ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/12/2011

מיסוי על פנסיות מחו"ל לעולים קשישים - לציון יום הקשיש

פרוטוקול

 
PAGE
24
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
27/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 220 >
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום שלישי, א' בטבת התשע"ב (27 בדצמבר 2011), שעה 9:30
סדר היום
<מיסוי על פנסיות מחו"ל לעולים קשישים - לציון יום הקשיש>
נכחו
חברי הוועדה: >
רוברט טיבייב – מ"מ היו"ר
אברהם מיכאלי

מרינה סולודקין

ליה שמטוב
מוזמנים
>
דני שפר - מפקח ארצי מיסוי בינלאומי - רשות המיסים, משרד האוצר

עירית גוטמן - מרכזת בכירה פניות ציבור, המשרד לאזרחים ותיקים

מזל דהרי - מרכזת בכירה אגף זקנה, המוסד לביטוח לאומי

אמיליה טרכטנברג - ממונה על נושא מידע, הסוכנות היהודית

ד"ר אברהם שרנופולסקי
_
סגן יו"ר, חזית הכבוד – עמותה להשגת זכויות פנסיה בישראל

אינה ברמן - חזית הכבוד - עמותה להשגת זכויות פנסיה בישראל

ולדימיר טופלד - חבר הוועד - ארגון קורבנות ניצולי שואה בישראל, חזית הכבוד - עמותה להשגת זכויות פנסיה בישראל

אריקה טלר - חזית הכבוד - עמותה להשגת זכויות פנסיה בישראל

יפים ליטבק - חזית הכבוד - עמותה להשגת זכויות פנסיה בישראל

ביניאר סמיון - חזית הכבוד - עמותה להשגת זכויות פנסיה בישראל

איסק עבדייב - חזית בכבוד - עמותה להשגת זכויות פנסיה בישראל

תמרה שפירו
_
חזית בכבוד - עמותה להשגת זכויות פנסיה בישראל

דוד פרוגרביסקי
_
חזית בכבוד – עמותה להשגת זכויות פנסיה בישראל

לידיה ווסטרוב - ברית ותיקי מלחמת עולם השניה שנלחמו בנאצים

מיכאל שטיינמן - נציגי ניצולי שואה - עולים חדשים

ג'יסי ארבל
_
התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל

פסח אהרונסון
_
יו"ר עמותת ידידות "אדיר"

ילנה אלימלך
_


יוליה צירולניק
_


יגאל אמיתי


_
דובר הוועדה
מנהלת הוועדה
גורדון דנה
קצרנית פרלמנטרית
ר.כ. חבר המתרגמים
<מיסוי על פנסיות מחו"ל לעולים קשישים - לציון יום הקשיש>
היו"ר רוברט טיבייב
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העלייה והקליטה. הנושא – המיסוי על פנסיות מחו"ל לעולים קשישים – לציון יום הקשיש. כמו שאנחנו יודעים, היום הכנסת דנה בנושא של הקשישים באופן כללי, וקיבלנו גם מהמ.מ.מ. דו"ח על מצב הקשישים בארץ ואפשר לדבר על זה הרבה. אנחנו היום נתרכז מטבע הדברים בנושא של הקשישים העולים במדינת ישראל. מצבנו לא כל כך טוב, אבל תיכף נשמע את בעלי המקצוע והדבר שאנחנו נתרכז בו היום זה המיסוי של הפנסיות ויש פה המון ויכוחים. קיבלתי גם המון מכתבים ואנחנו נתרכז היום בזה.
רק כמה נתונים, אני רוצה לציין. רק 17% מכל 1,000 קשישים נולדו בארץ. 83% מהקשישים לא נולדו במדינת ישראל. 167,000 יוצאי ברית המועצות לשעבר שהגיעו לארץ אחרי שנות ה-90. כל קשיש חמישי מתחת לקו העוני בנתונים כלליים. כל קשיש חמישי. אני פשוט מתנצל, קיבלנו עוד מידע. קיבלנו מהמ.מ.מ. מידע על התאבדויות. המצב של ההתאבדויות אצל קשישים, לפי הנתונים, מצב נוראי. רק לצורך ההשוואה, מגילאים עד 24 לכל 100,000 – 5.4 במצב של הקשישים, 12%. כאילו אנחנו רואים שמצב ההתאבדויות אצל קשישים הוא פי שניים ויותר. ביקשנו את הנתונים מה קורה אצל העולים. לצערנו הרב המשטרה מסרבת לתת לנו את הנתונים, אני אומר את זה חד משמעית. מה הסיבה, אנחנו לא יודעים. ברור שאנחנו נברר את זה ונטיל לחץ על המשרד לביטחון פנים, למה הם מסרבים לתת לנו את הנתונים, אבל הנתונים מדברים בעד עצמם ואני רוצה ממש להתחיל את הישיבה ולפני זה, כמו שמקובל בוועדות, ליה שמטוב, בבקשה.
ליה שמטוב
תודה רבה אדוני יושב הראש. קודם כל אני מברכת אותם עם היזמה שלך והיום אנחנו מציינים בכנסת את יום הקשיש. אני גם רוצה לברך את מי שהגיע לפה גם ליום הקשיש וגם עם חנוכה. יש לנו חנוכה, אז גם שיהיה לנו רק חגים שמחים ורק בשמחות.

כמו שחבר הכנסת רוברט טיבייב אמר, שרוב הקשישים שהגיעו לארץ הם לא נולדו פה, אבל גם כשהגיעו לארץ לא כולם היו קשישים. הם הגיעו בגילאים, אם גם ניקח את שנות ה-90, אני כבר לא מדברת על שנות ה-80, מי שהגיע ב-1980 וב-1970. אני מדברת על אלה שהגיעו בגיל 40, בשנות ה-90, אז היום אחרי 22 שנה הם בגיל 62, זה נשים שיוצאות לגמלה. עכשיו, בגיל 40, אישה שעבדה לא משנה, במפעל, לא משנה באיזו עבודה, גם עבודה מסודרת, היא ב-20 שנות עבודה צברה את הפנסיה או פחות מהשלמת הכנסה שמקבלים היום קשישים שלא עבדו פה, או בדיוק כמו השלמת הכנסה, או קצת יותר מהשלמת הכנסה. ומה קורה עם הקשישים שלא מקבלים השלמת הכנסה, אבל הקצבה שלהם והפנסיה שהם צברו זה כמעט אותו דבר עם הקשיש שכן מקבל השלמת הכנסה? אין לו לא הנחות בארנונה, אין לו הנחות בתרופות, אין לנו הנחות בחשמל ועוד שורה של הנחות והטבות.

אם אנחנו כבר היום מדברים על הפנסיונרים ועל פנסיה, אנחנו צריכים לדבר על כל מה שקשור לנושא. גם קשישים שעבדו בחוץ לארץ והיום מקבלים פנסיה מרוסיה, אנחנו צריכים היום לבדוק אם יש פה גורמים מהביטוח הלאומי, אז שיגידו לנו בדיוק על איזה סכומים מדובר ומה הביטוח הלאומי עושה. זאת אומרת כי קשישים, כמו שרוברט אמר שהוא מקבל מכתבים, גם אני מקבלת מכתבים שקשישים שמקבלים פנסיה מרוסיה אז מורידים להם את השלמת ההכנסה. אז אם מישהו יכול היום להסביר את זה, על איזה סכום מדובר וכמה מהשלמת הכנסה או בכלל מורידים את כל הסכום, או מורידים איזה שהוא חלק. אם יש פה מישהו מהאוצר שיסביר לנו איך קשיש שהוא כן עבד פה בארץ, איך הוא יכול בכלל לחיות עם סכום 2,500-3,000 שקלים, במיוחד עולים חדשים שהם הגיעו לארץ וכמו שאנחנו יודעים דיור סוציאלי הם לא יוכלו לקבל אז רכשו את הדיור ולקחו את המשכנתאות. פה סביב הנושא הזה יש כל כך הרבה שאלות, אז פשוט טוב אם יש פה גורמים מהמשרדים הרלבנטיים, טוב לדעת מה הם חושבים ומה היום עושים לגבי אותם קשישים שמקבלים את הקצבה הכל כך נמוכה.
היו"ר רוברט טיבייב
תודה גברתי, ליה שמטוב. הבעיה בגדול בתפיסה, ואני לא בטוח שאנשים מבינים את מצב הקושי של הקשישים העולים. ובאמת הבעיה היא בתפיסה, והיום, ממש טרי, אני גר באופקים ובאופקים גם מטבע הדברים גם גרים הרבה קשישים והיום קיבלתי פנייה שראש העיר מסרב לתת להם אפשרות לקבל את הנציג של השגרירות, לארגן להם את הפנסיות, לדבר הכי חשוב, כמו שאני רואה את זה פשוט פקידון שבאמת לא מבין את הבעיה. ואנחנו צריכים להילחם נגד התופעות מהסוג הזה.

