ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/12/2011

חוק לתיקון פקודת היערות (מס' 5), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

<פרוטוקול מס' 473>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, ב' בטבת התשע"ב (28 בדצמבר 2011), שעה 9:30
סדר היום
<הצעת חוק לתיקון פקודת היערות (מס' 5), התשע"א-2011.>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר

דב חנין

אורי מקלב

חמד עמאר
ציון פיניאן
מוזמנים
>
ייעוץ משפטי
מיכל גולדברג
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטרית
תמר פוליבוי צדיק

<הצעת חוק לתיקון פקודת היערות (מס' 5), התשע"א-2011>
היו"ר אמנון כהן
אני פותח את הדיון השני היום של ועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא הוא הצעת חוק לתיקון פקודת היערות (מס' 5), התשע"א-2011. אנחנו מכינים את החוק לקריאה השנייה והשלישית. למעשה, אנחנו דנו בכל סעיפי החוק, קראנו אותם ושלחנו את הממשלה יחד עם מספר גופים להגיע להבנות לגבי מספר סעיפים קטנים. עודכנתי על ידי היועצת המשפטית של הוועדה, שרוב הדברים קיבלו ביטוי ומענה.
נעבור על הדברים שהיו איתם בעיות ועל הדברים שהגענו להבנות, ומייד נגיע להצבעה. הוועדה חשבה שתהיה קרן לכל ההכנסות שישולמו בגין כל נזק שייגרם לעץ או לסביבה, ומהקרן הזאת ישוקמו אזורים אחרים. היה לי עם האוצר משא ומתן. אני כמובן מבין את המדיניות של האוצר, שלא רוצה להקים קרנות לכל נושא ונושא, אלא שהכול ייכנס לקופה אחת ומשם ינויד לפי צרכים, אבל בגלל שנושא הסביבה והנושא הירוק חשובים לוועדה, מצאנו את המינוח הזה, שנקבל מכתב שמשרד האוצר כתב לנו, שהוא מודיע לנו שאגף תקציבים מתחייב לתקצב את פעילות פקיד היערות לשנת התקציב 2012, וכן בבסיס תקציב 2013 בסך מלוא ההכנסות הצפויות לאוצר המדינה מאגרות והיטלים כספיים, שיושתו מכוח פקודות היערות. בהתחלה רצו רק 80% ולא הסכמנו, אלא אמרנו כל ההכנסות. למה אומרים ב-2012? כי אנחנו יודעים שהתקציב של 2012-2011 סגור ואי-אפשר לפרוץ אותו כרגע, אבל דווקא יהיה טוב לנו, אחרי שהחוק ייכנס לתוקף, שיהיה מדד כמה תקבולים ייכנסו, ועל בסיס זה בתקציב 2013 תיבנה תקנה מיוחדת לנושא הזה. זה לא נפסק ב-2013, אלא ב-2013, 2014 ו-2015 זה יתחיל לרוץ על פי המדד הזה של 2012, וכמובן אם יהיה פיתוח מאסיבי, כתוצאה מכך תהיה פעילות נרחבת יותר ויהיו הכנסות יותר גבוהות, והכול ייכנס לאותו מקום על מנת שילך לשיקום תקציבי לאזור אחר.
ערן אטינגר
לא הצלחתי להבין מה קורה אחרי 2013.
היו"ר אמנון כהן
הבנתי שזה ממשיך בתקנה. כתוב במכתב שבגלל שלא יכולים כרגע לשים את זה, התקציב סגור. ב-2012 יהיו התקבולים, ועל פי זה ייבנה תקציב ל-2013. שואלים מה יהיה ב-2014, 2015, 2016 ועד שיבוא המשיח.
מעיין נשר
קודם כל, חשוב להבהיר שאנחנו נתקצב את הפעילות בתחילת השנה, וזה כמובן על סמך ההכנסות הצפויות, זאת אומרת שמשרד החקלאות יעביר לנו צפי של הכנסות מהאגרות האלה, ואז אנחנו נחליט לגבי התקצוב. כרגע אנחנו יכולים להתחייב על 2012, שזה יהיה כמובן תוספתי ועל בסיס תקציב 2013, אבל כולנו מכירים את זה שמשהו נכנס לבסיס התקציב אז אין מניעה שהוא ממשיך אחר כך.
היו"ר אמנון כהן
לא, אני רוצה שיהיה סגור, שזה ימשיך לעולם ועד מ-2013.
מעיין נשר
נכון, ברגע שנפתחת תקנה, זה ממשיך, זה נמצא בבסיס התקציב וזה ממשיך הלאה.
היו"ר אמנון כהן
תודה. החוק שהוגש לכם – הסעיף שאנחנו מדברים עליו הוא סעיף 15ב בעמוד 6, קרן לשיקום ושמירת עצים ויערות. את הסעיף הזה אנחנו מורידים. אנחנו מוחקים את הסעיף הזה ומתבססים על המכתב שקיבלה הוועדה ועל הדברים המשלימים שנאמרו על ידי נציגת האוצר.

