ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/12/2011

חוק רשות השידור (תיקון מס' 26), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
20
ועדה משותפת כלכלה וחינוך לדיון בהצ"ח רשות השידור
21/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 8>
מישיבת הוועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת החינוך, התרבות והספורט

לדיון בהצ"ח רשות השידור
יום רביעי, כ"ה בכסלו התשע"ב (21 בדצמבר 2011), שעה 10:45
סדר היום
<הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010.>
נכחו
חברי הוועדה: >
היו"ר – כרמל שאמה
ישראל אייכלר

אופיר אקוניס
נסים זאב

אלכס מילר

נחמן שי

חמד עמאר
יעקב אדרי

איתן כבל
מוזמנים
>
אפי מלכין - ראש ענף באגף השכר, משרד האוצר

עידו אזיל - עו"ד, משרד רוה"מ

אבי כהן - משרד רוה"מ

דנה נויפלד - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עידן אור - מנהל פרויקטים, איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה

עפרה אייבר - אחראית קידום יצירה ישראלית, ארגוני יוצרים ומבצעים

אמיר אייל - יו"ר איגוד המפיקים

שחר בוצר - מנכ"ל, שח"ם - איגוד שחקני המסך, ארגוני יוצרים ומבצעים

אורי רוזנווקס - יו"ר פורום היוצרים הדוקומנטריים, ארגוני יוצרים ומבצעים

אופיר ביתן - עוזר היועצת המשפטית, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

רן אפרתי - יו"ר ועד טכנאים, רשות השידור - ועדי עובדים

דני זקן - יו"ר אגודה העיתונאים, רשות השידור - ועדי עובדים

ענת עוזרי - ועד משולב טלוויזיה, רשות השידור - ועדי עובדים
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
אתי בן-שמחון
<הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שלום לכולם, אנחנו פותחים את הישיבה של הוועדה המשותפת לחינוך וכלכלה - הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25) התשע"א-2010 מ-541. זו רפורמה שדנו עליה ארוכות במספר רב של ישיבות.

בהשלמת החקיקה נתקלנו בבעיה אחת והיא בעיית מימון הרפורמה שעלותה נאמדת בכמה מאות מליוני שקלים. היו מאז מספר דיונים בהשתתפות ראש הממשלה כדי למצוא פתרון מימוני לרפורמה. הכיוון המסתמן הוא מימון הרפורמה על ידי שימוש ומימוש בנכסי הנדל"ן של רשות השידור, דבר שנבדק ונמצא כפתרון שיכול לשרת את מימון הרפורמה, אבל הדברים עוד ייקחו מספר שבועות עד להשלמה סופית.
היום המטרה של הישיבה היא לפצל מספר סעיפים שכבר הכרענו בהם בתחום הרפורמה. סעיף 28 לחוק העיקרי, הסעיף עוסק במכירת נכסים על ידי רשות השידור. אנחנו רוצים לאשר אותו בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. הסעיף השני עוסק במימוש של נכסים דיגיטליים – סעיף 44(ו).
דנה נויפלד
למה אנחנו מפצלים את (ז) אדוני. למה אנחנו לא יכולים לסיים את החוק, הרי נשאר עוד סעיף אחד?
אלכס מילר
כי הנושא של המימון עדיין לא סגור סופית והרפורמה לא תקודם ללא סעיף המימון.
אתי בנדלר
יש הרבה מאוד בקשות לדיון מחדש. כל סעיפי התחילה והוראות המעבר שעדיין לא הוצבעו. מסעיף 38 ואילך.
דנה נויפלד
זה סעיף אחד שעושה את המעבר.
אתי בנדלר
לא, יש סעיף תחילה, יש סעיף מינוי ועדת - - -
אופיר אקוניס
הגברת תשאיר לנבחרי הציבור את שיקול הדעת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הפיצול הוא מהותי?
דנה נויפלד
שאלתי שאלה להבנה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זו התשובה, אין תשובה טובה יותר.

הסעיף השני שיפוצל הוא כמו שאמרתי סעיף 44(ו) – העברת תכנים באמצעים טכנולוגיים נוספים.