ודבר נוסף אני רוצה להזכיר כי אמרתי, הבעיה בתפיסה. גם הכנסת לא השכילה להבין מה גורם הבעיה. היום ממש ביטלנו כמה אוטובוסים והקשישים דוברי הרוסית רצו להגיע לפה וביקשנו מהכנסת תרגום סימולטני. מכמה סיבות, אני לא רוצה לציין אותן, הכנסת סירבה. זו בדיוק הבעיה. הבעיה בתפיסה, שאנחנו רואים שחלק גדול של הקשישים דוברי רוסים, במקרה הנתון שיש לי, ששודדים אותם, סליחה על הביטוי – שאונסים אותם. רק 8% מתוכם מגישים תלונות. למה? נתון מאד מעניין. רק 8% מסיבה אחת פשוטה, כי הם לא מאמינים למערכת, הם לא מבינים את השפה. אז על זה בדיוק הכנסת הייתה צריכה להגיד את הדבר ולשים את זה על סדר היום. אבל כמו שאנחנו רואים נכון להיום, הכנסת עדיין לא השכילה להבין את עומק הבעיה, אבל על זה נדבר גם במליאת הכנסת. היה חשוב לי לציין את זה גם פה, והייתה לי שיחה עם יושב ראש הכנסת רובי ריבלין. עוד הפעם, אני חושב שהבעיה היא שהם לא מבינים את העומק של הבעיה, ולצערנו הרב הקשישים מרגישים מבודדים וזה הדבר הכי רע.
אנחנו נתחיל, אני רוצה התייחסות של נציג משרד האוצר, דני שפר, בבקשה.
דני שפר
תודה רבה. פקודת מס הכנסה משופעת בהטבות מס לעולים חדשים ולעולים ותיקים, וההטבות נוגעות לכל סוגי ההכנסות ולנושא הקצבאות בפרט. ככה שאני חושב שחשוב להבין ולהיות מודעים לכל ההטבות שמגיעות לעולים, כי ההטבות באמת הן רחבות מאד. אני יכול לסקור בקצרה את ההטבות שיש בדין הקיים, תוך התמקדות כמובן בנושא הקצבאות.

אז ככה, עולים חדשים וכאן זה הדגש על עולים חדשים, שהגיעו לישראל משנת 2007 ואילך, פטורים ממס במשך 10 שנים מהכנסותיהם מקצבאות שהם קיבלו מכל מדינה שהיא שמחוץ לישראל. לגבי עולים שהגיעו לפני 2007, הפטור ניתן למשך תקופה של 5 שנים. אני מבין שכאן רלבנטי יותר מה קורה בסיום תקופת הפטור, כשלמעשה אותו עולה חדש נכנס לרשת המס, ככל שזה נוגע לעניין הקצבאות. אז פקודת מס הכנסה אימצה מנגנון נורא פשוט, כדי לא לפגוע בעולים החדשים והיא קבעה בצורה כזאת, ואני מקריא מסעיף 9 ג' בפקודת מס הכנסה :
"סכום המס על קצבה שמקורה מחוץ לישראל, שמקבל יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה, כלומר יחיד עולה חדש, או לתושב חוזר ותיק", זה חל גם על תושבים חוזרים, "בשל עבודתו במדינת החוץ", כלומר מדובר בקצבה שמקבלים בגין עבודה שנעשתה בעבר במדינה שבה העולה החדש עבד טרם עלייתו לישראל, ועכשיו זה הנקודה החשובה: "סכום המס לא יעלה על סכום המס שהיה משלם על אותה קצבה במדינה שבה משולמת הקצבה, אילו היה נשאר תושב אותה מדינה".

כלומר, המנגנון שנקבע הוא כזה – אנחנו בוחנים מה סכום המס שהיה משלם העולה החדש אילו הוא לא היה עולה לישראל והיה נשאר לעבוד באותה מדינה זרה ואנחנו באים ואומרים – סכום המס כאן בישראל לא יהיה גבוה יותר מסכום המס שהיה משלם במדינה הזרה, אילו היה נשאר בה ולא היה עולה לישראל. כדי להשלים את התמונה קובעת האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לרוסיה וגם הסעיף הזה הוא סעיף שחוזר על עצמו בכל האמנות של ישראל, שזכות המיסוי הבלעדית היא למדינת ישראל. ככה שמצד אחד אנחנו באים ואומרים – במדינה הזרה לא יחייבו אותך במס בכלל ---
היו"ר רוברט טיבייב
דני, בבקשה, תרשה לי, בבקשה. אנחנו לא מדברים על כפל מס. זה באמת לא מעניין אותנו, זה סיפור אחר. עצם העובדה שלוקחים מהם מס, מאנשים שהם מתחת לקו העוני, האם זה מוסרי בכלל? זאת השאלה שלי. זאת השאלה שאני שואל את ה---
קריאה
מדובר על אנשים שמקבלים השלמת הכנסה.
היו"ר רוברט טיבייב
סליחה, סליחה, אני אתן לך זכות דיבור. עצם העובדה שאנחנו גובים מהם מס הכנסה, מהאנשים שחיים מתחת לקו העוני וזה לא משנה כמה שנים הוא בארץ וזה בכלל לא משנה מתי הוא הגיע. המצב שלא לא ישתפר, הוא לא השתנה, זאת השאלה.
דני שפר
אוקי, בסדר, ברשותך. קודם כל שאלות מוסריות אני לא הכתובת, אני פקיד במס הכנסה ואני לא יכול להתייחס לשאלות מוסריות. אני יכול להציג את הדין הקיים מבחינת פקודת מס הכנסה. אז כמו שאמרתי, מכיוון שהעולה עלה לישראל מצבו לא מורע, כי הוא לא ישלם אגורה יותר ממה שהוא היה משלם אילו לא היה עולה לישראל. מעבר לזה יש את הפטורים ל-5 ו-10 שנים, תלוי בתקופת העלייה לישראל ומדרגות המס הן כמובן בשיטה הפרוגרסיבית של מס שולי. מתחילים משיעור מס נמוך של 10% בלבד, עד הכנסה שנתית של 60,000 שקלים, ומכאן ואילך זה עולה, ככל תושב ישראל רגיל.
ליה שמטוב
זאת אומרת אם הם מקבלים איזה שהוא סכום שזה 2,000 שקלים בישראל, את הקצבה ממקום העבודה הקודם, אז 10% מהסכום?
דני שפר
עוד פעם, קודם כל הם לא ישלמו, יש תקרה למס שהם חייבים. אם בחו"ל, לפני, אם הם היו נשארים תושבי חו"ל ושם בחו"ל היו משלמים 5% מס, אז פה בישראל הם גם ישלמו 5% מס, הם לא ישלמו יותר ממה שהם היו משלמים בחו"ל, אילו הם לא היו עולים למדינת ישראל.
ליה שמטוב
יש לכם טבלה לפי המדינות כמה?
דני שפר
בכל פקידי השומה מודעים לסעיף הזה ובוודאי מיישמים אותו, כן.
היו"ר רוברט טיבייב
בבקשה, רק תציג את עצמך לפרוטוקול.
אברהם שרנופולסקי
שמי אברהם שרנופולסקי, סגן נשיא של העמותה חזית הכבוד. אנחנו מאחדים יותר מ-150 ארגונים ציבוריים, כולל התאחדויות, יוצאי רוסיה, יוצאי אוקראינה, יוצאי רוסיה הלבנה ועוד ועוד.