אחר כך היה לנו נושא של סמכויות. היועצת המשפטית, תאמרי לנו לאיזה סיכום הגעתם, באיזה סעיף ובאיזה עמוד.
מיכל גולדברג
סעיף 29 שמוצע להוסיף לפקודה.
היו"ר אמנון כהן
איפה תהיה האכסניה שלו?
מיכל גולדברג
בפקודה. האכסניה תהיה בסעיף 29, בעמוד 8 לנוסח שנמצא בפניכם.
היו"ר אמנון כהן
מה יהיה כתוב?
מיכל גולדברג
הסעיף יישאר כמו שהוא, רק יימחק משם סעיף 18 ויישארו סעיפים 20 ו-23 בלבד.
היו"ר אמנון כהן
מקובל?
קריאה
מקובל לגמרי.
מעיין נשר
צריך רק לזכור גם למחוק את ההפניה בסעיף 5(ב), התיקון לסעיף 15א.
היו"ר אמנון כהן
תעשו את ההתאמות בגין המחיקה.

בסעיף הבא הקבלנים אמרו שיש להם חשש מה זה בדיוק קורות עץ. מה הפתרון?
עמיקם ריקלין
הסוגיה הזאת ועוד כמה דברים.
מיכל גולדברג
רק לעניין זה משרד החקלאות ביקש שבמקום "קורות עץ" יירשם "או חלקן מהם". התיקון הזה יופיע היכן שהוא במקום הביטוי "קורות עץ" בסעיף 4(2) להצעת החוק, תיקון סעיף 15, וכן בסעיף העונשין סעיף 17(7א) לפקודה, שזה סעיף 6 להצעת החוק. בשני המקומות הללו יירשם "או חלקן מהם", דהיינו: "המוביל אילן מוגן או עץ בוגר או חלקם מהם שלא על פי רישיון".
היו"ר אמנון כהן
היתה עוד בקשה של הקבלנים, שרצו להיות משקיפים באותה מועצה, שמחליטה איזה סוגי עץ. מדובר על משקיפים בצד, לא מצביעים.
ערן אטינגר
אבל אנחנו התנגדנו, היו לנו בקשות גם של הארגונים הירוקים. הסכמנו להשאיר את זה בהרכב הנוכחי. לצרף משקיפים? אנחנו נצטרך לצרף עוד משקיפים. אנחנו חושבים שהאינטרסים מיוצגים על ידי הנציגים שקיימים בהרכב הוועדה.
היו"ר אמנון כהן
זאת אומרת, אם אני מכניס אחד, אני צריך להכניס 10.
ערן אטינגר
נכון, והפרוטוקולים מפורסמים, יש אפשרות להתייחס אליהם, כלומר אלה דיונים שקופים.
היו"ר אמנון כהן
קיבלה הוועדה החלטה מסוימת או ארגון ירוק כזה או אחר או ארגון קבלנים או כל אחד אחר יעיר הערה, הערתו תושמע ותבוא לידי ביטוי, או שתגידו: זאת ועדה מקצועית, זה מה שהחליטה, ואתם יכולים לדבר עד מחר בבוקר?
מאיר ברקן
אני רוצה להתייחס לזה.
היו"ר אמנון כהן
אתה אומר שזה שקוף, אז אם לאחר שההחלטה התקבלה ופורסם פרוטוקול יש הערה, יכול להיות שהיא עניינית וטובה. האם היא יכולה לבוא לידי ביטוי בדיון נוסף כדי לבחון את הסוגיה?
ערן אטינגר
בוודאי, זאת ועדה מייעצת.
מאיר ברקן
במסגרת הצעת החוק הקיימת, קיים נציג של הארגונים הירוקים, ולא קיים שום היבט של נציג הקבלנים בוועדה הזאת. אנחנו לא ביקשנו מלכתחילה להיות חברים זהים לכולם בוועדה, ביקשנו להיות משקיפים אשר יתנו את דעתם, הערותיהם, הסתייגויותיהם או כל דבר אחר אשר נדרש לצורך העניין. ממילא אין לנו שום יכולת השפעה מבחינת רוב הדעות הנמצא שם, ולכן אני חושב שזה לגיטימי לחלוטין.