ניסינו לבדוק מבחינת הדחיפות לגבי המימון של רקע והערוץ האתיופי. יש מצב לפצל את זה מבחינה משפטית?
אתי בנדלר
זה קצת בעייתי, כי יש שם עוד בקשות והסתייגויות לסעיף הזה.
אלכס מילר
על הסעיף הזה ספציפית לא היו שום הסתייגויות. הייתי בישיבה, על הסעיף של רקע לא היו הסתייגויות ושום בעיה. אנחנו הצבענו וסגרנו את הסעיף, אני לא מבין למה - אנחנו לפני שנת התקציב.
ישראל אייכלר
היתה בקשה להוסיף גם ל"מורשת".
לאה ורון
על זה הגיש חבר הכנסת אילטוב בקשה לדיון מחדש.
אלכס מילר
זה לא קשור, אנחנו מדברים על סעיף שאושר והוצבע ולא היו עליו שום הסתייגויות ובעיות. הצבענו על תקציב רקע, זה תקציב שקיים היום. הכוונה היתה לסגור רפורמות ב-2011, יש שם בעיות מאוד קשות.
אופיר אקוניס
רדיו רקע בלאו הכי משדר באמהרית.
אלכס מילר
לא, הסעיף התקציבי הוא רדיו קול ברוסית.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הוספנו גם לגבי אמהרית.
אופיר אקוניס
לדעתי יש עוד שפות ברדיו רקע.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נחכה לראות מה אומר הייעוץ המשפטי של הוועדה ולפי זה נפעל.
אתי בנדלר
הסעיף שהתקבל, אני לא מדברת על הנוסח הסופי, אומר כדלקמן – בסעיף 31 לחוק העיקרי האמור א' ואחריו יבוא ב'. בתקציב הרשות כאמור בסעיף קטן א' ייוחד סכום שנתי של 8 מליון שקלים חדשים לשידורי תחנת רדיו המיועדת לשידורים ברוסית, וכן סכום שנתי של 1.6 מליון שקלים חדשים לשידורי תחנת רדיו המיועדת לשידורים באמהרית.
לאה ורון
שזו הייתה הצעת יושב ראש הוועדה חבר הכנסת כרמל.
אתי בנדלר
חברי הכנסת וילף וחבר הורביץ ביקשו שייוחד סכום אך ורק לשידורי רדיו בשפה הרוסית. חבר הכנסת אייכלר ביקש להקצות 3 מליוני שקלים לשידורי מורשת ישראל. להצעה זאת היו קולות שקולים מכיוון שההצעה הזאת התקבלה לפני תיקון התקנון, כשאני אניח את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, אני בכל זאת אציין שיש בה קולות שקולים, אלא אם כן תוגש בקשה לדיון מחדש.
אופיר אקוניס
זאת הייתה הסתייגות?
לאה ורון
עורכת הדין בנדלר, הוגשה לדעתי בקשה של חבר הכנסת אילטוב להצעתו של חבר הכנסת אייכלר.
אתי בנדלר
יכול להיות. לא כתוב אצלי לעניין הזה. יכול להיות שיש, אני לא הספקתי הבוקר לאתר זאת.
אלכס מילר
על רוסית ואמהרית אנחנו הצבענו.
אתי בנדלר
עם כל ההסתייגויות. זאת אומרת, הנוסח שיופיע יהיה עם ייעוץ לשידורים ברוסית וייעוץ לשידורים באמהרית, לכך יהיו הסתייגויות. יהיו שתי גירסאות לתוספת שתאמר גם הקצאת סכום לשידורי מורשת ישראל גירסה אחת עם הקצאה כזאת, וגירסה אחת בלי הקצאה כזאת, ולכל הסעיף הזה עם שתי הגירסאות תהיינה גם הסתייגויות, אלא אם אכן הוגשה בקשה לדיון מחדש ואז אי אפשר לפצל. אני לא מוצאת כרגע – ככל הנראה אין, לא רשום אצלי על כל פנים כרגע.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נפצל גם את הסעיף הזה.
אתי בנדלר
אין לו מספר כרגע, זה תוספת היא הוצאה בישיבה האחרונה ככל הנראה והוצבעה בישיבה האחרונה.
איתן כבל
אדוני היושב ראש שם לב שהנחתי גם בקשה בהזדמנות הזו של ערוץ 10.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
קראתי עליה בתקשורת.
ישראל אייכלר
אם זה יפוצל, אז זה יעקב - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חבר הכנסת איתן כבל הגיש בקשה, הוא בעצם רוצה לחדש את הבקשה של ערוץ 10, זה פורסם גם בסדר היום.
ישראל אייכלר
אבל איך הגיע לעיתונות?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הגיע. הבקשה של חבר הכנסת איתן כבל שהיועצת המשפטית ואני נצטרך להכריע בעניינה, אומרת שאת אותה הצעה שהגישה בשעתו חברת הכנסת נינו אבסדזה לדחות את החובות של ערוץ 10 לתיקון חוק רשות השידור, אנחנו צריכים לבחון את ההקשר, את המהות, ולראות האם זו אכסניא המתאימה והראוייה.
אופיר אקוניס
סלח לי אדוני, לא הבנתי בדיוק, האם חבר הכנסת כבל מבקש את הבקשה דומה - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא דומה, זהה, לדון בה ולהצביע בחוק הזה פה.
איתן כבל
לא, זה לא קשור לפיצולים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מאחר ואנחנו גם פרסמנו גם הצעות של חבריי הכנסת פיניאן ואלקין להוסיף סעיף לחלק המפוצל, זכותו של כל חבר כנסת לבקש, אנחנו עמדת הוועדה תכריע בהתאם לייעוץ המשפטי מה לעשות בסוגיה, וכמובן שכל בקשה של ערוץ 10 נשקלת בוועדת הכלכלה בחפץ לב. יכול להיות שהתוספת של החברים מוועדת החינוך במיוחד בראשות החבר אלכס מילר, תיטיב עם בקשתו של ערוץ 10.
דנה נויפלד
אני בכל זאת רוצה לומר. זו הפעם הראשונה שאנחנו שומעים על הפיצול של הסעיפים האלה. כמובן שזה הפריבילגיה של חברי הכנסת, לא על זה אני מעירה. אני מעירה על זה שההצעה המקורית באה כהצעה אחת, כמכלול אחד, ועכשיו יש בתוך ההצעה סוג של איזונים ודברים שמיטיבים עם הרשות. כל ההצעה מיטיבה עם הרשות, אבל הסעיפים הספציפיים האלה הם מתקשרים גם לסעיפים האחרים, והניתוק הזה וההוצאה של הסעיפים פוגעת במכלול שהממשלה הביאה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה על גבול ההזוי, אני לא רוצה להתייחס. תבדקי את עצמך. ועדת הכלכלה תתעלם מההערה הזאת.
אלכס מילר
משרד המשפטים לא עודכן.
דנה נויפלד
אמרתי שלא עודכנו. אני לא אמרתי שאני עודכנתי, אנחנו שמענו לראשונה.
אופיר אקוניס
זה די פשוט בסך הכל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ההצבעה היא מאוד פשוטה, היא טכנית כרגע.
לאה ורון
חבר הכנסת נסים זאב יצביע במקום חבר הכנסת דוד אזולאי. חבר הכנסת חמד עמאר יצביע במקום חבר הכנסת רוברט אילטוב. אנחנו מדברים על חבריי הוועדה המשותפת בוועדת הכלכלה והחינוך לחוק רשות השידור.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו מפצלים שלושה סעיפים מהרפורמה. הצגנו אותם בבירור.
לאה ורון
חבר הכנסת כרמל שאמה הכהן יו"ר הוועדה. חבר הכנסת דוד אזולאי, חבר הכנסת רוברט אילטוב, חבר הכנסת ישראל אייכלר, חבר הכנסת נחמן שי, חבר הכנסת אלכס מילר, חבר הכנסת מסעוד גנאים, חברת הכנסת רונית תירוש, חברת הכנסת עינת וילף וחבר הכנסת דני דנון שחבר הכנסת אופיר אקוניס מצביע במקומו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד ההצעה לפיצול הסעיפים? 6 בעד. אין נגד, אין נמנעים.

