ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/12/2011

צו משק החשמל (דחיית מועדים לפי סעיף 60 (ד11) לחוק), התשע"ב-2011, בדבר הרשיונות של חברת החשמל

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

<פרוטוקול מס' 704>
מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, א' בטבת התשע"ב (27 בדצמבר 2011), שעה 11:45
סדר היום
<צו משק החשמל (דחיית מועדים לפי סעיף 60 (ד11) לחוק), התשע"ב-2011, בדבר הרישיונות של חברת החשמל>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר
מוזמנים
>

רועי גולדשטיין - ממונה יעוץ משפטי רגולציה, משרד התשתיות הלאומיות

יהודה ניב - מנהל מינהל החשמל, משרד התשתיות הלאומיות

עינב סולטן-גוטגליק - לשכה משפטית, משרד התשתיות הלאומיות

אמיר אדרי - משרד האוצר

מיכאל מקייה - מ"מ יועמ"ש, הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

משה שיטרית - ראש אגף רישוי, הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

אלון אמסרדם - מנהל באגף הייצור, חברת החשמל

אריק קושניר - מנהל אגף הייצור, חברת החשמל

ליאור רותם - דובר ועדת הכלכלה
ייעוץ משפטי
איתי עצמון

אמיר רוזנברג - מתמחה
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<צו משק החשמל (דחיית מועדים לפי סעיף 60 (ד11) לחוק), התשע"ב-2011, בדבר הרישיונות של חברת החשמל>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
צהריים טובים, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום: צו משק החשמל (דחיית מועדים לפי סעיף 60(ד11) לחוק), התשע"ב-2001, בדבר הרישיונות של חברת החשמל. כן, בבקשה.
עינב סולטן-גוטגליק
להקריא?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא להקריא. מה אתם מבקשים?
עינב סולטן-גוטגליק
אנחנו מבקשים לדחות את המועדים בשני עניינים. האחד, הרישיונות של חברת החשמל, רישיונות שבלעדיהם היא לא יכולה לפעול. העניין השני הוא דחיית מועד החלטה של השרים לשאלה אם אפשר - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני רואה פה רק סעיף אחד, נכון?
איתי עצמון
לא, מפורטות כמה פסקאות בסעיף 60.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אה, אוקיי.
עינב סולטן-גוטגליק
השאלה היא, האם חברה ממשלתית או בת-ממשלתית יכולה להחזיק אמצעי שליטה בחברת הולכה, יחד עם החזקת אמצעי שליטה בחברת ייצור וחלוקה.

ד"ר יהודה ניב, מנהל מינהל החשמל, כאן לידי, ואולי הוא יכול להסביר בדבר הצורך בהארכת המועדים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הצורך בהארכת המועדים ברור. למה אנחנו צריכים כל פעם להאריך את המועדים? הצורך בהארכת מועדים הוא ברור. הגעתם למועד, ואין לכם משהו אחר להגיד. אבל, כמה שנים הסיפור הזה הוא כבר כך? למה לא מקבעים את זה כבר בלי הצורך להאריך? שיהיה קבוע – אין בעיה.
יהודה ניב
שאלה טובה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, באמת. אנחנו נגרום לכך עכשיו, נעשה את זה. בואו, חבל. אל תגידי לי כי באמת אין דברים שישנו את דעתי. לא נראה לי שיש לכם מה לומר. אנחנו נאריך את זה, אבל לא בשנה. אתם ביקשתם פה שנה, נכון? נאריך את זה לסוף מרץ. עד סוף מרץ תעשו חוק. אנחנו לא מוכנים יותר להאריך את זה כך כמו חותמת גומי. תביאו חוק. מצידנו, שהממשלה תיתן לכם סמכות מעתה ועד עולם בלי הצורך להאריך. אבל, העניין הזה שאנחנו כל סוף שנה נדרשים לבוא ובעצם ממש מרגישים כמו חותמת גומי, לא מקובל עליי.
יהודה ניב
אני מבין. אני פוחד ששלושה חודשים לא יספיקו לבצע.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה?
יהודה ניב
התהליכים הם תהליכים איטיים, תהליכי חקיקה מלאים. לכן, אם תיתן שלושה חודשים נצטרך להיות פה עוד הפעם עוד שלושה חודשים, וזה יהיה עוד יותר - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, למה? מה הבעיה להאריך את החוק בשלושה חודשים?
יהודה ניב
זה לשנות אותו, ובטוח שזה ייכנס להיקלע לכל מיני - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שיעשו תיקון לחוק בחקיקה, יתנו לכם חמש שנים, ואז פעם בחמש שנים.
מיכאל מקייה
- - - סעיפים אחרים, יהודה, שהם סעיפים כאלה בחוק שמאריכים, ושניתן סמכות ל- - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה מצב שהוא כבר לא נעים. שנה שעברה באנו, ואני זוכר בדיוק את התחושה.
יהודה ניב
אני רק פוחד ששלושה חודשים זה לא מספיק.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה? אני לא מבין למה. זה חוק קטן, זה לא חוק מורכב. זה חוק של שתי שורות. הממשלה רק צריכה לומר את האמירה שלה שזו המטרה שלה.
יהודה ניב
אין לי בעיה. יש לי פה שני יועצים משפטיים שיגידו האם זה מספיק או לא.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אין להם מה להגיד בעניין הרפורמה.
איתי עצמון
הסעיפים האלה זה הרפורמה בחברת החשמל, רפורמה מבנית.
רועי גולדשטיין
הנושא הזה של הארכת המועדים קשור, כפי שצוין כאן, לסוגיית הרפורמה בחברת החשמל, לשינויים מבניים. הנושא הזה נמצא מספר שנים בדיונים. הסוגיות הן לא פשוטות. החשש שלנו, לאור הקשר בין שני הדברים, שזה ייקח יותר זמן משלושה חודשים.
יהודה ניב
יעיר דובים מרבצם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אולי אני אתן לכם עוד חצי חודש.
איתי עצמון
אז מה המועד?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
15 באפריל.

את יכולה להקריא, בבקשה.
עינב סולטן-גוטגליק
"בתוקף סמכותנו לפי סעיף 60(ד11) לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן – החוק), בהתייעצות עם הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל, ועם רשות החברות הממשלתיות, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ולאחר שנוכחנו לדעת כי הדבר חיוני לקידום מטרות החוק, אנו מצווים לאמור:

בסעיף 60(ד4)(2) ו- (4) ובסעיף 60(ד8)(1) לחוק, במקום "ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012)" יבוא" - אנחנו צריכים לבדוק את התאריך העברי- - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תאריך עברי, ו-15 באפריל.
עינב סולטן-גוטגליק
15 באפריל 2013.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
2012.
עינב סולטן-גוטגליק
2012, סליחה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו ערניים.
עינב סולטן-גוטגליק
כולנו, זה עבר התייעצות של כולם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הצבעה

בעד – פה אחד

הצו אושר.

הצו מאושר, תודה.

ואם אני פה ב-15 לאפריל, אל תבנו על עוד דחייה. כלומר, תגמרו את החוק. אין לי בעיה, נאשר לכם את החוק כשתביאו אותו. באמת, זה לא צריך להיות דבר מסובך.

תודה לכולם.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:35.>

קוד המקור של הנתונים