ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/12/2011

חוק רשות השידור (תיקון מס' 26), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדה משותפת של ועדת הכלכלה ושל ועדת החינוך, התרבות והספורט לדיון בחוק רשות השידור
22/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 9>
מישיבת הוועדה המשותפת
של ועדת הכלכלה ושל ועדת החינוך, התרבות והספורט
לדיון בהצעת חוק רשות השידור
יום חמישי, כ"ו בכסלו התשע"ב (22 בדצמבר 2011), שעה 12:21
סדר היום
<הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010>
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה הכהן – היו"ר

ישראל אייכלר – מ"מ היו"ר
נחמן שי
נסים זאב

איתן כבל
מוזמנים
>
אפי מלכין - ראש ענף באגף השכר, משרד האוצר

עידו אציל - עו"ד, משרד ראש הממשלה

שריל קמפינסקי - סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התקשורת

טל רוזנפלד - מנהלת מחלקה בכירה, הלשכה משפטית, משרד התקשורת

דנה נויפלד - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אורית פרידמן - דוברת אגף המבצעים, משטרת ישראל

אמיר גילת - יו"ר רשות השידור

יוני בן-מנחם - מנכ"ל רשות השידור

מודי בן צבי - מנהל תקציבים, רכש וכלכלה, רשות השידור

לינדה בר - דוברת רשות השידור

איתנה גרגור - מבקרת פנים, רשות השידור

זליג רבינוביץ - עוזר בכיר למנכ"ל רשות השידור

אודי ירושלמי - עוזר יו"ר רשות השידור

תומר קרני - עו"ד, לשכה משפטית, רשות השידור

גדי בן-יצחק - יו"ר ועד העיתנאים קול ישראל ירושלים, רשות השידור

דני זקן - יו"ר אגודת העיתונאים, ירושלים

רן אפרתי - יו"ר ועד טכנאים, רשות השידור

צבי גרזון - ועד הנדסה - רדיו, רשות השידור

יעקב לוי - ועד הנדסה - טלוויזיה, רשות השידור

משה שגב - ועד הנדסה - טלוויזיה, רשות השידור

משה זמיר - נציג העובדים, רשת מורשת

אילן אבישר - יו"ר הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

מנשה סמירה - מנכ"ל הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

אילת מצגר - סמנכ"ל טלוויזיה, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

עידית צ'רנוביץ - סמנכ"ל רדיו, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

הילה שמיר - יועצת משפטית, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

מיטל שגב - דוברת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

נועה אלפנט - ראש תחום תכנון ופיתוח, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

דבורה קמחי - סמנכ"ל ויועצת משפטית, ערוץ 10

דוד ועקנין - סמנכ"ל תקשורת, ערוץ 10

יואב הלדמן - סמנכ"ל כספים, ערוץ 10

זהר קדמון סלע - יועצת משפטית, חברת קשת

רונית פרל - עו"ד, רשת

נדב עשהאל - יועמ"ש, ערוץ המוסיקה הישראלית

אסף אמיר - יו"ר איגוד המפיקים

עפרה אייבר - אחראית קידום יצירה ישראלית, איגוד המפיקים

יהודה ביטון - נציג פורום היוצרים הדוקומנטריים

דביר בנדק - יו"ר שח"ם - איגוד שחקני המסך

שחר בוצר - מנכ"ל שח"ם - איגוד שחקני המסך

אוהד קנולר - ועד מנהל, שח"ם

שרי גבעתי - שחקנית, חברת איגוד שח"ם

אנה דוברוביצקי - שחקנית, חברת איגוד שח"ם

אסתי זקהיים - שחקנית, חברת איגוד שח"ם

ירמיהו קדושי - מפיק תסריטאי, הפקות המזרח

חני לוז - רכזת תדמי"ת
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
אלקנה אפרתי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
ירון קוונשטוק
<הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010>
היו"ר כרמל שאמה הכהן
בוקר טוב. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכלכלה.
על סדר היום הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010, מ/541, וכן הצעות של חברי הכנסת ציון פיניאן וזאב אלקין לסעיף 44ג(ו) לחוק העיקרי, ובקשה לדיון מחדש על-ידי חבר הכנסת איתן כבל בתיקון חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו בעניין דחיית חובות ערוץ-10.
נחמן שי
אפשר לדבר בשמם, אם הם אינם?
היו"ר כרמל שאמה הכהן
כן, אם הוא הסמיך אותך, אבל אני חושב שחבר הכנסת כבל אמור להגיע.

לעיקרם של דברים. נתחיל את הדיון בהצעת חוק רשות השידור. לגבי הבקשה של חברי הכנסת ציון פיניאן וזאב אלקין. אם הם יצטרפו, הם יציגו את בקשתם כפי שהוצגה בבסיסה אתמול.

לגבי הבקשה של ערוץ-10. בהתאם לבקשת מנכ"ל ערוץ-10, נשתדל לא למצות את הדיון ולא להכריע בסוגיה היום. הוא פנה באופן אישי. בשל נסיבות אישיות הוא לא יכול להשתתף בדיון היום, והיה חשוב לו מאוד להיות בדיון, אז בקשתו נלקחת בחשבון. יכול להיות שנדון בעניין, אבל יכול להיות שלא נכריע. בוקר טוב, חבר הכנסת איתן כבל.
איתן כבל
צהריים טובים אפילו.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
צהריים טובים. אהבתי לשמוע אותך היום ברדיו.
איתן כבל
גם אני – את עצמי.
אתי בנדלר
מה החמצנו?
היו"ר כרמל שאמה הכהן
לא, סוף-סוף קול שפוי מהאופוזיציה, שלא אנטי בכל דבר.