ההצעה אושרה פה אחד למעט אלה שלא השתתפו בהצבעה.
אתי בנדלר
אין הסתייגות זה לא נוסח של סעיף חוק. החלטת הפיצול תועלה היום למליאה, אם הממשלה רוצה לגייס או שר האוצר רוצה לגייס חברי כנסת שיצביעו נגד, יצביעו נגד וההצעה תיפול. אין הסתייגות לבקשת פיצול, זה רוב ונגד. זה לא נוסח - - -
אמיר אייל
אמנם הצבעתם, האם אפשר לבקש, פשוט הדיון היה ביניכם, לא שמענו שום דבר. האם תסבירו לנו על מה מדובר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
פיצלנו סעיפים שכבר אושרו במסגרת הדיון על הרפורמה לרשות השידור. אלה סעיפים שעוסקים במכירת נכסים של הרשות, והסעיף השני שמדבר לגבי העברת תכנים באמצעים טכנולוגיים נוספים, והסעיף שמדבר על מינימום מימון לתקציב רדיו רקע בשפה הרוסית ובשפה האמהרית, אלה שלושת הנושאים שפיצלנו וקבענו כבר דיון. מחר בשעה 12 בצהריים דיון רחב של שעות, מה שנקרא מחטף של 4 שעות. דברו כמה שאתם רוצים, נדון.
אתי בנדלר
משמעות ההחלטה של הועדה היא - שככל שהמליאה תאשר את פיצול אותם הסעיפים מהצעת חוק רשות השידור, הצעה רחבה שעניינה ברפורמה, הסעיפים האלה יונחו לקריאה שנייה ושלישית בנפרד מהסעיפים האחרים שחלקם הדיון בהם הסתיים, חלקם הוא לא הסתיים, חלקם הם קשורים אחד בשני, ולגבי חלק מהם הוגשו בקשות לדיון מחדש.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חברים, העניין והמהות יתחילו מחר. הגישו חברי כנסת, מצד אחד הגיש חבר הכנסת כבל בקשה להוספת סעיף שדוחה את החובות של ערוץ 10. על זה אני מניח שתהיה שלמה בפני עצמה. הציעו חבריי כנסת פיניאן ואלקין וביקשו להוסיף סעיף שהוא בעצם זהה להצעת חוק ממשלתית רשות השידור (תיקון מס' 26), שהונח במליאת הכנסת, שמדבר לנושא - - -ההפקה והתוכן של רשות השידור.
אמיר אייל
מה שעלה ביום ראשון?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה שאושר בממשלה ביום ראשון זו ההצעה לשנות את התאריך מ-31 לדצמבר 2010, ל-31 לדצמבר 2011.
אמיר אייל
זה גם טכני.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, אמרתי זה מהותי. על כך התקיים דיון נרחב בימי חמישי וכנראה גם בימי שני הבא.
נסים זאב
אין מי שביקש מחיקת החובות, חבריי הכנסת?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה לדעתי מה שביקשו חבריי הכנסת אלקין ופיניאן.
אורי רוזנווקס
האם השר האחראי על רשות השידור יגיע לדיון? השר הממונה על רשות השידור?
נחמן שי
הוא מכבה שרפות.
לאה ורון
חבר הכנסת רובי ריבלין אישר את הבקשה של הוועדה להאריך את ישיבת הוועדה בזמן שהמליאה מתכנסת ברגע זה.
נחמן שי
אני לא מבין מה אתם עושים בדיוק, אבל בטוח אתם לא עושים דבר טוב.
צבי גרזון
העניין של מימון הרפורמה על ידי מכירת נכסים. כל ועדי העובדים ברשות השידור, כלל הוועדים פנו במכתב לוועד המנהל ולמנכ"ל שאנחנו מתנגדים לזה, מתנגדים נחרצות ויש לנו גם סיבות למה אנחנו מתנגדים. כמו כן, האיגוד המקצועי, ההסתדרות, הוציאה מכתב שהיא מתנגד גם למכירת הנכסים וזה פוגע באיתנות הפיננסית של הרפורמה של רשות השידור.
אופיר אקוניס
בדיוק הפוך.
צבי גרזון
פשוט אנחנו מתנגדים לסעיף הזה. ההסתדרות גם הודיעה שבמקרה ותהיה מכירת נכסים אין רפורמה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חבר הכנסת אקוניס, בבקשה.
אופיר אקוניס
קודם כל אני אומר לך וגם לחבר הכנסת שי באותה הזדמנות, שפיצלנו את סעיף 28 שמדבר בין היתר על מכירת נכסי מקרקעין או נכסים אחרים שבבעלות רשות השידור. אני אומר את זה בצורה ברורה משום שהשיח הציבורי קצת מתעוות לו בשבועות האחרונים. זה בדיוק הפוך מכל אמירות השפר על סתימת פיות. זה מה שמציל את רשות השידור - נכסים של רשות השידור, אני אומר את זה גם לדני זקן.
צבי גרזון
גם ההפחתה של 5% מצילה את השוק הציבורי?
אופיר אקוניס
לא דיברתי על הפחתה של 5%.
נחמן שי
אתם לא מנהלים ממשלה, אתם מנהלים חברה לנכסי נדל"ן כנראה.
אופיר אקוניס
חבר הכנסת שי, ברשותך, מנהלת הוועדה, יושב ראש הוועדה והיועצת המשפטית לוועדה וגם חבריי הכנסת שכאן, יודעים שהוועדה הזאת מתחילתה של הכנסת ה-18 פועלת להצלת רשות השידור ולחיזוק השידור הציבורי. הרעיון הזה, שאני מודה שאני הצעתי אותו לכמה וכמה גורמים של מכירת נכסים של רשות השידור והעברת הפעילות למשל של רשות השידור בתל אביב למתחם הטלוויזיה החינוכית שבגדול אין בו פעילות משעות הצהריים המוקדמות, הדבר הזה יציל את רשות השידור, משום שמכירת הנכסים בתל אביב המוכרים כמתקן רשות השידור בליאונרדו דה-וינצ'י - - -
קריאה
זה לא נכנס של רשות השידור?
אופיר אקוניס
שמע טוב מה אני אומר לך, לא רק שלא יעשה רע לרשות השידור.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אם זה לא, אז מה איכפת לך שימכרו את זה?
אופיר אקוניס
לא רק שלא יעשה רע לרשות השידור, יעשה טוב לרשות השידור.
ישראל אייכלר
כמה זה שווה?
אופיר אקוניס