כמו שאמרה חברת הכנסת ליה שמטוב, בקרב העולים קיימים שתי קבוצות של גמלאים עולים. קבוצה ראשונה, אלה שעלו ארצה בגילאי פנסיה והם מקבלים קצבת זקנה והשלמת הכנסה; והקבוצה השנייה שהם עבדו פה כ-10-15 שנים ולא צברו. או לא צברו בכלל, או צברו פנסיה כל כך קטנה, שקשה אפילו להגיד על הפנסיה הזאת. וכ-90,000 קשישים עולים נמצאים עכשיו מתחת לקו העוני. כ-50,000 משפחות גרות בדירות שכורות ונאלצות לשלם יותר מ-70% מהקצבאות שמשלמים מהביטוח הלאומי. זאת אומרת הם נמצאים עמוק עמוק מתחת לקו העוני. ואלה שמקבלים פנסיה ממדינות המוצא, יש להם קודם כל גבול לפנסיה שלא משפיע על השלמת הכנסה, וגם יש גבול לאלה שמקבלים פנסיה שהם הרוויחו פה בארץ. וקודם כל יש לציין שיש הבדל בין הגבולות האלה לאלה שצברו פה פנסיה, יש להם גבול יותר נמוך ויש גבול לגמלאים עולים שלא עבדו פה, והגבול הזה יותר גבוה. זה דבר אחד. זאת אומרת יש אפליה, איני יודע בגלל מה ולפי איזה סיבות.
דבר שני, כשאנחנו מדברים על אנשים שמקבלים פנסיה ממדינות המוצא, אז זה לא מוסרי. זאת אומרת כמו שאמר חבר הכנסת רוברט טיבייב, לא מוסרי להגביל את הסכום של הפנסיה, במיוחד כשאנחנו מדברים על אנשים מקבלי השלמת הכנסה, שאין להם כסף בכלל לשלם על שכר דירה. אז צריך לשנות את המצב לגמרי. והגבולות האלה הם בעצם לא משפיעים הכלכלה של מדינת ישראל. זה לא משפיע עליהם. אז צריך לשנות את המצב באופן משמעותי. תודה רבה.
היו"ר רוברט טיבייב
תודה, תודה אברהם. בבקשה.
דני שפר
אני רוצה להתייחס לנקודה שדיברת עליה לגבי אפליה. אז אם מדברים על אפליה בין קצבה שאדם צבר בעבודתו בישראל לבין קצבה שאדם צבר בעבודתו מחוץ לישראל, אז יש אפליה אחת והיא אפליה לטובה של הקצבאות, של המס על הקצבאות שאדם צבר בשל עבודתו מחוץ לישראל. כי אנחנו באים ואומרים דבר כזה – מעבר לפטורים שנקבעו לתקופות של 5 ו-10 שנים, תלוי בתקופת העלייה, אנחנו באים ואומרים ככה – העולה החדש ישלם את הקצבה שהוא צבר מחוץ לישראל, כנמוך מבין האפשרויות הבאות: אפשרות אחת זה מה שהוא היה משלם בחו"ל אילו הוא לא היה עולה לישראל ונשאר בחו"ל. אפשרות שנייה זה התקרות שיש בישראל, אילו הוא היה מפיק את ההכנסה פה בישראל. אנחנו אומרים אנחנו לוקחים את הנמוך מביניהם, ככה שהאפליה היא לטובה לגבי קצבאות מחו"ל. גבי הנקודה השנייה שאתה התייחסת אליה, וזה התקרות שזה במרבית המקרים רלבנטי דווקא לקצבה שמופקת בישראל וזה רלבנטי לכל אזרחי ישראל, בלי חלוקה לעולים חדשים או לא עולים חדשים, אז זו נקודה רחבה מאד שהיא במדיניות המחוקק, אני לא יכול להתייחס לזה.
היו"ר רוברט טיבייב
תודה. אנחנו מקבלים בברכה את חברת הכנסה מרינה סולודקין.
מרינה סולודקין
אני מתנצלת.
היו"ר רוברט טיבייב
אני חייב לציין שפנינו לכל חברי הכנסת בשביל לתמוך בנו, להפעיל לחץ על יושב ראש הכנסת רובי ריבלין. ממרינה סולודקין מיד קיבלתי את התגובה, מרינה באמת באמת תודה. אני כבר לוקח אחריות על עצמי. אם הכנסת לא השכילה לאשר לפחות תרגום, פה בוועדה אני אתן זכות לכל אחד ואחד שירצה לדבר ברוסית. אני מאד מקווה שיוליה תעזור לנו בתרגום. אז לא צריך לדאוג פה בוועדה. דרך אגב, אני חייב לציין עוד דבר אחד שאני מאד מודה ליושב ראש הוועדה דני דנון, שהסכים לתת לנו את הבמה לפחות, כי רוב הוועדות לא התייחסו לנושא בכלל, לצערנו הרב. אז דוד, בבקשה, דוד פרוגרביסקי.
דוד פרוגרביסקי
(מדבר ברוסית).
היו"ר רוברט טיבייב
יוליה, ממש לקצר את הדברים.
יוליה צירולניק
(מתרגמת) אוקי, עלה לפני 18 שנים, הוא פנסיונר. לפני שנתיים כל הקבוצה שעבדה במפעל מצות מסוים גיבשה מכתב ושלחה לכל חברי הכנסת דוברי הרוסית ולרוב חברי הכנסת דוברי עברית גם.
דוד פרוגרביסקי
(מדבר ברוסית).
יוליה צירולניק
(מתרגמת). המהות של המכתב, זאת אומרת הוא לציין שרק שני חברי כנסת הגיבו למכתב הזה, הגברת חברת הכנסת מרינה סולודקין וחבר הכנסת רוברט טיבייב, שאמר שהוא ינסה לעזור ככל יכולתו, בגבולות של היכולות שלו. מדובר על עבודה עונתית כמו אפית מצות, שזה נמשך כחצי שנה והשכר בחודש זה כ-3,000 שקלים. אבל המכתב אמנם זכה למענה של הגברת מרינה סולודקין, אבל לא היה אפשר לעשות עם זה כמעט כלום, מפני שהקואליציה הנוכחית לא ממש מעוניינת להתעסק בשכבות החלשות של החברה והדבר נעצר.