את הצעת חוק רשות השידור אתמול פיצלנו לשני סעיפים. הסעיפים האלה כבר הוצבעו, כלומר אין עליהם דיון, אלא אם כן יתבקש דיון מחדש בהם. נכון? אין צורך לדון בהם.
אתי בנדלר
אין צורך לדון בהם. הדיון בהם הסתיים.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אוקיי. אז אני מבקש כרגע לפרסם בקשה לדיון מחדש בסעיף 28 ובסעיף 44 לחוק רשות השידור.
נחמן שי
מה יש שמה?
היו"ר כרמל שאמה הכהן
נדבר כשנגיע. קודם כול צריך להזמין, שמי שרוצה יוזמן ויגיע.
אתי בנדלר
פלוס סעיף מה?
לאה ורון
44ו.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
ועכשיו ניגש להצעה של חברי הכנסת ציון פיניאן וזאב אלקין לסעיף 44ו לחוק העיקרי. על-פי תקנון הכנסת הם לא נמצאים, אבל הם הגישו את הבקשה מבעוד מועד ובכתב ובחתימתם, ועל כן אני אציג את ההצעה בשמם.
בקשתם לתקן את חוק רשות השידור (תיקון מס' 26), התשע"ב-2011, בנוסח הבא: "בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965, בסעיף 44ג(ו), במקום 'ועד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010)' יבוא 'ועד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011)'."
המצב, עד כמה שאני מבין, היועצת המשפטית, היה שעל פי חוק היתה סמכות לשר הממונה להפחית מחויבות עד תום שנת 2010, אבל ב-2011 הסמכות הזאת כבר לא מוקנית לו על פי חוק.
אתי בנדלר
אכן. במקור הסמכות הזאת היתה עד 2009. בשנה שעברה תוקן החוק והוקנתה סמכות לשנה נוספת, ואני מבינה שעכשיו חברי הכנסת אלקין ופיניאן מבקשים שנה נוספת.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
כן. הם מדברים לא על שנה נוספת, אלא על השנה שאנחנו מסיימים אותה בעוד כשבוע.
אתי בנדלר
שנה נוספת לשנת 2011.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
שלא יישמע כאילו השנה הבאה.
איתן כבל
גם שנה הבאה יבואו. אבל זה דיון אחר.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
כן. זו בעצם ההצעה.
נחמן שי
אתה יכול הסביר למה הם מבקשים את זה?
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אני יכול לנסות להסביר במה מדובר. אני לא יכול להסביר למה לא השקיעו בכלל בהפקות.
אתי בנדלר
הם השקיעו בהפקות, אבל בשיעור ניכר פחות ממה שמתחייב על פי החוק.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
בשיעור שהוא כמעט אפסי.
קריאה
- - -
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אני לא יודע, אבל בשביל זה נמצאים אנשי רשות השידור, והם יסבירו.
אסף אמיר
שיעור ניכר זה אנדרסטייטמנט.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אני מניח שהדבר קשור בדחיית יישום הרפורמה ובמצבם הכספי, שהוא לא מן המשופרים. אנחנו נשמע. אבל בכל אופן, עצם זה שהממשלה נזכרת בדקה ה-90 לבוא עם בקשה כזו בפני הוועדה, ולעורר את הדיון הציבורי, ואין כמעט שיקול דעת אמיתי מעבר ליכולת להגיד לממשלה: את עברת על החוק. אי-אפשר גם לרפא את המהות, ולהגיד לרשות השידור: תתחילו עכשיו לרכוש ולתקן חלק מהנזק שנגרם ליצירה הישראלית. אנחנו רושמים בפנינו את התנהלותה של הממשלה בעניין, אבל אנחנו חיים בעולם המעשה וצריכים גם לפתור בעיות שמונחות לפתחינו.
נחמן שי
לא נחליף אותה על העניין הזה. נמצא דברים יותר משמעותיים.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
ברור. זה בסיס ההצעה. אני הייתי מציע לא לנהל את הוויכוח על 2011, אלא להתחיל להתווכח על 2012. אם ניתן להפיק מכאן לקחים לגבי 2012 – זה הדבר שאני חושב שהוועדה צריכה לרכז את הזמן שניתן לה לדון. בגלל שהשר האחראי הוא ראש הממשלה אני בטוח שיהיה פה עכשיו - - -
יהודה ביטון
למה השר לא פה להסביר לנו למה הוא דוחה את התשלומים? יושבים כאן חבורת יוצרים ענקית, ואנחנו רוצים את השר פה. נכון שהוא ראש ממשלה. אנחנו מבקשים את השר הממונה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
לא רק ראש ממשלה, גם שרים אחרים, יותר פנויים מראש הממשלה, לא תמיד מגיעים לכנסת.
יהודה ביטון
השר כחלון היה כאן לפני שבועיים, אדוני.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אבל סער לא היה בכל הדיונים.
יהודה ביטון
אבל בדיון חשוב כמו היום, אני חושב שהשר הממונה צריך להיות פה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
הוא השר הממונה.
יהודה ביטון
הוא בעל הבית. הוא החליט את ההחלטה. לא ועדת הכלכלה החליטה. השר הממונה החליט אז שהשר הממונה יבוא לכאן ויסביר לנו.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
השר הממונה במקרה הזה הוא לא המחליט, אלא ועדת הכלכלה והמליאה הם אלה שמחליטים. הוא לא חייב להגיע לכאן. תקנון הכנסת לא מחייב אותו. ובטח כשמדובר בראש ממשלה, ובדיון שזומן מהיום להיום. אני אפילו לא יודע מה הלו"ז שלו. אני מניח שהוא לא נמצא עכשיו באיזה טיול בקניון.
אסף אמיר
אבל מהיום להיום – אפשר היה בינואר לעשות את זה, אבל הוא החליט לעשות את זה בסוף דצמבר.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אבל גם הצד השני, שלכאורה נפגע מהמהלך, התעורר יחסית מאוחר. אני לא מדבר על אם דיברתם עם אנשים אחרים. במישור מול הכנסת, מול ועדת כלכלה, מול ועדת חינוך – אני שמעתי על הבעיה הזאת כשהדבר התפרסם בתקשורת.
אסף אמיר
אני מבקש להגיב.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אבל קודם כול חברי כנסת.
יהודה ביטון
בוועדת הכלכלה, כשדיברו על חוק רשות השידור, אנחנו אמרנו כאן, וזה נמצא בפרוטוקולים, שאין השקעה חיצונית מצד רשות השידור. ישבנו מולך ודיברנו, חוק רשות השידור לא עבר, ואף אחד לא התייחס, כשאמרנו שאין השקעה. ישב כאן שקלאר או היושב-ראש הקיים, ואף אחד לא התייחס.
גדי בן-יצחק
התייחסו. העליתם את ההשקעה של רשות השידור, לא בהתאם לחוק, אבל בהתאם להבנות בוועדה הזאת, מ-20 או 21 מיליון ל-25 מיליון. ואז מחיתם, והוועדה קיבלה את זה. זו היתממות גם של חברי הכנסת גם של הממשלה וגם של הציבור מהמצב האמיתי. הפוליטיזציה האמיתית בכלי התקשורת למיניהם היא לא תיאמן. רשות השידור חיה בחצי מהתקציב שלה לפני שבע שנים, ואף אחד לא אומר שזו התערבות פוליטית. מה זה אם לא הפרטה? היוצרים מדברים על עובדי רשות השידור כאילו שהם פועלים סינים. אנחנו לא יוצרים? לנו לא מגיעה משכורת?
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אדוני, זה נושא אחר. כמי שיושב פה בישיבות, הנושא הזה לא הועלה.
גדי בן-יצחק
יש לך פרוטוקול לבדוק.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
הוא הועלה בצורה נקודתית. לא הועלה שהחוק מופר, ולא הועלה שיש פה סכנה של הפרת חוק. הפעם הראשונה שאני באופן אישי נתקלתי בו, ואם יש חבר ועדה אחר - - -
אסף אמיר
כבוד היושב-ראש, אפשר להגיב?
לאה ורון
אתה רשום לרשות דיבור.
אסף אמיר
אני רוצה על זה. להשלים את החסר, פשוט לא תהיה לכם את כל התמונה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
כשאנשים רוצים לפנות, הם יודעים לפנות. הם יודעים להגיע גם לפגישות. הנושא הזה לא הועלה.
אסף אמיר
כי הוא הועלה מול רשות השידור. אני חייב להגיד לך את זה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אוקיי, אז אמרתי.
אסף אמיר
במהלך השנה האחרונה אנחנו מדברים עם יושב-ראש רשות השידור, אנחנו בפגישות, היו ניסיונות, הובטחו הבטחות, דובר על זה שהכסף הזה כן ייצא. ברור לנו שאי-אפשר את הכול לעשות ביום אחד. שלחנו מכתבים ליושב-ראש, ביקשנו להבין מתי הם מתכוונים לקיים את החוק שקשור לרשות השידור. המכתבים האלה הובילו בסופו של דבר להחלטת הממשלה ביום ראשון. כולנו מבינים את זה. כי הם הבינו שאם הם לא ישנו את החוק, אנחנו נגיש בג"ץ, והם לא יעמדו בבג"ץ. אז הם, רגע לפני שהשנה הסתיימה, החליטו להעביר חוק בממשלה, קראו לך להגיע ב-08:00 בבוקר או 09:00 בבוקר. את כולם הזניקו מהיום להיום כדי להעביר את הדבר הזה. השר הממונה התרשל, מה לעשות, אז ברגע האחרון, בגלל יכולותיו, הוא משנה את החוק. אבל השאלה היא איפה השיקול דעת. למה למחוק את כל ה-36%?
היו"ר כרמל שאמה הכהן
עוד לא מחקנו כלום.
אסף אמיר
נדמה לי שהבקשה שלו היא לאפשר לו שוב למחוק.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
נכון. הבקשה שהוצגה על-ידי שני חברי הכנסת מאפשרת לשר האחראי שיקול דעת להפחית במידה כזו או אחרת.
אסף אמיר
אבל יש הוצאות אחרות שרשות השידור עושה, שאיננה - - -
היו"ר כרמל שאמה הכהן
נדבר לפרטי פרטים, אבל עדיין נשגב מבינתי, למה במהלך – נניח לא בינואר – פברואר, מרץ, לא הוגשה עתירה לבית-משפט על ידכם. יש חוק ברור.
אסף אמיר
חיכינו לראות אם הם יסכימו. אני לא יכול להגיש עתירה לפני שזה קורה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אבל אתה רואה שכבר במרץ אין הזמנות להפקה. אי-אפשר להזמין ברגע האחרון.
אסף אמיר
אנחנו בדיונים. תשאל את היושב-ראש. ניסינו להיות פוריים, לשתף פעולה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
לא, אי-אפשר להתעורר על דבר כזה פתאום בנובמבר.
גדי בן-יצחק
אל תיתמם.
אסף אמיר
אני לא מבין, למה אתה חושב שאנחנו נגדכם? אתה עושה טעות. אנחנו לא נגדכם, לא יעזור שום דבר.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
עכשיו נעבור לחברי הכנסת. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה.
נחמן שי
תודה, אדוני היושב-ראש. קודם כול, אני מבקש לדעת אם ישנה איזושהי אינפורמציה – אי-אפשר לקיים דיון בלי לדעת את הפרטים, אני פונה ליושב-ראש, למנכ"ל – כמה הצלחתם לעשות מתוך המטרה שיש לכם? קודם כול, מה המטרה? באיזה מונחים שקליים מדובר? וכמה עשיתם במהלך השנה האחרונה?
אמיר גילת
במהלך 2011 השקענו כ-25 מיליון שקלים ברכש הפקות מקור. אני לא מתייחס כמובן להפקות הרבות שאנחנו עושים בתוך הבית. בוא לא נשכח שגוף השידור הוא גוף יוצר גם בתוך הבית.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אבל המחויבות שלכם היא לרכש, או לכלל ההפקות?
אמיר גילת
הסעיף הרלוונטי מתייחס לרכש. ברכש השקענו 25 מיליון שקל.
נחמן שי
אבל תן להם להסביר.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אני רוצה להבין. אתה מבין אולי יותר טוב ממני.
אמיר גילת
בשביל לסבר את האוזן, אדוני, אגיד שהסכום הזה הוא פי שלושה מהסכום שהושקע ב-2010. ואכן היינו בדו שיח עם היוצרים, והבטחתי להם – מותנה ברפורמה – שאנחנו נגדיל את הסכומים. לצערי הרב, הרפורמה לא קרתה, כפי שאנחנו יודעים, ולמרות זאת, בהתייעלות פנימית הצלחנו לשלש את הסכום. אני מדבר על התקופה שאני אחראי לה. ב-2011 שילשנו את הסכום. מ-8 מיליון ל-25 מיליון.
נחמן שי
הפקות מקומיות קנויות.
אמיר גילת
הפקות רכש, הפקות קנויות. במונחים של אחוזים אני מסכים שזה בטל ב-60, אבל רק כדי שתראו את היחס. זה עלה מ1.6% ב-2010, ואותו סכום ב-2009 – היה 1.8% – ל-5.2% ב-2012.
אתי בנדלר
5.2?
אמיר גילת
5.2% ב-2011. זה כמעט לשלש את הסכום הזה, אם לא יותר.
אסף אמיר
אבל זה עדיין לא שישית מהחוב.
אמיר גילת
אני אמרתי. אני רק מסביר לכם את המגמה.
קריאה
זה ממש מביך.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
חברים, אני מבקש להפסיק עם ההפרעות.
נחמן שי
חבר'ה, תנו רגע לקבל אינפורמציה, שנוכל לדבר.
אמיר גילת
הרושם שנוצר הוא שרשות השידור היא נגד היוצרים, בעוד שהמצב הוא בדיוק הפוך. כולנו באותה סירה. גם המנכ"ל וגם אני מאמינים שרשות השידור קיימת רק בשביל דבר אחד – בשביל לשדר. והתוכן הוא במרכז העשייה שלנו, ולכן אתם רואים את המגמה, אני מדבר על נתונים.
ל-2012 כבר הנחינו את ההנהלה להגדיל עוד יותר את הסכום. התוכנית המקורית דיברה על 60 מיליון ב-2012, רק שלצערנו, אתם יודעים מה קרה השבוע – האגרה הופחתה השבוע ב-5% – ואנחנו צריכים עכשיו להיערך מחדש גם לעניין הזה.
נחמן שי
אתם ידעתם שהיא תופחת.
אמיר גילת
אנחנו לא ידענו. ההחלטה התקבלה השבוע.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
לא, ההחלטה על הפחתת האגרה היא קבועה בחוק. אתם בניתם שמישהו – זה מה שיוצא מדבריך.
אמיר גילת
לא בנינו. היו מגעים גם בעניין הזה.
נחמן שי
התוכנית העסקית אמרה להוריד 5%.
אמיר גילת
אגב, אנחנו לא שוכחים שהפחתת האגרה ב-5% מקטינה גם את הכנסות הטלוויזיה ב-5%. זה משפיע גם על נושא הסעיף הזה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
זה ברור. אבל זה דבר שהיה בצפי של התוכנית העסקית של הטלוויזיה.
אמיר גילת
כולנו רצינו לשבת פה במעמד הזה, ביום הזה, ולהגיד שתוכנית הרפורמה יצאה לדרך, והתוכנית היא שפותרת את הבעיות. אם חבר הכנסת שי מחפש נתונים, אז 54% מהתקציב של רשות השידור זה כוח אדם, שגם אותו אנחנו מחויבים לשלם על פי חוק.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
כמה אחוזים?
אמיר גילת
54%. יש לנו מחויבויות אחרות – אגרות תדרים, והוצאות אחרות רבות – כך שהסכום הפנוי שנשאר הוא מעט מאוד, כ-70 מיליון שקל, ומתוכו השקענו 25 מיליון ברכש הפקות מקור. אני חושב שהמספרים מדברים בעד עצמם. תוכנית הרפורמה, אני חוזר שוב, פותרת את הבעיה הזאת. היא מאפשרת לנו גם לשלם את השכר הנדרש על פי חוק, וגם להעלות באופן הדרגתי את ההשקעה בהפקות מקור.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
כמה אתה מתכנן להשקיע ב-2012?
אמיר גילת
ב-2012 אני בודק. אנחנו רוצים להגדיל את הסכום. אם לא היתה הפחתת אגרה, הייתי אומר לך 60 מיליון.
דביר בנדק
מה זאת אומרת? למה לא את מלוא הסכום?
היו"ר כרמל שאמה הכהן
לא להפריע לו. אתם תקבלו זכות הדיבור.
גדי בן-יצחק
כדי לא לפטר את כל העובדים.
דביר בנדק
אבל אולי צריך לפטר חלק מהם.
אסף אמיר
דביר, זה לא קשור לעובדים.
יהודה ביטון
זה לא קשור לעובדים.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אתם רוצים לנהל דיון ביניכם בחוץ? יושב-ראש רשות השידור מדבר. הנתונים האלה חשובים לנו כדי לדעת איך להמשיך את הדיון. תנו לנו להקשיב.
אסף אמיר
מה קרה עם ה-70 מיליון, אולי נשמע?
היו"ר כרמל שאמה הכהן
נשאל אותו את כל השאלות, וגם אתה תשאל אותו בסוף שאלות.
אמיר גילת
אני רוצה לחדד את העניינים. שוב, היו פרסומים לגבי 300 מיליון, אני לא יודע מאיפה הסכום הזה לקוח. הסכום שאנחנו היינו צריכים להשקיע ב-2011 הוא כ-176 מיליון ש"ח, שהם 36% מהכנסות הטלוויזיה. במצב הנוכחי של רשות השידור, שאחוז ניכר הולך לצערנו הרב לשכר, מפני שאלה מחויבויות ארוכות שנים שכולנו מכירים אותם. גם חבר הכנסת שי מכיר אותם, את המחויבות ואת ההסכמים, שגם אותם אנחנו חייבים על פי חוק למלא. מצד אחד אנחנו לא רוצים ליצור תקציב גירעוני, גם על פי חוק. כלומר כשלוקחים את כל המשולש הזה, של מה שאנחנו חייבים על פי חוק: לשלם שכר, להשקיע בהפקות מקור ולא לעשות תקציב גירעוני, זה לא מסתדר בשום מתמטיקה ביחד. בדיוק בשביל זה נולדה תוכנית הרפורמה שפותרת את הבעיה הזאת. היא משנה את הסכמי השכר, וגם במתווה הדרגתי של שלוש שנים מאפשרת לנו להגיע בעוד ארבע שנים למצב שאנחנו משקיעים 200 מיליון שקל בהפקות מקור ועומדים בדרישות החוק. בלי הרפורמה זה לא יכול לקרות.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
תיתן לנו הערכה שלך לשני מצבים. אחד, שהרפורמה מושלמת בחודשים הקרובים, והשנייה – שלא.
יוני בן-מנחם
מושלמת בחודשים הקרובים?
נחמן שי
יותר טוב שנלך על השנייה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
לא, החקיקה שלה.
אמיר גילת
אם הרפורמה יוצאת לדרך, המתווה מדבר על כ-60 מיליון שקל בשנה הראשונה לרפורמה. כמו באוניברסיטה, שנה א', 60 מיליון. לא ננקוב באיזה שנה זאת. אני מקווה שזה יהיה ב-2012.
אתי בנדלר
רגע, אתה מדבר 60 אלף להשקעה בהפקות - - -
אמיר גילת
60 מיליון בהפקות מקור, בוודאי.
אתי בנדלר
אני לא זוכרת שמוצע ברפורמה לתקן את התוספת.
אמיר גילת
מתווה הדרגתי.
אתי בנדלר
אני לא בטוחה שראיתי את זה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
והיה ולא אושרה הרפורמה?
אמיר גילת
ולא אושרה? שוב אני אומר, בהתייעלות פנימית אנחנו מנסים להגיע לסכומים משמעותיים יותר. אם היית שואל אותי בשבוע שעבר, הייתי אומר לך 60 מיליון. זה ההנחיה, זו החלטת הוועד המנהל.
נחמן שי
רק עוד שאלה אחת.
אמיר גילת
אני רוצה, חבר הכנסת שי, להשלים את המשפט. אנחנו מחפשים עכשיו כל דרך שהיא למצוא כל שקל פנוי לתוכן. רק אתן דוגמה בשביל לסבר את האוזן: הנחינו להקטין את תקציב האבטחה של רשות השידור – לא רוצה לפרט פה את הסכומים, אבל בצורה מאוד משמעותית – כדי שאת היתרה אנחנו נשקיע בתוכן.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
לא שמעתי מספר.
אמיר גילת
אני לא רוצה לנקוב במספרים לא אחראיים כי אנחנו בעיצומה של הבדיקה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
מינימום? מקסימום? זה יכול להיות אפס?
אמיר גילת
זה לא יקטן מהסכום של השנה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אז מינימום 25 מיליון.
אמיר גילת
אני אומר עוד דבר. היה עוד איזה פרסום שנבע כנראה מחוסר ידיעה. במהלך 2011 כבר אישרנו, בלי תקציב בלי כלום, 16 מיליון שקל על חשבון 2012. לא רציתי להגיע לתחילת 2012, ולהתחיל לאסוף את הכספים בשביל הפקות. כדי להבטיח שהמסך יהיה מלא בהפקות מקור גם ב-2012 אישרנו כבר ב-2011, על חשבון תקציב 2012, 16 מיליון. כלומר 16 מיליון כבר הובטחו, כבר אושרו על-ידי המוסדות.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
זה על חשבון תקציב 2011?
קריאה
2012.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
2012.
נחמן שי
אני עדיין לא קיבלתי תשובה, מה היה הסכום, אילו הייתם חייבים לעמוד בחוק?
אמיר גילת
176 מיליון.
אתי בנדלר
אני מבקשת להעיר הערה, אדוני היושב-ראש. מר גילת, אתה מדבר על כך, שלפי מתווה הרפורמה, אתם תעמדו בהשקעה המתחייבת לפי החוק רק בעוד ארבע שנים. דא עקא, שהמתווה הזה שאתה מדבר עליו לא בא לידי ביטוי בהצעת החוק הממשלתית.
אמיר גילת
למיטב ידיעתי, הוא - - -
אתי בנדלר
אז אני יכולה לומר לך, הצעת החוק לפני. השינוי היחידי שאושר, התבקש ואושר בסעיף 44ג, שעניינו בהפקות מקומיות פנויות הוא להחליף את המילים "המליאה" ב"המועצה". לא התבקש תיקון של התוספת לחוק, ולכן לפי החוק, ככל שהוא יאושר ללא שינוי, ולא הוצע שום דבר אחר בעניין הזה, אתם תהיו חייבים במלוא הסכומים כבר מהשנה הבאה. וזה בהנחה שהוועדה תאשר שינויים.
אמיר גילת
אוקיי. הדברים האלה בוצעו לפני שנכנסתי לתפקידי. אבדוק את ההערה שלך, אבל אני יודע שהמתווה של הרפורמה מדבר על העלאה הדרגתית. צריך לתרגם אותו אולי לחקיקה.
אתי בנדלר
אינני יודעת מי גיבש מתווה אשר מנותק לחלוטין מהצעת החוק. בהצעת החוק הדבר לא בא לידי ביטוי. בפני ועדת הכלכלה לא הוצג הדבר.
אמיר גילת
רשמתי את ההערה שלך.
נחמן שי
אני יודע עכשיו יותר טוב. אני מודה לכם. זה לא ריאלי בשום מקרה שרשות השידור תוציא סכומים כל כך גבוהים להפקות חיצוניות, בוודאי ובוודאי כשאין לה רפורמה. וגם כשתהיה לכם רפורמה, אני עוד לא רואה את הדבר הזה יוצא לפועל. אני רוצה לומר פה, שלא תהיה רפורמה בשנה הקרובה, אם אתם מבססים אותה על המכירה של נכסי הרשות. בשום אופן. אתה קצת מתמצא בזה. אתה יודע שלקחת נכס, שכרגע נמצא בשימוש, להעביר אולפנים, יוני, ממקום למקום בתקופת זמן של פחות משנה, להפעיל מחדש מערכות - - -
יוני בן-מנחם
אני לא יודע, אבל פקידי האוצר כנראה יודעים.
נחמן שי
נכון מאוד. יפה. זה ייפול על הכתפיים שלו. אולפני רדיו, אולפני טלוויזיה – לבנות חדשים. הוא לא יכול להפסיק את הישנים עד שהוא הפעיל את החדשים, כשהוא יפעיל את החדשים הוא צריך לפרק את הישנים. זה חלומות באספמיא, זה לא ייצא לפועל. לכן עניין הרפורמה – אני בעד הרפורמה, לא צריך להגיד את זה כל כך הרבה פעמים – אבל הוא לא יכול להתבסס על הנכסים. נדבר על זה בנפרד, כי אני יודע שזה עולה במקום אחר.
לכן אני חושב שאתם צריכים לחפש דרך להעלות את זה בהדרגה גם בתוך המערכת הנוכחית שלכם. אתם חייבים. אין דבר שאתם מחויבים בו יותר, לפי דעתי, מאשר לעמוד בכך. גם כי זו דרישת החוק, וגם כי אני חושב שזה מסתדר עם הדרך שאתם מוליכים את רשות השידור.
אני רוצה לומר עוד משהו על מה ששמעתי בין החברים שיושבים פה ורבים על הלחם, באמת רבים על הלחם. עובדי רשות השידור יודעים לעשות עבודת טלוויזיה, והמפיקים החיצוניים רוצים לעשות עבודת טלוויזיה. זה נובע מהמצב הכללי שבו התעשייה הזאת נתונה היום במדינת ישראל. זה נובע מהמשבר שהממשלה הכניסה אותנו אליו כתוצאה מסגירת ערוץ-10, וההגבלות שהיא מטילה, והדרישות שהיא עושה, וכל המשבר הזה יש לו רגליים וידיים, הוא לא נפל מהשמיים. יש אשם, כרמל. יש אשם למצב שפה יושבים חברים ומתחילים לחשוב: אתם לוקחים לי את העבודה שלי מהידיים. ואין מצב שרשות השידור תפסיק להפיק. היא ארגון הפקה. היא צריכה להמשיך לשדר.
אני חושב שהדרך היחידה שהוועדה תצטרך לפעול, אם היא לא רוצה למצוא את הבקשה הזאת עוד פעם בשנה הבאה על השולחן שלה, מה שאני מניח שיקרה, זה לבקש מרשות השידור בתוך תקופה של, נגיד חודשיים, להציג לנו רעיונות, איך הם עולים בהדרגה בהפקה מקומית קנויה בשנה הקרובה. ריאליסטי, לא מבוסס על הנחות שאין להן רגליים, אלא מה אתם חושבים ויכולים לעשות בשנה הבאה. ואני אגב מברך על זה שעליתם. אני חושב שעשיתם דבר נכון. אבל עוד פעם, לא באופן שתפגעו בעובדי רשות השידור.
אמיר גילת
לכן אני אומר, אנחנו עושים את זה גם בלי חוקים ובלי שוטים ובלי עקרבים.
נחמן שי
בסדר. אנחנו צריכים לקבל תמונה אמיתית. לא נוכל לקבל מצב, שבעוד שנה תבואו ושוב תסתכלו עלינו ותגידו: לא עמדנו בדרישות החוק. שלא יהיה ספק. השוק הזה נעשה רעב, ואנחנו שומעים את הקולות בחדר הזה.
יוני בן-מנחם
רק הערה למען הפרוטוקול. ראשית, אני מייחס חשיבות גדולה מאוד ליצירה הישראלית, ואנחנו נלמד לעומק ונעשה. אני אומנם רק שלושה חודשים בתפקידי אבל צריך לדעת – אני רוצה שזה יירשם בפרוטוקול, כי אמרנו את זה בדיונים קודמים – רשות השידור נמצאת באזהרת עסק חי. כולכם יודעים מה המשמעות של זה. יש לנו על פי הדוח הרשמי של רואה החשבון של רשות השידור, סומך-חייקין, גרעון מצטבר של 134 מיליון שקלים, ואנחנו בהערת עסק חי של פשיטת רגל. אז צריכים להיות גם ריאליים. זה מצב נתון שאני קיבלתי אותו, וגם היו"ר קיבל אותו. זה לא בתקופה שלנו. אני מבקש שהדבר הזה יירשם בפרוטוקול. אנחנו בוודאי רוצים לצעוד לעבר היוצרים. מעבר לעניין שעובדי רשות השידור זכאים למקום פרנסתם, אנחנו רוצים גם להתחשב ביוצרים, ואתם צריכים לדעת את המצב הכספי הקשה שבו אנחנו נתונים. אנחנו אומרים לכם את הדברים האלה בשקיפות, אנחנו לא מסתירים, התקציב שלנו פתוח וידוע לכולם, אני רוצה שתהיו מודעים. אתם מוזמנים לבוא ולעיין בתקציב. אנחנו לא מסתירים שום דבר.
נחמן שי
אין אדם אחד בחדר הזה שרוצה ברעתו של השידור הציבורי במדינת ישראל, שיהיה ברור.
אסף אמיר
אנחנו גם לא מדברים על ה-54% של עובדי - - -
היו"ר כרמל שאמה הכהן
חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה.
איתן כבל
תודה, אדוני. אני רוצה לרגע לשים בצד את כל המחלוקות שיש לי אל מול רשות השידור, ההנהלה, על אופן הטיפול ברשות השידור. אני רוצה לדבר עכשיו כראש השדולה לשידור הציבורי. אני מסתכל כאן על האנשים באולם הזה, וחלק מהם עברו תהליכים, יחד אתי, גם בחקיקה וגם בניסיון לבנות את הרפורמה. יותר מכך, כולם מדברים על אותו סעיף של מיקור חוץ, שלא עומדים בו. אני רוצה להזכיר, ואני לא מרגיש שאני מזכיר את חטאי כאן, שאני זה שהציב את הסכום ואת הרף של מיקור החוץ בהפקה מקומית. וזה היה אמור להיות חלק מתוכנית רחבה. ברשותכם, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר - - -
אמיר גילת
יש לי חלוקת קשב.
איתן כבל
אז אתה גם יכול להיות אשה. רק לנשים יש חלוקת קשב. גברים – אין להם.
לאה ורון
לא כדאי לו. אם הוא יהיה אשה, ידירו אותו, איפה הוא ישב באוטובוס?
איתן כבל
אתה יודע מה? אתה לא.
לאה ורון
זה ביום רביעי.
איתן כבל
אני רוצה לומר בכנות, שהיתה בפני האפשרות לסגור את השידור הציבורי. יושבים כאן אנשים שיודעים את זה. היה עלי לחץ כבד מאוד, והיתה "הזדמנות" במירכאות, לסגור את השידור הציבורי. אני מסתכל לאחור, והחלטתי, ולא כי חשבתי שאני סופרמן ואני טוב מאחרים. היה איזה חלון הזדמנויות גם אל מול ממשלה, ראש ממשלה - -
קריאה
אתה לא סופרמן. מישהו אחר הסופרמן.
איתן כבל
יכול להיות.