אני לא שמאי מקרקעין, אולי היושב ראש יודע.
אלכס מילר
זה מכסה את עלות הרפורמה.
אופיר אקוניס
לכן אני אומר, הדבר הזה וגם הפיצול הזה ובכלל הרעיון הזה שבו נדל"ן של רשות השידור יימכר וכספו יעבור לטובת רפורמה, כפי שאמר חבר הכנסת מילר ברשות השידור, שיפור השידור, שיפור המשדרים וכדומה, וחיזוק השידור הציבורי מחזק את הרשות ולא מחליש אותה. לטענתה של ההסתדרות על נכסי מקרקעין, כאשר ההסתדרות תמכור את נכסי המקרקעין שלה ששווים הון תועפות ברחוב ארלוזורוב בתל אביב, ותצמצם פעילות שתבוא ותטיף לנו מוסר - לצביעות יש גבול.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה רבה.
נחמן שי
מאחר שאני עבדתי ברשות השידור - - - בקריה הם קיבלו תוספת, היא לא הייתה שלהם מעולם. האולפן היה במקום אחר שנהרס, העבירו אותו לשם באופן זמני וזה לא שלהם.
אופיר אקוניס
חלק שלהם וחלק לא.
אלכס מילר
אנחנו הגענו ממש בחודשים האחרונים לנקודת ההכרעה בכל הנושא שקשור לרשות השידור. בסופו של דבר יש קונסנסוס, לפחות רוב חבריי הכנסת כאן חושבים כך. אם החלטנו שאנחנו רוצים לשקם, שאנחנו רוצים שרשות השידור תמשיך לצמוח ותגיע לאותם הממדים שאתם בעצמכם קבעתם אותם, צריך להתקדם.
ישנן שתי אופציות. האופציה הראשונה - זה להעביר את הנטל של הרפורמה ברשות השידור על אזרחים. או האופציה השנייה זה לממן את זה ממקור אחר. כרגע מכל הבדיקות שעשינו, המקור המיידי לביצוע זה אותם הנכסים שניתן למכור אותם ולממן עוד חלק מהרפורמה, בשביל שכל מי שעובד יישאר לעבוד, בשביל שכל הפעילות שקבעתם תתחיל לעבוד, ובשביל שהרפורמה תצא. אפשר לבוא ולהגיד שאתם נגד, אז מחר אנחנו נמשיך לחשוב, אז תיכנסו לחובות נוספים, אז תמצאו את עצמכם בלי רשות, בלי מימון הרפורמה ובלי עבודה, אז מה עשינו בזה?
צבי גרזון
האוצר הבטיח שאם - - -
אלכס מילר
רבותיי, אנחנו הגענו לכאן בשביל לקבל החלטות ולמצוא דרך הטובה ביותר לממן את הרפורמה. כרגע אם אנחנו שמים על המשקל על מה ניתן לוותר ומי הולך להיפגע, אז עדיף למכור נכסים מאשר לפגוע בעובדים, מאשר להעביר את הנטל הזה על הציבור או למצוא כל מיני דרכים יצירתיים שיפגעו באנשים כאלו ואחרים.
רבותיי, תפעילו שיקול דעת, ההתנגדות הגורפת לכל דבר בלי לחשוב על ההשלכות ועל התוצאות יכולה לגרום למצב שהרשות תיסגר כי אף אחד לא יממן את זה. אז צריך להתקדם, ואם אתם רוצים להתקדם, בוא נגמור עם העניין של המימון, ברגע שהעניין של המימון נגמר הרפורמה תצא לדרך ואז תאמינו לי שכל העניין של רשות השידור תיראה אחרת. כרגע אני שומע שיש התנגדות של עובדים למכור נכסים, אז בסדר, אז אם אתם מתנגדים, אז לא מכרנו.
אופיר אקוניס
סליחה, עם כל הכבוד, חבר הכנסת מילר, זה לא נכס שלהם, זה נכס ציבורי.
אלכס מילר
גם התנגדות חייבת להיות פרופורציונאלית.
איתן כבל
תודה.
אני יכול לומר לכם חברי הוועדה, תרשמו לפניכם, ולא בפעם הראשונה אני אומר את זה, שגם הנכסים יימכרו וגם לא תהיה רפורמה. מה שאני מבקש לומר בעצם, אני לא מתנגד למכירת נכסים, אני יכול לומר לכם שאם היה מישהו שקידם את הפרוייקט של מכירת הנכסים ברשות השידור, אף אחד לא עשה את זה יותר ממני, סליחה שאני מעיד על עצמי, לצערי, יאמרו לכם גם במשרד האוצר, אחרי שסיימתי את תפקידי, גם הנושא הזה בעצם כמעט ונעצר לגמרי. לייצר קשר בין הבראת רשות השידור לבין מכירת נכסים מצד שני והורדת האגרה אין לו דבר וחצי דבר, חברים יקרים. הורדת האגרה היא בעצם תהליך של גזר דין מוות על רשות השידור, מכירת נכסים היא חלק בלתי נפרד מהתהליך להבראת רשות השידור, אבל הוא לא בא במקום, הוא גם לא יכול להיות במקום, ומי שמנסה לייצר תהליך כזה של פעולה משולבת שמצד אחד מכירת נכסים לרפורמה, ומצד שני הורדת האגרה, חברים יקרים, תחפשו לכם מקום עבודה אחר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בבקשה, חבר הכנסת ישראל אייכלר. בבקשה.
ישראל אייכלר
לעניין הזה של מכירת נכסים לצורך מימון רפורמה, אני סומך על האנשים המקצועיים שיודעים את הערך של הדבר הזה. אני כן רוצה לומר, שאנחנו מדברים על שידור ציבורי, אפשר להגיד על רשות השידור שבצונאמי התקשורתי האנטי חרדי, דווקא רשות השידור, קול ישראל ובעיקר הערוץ הראשון הם הכי מתונים בעניין הזה. אבל למרות זאת, אני יודע שכאשר מביאים אדם שמסית נגד ציבור שלם, ונגד אורחות החיים היהודיים בארץ ישראל, לא מביאים מצד שני מישהו שיגיב אפילו במלה אחת, הם לא מוצאים שום חובה, איזשהו איזון כי הם שידור ציבורי. וגם השבוע כאשר סיעת יהדות התורה מחתה בפני ראש הממשלה במכתב גלוי על זה שהוא התייצב לצד המסיתים, לא מצאה רשות השידור לדווח על זה, ולא שלא העברנו, העברנו, ונדמה לי שאפילו הכתב הקליט אותנו ולא היתה שום אפשרות, וכאשר ביקשנו להגיב על דברי אותו פרופסור שהסית נגד הציבור החרדי, אמרו לי שנשלח הודעה לכתב בכנסת וזה יגיע, שום דבר לא הגיע.


