ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/01/2012

פרויקטים תחבורתיים בנגב ובגליל ואחזקת כבישים בפריפריה

פרוטוקול

 
PAGE
37
ועדת המשנה של ועדת הכלכלה

לפיתוח הנגב והגליל
03/01/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 2 >
מישיבת ועדת משנה של ועדת הכלכלה

ועדת משנה לפיתוח הנגב והגליל
יום שלישי, ח' בטבת התשע"ב (03 בינואר 2012), שעה 14:30
סדר היום
<פרויקטים תחבורתיים בנגב ובגליל ואחזקת כבישים בפריפריה>
נכחו
חברי הוועדה: >
רוברט טיבייב – היו"ר

עפו אגבאריה

חנא סוייד
מוזמנים
>
אביעד פפרברג - מרכז מעקב ובקרה, המשרד לפיתוח הנגב והגליל

אור לביא - המשרד לפיתוח הנגב והגליל

ראיק סאלם - מנהל אגף תשתיות בינעירוניות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אשר נתיב - מרכז בכיר פרוייקטים תחבורתיים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

שי ברס - מנכ"ל, מע"צ - החברה הלאומית לדרכים

אשר סגל - סמנכ"ל תפעול ואחזקה, מע"צ - החברה הלאומית לדרכים

איתן שפרון - סמנכ"ל תכנון וביצוע, מע"צ - החברה הלאומית לדרכים

עמי רוטמן - הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

עליסה בן דוד - הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

צדוק זהוראי - ראש המועצה המקומית אלקנה, מרכז השלטון המקומי

איה בן עמוס - רכזת פעילות פרלמנטרית, יוזמות קרן אברהם
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
ר.כ. חבר המתרגמים
<פרויקטים תחבורתיים בנגב ובגליל ואחזקת כבישים בפריפריה>
היו"ר רוברט טיבייב
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ועדת משנה נגב והגליל, והנושא פרויקטים תחבורתיים בנגב ובגליל ואחזקת כבישים בפריפריה. זה ממש מתחבר לדיון הקודם ודרך אגב לדיונים הקודמים עוד הרבה לפני זה ואני מברך את חברי הכנסת עפו אגבאריה וחנא סוייד שכל הזמן משתתפים בוועדה וזה נושא באמת חשוב. לגבי מע"צ, אני מבין שיש להם היום יום קצת קשה, כבד, אבל אין מה לעשות, הדברים באמת באמת חשובים וכבדים. אתם רוצים לפני זה להגיד כמה מילים, או שאחר כך ניתן את הזכות?
קריאה
בסדר, נשמע.
היו"ר רוברט טיבייב
שי, בבקשה.
שי ברס
אני הכנתי, לא בדיוק כיוונו אותי לדיון הזה.
היו"ר רוברט טיבייב
אז אני אגיד לך ישר מאיפה הבעיה – כבישים אדומים.
שי ברס
בסדר, אז אני הכנתי את המצגת, המצגת היא מאד כוללת, אני אעבור עליה מהר כי מאד חשוב שאתם תראו מה אנחנו עושים גם בגליל, גם בנגב. יש פה מגוון שלם של עבודות וגם בעבודות אחזקה, לא רק פרויקטי פיתוח, אלא גם פרויקטים אחרים. תכנית העבודה שלנו מתחלקת בתוכה כאילו לשלושה חלקים. יש חלק אחד עיקרי, יש חלק אחד שזה פרויקטי הפיתוח ---
לאה ורון
מה היה החלק הראשון, סליחה?
שי ברס
עוד לא אמרתי, זה אמרתי – פרויקטי הפיתוח. פרויקטי הפיתוח מתחלקים לפרויקטי פיתוח רגילים, השוטפים, ויש תוספת שהממשלה הטילה עלינו במסגרת פרויקט שקוראים לו 'נתיבי ישראל', שבמהות שלו 'נתיבי ישראל' עוסק בחיבור הפריפריה למרכז בעבודות בכל הארץ, כשזה עבודות גם של כבישים וגם של רכבות, של מסילות רכבת. במסגרת הזו זה שני חלקים והחלק השלישי זה אחזקה. זאת אומרת אלה שלושת החלקים העיקריים של תכנית העבודה שלנו בשש שנים הקרובות. אז אמרנו פרויקטי פיתוח שוטפים, פרויקטי פיתוח במסגרת 'נתיבי ישראל', ופרויקטי אחזקה. אלה הם שלושת הדברים.

במסגרת פרויקטי 'נתיבי ישראל', אני אציג לכם כמה עבודות, אחת מהן זה מסילת עכו-כרמיאל. עכו-כרמיאל – מסילה באורך של כ-23 קילומטר, יש שם שתי תחנות נוסעים והציר הוא בין, אתם יכולים לראות בתכנית, הוא בין ממפרץ עכו עד כרמיאל. מה שאתם רואים בקווים הירוקים זה כבר פרויקטים שהם נמצאים בביצוע ומה שאתם רואים בקווים האדומים זה פרויקטים שאנחנו עוד לא הוצאנו את המכרזים שלהם, אבל הם בדרך.

זהו, אם יהיה לכם שאלות, אני מציע שאני אעבור על זה ככה די מהר. זה תמונות מהשטח, עבודות שכבר מתבצעות. זה הכנה למנהרה, תהיה שם מנהרה באורך של 9.5 קילומטר, מנהרה כפולה, כחלק מהתוואי. אתם רואים כבר שיש עבודות בשטח. המסילה השנייה שאנחנו כרגע מבצעים אותה היא מסילת העמק, זאת מסילה כפולה שתוביל את הרכבת ממפרץ חיפה לבית שאן. במסגרת הזאת יש לנו גם לבצע ארבע תחנות נוסעים – בעפולה, בבית שאן, בכפר יהושע ובכפר ברוך וכרגע אנחנו מוציאים את המכרזים. אתם יכולים לראות על המפה שוב, אותו סדר. הפס הירוק, הקו הירוק מסמן פרויקטים שהם כבר בביצוע שיצאו ועובדים כרגע בשטח, והקו האדום הוא פרויקטים של מכרזים מוכנים שהם ייצאו ממש בקרוב.
לאה ורון
מתי להערכתם יסתיים הפרויקט הזה של מסילת העמק?
שי ברס
הפרויקט הזה כ-4 שנים לדעתי, נכון? 2015.
איתן שפרון
בסוף 2015.
שי ברס
איתן שפרון הצטרף אלינו, הוא סמנכ"ל תכנון וביצוע בחברה. אתם יכולים לראות עבודות שכבר מתבצעות לאורך התוואי, אתם רואים הפס הלבן זה עבודות שכבר ממש באמצע ביצוע. העבודה כמובן כוללת הסטת תשתיות גם עם חברת מקורות, גם עם חברת החשמל ויצירת התוואי.

פרויקט נוסף הוא פרויקט שאנחנו קוראים לו הזרוע המזרחית. זה כביש שמשדרג את הכבישים הקיימים מצומת העמקים לכיוון צומת גולני ואחר כך עד עמיעד, שזה כביש, לא זה מספר כבישים - גם 77, גם 79 וגם 65 וגם 85 - אלה הם מספרי הכבישים שכרגע מה שאתם רואים שוב, יש קטעים שכבר בוצעו, יש קטעים שהם בביצוע ויש קטעים שהם לפני הוצאת המכרזים.
עפו אגבאריה
מה זאת אומרת הזרוע המזרחית?
שי ברס
אנחנו קוראים לזה הזרוע המזרחית מכיוון שמיקנעם בערך ---
עפו אגבאריה
זה מכביש 6 הכוונה?
שי ברס
לא, יחד עם כביש 6. כביש 6 יהיה המזלג השמאלי, המערבי כאילו ואנחנו מייצרים במזלג הזה את הזרוע המזרחית. אז זה יהיה כמו מזלג עם שתי זרועות – אחת שתשדרג את הכבישים עד עמיעד, וכביש 6 שישדרג את הכביש שלו, יחד עם כבישים שלנו שעוברים אליו, כמו כביש 70 למשל, עוברים אליו וזה יקרא כביש 6.
עפו אגבאריה
הבנתי.
שי ברס
הוא עד כמה שאני יודע עוד לא הוציא את המכרזים שלו.
איתן שפרון
בחודשיים הקרובים.
שי ברס
בחודשיים הקרובים. אנחנו כבר בחלקים יצאנו החוצה. בחלקים, ברגע שיסתיים התהליך, תהליך התכנון והאישור - ייצאו גם כן לביצוע. שוב, תמונות מהשטח.
חנא סוייד
סליחה, מה פשר השלטים הגדולים האלה שכל יום אנחנו רואים אותם בצורה אחרת. פעם, לפני שנה שהיו כתובים שם עם שמות של שרים וראש ממשלה ואחר כך כיסו אותם בבד, ואחר כך הורידו את הבד ושינו את הצבעים, ועכשיו אני רואה שעוד פעם מכסים בבד עוד משהו. מה זה?
שי ברס
לא, לא מכסים עוד פעם. מה שהיה מכוסה – נשאר מכוסה.
חנא סוייד
מה ההבדלים בין מה שמכוסה לבין מה שלא מכוסה.
שי ברס
אני אגיד.
היו"ר רוברט טיבייב
וכמה ההשקעה על השלטים האלה.
שי ברס
לא, הם נשארים. אנחנו לא זורקים אותם, השלטים האלה נשארים. כל פרויקט שאנחנו עושים, אנחנו מודיעים לציבור בעזרת שלטים שכאן יקום פרויקט כזה או פרויקט אחר. אני חושב שזה לגיטימי, אני חושב שזה ---
חנא סוייד
אינפורמטיביים.
שי ברס
אינפורמטיביים. עכשיו, היה בזמנו ---
היו"ר רוברט טיבייב
ראיתי שבוצע כבר.
שי ברס
נכון יש קטע שבוצע, אז השארנו את השלט וכתבנו – בוצע. היה באמת דיון, מכיוון שבחלק מהשלטים האלה ב'נתיבי ישראל' היו שמות של ראש הממשלה ושר התחבורה. התקיים דיון והוחלט להוריד את השמות האלה וכרגע אין שמות, וכל שלט שאנחנו נכנסים לביצוע שלו – אנחנו חושפים את הלוט ומה שיראו שם זה רק אינפורמציה לציבור, ללא שמות.

