ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/12/2011

הצעת חוק המים (תיקון - פיקוח על תעריפי מים), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים
20/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 932>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"ד בכסלו התשע"ב (20 בדצמבר 2011), שעה 10:50
סדר היום
<הצעת חוק המים (תיקון - פיקוח על תעריפי מים), התש"ע-2009>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

רוחמה אברהם-בלילא

מגלי והבה

שי חרמש

שלמה מולה
אורי מקלב

ציון פיניאן

ליה שמטוב
מוזמנים
>
אלכסנדר קושניר - מנהל רשות המים

שירה גרינברג - אגף התקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק המים (תיקון - פיקוח על תעריפי מים), התש"ע-2009>
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק המים (תיקון – פיקוח על תעריפי מים), התש"ע-2009.

זאת הצעת החוק של ועדת הכספים על פיקוח על תעריפי המים. אני רוצה לומר לוועדה שאנחנו קבענו כמה דיונים על הנושא הזה של המים. ביקשו ממני לא להביא את זה להצבעה במליאת הכנסת. אני לא אפתח דיון על הנושא עכשיו. אני תכף אומר מה קרה בינתיים.
רוחמה אברהם-בלילא
בינתיים אני הצטרפתי.
היו"ר משה גפני
כן. אני הבאתי את זה אחרי שבועיים כשלא קיבלתי הצעות ממשרד האוצר. בדיון שקיימנו כאן היה מדובר על כך שהם יביאו הצעות. לא הבאתי את זה להצבעה מרצוני מכיוון שביקשתי שיביאו הצעות. ההצעות שהביאו עד היום היו הצעות לא טובות. למשל, הנושא של הנכים, הם מוכנים ללכת על החקיקה הזאת אבל לפי ההצעה שלהם זה ירד מצרכני המים האחרים.
רוחמה אברהם-בלילא
הממשלה מכניסה מכיס אחד ומוציאה מהכיס השני.
היו"ר משה גפני
בדיוק. קיבלתי את המכתב שלך ואני מודה לך על כך שאתה נעתר לבקשתנו לעשות חוק אבל תביאו כסף. אתם לא תיקחו כסף מצרכני המים שהם משלמים בלאו הכי פי שניים ופי שלוש ואולי אפילו יותר מזה. לקחת מהם עכשיו כדי לממן את המחיר. לא יקום, לא יהיה ואין על מה לדבר. זה לא יהיה. נכון שאני לא למדתי את הליבה, אבל אני יודע לעשות חשבון שבמקום מאה שקלים משלמים 300 שקלים ועכשיו ישלמו גם 300 ומשהו שקלים כדי לממן את הנכים. עם כל הכבוד. יש גבול כמה אפשר לבזות אותי.

דיבר אתי אתמול גל הרשקוביץ, הממונה על התקציבים. הוא התקשר אלי אתמול בלילה. הוא אמר לי שהוא מבקש ממני בקשה אישית, והוא לא ביקש ממני מאז שהוא נכנס לתפקיד בקשה אישית כלשהי. אני התכוונתי להביא את זה להצבעה. באמת אני נעלבתי מההתנהגות הזאת. אני לא מדבר לשון הרע בחודש כסלו ולכן אני לא אומר את השמות.
אלכסנדר קושניר
אני מניח שאני הייתי הכי קונסטרוקטיבי ומה שאני יכול לעשות, נעניתי.
היו"ר משה גפני
כן. אתה שלחת מכתב אבל עם המכתב הזה אני לא יכול ללכת למכולת. אתה כותב לי באמת בנימוס ומכתב מנוסח מאוד יפה אבל אין לי מה לעשות אתו מכיוון שמה זה אתה מוכן ללכת לחקיקה? מאיפה יבוא הכסף?
אלכסנדר קושניר
אני יודע לסגור את זה במסגרת התעריפים. אני עדכנתי אותך.
היו"ר משה גפני
כלומר, אני ואתה נשלם כדי לממן את הנכים.
אלכסנדר קושניר
ביקשת פתרון וזה הדבר היחידי שאני יכול להציע מכיוון שזה במגרש המשחקים שלי.
היו"ר משה גפני
הבנתי, אבל במגרש המשחקים שלך אני לא משחק.
אלכסנדר קושניר
בזה אני כבר לא מתערב.
היו"ר משה גפני
אורי, אני לא פותח דיון. אני אמרתי את הדברים האלה, גם את מה שדיברנו אתמול. אורי עוסק בעניין הזה. הוא ואמנון כהן עמדו בראש הצוות שעסק בנושא של המים. אמרתי שאנחנו לא מוכנים בשום פנים ואופן שייקחו את הכסף מהצרכנים הרגילים אחרי שהעלינו להם. אנחנו לא העלינו והאמת היא שהממשלה הקודמת עשתה את זה. זה לא אנחנו עשינו.
רוחמה אברהם-בלילא
מזל שיש את מי להאשים.
היו"ר משה גפני
אני לא מאשים.
רוחמה אברהם-בלילא
אז בוא נתקן את זה עכשיו.
היו"ר משה גפני
הממשלה הקודמת עשתה דברים טובים. היא למשל עשתה את החוק של הישיבות הקטנות מה שהליכוד בחיים לא יעשה. אתם עשיתם. יש לי הכרת הטוב אליכם.
שי חרמש
אתמול מעל בימת הכנסת גלעד ארדן תקף אותנו על כך ולא באת להגן עלינו.
היו"ר משה גפני
אני לא ידעתי. אם הייתי יודע, הייתי בא. אחרי כן אורי אמר לי ואני מצטער שלא באתי.
שי חרמש
אני ייצגתי אותך.
היו"ר משה גפני
כל הכבוד. זאת לא פעם ראשונה. גם בתע"ש ייצגת אותי.
שי חרמש
אני בכלל מייצג אותך.
היו"ר משה גפני
לא בכלל. בהדרת נשים אתה גם מייצג אותי?
שי חרמש
לא, אבל אני שר את שירת דבורה.
היו"ר משה גפני
רבותיי, דיבר אתי אתמול גל הרשקוביץ והוא ביקש בקשה אישית.
רוחמה אברהם-בלילא
ואתה מאשר לו את הבקשה האישית?
היו"ר משה גפני
אני מבקש לאשר לו את הבקשה הזאת. הוא אמר שהוא רוצה לבוא אלי ולהציע הצעות. אני לא מסכים בשום פנים ואופן שתהיינה הצעות שיעלו את תעריפי המים. אם תהיינה הצעות שהאוצר יביא כסף מהבית, נביא את זה לוועדה. אם לא, אני מביא את זה להצבעה. אני מודיע את זה לגל הרשקוביץ.
רוחמה אברהם-בלילא
כמה זמן אתה נותן להם?
היו"ר משה גפני
שבוע ימים.
רוחמה אברהם-בלילא
מקובל.
היו"ר משה גפני
הוא אמר שהוא מוכן לבוא. שירה, בתוך שבוע אני רוצה הצעה קונסטרוקטיבית. תגידי לו שנעתרתי לבקשתו ושלא יבקש יותר בקשות אישיות כי מכאן ואילך המסלול הולך להיות ציבורי. זאת הפעם הראשונה והאחרונה.

תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:55>

קוד המקור של הנתונים