דוד מתייחס לעובדה שחברי הכנסת לא אמורים רק לככב בתכניות טלוויזיה, רדיו ולהצטלם בתקשורת, אלא גם לעשות משהו למען השכבות החלשות. כמובן שהשכבה החלשה היא פחות מעניינת ופחות מצטלמת טוב, אבל היא עדינה חיה וקיימת וזקוקה לעזרה.
היו"ר רוברט טיבייב
דוד, עוד הפעם, אין לך בעיה להבין עברית, נכון? אוקי, הבנו. בבקשה.
מרינה סולודקין
אני אגיד לך, אז קודם כל כל שנה אנחנו פונים עם הבעיה של עבודה עונתית. למה? בגלל שזה לא רק מפעל למצות, זה גם כל אלה שעובדים בקציר, שעובדים בעבודות ---
היו"ר רוברט טיבייב
כן, כן, זה ברור, ברור.
מרינה סולודקין
עונתיות. אין נכונות ואין יכולת. לא בגלל שלא יודעים ולא שמים לב. את הטענות אני שומעת כל הזמן. אנחנו עם רוברט כל יום רביעי ---
היו"ר רוברט טיבייב
מרינה, עוד פעם, לא באנו להתנצל פה.
מרינה סולודקין
לא, לא, אני לא אוהבת את הטענות למה. בגלל שכל כך הרבה עבודה, כל שבוע שתיים שלוש הצעות חוק שאין להן סיכוי לעבור. אין להן סיכוי לעבור.
היו"ר רוברט טיבייב
דוד, עוד הפעם, חשוב לי להבין. הבנת על מה מדובר, אם כן נמשיך הלאה. דוד זה סיפור אחר, התביעות באות בסוף. ליה שמטוב, בבקשה.
ליה שמטוב
דוד ולכל המשתתפים פה, אני לא קיבלתי ממך את המכתב, אבל את הבעיה מוכרת ואני לפני חודשיים דיברתי עם גברת דומיניסיני, היא הייתה אצלי פה בכנסת, והעליתי בפניה את הבעיה. פה לא צריכה להיות שום חקיקה. ביטוח לאומי רשאי לעשות את זה בלי חקיקה. חקיקה קודם כל זה לוקח זמן. קריאה טרומית, אחר כך זה עובר לוועדה, אחר כך זה קריאה ראשונה, זה עובר עוד פעם לוועדה, קריאה שנייה ושלישית. לפעמים חוק כשהוא עובר זה שנה, שנה וחצי, שנתיים וחוק של עובדי קבלן זה ארבע שנים, אז יש דברים שביטוח לאומי יכולים לעשות את זה. היא אמרה שהיא תבדוק את זה, היא תיתן לי תשובה. נכון שעברו חודשיים, אבל אצלי אני נותנת, היא בכל זאת מנכ"לית של הביטוח הלאומי.
מרינה סולודקין
כבר לא.
ליה שמטוב
אם לא, אז יש מישהו אחר. אבל פה לא צריכה חקיקה. חוץ מזה, עבודות כאלה זה לא רק בעיות בביטוח לאומי, זה גם בעיות לאנשים שהם גרים בדיור סוציאלי. כשבדיור סוציאלי הקשישים הם צריכים לקבל הנחה שנתית, הם מביאים את תלושי המשכורת, מסתכלים על תלושי המשכורת של שלושה חודשים אחרונים, ואחר כך מעלים את השכר. פה צריכים עוד פעם, ואני מבקשת מהוועדה לפנות לביטוח הלאומי ובביטוח הלאומי יכולים לסדר את זה בלי שום חקיקה.
היו"ר רוברט טיבייב
דוד, עוד הפעם, אנחנו נחזור על זה בסוף, חשוב לי להבין אם הבנת את התשובות. זה חשוב לי עכשיו בשלב הזה.
דוד פרוגרביסקי
(מדבר ברוסית)
היו"ר רוברט טיבייב
אוקי, איזו תשובה קיבלת?
דוד פרוגרביסקי
(מדבר ברוסית)
היו"ר רוברט טיבייב
דוד, בבקשה, הבנו. הבעיה היא שהוא דיבר עם הביטוח הלאומי ואמרו לו שזה צריך לעבור דרך חקיקה. זה התשובה שהוא קיבל מהביטוח הלאומי.
מרינה סולודקין
וכשיש חקיקה היא אומרת בחקיקה אי אפשר להעביר את זה.
היו"ר רוברט טיבייב
תיכף נשמע את הנציגה של הביטוח הלאומי. נמצאת פה נציגה של הביטוח הלאומי.
מזל דהרי
כן, מזל דהרי.
דוד פרוגרביסקי
אבל הכנסת זה יותר גבוה מהביטוח הלאומי.
ליה שמטוב
אבל יש תקנות שאפשר לסדר אותן.
היו"ר רוברט טיבייב
שנייה דוד, לצערנו הרב האוכלוסייה לא כל כך מבינה איך זה עובד. מזל דהרי מהביטוח הלאומי, בבקשה, תתייחסי לנושא הזה ספציפית, אחר כך נתייחס לפנסיות ומיסוי וכן הלאה.
מזל דהרי
אוקי, אני עובדת באגף זקנה ושארים ולא בנושא שהוא דיבר, בנושא תיקון החקיקה.
היו"ר רוברט טיבייב
את יכולה להתייחס לנושא הספציפי הזה?
מזל דהרי
לנושא של עובד עונתי, למה ההתייחסות? זאת אומרת אני לא הבנתי את הבעיה. האם זה קשור לקצבת זקנה, להשלמת הכנסה, לא כל כך הבנתי.
ליה שמטוב
כן, כן.
מזל דהרי
אם זה קשור לקצבת זקנה אז כל הכנסה נבחנת ויש אפשרות גם לבחון את ההכנסה הזאת על פי הכנסה שנתית. אז השאלה היא האם מדובר בעולה שעלה מעל הגיל, או בעולה שעלה מתחת לגיל. אז אם זה עולה שעלה מעל לגיל – אז כל הכנסה נבדקת לעניין הזכאות לגמלת זקנה מיוחדת לפי ההסכם. ואם זה עולה שעלה מתחת לגיל – אז כשהוא מגיע לגיל זקנה הוא מקבל את קצבת הזקנה בגיל המתונה, אנחנו בודקים את ההכנסות. אז יש אפשרות גם לבחון הכנסות לפי בדיקה שנתית. אז אני לא כל כך הבנתי במה מדובר.
ליה שמטוב
מי שמקבל השלמת הכנסה ובאותו חודש הוא מקבל 3,000 שקלים, 4,000 שקלים.
מזל דהרי
אוקי, אז אני אתייחס להשלמת הכנסה.
ליה שמטוב
וזה כאילו ההכנסה השנתית שלו, אז מתייחסים לאותו חודש.
מזל דהרי
אוקי, אני אתייחס להשלמת הכנסה. חוק השלמת הכנסה הוא לא חוק של הביטוח הלאומי ואנחנו מיישמים אותו. ויש סעיף בחוק הבטחת הכנסה שאומר שכל הכנסה נלקחת בחישוב ההכנסה. והרציונל הוא שהשלמת הכנסה היא הכנסה קיומית לאותו אדם, ואם באותו חודש הוא עובד, אז לוקחים פר חודש האם יש זכאות או אין זכאות. אז אם צריך לעשות תיקון חקיקה – אז אני לא, זאת אומרת ---
היו"ר רוברט טיבייב
עכשיו את מבינה את הסוגיה, את המהות של הבעיה?
מזל דהרי
אני מבינה את הסוגיה. לפי חוק הבטחת הכנסה ---
היו"ר רוברט טיבייב
מזל, זה חשוב לי. אני עכשיו רוצה לשתף פעולה עם הביטוח הלאומי. זה קצת קיצוני להגיד את זה, אני באמת רוצה. אם את מבינה את מהות הבעיה.
מזל דהרי
אני הבנתי את מהות הבעיה.
היו"ר רוברט טיבייב
אפשר לסדר על ידי הצעת חוק, אני צריך עזרה, אנחנו צריכים עזרה.
מזל דהרי
אז צריך לפנות לתיקון החקיקה, זה עניין של הליך.
היו"ר רוברט טיבייב
מזל, אני אגיד לך יותר מזה. עכשיו אנחנו משפילים את עצמנו. מניסיון קטונתי, לפעמים חברי כנסת לא יודעים בדיוק מה לעשות ואיך לעשות. לפעמים אנחנו מוציאים ים של אנרגיה ומרץ ולא מצליחים לעשות שום דבר. לפעמים פקיד יכול להגיד לנו שצריך לשנות פה את הפסיק הזה וזה מספיק. פה אני צריך, אני מבקש ממך עזרה. מזל, האם הביטוח הלאומי, האם מזל מוכנה לשתף, לעזור לנו בסוגיה, לעזור לאנשים כמו דוד, זאת השאלה עכשיו, שאלה מוסרית.
מזל דהרי
אני יכולה רק להגיד דבר אחד, שאם צריך לשנות את חוק הביטוח הלאומי ---
היו"ר רוברט טיבייב
מזל, אל תהיי פוליטיקאית בבקשה. אני צוחק.
מזל דהרי
לא, לא, לא. אני מייצגת אמרתי את אגף זקנה ושארים ואנחנו מיישמים גם את חוק הבטחת הכנסה. אם אנחנו ---
היו"ר רוברט טיבייב
אוקי, הבנתי מזל. אני באופן אישי יכול להיפגש איתך, לקבוע פגישה ולדבר על זה?
מזל דהרי
כן.
היו"ר רוברט טיבייב
לכוון אותנו לפתור את הבעיה.
מזל דהרי
אני אנסה. מה שאני יכולה לעשות אני אעשה.
היו"ר רוברט טיבייב
אוקי, הבנו. דוד, ממש סיכום קצר. (מדבר ברוסית). אני מתנצל.
ליה שמטוב
יש החלטות של הוועדה שאפשר לפרסם. ההחלטות האלה (מדברת ברוסית) וביטוח לאומי ---