לכן אני מבקש מאנשי רשות השידור הציבורי, אמנם יש לכם דעות משלכם, וזה לגיטימי. אבל לא ייתכן ששידור ציבורי שיונק מיליארד שקל בשנה מן הציבור, ואנחנו חייבים לשלם אגרה שתמשיכו בדרך הזאת ותסחפו ברוח התקשורתית האנטי יהודית והאנטי חרדית. אסור לכם לעשות את זה, אדרבא, תייחדו את עצמכם, כמי שיש לכם צרכנים חרדים במאות אלפים ואולי במליונים להיות גם אובייקטיביים, אפילו עיתונאי לא יכול להיות אובייקטיבי, אבל לפחות תהיו מאוזנים שעל כל מי שמביא ומדבר נגד חייב להיות מישהו בעד, בפרט בדברים שגורמים לאנשים כל כך הרבה דם רע נגד ציבור שלם וגם נגד המתנחלים. העובדה שמסיתים נגד המתנחלים, מביאים רק אלה שמתנצלים בשם המתנחלים, אבל לא מביאים אף פעם מישהו שייצג את העמדה של המותקפים. אני מבקש מכם, אנחנו באים מכספי הציבור לעזור לכם, אתם לפחות תמלאו את תפקידכם בצורה מאוזנת. תודה רבה.
אלכס מילר
בקשר לבקשה של חבר הכנסת איתן כבל על ערוץ 10, אדוני, אני טוען נושא חדש, בבקשה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
עוד לא הכרענו בערוץ 10.
נסים זאב
אנחנו עוד בערוץ 1 הגעת ל-10?
איתן כבל
ומה הקשר לנושא חדש בכלל? כל זה נושא חדש.
נסים זאב
אדוני היושב ראש, בשביל להיות גאון כזה - - -
לאה ורון
חבר הכנסת מילר, אם אתה יורד מההצעה שלך לנושא חדש, אז תודיע שאתה יורד מההצעה שלך.
אתי בנדלר
אתה צריך לטעון נושא חדש, אם חבר הכנסת יציג את הצעתו לשלב את הנושא בחוק הזה, אז אתה יכול לטעון חדש.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש לך עוד שני מהלכים בדרך שעוד לא הוכרעו.
אתי בנדלר
אז זה יגיע לוועדת הכנסת להכרעה.
נסים זאב
אדוני היושב ראש, לא צריכים בכלל את הוועדה הזאת אם כל הדרך והמחשבה היא מכירת נכסים, הרי ברור, מי שיש לו חובות אז אולי ימכור את הנכסים שלו כדי לממן את החובות שלו.
השאלה הנכסים, לדעתי, הנכסים הם בעצם בסיס כלכלי לטווח הארוך. אי אפשר לבוא למכור את הנכסים להתנער, הייתי אומר, מהאחריות שהממשלה לא תהיה שותפה פעילה לערוץ 1 ואני רוצה לומר לך, רשות השידור הממלכתי - חייבים לעשות את הכול כדי להשאיר אותה, היא חיונית, גם השידורים שלהם הם ברצף, אין פרסומות באמצע, לא שזה באידיאולוגיה שלי, אבל אני יכול לומר שבאמת זו הרשות השידור היחידה שהיא הכי אובייקטיבית שהייתי יכול לומר מבחינת הפוליטיקאים.
אופיר אקוניס
לא, מבחינת השיח הציבורי.
נסים זאב
מבחינת עצמי.
ישראל אייכלר
מתי הרב נסים זאב הופיע בקול ישראל פעם האחרונה?
נסים זאב
אני לא רוצה להופיע. אני חושב שצריכים לשים שם את נציגי ש"ס ואגודת ישראל בתוך רשות השידור כדי לאזן.
אופיר אקוניס
יש בוועד המנהל.
נסים זאב
תבדוק למה אתה לא מיוצג טוב, ולמה הדברים שאתה אומר לא נראים - - -
ישראל אייכלר
אני מיוצג טוב, אבל הציבור שלי לא מיוצג.
נסים זאב
אני איתך בעניין, שיבוא לידי בחיטוי כל מה שנאמר על ידינו. הנושא חשוב צריך לתת את הדעת, החלטות לא יכולות להתקבל כלאחר יד, אלא אחרי דיון מעמיק ויסודי.
נחמן שי
אני רוצה לתת לכם קצת פרספקטיבה לעניין. אני מפציר בראש הממשלה לעסוק בניהול ענייני המדינה ולא במכירת עסקי נדל"ן ממש. יש לי כמה התנסויות קודמות, אולי הפורום הזה לא זוכר שאנחנו פעם ייבשנו את הים מול תל אביב כדי להעביר לשם את שדה התעופה דב. האזרחים ניגשים, ממלאים את פיהם מים, רצים ליבשה, שופכים וחוזרים וכך אנחנו מתקדמים יפה בתהליך, זה היה הרעיון של ראש הממשלה.
ישראל אייכלר
כך נבנתה החומה הסינית.
נחמן שי
זה היה – להוציא את שדה התעופה דב החוצה, לייבש את הים, וכן הלאה, זה מצויין, והנה פתרנו גם שטח אדמה מצויין יקר מאוד וגם ייבשנו את הים. גם את רשות השידור אנחנו מייבשים כנראה בדיוק באותו אופן. אני אומר לך, אני חושב שאתם רוצים טוב.
אופיר אקוניס
אני אומר לך, אני אתה אומר לי? בטוח רוצים טוב.
נחמן שי
אם אתם רוצים טוב ואתם באמת רוצים להעביר את הרפורמה, עוד נדבר על זה, אבל בעיקרון את הרפורמה, אני חושב שאתם רוצים יש פה ויכוחים. העניין הזה של מכירת נכסים הוא לא סביר, הוא לא קביל, הוא לא אפשרי.
אלכס מילר
תביא מקור.
נחמן שי
תקשיב לי, אני חיפשתי, הייתי שם, תאמין לי.
אופיר אקוניס
עם כל הכבוד, היית שם לפני עשרים שנה.
נחמן שי
הייתי שם לפני עשר שנים, והנכסים לא גדלו ולא קטנו, נשארו אותם נכסים וניסינו למכור אותם, תבין מה אני מנסה להגיד לך, ניסינו למכור.
אופיר אקוניס
לא הצלחתם אז, נצליח עכשיו, תאמין לי, נבריא את רשות השידור.
נחמן שי
לא תצליח למכור. יש נכסים שאתה לא יכול - - -
אני אומר לך, פירנסנו עורך דין במשרה מלאה עשרות שנים כדי לגעת בבניין שנמצא - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חבר הכנסת שי, לא יצליחו זו בעייתם.
נחמן שי
אבל מה קורה בינתיים? זה לא איכפת לי, לא יצליחו, כן יצליחו.
אופיר אקוניס
בכלל, חבר הכנסת שי, עוד דבר, לא כל דבר שאנחנו מביאים הוא פסול. אתם פוסלים עד היסוד כל דבר, כך אי אפשר לנהל דיון.
נחמן שי
לא כל דבר.
אופיר אקוניס
כן כל דבר.
נחמן שי
יש לכם רפורמה בידיים. יש לכם הצעה קיימת והיא עברה את כל המכשולים, וצריך כסף, מה לעשות, מקופת המדינה כדי לתת לה לצאת לדרך, זה הרעיון אין אחר. מכירת הנכסים - ניסינו לגעת בבניין ברוממה, ניסינו לגעת בנכסים בקרייה, הבניין ברוממה הוא נכסי נפקדים, זה דבר שהוא היסטורי, אי אפשר לגעת בזה.
אופיר אקוניס
נפנה לאפוטרופוס הכללי. הוא אומר מראש הכול לא יצליח, ואנחנו באים לחזק את השידור הציבורי.
איתן כבל
הדיון עכשיו טכני. הוא קבע דיון מחר.
אופיר אקוניס
הדיון הוא לא טכני בכלל. אדוני, אנחנו פיצלנו את סעיף 28, וזה בכלל לא טכני זה מאוד מהותי. אני אומר לך שזה יבריא ויחזק את רשות השידור. אתם באופן אוטומטי מתנגדים לכול.
נחמן שי
אני רוצה להציע דבר פרקטי, אתה בחור פרקטי, אדוני היושב ראש. אתה לא יכול להשתית את זה על הצהרות ורעיונות בוסר. שיגישו לנו נייר מסודר, שמישהו יעשה מיפוי של הנכסים, איפה הם נמצאים, כמה הם שווים, מה הסיכוי למכור אותם, אפשר לראות את זה על הנייר? אפשר לשם שינוי לעשות עבודה רצינית פעם אחת? כי אני זוכר שעשינו עבודה כזאת, וראינו שאין לנו מה לעשות.
איתן כבל
לגבי רוממה יש היתכנות גבוהה מאוד.
נחמן שי
היתכנות גבוהה מאוד בעוד 20 שנה.
אופיר אקוניס
יפה מאוד. אדוני היושב ראש כולם מסכימים.
אפרים מלכין
אף אחד לא מדבר על רוממה, מדברים על "שערי צדק".
נחמן שי
בשערי צדק מגדלים קוצים. רכשו שטח עצום והפכו אותו למגרש חנייה, אז תמכור אותו.
אופיר אקוניס
בסוף, כשמתחיל דיון רציני, בסוף כולם מתכנסים לרעיון שלנו, ולמרות שהם הצביעו נגד, הם גם תומכים בו, כולל חבר הכנסת שי.
נחמן שי
אני מבקש מהוועדה נייר, אבל נייר שיציג את הנכסים שיש לרשות השידור ועלותם, כמה הם שווים.
אופיר אקוניס
לטובתכם אתם תומכים.
דני זקן
לגבי סוגיית מכירת הנכסים. לנו אין התנגדות על הסף, אנחנו לא פוסלים על הסף את העניין הזה, אבל צריך מאוד להיזהר. ולמה? צריך בית לרשות השידור, אי אפשר לבוא ולעשות מכירה כוללת של הנכסים ולעבור בשכירות ממקום למקום, זה לא דבר שאפשר לעשות אותו בצורה פשוטה כל הזמן. צריך לבנות אולפנים, צריך לבדוק את העלות, ולא פחות חשוב צריך לבדוק את העלויות. גם אני מחכה עדיין לראות את התכנית, יש כמה תוכניות שרצות, עושים עבודה ברשות השידור, גם אני יודע את זה. אבל עדיין אין תכנית שיכולה להבטיח שממכירת הנכסים שמדובר עליהם, יש שתיים שלוש חלופות, אכן יהיה גם מימון לרפורמה וגם תכנית לטווח ארוך לרשות השידור.