אתם רואים תמונות מהשטח. עכשיו מה שאתם רואים פה זה מסילות, שתי מסילות שאנחנו מתכננים אותן במסגרת 'נתיבי ישראל'. כמובן כרגע המשימה שלנו היא תכנונית בלבד, אבל אלו יהיו מסילות ברזל מתוכננות – אחת, הקו האדום הזה שאתם רואים, הר' האדום ---
היו"ר רוברט טיבייב
אדוני המנכ"ל, אם אפשר אני רק רוצה להרחיב את השאלה של חנא סוייד. אתה בטוח שזה לא גורם, לא רוצה להגיד לעוד תאונות דרכים, אבל אי אפשר לפרסם את זה באתר אינטרנט או באיזה שהוא כלי תקשורת.
שי ברס
אנחנו מפרסמים באתר אינטרנט, אבל ---
היו"ר רוברט טיבייב
אתה לא מוסיף לנו הרבה את ה ---
שי ברס
אלף אני חושב שהציבור זכאי לדעת. תראו, כל קבלן ---
היו"ר רוברט טיבייב
תאמין לי, כל מה שקורה בכבישים, ואני גם נוסע מאופקים עד הצפון ועד ירושלים, אני באמת רואה בכבישים המון דברים ויש שינויים. אבל להוסיף עוד שלטים ואחר כך לכסות אותם בבד שחור?
שי ברס
השלטים, ככל שאנחנו נכנסים לעבודה, כל השלטים האלה ייחשפו. אנחנו לאט לאט חושפים אותם מכיוון שאנחנו נכנסים לביצוע. כל שלט, כל פרויקט שאנחנו עושים לביצוע – אנחנו חושפים את השלט, כדי ---
היו"ר רוברט טיבייב
זה פשוט לוקח את תשומת הלב של הנהג, כשהוא נוסע הוא מנסה להסתכל על כל מיני תמרורים וכל הזמן רואה את השלטים.
שי ברס
תראה, יש על זה ויכוח גדול מאד. אני בזמנו הייתי המנכ"ל של חברת 'נתיבי איילון' והייתה מהומה שלמה סביב השילוט, למרות שהשילוט הזה התבצע בערים ---
לאה ורון
אדוני מודע לחוות הדעת האחרונה שהתקבלה ברשות הלאומית למאבק בתאונות הדרכים בנשוא השלטים בנתיבי איילון?
שי ברס
תראי, אני לא מכיר את חוות הדעת, אני מכיר את חוות הדעת שהוציא המדען – I beg you to differ. מניסיוני אני יכול להגיד לך שאין שום קורלציה בין התאונות בנתיבי איילון, ובתור אחד שהיה, אני הייתי המנכ"ל, סליחה. אני הייתי המנכ"ל של חברת 'נתיבי איילון', לא המדען הראשי של הרשות, למרות שאנחנו עובדים ביחד, אנחנו משתפים פעולה במלחמה בתאונות הדרכים. אני אומר לך שאין שום קורלציה בין הפרסום, למרות שהפרסום לא היה של 'נתיבי איילון', הוא היה מחוץ לנתיבי איילון, הוא היה פרסום בערים עצמן. מי שנתן למפרסמים לפרסם זה ראשי הערים מסביב לנתיבי איילון. שום קשר לנתיבי איילון, אבל קראו לזה פרסום בנתיבי איילון. בתוך נתיבי איילון לא היה פרסום אחד. מעבר לנתיבי איילון אין שום קורלציה ---
היו"ר רוברט טיבייב
אולי תרשה לי עוד נקודה.
שי ברס
רק אני אסיים את התשובה, בין תאונות הדרכים ובין השילוט, לא פה בארץ ולא בחו"ל. אני למדתי את הנושא הזה בזמנו. הייתי מעורב גם בוועדה המשותפת שעסקה בזה. אין שום, אף אחד לא יכול להגיד שיש תאונות ויש שלטים וזה בגלל זה. התאונות קורות בגלל דברים אחרים.
לאה ורון
זה לא עניין של השלטים או שלא. זה עניין של מומחיות, זה עניין מקצועי.
היו"ר רוברט טיבייב
רק שנייה, רק תציג את עצמך לפרוטוקול.
עמי רוטמן
עורך דין עמי רוטמן, היועץ המשפטי של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
היו"ר רוברט טיבייב
לגבי השילוט, כן?
עמי רוטמן
אני מכיר היטב את המחקר. אנחנו גם ביקשנו להביא אותו לדיון נוסף בוועדת הכלכלה אחרי שהוא התפרסם. הוא בסופו של דבר לא הובא לדיון. תוצאות המחקר היו חד משמעיות.
לאה ורון
עוד ימים יבואו.
עמי רוטמן
סליחה?
לאה ורון
עוד ימים יבואו.
עמי רוטמן
עוד ימים יבואו, אני מאד מקווה. תוצאות המחקר היו מאד ברורות. הן התפרשו על תקופה בעצם שיכלו לעשות השוואה מאד טובה בין תקופה של לפני שהיו שלטים, בזמן שהיו שלטים ואחרי שהורידו את השלטים. תוצאות המחקר היו די חד משמעיות, בעיקר לגבי השפעת השילוט על תאונות דרכים קשות, קשות – קטלניות. השפעת השילוט הייתה פחות לגבי תאונות קלות, אבל חד משמעית נמצא קשר והשפעה של השילוט על עלייה במספר תאונות הדרכים הקשות, הקטלניות. אני מוכן להעביר את זה שוב כמובן. אני מניח שיש אותו בידי הנהלת הוועדה. כמובן אין בעיה להעביר אותו שוב, אבל אלה היו התוצאות החד משמעיות, עם כל הכבוד למר ברס, אלה היו התוצאות.
היו"ר רוברט טיבייב
תודה, תודה. חנא, ראית איזה בלגן עשית. ואני אתן לך את הדוגמא. אני נוסע מדי פעם מבאר שבע לערד, כמו שבעם זה נקרא 'כביש המוות'. כל הכביש, לאורך כל הכביש שלטים ---
שי ברס
שלנו?
אשר סגל
כן, כן. עוד מעט לא יהיו.
היו"ר רוברט טיבייב
לפעמים מכוסים, לפעמים קרועים וזה באמת לוקח את תשומת הלב. זה כביש באמת מסוכן. אני ממליץ, אני לא יודע מה תהיה החלטת מע"צ – להוריד את כל השלטים האלה. פשוט להוריד אותם.
שי ברס
אז נוריד אותם ואחרי זה נשים אותם שוב, חבל על הכסף. כל שלט כזה עולה 15,000 שקל.
היו"ר רוברט טיבייב
בכלל חבל שהייתה החלטה לשים אותם.
שי ברס
בסדר, אבל אתה יודע, זה דבר ישן, מלפני שנה וחצי. אני לא יודע. אם תהיה החלטה להוריד, יוחלט להוריד – נוריד.
היו"ר רוברט טיבייב
אתה צריך לבחון את זה.
שי ברס
אני בחנתי את זה ואני ---
היו"ר רוברט טיבייב
של בסיס ההמלצה של ה---
שי ברס
לא, אני לא יודעת להתווכח עם עורכי דין, אני בסך הכל, אני אדריכל בכלל. אז אני קטונתי להתווכח עם עורכי דין. אני שומע עורך דין אני תיכף נסוג.
עמי רוטמן
אני רק רוצה שנייה להשלים.
היו"ר רוברט טיבייב
תשלים את דבריך.
עמי רוטמן
אין לי שום, אני דווקא בא פה, דווקא זה מנהלי המדען העניין הזה. אני רק רוצה להבהיר, המחקר נעשה לגבי שילוט של פרסומות בנתיבי איילון. הרשות בהחלט תומכת וזה נכון, שילוט לגבי התרעה על ביצוע עבודות בכביש זה בהחלט ---
היו"ר רוברט טיבייב
זה משהו אחר.
עמי רוטמן
זה משהו אחר.
היו"ר רוברט טיבייב
זה משהו אחר לגמרי.
עמי רוטמן
אז זה משהו שאין ויכוח על החיוניות שלו. לגבי המונומנטים השחורים ברמה כזו או אחרת, זה כבר ---
היו"ר רוברט טיבייב
כשיש שינויים בכביש, ברור שצריך להיות איזה שהוא ---
עמי רוטמן