היו"ר רוברט טיבייב
אוקי, חברה, אנחנו בוועדה, הכל צריך להיות רשום בפרוטוקול. תודה. שם, שם משפחה לפרוטוקול.
ולדימיר טופלד
ולדימיר טופלד, עמותת פרקטיקה, אני בן 83. הגעתי לישראל ב-78', אחרי 12 שנים שאני הייתי סירובניק. השאלה שלי היא כזאת, בביטוח הלאומי יש אינסטרוקציה, (מדבר ברוסית).
יוליה צירולניק
(מתרגמת) השאלה שלו לגבי ביטוח לאומי – אם אדם שמקבל השלמת הכנסה נעדר מהארץ במשך 72 ימים, אז השלמת ההכנסה שלו נשארת, נכון? לא מורידים אותה.
מזל דהרי
אם הוא נעדר לאחר 72 יום בשנה קלנדרית ---
יוליה צירולניק
לא, 72, לא מעבר.
מזל דהרי
עד 72 לא שולל זכאות להשלמת הכנסה.
יוליה צירולניק
עד 72. יפה, עכשיו הוא אומר שאם נעדרים 4 פעמים במשך ---
מזל דהרי
או לחילופין אם הוא יוצא מעל שלוש פעמים בשנה, אז בפעם הרביעית זה כן שולל.
ולדימיר טופלד
(שואל ברוסית)
יוליה צירולניק
(מתרגמת) גם אם כל היציאות מהארץ היו לצורך קבלת טיפול רפואי?
מזל דהרי
זה תלוי. אם זה לצורך קבלת טיפול רפואי שהוא לא יכול לקבל את זה בארץ, אז אנחנו מבקשים אישור מקופת חולים שאכן הטיפול הזה לא ניתן לקבל אותו בארץ, ויש התחשבות בנושא זה.
יוליה צירולניק
(מתרגמת לרוסית).
היו"ר רוברט טיבייב
אוקי, מסוגיה של כל מיני שאלות אני מבין שאנשים לא מודעים מה קורה במוסד לביטוח לאומי. האם יש במוסד לביטוח לאומי דובר רוסית שיכול לענות לכל מיני שאלות ותשובות?
מזל דהרי
יש לנו דובר רוסית. א' יש גם את אתר האינטרנט שהוא גם ברוסית.
היו"ר רוברט טיבייב
ואפשר לשאול שם שאלות, אפשר לפנות?
מזל דהרי
שאפשר גם לשאול שם וגם אפשר לעיין באתר האינטרנט, כי יש שם גם התייחסות לגבי יציאות לחו"ל לעניין השלמות הכנסה וזכאות.
אברהם מיכאלי
כמה אחוז את חושבת יש להם גישה לאינטרנט?
מזל דהרי
אני רק מציעה ואני אומרת שיש גם תרגום של האתר שלנו לרוסית.
היו"ר רוברט טיבייב
בן אדם שאין לו גישה לאינטרנט, ואנחנו מכירים את המקרים שזקנה בת 89 בחיים לא יודעת מה זה אינטרנט ומחשב, וחברות הסלולר גובות ממנה כסף על גלישה באינטרנט. אנחנו מכירים גם את הדברים האלה. מה צריך לעשות זקן שאין לו גישה לאינטרנט, ויש לו כל מיני שאלות מסוג זה, שהוא יכול לפתור אותן בצ'יק בביטוח הלאומי, איך הוא יעשה את זה?
מזל דהרי
צריך לפנות דרך תלונות הציבור או לפנות לסניף, ואז יש לנו מישהי שמתרגמת את כל המידע הזה לרוסית ועונה.
היו"ר רוברט טיבייב
יש איזה שהוא מספר טלפון לדוברי רוסית?
מזל דהרי
קוראים לה אלה, היא יושבת בתל אביב ואני מוכנה לבדוק את זה.
היו"ר רוברט טיבייב
אני רוצה לברר, יש לי איזה שהוא מספר טלפון לדוברי רוסית, לעולים, לדוברי אמהרית?
מזל דהרי
אני אומרת, בכל סניף יש אפשרות להגיש איזו שהיא שאלה או סוגיה ואז אני מניחה שכל סניף עונה. יש בכל סניף דובר רוסית. אני לא חושבת ש ---
מרינה סולודקין
קודם כל זה לא נכון. היינו בביקורים בסניפים שאין דוברי רוסית.
היו"ר רוברט טיבייב
מרינה, בבקשה, לא נתווכח עכשיו.
ליה שמטוב
אבל יש מתנדבים.
היו"ר רוברט טיבייב
רבותי בבקשה, מזל תהי איתי. יש מספר טלפון מסודר שלמספר הזה אפשר להתקשר ולקבל כל מיני תשובות ברוסית?
מזל דהרי
אני אבדוק את זה.
היו"ר רוברט טיבייב
אוקי, תודה, הבנו.
ולדימיר טופלד
(מדבר ברוסית)
יוליה צירולניק
הוא שואל למה מורידים לא על פעם רביעית של יציאה לחו"ל, אלא על כל ארבע היציאות, למה מורידים את השלמת ההכנסה.
מזל דהרי
כי חוק הבטחת הכנסה כך קובע. זה בעצם תיקון חוק שהיה למי שמקבל קצבת זקנה, בניגוד למי שטרם הגיע לגיל זקנה וההטבה הזאת ניתנה להם כדי לתת להם אפשרות שבעצם בפעם הרביעית אנחנו שוללים את היציאה ואת ה ---
היו"ר רוברט טיבייב
בסופו של דבר זה סוג של ענישה, כך אני מבין את זה.
מזל דהרי
זה לא ענישה. אם אתה רואה את זה כענישה ----
היו"ר רוברט טיבייב
אז מה זה אם לא? אלא אם כן?
מזל דהרי
הרציונל אומר שבעצם הבטחת הכנסה ניתנת כאמצעי קיום שוטף למי שנמצא בארץ. אז אם הוא לא נמצא בארץ אז חזקה שיש לו איזו שהיא הכנסה שהוא בעצם מממן את הנסיעות שלו. זה הרציונל מאחורי זה.
היו"ר רוברט טיבייב
אבל מזל, תסכימי איתי, זאת עובדה אם הוא עשה טעות – מענישים אותו.
מזל דהרי
אני לא קובעת את החוק.
היו"ר רוברט טיבייב
אוקי, הבנתי. עוד דבר אחד, עכשיו תוך כדי ועדה את יכולה לבדוק אם יש איזה שהוא מספר טלפון לדוברי רוסית בביטוח הלאומי?
מזל דהרי
אני אבדוק, אמרתי שאני אבדוק.
היו"ר רוברט טיבייב
עכשיו, תוך כדי הוועדה אפשר לברר את זה? SMS או משהו, אנחנו מחכים.
מזל דהרי
אני מוכנה לבדוק עם האחראית של האינטרנט האם יש טלפון לדוברי רוסית.
היו"ר רוברט טיבייב
אוקי, תודה.
ולדימיר טופלד
(מדבר ברוסית)
היו"ר רוברט טיבייב
אני מתנצל בפני לא דוברי רוסית. אנחנו ממשיכים. אברהם, אתה רוצה להגיד משהו?
אברהם מיכאלי
אני מבחינתי מבין שבאנו לשמוע היום את הבעיות ואני שמח שהמבוגרים נמצאים כאן איתנו, בוא נשמע אותם. אנחנו כל הזמן מדברים.
היו"ר רוברט טיבייב
בבקשה, תציגי את עצמך לפרוטוקול.
עירית גוטמן
עירית גוטמן, המשרד לאזרחים וותיקים. רק רציתי לציין בקשר לשפה הרוסית, יש לנו את מוקד 8840* שמטפל בפניות של אזרחים ותיקים, ניצולי שואה ---
אברהם מיכאלי
כן, אבל אתם לא יכולים לעזור לביטוח הלאומי.
עירית גוטמן
ויש לנו מענה ברוסית, אז ככה שאפשר להתקשר ולשאול את כל השאלות שעלו פה ואנחנו מיידעים את האנשים על הזכויות שלהם, גם במכתב הביתה, כדי שלא ילך לאיבוד שום דבר בשיחה בעל פה.
היו"ר רוברט טיבייב
זה טוב.
עירית גוטמן
ואנחנו גם פונים בשמם של האזרחים הוותיקים לביטוח הלאומי לבירורים, לבדיקות, עוזרים להם למצות ---
אברהם מיכאלי
רק לידיעתך, שר הרווחה לא מצליח עליהם, אז איך אתם?
היו"ר רוברט טיבייב
זה טוב באמת וזה יפה שיש את מספר הטלפון הזה שדוברי הרוסית יכולים לפנות אליו, אבל הבעיה היא אם אתם יכולים לפתור את הבעיות של הביטוח הלאומי, כי רוב הבעיות נמצאות שם. נראה שלא.
עירית גוטמן
פשוט לא תמיד אנשים מודעים לזכויות שלהם כמו שאמרת.
היו"ר רוברט טיבייב
זה גם חשוב, את צודקת.
יוליה צירולניק
(מתרגמת לרוסית)
היו"ר רוברט טיבייב
8840*, אוקי. (מתרגם לרוסית) אני עוד פעם מתנצל. (מתרגם לרוסית).
ליה שמטוב
(מדברת ברוסית)
היו"ר רוברט טיבייב
ליה, בבקשה, אני חייב לציין את זה לפרוטוקול. הבעיה נמצאת לא רק בכנסת, הבעיה נמצאת גם אצל הקשישים, כי עצם הנוכחות פה מפגינה את הסוגיה של הבעיה ולמה חברי הכנסת לא פה, כי מבינים למה יושב ראש הכנסת סירב לתת את התרגום הסימולטני. כי הוא לא מבין, הוא באמת, אני לא מאשים אותו, הוא לא מבין שיש בעיה. למה הוא לא מבין? הוא לא רואה אותה. הוא לא רואה את אותם הקשישים דוברי רוסית שצועקים שיש להם בעיה. לא רואים אותם. פה באמת נמצאת הבעיה.