לכן אני כן מציע שכל מה שייעשה יובא באמת לאיזשהו דיון ציבורי פתוח, כדי שנגלה ונראה שאכן זה עובד. כאמור, התנגדות על הסף אין לנו, ובלבד שזה יביא בהמשך להמשך ולא מכירת נכסים לפשיטה בסופו של דבר, פשיטת רגל של הרשות.


לגבי כלל המימון של הרפורמה – זה הקטע של המשך מתווה הפחתת האגרה, חבר הכנסת אקוניס. אני יודע שאתה בעדו, ואתה הלכת איתו. זה התחיל ב-2004, חבריי הכנסת מי שלא יודע. החטא הקדמון והבור העמוק שאליו נכנסה רשות השידור היא בגלל הפחתת 5% כל שנה מ-2004 מיליארד וחצי שקלים מנתוני רשות השידור, אם אתם יכולים לאשר את זה או – שני מיליארד היושב ראש מציין, שני מיליארד שקלים עבדו אז. מאז איך אפשר לבוא ולהגיד עכשיו, אנחנו בעד שידור ציבורי, בעד הבראת רשות השידור, חבר הכנסת אופיר אקוניס, ובצד השני, להגיד, טוב אז נמשיך במתווה של הפחתת האגרה, לא קולט את זה, לא מבין.
אופיר אקוניס
נדמה לי שהציבור אוהב את זה שמפחיתים לו כל שנה. תאמין לי, אני מסתובב ויודע, הציבור רוצה ביטול מוחלט.
דני זקן
הציבור יכול לרצות את הביטול, אבל הציבור לא רוצה שידור ציבורי, תגידו או.קיי. אי אפשר.
אופיר אקוניס
אנחנו רוצים שידור ציבורי חזק ומכירת הנדל"ן תעזור לנו.
דני זקן
האגרה במדינת ישראל היא הנמוכה ביותר בעולם.
אמיר אייל
למה זה תנאי? למה היא לא יכולה לשים הערת אזהרה על הדבר הזה ולעשות רפורמה? למה היא צריכה למכור את זה?
אופיר אקוניס
זה לא כתנאי.
דני זקן
האגרה ברשות השידור היא הנמוכה ביותר בעולם המערבי. שינוי מתווה האגרה בלי העלאתה היה מביא את המימון לכול, והצענו את זה כמה פעמים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מר זקן, ועדת הכלכלה החליטה לא פעם אחת, זה דבר מאוד ברור. לא נעלה את האגרה.
דני זקן
אבל למה להמשיך להפחית, זה יגיע לפה?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש מתווה שהוכרע כבר לפני מספר שנים. מה שאתה מציע עכשיו זה בקשה שנעלה את האגרה במהות.
דני זקן
אני לפחות מבקש שתעצרו את המשך ההפחתה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לעצור ולעלות. ירידה שנקבעה כבר מראש, כבר קבעה שהאגרה תהיה בשנת 2012 בסכום מסוים. מה שאתה מבקש, אתה אומר תבטלו את ההפחתה, במלים אחרות אתה אומר תייצרו כבר העלאה.
דני זקן
בסדר, אז מתי? עד תקציב אפס אגרה?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זו הירידה האחרונה, אם אינני טועה.
דני זקן
זה לא, זה המשך המתווה.
אופיר אקוניס
נדמה לי שעד 2014.
דני זקן
חבר'ה תעמדו על העניין הזה.


