ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/12/2011

חוק גיל פרישה (תיקון מס' 3), התשע"ב-2011, חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 11), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכנסת
19/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 221>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ג בכסלו התשע"ב (19 בדצמבר 2011), שעה 10:19
סדר היום
<1. הצעת חוק גיל פרישה (תיקון מס' 3) (ביטול העלאת גיל הפרישה לאישה), התשע"ב-2011>
<2. הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 12) (שחרור לפי החלטת נשיא המדינה), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
דוד רותם
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשם פרלמנטרי
ירון קוונשטוק
<הצעת חוק גיל פרישה (תיקון מס' 3) (ביטול העלאת גיל הפרישה לאישה), התשע"ב-2011>
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה.
על סדר היום שני נושאים. הראשון, בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות למזג את הצעות החוק הבאות – לפי סעיף 84(ד) לתקנון:
הצעת חוק גיל פרישה (תיקון מס' 3) (ביטול העלאת גיל הפרישה לאישה), התשע"ב-2011, כ/416 של חברי הכנסת אילן גילאון, חיים כץ ואחרים – הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

הצעת חוק גיל פרישה (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2009, מספר 531, של חבר הכנסת מוחמד ברכה ואחרים – הכנה לקריאה ראשונה.

הצעת חוק גיל הפרישה (תיקון – גיל הפרישה לנשים), התשע"א-2011, פ/2975, של חברת הכנסת דליה איציק – הכנה לקריאה ראשונה.

הצעת חוק גיל פרישה (תיקון – ביטול העלאה אוטומטית של גיל הפרישה), התשע"א-2011, פ/3102, של חברת הכנסת ציפי חוטובלי – הכנה לקריאה ראשונה.

הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, פ/3168, של חברי הכנסת זהבה גלאון, משה גפני, אילן גילאון ואחרים – הכנה לקריאה ראשונה.

כל ההצעות האלה הועברו על-ידינו לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בין היתר בשים לב לכך שהן עוסקות באותו נושא, שהוועדה כבר התחילה לדון בו עוד קודם לכן. על הרקע הזה נדמה לי שהבקשה הזו היא ברורה מאליה ומתחייבת, ואני מציע לאשר אותה. מי בעד?
הצבעה
בעד בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים. אין נמנעים. אושר.

<הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 12) (שחרור לפי החלטת נשיא המדינה), התשע"א-2011>
היו"ר יריב לוין
הנושא השני. בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט.
דוד רותם
נושא זה היה ראשון על סדר-היום, אדוני, אתה פשוט טועה בסדר.
היו"ר יריב לוין
לא, החשיבות עולה ככל שזה מתקדם .
בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט למיזוג הצעות החוק הבאות – לפי סעיף 84(ד) לתקנון:

הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 12) (שחרור לפי החלטת נשיא המדינה), התשע"א-2011 (מ/617) מטעם הממשלה.

הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון – שחרור אסירים שפעלו על רקע לאומני), התש"ע-2010, של חבר הכנסת דני דנון (פ/1976/18).
דוד רותם
שניהם עוסקים באותו נושא.
היו"ר יריב לוין
שתי ההצעות עוסקות באותו נושא. וחרף הפיתוי, שאני יכול עכשיו בקולי סוף כל סוף, פעם אחת, למנוע את זה, שהחלטות יתקבלו כפי הוראותיו, החלטותיו ועמדתו של יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, אני לא אעשה את זה.
דוד רותם
תעשה את זה, למה לא? החבר שלך, דני דנון, יתלה אותך. מה איכפת לי?
היו"ר יריב לוין
כפי שהוסבר לי עכשיו, גם האופציה הזאת לא קיימת מבחינתי, אז אעבור להצבעה. מי בעד?
הצבעה
בעד בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים. אין נמנעים. אושר.

תודה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:22.>

קוד המקור של הנתונים