אוקי, ממשיכים. מזל, קיבלנו איזו שהיא תשובה?
מזל דהרי
כן, ניתן לפנות למוקד 6050* ושם בוחרים את השפה ואם בוחרים את השפה הרוסית, אז זה מוביל לנציג שדובר רוסית, ואם אין נציג באותו יום, אז הם שומרים את השאלה, מבקשים את הפרטים ואז הם חוזרים.
היו"ר רוברט טיבייב
הבנו. (מתרגם לרוסית). אוקי מזל, עכשיו אנחנו נעזור לביטוח הלאומי לפתור את הבעיה. חלילה וחס אני לא מאשים אותך מזל, אני רוצה, אני צריך אותך, אני זקוק לך לתיקון כל מיני חקיקות ואני מאד מקווה שאנחנו נשתף פעולה.
ולדימיר טופלד
מה המספר?
יוליה צירולניק
(מתרגמת לרוסית)
מזל דהרי
6050*.
היו"ר רוברט טיבייב
בבקשה.
ג'יסי ארבל
ג'יסי ארבל מהתאחדות עולי אמריקה וקנדה. אני רוצה בכבוד להזכיר לוועדה שיש עולים מכל העולם שמגיעים.
אברהם מיכאלי
נו, זה מה שרציתי לשמוע.
ג'יסי ארבל
וותיקים שמגיעים מכל העולם והמצב הספציפי, אנחנו כארגון וולונטרי, אנחנו נותנים הרבה ייעוץ פרטני והביטוח הלאומי בעניין הקצבאות עולה המון, ובזמן האחרון ובטח את יכולה להסביר לנו, יש את המצב שהעולים שמגיעים עם הפנסיה ובאים ומצהירים לביטוח הלאומי ויש אמנה ומקצצים להם את הקצבה הישראלית של הביטוח הלאומי, בגלל הצהרת ההכנסה, אבל בזמן האחרון וזה החמיר ואנחנו מקבלים המון המון טלפונים על הדבר הזה ---
ליה שמטוב
אז אנחנו רוצים לשמוע על איזה סכומים מדובר.
היו"ר רוברט טיבייב
ליה, שנייה.
ג'יסי ארבל
שמבקשים בדיעבד החזר של כספים שהוציאו, ולמי שחי ומארגן את החיים שלו על ההכנסה שיש לו בפנסיה, שפתאום יש בקשה להחזיר תשלומים, זה מאד מקשה כי מי שחי על פנסיה מקציב את עצמו לגמור את החודש ובדרך כלל לא גומר את החודש. אז אני רוצה קצת להבין יותר את הדבר הזה ולהזכיר שמכל הארצות יש אנשים שעולים ומכל ארץ ---
אברהם מיכאלי
אני אחדד את הדברים שלה, אני אגיד לך מה הבעיה. אני אחזק רגע את הדברים שלך. לפני כחודש ביטוח לאומי הביאו לנו תיקון לחוק שהם רוצים לחזק את מחלקת הגבייה שלהם, כתוצאה מכך שהרבה הרבה אזרחים מקבלים כספים שלא מגיעים להם, ואיך לדאוג להחזיר את הכסף הזה בחזרה. עכשיו, אנחנו שאלנו האם הם בדקנו פעם איך למלא את הטופס. הטפסים הם לא פשוטים למילוי. אני מדבר כרגע על אלה מבינינו שיודעים טוב עברית. בשפות אחרות אני לא מכיר את הטפסים להגיד לך כמה קל למלא. הבעיה היא שמבקשים מאזרח להצהיר כל מיני הצהרות בטופס ובגין כך אחר כך תובעים ממנו כסף בחזרה, והאזרח שממלא את הטופס לא מבין מה הוא כתב באותו סעיף, אין לו מישהו מתורגמן טוב, או מישהו שידריך אותו. לכן אני מחזק את הדברים שלך. יש הרבה בעיות עם המבוגרים במיוחד בנושא של ההחזרים. פתאום ביטוח לאומי מגלה אחרי 5 שנים שהוא הצהיר משהו לא נכון, ואז תובעים ממנו בחזרה את כל הכספים שהוא לא התכוון לגנוב כסף חלילה, הוא פשוט מאד הצהיר משהו שהוא הבין במילוי הטופס, ועכשיו אומרים לו אדוני, אתה חייב להחזיר 5 שנים כסף בחזרה, שהוא צריך לקחת משכנתא בשביל להחזיר את זה. לחזק את הדברים שלך.
היו"ר רוברט טיבייב
אוקי, לצערנו הרב גם נציג של משרד הרווחה לא הגיע לפה.
ולדימיר טופלד
(שואל ברוסית)
יוליה צירולניק
הוא עוד פעם שואל למה מורידים על כל ארבע יציאות לחו"ל, במקום רק על היציאה הרביעית.
היו"ר רוברט טיבייב
(מדבר ברוסית). שאלה טובה, מי ממשרד הבריאות יכול לתת את האישור שהוא צריך לצאת לתהליך קבלה.
יוליה צירולניק
הוא אומר אבל שבקופת החולים סירבו לתת לו והפנו אותו למשרד הבריאות.
היו"ר רוברט טיבייב
בקופת חולים סירבו לתת לו את האישור.
מזל דהרי
כי כנראה פונים לקופת חולים ---
היו"ר רוברט טיבייב
סירבו לתת לו.
יוליה צירולניק
ושלחו אותו למשרד הבריאות ובמשרד הבריאות גם סירבו לתת לו את האישור, כי הם לא נותנים אישורים מהסוג הזה.
מזל דהרי
אבל את הטיפול הזה, מה שחוק הבטחת הכנסה קובע שצריך אישור שהטיפול שהוא צריך לקבל, מקבל בחו"ל, הוא לא טיפול שהוא מקבל בארץ.
יוליה צירולניק
אישור ממי? מהרופא המטפל?
מזל דהרי
מהרופא המטפל.
יוליה צירולניק
ואם הרופא המטפל מסרב?
מזל דהרי
לא ידוע לי על כך. אני לא אחראית על קופת חולים, אבל זה הדרישות.
יוליה צירולניק
לא, אני שואלת ---
מזל דהרי
אז במידת הצורך אנחנו אולי מערבים את רופא המוסד לביטוח לאומי.
יוליה צירולניק
(מתרגמת לרוסית)
ולדימיר טופלד
(מדבר ברוסית)
יוליה צירולניק
הוא אומר שרופא המשפחה כן נתן לו אישור, אבל בביטוח הלאומי לא קיבלו את האישור והפנו אותו למשרד הבריאות על מנת להצדיק את היציאה לטיפול רפואי בחו"ל.
מזל דהרי
אז יכול להיות שרופא המוסד קבע שאת הטיפול הזה הוא יכול כן לקבל בארץ. אני לא יודעת. אני אומר באופן כללי.
יוליה צירולניק
באופן כללי, ברור.
מזל דהרי
אבל אני לא יכולה ספציפית לענות על השאלה הזאת.
יוליה צירולניק
(מתרגמת לרוסית)
היו"ר רוברט טיבייב
אוקי, אנחנו ממשיכים. עוד מישהו רוצה להתייחס?
ליה שמטוב
מזל צריכה לספר על הקצבאות. זה מעניין כמה מקבלים וכמה הם מורידים. היא צריכה להסביר לנו.
ולדימיר טופלד
(מדבר ברוסית)
יוליה צירולניק
(מדברת ברוסית)
היו"ר רוברט טיבייב
שאלה של ליה שמטוב לגבי קצבאות, מזל. אין בעיה, כל הלחץ עכשיו ---
מזל דהרי
את מפנה אלי את השאלה?
ליה שמטוב
כן, ביטוח לאומי, על הקצבאות שמקבלים מחו"ל, מהמקום שהגיעו ממנו.
מרינה סולודקין
זה לא קצבאות, זה פנסיה.
מזל דהרי
איך זה משפיע על הזכאות?
ליה שמטוב
פנסיה, פנסיה.
מזל דהרי
איך הפנסיות משפיעות על הזכאות?
ליה שמטוב
בדיוק.
מזל דהרי
אז ביטוח לאומי משלם קצבת זקנה וגמלת זקנה מיוחדת. אז זה תלוי על מה אנחנו מדברים. אז נבחין בין קצבת זקנה שקצבאות זקנה משולמת למי שעלה לארץ מתחת לגיל הקבוע לגביו, וכיום זה 62. והשלמת הכנסה היא נבדקת, הפנסיה לא נלקחת בחישוב הזכאות לקצבת זקנה, היא נלקחת לעניין חוק הבטחת הכנסה ולעניין תוספת תלויים, אם האישה או הבעל שבגינו משלמים את תוספת התלויים, מבקש את התוספת ועד גיל מסוים. כלומר, לפי הכללים הקבועים בחוק. לעניין זקנה, אני מדגישה, הפנסיה לא נלקחת כהכנסה. לעומת זאת, בגמלת זקנה מיוחדת, אם אדם עלה מעל הגיל, הפנסיה נלקחת בחישוב ההכנסה, וזה על פי ההסכם שנחתם בזמנו עם האוצר. וגמלת הזקנה המיוחדת היא בכפוף לכל הכנסה שיש לעולה, כולל פנסיה. אז לכן יש לנו מודדים שאנחנו בודקים את הזכאות והמודד ליחיד לפנסיה מעל גיל 70, זה 2,723. זאת אומרת שאם אדם שעלה לארץ מעל גיל 62 והוא הגיע לגיל המזכה אותו לקצבת זקנה והוא מקבל פנסיה בסכום של 1,500-2000 שקלים, אז הוא יכול לקבל גמלת זקנה מיוחדת מלאה. עכשיו זה הזכאות לגבי גמלת זקנה מיוחדת.