דבר אחרון, ההנהלה באמת לא נמצאת כאן, העיר על זה מישהו, אני יודע שיש ועדת מכרזים אמנם בתל אביב עדיין, היה צריך להיות פה נציג יותר בכיר של ההנהלה, חבל מאוד, אני רוצה להתריע על זה, שהנהלת רשות השידור מצויה בנתק עם נציגויות העובדים, זה נתק שמוביל כנראה לסכסוך עבודה שייצא, זה לא סתם שאני אומר את ההערה הזאת כי אפשר לעשות שום רפורמה ברשות השידור בלי לשתף את העובדים. עד עכשיו עשינו את זה בשיתוף, לא היה אפשר להגיע לרפורמה ולהסכמים. בלי השיתוף הזה, בלי השיתוף הקיים היום, זאת אומרת, עם הנתק שקיים היום, שום דבר לא יזוז גם אם תביאו את הכסף שבעולם.
קריאה
- - - אין לנו שום נתק.
דני זקן
לוועדים אין של העובדים הלא עיתונאיים, לעובדים העיתונאיים יש נתק עם ההנהלה.
ישראל אייכלר
לא שמעתי תשובה לגבי האיזון הנדרש. אין הנהלה, מה לעשות?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הנהלה תהיה ביום חמישי.


כל הפניות בחודשים האחרונים מאז שהוקפאו הדיונים ברפורמה ברשות השידור הייתה - תאיצו ותשלימו את הרפורמה, זה מה שאנחנו מניעים תהליך עכשיו, אני לא מבין את ההתנגדויות.
דני זקן
מצידה של אגודת העיתונאים תהיה שיהיה שיתוף פעולה מלא בכל האצה של הרפורמה. אני יודע שחבריי בוועדים האחרים הלא עיתונאיים מתנגדים, אצלנו יהיה שיתוף פעולה. אני מייצג את העיתונאים, מצידינו יהיה קידום.
אלכס מילר
אתה לא מצפה שנכניס את זה בחוק את יחסי העבודה בין ועדים לבין הנהלה.
דני זקן
לא, אני רק נתתי הערה, סיפרתי את תמונת המצב, זה חשוב אלכס.
אלכס מילר
אנחנו תמיד חיזקנו את המצב שלפני שמכריעים או מחליטים על משהו שבכל מה שקשור ליחסי עבודה, צריך לשתף את העובדים. אני בא מעולם הסטודנטים, אני יודע בדיוק מה זה שמחליטים משהו ולא משתפים את הסטודנטים. תודה.
צבי גרזון
אני דיברתי. אני חושב שהחבר שלי רן יוסיף כמה דברים.
רן אפרתי
אני רוצה להצהיר פה שאין נתק בין ההנהלה לועדים. דני דיבר בשם העיתונאים, אולי חלק מהעיתונאים, אבל אין נתק בין ההנהלה לוועדים, ההיפך, יש דו שיח ומגיעים להבנות ולהחלטות והכול בסדר גמור.


אנחנו לא נגד מכירת נכסים באופן גורף. צריך לצבוע אני חושב, כשאומרים מכירת נכסים, צריך לחשוב לקראת מה הולכים למכור, כי יש מקומות שאולי באמת איזה מחסן פה, דברים מהסוג הזה שאפשר למכור אותם זה לא בעיה.
אלכס מילר
הנה, לקראת זה, זה הרפורמה, בשביל זה מוכרים
רן אפרתי
בסדר, לא אמרנו שאנחנו נגד באופן גורף, אבל צריך לפני שהולכים למכור, צריך לבדוק מה הולכים למכור, כמה זה יוצא, כמה זה עולה, זה יכסה את העלות, אתה יודע, הכי קל למכור. צריך קודם כל לבדוק, לעשות תכנית עסקית, לראות כמה עולה איקס, מה התועלת.
אלכס מילר
התפקיד של מי שלוקח על עצמו אחריות לניהול של רשות השידור כדי שיוכל לממן את המשכורות ואת ההפקות כל חודש, הוא צריך לבנות את התכנית העסקית.
רן אפרתי
אבל אתה יודע, לקבל החלטה גורפת למכור נכסי רשות - - -
אלכס מילר
מי שמקבל אחריות בסופו של דבר נותן את הדין על ביצוע או לא ביצוע.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ביום חמישי נפגשים.
רן אפרתי
חתמנו על הסכם רפורמה, אף אחד לא מתכחש לכך. האוצר הבטיח איתנות פיננסית בדמות כסף, ולא בדמות מכירת הבתים שלנו, זה הכול. האוצר צריך לבוא ולתת את הכסף.
איתן כבל
אתה מבין למה לא יקרה בסוף?
רן אפרתי
הם לא רוצים לתת כסף, זה הכול.
אורי רוזנווקס
בשם היוצרים, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו הנחנו כרגע על שולחנה של אתי בנדלר, היועצת המשפטית, מכתב מהעורך דין שמייצג אותנו לבג"צ נגד רשות השידור בעניין המחויבויות. זה בג"צ שהולך להיות מוגש בימים הקרובים, אנחנו מבקשים מהוועדה להימנע מחר בדיון בעניין הזה של תזכיר החוק. אנחנו מגישים בג"צ על העובדה שרשות השידור לא עמדה במחוייבות התוכן ב-2011. חלק מהסיבה שאנחנו כולנו יושבים פה היום בכזה אופן בהול שנודע לנו אתמול ב-12 בלילה שמתקיים דיון, זה עצם המכתבים שהוצאנו. אנחנו הוצאנו מכתבים ואנחנו מבקשים לדחות את הדיון בעניין הזה מחר, אנחנו חושבים שזה לא לעניין.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בקשתכם תישקל.