- - ואני אומר לך אדוני היושב-ראש ואדוני המנכ"ל, אני לא יודע מה סדר היום שלכם, אין לכם סיכוי להצליח.
צבי גרזון
אל תייאש אותם מראש.
נחמן שי
לא, הוא ריאליסט.
גדי בן-יצחק
הוא אמר את זה גם מקודם.
איתן כבל
נכון. אני לא מדבר עכשיו מלה אחת על פוליטיקה, אני לא מדבר מלה אחת שקשורה למשהו שלא קשור נטו לשידור הציבורי. אני אחלוק ואני אתווכח ואני לא אתן. אני אעשה את כל אשר אני יכול אל מול השידור הציבורי, אם הדברים לא ייעשו כמו שצריך. ואני הוכחתי את זה לאורך כל הדרך. יש איזה מנכ"ל שזוכר את זה היטב.

אני אומר את זה כאן ממקום אחר. אני אומר גם את זה לך, חברי יושב-ראש הוועדה, שגם בידיך עומד עכשיו עניין לא פשוט, כי בלי משים למשל מגיעות לאוזני שמועות, וחשוב שהדברים האלה ייאמרו, וייאמרו גם אל תוך הפרוטוקול, ואני אומר את זה גם כדי שהיושב-ראש, המנכ"ל וכל האנשים שנמצאים כאן, ישמעו. לשכת ראש הממשלה, ואני אומר את זה עכשיו לא ממקום פוליטי, אני אומר את זה כדי לקבל ממך התחייבות, שכל עוד אתה לפחות יושב-ראש הוועדה הזאת – כי להבראת רשות השידור יש כמה רגליים, ואני אחזור תיכף למה שבכוונתי לומר.

קודם כול, יש את הרגל של הרפורמה. נושא שני, הוא נושא החוק. החוק לא יכול להיות חוק עם טלאים. כשדיברנו על המהפכה בשידור הציבורי, אמרנו: חברים יקרים, רפורמה לא יכולה לחיות רק על-ידי פיטורי עובדים והעניין נגמר. רפורמה צריכה להיות גם חוק חדש, שמוציא את הפוליטיקה.
גדי בן-יצחק
דבר שלישי זה איתנות פיננסית.
איתן כבל
נכון. זה הדבר השלישי שרציתי לומר אותו.
קריאה
זה הראשון.
איתן כבל
לא, זה לא הראשון.
קריאה
זה לא מטרה.
איתן כבל
חברים, אני מדבר שוטף, לא צריך לעזור לי. אני אומר את זה כך: האיתנות הפיננסית – ואני רוצה לחזור, ויש כאן את אנשי האוצר – דיברנו בזמנו על מכירת נכסים לא כתחליף לרפורמה, לא כתחליף לכספים, אלא, אדוני המנכ"ל, וחשוב שתדע את זה, כחלק משלים בתהליך הרפורמה.
יוני בן-מנחם
משלים למה?
איתן כבל
לרפורמה.
יוני בן-מנחם
משלים למה ברפורמה?
איתן כבל
אני אומר.
גדי בן-יצחק
אגרה כלכלית.
איתן כבל
אני מדבר על איתנות פיננסית, על בנייה של מבנה חדש, והיתה תוכנית שדיברה על כך, על בניית לא רק מבנה לרשות השידור אלא מבנה בכלל. אני זוכר שפרסמנו אפילו איזו הדמיה, שירושלים תהיה המוקד המרכזי של השידור בכלל.
נחמן שי
יש מודל עשוי מעץ במרתף אצלכם למטה, אתם יכולים להסתכל עליו.
יוני בן-מנחם
זה עכשיו בלשכת המנכ"ל.
נחמן שי
אה, אוקיי.
מנשה סמירה
זה גם נכס שאפשר למכור.
איתן כבל
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לקבל ממך התחייבות לדבר הבא. יש לי הרגשה וישנן שמועות שהגיעו גם לאוזני, שלשכת ראש הממשלה, כל אשר היא רוצה זה להוציא את השניים וחצי סעיפים האלה, להעביר אותם, ואחר כך לעשות מה שנקרא יארצייט – אני יודע קצת, גברתי המנהלת, יידיש מתקופת לימודי בישיבה, אז אני מבקש. אני יודע קצת יותר מהמלה יארצייט.
יהודה ביטון
זה בראש העין.
איתן כבל
ואני אומר לך את זה, אדוני היושב ראש, כי אלה דברים שחשוב שייאמרו לפרוטוקול, שאתה מתחייב להעביר את כל סעיפי החוק של רשות השידור. שלא נמצא את עצמינו עושים רק עבודה חלקית, ומסייעים לגחמות של כאלה ואחרים. אני מבקש ממך. ואני מסיים את החלק הזה - - -
היו"ר כרמל שאמה הכהן
תרשה לי? לא, חבל, כי אני רוצה פשוט להרגיע. אם אתה מוטרד מהסעיפים שפיצלנו, זה מה שאני מבין - - -
איתן כבל
אני דווקא לא. אני לא מוטרד מהסעיפים שפוצלו. אני מוטרד מהסעיפים שלא פוצלו. הסעיפים שפוצלו הם פוצלו, הם כבר יעברו, בסדר גמור. ואני מבין שיש דיון. נסכים ככה או ככה, זה לא בדמינו עכשיו.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אז מה החשש?
איתן כבל
החשש שלי הוא שאחרי שהסעיפים האלה יאושרו שאר חלקי החוק, קרי הסעיפים הנוספים, ייכנסו ליד ההדמיה של המבנה החדש של רשות השידור.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אז אני אגיד לך דבר מאוד ברור. ועדת הכלכלה משותפת עם חינוך דנה ברפורמה מספר דיונים, והדיונים נכנסו להקפאה. כמעט השלמנו את החקיקה. הבעיה היחידה שנותרה היתה מקור מימוני לרפורמה, ואני לא יודע באמת אם השימוש בנכסי הנדל"ן יאפשר מימוש מלא וחלק.
קריאה
ממש לא.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אני לא יודע. אנשים שטיפלו בזה אומרים שכן. האחריות חלה עליהם. אני כן יכול להגיד לך, שבחירת הסעיפים לפיצול היתה שיקול דעת בלעדי של הוועדה, ללא תיאום אפילו עם הממשלה.
נחמן שי
איך היית יוצא מהבור הזה של ה-176?
איתן כבל
זה לא סותר, אבל תן לו לסיים.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
השאלה אם הרפורמה תגיע לאישור לקריאה שנייה וקריאה שלישית במליאה היא לא רק אחריות שלי, והיא לא רק ביכולת הוועדה. כי אני יודע זה שזה חוק ממשלתי ולא פרטי. גם אם נחליט להעביר אותה למליאה, ונניח שגיבשנו רוב על אפה וחמתה של הממשלה – השר פשוט מושך את החוק.
איתן כבל
אני יודע מה שאדוני אומר, אבל יחד עם זאת יש לנו עדיין כוח בתוך הסיפור הזה. הכוח שלנו הוא בכך שאתה יכול לבקש, לפני שאתה מעביר את השניים או שלושה סעיפים האלה, ולקבל מכתב התחייבות, שתינתן לך הבקשה, שנקבל עד לוח זמנים כזה או אחר את כל החוק.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
זה כבר בוצע.
איתן כבל
קודם כול, בסדר.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
זה כבר בוצע, אבל זו עדיין לא ערבות פדרלית.
איתן כבל
בסדר, אנחנו מכירים את הנפשות הפועלות. לגופו של עניין, אם אדוני יכול לומר לי, מה בוצע.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אני הבהרתי וקיבלתי התחייבות – אומנם לא בכתב ולא בחתימה, אבל התחייבות ברורה – שהרפורמה מתקדמת להשלמת חקיקה מיד בתחילת השנה.
נחמן שי
על בסיס המימון של הנכסים.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
בדיוק. זה המסלול.
יוני בן-מנחם
רק שתדעו את העובדות. הנכסים הם השלמת המימון.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
מרגע שהחוק מושלם, האחריות היא של האוצר.
יוני בן-מנחם
האוצר התחייב בהתחלה לממן את כל הרפורמה. אחר כך הוא נסוג בו. נדרשנו עכשיו למכור את הנכסים.
נחמן שי
300 מיליון שקל, לא?
יוני בן-מנחם
400 מיליון שקל.
איתן כבל
ואלוהים יודע מתי זה, הרי זה תהליכים שלא תלויים בכם, והשוק יכול לרדת.
צבי גרזון
יש גם התנגדות של גופים.
נסים זאב
בכל מקרה, זה עלה מ-200 מיליון ל-400.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
חברים, ברגע שהרפורמה עוברת בקריאה שנייה וקריאה שלישית, האחריות היא של האוצר לממן אותה.
איתן כבל
אני רק רוצה לבקש משפט אחרון בעניין הזה. אני מניח שתהיה לנו עוד הזדמנות לומר כמה דברים פה בהמשך. אני אומר את זה בחברות, וגם שנינו חברי פרלמנט, ולא משנה אם אתה בקואליציה ואני באופוזיציה, אנחנו כאן כדי באמת לעזור לשידור הציבורי. ואני מזהיר, ואני אומר את זה כאן לפרוטוקול, שיש לי יותר מחשש כבד, שמישהו מנסה לעשות "סיבוב" על טוב ליבנו ועל הכוונות הנכונות והטהורות של האנשים שיושבים כאן – כולל חברי הכנסת, שיושבים כאן באמת ובתמים כדי לנסות להציל את השידור הציבורי – ואנחנו נמצא את עצמינו לא בתחילת השנה החדשה, 2012, עוסקים בהמשך תהליך החקיקה, ואני מבקש שהדברים שלי יירשמו בפרוטוקול. ואני מבקש דבר נוסף, שבאמצע ינואר 2012 תינתן לנו כאן התייחסות, למה החוק לא עולה לדיון.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אם הוא לא יעלה לדיון.
איתן כבל
אני אמרתי את זה לפרוטוקול.
לאה ורון
אתה אומר את הדברים לוועדה. הם נרשמים בפרוטוקול.
איתן כבל
אני אומר את זה לא כבן בנו של נביא, אלא בתוך עמי אני יושב. אז אנחנו מבקשים שהדברים יירשמו, כדי לשמור על כבודה של הוועדה של כולנו. תודה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אוקיי. צבי גרזון.
צבי גרזון
אני שוב פעם רוצה להזכיר את מה שאמרתי אתמול. העניין של מימון על-ידי מכירת נכסים בא אלינו במאוחר. ההבטחה של שר האוצר דאז היתה שכל המימון ייעשה על-ידי משרד האוצר, ולכן יכולנו גם לשחרר. יכולנו להיות יותר נדיבים, יכולנו להיות יותר גמישים. המצב היום הוא כזה, שהרפורמה שנחתמה היא במידה מסוימת דרקונית והזויה גם יחד. אי-אפשר יהיה להוציא אותה לפועל. ולכן אולי כדאי שנשב עם ההנהלה החדשה, עם הוועד המנהל החדש, ונגבש איזושהי תוכנית פחות גרנדיוזית, פחות יומרנית, אבל שאפשר לבצע אותה, ואפשר להוציא אותה לפועל. כי אחרת אני לא רואה שום אפשרות שנגיע לאיזה מקום בטוח.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אוקיי. אסף אמיר, יושב-ראש איגוד מפיקי קולנוע וטלוויזיה.
אסף אמיר
יש פה כל כך הרבה דברים להגיד, אני לא יודע איפה להתחיל אפילו. בוא נתחיל מהשנה שעברה. היושב-ראש החליט שאולי אפשר לדון ישר ב-2012.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
זאת הצעה. אתה לא חייב.
אסף אמיר
בכל זאת, אני לא מצביע פה. 180 מיליון, או 176 מיליון – מי סופר? אנחנו מוכנים גם 160 מיליון – שנמחקים ככה בהחלטה אחת, בזמן שאותה ועדה ישבה במשך חודשים ארוכים על חובות של ערוץ-10 – לא על הכסף, אני לא מדבר על הכסף.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
לא, אני חייב להגיד לך משהו על זה שהזכרת את ערוץ-10. ההשוואה בין הנושא שנדון בערוץ-10 פה לעניין שאנחנו דנים פה היום זה תעלול חלול.
אסף אמיר
אני מבקש לא לדון בזה. אני לא מדבר על החוב הכספי של ערוץ-10. אני מדבר על זה, שלפני שנתיים הוועדה הזאת ישבה והיתה אמורה להחליט אם ערוץ-10 ממשיך להתקיים או לא, כי היו לו מחויבויות תוכן.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אה, אתה מדבר על הסיבוב הקודם.
אסף אמיר
כן. והוועדה הזאת והממשלה והשרים אמרו: אנחנו לא ניתן לערוץ-10 להתקיים, עוד לפני שכל העניינים החדשים היו, אם הוא לא יעמוד במחויבויות התוכן שלו. ולכן ערוץ-10 נאלץ בשנתיים האחרונות להשקיע כסף בשוק, לשפר את המסך שלו ולעמוד במחויבויות שלו.
דבורה קמחי
ועמד בכל המחויבויות שלו.
אסף אמיר
ועמד בכל המחויבויות שלו, ואני יכול להגיד את זה, כי אני לא עובד עם ערוץ-10.
קריאה
בעיקרון.
אסף אמיר
לא, מאז. אבל ערוץ-1 זה כסף של כולנו, אנחנו שמים את הכסף בפנים. באה המדינה ואומרת, זה כסף של האזרחים, נוותר עליו. ביג דיל, מה קרה? רוצים תמורה? איזה תמורה? ימכרו נכסים, שזה נראה לי, דרך אגב, הפרטה. מה אנחנו רואים פה? אנחנו שומעים, וזו השאלה שביקשתי לשאול קודם, ש-70 מיליון זה כל מה שנשאר. אנחנו לא רוצים לפגוע בעובדים. שמענו ש-54% מהתקציב הולך לעובדים. אם זה מוגזם, אם זה לא מוגזם, זה לא ענייננו. עדיין יש 46%. אנחנו שומעים שיש רק 70 מיליון שנשארו בקופה, ובסופו של דבר אנחנו שומעים, שרק 25 יצאו להפקות מקור. אני שואל, האם כשהחוק אומר, שזה מהותי להוציא 36%, והם הצליחו איכשהו לרדת ל-70 מיליון, איך זה שה-70 מיליון לא יצאו למקום שהם צריכים לצאת אליו? איך גם ב-70 מיליון האלה אפשר לשחק? ואני מבקש לדעת לאן ה-70 מיליון האלה הלכו, אם לא הלכו לאן שהחוק הורה להם ללכת.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
תשובת רשות השידור.
אמיר גילת
אין בפני את הפירוט המדויק, אבל יש התחייבויות רבות אחרות. יש לנו שידורים של חדשות ואקטואליה וספורט, כידוע לכם, שאנחנו מחויבים גם כן לעשות.
אסף אמיר
אז זה הפך לספורט?
אמיר גילת
אמרתי: חדשות, אקטואליה וספורט.
אסף אמיר
אין לך מחויבות בחוק לשדר את ליגת העל, ואני אוהד ספורט מושבע. כי אנחנו יודעים שזה ישודר במקום אחר.
גדי בן-יצחק
שכחת את העיקר.
אמיר גילת
זה לא הסכום העיקרי. אגב הספורט, אנחנו לא ניכנס פה ל-programming וכולי, אבל ברור שהספורט יכול להיות מקפצה גם לתכנים שאתם מעוניינים בהם יותר.
אסף אמיר
אנחנו לא צריכים מקפצה. לא רוצים מקפצה. בינתיים המקפצה היא לבריכה ריקה, שמנו לב. יש מקפצה אבל אין תוכנית.
גדי בן-יצחק
אתה הולך למקום הלא נכון.
אסף אמיר
אני מבקש עוד משהו. בוא נסתכל קדימה, אומר יושב-ראש הוועדה. האם קיבלנו פה התחלה של הבטחה שה-5% האלה יהפכו ל-10%? שמישהו יגיד: אוקיי, חבר'ה, ניתן לכם, זו רפורמה, זה לא קורה ביום אחד, זה לא יהיה 36%, כולנו חיים, אנחנו מבינים מה הולך? אוקיי, לא 36% – 10%, 15%, משהו, שלא יהיה מצב, שיהיה פה דיון, ואחר כך נלך הביתה ונגלה שהשנה זה 5%, אבל שנה הבאה אולי זה עוד פעם 1.5% מתוך 36%. אז אני מבקש מהיושב-ראש לנסות להעביר לפחות איזושהי הבטחה שב-2012 ה-5% האלה לא יישארו, זה לא יכול להיות.
והדבר השלישי, אומר לנו יושב-ראש הרשות שיש 70 מיליון, ושהם רצו להשקיע 60 מיליון שנה הבאה. אתה יודע מה? היה משמח אותנו גם 60 מיליון. עכשיו באה הממשלה ומפחיתה 5% באגרה. בעצם אומרת הרשות שראש הממשלה גרם לזה שלא נקבל את ה-60 מיליון, שהוא, בהפחתת האגרה, הוריד את התכנים שהציבור יקבל.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
לא.
אסף אמיר
הוא אומר שאחרת הוא היה נותן 60 מיליון. הרגע הוא אמר את זה. היתה לו תוכנית ל-60 מיליון, בא ראש הממשלה והחליט שזה קצת יותר מדי, הוריד 5% מהאגרה, וזה על חשבוננו. זה כתוב בפרוטוקול.
יעקב לוי
המשוואה היא פשוטה. 174 מיליון באים מה-700 עובדים שמפטרים.
אסף אמיר
אף אחד לא רוצה שיפטרו אתכם, אבל הוא אמר לכם שזה מעבר לתשלומי שכר. אבל הם מאיימים שאם ייתנו הפקות חוץ אז יפטרו אותם, אז הם קמים וצועקים. גם עם ערוץ-10, אנחנו עובדים ביחד עם העובדים.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
זה לא הממשלה הזו שקבעה את החוק של הפחתת האגרה.
אסף אמיר
היתה הקפאה והוא שינה ברגע האחרון להורדה של 5%. אומרת לך רשות השידור, שה-5% האלה יפגעו ב-60 מיליון שהיא התכוונה להוציא, ויהפכו עכשיו למשהו יותר נמוך.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
וגם כשאומרים לרשות השידור שיש לה פחות אגרה בשנה הבאה, היא בוחרת את סדרי העדיפויות שלה, מה לעשות. אז אתה לא יכול להגיד, שהממשלה החליטה להוריד את היצירה.
אסף אמיר
אז מה הוועדה עושה, על מה אנחנו יושבים?
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אנחנו יושבים ומדברים על זה, אבל אתה לא יכול להגיד שהממשלה החליטה להפחית את ההשקעה בהפקות.
אסף אמיר
אנחנו רק מנתחים את מה שקורה מסביבנו?
יהודה ביטון
ברגע שהיא החליטה להפחית את האגרה, אחד ועוד אחד, היא הפחיתה את היצירה, היא הפחיתה את ההפקות החיצוניות. יושב האדון היושב-ראש, וזה מה שהוא אומר. אנחנו מבינים עברית, אני מצטער. הפחיתו 5%, ה-5% זה 30 מיליון, מתוך 60 יורד 30, נשאר לו 30. אני צודק, אדוני היושב-ראש?
אמיר גילת
לא.
יהודה ביטון
אז יש לך 60 מיליון?
אמיר גילת
לא אמרתי. אני לא מנהל אתך את העסק.
אסף אמיר
רק לסיים את הדברים.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
משפט אחרון.
משה שגב
לא יכול להיות שאנחנו פה מדברים מהצד, כל מי שרוצה קופץ, ולנו אסור לדבר. זה לא עובד ככה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
הוא נרשם, סליחה.
לאה ורון
כי לא ביקשתם רשות דיבור.
משה שגב
אבל גם יהודה לא ביקש רשות דיבור.
לאה ורון
איך אתה יודע? הוא רשום.
משה שגב
אבל הוא מתפרץ לדברים שלו.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אני מודה לך על העזרה בניהול הדיון.
אסף אמיר
הבקשה שלנו ליושב-ראש הוועדה היא לקבוע איזשהו אחוז – לא 36%, אנחנו מבינים איפה אנחנו חיים – שנותן איזושהי הבטחה לתעשייה הזאת. וזה לא בא מבחינתנו לפגוע בעובדי רשות השידור, זה כן בא לעזור לשאר האנשים בתעשייה הזאת. וגם למסך וגם לציבור לא יזיק לראות משהו על המסך.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
גדי בן-יצחק, יו"ר ועד העיתונאים.
גדי בן-יצחק
תודה רבה ליושב ראש הוועדה וסליחה על ההתפרצויות, אך העניין הוא לא רק בדמינו, הוא גם בדמים. שמעתי את הסקירה של חבר הכנסת כבל, ואני חייב להגיד שהיא תעזור לי להעמיק את העניין. מה שאמרתי בהתפרצות הקודמת שלי, ועוד פעם סליחה שהתפרצתי, זה שאני רואה פוליטיזציה בעצם העובדה שתקציב רשות השידור יורד. תקציב רשות השידור – שמוסכם על הוועדה, לפי מה ששמעתי עד עכשיו, שזה השידור הציבורי בארץ ישראל – ירד ב-50%, ואפילו יותר מזה, ריאלי מ-2004 ועד היום. לא ירדו המטלות, לא ירדו העובדים.
אם מדברים על העובדים, כלבי הדמוקרטיה רבים ביניהם כאן, ואני רואה איזושהי שביעות רצון גם בציבור וגם בציבור הנבחרים. מה לעשות? כשאנחנו רעבים, וכשאנחנו לא יכולים לעשות את מלאכתנו כי צריכים להגן על מקום עבודתנו, עוסקים בזוטות. אז אנחנו רבים בינינו, אבל העיקר הוא שהיינו רוצים לעבוד. כדי לעבוד צריך כסף. כדי לעשות חדשות צריך גם להפסיד כסף. זו מסקנה של מחקר שהוציא מרכז המחקרים של הכנסת. זו לא דעתי. לעשות חדשות זה עסק מפחיד. מפחיד ומפסיד. גם ראיתי כותרת השבוע, שתקציב החדשות בערוץ-2 יורד ב-7-5 מיליון. מעניין למה.
נסים זאב
תוכל לפרט, מה החלק של החדשות בתקציב?
גדי בן-יצחק
מה החלק? את זה יגידו לך המנהלים, אבל זה תמיד הרבה, כי לעשות חדשות עולה הרבה כסף.
לעניין היצירה, התפרצתי מסיבה אחת פשוטה. עובדי הטלוויזיה הישראלית – ואני במקרה עובד ב"רשת ב'" של "קול ישראל", ומקובל על כולם שאנחנו יעילים, עובדים – הקיצוץ שדובר עליו קודם, 43% מכוח העבודה ברשות השידור – אני חתום על העניין הזה שנקרא רפורמה – הוא רוחבי. לא חשוב איפה אתה עובד, אתה יורד כך. הממשלה הסכימה על זה, והעובדים הסכימו על זה לפני שלוש שנים, ואנחנו חתמנו על הסכם התייעלות ורפורמה לפני שנה. מי לא עשה את השיעורים שלו? בית המחוקקים. אין חוק חדש. יש לי ביקורת קשה על החוק הזה. בין היתר, הוא לא שקוף. החוק שאנחנו דנים עליו, התיקון הזה, לא ראיתי אותו בשום מקום בינתיים באופן מלא כטיוטה, מההתחלה ועד הסוף. יכול להיות שמקצוענים מבינים את זה, הציבור לא בדיוק מבין.