לגבי חוק הבטחת הכנסה, זה סעיף אחר ולאחר מכן אנחנו בוחנים את הזכות שלו להגדלת הקצבה לעניין חוק הבטחת הכנסה. בחוק הבטחת הכנסה יש disregard של 13%. זאת אומרת ליחיד זה 1,080. אז יכול להיות שאותו אדם יכול לקבל השלמת הכנסה יחסית. זאת אומרת או שאנחנו יכולים לשלול לו את הזכאות עקב הפנסיה שיש לו.
ליה שמטוב
מתי תיקנו בפעם האחרונה את הרף של 1,080 שקלים.
מזל דהרי
את הרף תיקנו כמדומני בחוק ההסדרים ל-24%, כאשר יש הכנסה מעבודה והכנסה מפנסיה. אבל את הרף של הפנסיה לא תיקנו.
מרינה סולודקין
אז מה שאני אומרת לך, בשנה שעברה, בינואר, אני הגשתי את החוק להגדיל את ה-disregard עד 25% מהכנסות מחוץ לארץ, זה ליחיד, ו-30% לשניים. מה אתם עשיתם? וגברת דומיניסיני, שאין לי מילים לומר מה היא עשתה, כל שלוש השנים של הכנסת הזאת, לכל חוק של ביטוח לאומי גברת דומיניסיני אומרת לא, נותנת הסברים לאנשים שיש השכלה כלכלית לא ראויים בכלל, אז ב-11 בינואר 2011, ה-disregard שאני הצגתי הפילו את החוק.
מזל דהרי
נפל, כן, זה ידוע לי.
מרינה סולודקין
נפל, נפל, נפל.
היו"ר רוברט טיבייב
מה זה נפל? מישהו הפיל. שום דבר לא נופל.
מרינה סולודקין
זה הם הפילו ו- (מדברת ברוסית).
היו"ר רוברט טיבייב
(מדבר ברוסית)
מרינה סולודקין
(מדברת ברוסית)
היו"ר רוברט טיבייב
דני, אתה לא מבין? כמה זמן אתה בארץ?
ולדימיר טופלד
(מדבר ברוסית)
מרינה סולודקין
מה שאני אומרת, שיש חוקים אבל להעביר את החוקים גם ביטוח לאומי נגד, גם קואליציה נגד בגלל שזה כסף.
היו"ר רוברט טיבייב
לא, עם הביטוח הלאומי אנחנו התחלנו לשתף פעולה, מזל, ככה אני מבין את זה.
מרינה סולודקין
אבל תשאלי אותה אם היא מוכנה ---
היו"ר רוברט טיבייב
היא מוכנה, היא מוכנה, כבר סגרנו. יש גם בביטוח הלאומי אנשים טובים, יש. מזל, רק בקשה אחת, באמת בקשה אחת. כל מה שאמרת לנו פה, בבקשה, לוועדה בכתב. כל הנושאים שפרטת לנו פה, בבקשה לוועדה בכתב. אנחנו נתרגם את זה ונעביר לתקשורת, כי אנשים צריכים להבין איפה הבעיה. אנשים לא יודעים על מה מדובר, זאת הבעיה. אנחנו יכולים לקבל את זה?
מזל דהרי
אני כל כך דיברתי הרבה שאני כבר לא זוכרת.
היו"ר רוברט טיבייב
לא, לא, תכתבי על הנושאים שדיברנו, תשלחי לנו בכתב, זה הכל. ועוד דבר אחד, קצבת זקנה צמודה למדד נכון?
מזל דהרי
קצבת זקנה היא נגזרת מהשכר הממוצע במשק.
יוליה צירולניק
אבל היא צמודה למדד?
מזל דהרי
היא צמודה למדד בהתאם לסעיף בחוק.
היו"ר רוברט טיבייב
אם אפשר להצמיד אותה למשכורת המינימום, למינימום, זה מה שאנחנו מבקשים. לא למדד, וזה היה דרך אגב.
מזל דהרי
שוב, אני לא קובעת.
היו"ר רוברט טיבייב
לא, לא, בסדר, אני שואל. מזל, אני אגן עליך. אני אגן על הביטוח הלאומי. אני הראשון.
מזל דהרי
סליחה, אני עובדת באגף זקנה ושארים ואני לא אחראית על תיקוני חקיקה. אני יכולה לענות ולהגיב על תיקון חקיקה, איך זה באמת משפיע ויש את המחקר ---
היו"ר רוברט טיבייב
וזה משפיע חזק, כי המדד הוא לא משתנה.
מזל דהרי
אבל אני אמרתי שוב, אני עובדת באגף זקנה. יש את המחקר שהוא נותן את העלויות והאם יש לקחת את זה כמו שאתה אומר מהשכר, זה לא, אני לא חושבת שאני קשורה לזה.
היו"ר רוברט טיבייב
אוקי, זה במסקנות. מישהו רוצה להתייחס?
ולדימיר טופלד
(מדבר ברוסית)
היו"ר רוברט טיבייב
שנייה, אנחנו סיימנו את השלב הזה. מישהו עוד רוצה להתייחס? זהו, הבנו. מסקנות, משרד הקליטה?
דנה גורדון
לא, הוא אמר שאין לו מה להוסיף.
היו"ר רוברט טיבייב
אין לו מה להוסיף. למשרד האוצר יש מה להוסיף, דני?
דני שפר
הערה קטנה. אני במגמת הפטורים, אז דיבר כאן האדון שהוא היה מסורב עלייה. אז בפקודת מס הכנסה נקבע פטור ספציפי לכל תקבול שמקבלים אסירי ציון, מכוח חוק. כל תקבול כזה הוא פטור ממס בישראל. יש פשוט סעיף מיוחד בפקודת מס הכנסה שמדבר על הכנסות של אסירי ציון.
היו"ר רוברט טיבייב
מסורב או אסיר?
דני שפר
בפקודה כתוב הטבה סוציאלית או תגמול לאסירי ציון.
היו"ר רוברט טיבייב
אסירי ציון, לא מסורב. אל תבלבל אותם.
ליה שמטוב
הוא לא יקבל.
היו"ר רוברט טיבייב
כי אתה עכשיו תקבל ים של שאלות. אם אתה רוצה את זה – בבקשה.
דני שפר
אסירי ציון.
ליה שמטוב
מסורבי עלייה עכשיו יקבלו מי שהיה פעיל, הוא יקבל עכשיו קצבה שנתית.
ולדימיר טופלד
(מדבר ברוסית)
היו"ר רוברט טיבייב
אז עכשיו מגיעים לשלב ההחלטות של הוועדה. כמובן רוב השאלות לביטוח הלאומי, אין מה לעשות. מזל, אבל אני אתכם. אנחנו לא יודע אם מבקשים או דורשים את מספר הטלפון האדום כמו שאומרים לעולים, ואז אפשר לעשות את המוקד דוברי אנגלית, רוסית או אמהרית, אבל בעיני זה צריך להיות קו מיוחד לעולים.
מזל דהרי
אז אמרתי, יש את ה-6050* שהם בוחרים את השפה.
היו"ר רוברט טיבייב
בואי ננסה ניסיון עכשיו, את רוצה? עכשיו בשידור אנחנו נעשה את זה ונקבל את התשובה. אני לא ממליץ לך, דרך אגב.
מזל דהרי
תראה, יש אחראית.
היו"ר רוברט טיבייב
לא ממליץ מזל.
מזל דהרי
שוב אני אומרת, אני לא מנכ"לית של הביטוח הלאומי. אני שוב אומרת, אני עובדת באגף זקנה ויש לכל אחד ---
היו"ר רוברט טיבייב
מזל, אנחנו באנו לפתור בעיות. זה מה שקיים, אנחנו יודעים. זה לא עובד.
מזל דהרי
אז צריך להפנות את זה, אם יש בעיה במוקד שלא מקבלים תשובה מהירה, צריך להפנות את זה למנהלת האגף שקוראים לה נחמה, ולהגיד לה שבעצם הטלפון הזה הוא לא יעיל.
היו"ר רוברט טיבייב
מזל, רק שאלה אחת. את יודעת מה, לא את כל העולים, בכמה דוברי רוסית מטפל המוסד לביטוח הלאומי? כמה במספרים, יש לך נתון?
מזל דהרי
מבחינת מספרים, לא, אין לי נתון.
היו"ר רוברט טיבייב
לתת לך אותו?
מזל דהרי
אין לי נתון.
היו"ר רוברט טיבייב
מספר ענק, נכון? אני משוכנע ובטוח שחייב להיות מספר טלפון שאנשים יפנו לשם עם כל השאלות. אין מצב שחלק מהאוכלוסייה, גדול, ענק, לא מקבל מענה. זה לא יתכן.
מזל דהרי
אוקי, יש לי הצעה. כשאתם כותבים את הפרוטוקול ושאתם מעבירים אלי, אני אעביר את השאלה, את הסוגיה הזו, למי שמטפל בזה והוא ישיב.
היו"ר רוברט טיבייב
מזל, אנחנו בוועדה של הכנסת. בואי נכבד את הכנסת. לפחות שהביטוח הלאומי יכבד את הכנסת ולא נקבל אישור מביטוח לאומי מה לרשום בפרוטוקול.
מזל דהרי
לא, סליחה. אמרתי את הבקשות שלכם, אז לא ניסחתי את עצמי נכון. את הבקשות שלכם, שיש בקשות, אז אני יכולה להפנות לגורם המתאים שיענה האם אפשר לפתור את הבעיה.
היו"ר רוברט טיבייב
מזל, מזל, כנראה לא הבנת, זה לא בקשה, זאת דרישה. זו באמת דרישה. כי אין מענה. אנשים קיימים, אמרתי לך, בואי נעשה ניסיון עכשיו ותקבלי את התשובה כי עשינו את זה כבר מהצד. עשינו. אני לא רוצה להכניס את המוסד לביטוח לאומי למצב לא כל כך נעים. לא רוצה. אבל בואי נפתור את הבעיה.
מזל דהרי
אין בעיה, אנחנו תמיד מוכנים לפתור בעיות.
היו"ר רוברט טיבייב
אז איך?
מזל דהרי
אז אני אומרת שוב ---
היו"ר רוברט טיבייב
אז הוועדה פונה למוסד לביטוח לאומי לארגן, לא יודע, לבנות קו ישיר לעולים. מזל, ובמיוחד, כנראה, כמעט בטוח כל פקיד במוסד לביטוח הלאומי יודע לדבר באנגלית. ברוסית לא בטוח, בכלל לא בטוח, ואם אנחנו נשאל כמה דוברי רוסית עובדים במוסד לביטוח לאומי אנחנו נקבל מספר לא מתאים לגודל הסוגיה של הבעיה. תודה מזל.