זהו. זאת אומרת שלא ישתמע שאנחנו מדברים על שילוט שהוא נועד להודיע על העבודות בכביש או כאלה.
ראיק סאלם
בדיוק. אפשר להגיד גם שמשרד התחבורה הוא זה שבסוף הוא הכתובת, הוא זה שקובע בסוף אם יהיו שלטים או אין שלטים, אז הוא נותן את הישורת האחרונה. ולגבי השלטים האלה, כמו שאמר האדון, שהשלטים של הפרסום נכון שהם, אולי יכול להיות שהם מסוכנים, לא רק את המחקר יכול להיות שהוא צודק ומוצדק. אבל לגבי השלטים של העבודות, אלה נותנים לנהג, לא רק שמפרסמים את הפרויקט עצמו, אלא נותנים לו גם את המידע שפה יש עבודות ופה מתבצעות עבודות ---
לאה ורון
יש תמרורים כאלה, לא?
ראיק סאלם
יש גם תמרורים כאלה.
לאה ורון
שיכולים להחליף את שלטי הפרסום.
היו"ר רוברט טיבייב
תאמין לי, אנחנו מאד מכבדים את ראש הממשלה, אנחנו מאד מכבדים את שר התחבורה, אבל אני לא בטוח שהשלטים האלה מוסיפים להם את הכבוד, שפה נבנה איזה שהוא כביש ואחר כך כביש לא נבנה ומכסים אותו באיזה שהוא בד שחור.
ראיק סאלם
אתה צודק, לכן כל השלטים ---
עפו אגבאריה
אבל הדיון הוא על כבישים אדומים, מה עכשיו כל השלטים? יש כבישים, יש רשימה של כבישים אדומים.
היו"ר רוברט טיבייב
אבל זה חנא סוייד אשם. זה דרך אגב בכבישים האדומים, אותם השלטים. יש שלטים – אבל אין שיפור בכבישים.
ראיק סאלם
השלטים האלה כוסו, נכון, צודק, וזה כבר בוצע והשמות של השרים כבר ירדו מהשלט והשלט הוא רק על פי חוות הדעת של היועץ המשפטי אפשר להציב את השלטים האלה, וצריך להציב אותם כי הם נותנים גם מידע לציבור, מגיע לו לדעת. אולי אתם חושבים, צריך לחשוב על ---
לאה ורון
חוות דעת של איזה יועץ משפטי?
ראיק סאלם
אני חושב שזה של היועץ המשפטי שלנו או של הממשלה. אני אבדוק את זה ואתן תשובה.
לאה ורון
מה זאת אומרת?
ראיק סאלם
שבדקו את זה מבחינה חוקית האם צריך לשים את ה---
חנא סוייד
של מע"צ?
ראיק סאלם
לא של מע"צ.
היו"ר רוברט טיבייב
לא, של משרד התחבורה.
לאה ורון
עורכת הדין מלי סיטון נתנה חוות דעת בעניין הזה?
ראיק סאלם
או מלי או יכול להיות היועץ המשפטי לממשלה, אני אבדוק את זה, אני לא זוכר.
לאה ורון
או היועץ המשפטי לממשלה.
ראיק סאלם
כן. אז נבדוק את זה וניתן לכם את התשובה. הם בדקו את זה. מבחינה חוקית אפשר להציב את השלטים האלה וצריך להציב אותם כדי שהציבור גם יידע וגם יהיה מעורב בכל הפרויקטים האלה, שירגיש את העשייה של המדינה ---
היו"ר רוברט טיבייב
וכיסו אותם בבד שחור גם לפי המלצה של היועץ המשפטי?
עמי רוטמן
לא, הם כיסו ---
ראיק סאלם
לא, בדיוק, אז הייתה הנחיה לכסות את השלטים האלה כל עוד הפרויקט לא התחיל. כשהפרויקטים התחילו והתחילו את הביצוע ויצאו למכרז, אז יהיה אפשר להוריד את ה---
היו"ר רוברט טיבייב
אוקי, הבנו, הבנו.
חנא סוייד
להוריד את הבד אבל למחוק את השמות.
שי ברס
אין שמות, אין שמות.
היו"ר רוברט טיבייב
אוקי, הבנו.
חנא סוייד
אני אומר – למחוק את השמות.
שי ברס
אין, אין, הם כבר מזמן אינם.
היו"ר רוברט טיבייב
בואו נתקדם.
שי ברס
זה סיפור ישן.
חנא סוייד
טוב, זה סבטוחה שהיה עדיף לא להיכנס אליה בכלל.
שי ברס
בסדר.
היו"ר רוברט טיבייב
אתה הכנסת אותנו לשם.
חנא סוייד
לא, אני לא מתכוון לדיון הזה, אני מתכוון בכלל. תראה, אנחנו כאן מדברים, אנחנו לקחנו כאן של הכנסת, אולי כמה מאות שקלים. אבל בטח הטיפול בשלטים האלה והכיסוי שלהם והורדת הכיסוי וזה, זה בטח עלה מאות אלפי שקלים לחינם.
שי ברס
טוב, אני יכול להמשיך?
היו"ר רוברט טיבייב
כן, כן, בבקשה.
שי ברס
מסילות בדרום במסגרת אותו פרויקט של 'נתיבי ישראל' ---
היו"ר רוברט טיבייב
או, זה מעניין.
שי ברס
אנחנו מתכננים שתי מסילות, אחת מדימונה ל ---
היו"ר רוברט טיבייב
זה בדיוק על הכביש הזה מדובר, בדיוק.
שי ברס
לא, זה מסילות, זה מסילות רכבת, לא כביש. הכביש, תיכף אני אראה.
עפו אגבאריה
עד עכשיו הכל מסילות.
שי ברס
נכון, רגע, תיכף יהיה כבישים. פרויקטי פיתוח. כביש 79 ממפרץ חיפה, מהקריות ועד נצרת, חלקים גדולים ממנו כבר בוצעו. יש חלקים בביצוע, אפשר לנסוע שם ולראות על יד שפרעם, עבודה יוצאת מן הכלל ואנחנו נמשיך בעזרת השם ונגיע עד נצרת, עד ריימה ואולי עד תוך נצרת.
איתן שפרון
הכביש הזה היה מלא תאונות, אזור שפרעם הוא מלא תאונות.
שי ברס
כן, זה כביש אדום.
איתן שפרון
שמה שנעשה הוא דוגמא להשקעה נכונה כדי להוריד תאונות דרכים.
שי ברס
זה קצת תמונות ממחלף סומך. זה מחלף המוביל שהסתיים ותענוג שם לנסוע. כביש 79 מסומך והמוביל, זה כביש שדיברנו עליו לפני רגע. מחלפון טל עכשיו שהוא בביצוע, הוא כבר הרבה יותר מתקדם ממה שאתם רואים פה, אבל זה עבודה שנעשית עכשיו. פרויקט נוסף, כביש עוקף קריות, כביש 22, ממפרץ חיפה ועד בואך עכו. פרויקט עצום שאנחנו נסיים אותו בעוד כשנתיים, איתן?
איתן שפרון
כשנתיים וחצי.
שי ברס
שנתיים וחצי.
חנא סוייד
הוא התחיל בביצוע?
שי ברס
כן, כן, הוא בעבודה, הוא באמצע עבודה. זה פרויקט ענק, חשוב. יוציא את כל התנועה מתוך הדייסה הזאת שכולנו מכירים בקריות ואפשר יהיה. אגב, יהיה חיבור טוב למנהרה. זאת אומרת מי שבא מדרום ורוצה להגיע צפונה – ייכנס לתוך המנהרה, מנהרות הכרמל וייצא בעכו. זאת אומרת יהיה לו רצף, בלי רמזורים, בלי זה ועם מחלפים לתוך הקריות, אם ירצה לרדת בקריות. זו עבודה מדהימה, פרויקט מדהים. יש פה כמה קטעים, אתם יכולים לראות, הכתמים הלבנים, הפסים הלבנים זה עבודה. הנה, אתם רואים, הפס הלבן זה הכביש העתידי עם גשרים, עם מחלפים. עבודה קשה מאד ומורכבת.
כביש 75 מצומת ישי ועד נהלל, כרגע בביצוע גם. גם כביש שהוא אדום, בביצוע. במסגרת הפרויקט הזה העתקנו עצים יחד עם הקרן הקיימת עשינו שם עבודה, שימרנו עצים.
לאה ורון
זה עצי זית, נכון?
שי ברס
זה לא רק עצי זית, זה אלונים עתיקים שיחד עם קק"ל הוצאנו אותם בשלמותם, אתם יכולים לראות את העץ כמו ערוגה כזאת, כי הוצאנו גוש שלם על גבי צינורות והעתקנו אותו כדי שהוא ימשיך לחיות.