נחזור לעניין השיעורים שאנחנו עשינו כעובדים, והמחוקק והממשלה לא עשו. איפה האיתנות הפיננסית, איפה התוכנית העסקית של רשות השידור? איפה המבנה של רשות השידור – פיסי, בניינים? מבנה לשידור אין. איפה החוק החדש? אין. מה יש? הסכמה של העובדים לשכב על הרצפה. אנחנו שוכבים על הרצפה, אבל גם משם, כדי שנשדר, צריכים כסף. כל עובד בכל עירייה נחשלת או בכל מפעל ציבורי נחשל קיבל 7%-5% פיצוי שחיקה. אנחנו לא, כי הרפורמה לא יצאה לפועל. למה? הנהלה אין לנו כמו שצריך דורות של ממשלות. לעניין הזה כולכם אותו דבר. זה מאוד טוב שיהיה לי מנהל זמני. מנהל זמני הוא מנהל נחמד. עכשיו מביאים לי מנהלים לא זמניים, ואז כולם צועקים שהם פוליטיים. מה זה פוליטיים? לא צריך שיהיו פוליטיים. אין להם כסף. הם לא יכולים לעשות כלום.

גם למדו בקדנציה הקודמת ברשות השידור טריק חדש. יש לי מעל ההנהלה גם מועצת מנהלים. זה נקרא ועד מנהל. הם היום מכתיבים את הכול. הם לא פה. שמעתם שאמרו כאן היושב-ראש והמנכ"ל: קיבלנו החלטה של הוועד המנהל, ונבצע אותה. איפה הם? אני לא ראיתי אותם. אני יודע שהם מתכנסים בתל-אביב. עיר נחמדה, באמת, עיר ללא הפסקה. לא בירת ישראל, ולא מרכז רשות השידור.
צבי גרזון
את ירושלים ממדרים.
גדי בן-יצחק
יש הנחיה שלעובדים אסור להגיע אליהם. אני יושב-ראש ועד, אני עובד ברשות השידור קרוב ל-40 שנה, אני ממושמע, לא הגעתי אליהם. אבל האם הם יודעים מי אני? לא. הם יודעים מה אני חושב בשם העובדים? לא.