דבר נוסף, אנחנו נפעל בהתאם לבטל או שלהתייחס לסוגיה של המיסוי מפנסיה מארצות. זה בעיני דבר חשוב. איך לעשות את זה – זה סיפור אחד, ופה אני מבטיח שאנחנו נשתף פעולה עם הביטוח הלאומי. לא נגיש הצעת חוק בלי שאנחנו לא נסגור עם הביטוח הלאומי, כי כמו שלמדנו, אין טעם. אתם הרבה יותר חזקים מאיתנו, אין מה לעשות. זו עובדה. למה? זה סיפור אחר. אתם הרבה יותר חזקים מאיתנו.

אז אני מבקש ממזל לשתף איתנו פעולה, לעזור לנו. זו פנייה מהכנסת למוסד לביטוח לאומי, אם הבקשה הזאת מקובלת.
מזל דהרי
בתחום שלי אני מוכנה לעזור.
היו"ר רוברט טיבייב
אוקי, תודה, ועוד בקשה אחת. אנחנו נעבוד ולא יודע איך, כנראה על ידי חקיקה, מרינה, להצמיד את קצבאות הזקנה למשכורת מינימום, כי זה לא יתכן שקצבאות הזקנה, זה לא קשור רק לעולים, זה קשור לכל הקשישים. קצבאות הזקנה צריכות להיות צמודות למשכורת מינימום. כי מה המשמעות? ככל שהמשכורות עולות – המצב של הקשישים, לפחות קצת, חייב לעלות.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:45.>

קוד המקור של הנתונים