כביש 90 – אילת – צומת הערבה. אתם יכולים לראות את כל הקטעים. מה שנוסע עכשיו זה הירוק הזה, הוא כרגע בתכנון. בעצם יש קטע אחד שכבר ביצענו, מאילת עד יטבתה. הוא בביצוע, בסיום ביצוע.
לאה ורון
בביצוע של מה, מה אתם עושים למעשה בכביש?
שי ברס
אנחנו מרחיבים שם את הכביש. אנחנו הופכים אותו לדו נתיבי בכל מסלול ובאמצע הפרדה קשיחה, כדי שלא יעברו כי זה כביש אדום, ממש כביש דמים. הפרויקט שלנו יהיה עד צומת הערבה, כאשר כרגע יש לנו, הוצאנו עכשיו מכרז, עוד חתיכה ביטבתה שם, אתם רואים עד צומת קטורה, זה מכרז שעכשיו יצא. במקביל אנחנו מתכננים את כל שאר הקטעים, כאשר יש הסכמה ---
היו"ר רוברט טיבייב
מה ההערכה של המשרד – מתי הפרויקט הזה מסתיים?
שי ברס
אני אגיד לכם, הפרויקט הזה לצערנו מתוקצב בכפיות. עד עכשיו עבדנו מתקציב האחזקה, מתוך תקציב האחזקה עשינו אותו. כרגע יש הסכמה עם האוצר ועם משרד התחבורה שכל קטע שיהיה מוכן – הם יתקצבו אותנו מאי ביצוע של פרויקטים אחרים או של משרדים אחרים. זה האמירה. בינתיים נראה, זה עובד. אנחנו הוצאנו עכשיו מכרז אחד ויש לנו אור ירוק לצאת לביצוע וככל שהקטעים הבאים יהיו מוכנים – נבקש את התקציב ואני מקווה שנקבל.
היו"ר רוברט טיבייב
מתוך 38 מיליארד זה לא ---
ראיק סאלם
לא, לא, זה לא העניין. זה לא יבוא על חשבון, לא ניקח את זה ממשרדים אחרים וחס ו-, יש לנו תקציב, יש לנו משאבים בהתאם ---
היו"ר רוברט טיבייב
זה לא נכלל בתוך ה-38 מיליארד?
שי ברס
לא, לא.
היו"ר רוברט טיבייב
זה בנפרד?
ראיק סאלם
זה בינתיים כן נלקח משם, אבל ---
שי ברס
מאחזקה, אבל רק 100 מיליון.
ראיק סאלם
ה-38 מיליארד זה כולל אחזקה.
שי ברס
נכון.
ראיק סאלם
אז זה נלקח משם. זה מה-38 מיליארד, וזה כיום נלקח מהאחזקה.
שי ברס
אבל אז זה לא יספיק לכל הכביש.
ראיק סאלם
אבל לא משנה מאיפה זה נלקח, זה פרויקט חשוב, אנחנו כל שנה מקצים 125 ---
היו"ר רוברט טיבייב
לא הבנתי כלום. יכול להיות שחברי הבינו משהו. מה שהבנתי מהמנכ"ל זה לפי השאריות שנקבל ממשרדים אחרים. אז עכשיו אתה אומר שזה נכלל ב-38 מיליארד?
שי ברס
סליחה, אני מחזק את ראיק מה שהוא אומר, אני אתקן, ברשותך. זה נכון מה שראיק אומר, התקציב למה שעשינו עד עכשיו נלקח מתוך האחזקה, מתוך תקציב האחזקה במסגרת של 100 מיליון, נתח של 100 מיליון לשנה.
היו"ר רוברט טיבייב
זה לא מתוך פרויקט פיתוח?
שי ברס
זה פרויקט פיתוח שהתקצוב שלו מתוך, זה לא משנה מתוך מה, הוא מתוך התקציב שלנו ---
היו"ר רוברט טיבייב
אני רוצה להבין איך המשרד עובד. יכול להיות בעתיד אני אהיה שר התחבורה אז יהיה לי קל יותר.
ראיק סאלם
נשמח לקבל אותך.
שי ברס
תשמע, כדאי לך, זה תפקיד מדהים לדעתי, באמת תפקיד מדהים. ה-100 מיליון שקלים כל שנה זאת הייתה המגבלה שלנו, מתוך התקציב שלנו. אנחנו צריכים כדי לסיים את הפרויקט עד צומת הערבה – 1.8 מיליארד שקלים. בא האוצר אומר אין לי. בואו נראה, אנחנו ---
היו"ר רוברט טיבייב
אוקי, במילים אחרות ---
שי ברס
מה שיהיה לכם ---
היו"ר רוברט טיבייב
אני מתנצל על אוצר המילים הצנוע שלי בעברית, בארץ מ-94, יש 30 מיליארד שקל אבל זה סכום דמיוני. זה תלוי באוצר. ככה אני הבנתי, זו המסקנה שהסקתי. האם אני טועה?
שי ברס
לא, לא, לא. 38 מיליארד שקלים זה התקציב שלנו והוא חתום והוא מאושר. בתוכו מוכן תקציב של 100 מיליון שקלים כל שנה לטובת הכביש, הפרויקט הזה. כל שנה 100 מיליון. אנחנו באנו ואמרנו שאנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים לסיים את זה כמה שיותר מהר – אנחנו צריכים יותר תקציב, כי אם אני צריך 1.8 מיליארד כדי לסיים, אם אני עושה רק 100 מיליון בשבוע ---
היו"ר רוברט טיבייב
לפי הכסף של 100 מיליון זה 18 שנה.
שי ברס
כן. ולכן אמרנו אם יתנו לנו נתחים יותר גדולים – נוכל להאיץ את הביצוע.
לאה ורון
ברור.
שי ברס
וכאן זה עומד, אף אחד לא אמר לנו לא, ככל שנהיה מוכנים.
ראיק סאלם
בינתיים כל מכרז מוכן אנחנו מוציאים אותו וזה לא 18 שנה חס וחלילה, אנחנו מקווים שהרבה לפני. אבל מה לעשות – יש לנו משאבים מוגבלים, יש לנו פרויקט פיתוח, יש לנו 'נתיבי ישראל', ואי אפשר להשקיע את כל הכסף בשנה אחת בפרויקט הזה ויש סדרי עדיפות ויש עוד פרויקטים מסוכנים במדינה. הפרויקט הזה הוא סופר חשוב, נכון, וצריך להשקיע בו, אבל זה לוקח את הזמן שלו. אנחנו לא אמרנו שאנחנו לא נתקצב את כל הפרויקט, אמרנו שנתקצב את זה בהדרגה וזה פרויקט סופר חשוב למשרד והוא עומד בראש סדרי העדיפות. לכן תקצבנו את זה אפילו ב- 125 מיליון שקלים בשנה.
חנא סוייד
כמה בממוצע 100 מיליון שקל אורך עושים, בממוצע בתנאים של הכביש הזה?
ראיק סאלם
בתנאים של הכביש הזה זה ---
איתן שפרון
זה בין 12 ל-14 מיליון לקילומטר.
חנא סוייד
כלומר כל שנה לפי התקצוב הזה זה 8-9 קילומטרים.
שי ברס
כן, ואנחנו צריכים 180 קילומטרים. זה 180 קילומטרים הכביש, מאילת ועד צומת הערבה. בערך, נכון איתן?
איתן שפרון
בינתיים אנחנו 40 קילומטר. הקטע האדום שהיה זה 40 קילומטר שהם כבר מוכנים. יש קטעים עם גשרים, יש קטעים קצת יותר יקרים.
חנא סוייד
בסדר, בממוצע.
שי ברס
הממוצע זה המספרים. טוב, אני ממשיך הלאה. כביש 31 שוקת-ערד, כביש שכבר התייחסתם אליו. אנחנו פה מתוקצבים, הפרויקט הזה הוא מתוקצב, הוא פרויקט חשוב, אדום, סופר. יש שם תאונות דרכים קטלניות.
היו"ר רוברט טיבייב
זו בדיוק הבעיה שלי, עוד כביש אדום, נכון, אבל לא נכלל בתוך ה-38 מיליארד.
שי ברס
לא, הוא נכלל. זה נכלל. הפרויקט הזה נכלל. אני מדבר על כביש 31 מערד לצומת שוקת.
היו"ר רוברט טיבייב
או, יפה, 'כביש המוות'.
שי ברס
'כביש המוות', בדיוק. יש לי תקציב, אני מתוקצב והתחלנו לצאת לביצוע. יש כבר קטע אחד שעובדים שם, תיכף תראו תמונות, עובדים שם. קטע נוסף ---
היו"ר רוברט טיבייב
הבת שלי משרתת בנבטים, כל שבוע אני בכביש הזה.
שי ברס
אתה יודע, אני סיפרתי, הבן שלי שירת בנח"ל ובתל ערד, לא רחוק מערד, תל ערד, הוא עשה שם בערך שנה את כל הקורסים למיניהם. אני אמרתי לו אני מעדיף כבר שישרת בלבנון, בזה, רק שלא ייסע על הכביש הזה. אני אומר לך. אני, בשבילי זה כביש שאני מתייחס אליו באמת בחרדת קודש, לסיים את הפרויקט הזה, אבל זה לא כזה פשוט. אנחנו צריכים לפנות שם, יש שם מהפזורה הבדואית, אנחנו נאבקים שם קשות.
היו"ר רוברט טיבייב
אני מכיר את הבעיה.
שי ברס
אני מאד מאד מקווה שאנחנו פורצים את הדרך וזה הולך, אני מודה, עקב בצד אגודל. זה לא פשוט, אבל זה קורה וזה יקרה. יש לנו כרגע עוד קטע אחד, שני קטעים באוויר, נכון איתן?
איתן שפרון
קטע אחד עכשיו במכרז, צריך להכניס אותו לביצוע וקטע אחד ייצא למכרז או בשבוע הזה או בשבוע הבא.
היו"ר רוברט טיבייב
זה מתקציב האחזקה?
שי ברס
לא, לא, לא.
איתן שפרון
לא, פיתוח.
שי ברס
זה תקציב ייעודי לפרויקט הזה. זה פרויקט שעד כמה שאני זוכר זה 800 מיליון שקלים, נכון?
היו"ר רוברט טיבייב
אדוני המנכ"ל שאלה – כמה יש לך אורך של כבישים אדומים במדינת ישראל?