לסיכום. מה שהחלטנו היום החלטנו דבר אחד על פיצול של הסעיפים.
כמו כן, הוועדה הציגה והניחה על השולחן שתי בקשות מהותיות לתוספת אחת של חבר הכנסת איתן כבל, שפשוט מבקש לחדש את בקשת דחיית החובות של ערוץ 10 גם על בסיס הפלטפורמה של חקיקת חוק שירות השידור. הדבר ייבחן על ידי היועצת המשפטית ועל ידי האם אנחנו נעתרים לבקשתו, אחרי כן התקיים בכך דיון מהותי, עם הוועדה משותפת לכלכלה וחינוך, יכול להיות שהשינוי בהרכב ייטיב עם ערוץ 10, ולכן הדיון בזה התקיים גם מחר, חבר הכנסת כבל. אם אתה רוצה לדבר איתם גם לפני כן, תציג את הטיעונים שלך.
אתי בנדלר
אני רוצה להעיר, אדוני היושב ראש, הטיעונים כמובן התפרסו כאן בפני הוועדה מדוע חבר הכנסת אלקין וציון פיניאן הגישו את בקשתם. מדוע חבר הכנסת כבל מגיש את בקשתו. אבל גם אם הוועדה תסבור שהמדובר בנושאים שאינם רלבנטיים להצעות החוק, עדיין לא הוועדה היא שמוסמכת להחליט בעניין, אלא ככל שנציג ממשלה או חבר כנסת כלשהו יטען לגבי איזו מהבקשות טענת נושא חדש, אנחנו נאלץ להעביר את ההכרעה בנושא לוועדת הכנסת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני כבר הלכתי לשורה התחתונה. מה שיקבע זה יהיה עמדתנו בעניין נושא חדש, עמדה שלך המקצועית משפטית, עמדה שלי תהיה כהמלצה שלנו בוועדת הכנסת קרוב לוודאי שתתקבל לכאן ולכאן, לכן הגעתי כבר לשורה התחתונה. זה לגבי עניין של ערוץ 10, והמגמה, דרך אגב, גם של ועדת כלכלה וגם של ועדת החינוך היא לאפשר כל הזדמנות.
איתן כבל
כך צריך לראות, אדוני היושב ראש.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כך אני רואה את זה. כל הזדמנות אפשרית, ולהתגמש עד גבול האפשר, כדי לנסות ולמצות כל אפשרות להציל את ערוץ 10, על כך אין ויכוח. כך נהגנו בעבר שדחינו את הדיונים פעם אחר פעם, וגם שאפשרנו להעלות לחברת הכנסת אבסדזה את הבקשה שלה במסגרת של החוק הקודם, זה גם היה איזה סוג של אקרובטיקה.

הנושא השני, כדי שהדברים שיהיו ברורים, שלא יגידו שמחר מבצעים כאן איזה סוג של מחטפים. הצד השני, הבקשה של חבר הכנסת פיניאן ואלקין שמבקשים פשוט ליישם את הצעת החוק הממשלתית שהונחה השבוע במליאה והקראתי אותה, השינוי של תאריך שבעצם בפועל אומרים מחיקת מחויבויות של רשות השידור לשנת 2011, על כך אני מניח שיהיה גם דיון ארוך וסוער עם כל הצדדים ונכרע בו.
אמיר אייל
הערנו שכל ההצעה הזאת נובעת מהמכתבים הקדם בג"צ שהגשנו. משם הדיון הזה הגיע.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בג"צ זה דבר אחד וכנסת זה דבר אחר. אנחנו לא מתערבים לבג"צ - - -
אמיר אייל
אחר כך אתם מתלוננים שהולכים לבג"צ כל הזמן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי התלונן? שמעת תלונה? אני לא התלוננתי.
אתי בנדלר
אם אתה טוען שההצעה הזאת באה בעקבות המכתבים שלכם.
אמיר אייל
זה ברור.
אתי בנדלר
אולי טוב שכך, משום שראה מי שראה שאם לא יתוקן החוק, יוצא באמת שרשות השידור ואולי מעבר לזה עברו על החוק.
אמיר אייל
הם עברו על החוק חד משמעית ב-2008 ושם לא תוקן - - -
אורי רוזנווקס
כבר לא צריך לתקן את החוק, אפשר לתת את הכסף.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה אופציה שהוועדה תדון בה מחר.
אמיר אייל
כשערוץ 10 היה באותו מצב, ביקשנו, דרשנו אתם הוועדה הזאת את הכסף. כשערוץ 10 עושה את זה, אז אומרים ראש הממשלה ימחק, הוא הרי אחראי על השר הממונה, הוא מוחק את זה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
קודם כל עוד אף אחד לא אמר לגבי מחיקה את דעתו.
אמיר אייל
הממשלה אמרה את דעתה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני מדבר במישור של הכנסת. הדבר שכן ברור, ואי אפשר לחלוק עליו, שלא דין ערוץ 10 במישור הזה כדין רשות השידור. רשות השידור זה קופה ציבורית וגוף ציבורי, וערוץ 10 - - -
אורי רוזנווקס
דווקא בגלל זה אנחנו - - - כסף של כולנו.
אמיר אייל
כסף של כולנו. אתם מוכרים נכסים שלנו, מוחקים את המחויבויות לציבור.
איתן כבל
למרות הכול אני רוצה להגיד לך תודה. תודה שאתה, היועצת המשפטית נענית לבקשה שלי להעלות גם את העניין של ערוץ 10. הרי כל הדיון הוא דיון של החרגה, ובהחרגה כמו בהחרגה, אנחנו נצטרך למצוא את נקודת האיזון, ואני מקווה גם אתה אדוני וגם היועצת המשפטית יהיו פתוחים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חבר הכנסת כבל, אגיד לך מה השורה התחתונה בעניין הזה. אמרתי את גישתי הברורה, הבסיסית לעניין כל ניסיון להציל את ערוץ 10, שנית, אני לא רוצה ליפול אצלך בנאום בן דקה, כמו שעשית אתמול לראש הממשלה. אני מאוד אשקול את בקשתך בחיוב.
איתן כבל
אתה צודק.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה רבה לכולם.


הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:40.>

קוד המקור של הנתונים