וחזרה אליכם. אני מודה ליושב-ראש על הזמן, זה באמת הרבה, ואני מניח ששכחתי חלק מהדברים שרציתי להגיד. העיקר הוא שמי שרוצה שידור ציבורי טוב, שישלם. מי שהחליט ששידור ציבורי טוב הוא שידור בהפרטה – נוציא החוצה עבודה מעובדים עבריים, כדי לתת לעובדים עבריים אחרים, בתנאי שהם לא יהיו מאורגנים – אמר מה הוא רוצה. זאת החלטה פוליטית – אגב, לגיטימית – אבל צריך להגיד אותה בעברית פשוטה.
אסף אמיר
למה אתה אומר שהם לא מאורגנים?
גדי בן-יצחק
אם אתם מאורגנים, הייתי רוצה לראות את האיגוד האמיתי שלכם, עם הבחירות. איפה השכר הקיבוצי שלכם?
אסף אמיר
אתה לא שומע אותנו? אנחנו לא בסביבה?
גדי בן-יצחק
לא נפתח כאן דיון פוליטי משני על מה זה ארגון עובדים.
אסף אמיר
אתה חושב שהכול צריך להיות בבית?
איתן כבל
אתם לא עוזרים אחד לשני.
אסף אמיר
הם מחליטים לתקוף. אנחנו אומרים שאנחנו לא נגדם, והם רוצים לגמור הכול בבית.
גדי בן-יצחק
מה זה לא נגדי? תיקון לחוק רשות השידור, שאמור לתת שידור ציבורי במדינת ישראל, שאומר שהתקציב יורד כל שנה – בהתחלה 15%, 10%, ואחר כך 5% open ended, ואתם מדברים על תיקוני חקיקה. על פי החוק הקיים, אדוני היושב-ראש, שאנחנו רק מתקנים אותו קלות עכשיו – לא אני, אני רק עד לעניין הזה – תוך מספר קצר של שנים אצטרך לשלם מתקציב רשות השידור 5% כדי שאמשיך לשדר, כי הרי זה open ended.
מדברים על איך יעשו רפורמה. מי יכול לעשות רפורמה בתנאים האלה? 40% מהשכר האמיתי של עובדי רשות השידור בממוצע הוא שכר פנסיוני. זאת אומרת שאם אני אקבל פנסיה של 100%, וכך אני אקרא בעיתון, ברפורמה, אני אקבל 40% ממה שאני מקבל היום. יש אנשים שיוצאים לפנסיה מרשות השידור ב-3,000 שקל. נקדימון רוגל לא רעב ללחם, אבל היה קרוב לזה. הוא היה סמנכ"ל. זה המצב. בגלל זה הלכנו לרפורמה הזאת. אחד, כי אני רואה בשידור הציבורי שליחות, ורציתי שזה יימשך. שניים, מכיוון שאין ברירה.
ומי לא עשה שיעורים? כנסת ישראל לא גמרה את החוק, ואנחנו מדברים על דברים לא בדיוק שקופים, שאני לא בטוח שאפילו כל מי שנמצא בחדר הזה יודע במה מדובר. ממשלת ישראל לא עשתה סדר בעניין הפיננסי, וההסתדרות משום מה לא פה. הם רצו איתנות פיננסית. לא שמעתי אותם, הם גם לא בדיון הזה. מעניין למה, אגב לאיגוד מקצועי, ואיגוד מקצועי זה אומר הסכם קיבוצי. אם לא, זה באמת גילדה או מועדון חברים. יש לנו גם כן כמה. אחד מהם בתל-אביב. אגודת העיתונאים בתל-אביב. תודה רבה.
אסף אמיר
יש לי הרגשה שהוא לא בא מטעם העובדים כדי להגיד את מה שהוא אומר. לא יכול להיות של-4,000 עובדים אין זכויות סוציאליות.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
תודה רבה. דביר בנדק, יו"ר שח"ם – איגוד שחקני המסך.
דביר בנדק
ראשית, אני רוצה להגיד שעובדי רשות השידור קדושים בעינינו. אסור לפטר אף אחד מהם, אין שום סיבה לפטר אף אחד מהם. הצעקות של עובדים ושל ראשי ועדים כאילו ה-174 מיליון שקלים שצריכים ללכת ליצירה באים על חשבונם זו שטיפת מוח שהם עברו בתוך המוסד שהם עובדים בו. זה לא נכון. 174 מיליון שקלים לפי התקציב של רשות השידור היו צריכים לצאת ליצירה. יושב-ראש רשות השידור מדבר במיליוני שקלים כי זה מביש לדבר באחוזים. אני הייתי מאוד מתבייש במקומו לדבר באחוזים. אבל אין לא ברירה. יושב לידו מנכ"ל ואומר שיש לו 134 מיליון שקל גרעון כי יש לו עסק מת – חי, סליחה, אבל הוא ימות – אומרים חברי כנסת שהרפורמה לא ריאלית, ואומר ראש ועד בתוך רשות השידור שהרפורמה לא ריאלית. ואנחנו אומרים: אוקיי, בואו נלך ל-2012, אבל ב-2012 למרות המתווה, שדרך אגב, זאת פעם ראשונה שאני שומע על המתווה של הבראה תוך ארבע שנים. מילא אם הוא היה מגובש בתוך החוק אפשר היה לדבר עליו, היינו קופצים עליו – אני מתאר לעצמי, אני לא יודע אם חברי.
גדי בן-יצחק
אבל הייתם פה כשדיברו על הרפורמה שלוש שנים. הייתם פה לפני חצי שנה שנאמר רק 25 מיליון. שקלאר אמר את זה, לא הם.
אסף אמיר
מבחינתי הוועד המנהל שלח אותו.
דביר בנדק
התחלתי בלהגיד שאני מאוד מכבד את מקומך ואת מקצועך ואני לא רוצה שיפטרו אותך. אני רוצה שרשות השידור תבריא יחד אתך וגם תספק יצירה, היא לא יכולה להביא רק אותך. יש 7 מיליון אזרחים במדינת ישראל שהורדמו, משלמים מס רשות השידור, לא אגרת רשות השידור, לא מקבלים שום תמורה, ואנחנו יושבים פה ורוצים לאשר את זה.
דני זקן
אל תגזים.
דביר בנדק
אני רוצה להגזים עכשיו. קצת להגזים.
קריאה
אם הם רק משלמים אגרה - - -
דביר בנדק
לא משנה. אבא שלי לא משלם כי הוא נכה צה"ל. אני משלם. אנחנו משלמים והורדמנו. התרגלנו לזה שיכול להיות שלא נקבל כי יש בעיה, כי צריך להחזיק עובדים, וצריך להחזיק בניינים. מה זה הדבר הזה? איך אנחנו מעזים בכלל לחשוב לקיים את ההנחה הנוראית הזאת השנה בלי לדעת שזה הולך להשתנות בשנה הבאה? אז יהיו 60 מיליון במקום 25? איפה ה-174?
גדי בן-יצחק
אתה בכלל לא מדבר על ההורדה של 5% ממה שגם אתה צריך לשלם.
אסף אמיר
שיוסיפו לכם כסף. בשם מי אתה מדבר?
דביר בנדק
לא באנו לדבר על ההפחתה של ה-5%. באנו לדבר על זה שכולנו יחד הורדמנו ואנחנו לא רוצים להיות רדומים יותר.
אסף אמיר
אנחנו נגד האגרה. לא שמעתי אותך מדבר נגד הורדת האגרה בכלל.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
תודה. דני זקן, יו"ר אגודת העיתונאים.
דני זקן
אני מסכים לגמרי עם הגישה שאומרת שאנחנו באותו צד. כולנו בעד היצירה והשידור הציבורי. הבעיה היא שאנחנו מנסים לחלק עור דב שלא רק שלא ניצוד אלא אפילו לא נולד לדעתי. המבנה של הרפורמה טכנית, כמי שעסק בהסכמים של הרפורמה, אכן יש בהסכמים של הרפורמה התייחסות לעניין שינוי המתווה של ההוצאות על הפקות החוץ. הוא באמת משתנה. נדמה לי שזה 60, 120, ואחר כך חוזרים להמשך. זה לא מופיע בחוק, זה מופיע בהסכמים. מישהו בדרך לא עשה את הקישור, אבל זה צריך להיעשות, והסיבה היא פשוטה. זה גם סוג של תיקון, כי ה-200 מיליון, איך שלא מסתכלים על זה, מתקציב של 850 או 900 מיליון שקל, זה קצת בעייתי, נגדיר את זה כך.
צריך להוציא החוצה, וצריך לאפשר גם מגוון דרך היוצרים והמפיקים, שדרך אגב אגודת העיתונאים מייצגת חלק מהם, ופה אין באמת ויכוח בינינו. אבל בכל מקרה מה שיינתן החוצה לא צריך להיעשות על חשבונם של עובדי רשות השידור, לא צריך להיעשות תוך פגיעה באנשים עובדים, ועובדים ברשות. דביר קצת הגזים באמירה שאין תמורה ויש בהחלט תמורה לאגרה, בוודאי ברדיו, ובמידה פחותה אולי בטלוויזיה, אבל כדי להפוך את השידור הציבורי הטלוויזיוני לאמיתי צריך את ההסכמים האלה של הרפורמה. צריך להכניס אותם כי הם אלה שמבריאים את השידור.
לא יהיה מימון לרפורמה בחודשים הקרובים. חבר הכנסת שי, אמרת שלא יהיה בשנה הקרובה. כולי תקווה שנבואתך לא תתגשם, כי אם לא, זה לא רק שלא יהיה שידור ציבורי, לא רק שלא יהיה כסף לנו, לא יהיה כסף להם. לא יהיה כסף לאף אחד.
נחמן שי
לא בהתבסס על הנדל"ן. מקורות אחרים – אדרבה.
גדי בן-יצחק
האוצר נותן 60 מיליון. כל היתר זאת הלוואה מסחרית. עובדי רשות השידור והציבור ישלמו לאוצר כדי לתת כסף לרשות השידור, שצריכה לשלם לעובדים את הפנסיה שנגזלה מאתנו.
אסף אמיר
אתה מתווכח עם מי שמסכים איתך. אתה נשמע קצת מוזר.
גדי בן-יצחק
גם אם אני נשמע כקוטבי זה לא כך, כי אני שומר על יצירה עברית.
דני זקן
גם אם הוא אתך, הוא תמיד כך.
השורה התחתונה היא – ונחזור על זה בכל אמירה וישיבה – חייבים למצוא את המימון הזה. זו גם עבודה שלכם כמי שמפקחים על העניין הזה בקואליציה, אתם לא יכולים להתחמק מזה, לדאוג שיהיה את המימון. אמר קודם המנכ"ל, שהאוצר הבטיח את הכסף ולא הביא. זה חצי נכון.
צבי גרזון
נכון לחלוטין. למה חצי נכון?
דני זקן
הכסף הזה הובטח גם על-ידי שר האוצר, גם על-ידי ראש הממשלה, שנסוגו בהם לאחור ורוצים שזה ייפול על הנדל"ן. יכול להיות שזה אפשרי, לא יודע. מה שאמרתי אתמול אני חוזר גם היום: המימון הזה מהנדל"ן חייב לבוא עם תוכנית עסקית מסודרת לאורך שנים כדי שתהיה איתנות פיננסית, כפי שאמר חבר הכנסת כבל, לאורך שנים.
החטא האחרון הוא ההפחתה הזו של ה-5%. לא מובן, לא ברור. לא יודע איך אפשר בכלל להציג את הדברים בצורה כזו, להגיד לרשות השידור: לא רק שאנחנו לא מממנים את הרפורמה, לא רק שתסתדרו לבד עם הנדל"ן, אנחנו גם מפחיתים לכם 5%, ולא רק השנה, לעוד שלוש שנים לפחות לשנים הקרובות. זה פשוט בלתי אפשרי. לא מובן. 2 מיליארד שקלים הופחתו מתקציבי רשות השידור מאז שנת 2004. זה מה שתקע אותנו, זה מה שגורם לכך שאין כסף ליצירה מבחוץ, זה מה שהצריך את הרפורמה הזאת. אז להוריד עוד 5% עכשיו, לא יודע איך אתם יכולים להצביע בעד הדבר הזה, חבר הכנסת כרמל שאמה, חברי הקואליציה בכלל. לא יודע איך תעשו את זה, ותוכלו להגיד מצד שני: אנחנו בעד השידור הציבורי.
אסף אמיר
- - - רגל אחת ולירות לרגל השנייה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
איך שהשידור הציבורי נראה היום, לא בטוח שכולם בעדו.
דני זקן
אחרי שייבשו אותי והורידו לו את התקציבים, אז בוודאי שיהיה קשה מאוד לעשות אותו. אני מקווה שעל הרדיו אני חושב קצת אחרת.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
זה לא שידור ציבורי אמיתי. לא, הרדיו זה אחרת.
גדי בן-יצחק
הבעיה היא לא השידור הציבורי אלא מה שאתם נותנים לציבורי.
דני זקן
ובכל זאת, גם הטלוויזיה – ייבשו אותה. פשוט אין אפשרות ליצור טלוויזיה נורמלית עם התקציבים שנותרו.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אוקיי.
גדי בן-יצחק
כבוד היושב-ראש, זה יגיע גם לרדיו, בקיצוצים הרוחביים האלה. הסוס הזה התרגל לא לאכול. אני יודע כמה כתבים יש לי כל יום להוציא החוצה, ואיזה סלטות באוויר אני עושה. אני רכז כתבים היום. אני יודע מתי אין לי להוציא כתב גם למשימות שהן חובה כמו לכזה דבר, כמו להצבעת ראש ממשלה בקלפי. אין. ואחר כך אומרים: אתם לא נמצאים. אני יודע כמה אנשים יש לי היום פחות ממה שהיו לי לפני 11 שנה, כשהתחלתי לרכז. זה ברדיו. אני גם מבין את ההנהלה שלי, לא שאני מסכים איתם. הם צריכים להבריא את הטלוויזיה. כולם צוחקים על הטלוויזיה העברית, אז מורידים מהרדיו. מגיעים להסכם הבראה, ומורידים 43% מכל המקצועות – עיתונאים כמנהלים כטכנאים. גם את זה רצינו ולא קיבלנו, כי עוד פעם, לא חוק ולא איתנות פיננסית.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אם חסרים לכם היום אנשים, אז איך הסכמתם לפיטורי כל כך הרבה אנשים? איך תתפקדו אחרי זה?
קריאה
הכריחו אותנו. אי אפשר יהיה לתפקד.
גדי בן-יצחק
כשהאוצר יושב פה, ואני שומע את מה שאומרים פה גם היוצרים העבריים, אז אין ברירה, העיקר שהעסק יהיה יותר טוב. גם זה לא זז. מה שאמרתי עכשיו אמרתי בישיבות אחרות. יש פרוטוקולים.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
תודה. משה שגב, ועד ההנדסאים.
משה שגב
אני נותן את רשות הדיבור לפני ליעקב.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
לא לפניך, אתם שניכם מוועד ההנדסאים. אני מקווה שאתם לא חושבים שונה.
יעקב לוי
לא, אנחנו לא חושבים שונה.
העוגה היא אותה עוגה. כל תקציב רשות השידור הוא אחד. הולכים 170 למקום אחד, זה בא על חשבון משהו. כל תהליך הרפורמה שלנו החל אחרי שהיוצרים עשו מהומת אלוהים, לקחו שליש מהתקציב. אני רוצה להבין, 40% מהעובדים הולכים הביתה, 700 איש מאתנו הולכים הביתה כדי לממן עובדים חיצוניים. הם אומרים שהם מאוגדים. אולי הם מאוגדים, אבל מי שהם יעסיקו לא מאוגד. לשמה זה הולך.
אסף אמיר
באה הממשלה, לוקחת כסף מרשות השידור, ובמקום זה אתה עושה מלחמות העובדים. אני לא מבין את זה.
יעקב לוי
לשם הולך הכסף. מעבר לפיטורי העובדים, אנחנו הסכמנו, ויושב פה האוצר, ש-10% מהשכר שלנו יקוצץ ברפורמה. לי אישית ירד 18% בשכר, כדי לממן את כל הירידות שכר. לא ראינו ועדי עובדים או עובדים מאורגנים בארץ שמסכימים להורדת שכר. אנחנו שם, ויש פה נציג אוצר שיגיד. ו-40% מהעובדים הולכים הביתה.
גדי בן-יצחק
43%.
יעקב לוי
השכר שלנו מקוצץ, וחסר רק סעיף אחד, איתנות פיננסית. היינו בישיבה שהיה בה עופר עיני וכל ראשי האוצר. הסעיף הראשון שהתחיל את כל המהלך היה התחייבות לאיתנות פיננסית. בלי זה הם לא היו ממשיכים, פשוט לא היו מתחילים את הרפורמה. אחרי לילה שלם שישבנו שם, ברגע שהיתה איתנות פיננסית, הסכמנו למתווה הלא קל הזה של הרפורמה. לא קל לפטר. אני צריך לשלוח אנשים הביתה. אתם אומרים או כותבים את זה, אני צריך להתמודד עם 700 משפחות שהולכות הביתה עם ילדים והכול.
גדי בן-יצחק
780.
יעקב לוי
ואחרי כל זה חסרה האיתנות הפיננסית. אז מה עשו? פתאום מצאו רעיון גאוני – מכירת נכסים. מה זה מכירת נכסים? למכור את הבית שלך, עבור מה? עבור תקציב. תבינו, 300 מיליון שקל זה בעצם פחות משליש מתקציב רשות השידור. עבור שלושה חודשים של פעילות אתם מוכרים את הבית. אני רוצה לראות אתכם מוכרים את הבית שלכם תמורת פעילות של שלושה חודשים. אתם לא תעשו את זה בחיים. מאיפה נוצר הרעיון הזה של למכור את הבית?
גדי בן-יצחק
מהוועד המנהל.
יעקב לוי
הבית שלי נמכר, ואז מה? איפה אני נמצא? אתם לא מבינים מה זה אולפן? עכשיו אנחנו בונים אולפן. אנחנו משקיעים עכשיו בשביל אולפן 20 מיליון שקל.
נחמן שי
איפה?
יעקב לוי
בירושלים, ברוממה. דחפורים עובדים, בונים את האולפן. וזה כלום, זה כסף קטן. 300 מיליון שקל הולכים להשקיע בציוד, ועבור מה אתם מוכרים ב-300 מיליון שקל בניין עם אולפן? בשביל להרוס אותו ולבנות אחר כך אחר בעוד 500 מיליון שקל. אתם לא יודעים על מה אתם מדברים. תיכנסו לראות את המספרים, תלמדו את העסק, ואחר כך תחליטו החלטות.
אסף אמיר
חבל שהשר הממונה לא שומע את כל זה. כי זה ניהול כושל.
גדי בן-יצחק
הוא לא רוצה לשמוע. הוא שמע.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אדוני, אף אחד לא מוכר לך את הבית. אני לא חושב שהבעיה של רשות השידור זה אם יש לה נדל"ן או אין לה נדל"ן. אם יש לה נדל"ן במאות מיליוני שקלים – ואם זה 100 או 200 או 300 זה לא משנה – היא לא צריכה להחזיק בו. היא יכולה להשכיר אולפנים. העיקר שתהיה לה איתנות פיננסית. היא לא חברת נדל"ן. גם משרדים ממשלתיים יושבים במקומות מושכרים, ולכן לא צריך להתרגש מזה. מה הברירה? ללכת ולהגדיל אגרה?
יעקב לוי
אדוני, ברגע שאתה משכיר אתה יודע שחלק גדול מהתקציב שלך הולך להשכרה. כשאתה שוכר אתה גם לא יכול לבנות אולפן.
אסף אמיר
איך זה מוסיף לאיתנות הפיננסית?
היו"ר כרמל שאמה הכהן
לערוץ-10 וערוץ-2 יש נדל"ן?
יעקב לוי
בגלל זה הם נמצאים במצב הזה.
אסף אמיר
בוועדת הכלכלה להגיד למכור את הנכסים תורם לאיתנות פיננסית?
יעקב לוי
תמכור את הכנסת, תממן את ה - - -
היו"ר כרמל שאמה הכהן
כל אחד והבנתו הכלכלית. אני לא מבין הרבה ברשות השידור, אבל בבסיס של עסק, רשות השידור צריכה להיות יעילה, היא צריכה להיות חזקה פיננסית, היא לא צריכה נדל"ן, אני אומר לך. כי הנה, יש לכם הרבה נדל"ן, ונדל"ן יקר, ודרך אגב, הוא מבוזבז גם כנדל"ן, כי במגרשים האלה בתל-אביב או במרכז ירושלים אפשר לבנות מאות יחידות דיור או שימושים אחרים. אתם יושבים בשטח מאוד מצומצם.
גדי בן-יצחק
קיבלנו את שערי-צדק.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
יש שמה מאות מיליונים שקבורים באדמה, שאף אחד לא משתמש בהם. אתם לא מקבלים על זה תשואה, אתם מאבדים את זה, הציבור מאבד את זה, ולממן את זה בגירעונות או בעליית אגרה זה דבר לא נכון. מה שצריך כן להבטיח - -
אסף אמיר
שייקנו עם זה משהו אחר.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
- - שלרשות השידור יהיה תקציב מאוזן, שיהיו לה מקורות הכנסה יציבים ושהיא תדע לייצר תוכן שהציבור אוהב ורואה. זו נוסחת ההצלחה של רשות השידור והשידור הציבורי.
גדי בן-יצחק
שערי-צדק.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
עובדה, יש לכם נדל"ן, ואתם פושטי רגל. יש לכם נדל"ן שאין לאף אחד. לחברות נדל"ן אין נדל"ן כזה.
משה שגב
היוצרים יכולים לחלום על ה-174 מיליון שקל האלה עוד הרבה שנים, אם לא יהיה לנו נדל"ן שלנו.
אסף אמיר
ברור. הרי אתם מפריטים, מורידים את האגרה. אתם גומרים את השידור הציבורי, ומדברים כאילו אתם מסדרים את זה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
השכירות של השטחים שלכם היא שולית.
קריאה
למה?
היו"ר כרמל שאמה הכהן
כי אתם מחזיקים אדמות מאוד יקרות, שלא מנוצלות. אתם יושבים בתל-אביב עם שתי קומות. אפשר לבנות שם 40 קומות. עם כל הכבוד, אני חבר כנסת, הייתי לפני כן שמאי מקרקעין. אתם יודעים לייצר,לצלם ולשדר. תאמינו לי, המבנה הנדל"ני של רשות השידור הוא בזבוז משווע של משאבים ציבוריים.
אסף אמיר
הם לא מנהלים את זה. הממשלה והרשות מנהלת את זה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
זה לא שמוכרים לכם את הנדל"ן ולוקחים את זה לממן, נניח אפילו את סל התרופות, מטרה נעלה. לוקחים את הנדל"ן, מממשים אותו, ומשאירים את הכסף אצלכם. אתם רק לא צריכים להיות בעלי נדל"ן.
משה שגב
אבל הוא מממן את הפורשים, אדוני. שהמדינה תיקח על עצמה את הפורשים, אדוני.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אתם, העובדים, הסכמתם, שהרפורמה, שאחת הרגליים שלה היא פרישה של מאות עובדים, היא הבסיס ליציבות העתידית שלכם. אם תמשיכו עם מנגנון מנופח כזה, עם 1,700 עובדים, אז כנראה שאין לכם התכנות כלכלית.
גדי בן-יצחק
אנחנו חתומים על 43% שהולכים הביתה. במקרה הממשלה לא הביאה את הכסף שהבטיחה גם לנו וגם להסתדרות, וגם לא חוקקה את החוק.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אין ויכוח שברפורמה אתם השלמתם את החלק שלכם, והממשלה לא עשתה את מה שהיא צריכה.
גדי בן-יצחק
ובינתיים לא קיבלנו אפילו פיצוי על שחיקת שכר. ואנחנו מקבלים ביקורת על שידורים לא טובים. זה ממש לא פייר.
איתן כבל
חברים יקרים, סליחה, אנחנו באנו לעזור, ואתם מתווכחים ביניכם כמו איזה תגרנים.
אסף אמיר
לא מתווכחים בינינו. אתה לא היית. אנחנו מסכימים.
איתן כבל
אני הייתי בדיון באולם אחר? מה אתם בכלל מתווכחים? אתם עכשיו מנהלים את הרפורמה? יש כאן הסכמה סביב עניין אחד – שהמדינה צריכה להביא את הכסף לרפורמה. בשאלת מכירת הנכסים צודק היושב-ראש. אין שום הצדקה. אלא מאי? אני מבין אתכם מצד אחד. אתם אומרים, ובצדק, שההתנגדות איננה נובעת מהתנגדות עקרונית למכירת נכסים, אלא כל עוד אתם לא רואים את הרפורמה, וכמו שאומרים הגששים: כמה cash ביד - - -
גדי בן-יצחק
לא רק, סליחה. אתה מפרש אותי. אני יכול להגיד לך מה אמרתי.
איתן כבל
אני לא מפרש אותך, בחייך בוודאי.
גדי בן-יצחק
תודה רבה.
איתן כבל
אני מנסה לומר לך את מה שאני לפחות הבנתי, כמי שהוביל את זה בזמנו. מכירת הנכסים אמורה לייצר איתנות ולבנות בית חדש לרשות השידור. ובכל הכבוד, בזה אדוני צודק לחלוטין. אלא שאם ימכרו את הנכסים האלה לפני שהרפורמה תתבצע, והעובדים יימצאו באיתנות כלכלית - - -
היו"ר כרמל שאמה הכהן
חבר הכנסת כבל, אני חייב לעצור אותך. לא שמת לב, אבל בתחילת הדיון ביקשתי בקשה לדיון מחדש בסעיף הזה שמתיר מכירת נכסים. הנוסח הממשלתי דיבר על כך שתותר מכירת נכסים באישור השר הממונה. אני רק רוצה להוסיף בלם של הכנסת על הנושא הזה, ואז יהיה לנו שיקול דעת.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
מאה אחוז. תוספת חשובה.
נחמן שי
אבל הוא לא דן בזה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
בטח שדן בזה.
אתי בנדלר
ידונו בזה ביום שני, מכיוון שהבקשה לדיון מחודש הוגשה רק עכשיו.
רן אפרתי
אפשר אולי לסגור את הכסף בבנק.
נחמן שי
על מה הוגשה בקשה לדיון מחודש?
נסים זאב
אדוני היושב-ראש, אני עוד לא דיברתי, אני פה שעה שותק.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
חבר הכנסת נסים זאב עוד לא דיבר.
נחמן שי
כרמל, אני רוצה לשאול שאלה. אני רוצה לדעת אם אפשר על הנושא הנידון להכליל נושא חדש.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
איפה?
נחמן שי
על הנושא הזה שמדברים עליו.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
על מה?
נחמן שי
על זה. הנייר הזה. למה זה לא נושא חדש?
אתי בנדלר
אתה רוצה לטעון "נושא חדש"?
נחמן שי
אני רוצה לטעון "נושא חדש", בדיוק כך. אני רוצה לשמוע למה לא.
אתי בנדלר
אוקיי, נעביר את זה להחלטת ועדת הכנסת.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
זה אוטומטי עובר?
אתי בנדלר
כן. אני אביע את עמדתי כמובן מבחינה משפטית בפני ועדת הכנסת.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
יש פה משהו הזוי בכנסת, אני חייב לומר. אם יש רפורמה עם 100 סעיפים, על כל סעיף אני אטען מתי שאני ארצה "נושא חדש", והדיון יופסק? יש בזה היגיון?
אתי בנדלר
ככל שמציעים הצעה חדשה שאיננה כלולה בהצעת החוק המקורית, יכול חבר כנסת או נציג ממשלה לטעון "נושא חדש", ואז ההכרעה עוברת לוועדת הכנסת.
נחמן שי
זה עובר לוועדת הכנסת.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אבל אין בכך כדי להפריע להמשך הדיון.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אין בעיה.
נחמן שי
אפשר לדבר, אבל אני טוען שזה "נושא חדש". לא ראיתי שהוא עלה בעבר. הוא נדחף הנה כתוצאה מכל מיני נסיבות ששנינו מכירים אותם. אז שקודם כול ועדת הכנסת תיתן את דעתה על כך, בבקשה.
נסים זאב
הרי ועדת הכנסת בסופו של דבר תכריע לפי מה שהקואליציה רוצה.
נחמן שי
בשיטה הזאת כנראה לא נגיע רחוק בשום עניין.
קריאה
אז אתה אומר, שישר ניגש להצבעה.
נסים זאב
לא, בוא נקיים דיון פנימי.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אני אגיד לך מה יהיה. אני אתמול ניסיתי לשכנע כמה מחברי הקואליציה שהבקשה של איתן כבל היא לא "נושא חדש", ושלא יטענו ל"נושא חדש". הרי סוג של טריק תקנוני. מבקשים "נושא חדש" באופוזיציה על משהו שברור שלא יוגדר כ"נושא חדש", ויישאר פה. אני אתמול בזבזתי שעות, וחבר הכנסת כבל יודע את זה - -
איתן כבל
אמת.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
- - שלא יסכלו את הבקשה שלו לעזור לערוץ-10 כ"נושא חדש", שלא יעשו את הטריק הזה.
נחמן שי
אל תחבר לי את שני הדברים.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אני לא מחבר.
איתן כבל
מה שהוא אומר כאן, ואני מרשה לעצמי לעזור לו בעניין הזה, אי אפשר לעשות למקוטעין, כמו שאומרים בגמרא.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
יש דבר אחד בו כולנו מאוחדים, ולא נרחיב בנושא הזה.
רן אפרתי
אפשר אולי להפריד את הנושא של מכירת הנכסים מהרפורמה?
היו"ר כרמל שאמה הכהן
איך? אומרים לך, שזה התנאי לרפורמה.
רן אפרתי
אין קשר בכלל ביניהם. תפרידו את הנושא של המכירה מהרפורמה.
אתי בנדלר
תודיע לי בהמשך, אם אתה עומד על הטענה או לא.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
תחשוב על זה.
נחמן שי
בסדר.
צבי גרזון
במידה וימכרו וייצרו קרן קיימת עבור רשות השידור בכל המטלות שיהיו עליה בשנים הקרובות. מכירת הנכסים זה דבר אחר. מימון הרפורמה צריך להיעשות כמובטח על-ידי משרד האוצר, על-ידי המדינה. וזה מה שהובטח לנו.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אתה יודע להגיע להסכמות עם האוצר על הנושא הזה?
גדי בן-יצחק
אני חושב שהשר הממונה, אם היה רוצה, היה יכול להגיע.
צבי גרזון
בדיוק על זה חתמנו, לא על שום דבר אחר.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
חבר הכנסת נסים זאב, ואחרי זה נציג האוצר.
נסים זאב
תודה רבה. אני אומר שיש כאן שתי פעולות קשות. מצד אחד קיצוץ כל שנה ב-5%, ומצד שני רוצים להעלות את הנושא של היצירה. אני מבין שיש הרבה יצירות חדשות, "חדשים מקרוב", וזה חשוב, אבל זה בא על חשבון העובדים, חד-משמעית, ואז יש את האילוץ של מכירת הנכסים. אני קודם כול חושב שמכירת הנכס, ברמה העקרונית, לא תעלה ולא תוריד, כי בסופו של דבר, אם אתה מדבר על גירעונות, הגירעונות יהיו אם המדינה רוצה לקחת על עצמה באמת רשות ציבורית, היא צריכה לממן את זה, חד-משמעית. אתה לא יכול לקצץ כל שנה, והעובדים צריכים לספוג את המחיר, ומדובר פה על 700, ואני בטוח שזה גם עלול לגדול עוד יותר.
גדי בן-יצחק
780.
נסים זאב
780. אני כבר לא מדבר על "רשת מורשת", שמקופחת לכל אורך הדרך, ושצריכים להעלות את שכרם, אני אומר לך חד-משמעית. היתה הבטחה של האוצר, והאוצר צריך לעמוד מאחורי זה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
מה היתה ההבטחה של האוצר?
נסים זאב
היתה הבטחה להשוות את שכרם של "רשת מורשת" כמו - - -
גדי בן-יצחק
ואת תנאי עבודתם.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
למה, הם מופלים לרעה?
קריאה
ועוד איך.
נסים זאב
ועד היום הם מופלים לרעה. יש הבטחה שזה יקרה לקראת 2012, אני אומר לך, על-ידי שר האוצר על-ידי סגן שר האוצר. אני רוצה שהנושא הזה יבוא לידי ביטוי. אין רפורמה רק לחלק מהעובדים. צריך לטפל בחתך, אדוני היושב-ראש.
אתי בנדלר
חבר הכנסת נסים זאב, תרשה לי רק להשיב לנקודה מסוימת שהעלית על הנושא של מתווה הורדת האגרה ב-5% כל שנה. ההורדה הזאת קבועה בחוק רשות השידור. אין כאן החלטה של מישהו שיכול להחליט להפסיק. לצורך זה צריכים תיקון חוק. אם אתה רוצה, אתה יכול להציע הצעת חוק, או תיקון במסגרת ההצעה הזאת.
נסים זאב
אני אומר, מאיפה הבעיה נוצרה.
אתי בנדלר
אוקיי.
ישראל אייכלר
הוא לא רוצה להעלות את האגרה.
נסים זאב
אני לא באתי להעלות, אני רק אומר מאיפה הבעיה הזאת נולדה. מצד אחד, יש הורדה, קיצוץ, יש העלאה של היצירה, שזה חשוב, והם לוקחים 40% במקום 5% לכל שנת 2010. זאת אומרת שמי שמשלם בסופו של דבר זה העובדים. רוצים לפטר פה מאות של עובדים. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני חושב שמחובתנו כוועדה, להפנות את תשומת ליבה של הממשלה הזאת. אם הם רוצים רשות ציבורית אז קודם כול, אני לא רואה איך נושא המכירה יפתור את הבעיה. כי הבעיה היא הרבה יותר אקוטית, הרבה יותר רצינית.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
המכירה בליווי רפורמה.
נסים זאב
אני לא יודע. אני לא בטוח שזה יפתור את הבעיה. אתה יודע מה? שהמדינה תקנה את הנכס, ותשכיר להם את זה, במקום שהם יעברו כל שנה ממקום למקום. למה שהמדינה לא תקנה את הנכס הזה, במקום למכור את זה לכל מאן דבעי, ולאלץ אותם לצאת מהמקום?
ישראל אייכלר
זה שייך למדינה היום.
נסים זאב
נכון. אם זה שייך למדינה, שהמדינה תיקח את הנכס הזה, תשלם עליו, אבל תשאיר אותם. לפחות הם יהיו בטוחים במקום שהם נמצאים בו.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
חבר הכנסת נסים זאב, אולי נשמע את התגובה של רשות השידור? לעניין "רשת מורשת".
אמיר גילת
לגבי "מורשת" הוצאנו מכתב לוועדה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
ראינו. אני רוצה שתסביר אותו.
אמיר גילת
העניין הזה תוקן. זה לא שהם הופלו לרעה. הם הופלו לרעה לדעתי בתשלום השעות, כיוון שהם לא הגישו שעות נוספות. למיטב הבנתי זה טופל. אם לא, אני מוכן לבדוק שוב. אני קיבלתי דיווח שזה טופל, בעקבות הדיון הקודם. גם שלחנו מכתב לוועדה ברוח הזאת.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
קיבלנו את המכתב, רק טוענים שזה לא טופל. יכול להיות?
אמיר גילת
אני אבדוק.
משה זמיר
אני יכול לתקן? קודם כול, אני רוצה להגיד תודה רבה ליושב-ראש הרשות, שבאמת לקח על עצמו. עד לפני שבעה חודשים לא היתה שום אפשרות לעובדים של "רשת מורשת" לעשות שעות נוספות. שכר מגוחך. עד היום אנשים שעובדים במשרה מלאה מקבלים 6,000 שקל בחודש ברוטו. הם לא יכולים לעשות עבודה נוספת, ואנשים לא מקבלים את השכר שמקבלים עובדים אחרים ברשות. יש אנשים ב"רשת מורשת" שצריכים ללכת לגמ"ח להביא מזון הביתה. ביום שישי האחרון קיבלתי טלפון מאחד מהעובדים שעובד משרה מלאה, שמתחנן להביא לו אוכל הביתה, כי הוא לא מקבל את מה שהעובדים האחרים ברשות מקבלים.