שי ברס
אני לא יודע להגיד את זה.
איתן שפרון
אנחנו לא מגדירים את זה. אנחנו עובדים במדדים אחרים.
היו"ר רוברט טיבייב
זה מדהים, זה כבר יותר משנתיים אני מבקש את המספר. אני כבר לא מבקש את המפה.
שי ברס
אולי הרשות יודעת להגיד.
אשר סגל
תלוי את מי שואלים מה זה כביש אדום. תלוי את מי שואלים.
היו"ר רוברט טיבייב
את המשטרה, אתה יודע מה? שואלים את המשטרה.
שי ברס
אין הגדרה מוסכמת.
ראיק סאלם
טוב, אנחנו עובדים ככה, יש לנו כל שנה תקציב למה שנקרא מוקדי סיכון. זה בכבישים הבין עירונים ---
היו"ר רוברט טיבייב
אוקי, מוקדי סיכון. כמה האורך של מוקדי הסיכון?
ראיק סאלם
לא ככה זה. אנחנו מתמקדים בנקודות ספציפיות בצמתים, בקטעי דרך שיש בהן ריבוי של תאונות, שהם עומדים בקריטריונים, אז אנחנו מתקצבים אותם. בכבישים הבין עירוניים של מע"צ אנחנו מתקצבים, תקצבנו בשנה שעברה 2011, כ-300 מיליון שקלים לטיפול במוקדים האלה.
היו"ר רוברט טיבייב
אוקי. יש הגדרה של מוקדי סיכון?
ראיק סאלם
כן, יש הגדרה ברורה.
היו"ר רוברט טיבייב
צמתים, כבישים?
ראיק סאלם
בדיוק, יש הגדרה ברורה.
היו"ר רוברט טיבייב
אז תנו לי אותה.
ראיק סאלם
אנחנו ניתן לך. אנחנו העברנו לוועדה, היה לנו לפני כמה ימים דיון גם כן באותו נושא.
היו"ר רוברט טיבייב
שמעתי על הדיון, דיברתי עם יושב ראש הוועדה.
ראיק סאלם
העברנו את החומר. אנחנו נשמח להעביר גם לך את החומר עוד פעם, את מוקדי הסיכון של 2011, של 2012 מה שהחלטנו עליהם. בממוצע אנחנו מטפלים בכל שנה בבין עירוני במשהו כמו 60-65 נקודות או צמתים מסוכנים.
לאה ורון
אולי תאמר כמה מילים על מה שאמרת בוועדת המשנה, משום שגם לדיון הזה זה רלבנטי וזה חברי כנסת אחרים.
ראיק סאלם
כן, אז ככה, במע"צ, בכבישים הבין עירוניים יש לנו כ-300 מיליון שקל כמעט בשנה שאנחנו משקיעים ב ---
היו"ר רוברט טיבייב
הגדרה של מוקדי סיכון בבקשה, תתרכז בזה.
ראיק סאלם
כן, מוקדי סיכון.
היו"ר רוברט טיבייב
כי זה מה שמעניין גם את החברים.
ראיק סאלם
בבקשה. אז יש לנו גם ברשויות כ-170 מיליון שקלים, השקענו ב-2011 בתחום ה---
לאה ורון
לתת לך רגע את המצגת שלכם, יהיה לך יותר נוח?
ראיק סאלם
לא, לא, יש לי את כל הנתונים. 170 מיליון שקלים בטיחות, מה שנקרא מוקדי סיכון ברשויות.
היו"ר רוברט טיבייב
אל תחזור לכסף. עוד הפעם, מוקד סיכון ואני מקריא לך – 8 תאונות מתוכם שתי תאונות לפחות בשנה האחרונה.
ראיק סאלם
נכון. מעל 8 תאונות בשלוש השנים האחרונות.
היו"ר רוברט טיבייב
כמה יש לך מוקדים, חלקים של כבישים, לא כל הכבישים, אתה יודע? כמה יש לך מקרים כאלה?
שי ברס
הנה, תסתכלו במפה, כל נקודה אדומה שאתם רואים זה מוקד סיכון שהוא עכשיו בטיפול.
היו"ר רוברט טיבייב
אפשר לקבל את המפה?
שי ברס
בטח, אני אתן לך את המצגת.
היו"ר רוברט טיבייב
יפה.
ראיק סאלם
אני אתן לך גם את הנקודות ואת ההחלטות של הוועדה, יש ועדה בין משרדית.
שי ברס
יש כל שנה 300 מיליון שקל מתוך התקציב ההוא, של המיליארדים שדיברנו, כל שנה 300 מיליון שקלים לטובת מוקדי סיכון. כל שנה.
היו"ר רוברט טיבייב
את הסכום של האחזקה?
שי ברס
לא, לא.
היו"ר רוברט טיבייב
אה, בנפרד.
שי ברס
כן.
חנא סוייד
בכל הארץ?
שי ברס
כן, יש לנו תקציב ייעודי לזה.
ראיק סאלם
בכל הארץ בכבישים הבין עירוניים ויש גם תקציב ברשויות המקומיות. ברשות המקומיות הקריטריונים קצת שונים, זה קרבה לבתי ספר, זה גם כן תאונות דרכים, מיקוד של תאונות דרכים או קרבה למוסדות חינוך. וחוץ מהסכומים האלה גם השקענו בשנה שעברה, היה תקציב ייחודי של מה שנקרא 'דרך חיים'. השקענו כ-220 מיליון שקלים ---
היו"ר רוברט טיבייב
עוד פעם, אני מתנצל, סליחה שאני עלוקה.
שי ברס
לא צריך להגזים.
היו"ר רוברט טיבייב
כביש ערב וצומת שוקת, כולם מדברים שזה כביש דמים, 'כביש המוות', הוא לא מוגדר אצלכם כמוקד סיכון?
שי ברס
הוא פרויקט.
ראיק סאלם
הכביש הזה אנחנו משקיעים בו 950 מיליון שקלים, משדרגים את כל הפרויקט מערד עד צומת שוקת וזה כן מוגדר, אבל אנחנו לא נבצע שום דבר שם מיידית, כי אתה כבר נכנסת ---
היו"ר רוברט טיבייב
אצלכם במפה הוא לא מוגדר?
ראיק סאלם
לא, כי הפרויקט הזה בביצוע, אתה מבצע אותו עכשיו. בשלב הסופי, הפרויקט הזה משוקת עד ערד, יתקבל פרויקט דו מסלולי, דו נתיבי, ברמת הבטיחות הכי גבוהה בעולם עם המעקות הכי טובים, עם הפרדות בצמתים, אז תקבל פרויקט שאתה לא צריך להשקיע במוקדי סיכון ---
היו"ר רוברט טיבייב
אתה פוליטיקאי אתה.
שי ברס
לא, אבל זה נכון.
היו"ר רוברט טיבייב
שאלתי שאלה פשוטה – למה הוא לא מוגדר ככביש אדום, כמוקד סיכון.
איתן שפרון
אין הגדרה של כביש אדום, יש הגדרה של מוקד סיכון על פי קריטריונים. עכשיו למשל צומת חורה הוא מוקד סיכון ---
היו"ר רוברט טיבייב
אני מדבר על הכביש.
איתן שפרון
אז הוא טופל נקודתית על הכביש. אבל כרגע מה שראיק אומר, הפרויקט הזה כולו מיועד לשדרוג מלא, ואז אין צורך לטפל כרגע נקודתית בנקודות מסוימות.
היו"ר רוברט טיבייב
הבנתי, הבנתי.
ראיק סאלם
אי אפשר להשקיע כסף עכשיו כאילו בצמתים מסוימים ועוד שנה אתה מפרק את הכל ומשקיע את הכל מחדש.
היו"ר רוברט טיבייב
ועוד כמה שאלות בבקשה. אילת. רכבת.
שי ברס
אנחנו לא מטפלים בזה.
ראיק סאלם
זה מקודם על פי החלטת ממשלה. בנתיבי ישראל הוחלט לקדם את התכנון של מסילת הרכבת עד אילת. בינתיים זה נמצא בשלבי תכנון מוקדמים, עדיין אין לנו את האישורים הסטטוטוריים לכל אורך הקטע, ויש עוד נקודות שהן כבר ---
היו"ר רוברט טיבייב
הערכה שלך, מתי ניסע לאילת ברכבת?
ראיק סאלם
עוד אין תקציב לביצוע, זה לא מתוקצב לביצוע, זה מתוקצב בינתיים רק לתכנון ולכן אין לנו לוחות זמנים לביצוע. אם תהיה החלטת ממשלה בקרוב שתיתן לנו את האפשרות לבצע את הרכבת הזאת, אז נשמח.
היו"ר רוברט טיבייב
תראה מה קורה, מצד אחד אין רכבת בעתיד הקרוב, נכון, גם רחוק, אנחנו לא רואים. גם כביש 90, הכביש המסוכן מתוקצב ככה בקושי ואנחנו מקבלים שם מוקד סיכון וכאן הבעיה.
ראיק סאלם
קודם כל, לא לשכוח שלפני כמה שנים לא הושקע כמעט כסף בכביש הזה, כלום כמעט. אז אנחנו בשנתיים שלוש האחרונות השקענו מאות מיליונים בכביש הזה. אנחנו ממשיכים להיאבק ולהעביר לו תקציבים על מנת לשדרג את הכביש ,ואנחנו נפעל כמה שאפשר ביחד עם מע"צ והאוצר על מנת להביא תקציבים ולשדרג את הכביש הזה כמה שיותר מהר, בהתאם למגבלות של התקציב ובהתאם למגבלות התכנוניות שמע"צ מקדמים גם את התכנון של כל הקטע, לא מחכים לנו. אנחנו ניתן להם כסף לתכנן, לקדם את התכנון, להכין את הכל למכרזים וכשיהיו מוכנים למכרזים אז אנחנו נדאג לתקציבים ממשרד האוצר.
היו"ר רוברט טיבייב
ישראל כץ צריך לפחד ממך. בסדר, בסדר, אני צוחק.
חנא סוייד
מסילה לאילת הוחלט אם תהיה כפולה או ?
ראיק סאלם
את האמת, זה נמצא בשלבי תכנון, כל החלופות נבדקות.
חנא סוייד
אה, עדיין זה לא נבדק?
ראיק סאלם
