ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/12/2011

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכנסת
20/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 223>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, כ"ד בכסלו התשע"ב (20 בדצמבר 2011), שעה 11:55
סדר היום
<בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לפני הקריאה הראשונה>
נכחו
חברי הוועדה: >
זאב אלקין – מ"מ היו"ר
ישראל אייכלר

עינת וילף

נסים זאב

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

דוד רותם
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
יפה קרינצה
<בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לפני הקריאה הראשונה>
היו"ר זאב אלקין
שלום, אני פותח את הישיבה בעקבות בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 126) (הסדרת שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ב-2011, לפני הקריאה הראשונה.
מזכיר הממשלה פנה בבקשה למזכירות הכנסת ולוועדת הכנסת לתת פטור מחובת הנחה לחוק הזה, כי זה חוק שצריך לחול מ-1 בינואר. למעשה, זה חוק המשך להסדר שקיים היום. אני לא רוצה שנדון כאן בתוכן החוק, את זה תעשה הוועדה הרלוונטית. הסיבה לדחיפות היא שזה חוק שבו הכנסת צריכה להכריע אם ההסדר הזה נמשך או לא עד 1 בינואר. הנושא מגיע לכאן גם על דעת האופוזיציה, זאת אומרת שיש גם הסכמה של האופוזיציה לפטור מחובת ההנחה ולתמיכה בחוק במליאה היום. לכן אני מבקש מחברי הוועדה, בעקבות בקשת הממשלה, לאשר - - -
אברהם מיכאלי
זה עולה היום בצהריים?
היו"ר זאב אלקין
כן, זה עולה היום.
דוד רותם
מתי הממשלה ביקשה את זה?
היו"ר זאב אלקין
ביום שני. ביום שני לא הייתה הסכמת אופוזיציה ולכן לא הבאנו את זה. היום האופוזיציה הסכימה לכך, ומביאים את זה. זה הונח אתמול.
דוד רותם
עכשיו אני מבין למה האופוזיציה נראית ככה. מה הם מסכימים לחוק כזה? זה חוק נוראי...
היו"ר זאב אלקין
אבל הם חוקקו אותו בקדנציה שלהם.
דוד רותם
לא נכון, הם לא חוקקו את זה. כל אחת מהרשויות חוקקה לעצמה.
היו"ר זאב אלקין
חברים, אני מציע שהוויכוח על החוק, האם הוא טוב או רע, יהיה במליאה ואחר כך בוועדה הרלוונטית.
דוד רותם
זו לא תהיה ועדת החוקה, אני מניח. זו תהיה ועדת הפנים.
היו"ר זאב אלקין
כן. חברים, אני מביא את בקשת הממשלה לאישור הוועדה, זו בקשה לפטור לקריאה ראשונה בלבד. מי בעד אישור הבקשה? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – פה אחד

הבקשה נתקבלה.
היו"ר זאב אלקין
תודה, אושר פה אחד. תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 12:06.>

קוד המקור של הנתונים