וכל פעם "מכרו אותנו". ארבע שנים בכל פעם שאני שואל את יושב-ראש האגודה מה קורה אתנו, הוא עונה: תחכה, אחרי הרפורמה. מוכרים לנו לוקשים, צוחקים עלינו בעיניים. עלינו, 20 או 30 עובדים של "רשת מורשת", תקום ותיפול הרפורמה? אנשים מקבלים 6,000-5,000 שקל בחודש בבושת פנים, בהתחננות לקבל את השכר שמגיע להם, ואנשים "מוכרים אותנו". מה יהיה אחרי הרפורמה? ימשיכו "למכור אותנו"? לצחוק עלינו בעיניים? אנחנו בסך הכול מבקשים שוויון בין העובדים.
ואני אומר לכם, שיבורכו המנכ"ל והיושב-ראש, שנתנו לנו אפשרות לעשות עוד שעות נוספות בפועל בכדי לקבל, אבל גם כן בצורה מאוד מוגבלת. עד לפני ארבעה חודשים לא היתה שום אפשרות כזאת לעובדים.
ישראל אייכלר
אז זה טופל או לא טופל? אומר היושב-ראש שזה טופל.
משה זמיר
זה טופל, אבל לא עד הסוף. זה טופל, אבל אין השוואה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
הכנסנו סעיף בחקיקה הרפורמה, שבקביעת תנאי עבודתם של עובדי הרשות לא תהיה אפליה בין עובדי מחלקות שונות, בכלל זה של עובדי "רשת מורשת", של הרשות לעומת רשתות אחרות ברדיו.
אתי בנדלר
רק שבינתיים הוגשה בקשה לדיון מחדש על-ידי חבר הכנסת אילטוב, והממשלה שמרה לעצמה זכות להסתייג.
משה זמיר
הרבה מאוד עובדים ב"מורשת" עובדים שני שליש משרה בכדי לא לקבל שעות נוספות, למרות שבפועל הם עובדים משרה וחצי. הם עובדים הרבה יותר מכל העובדים האחרים ברשות השידור, ומקבלים חלק ממה שהעובדים האחרים מקבלים כי זו חלקיות משרה. ואלה שעובדים משרה מלאה עובדים בעצם שתי משרות, ובפועל מקבלים עבור משרה.
ישראל אייכלר
אם אילטוב מסתייג והאוצר מסתייג אני מבין שהולכים - - -
אתי בנדלר
אילטוב הגיש בקשה לדיון מחדש בסעיף הזה.
ישראל אייכלר
ואני הגשתי בקשה לדיון מחדש בעניין "רשת רק"ע"? על ה-9 מיליון שהוא רוצה לרוסית?
אתי בנדלר
לא.
ישראל אייכלר
אז את אותו דבר שהוא מגיש נגד "רשת מורשת" אני מגיש נגד הרוסים. לא שיש לי משהו נגד הרוסים, אני רוצה שזה יהיה בחוט משולב, שגם הרוסים יקבלו וגם "רשת מורשת".
אתי בנדלר
לגבי "רשת מורשת" יש פשוט שתי גרסאות. נדמה לי שאתה הצעת את זה, אני לא זוכרת כרגע, וזה יעלה למליאה עם שתי גרסאות.
ישראל אייכלר
מה אילטוב עשה נגד "רשת מורשת"? אני רוצה להבין.
אתי בנדלר
כרגע יש בקשה לדיון מחדש. הבקשה הזאת צריכה להיות קבועה על סדר היום כשנמשיך את הדיון בהצעת החוק.
נסים זאב
אבל מה הוא ביקש? מה ההסתייגות שלו?
אתי בנדלר
הוא לא ביקש כרגע. הוא ביקש בקשה לדיון מחדש, הוא לא אמר מה בקשתו. אינני יודעת.
לאה ורון
זה בכל מקרה לא בסעיפים שפוצלו ועולים עד סוף השנה למליאה. זה שייך לסעיפים שנשארים בוועדה לדיון.
ישראל אייכלר
נו, אז מה? זה טוב או רע? אני לא יודע מה את אומרת.
אתי בנדלר
זה תלוי מתי הוועדה תסיים את דיוניה ביתרת החוק. החוק פוצל אתמול.
ישראל אייכלר
אני רוצה לבקש לרשום, שאם יש דיון חוזר על "רשת מורשת", אני רוצה דיון חוזר על "רק"ע".
איתן כבל
בהנהלת הקואליציה יהיה לך יותר קל לדון בעניין.
ישראל אייכלר
אני לא יכול לאפשר שלעולים הרוסים, שמגיעה להם לדעתי הזכות לקבל רשת, וליהודים, שרוצים "רשת מורשת", לא מגיע.
נחמן שי
זה מכעיס אותי מאוד. כל אחד מתייצב פה עם הפינה הקטנה שלו. יש לנו אינטרס כללי ברשות השידור. אף אחד לא מתנכל ל"מורשת" או לשידור ברוסית.
נסים זאב
אבל זה חלק מהכלל זה חלק מהכלל. אתה לא יכול להפלות.
נחמן שי
אתם מסתכלים רק על - - -
ישראל אייכלר
אתה לא מבין למה?
נסים זאב
זה חלק מהציבור.
נחמן שי
אבל תביעו דעה כללית, שנוגעת בכלל למצב השידור במדינת ישראל.
נסים זאב
מדברים גם וגם.
ישראל אייכלר
בסדר.
משה זמיר
מי שמופלה לרעה זה אנחנו. מי שלא מקבל את מה שאחרים מקבלים, זה אנחנו.
נחמן שי
אני לא אומר שאתם לא צודקים, אבל אי-אפשר לבוא כל פעם עם איזה תיק קטן מהבית רק לנושא הזה.
אתי בנדלר
חבר הכנסת אייכלר, יש שני נושאים. יש את הסעיף הכללי של אי אפליית עובדים, כשמתייחסים במפורש, בין היתר, לעובדי "רשת מורשת". זה נושא אחד. נושא אחר הוא הקצאת כספים בתקציב רשות השידור לטובת רשתות מסוימות. הוועדה החליטה, שבמסגרת הסעיפים שיועלו לקריאה שנייה וקריאה שלישית בשבוע הבא יועלה גם סעיף שמדבר על הקצאת הכספים, לא על הנושא הכללי.
נסים זאב
למי? למה?
אתי בנדלר
והקצאת הכספים מדברת על: לתחנות רדיו המיועדות לשידורים ברוסית, לתחנת רדיו המיועדת לשידורים באמהרית, ובהתאם להצעתו של חבר הכנסת אייכלר, גם סכום שמיועד לשידורי מורשת ישראל. לחלק הזה לא היה רוב. הקולות היו שקולים. אילו ההצבעה היתה נערכת היום ההצעה לא היתה מתקבלת, בהתאם לתיקון התקנון, אבל מאחר שההצבעה היתה לפני תיקון התקנון, לפני תחילת המושב הנוכחי, אני אעלה למליאה שתי גרסאות. גרסה ראשונה עם הנוסח הזה, וגרסה שנייה ללא הנוסח.
נסים זאב
אני מבקש לרשום אותי. אפשר להירשם?
אתי בנדלר
למה?
נסים זאב
להכניס את "רשת מורשת" בהצעה הזו כמסתייג.
אתי בנדלר
לא, גמרנו. זו גרסה שכבר לא מופיעה עם שם.
נסים זאב
אבל אני אז הופעתי פה, ואני דיברתי על "רשת מורשת", ודרשתי את זה בדיוק. לפני מספר חודשים.
אתי בנדלר
חבר הכנסת נסים זאב, כשאני מניחה הצעת חוק הצעות שהתקבלו, שהולכות להיות חלק מהחוק, אני כבר לא נותנת אותן עם שם.
אסף אמיר
היחידים שייצאו מפה עם כסף זה רשת מורשת. אף אחד אחר לא ייצא מפה עם כלום.
אתי בנדלר
רק על הסתייגויות אני רושמת. זה לא יופיע כהסתייגות, זה יופיע כהצעת חלק מהחוק.
נסים זאב
אז אני רוצה שזה יופיע כהסתייגות.
אתי בנדלר
מה יופיע כהסתייגות? שלא יהיה כסף?
נסים זאב
שיהיה כסף.
אתי בנדלר
אני לא יכולה, אם זה מופיע כחלק מהחוק. אני לא כותבת בחוק.
ישראל אייכלר
אבל את עושה דיון חוזר?
אתי בנדלר
אין דיון חוזר. אף אחד לא ביקש על זה דיון חוזר.
ישראל אייכלר
את אומרת שאילטוב רצה דיון חוזר?
אתי בנדלר
לא, הוא ביקש על הסעיף השני, של אי האפליה. זה מה שאני מנסה לומר, זה שני נושאים שונים.
ישראל אייכלר
אני רוצה להגיב לגבי נחמן שי.
אסף אמיר
כרמל, העיקר שנפתור את "רשת מורשת", והכול בסדר.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
נא לא לזלזל בבעיה של אף אחד.
אסף אמיר
לא, זה הדבר היחידי שייפתר פה היום, זאת הבעיה.
ישראל אייכלר
שמעת פעם על מושג שנקרא "כבשת הרש"?
אסף אמיר
כן.
ישראל אייכלר
אז זהו. דיברתי אתמול על העניין הכללי של רשות השידור, אני לא יודע אם נחמן שי שמע. אני מדבר תמיד על הציבור הכללי. אני דואג לשידור הציבורי, כי אני רוצה שיהיה שידור ציבורי. אני חושב שדווקא כבן מיעוטים המקום היחיד שיש לי זכות לדרוש ולבקש אוזן קשבת - - -
נחמן שי
ממתי אתה בן מיעוטים?
אסף אמיר
אתה בן מיעוטים?
ישראל אייכלר
אני מגדיר את עצמי כבן מיעוטים.
נחמן שי
אני לא מוכן לשמוע את זה ממך.
אסף אמיר
די. לדעתי אתה הרוב.
ישראל אייכלר
אנחנו אולי נהיה הרוב, אבל בינתיים מתייחסים אלינו יותר גרוע מאשר בני מיעוטים.
אמרתי את זה אתמול ואני חוזר למען העניין הכללי, רשות השידור היא הרשות הכי מתונה בקמפיין התקשורתי האנטי דתי והאנטי חרדי, ולמרות זאת ביקשתי שיאפשרו איזונים, שאין בדרך כלל גם ברשות השידור. וחוץ מזה, מורשת ישראל, אדון נחמן שי, היא לכל בני ישראל.
נחמן שי
נכון.
ישראל אייכלר
ולכן "רשת מורשת" זה לא רדיו חרדי. לא תמצא שם – חוץ ממשה, שגם לא היה תמיד במגזר החרדי, אבל היום הוא חרדי יותר ממני – אבל רוב העובדים שם הם לא חרדים, ולכן זה לא עניין חרדי. למה כן הדאגה שלי ל"רשת מורשת"? כי זה עניין של כבשת הרש. אם מדובר פה במיליארד שקל, כשאני מדבר על כבשת הרש של 3 מיליון, כדי שהעובדים האלה לא יעבדו בשביל 6,000 שקל אלא כמו כל העובדים, זה לא נקרא שאני מתמקד רק בזה. זו התשובה שלי לנחמן.
נחמן שי
בסדר גמור. הבנו אחד את השני.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
ירמי קדושי, הפקות המזרח.
ירמיהו קדושי
מדברים פה בין הקבוצה של היוצרים והעובדים על כסף ועל מיליונים, אבל אני מדבר על דבר אחד. אני מדבר בשם יוצרים ואומנים בשכונות ובפריפריה החברתית שמעולם לא קיבלו כסף מרשות השידור, וגם לא יודעים עם מי לדבר שם. הכספים האלו, המיליונים האלה, לא מגיעים לאותם אנשים, ולא הגיעו אף פעם לאותם אנשים. אותם יוצרים ואומנים שחיים בפריפריות יכולים רק לחלום לגמור את החודש, ולא לחשוב על המיליונים עליהם מדברים פה, על הוויכוחים כאן, אם ירדו לאנשים כמה מיליונים פה כמה מיליונים שם. במשך שנים הציבור שחי שם הכיר את רשות השידור רק מכספי האגרה שהוא משלם.
הגענו ברשות השידור לאנשים כמו אורי לוי, לאנשים במחלקת דרמה. מעולם לא קיבלנו מהם שום תשובות. אין אפילו שקיפות עם מי לדבר שם וממי לקחת את הכסף. אני לא יודע בכלל לאן הכסף הזה הלך. במשך שנים נתנו פה כסף ליצירה. גם אם זה קצת כסף, לאן הכסף הזה הלך? איך זה שאין גיוון תרבותי בכלל ברשות השידור? יש שם רק סוג מסוים של הפקות, רק סוג שפונה לקהל מסוים.
לא מזמן דיברנו כאן בוועדות על בעיית התקציב, ורצו לקחת מהציבור את הכסף הזה על-ידי העלאת האגרה. בגלל זה הוועדה הפסיקה את הדיונים שלה, וחיפשו מקור כספי אחר. הציבור מימן במשך שנים את הקבוצה הקטנה של היוצרים האלה, והציבור מימן במשך שנים את הנכסים ואת העובדים ולא קיבל את התמורה בעד האגרה. היום כשבא השר הממונה, שזה ראש הממשלה, והפחית את האגרה, על זה לא מדברים פה פתאום. זה גם חשוב. חשוב מאוד שהציבור לא ישלם, ויחזירו לציבור את מה שלקחו במשך שנים. אני לא רוצה שהציבור יממן קבוצה קטנה של יוצרים, שרוצה לבוא ולקחת כסף.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
תודה.
ירמיהו קדושי
בעניין של הנכסים. לפי דעתי הנכסים האלו שצריכים למכור הם באמת פתרון טוב, כי אני חושב שרוב חברות ההפקות אין להם נכסים ואין להם אולפנים משלהם. עושים הפקות במקומות אחרים. זה יעודד להוציא הפקות החוצה ולא לתפוס נכסים, וכך לסגור הכול בתוך הבית. אפשר גם להוציא את זה החוצה כמו שעושות חברות הפקות רגילות. אני חושב שהעניין הזה חייב לבוא לידי ביטוי. בשום אופן שהציבור לא יצטרך לממן את הפקות המקור ואת היצירה של קבוצה קטנה של יוצרים, כי לציבור נמאס כבר לממן את הדבר הזה. הוא לא מקבל את התמורה ואין פה גיוון תרבותי במשך שנים.
הרפורמה הזאת היא טובה והיא צריכה להישאר כמו שהיא, עם ה-5% הורדה. ולהמשיך הלאה לפתוח דף חדש ברשות השידור בכדי לתת את הכסף, ולראות איך הכסף מתחלק, כך שיהיה פה גיוון תרבותי. וזה חשוב מאוד, שיהיה גיוון תרבותי לכל חלקי האוכלוסייה, כמו שהם משלמים אגרה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
תודה רבה. נציג האוצר,בבקשה.
אפי מלכין
אני רוצה להתייחס לשני דברים עיקריים. את הראשון העלו פה העובדים, וגם דני זקן דיבר על מה בעצם הביא את רשות השידור למצב של היום. יושבים פה לידי במקרה אנשי רשות השנייה ושאלתי אותם, כמה אצלכם הולך על שכר. אומרים לי החבר'ה פה ברשות השנייה: התקציב של שתי הרשתות, "קשת" ו"רשת", הוא בערך 900 מיליון, מתוך זה 500 הולך להפקות מקור ועוד בין 10% ל-15% הולך על הוצאות שכר.
גדי בן-יצחק
כמה עובדים יש להם?
אפי מלכין
זה לא משנה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
חברים, לא להפריע לנציג האוצר. אתם סותמים לו את הפה?
יעקב לוי
אפי, אתה זורה חול.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אדוני, שב. אני מבקש לשמור על השקט. אני לא הבנתי. אני רוצה שתסביר אותו שוב.
אפי מלכין
אני רוצה לדבר על מה הביא את רשות השידור למצבה היום. ישבה פה הנהלת רשות השידור ואמרה אין לי כסף. למה אין לי כסף? בגלל השכר של העובדים, כי זה 500 מיליון מתוך בערך 800.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
כמה זה אחוז מהתקציב?
אפי מלכין
אצל רשות השידור זה בערך 50%, בערוצים של הרשות השנייה זה בין 10% ל-15%.
גדי בן-יצחק
פשוט לא ייאמן. זו גניבת דעת. אם אתה קונה סרט, מי שעושה סרט לא משלם משכורת? אז אתה לא כותב על זה משכורת.
קריאה
כמה אתה משלם על שכירת אולפן?
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אדוני, אתה לא יכול כל הזמן להתפרץ. אדוני, פעם ראשונה. מי שעכשיו ידבר ייקרא לסדר. כמה פעמים אפשר לבקש מאנשים בוגרים? בבקשה.
אפי מלכין
יושבים פה אנשי הרשות השנייה ויכולים להסביר את הנתונים האלה יותר טוב ממני.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
איך אתה מסביר את ההבדל כמשרד האוצר שמפקח?
אפי מלכין
הבעיה הכי גדולה ברשות השידור זה השכר הלא מפוקח והאין-סוף שעות נוספות שעובדים כביכול עושים. מדברים על עובדים של 4,000 שקל, יש עובדים שיושבים פה עם תלוש של 40,000 שקל.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
עובדים שהם לא מנכ"ל ולא סמנכ"לים?
דני זקן
כמה עובדים כאלה יש?
אפי מלכין
יש.
גדי בן-יצחק
כמה יש באוצר עם 40,000?
אפי מלכין
אני לא יודע כמה יש באוצר. יגידו פה האנשים מה ממוצע המשכורת שלהם, אני לא רוצה לדבר בשמם. הבעיה הגדולה ברשות השידור היא לא מגבלות כאלה או אחרות, אלא שהשכר הולך לעובדים שלא תמיד עובדים את זה, והמשכורות מנופחות. אני באתי להגיד, שהפרופורציה של השכר מתוך כלל ההוצאות הרשות היא פי כמה וכמה מאשר ברשות השנייה.
גדי בן-יצחק
לא התייחסת לשאלה פשוטה. כמה מזה הולך באמת ל"פרודקשן"? אם אתה קורא לאש"ל שלי – הסנדביץ' שאני אוכל כשאני יוצא להפקה – הוצאות שכר, כי זה מופיע בתלוש השכר שלי, ואצל סמירה זה נחשב הוצאות הפקה, זאת גניבת דעת.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
תודה.
אפי מלכין
זה לגבי מה הביא את הרשות למצב שלה היום.
אוהד קנולר
אתה יודע שזה סתם, נכון? המשכורת שלי לא מופיעה ב-15% האלה, למרות שאני שכיר בעצם. זה ברור לך, נכון?
גדי בן-יצחק
כן.
יהודה ביטון
אתה יושב כאן כדמגוג לא קטן. לרשות השידור יש תחנות רדיו, ל"רשת" ו"קשת" יש רדיו? אין להם. כשאני עושה הפקה ל"רשת" אני מקבל משכורת מ"רשת", אני לא נספר שמה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אדוני, פעם ראשונה.
אפי מלכין
זה לגבי מה שהביא את הרשות למצב שלה היום.
לגבי מכירת נכסי הנדל"ן. היתה ישיבה עם ראש הממשלה, שגם יושב-ראש הוועדה היה נוכח בה, שהוא הנחה חד-משמעית למכור את נכסי הנדל"ן. הרציונל הוא פשוט. היום לרשות יש נכסי נדל"ן, לא קשור לאולפנים, שיושבים במקומות מאוד יקרים, שאין שום סיבה שהרשות תשב שם. היא יכולה בלי בעיה למכור את הנכסים האלה, לקנות אולפנים הרבה יותר מתקדמים, הרבה יותר משוכללים, במקומות הרבה יותר זולים. אולי פעם היסטורית היתה סיבה שהרשות תהיה קרובה לקריה, למסיבות עיתונאים, היום אין שום סיבה בעולם שהרשות תשב שם.
גדי בן-יצחק
אתה קובע את זה כעיתונאי?
אפי מלכין
אני קובע את זה כאיש שעובד באוצר.
גדי בן-יצחק
והעיקר שהאוצר לא ישלם?
צבי גרזון
בדיוק כך. יש התחייבות שלקחתם על עצמכם.
אפי מלכין
יש הנחיה של ראש הממשלה גם לרשות וגם למשרד האוצר, איך לסגור את הדבר הזה. מעבר להנחיית ראש הממשלה יש עוד צעד. הסכים שר האוצר לקחת את הנכסים האלה מהרשות, שהטיפול והמכירה ייעשה על-ידי האוצר. בגלל שהרשות אמרה: אנחנו לא יודעים לעשות את הסיפור הזה של הנדל"ן, האוצר הסכים לקחת את זה. כל מה שהרשות צריכה לעשות זה להגיש תוכנית עסקית שמסונכרנת עם המועדים של הפינוי של הנכסים, והדרך אמורה להיות סלולה.
גדי בן-יצחק
ונמכור כמו "מפעלי ים המלח" אחד ל-100?
אפי מלכין
מה הקשר, אלוהים אדירים?
גדי בן-יצחק
לא סומך עליכם, לא עומדים במלה שלכם, נכנסים לכל חלקה לא טובה.
אפי מלכין
גדי, לא דיברת על הרבה מאוד נושאים, בוא נדבר עליהם גם. כל פעם אתה מערבב עוד נושא שלא קשור לכלום.
יעקב לוי
אבל אפי, אתם התחייבתם.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
מספיק, אתה לא ברשות דיבור.
אפי מלכין
עוד מלה אחת. התוכנית העסקית המקורית של רשות השידור דיברה על 700 מיליון שקל פחות או יותר מימון של הרפורמה, כש-240 מזה היה אמור לבוא בהלוואה, עוד 90 מענק, ועוד 350 היה אמור לבוא מהעלאת האגרה.
גדי בן-יצחק
30 קיצצתם.
אפי מלכין
קרה מה שקרה, והעלאת האגרה היום לא עומדת על הפרק. ראש הממשלה הנחה, שבמקום העלאת האגרה יש למצוא מקור אחר. בשום שלב לא דובר על זה שהמימון יהיה מקופת המדינה.
צבי גרזון
אחרת לא היינו חותמים על הרפורמה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
הוא צודק שחלק מהתוכנית למימון הרפורמה היתה מבוססת על העלאת אגרה. התקבלה החלטה - -
גדי בן-יצחק
כבוד היושב-ראש, הערת ביניים.
לאה ורון
אבל היושב-ראש מדבר כרגע. סלח לי.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
- - שמגובה גם על-ידי ועדת הכלכלה של הכנסת וגם על-ידי ראש הממשלה ושר האוצר, שלא תהיה העלאת אגרה. אנחנו יכולים להתווכח על ההפחתה, על ההעלאה אין מה לדבר, ולכן צריך למצוא מקור אחר. האוצר לא מוכן בשום פנים ואופן לגייס עוד מאות מיליוני שקלים. למה? עניין של סדרי עדיפויות.
גדי בן-יצחק
הם רוצים כמו עם המתמחים.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
לכן אנחנו נמצאים במצב שהיה צריך למצוא מוצא אחר. מכירת הנדל"ן, אם הכספים משמשים את רשות השידור, אתם לא נפגעים. הלוואי שזה באמת מה שיציל, ויעמיד אתכם כך, שתוכלו להיות ב-2013, 2014, 2015 ו-2016 עם תקציב מאוזן, כולל סעיף של השכרת מבנים.
יעקב לוי
אבל זה לא התכנון. התכנון הוא שתהיה מכירה תמורת פיטורי עובדים.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
הפיטורים עוד היו לפני המכירה.
יעקב לוי
לא. לא מצליחים לממן את הפיטורים.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אדוני, הפיטורים עוד היו לפני כן, בהסכם של הרפורמה.
גדי בן-יצחק
הסכמנו מכיוון שהובטח שיהיה כסף, כבוד היושב-ראש. לא היינו מסכימים באוויר. הוא אמר: לשלוח עובדים הביתה, אנחנו נצטרך לעשות את זה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
מה משנה לעובדים שהולכים הביתה אם הנדל"ן נמכר או לא?
קריאות
- - -
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אז נסכם, שאלה שעובדים לא איכפת להם? עכשיו אלה שנשארים. מה יפריע לך, אם בנסח הטאבו של לאונרדו דה וינצ'י כתוב, שהבעלים רשות השידור או לא? תסביר לי.
גדי בן-יצחק
הניהול הכושל עד עכשיו. מחר עוד פעם יזרקו עובדים הביתה, ולא יהיה לי שידור ציבורי בבית.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אה, אתה בונה על להמשיך להיות כושל? אז פה יש לנו מחלוקת.
גדי בן-יצחק
לא, אני רוצה שנצליח, אבל - - -
היו"ר כרמל שאמה הכהן
היושב-ראש רוצה לומר משהו.
יעקב לוי
כל מהלך שלא הולך אנחנו משלמים את המחיר. רק אנחנו משלמים בפיטורי עובדים ובירידת שכר.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
עובדה שהאוצר מביא מאות מיליונים. כמה אתם תורמים כסף בלי קשר לנדל"ן, נציג האוצר?
אפי מלכין
330.
קריאות
אפס.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
למה אתם אומרים אפס? אל תענו לי. אתם נציגי האוצר?
גדי בן-יצחק
אבל הוא לא אמר אמת.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אבל לא שאלתי אותך. כמה כסף אתם מכניסים בלי קשר למקורות אחרים?
אפי מלכין
330, כש-90 מזה מענק, ו-240 הלוואה.
גדי בן-יצחק
אה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
בתקציב המדינה הלוואה זה הוצאה תקציבית.
אפי מלכין
בתקציב המדינה כל שקל, גם אם הוא יוצא כהלוואה, זה חלק מהתקציב.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אתם מבינים, שהם לא מלווים בדיוק לבנק "צ'ייס מנהטן". ההלוואה היא קצת מסוכנת. אתם לא נותנים להם ערבויות בנקאיות, ולא משעבדים לכם.
גדי בן-יצחק
רשות השידור בזמן גביש רצו ללכת הביתה, וביקשו רק ערבויות בנקאיות מהם. אף אחד לא רצה לתת להם.
אפי מלכין
אדוני היושב ראש, היה שלב שבו דיברו על זה שהרשות תיקח הלוואות מבנקים מסחריים, ומשום מה, אני לא יודע למה, הבנקים המסחריים לא רצו להלוות. אז באה המדינה וכן הסכימה להלוות.
קריאה
לא לשם שמיים.