עוד לא הוחלט אם זה יהיה מסילה. בינתיים לפי דעתי מספיקה מסילה אחת, אבל צריך לבדוק, אל תיקחו אותי במילה, צריך לבדוק. יש צוות הנדסי שבודק את זה. יכול להיות שתהיה מסילה אחת או שתי מסילות, גם בהתאם לתקציב ובהתאם להמלצות של צוות התכנון של המסילה.
היו"ר רוברט טיבייב
ראיק, תרשה לי עוד שאלה, זה באמת כואב לי, אני גר באופקים, ברור עכשיו איזו שאלה תהיה נכון? השר שלך הבטיח לי שנה שעברה שהכלים, כבר יהיה מכרז ברכבת אופקים, נכון?
ראיק סאלם
עובדים, עובדים. אשקלון – באר שבע, עובדים.
היו"ר רוברט טיבייב
מתי?
ראיק סאלם
כבר התחילו את הביצוע. אין לי פה את לוחות הזמנים. את האמת לא הייתי מוכן לזה, אבל זה בתוך שלוש עד ארבע שנים הכל יהיה מוכן, אפילו לפני. אין לי את לוחות הזמנים, אני אשמח להעביר לך את זה בצורה מפורטת ומדויקת. עובדים על זה, אפילו הייתה התלבטות בין מסילה אחת או שתי מסילות. בסוף הוחלט על שתי מסילות, מסילה כפולה.
היו"ר רוברט טיבייב
כל האורך באר שבע – אשקלון?
ראיק סאלם
למרות שהפרויקט הוא לא כלכלי והיו התנגדויות של כל מיני גורמים.
אשר סגל
עד שדרות נדמה לי, יש עבודות. מאשקלון דרך יד מרדכי ---
חנא סוייד
כפול, מסילה כפולה.
היו"ר רוברט טיבייב
רק עד שדרות מסילה כפולה.
אשר סגל
עוברים מעל הכביש שלנו בצומת ארז ומגיעים לשדרות. בכל התוואי הזה עובדים.
שי ברס
כרגע ממש עובדים, עובדים חזק מאד.
חנא סוייד
יש לי שאלה ברשותכם. כולל בכבישים שאתם עושים עבודות פיתוח רציניות ויסודיות, כמו נגיד 65, יש שם מוקדי סיכון שאני יודע שיש תקופת ביצוע של שנתיים-שלוש – 2015, 2016 מסיימים, אבל בינתיים יש שם מוקדי סיכון ואנשים נהרגים וממשיכים להיהרג. אני יודע מהאזור שלי, אזור צומת גולני, כביש 65, כל הצמתים שם. כמעט ולא עובר שבוע אחד בלי הרוגים. מה עושים עם הדברים האלה? כי אי אפשר להמשיך ולתת תשובה שזה בעבודה. כאילו, אנשים ימשיכו להיהרג עד 2016, אבל זה מסוכן.
שי ברס
אני אענה לך על זה. תראה ---
היו"ר רוברט טיבייב
צומת סג'ור באותו כביש?
חנא סוייד
צומת סג'ור זה לא באותו כביש, אבל זה באחד הכבישים שצוינו כאן, 85, זו בעיה אדומה.
שי ברס
אני אענה לך על זה. זה בקטע מצומת גלוני צפונה, עד עמיעד, אנחנו נכנסים ממש בתקופה הקרובה לביצוע ולכן אני חושב, נראה לי שאנחנו לא נשקיע שם כסף, כי ממילא אנחנו נשדרג את הכביש. הוא יהיה בעבודה, יש שם מספיק בלגן ---
חנא סוייד
בדיוק לזה התכוונתי.
שי ברס
רגע, שנייה, שנייה.
חנא סוייד
אתה ממש עונה לי עכשיו.
שי ברס
כן, אבל אתה יודע, כביש שהוא בביצוע אנחנו מייצרים שם את כל האזהרות ואת כל זה.
חנא סוייד
בסדר. זה אולי, בעצם יכול להיות שזה הטיפול.
שי ברס
בדיוק, אבל בקטע השני מצומת גולני דרומה, נגיד לעפולה, אנחנו בחנו, שם ---
חנא סוייד
שם פחות, דרך אגב.
שי ברס
אבל גם שם יש קטעים מסוכנים ואת הקטעים המסוכנים אנחנו עכשיו בחנו ואנחנו רוצים, כרגע יש לנו תכנית לטפל לאורך הקטעים המסוכנים בכביש, באמצעים שאנחנו יכולים. זאת אומרת לשים שם מעקות בטיחות ---
חנא סוייד
טוב, מה שאתה אומר שבעצם שברגע שנכנסים בקטע הזה מצומת גולני עד צומת קדרים, שנכנסים לעבודה, כל הסידורים, סידורי הזהירות והבטיחות, אולי זה יקטין את זה.
שי ברס
זה יקטין.
חנא סוייד
אני מאד מקווה.
שי ברס
אתה יודע, במילא נוסעים לאט וזה, ויש טרקטורים, זה ---
חנא סוייד
תראה, זה עדיף על כך, זה בהחלט הרבה יותר עדיף מאשר כל שבוע יש שם ---
שי ברס
אתה יודע מה הבעיה שם בכביש, הוא מתפתל, שדה הראייה שם, יש שם כמה קטעים מאד מסוכנים.
חנא סוייד
נכון, זה צומת בואן-ניג'דאת.
שי ברס
נכון, נכון, אז שדה הראייה הוא בעייתי, יש רק נתיב אחד לכל כיוון והנהגים לא ממושמעים. אם היו נוסעים לפי החוקים, אבל מה שקורה, אתה יודע ---
חנא סוייד
אתה יודע איזה נפח תנועה בסופי שבוע שם?
שי ברס
כן, אבל תשמע, יוצאים לעקיפות מסוכנות, אתה מבין?
חנא סוייד
נכון, אני לא ---
שי ברס
אתה יודע אומרים בתלמוד – לא העכבר גנב, החור גנב. זאת אומרת אתה יודע, טוב, לא משנה.
חנא סוייד
טוב, תראה, יש בעיה. אנשים נהרגים שם, צריך לתת את הדעת על זה וצריך לטפל. חור, גנב, לא יודע מה, יש בעיה. חיי בני אדם.
היו"ר רוברט טיבייב
מתוך 38 מיליארד, תן לי פחות או יותר פילוח כמה הולך במרכז הארץ, כמה הולך לפריפריה. יש לך סדר גודל של הדברים?
ראיק סאלם
לא עשיתי את הפילוח, אבל למשל יש לנו את נתיבי ישראל 11 מיליארד זה הכל פריפריה ויש גם מתוך התקציב שנשאר, משהו כמו לפיתוח, איתן אתה יכול לעזור לי בזה, אתה יותר ---
איתן שפרון
אני חושב שיותר מ-40% הולך לצפון. במוקדי סיכון – 40% לצפון, כי רוב התאונות בארץ הן בצפון ושם זה הולך. זה כנראה על הזנחה של שנים עברו ומתקדמים עקב בצד אגודל, אבל מתקדמים בכל המקומות. אני חושב שבצפון רואים את זה. מי שנוסע בצפון רואה.
היו"ר רוברט טיבייב
רואים, רואים, כן.
איתן שפרון
ממשיכים את הפיתוח הזה. זה לא ביום אחד.
היו"ר רוברט טיבייב
לא רק את השלבים רואים, רואים גם את הביצוע.
עפו אגבאריה
אני יכול לשאול משהו?
היו"ר רוברט טיבייב
בבקשה.
עפו אגבאריה
אני ראיתי לפי התכנית שלכם, אתם מדברים על הצפון והדרום, אבל יש גם במכרז איזו שהיא פריפריה שלא כל כך מתייחסים אליה. קודם כל אני באמת רואה את כל העבודות בכל האזורים, זה ממש מאד מאד טוב ויפה ומצוין, כל העבודות שרואים בגליל. אבל אני רוצה לשאול על מסלול אחר. כביש 4444 זה מטייבה ---
היו"ר רוברט טיבייב
המשולש.
עפו אגבאריה
לא, זה מג'לג'וליה אבל הקטע של ג'לג'וליה הוא לא נמצא שם, לא הקטע הזה שאני שואל. זה מכוכב יאיר בעצם, עד בארותיים, וזה עובר דרך טייבה, קלנסווה, עד בארותיים. אז יש קטע בין צור נתן וטייבה, שהוא קטע קטן, זה כמה מאות מטרים, שעד עכשיו ---
איתן שפרון
הוא לא דו מסלולי.
עפו אגבאריה
הוא עדיין לא בוצע כמו שאר הכביש, ואז יש שם כמה מקרים של מאות, כבר הרבה פעמים שהיו מקרי תאונות קטלניות. ועכשיו, היום הייתה גם הפגנה של אנשים משער אפרים ומקלנסווה, כי הולכים את הקטע הזה גם כן להרחיב אותו, אבל מה, יש באזור אזור תעשייה ואין בכניסה לשער אפרים כיכר ואין אי תנועה שיכולים לחזור בחזרה, יש רק באזור קלנסווה, ובמקום הזה יש גן אירועים ויש גם אזור תעשייה וזה יהיה מסוכן מאד אם הקטע הזה לא יהיה איזה שהוא פתרון לבעיה שהאנשים רוצים, אלה שבאים מצד קלנסווה רוצים להיכנס לאזור התעשייה שהוא בצד השמאלי, אז ליד שער אפרים הם לא יכולים להיכנס, הם צריכים לחזור בחזרה. ואז הם ייסעו עד לטייבה ויחזרו בחזרה אם זה להסתובב ברמזור או באיזה שהוא מקום אחר. יש שם איזו שהיא בעיה. והקטע השני, מהכניסה הדרומית של קלנסווה עד בארותיים, שהכניסה מבארותיים לאזור הזה היא דו נתיבי ושני מסלולים בכל נתיב והקטע השני שמבחינת תשתית אני ראיתי שיש איזו שהיא לא רק אפשרות, אלא כנראה כבר הכינו לזה שאנשים בנו די רחוק מהכביש הקיים, בשביל להכין אותו למסלול דו נתיבי. וגם שם יש הרבה הרוגים, ולצערי הרב לא מזמן נהרג רופא, חבר שלי, שפשוט ירד לקנות פרחים, או לא יודע תותים או משהו כזה שם. אז הקטע הזה מתי זה יהיה? וזה גובה הרבה דמים. מכוכב יאיר, זה קטעים, ממש קטעים, זה לא קטעים גדולים. אם נחבר אותם כולם ביחד לכביש גדול וטוב ורגיל – אז נפתור את כל הבעיה, וזה באמת נשארו קטעים שהם לא הכי מסובכים. איפה שיש צמתים העבודה בעצם נעשתה בצמתים, איפה שזה קשה, ורק נשאר אולי הדברים הפחות קשים לביצוע.
