבת שזה לא דחוף להכניס את ה"עז" הזו לתוך החוק.
היו"ר אמנון כהן
אבל אם אני לא אכניס את זה דחוף, אתם לא תעשו עבודה.
איילת פישמן
אני לא חושבת שזה ככה.
אורי מקלב
אדוני היושב-ראש, מתי הבחירות הבאות לרשויות המקומיות הכלליות?
איילת פישמן
אוקטובר 2013.
היו"ר אמנון כהן
אמרת ב-2018 – במקום שיהיה במאי, אולי נקבע נובמבר.
איילת פישמן
אז בוא נעשה כך.
היו"ר אמנון כהן
את מבינה מה אני אומר?
איילת פישמן
אני מבינה מאוד אבל אני אומר לך כך. גם כך, מבחינת התארגנות, השנה - - -
היו"ר אמנון כהן
יש לכם שש שנים.
איילת פישמן
שש שנים זה מחר בבוקר. מבחינתנו, שנת 2018 תהיה מאוד עמוסה במובן - - -
היו"ר אמנון כהן
שש שנים – כמה אנשים ישבו פה, ילכו, יבואו חברי כנסת.
איילת פישמן
אני לא רציתי לומר את זה. אני כל כך הרבה שנים במערכת.
היו"ר אמנון כהן
איילת תישאר. בשולחן הזה כמה יתחלפו.
אורי מקלב
יום אחד אצלנו זה שש שנים אצלם.
איילת פישמן
ב-2018 יש לנו בעצם באותה שנה את כל השלטון המקומי.
היו"ר אמנון כהן
בנובמבר יהיו הבחירות לעיריות.
איילת פישמן
במאי יהיו בחירות למועצות האזוריות, ובנובמבר - - -
היו"ר אמנון כהן
בואי נחבר את כולם.
איילת פישמן
בוא לא.
היו"ר אמנון כהן
את יודעת מה, נקדים את העיריות גם למאי.
איילת פישמן
נראה לך שאתה מקצץ להם בקדנציה?
היו"ר אמנון כהן
מעכשיו אני אומר להם את זה.
איילת פישמן
ממש...
היו"ר אמנון כהן
מעכשיו אני אומר. ב-2018, לא עכשיו. ב-2018 איחוד של כל השלטון המקומי. תני להתמודד עם זה, אני אעזור לך להתמודד.
איילת פישמן
אני מודה על ההצעה. אני לא בעד. אם אתה רוצה שנעשה הפסקה בדיון – אני אתייעץ, אני לא מוסמכת לאשר דבר כזה, אני מצטערת.
היו"ר אמנון כהן
אני מאשר. את לא מאשרת. זה חוק, זה לא תקנות.
איילת פישמן
אני מצטערת, אני עובדת אצל עמרם קלעג'י, אני לא עובדת אצלך בוועדת הפנים.
היו"ר אמנון כהן
בסדר גמור. אני אומר – עמרם, הוועדה רוצה לאשר את זה.
איילת פישמן
אני אשוחח איתו ואני אבוא אליכם עם תשובה.
היו"ר אמנון כהן
תשוחחי איתו. אנחנו יוצאים להפסקה חמש דקות. תגידי לו שאנחנו רוצים אחוד – הוא יחליט – או כולם במאי, או כולם בנובמבר. חמש דקות הפסקה.
(הישיבה הופסקה בשעה 09:50 ונתחדשה בשעה 09:55)
היו"ר אמנון כהן
אני מחדש את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. בבקשה, איילת, מה היתה תשובתו של מנכ"ל משרד הפנים, עמרם קלעג'י?
איילת פישמן
העמדה היא כך – הרעיון נראה על פניו מאוד מושך את העין, הוא מעורר קשיים כמובן. אנחנו לא רוצים לפסול אותו על הסף, אבל מצד שני, אנחנו גם לא יכולים לקבל אותו בקלות דעת.
היו"ר אמנון כהן
חס וחלילה. יש לנו שש שנים לחשוב.
איילת פישמן
לכן, יש שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה – להעביר את החוק כמו שהוא ולהוסיף תיקון נוסף בהמשך. אפשרות שנייה – בכאב לב גדול כי אנחנו עובדים הרבה זמן על החוק הזה – לעכב את ההעלאה למליאה כדי שאנחנו נבחן את הסוגיה.
היו"ר אמנון כהן
כמה זמן אתם צריכים?
איילת פישמן
אני מניחה שבוע, שבועיים, לא יותר.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי. אני מקבל. אני לא רוצה להביא חוק טלאי על טלאי אלא אחרי שתמצו את עצמכם ובאמת תבחנו את זה באופן אמיתי – לא טכנית, לא אדמיניסטרטיבית, אלא עניינית.
איילת פישמן
בוודאי.
היו"ר אמנון כהן
מרכז המועצות האזוריות אומרים שבאופן טוטלי הם לא רוצים, אני לא הבנתי למה, צריך לשבת איתם. אם יש סיבות, נסיבות מתאימות ואמיתיות שיש קושי כזה או אחר – לא גחמה מסוימת בין שלטון מקומי, היוקרה שלי – זה אצלי אין, אין יוקרות אצלי.