היו"ר אמנון כהן
אני רואה דווקא שהירוקים מופיעים פה - שמורות הטבע, הקרן הקיימת.
ערן אטינגר
אבל אלה נציגים של גורמים ממשלתיים, לא נציגים חיצוניים.
מאיר ברקן
הגנת הסביבה הוא גורם ממשלתי?
קריאה
זה המשרד להגנת הסביבה, אני לא יודע אם אתה מתבדח או לא...
דב חנין
הוא עדיין גורם ממשלתי, נכון לרגע זה. יש להם אפילו תוכניות להישאר...
מאיר ברקן
לא חשבנו לחמוס את מקומכם. לא סיימתי את דבריי.
היו"ר אמנון כהן
אני לא פותח דיון, רק סיכומים אחרונים.
מאיר ברקן
זה לא דיון, הגענו להסכמה עם פקיד היערות בנושא הזה, שאנחנו נוזמן כמשקיף לוועדה.
ערן אטינגר
זה לא נכון.
מאיר ברקן
אם כך, אני מוכרח להציג את המסמך הכתוב שאליו הגענו.
היו"ר אמנון כהן
מה מפריע?
דב חנין
אם מצרפים אותם, צריכים גם את הארגונים הירוקים.
ערן אטינגר
אני צריך לצרף גם נציג של הארגונים הירוקים.
היו"ר אמנון כהן
אבל יש פה ירוקים.
ערן אטינגר
אבל אלה רק נציגים ממשלתיים.
מאיר ברקן
אין לנו בעיה, אם יצורפו גם ארגונים נוספים שישמיעו את דעתם.
היו"ר אמנון כהן
יש פה נציג ציבור בעל מומחיות בתחום הייעור, האקולוגיה או הבוטניקה.
דב חנין
מטעם הממשלה, לא מטעם הארגונים.
מורן הכהן יבין
צריך לזכור למה הוקמה הוועדה הזאת, מה התפקיד של הוועדה.
היו"ר אמנון כהן
אני לא רוצה לזכור דבר כרגע. אני אומר שאם יש פה כבר גוף שהוא לא ממשלתי, נציג ציבור? יש נציג ציבור.
מיכל גולדברג
אבל הוא בעל מומחיות.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, אז נציג ציבור בעל מומחיות. אוקיי, משקיף אחד מכניסים.
מאיר ברקן
תודה.
דב חנין
אדוני, אם כך גם משקיף מטעם ארגוני הסביבה.
היו"ר אמנון כהן
כתוב פה, אם לא נוריד נציג ציבור בעל מומחיות ונכניס נציג שלך, מה שאתה רוצה.
דב חנין
כן, נציג של ארגוני הסביבה.
היו"ר אמנון כהן
במקום נציג ציבור בעל מומחות בתחום הייעור.
ערן אטינגר
לא, לא נתקן את זה, צריכים להיות אנשי מקצוע. זה כתוב כבר היום.
דב חנין
נציג ציבור מטעם ארגוני הסביבה, בעל מומחיות אבל מטעם ארגוני הסביבה.
ערן אטינגר
זה כתוב כבר היום.
היו"ר אמנון כהן
תן לי להתקדם. הוספנו משקיף מנציג הקבלנים, משקיף בלבד, בלי החלטות, שם בצד.
מאיר ברקן
מקובל.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו ממשיכים הלאה. מה זה כפל רישיונות?
שרה שלום
רשות הטבע והגנים ביקשה למנוע כפל רישיונות בשמורות טבע וגנים לאומיים.
ערן אטינגר
אנחנו נפתור את הסוגיה הזאת.
היו"ר אמנון כהן
תפתרו את הסוגיה בחוק היערות? מתי יבוא חוק היערות סופסוף? הבטחת שלושה חודשים ועברו חודשיים.
ערן אטינגר
כי אני עסוק בתיקון פקודת היערות.
היו"ר אמנון כהן
יש לך עוד חודש.