שי ברס
איתן יכול לענות.
איתן שפרון
אני לא עקבתי אחרי כל החיבורים עד הסוף שלך, אבל בסך הכל את כל הקטע הזה אנחנו כרגע מתכננים להשלים אותו לדו מסלולי.
עפו אגבאריה
איזה קטע?
איתן שפרון
את כל הקטע של כביש 44, כל הקטעים שהם לא דו מסלוליים. ברגע שזה דו מסלולי עם מפרדה קשיחה, זה פותר את רוב הבעיות. זה עדיין לא מתוקצב, העסק הזה לא מתוקצב. אצלנו זה נכנס לרשימה שנקראת – Waiting list, רשימת המתנה כדי להיכנס אל התקציב. אבל חלק מהבעיה הבטיחותית נובע מפיתוח בעצם, או מסחר, או רצון של אנשים להתחבר לכביש, או אפילו חיבורים פרטיזנים שנכנסים לכביש, וזה כל הזמן סוג של מלחמה כזאת לסגור אותם, ופורצים את הגדרות.
עפו אגבאריה
כן, זה נכון, אבל בקטעים שנשארו אני לא ראיתי שיש איזו שהיא בעיה עם בעלי הקרקעות, כי זה הכל כבר מוכן, מבחינת הקרקע זה מוכן.
איתן שפרון
בסדר, זה רק בעיניים, אבל זה תהליך תכנוני שאנחנו כרגע עושים אותו.
עפו אגבאריה
אבל כנראה שמבחינת הביצוע זה באמת צריך ---
איתן שפרון
אנחנו נהיה מוכנים בסוף השנה הזאת, ואנחנו מקווים שנצליח לקבל לזה תקציב ולהוציא את זה לביצוע, אבל כרגע זה לא מתוקצב, אלא מתוכנן להביא את זה לביצוע. התהליכים ארוכים.
ראיק סאלם
הם ישלימו את התכנון, אני מבטיח לכם שהם ישלימו את זה ויהיה לנו אמדן לדעת כמה לתקצב, אז אנחנו נבדוק את האפשרות לתקצב את זה בחיוב, ואם הפרויקט הוא ---
היו"ר רוברט טיבייב
מה זה בחיוב? מתי נקבל תשובה לגבי לפחות התכנון?
ראיק סאלם
מתי אתם מסיימים, יש לכם אמדן? עד סוף השנה יהיה להם.
עפו אגבאריה
עד סוף שנת 2012, זאת אומרת עוד 12 חודשים מהיום.
ראיק סאלם
תוכלו לזרז את ההליך הזה?
חנא סוייד
זה זמן טוב להגיד – עד סוף השנה.
עפו אגבאריה
כן, היום זה הימים הראשונים.
שי ברס
מזל של איתן שהדיון לא התקיים לפני שבועיים.
עפו אגבאריה
כן, אם הוא היה אומר עד סוף השנה זה היה שבועיים.
איתן שפרון
אבל לא כל מה שרואים בעיניים באמת קיים. יש תשתיות לאורך הכביש של מקורות, של חשמל. יש בעלי קרקע, למרות שאולי זה נראה חקלאי, אבל צריך לשלם פיצויים, צריך לראות איך מטפלים.
חנא סוייד
אני רק אולי ברשותך, משפט אחד, אני רק אחדד מה שידידי אמר. הקטע של אותו כביש, 444, בין הגשר שעולה על כביש 6, עד הכניסה, עד כיכר הכניסה לקלנסווה, יש שם עסקים משני צדי הכביש. דווקא בשלב התכנון צריך לדאוג לנגישות מתאימה לאותם עסקים מהיישוב קלנסווה עצמו. זה כבר בשלב התכנון. זאת אומרת ---
היו"ר רוברט טיבייב
בכניסה לטייבה, כן?
עפו אגבאריה
לא, לא, זה כניסה אחרי טייבה. ודווקא מאמץ תכנוני ---
חנא סוייד
זה בין קלנסווה, וזה בדיוק יש שם יישוב שנקרא שער אפרים וכל כולו זה איזה 200 מטר בסך הכל.
איתן שפרון
אנחנו רוצים לרכז אותם במקומות ---
חנא סוייד
יש כבישי שירות ויש כל מיני דרכים.
היו"ר רוברט טיבייב
רבותי, יש עוד שאלות?
עפו אגבאריה
יש עוד שאלה לגבי כביש 65. כביש 65 תמיד עמוס, תמיד פקוק. הקטע הכי פקוק והכי עמוס זה מברקאי עד מגידו, נכון? אני יודע מה התכנון שהולך בכביש הסרגל, אני חושב ששם הולכים לעשות איזו שהיא עבודה מאד מאד יסודית ---
איתן שפרון
בכביש הסרגל הולכים לשקם איזו שהיא בעיה הנדסית שהייתה שם.
עפו אגבאריה
כן, זה משהו ענק מה שהולך שם.
איתן שפרון
זה לא ישנה את התצורה של כביש הסרגל, הוא יישאר אותו כביש הסרגל.
עפו אגבאריה
כן, זה נכון.
ראיק סאלם
זה עבודות אחזקה. הכביש היה במצב מאד גרוע, בגלל כל מיני בעיות ---
חנא סוייד
מה קרה לו לכביש 65?
שי ברס
אתה מדבר על וואדי ערה, על הקטע של וואדי ערה.
עפו אגבאריה
אני מדבר על הקטע של וואדי ערה מברקאי.
שי ברס
אני אגיד לך מה הבעיה שם, הבעיה שם זה הרמזורים של הרשויות. יש לך כפרים, יש לך מוסמוס, ויש לך זה וזה, יש בעיה.
עפו אגבאריה
דרך אגב יש עוד רמזור שהובטח עוד בישיבה הקודמת עם מע"צ ---
שי ברס
אבל יהיה עוד יותר פקקים.
עפו אגבאריה
זה היה צריך לעשות אותו כבר בנובמבר ואמרו אולי עכשיו, אני לא יודע מתי זה יהיה.
שי ברס
ונגמר הזמן כאילו. אני אגיד לך מה, יש לנו תכנון לעשות מחלפונים שם במקום הרמזורים. ברגע שנעשה מחלפונים, הכביש הזה ---
עפו אגבאריה
מתי זה יהיה?
שי ברס
כרגע בתכנית ---
חנא סוייד
עד סוף השנה.
שי ברס
לא, לא.
עפו אגבאריה
לא, אמרו למשל עד איפה הכניסה לאום אל פאחם הדרומית, אמרו עד 2015, ככה שמעתי.
שי ברס
נכון.
איתן שפרון
כרגע זה עדיין בתכנית סטטוטורית אצל ות"ל. זו תכנית ות"לית.
היו"ר רוברט טיבייב
צומת סג'ור.
עפו אגבאריה
לא, רגע, רגע. אז שם מה הפתרון לפקקים האלה, חוץ מבינתיים ---
איתן שפרון
אין פתרון.
עפו אגבאריה
הרי בכביש 6 אמרו שכשייפתח כביש 6 הלאה אז יהיה פחות ב-65. אז זה לא עזר. אפילו לא הוריד 10%.
שי ברס
לא, הוריד, הוריד.
עפו אגבאריה
זה הוריד, אבל הפקקים נשארו.
שי ברס
אתה צודק, אנחנו רואים את זה עין בעין כמוך. ההמלצה שלנו למדינה כן לייצר שם פתרונות, אבל אני אומר שוב, הפתרונות זה לעשות מחלפונים בצמתים ולייתר את הרמזורים ואז התנועה חולפת ותעבור ולא יהיו פקקים ואפשר יהיה להיכנס בבטחה לכל הכפרים.
עפו אגבאריה
כן, אבל מתי, מתי? אולי כביש שירות בינתיים לעשות?
שי ברס
זה לא יעזור.
עפו אגבאריה
כביש שירות, יש כמה כפרים קטנים כאלה ---
שי ברס
אתה יודע כמה זמן ייקח לעשות שם כביש שירות?
אשר סגל
לא, אבל הכל עמוס עד הכביש. יש בנייה עד הכביש.
היו"ר רוברט טיבייב
טוב, שאלה אחרונה, צומת סג'ור. בוא נציג את זה.
שי ברס
איפה זה צומת ס'גור?
איתן שפרון
כביש 85, בצפון.
חנא סוייד
בין כרמיאל לראמה.
היו"ר רוברט טיבייב
השר הבטיח.
שי ברס
זה לא בין סוללים לזה?
איתן שפרון
לא, סוללים זה 79.
חנא סוייד
אז אתה צריך לבקר יותר בצפון.
שי ברס
אה, 65, 85.
היו"ר רוברט טיבייב
יש שם שני צמתים. יש אחד על הכביש.
שי ברס
65 עם 85. איך קוראים לצומת? חשבתי שזה סוללים.
היו"ר רוברט טיבייב
סג'ור, סג'ור.
שי ברס
לא, טעיתי. איך קוראים לצומת?
היו"ר רוברט טיבייב
שי, בוא אני אסביר לך.
שי ברס
אני לא זוכר את קוראים לצומת, מחלף אנחנו עושים שם.
איתן שפרון
כן, בעמיעד.
שי ברס
לא בעמיעד.
חנא סוייד
גולני אולי.
שי ברס
לא בגולני. בצומת 65 – 85, קדרים, סליחה. החלפתי את סוללים בקדרים.
איתן שפרון
זה נמצא בין קדרים לכרמיאל.
שי ברס
אז בין קדרים לכרמיאל.
היו"ר רוברט טיבייב
יש שם עוד צומת. צומת על יד צומת, צומת פנימי שכביכול שייך לסג'ור. מדובר על האור בצומת עצמו כי זה באמת דבר מסוכן. לא רואים את הכיכר.