אני כמדינה חושב שצריכה להיות אחידות, שוויוניות, וצריך להיות תאריך אחד לכולם. כמובן, אני גם נותן גיבוי שאתם צריכים לקבל תקציב נוסף במידה שזה מצריך – אנחנו גם נעמוד מהצד לעזור ולסייע בנושא הזה.
איילת פישמן
בסדר. האם זה שייך לדבר על החיילים או שאנחנו נדבר עליהם בהמשך?
היו"ר אמנון כהן
על הכול ביחד. אנחנו כמובן עומדים לרשות המשרד כל הזמן, הדלת פתוחה. הצענו איזשהו רעיון, תבדקו אותו.

אני אומר כך. מצידי, עוד שבוע להניח את זה מחדש – אם תהיו מוכנים. אתם רוצים עשרה ימים, שבועיים – ברגע שיש לכם סיכום סופי, תיידעו את הוועדה ואני מייד אשים זאת על השולחן.
איילת פישמן
ברור.
היו"ר אמנון כהן
המפתח אצלכם, תקיימו דיון בפנים, תשמעו את הגופים. אם יש סיבות ענייניות – אל"ף; לא סיבה עניינית – תני לי להתמודד עם כולם. מחר אני פוגש את מר ישועה, הקב"ה ישלח לו רפואה שלמה, ביום שלישי יתקיים דיון בנושא תכנון ובנייה, הוא יהיה פה, אני אשאל מה מעיק עליו – בלי שום קשר אני מצידי גם אבדוק.

מטרתי לא לפגוע באף אחד. המטרה שיהיה הכול דמוקרטי ושוויוני. אנחנו נותנים בין שבוע לשבועיים, על-פי בקשתם.
איילת פישמן
בסדר גמור.
היו"ר אמנון כהן
יש מה לחשוב, ונראה. מנהלת הוועדה, תהיי בקשר איתם. כשתהיו מוכנים – אין צורך באישור ממני – מייד לשים את הנושא על סדר-היום של הוועדה.
אורי מקלב
לפי ההצעה שלך זה יהיה בעצם שש שנים לחלק מהמקומות?
היו"ר אמנון כהן
הם יבדקו כבר. אני לא נכנס, אני נותן להם את כל הסמכות. איילת, כל הסמכות אצלכם, אתם תעשו שיעורי-בית – אם זה יהיה שש שנים וחודשיים, חמש שנים ושמונה חודשים - - -
אורי מקלב
זה החשבון, אדוני היושב-ראש.
גלעד קרן
קצת פחות משש שנים.
אורי מקלב
פחות חודש. בנובמבר.
היו"ר אמנון כהן
חשוב לקבל את ההחלטה היום כי מי שהולך לבחירות לשלטון המקומי ב-2013, בשנה הבאה - -
איילת פישמן
שיידע מה כללי המשחק.
היו"ר אמנון כהן
- - אם אנחנו הולכים לקצר לו, הוא יודע שהבחירות אחרי כן יהיו במאי – שלפני כן כבר ידע, לא יגיד: חשבתי שאני בתפקיד חמש שנים – שמראש, מבעוד מועד הוא ידע שהוא בא הפעם לארבע שנים וחצי. לכן, חשוב מאוד לקבל את ההחלטה כמה שיותר מהר, שכל אחד ידע את מקומו.
תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:00.>

קוד המקור של הנתונים