.
נסים זאב
לא משנה, אבל ה-300 זה כתנאי לרפורמה, נכון?
אפי מלכין
בוודאי. זה לא בשביל להמשיך את המצב הנוכחי.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
יושב-ראש רשות השידור, בבקשה.
אמיר גילת
תודה, אדוני. אני רוצה כמה מלים לסיכום אחרי הסבב. אנחנו בחג החנוכה. נס אני מבין שלא יצא היום, אז לפחות נחפש את האור. קודם כול, לגבי ה-60 מיליון. אומר עוד פעם, השקענו, ואני לא צריך את היוצרים, עם כל הכבוד, ויש הרבה כבוד, בשביל להנחות את ההנהלה להשקיע 60 מיליון בשנת 2012 לתוכן. קרה מה שקרה השבוע, ואנחנו מכבדים את החלטת הממשלה לגבי הפחתת האגרה. כל מה שאמרתי הוא שאם אתה שואל אותי לגבי הסכום אנחנו רוצים לבדוק את זה מחדש עכשיו לאור ההתפתחויות האחרונות. אני אומר שהסכום יגדל. עובדה שעוד בטרם החלה 2012 כבר השקענו 16 מיליון, והסכום הזה ילך ויגדל ב-2012. אני פה, כמו שאמרתי, בשביל התוכן, ואנחנו מחפשים עכשיו – וגם את זה אפשר לרשום בפרוטוקול – כל מקור תקציבי, פנימי, התייעלותי, כדי להשקיע ולהפנות לתחום התוכן.
מדברים פה על נכסי רשות השידור. אני חושב שהנכסים הגדולים של רשות השידור אלו העובדים של רשות השידור. העובדים האלה מסורים, יוצרים, מקצועיים. רשות השידור היתה מאז ומעולם הבית של ההפקה הישראלית. אגב, בהתייחס להשוואת האוצר את רשות השידור לרשות השנייה – קודם כול, הרשות כגוף היא רגולטור, וחברות ההפקה בתוך הזכייניות עצמן הן לא בתי הפקה. הם קונים את התכנים מבחוץ.
רשות השידור גם עושה תכנים מהבית, ואם זה היה תלוי בי, היא היתה עושה עוד הרבה יותר. עובדה שבכל הסד הזה יכולנו להשקיע, לצערי הרב, רק 12 מיליון שקל ב-2011 להפקות פנימיות, והלוואי ויכולנו להגדיל, כי יש לנו אולפנים, יש לנו משאבים, יש לנו את כוח האדם הטוב ביותר והמיומן ביותר בשביל לעשות את ההפקות גם בתוך הבית. אם אתה שואל אותי, אדוני היושב-ראש, המטרה שלנו היא גם להגדיל את ההפקות בתוך הבית. העובדים האלה נרמסו במשך שנים, כיבו אותם, אנחנו רוצים לתת להם את האור, לתת להם את התקווה, ולאפשר להם ליצור גם בתוך הבית. לא צריך לזלזל גם בעניין הזה של ההפקות בתוך רשות השידור, בנוסף למה שאנחנו עושים עכשיו ממילא בתחום החדשות, האקטואליה ותחומים אחרים.
ולכן, אחרי שאני מסתכל על כל זה, אנחנו מתכנסים שוב לתוכנית הרפורמה, שהיא הפתרון לכל הבעיות. לכן הרפורמה כל כך חשובה. אנחנו מדברים על מימון הרפורמה על פי הנחיית ראש הממשלה באמצעות מימוש נכסים של רשות השידור, ואני לא שם ה' הידיעה לפני הנכסים, ואולי זה היה פותר פה חלק ניכר מהוויכוח. כמו ב-"242" – לא מדובר על "השטחים", אלא על שטחים – לא מדובר על הנכסים של רשות השידור אלא על נכסי רשות השידור, חלק מהם. ואנחנו בודקים כרגע מתווה ומכינים תוכנית עסקית, שתאפשר לנו להשאיר בידינו את מתחם שערי-צדק ולבנות בו את קריית רשות השידור, חבר הכנסת כבל, כמו שתוכנן, ולפנות שטחים אחרים כמו "מתחם החוטים", מחסן ברחוב ירמיהו.
צבי גרזון
"החוטים" לא שלנו.
אמיר גילת
יש את הקריה שאפשר – אני מסכים עם ההערכה הנדל"נית שלך, אדוני היושב-ראש, לגבי פינוי הקריה, ואולי מציאת חלופה אחרת בתל-אביב או בגוש דן. אני חושב שבסד הזה, באיזון הנכון בין פינוי חלק מהנכסים, השארה של הנכסים העיקריים שלנו והמתווה של הרפורמה, שיכולה להיות ממומנת באמצעות הנכסים האלה, אנחנו יכולים להגיע לכל הפתרונות שדוברו.
דני זקן
מתי, אמיר? אמיר, לוח זמנים.
נסים זאב
יש איזו הודעה שלי ושל הרב אייכלר.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
כן, הודעה של חברי הכנסת.
ישראל אייכלר
אנחנו רוצים להודיע, חבר הכנסת הרב נסים זאב ואני, שאנחנו מבקשים דיון מחדש על ההצעה שמבטיחה תקציב מינימלי של 8 מיליון שקלים לרדיו רק"ע בשפה הרוסית, והבטחת תקציב של 1.6 מיליון שקל בשנה לרדיו בשפה האמהרית.
אסף אמיר
זה הדבר היחידי שייצא מפה היום.
ישראל אייכלר
אנחנו רוצים דיון מחדש.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אתה גם נגד האתיופים? מילא יש לך משהו עם אילטוב, עזוב את האמהרית.
ישראל אייכלר
אני מודיע לפרוטוקול, שאם חבר הכנסת אילטוב - - -
לאה ורון
אתה מודיע לוועדה, וזה נרשם לפרוטוקול.
ישראל אייכלר
אני מודיע לוועדה ונרשם לפרוטוקול, שאם חבר הכנסת אילטוב יסיר את בקשתו לדיון מחדש בעניין "רשת מורשת", אנחנו מסירים את בקשתנו בעניין רדיו רק"ע.
איתן כבל
בקיצור, אמרתי לך שזה צריך להיות נדון בקואליציה, לא פה.
נחמן שי
אני ממש המום.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
איתן, אתה גם היית פעם בקואליציה.
נסים זאב
מה לעשות? הקואליציה מורכבת מעוד סיעות, לא רק מישראל ביתנו.
נחמן שי
יש פה מלחמת שבטים, אני רואה.
אסף אמיר
זה ממש לא מכבד את הוועדה.
ישראל אייכלר
לא, יש פה מלחמה, אני מסכים, כשיושבת-הראש ציפי לבני יוצאת עם לפידים נגד היהדות הנאמנה – "באנו חושך לגרש" – זה כמו שברוך מרזל בא לאום-אל-פחם. שאלת קודם למה אנחנו חשים כך.
נחמן שי
כבר אין לי כוח. עכשיו חג, אני לא אתעצבן, אבל להשוות - - -
היו"ר כרמל שאמה הכהן
חבר הכנסת אייכלר, לא שמעתי את דעתך, אתה תומך בהדרת נשים?
ישראל אייכלר
לא, אני נגד לפידים שבאים להילחם נגד היהדות.
נחמן שי
הוא לא אהב את מצעד הלפידים שעשינו אתמול.
ישראל אייכלר
הלפידים שהם עשו – "באנו חושך לגרש". החושך זה אנחנו, שהבאנו 3,300 שנות אור.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אני לא רואה אותך כחושך.
ישראל אייכלר
אתה לא, אבל גברת לבני רוצה לצבור קולות, כמו שברוך מרזל הולך לאום-אל-פחם. ולכן כששואל נחמן שי, למה אנחנו צריכים לדאוג ל"רשת מורשת", זה כדי שיבין עם ישראל שמורשת ישראל איננה החושך אלא האור של חנוכה.
נחמן שי
אני דואג ל"רשת מורשת" בדיוק כמוך.
ישראל אייכלר
כל הכבוד.
נחמן שי
אני חושב שיש מקום לשידורים בדגש הזה על יהדות וטוב שזה קיים. אני רק רוצה לראות את האינטרס הכולל, לא רק את האינטרס המצומצם, זה הכול.
נסים זאב
אני חושב שאם היא לא היתה הולכת עם לפיד לא היו רואים אותה. היא היתה כל כך חשוכה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
שלא תלך עם לפיד בבחירות.
אסף אמיר
יש פה מישהו שיגן עליה?
נסים זאב
תאמין לי, התקשרו אלי מארצות-הברית, אמרו לי שהיא נראית ילדה מגודלת.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
לא יפה, באמת.
אסף אמיר
זה לא נאה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אתה לא מעיר לחברי כנסת, אני עשיתי את כבר לפניך. באמת לא נאה הביטוי הזה "ילדה מגודלת".
איתן כבל
הוא חוזר בו, נכון?
נסים זאב
אני לא יודע, אני מקווה שלא הקליטו אותי, אז אני חוזר בי.
נחמן שי
לא רק שאתה מוקלט, אתה גם משודר.
נסים זאב
תודיעו לי מראש, שזה בשידור.
נחמן שי
נסים, אנחנו לא מצפים ממך ליותר.
לאה ורון
חבר הכנסת זאב, כתוב לך פה למעלה.
נסים זאב
אה, כן? עכשיו אני רואה את זה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
טוב חברים, אנחנו לקראת סיום. יש מישהו שעוד לא דיבר וביקש לדבר? אוהד קנולר, איגוד השחקנים.
נסים זאב
אני רוצה עוד דבר לומר, אדוני היושב-ראש, אני והרב אייכלר.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אתה דיברת, שנייה.
נסים זאב
רק הערה. לגבי ערוץ 10 אנחנו חושבים שזה דבר חדש.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
רגע, עוד לא הגענו.
נסים זאב
לא, זה כבר נכתב. ואני והרב אייכלר רוצים דיון בוועדת הכנסת, אם זה נושא חדש או לא.
נחמן שי
אתם ממש יצירתיים היום.
נסים זאב
כן, אני מודיע לך חד-משמעית שיהיה דיון.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
בסדר. לפי הפסיקה של היועצת המשפטית בעניין פנייתו של נחמן שי.
נחמן שי
אז הכול יבוא ביום שני לוועדת הכנסת.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
עשיתם סידור "עשר".
נסים זאב
נכון. אם רוצים לטרטר אותנו.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אני אמרתי את זה לחבר הכנסת נחמן שי.
נסים זאב
בסדר, אז מה אני יכול לעשות?
אוהד קנולר
אפשר?
היו"ר כרמל שאמה הכהן
גם הבקשה שלו לדעתי היתה מיותרת, וגם שלכם מיותרת. חבל על הדברים האלה, אבל טוב, אלה הזכויות שמוקנות לחברי כנסת. בבקשה.
אוהד קנולר
שלום, צהריים טובים. אני רוצה לדבר קצת על השוק שבתוכו אנחנו פועלים, ממש בקצרה, שתבינו שההחלטות שנלקחות כאן היום הן מבחינתנו בתוך שוק שלא כולל רק את רשות השידור. אנחנו כשחקנים, ובכלל יוצרים עצמאיים, מפיקים, תסריטאים, במאים, פועלים בשוק שיש בו גם רשות שנייה שמחולקת ל"קשת" ו"רשת", שכל אחת מהן היא חברה נפרדת, שיכולה להיתקל בקשיים כאלה ואחרים. גם ערוץ-10, שאין כרגע אף אחד שלא יודע על הקשיים שלו - - -
אסתי זקהיים
אין טעם לדבר.
אוהד קנולר
אה, זהו?
קריאה
גם יושב-ראש רשות השידור יצא וגם יושב-ראש הוועדה יצא.
נסים זאב
זה נושא חדש, אז גם היושב-ראש - - -
נחמן שי
יש יושב-ראש, הכול בסדר, אתה יכול להמשיך לדבר. אוהד, אתה יכול לדבר, גם אנחנו מאזינים לך.
קריאה
לא, בוא נדבר על נדל"ן ורדיו רק"ע.
אוהד קנולר
לא, אני לא מאמין. למה הוא יצא?
היו"ר ישראל אייכלר
אוהד קנולר ברשות דיבור, נא לא להפריע לו.
אוהד קנולר
תודה רבה. טוב, אני מסיים, בכל זאת. אני אגיד את מה שהתכוונתי להגיד. אני מקווה שיהיה מי שגם ישמע. אנחנו פועלים בתוך איזה שוק מסוים שנמצא כרגע בקשיים באופן כללי.
אסתי זקהיים
זה לא בסדר.
היו"ר ישראל אייכלר
הדובר מבקש את הקשבת חברי הוועדה. הוא מדבר אליכם.
אוהד קנולר
לא, אין בעיה. רק שאתם נשארתם אחרונים שאני יכול לדבר אליהם, שיכולים להשפיע פה.
נחמן שי
אנחנו מתנצלים.
נסים זאב
אנחנו מקווים.
נחמן שי
טוב לחשוב.
אוהד קנולר
גם אני מקווה. בקיצור, אנחנו פועלים באיזה שוק שכרגע נמצא בקשיים באופן כללי. כל עניין שוק היצירה המקומית, ואת זה צריך להבין, שהדיון הזה לא מנותק מבחינתו. רשות השידור היא גוף אחד שאמור היה לספק יצירה מקורית. ערוץ-10 בקשיים, ערוץ-2 – "קשת" ו"רשת" – שניהם בהקפאות כרגע של הפקות. הפקות לא יוצאות כרגע להצטלם. במהלך הישיבה הזאת קיבלנו ממועצת הכבלים והלוויין אס.אם. אס. שגם שם הולכת להיות הפחתה ביצירת המקור, מכל מיני סיבות רגולטוריות כאלה ואחרות. זאת אומרת אצלנו הדיונים האלה הם תמיד דיון בתוך שוק כללי שאנחנו פועלים בכולו. אני עובד עם כולם כדי לגרד את הפרנסה שלי בסוף החודש. וכולנו כאלה. גם צלמים, גם במאים, גם תסריטאים. קודם כול, צריך להבין שזה השוק שאנחנו פועלים בו, ולכן למה שנאמר פה יש משמעות מאוד גדולה עבורנו בעניין של ההכנסות העתידיות שלנו לשנה הבאה ולשנה הזאת.