חנא סוייד
יש שם כניסה ליישוב.
אשר סגל
אני חושב שזה לא שלנו.
שי ברס
שלנו, שלנו.
היו"ר רוברט טיבייב
יותר מזה, אני אומר לך, ישראל כץ הבטיח.
שי ברס
אנחנו מתכננים בצומת תאורה.
חנא סוייד
זה מה שהוא אמר.
שי ברס
מתכננים שם תאורה וזה יהיה השנה.
היו"ר רוברט טיבייב
רק עכשיו מתכננים? התאורה תהיה השנה?
שי ברס
תראה, לא מספיק, תראה כמה פרויקטים אנחנו עובדים. תנו לנו צל"ש קצת, משהו, מילה טובה.
היו"ר רוברט טיבייב
תגיד לי, התאורה תהיה השנה או רק התכנון?
שי ברס
כן, כן, השנה.
היו"ר רוברט טיבייב
התאורה תהיה השנה.
שי ברס
כן, כן, הביצוע.
היו"ר רוברט טיבייב
בואו נסכם.
ראיק סאלם
סליחה, לגבי 65, גם כן במע"צ מקדמים תכנון לכל האורך למפרדנים בכל הצמתים. עכשיו, בתכנית החומש ---
שי ברס
אמרתי את זה, אמרתי.
ראיק סאלם
בתכנית החומש של החברה הלאומית לדרכים מתוקצב צומת אום אל פאחם.
היו"ר רוברט טיבייב
שי, לגבי הצומת הזה, לגבי תאורה, אני יכול לקבל את זה בכתב בבקשה?
ראיק סאלם
בינתיים עובדים על זה כמו שאיתן אמר, בתכנון. התכנון יגמר לקראת סוף השנה ואז זה ייצא למכרז, כי יש תקציב מיועד.
עפו אגבאריה
אתה מתכוון לכניסה הדרומית, איפה שמי עמי.
ראיק סאלם
לא, כניסה לאום אל פאחם, הכניסה הראשית, נכון איתן?
אשר סגל
לא, לא. מי עמי זה משרת את אום אל פאחם גם כן.
עפו אגבאריה
אז זה בדיוק מה שאני אומר. כנראה אתה מתכוון לכניסה הדרומית שזה גם אום אל פאחם וגם מי עמי.
אשר סגל
מהכניסה של אום אל פאחם, שמשם ייכנסו.
ראיק סאלם
לא, אבל את הכניסה הראשית גם מקדמים להפרדה.
היו"ר רוברט טיבייב
אוקי, מי אדוני לפרוטוקול?
צדוק זהוראי
שמי צדוק זהוראי, ראש מועצה מקומית אלקנה. רציתי להתייחס במסגרת פרויקט האחזקה לגבי כביש 505, שהוא כביש חוצה יישובים – שערי תקווה, אלקנה, עץ אפרים ואני הבנתי שלאחרונה היו כמה פניות לשרים, לשר האוצר ולשר התחבורה, ולאחרונה גם הבנתי שהיה גם דיון מבחינת גורמי אחריות והדרישה היא להחזיר את זה לאחריות של החברה הלאומית לדרכים, ככביש חוצה יישובים, בדיוק בדומה לכביש 446 שחוצה את קריית ספר. כי בסך הכל אין ליישוב יכולת לתחזק כבישים שהם מהסוג הזה ---
שי ברס
לא היית בדיון של הכבישים?
צדוק זהוראי
לא הייתי בדיון, אבל יש לי דיון מחר אצל נמרוד ספיר ---
היו"ר רוברט טיבייב
ממש תשובה קצרה.
ראיק סאלם
בשתי שורות אני אענה לך ואני אתן לך תשובה שתספק אותך לפי דעתי. אנחנו כיום עושים עבודה של עדכון של כל גבולות האחריות של הכבישים, מה שנקרא בזמנו שהיו הרבה כבישים ללא אבא, שאף אחד לא טיפל בהם, אנחנו עושים סדר, מעבירים את רוב הכבישים האלה לאחריות החברה הלאומית לדרכים, וגם יש חלק מהכבישים האלה כיום שנמצאים באחריות החברה הלאומית לדרכים, שחוצים יישובים שמזמן מזמן הם מתפקדים ככבישים עירוניים שיש בהם הרבה כניסות, הרבה מסחר, הרבה חניות משני הצדדים. אנחנו כבישים כאלה, שהם לא הרבה, מעבירים לאחריות הרשויות, אבל מתקצבים את האחזקה של הכבישים האלה מתוך תקציב משרד התחבורה. אז מעבירים את הכבישים האלה ביחד עם תקציבים לרשויות, כדי שיתחזקו בעצמם את הכבישים האלה.
צדוק זהוראי
זאת אומרת יהיה לזה ---
ראיק סאלם
הכביש הזה עוד לא הוחלט, אנחנו בודקים את זה, יכול להיות שזה עובר, יכול להיות שלא.
עפו אגבאריה
אז בדיוק הייתה לנו בעיה עם כביש כזה, למשל הכביש שמעין איבריהם, מאום אל פאחם למועוויה. אז למי שייך הכביש הזה? גם כן אין לו אבא. אין מועצה שם.
ראיק סאלם
כן, אז אנחנו כבישים כאלה, כל הכבישים, אין מושג כזה כבישים ללא אבא.
עפו אגבאריה
אתה יודע מה, גם כביש מי עמי. למה כביש מי עמי לא היה לו גם כן אבא? שהיו צריכים בשביל לעשות קצת שיפוצים שם, תקציב ממשרד ראש הממשלה נדמה לי, נכון?
ראיק סאלם
כן, אתה צודק.
עפו אגבאריה
זה עוד אני ביקשתי בזמנו של המנכ"ל אלכס.
ראיק סאלם
זה נעשה במסגרת ---
צדוק זהוראי
אם אפשר עוד להתייחס במילה. היות והכביש הזה ---
היו"ר רוברט טיבייב
אז מה עם הכביש הזה?
ראיק סאלם
רק לתת לו תשובה – כל הכבישים האלה נבדקים במסגרת העבודה שיש לה קריטריונים ברורים. כבישים כאלה אני מניח שהם עוברים לאחריות החברה, אבל זה נבדק בהתאם לקריטריונים. תוך חודשיים-שלושה העבודה תיגמר, אחר כך אנחנו נעביר את המפות שאנחנו עושים לכל הרשויות שייתנו את התגובות, אם יש להם הערות, תוספות ---
שי ברס
עושים את זה. אנחנו ראינו ---
עפו אגבאריה
אנחנו פנינו אליכם בכתב לגבי מועוויה ועוד לא קיבלנו תגובה.
ראיק סאלם
אני אשמח לתת לכם תשובה. אני אכתוב לכם.
עפו אגבאריה
אז אתה מניח שתוך חודש-חודשיים תהיה לנו תשובה?
ראיק סאלם
אני אתן לך תשובה, כן.
צדוק זהוראי
הייתי רוצה רק להתייחס בגלל רמת הסיכון הגבוהה מאד של הכביש והבנייה המאסיבית שם, והוא לא עומד בשום סטנדרט בטיחותי. לאור הבנייה בעץ אפרים ובשכונה הצפונית שם באלקנה, עם פניות כאלה מסוכנות, ללא מעגלי תנועה, בשיפועים כאלה, זה ממש מסוכן וצריך להחזיר את זה לאחריות של החברה הלאומית לדרכים.
ראיק סאלם
צריך להפריד. זה עוד לא עבר למע"צ כדי להחזיר אותו. עדיין הנושא בבדיקה. העבודה תיגמר תוך חודשיים-שלושה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני אבדוק את הנושא ואשמח לקבל את הפרטים שלך כדי לתת לך תשובה מפורטת בנדון. אם זה עובר אליכם – זה עובר לאחריות שלכם ואתם תקבלו תקציב לאחזקה ואתם תתחזקו. אבל זה לא אומר שמשרד התחבורה לא ישקיע בפרויקטי פיתוח. יש לכם את המנגנון שלכם. אם יש לך בעיה באיזה צומת, באיזה קטע דרך, יש לכם את המנגנון של ביצוע הפרויקטים בתחום הרשויות, תעביר בקשה, נבדוק את זה ואם זה מוצדק – אנחנו נבצע.
היו"ר רוברט טיבייב
יפה.
עפו אגבאריה
רוברט, כמה אמרת שאחוז הערבים בתאונות דרכים? הוא גדול, נכון? אז בטוח יש חלק מזה בתשתיות. אני לא רוצה להגיד החלק הגדול, אולי החלק הקטן, אבל יש חלק. בגלל זה אני הבאתי את כמה המקרים האלה, שאולי אנחנו יכולים, אולי קצת להוריד.
היו"ר רוברט טיבייב
אם שמת לב, כבוד חבר הכנסת עפו אגבאריה, אתה רואה שבכל הדיונים שלי, בכל ועדות המשנה אני מנסה להביא לאותו קו, כי זה באמת נושא חשוב, דרך אגב, לא רק במגזר, כי במגזר במיוחד, כי רואים ---
עפו אגבאריה
אני ראיתי שאתה הבאת גם את הנתונים, לא, זה בסדר.
היו"ר רוברט טיבייב
אז אנחנו נסכם. קודם כל מברכים את מע"צ ואת משרד התחבורה על העבודה המבורכת שבאמת עושים. לא נתייחס לנושא של שלטים, זה לא לפרוטוקול, דיברנו על זה. אבל כנראה שאנחנו צריכים קצת לתת, קצת לתגבר ויש לנו המון המון בעיות. וחברים שלי פה התייחסו לזה, ותודה, באמת תודה מיוחדת ללאה ורון, שמהבוקר היא פה בוועדה, וזה לא כל כך פשוט. לנו זה קשה כי ישבנו לא ועדה אחת פה והיא צריכה לנהל את הוועדה. לאה, תודה.

וכמו שאומרים – נשתף פעולה. תודה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 15:45.>

קוד המקור של הנתונים