היה עוד נושא של יידוע הציבור, שביקשו חברי הכנסת הורוביץ וחנין.
ערן אטינגר
אנחנו מציעים להישאר עם הנוסח הנוכחי. יש בו יידוע ציבור ויש בו שיפור מהותי לעומת המצב הקיים. במצב הקיים אין שום חובת פרסום לא על העיריות ולא על קק"ל.
דב חנין
אין בו יידוע ציבור אמיתי, ממש לא. לך תחפש באינטרנט.
ערן אטינגר
החוק קובע לראשונה חובת פרסום, הוא לא פרסום על כל עץ. אנחנו חושבים שהוא מאזן היטב בין האינטרסים, ואנחנו מציעים להסתפק בו.
היו"ר אמנון כהן
אז אני מבקש שתכניס את זה כהסתייגות שנצביע עליה, כדי שאתה דב חנין תבוא לידי ביטוי שניסית ועשית כל מה שצריך.
דב חנין
עדכון - משרד הפנים מוכן ללכת לקראת הרעיון הזה לגבי עצים שאינם חלק מתוכנית בנייה. האם אתם מוכנים ללכת לפחות להסכמה הזאת?
ערן אטינגר
אנחנו נבחן את הסוגיה הזאת, אחרי שתושלם הרפורמה, במסגרת - -
היו"ר אמנון כהן
חוק הייעור?
ערן אטינגר
כן, אז נדע איזה עצים מסומנים בתוכנית ומה הפתרון בתחום התכנון והבנייה, ונראה אם יש צורך להרחיב את חובת הפרסום.
דב חנין
אני נשאר בהסתייגות שלי.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מצביעים קודם כל על ההסתייגות של חבר הכנסת דב חנין, שרצה יידוע רחב יותר על כל עץ.
דב חנין
גם זכות לערער על ההחלטה לתת היתר לכריתה, וגם חובת פרסום על מתן היתר הכריתה בסמוך למקום שבו העץ נמצא.
היו"ר אמנון כהן
זו ההסתייגות. מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? מי בעד הצעת החוק על פי כל התיקונים שהצגנו היום?
עמיקם ריקלין
רגע, נשארה בעיה עם סעיף 26.
ערן אטינגר
זה מקובל עלינו, למנות במפורש את קק"ל ורט"ג כגופים שיקבלו פטור.
היו"ר אמנון כהן
לא, זה חדש, זה לא היה.
ערן אטינגר
לא, זה לא חדש, הם העלו את זה פה בדיון הקודם.
היו"ר אמנון כהן
לא, זה לא מופיע כרגע.
ערן אטינגר
בפרוטוקול הקודם אני אמרתי שאין לי התנגדות.
קריאה
אמרת שאין צורך.
ערן אטינגר
אני גם אמרתי שאין צורך, אבל גם שאין לי התנגדות למנות את קק"ל ואת רט"ג במפורש באותו סעיף, שמאפשר לפטור גופים שעוסקים בשמירת טבע.
היו"ר אמנון כהן
תשאיר את זה פתוח, למה אתה צריך למנות?
ערן אטינגר
הם ביקשו למנות אותם במפורש.
היו"ר אמנון כהן
למה? לא סומכים?
ערן אטינגר
תשאל אותם, הם כנראה לא סומכים עלינו. אני אמרתי שאין בזה צורך, אבל גם שאין לי התנגדות, ואני עדיין אומר שאין לי התנגדות.
היו"ר אמנון כהן
לא, גם אין צורך, שתהיה לך יריעה יותר רחבה שתוכל להכניס עוד ארגונים.
עמיקם ריקלין
אני רק רוצה להסביר.
היו"ר אמנון כהן
לא צריך להסביר, הסברת בפעם הקודמת.
עמיקם ריקלין
לא הסברתי.
היו"ר אמנון כהן
תן לי להתקדם בבקשה.
מורן הכהן יבין
סעיף התחילה נמחק. אנחנו מבקשים לקבוע סעיף תחילה לגבי - - -
היו"ר אמנון כהן
אמרתם שהחוק דחוף, למה?
ערן אטינגר
רק לגבי סעיפים שדורשים תקנות. יש סעיפים שדורשים תקנות.
היו"ר אמנון כהן
כמה זמן? שבועיים? החוק חשוב, בלי תקנות לא תוכל לקדם את החוק.
ערן אטינגר
צריך להתקין תקנות, והתקנות צריכות להיות מאושרות.
היו"ר אמנון כהן
כמה זמן?
ערן אטינגר
אנחנו נתחייב להביא תוך תשעה חודשים תקנות.
היו"ר אמנון כהן
כמה?
ערן אטינגר
תשעה חודשים.
היו"ר אמנון כהן
כמה? אמרת דחוף.
מאיר ברקן
בישיבה הקודמת סיכמנו שתוך שישה חודשים מביאים תקנות ולאחר מכן - - -