נורא חשוב לי להדגיש מול עובדי רשות השידור, שאין בינינו מאבק. אני אפילו חושש, שהמאבק הזה הוא מאבק פיקטיבי, שנוצר על-ידי גורמים שאין לי מושג מי הם, שמשסים אותנו אחד כנגד השני. אני שומע עכשיו את האוצר מדבר, אני אומר שאולי זה מגיע אפילו משם.
נחמן שי
זה פשוט נורא.
אוהד קנולר
אבל זה לא קשור אלינו. אין לנו שום דבר נגדכם.
גדי בן-יצחק
תמיד.
אוהד קנולר
חזון רשות השידור, שהוא אגב נפלא, אמיר, מדבר על היצירה המקורית המון. חזון רשות השידור מדבר על היצירה המקורית כמעט בכל סעיפיו, וחייב לבוא לזה איזשהו ביטוי. לכן אני מתפלא שבכלל הנושא הזה עולה לדיון, ושרשות השידור רוצה אותו, למרות שאני מבין את הקשיים הכלכליים. אבל אפילו באינטרס הראשוני שלכם לא יכול להיות שתשאפו לזה שהשר יוכל להחליט להפחית את אחוזי השידור המקורי. זה באינטרס שלכם כמו שזה באינטרס שלנו, שרשות השידור תהיה הנציגה המרכזית של היצירה המקורית במדינת ישראל. והדבר הזה עולה לדיון כל פעם שאנחנו עולים מול זכיינים פרטיים. הם תמיד אומרים, למה אנחנו, למה לא רשות השידור. וזה נכון. רשות השידור היתה צריכה להיות השחקן המרכזי בתחום הזה. רשות השידור היתה צריכה להיות מי שמייצרת יצירה מקורית בכל הרבדים, אם זה רובד דוקומנטרי, אם זה רובד של דרמה, ואם זה רובד של תוכניות איכותיות כאלה ואחרות, ולמרבה הצער, היא לא שמה. זו צריכה להיות שאיפה של כולנו, וצריך לנסות למצוא את הדרך שבה אנחנו עושים את זה, ולא לתקוע לעצמנו מקלות בגלגלים, כי זה מה שצריך לקרות בגדול.

ולכן אני אומר, בשורה התחתונה, שהבעיה העיקרית בסעיף הזה היא הרי לא ברמה הפרקטית. ברמה הפרקטית אנחנו כנראה מבינים שכרגע זה המצב.
אתי בנדלר
סליחה,
אני מתנצלת, אבל זה מאוד רלוונטי לדיון.
אוהד קנולר
אין בעיה.
ישראל אייכלר
בינתיים אתה מרוויח רשות דיבור. אנשים נלחמים פה על זה.
אוהד קנולר
נורא עייפים כבר, אז אף אחד לא מפריע לי.
בשורה התחתונה, הבעיה העיקרית עם הסעיף שמדובר עליו, זה הרישיון הבלתי מוגבל לשר להפחית עד לרמת האפס את המחויבות של רשות השידור. זה הדבר המרכזי שמפריע לנו, שהוא לא הגיוני. לא הגיוני לשנה הזאת כבר, ובטח שלא הגיוני לשנה הבאה. וזה מה שאני מבקש מכם, בעיקר חברי הכנסת שי וכבל ואדוני היושב-ראש, על זה תיתנו את הדעת. זאת אומרת, מעבר לכל מה שנאמר עכשיו, אני מקווה שהדברים עברו. אנחנו כסקטור, להבדיל מרשות השידור, לא עובדים על משכורות. אנחנו במצב משברי בגלל שכל הגופים ביקשו הקלה עכשיו. כולם בדרך כזאת או אחרת ביקשו הקלה. ערוץ-10 מבקש הקלות, ערוץ-2 מבקש הקלות, ערוץ-1 מבקש הקלות, הכבלים והלוויין מבקשים הקלות. העבודה שלנו מצטמצמת בחודשים האחרונים בעשרות אחוזים. ממש.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
את זה אנחנו שומעים מכולם.
אוהד קנולר
אוקיי. אז אני אומר פה, תעצרו שנייה, תחשבו על הדבר הזה, ואל תיתנו לדבר הזה להתדרדר לאפס מוחלט. זאת אומרת לא לתת התרה לשר, שבמקרה הוא גם ראש הממשלה, להוריד את הדבר הזה עד אפס. יש משרד אוצר במדינת ישראל, שימצאו דרך אחרת להביא את הכסף הזה ולעמוד בהתחייבויות. שימצאו דרך להעביר חובות מהשנה הזאת לשנה הבאה. לא להביא למצב של אפס מוחלט.
לגבי עניין הנכסים, אני חייב להגיד, שמה שאמיר אמר מרגיע קצת, אבל זה לא כל כך מובן מאליו, שכשמוכרים נכס שבו יש אולפן ומשרדים תוך שנייה מוצאים בשוק עשרות נכסים, שרק רוצים שתשכיר אותם, ואתה יכול למצוא משהו יותר זול. ולכן ההנחה שלכם, שבאופן עקרוני נדל"ן שמוכרים מביא כסף יותר ממה שמוציאים אחרי זה, לא בהכרח נכונה. אין שוק מטורף של אולפנים שמסתובבים להם בחוץ, שרק רוצים שייכנסו ויצלמו בהם. אז קחו את זה בחשבון גם לגבי השנים הבאות וההתדרדרות הבאה של רשות השידור.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
טוב, תודה רבה. בואו נשמע את חבר הכנסת נחמן שי. מאחר שחברי הכנסת, כל אחד מגישתו, לגבי הסעיפים שרצינו להצביע, בין אם זה ערוץ 10, ובין אם זה הנושא של המחויבויות של רשות השידור – הבקשה של ציון פיניאן וזאב אלקין - - -
נסים זאב
שמה אומרת? הארכה של שנה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
יש בקשה להכריז עליהם כ"נושא חדש", אז אי-אפשר להתקדם בדיון, אי-אפשר להשלים את הדיון.
איתן כבל
ברגע שביקשתם דיון חדש, אז אנחנו גם ביקשנו על העניין הזה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
לא, אתם ביקשתם קודם. נחמן ביקש קודם.
איתן כבל
שנייה, חברים, לא צריך פרשנות, אנחנו פה. נחמן אמר, וביקשתי ממנו לעצור את העניין הזה, כי אם הם יבקשו "נושא חדש" אז אנחנו נטען ל"נושא חדש", זה הכול. כי הוא עיכב את התהליך שלו. אם יורד ה"נושא חדש", אנחנו גם מבטלים את ה"נושא חדש". תוריד את ה"נושא חדש".
נחמן שי
אבל זה יעלה ביום שני. תסביר לי למה. אני רוצה להבין.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
חברים, אם לא, אז הדיון ננעל, כי אין טעם. אם נעלתם את הדיון דרך התקנון, ניפגש ביום שני, יבוא גם אלקין.
איתן כבל
בסדר.
נחמן שי
אוקיי.
נסים זאב
עדיף, ערב שבת, באמת, כולם ממהרים, עוד לא היו בשוק.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אנחנו נפגשים ביום שני. יום שני 09:00 בבוקר. תודה רבה לכולם.

הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:15.>

קוד המקור של הנתונים