ערן אטינגר
ועדת הפנים והגנת הסביבה התחייבה לאשר את זה תוך 90 יום?
מאיר ברקן
יושב-ראש הוועדה התחייב.
ערן אטינגר
אז אנחנו נביא תוך חצי שנה תקנות.
היו"ר אמנון כהן
תוך שלושה חודשים.
ערן אטינגר
לא, אנחנו לא נצליח.
היו"ר אמנון כהן
זה דחוף, תוסיף סעיף תחולה תוך חצי שנה. לא חצי שנה, תוך חצי שנה, חודש, חודשיים, שלושה.
מיכל גולדברג
הנוסח המלא של סעיף התחילה יהיה: תחילתן של פסקה 2 של סעיף 4 לחוק זה ופסקאות 1(ב) ו-(2) של סעיף 5 לחוק זה, תוך 60 ימים ממועד פרסומו של חוק זה או במועד תחילתן של תקנות לפי סעיף 15א לפקודה, כנוסחו בסעיף 4(2) לחוק זה וסעיף 15א(ד) לפקודה כנוסחו בסעיף 5(4) לחוק זה בהתאמה לפי המוקדם; ונכניס סעיף של תקנות ראשונות לפי סעיף 15א לפקודה, כנוסחו בסעיף 4(2) לחוק זה וסעיף 15א(ד) לפקודה, כנוסחו בסעיף 5(4) לחוק זה יובאו לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תוך שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.
מאיר ברקן
לא יאוחר משישה חודשים.
מיכל גולדברג
תוך שישה חודשים.
היו"ר אמנון כהן
על ניסוחים בסוף תשבו.
מאיר ברקן
הוראות מעבר אין לך בחוק.
ערן אטינגר
ה-60 יום זה בעצם התחולה של כלל החוק, זה יכול להיכנס באופן מיידי.
היו"ר אמנון כהן
תשבו ביניכם, עד חצי שנה יש לכם.
ערן אטינגר
אני אומר שכל מה שלא דורש תקנות, עם פרסום, אז מה 60 יום?
מיכל גולדברג
אותם סעיפים שביקשתם לסייג לגביהם את התחולה.
ערן אטינגר
אז לא הבנתי מה 60 יום.
מיכל גולדברג
שבכל מקרה החוק ייכנס לתוקף תוך 30 יום או תוך מועד התקנת תקנות, לפי המוקדם.
מורן הכהן יבין
לא לפי המוקדם.
מיכל גולדברג
בוודאי שלפי המוקדם, אחרת המשמעות היא - - -
ערן אטינגר
אבל אם את אומרת כך, תוך 60 יום או תוך התקנת תקנות לפי המוקדם, זה אומר שהוא נכנס תוך 60 יום גם בלי תקנות, וזה לא הגיוני.
מיכל גולדברג
נכון, אז את ה-60 יום – הואיל והיושב-ראש הסכים לשלושה חודשים, גם פה אפשר לרשום תוך שישה חודשים.
היו"ר אמנון כהן
כן, חצי שנה הכול.
מאיר ברקן
יהיו הוראות מעבר לחוק?
מיכל גולדברג
לא.
מורן הכהן יבין
אבל המשמעות של מה שנאמר זה שהחוק יוכל להיכנס לתוקף גם בלי תקנות.
מיכל גולדברג
נכון.
היו"ר אמנון כהן
אבל תוך חצי שנה.
מורן הכהן יבין
כן, תוך חצי שנה, אבל אני אומרת שמשרד החקלאות מתחייב להביא תוך חצי שנה תקנות - - -
היו"ר אמנון כהן
אז מה את רוצה? אז אין חוק.
מורן הכהן יבין
אני לא רוצה ליצור מצב, שייכנס חוק שאין לו תקנות.
היו"ר אמנון כהן
אז תביאי תקנות, ובזה גמרנו. לא תהיה בעיה אם נכניס - - -
לירון אדלר-מינקה
אפשר להכניס בסעיף של התקנות, שהשר רשאי לקבוע גם לגבי קרן קיימת לישראל - -
קריאה
- - ורשות הטבע והגנים.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, מי בעד הצעת החוק על פי כל התיקונים שהגשנו כאן, ואחרי שהורדנו את ההסתייגות של חבר הכנסת דב חנין? מי בעד הצעת החוק בכללותה, הצעת חוק לתיקון פקודת היערות, התשע"א-2011 - מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק לתיקון פקודת היערות (מס' 5), התשע"א-2011 נתקבלה.
היו"ר אמנון כהן
אושרה פה אחד, רק תעשו התאמות בניסוחים.
תודה רבה, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 9:55.

קוד המקור של הנתונים