ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/12/2011

הרכב ועדה משותפת כנסת-כספים לתקציב הכנסת

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
19/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 220>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ג בכסלו התשע"ב (19 בדצמבר 2011), שעה 8:55
סדר היום
<הרכב ועדה משותפת כנסת-כספים לתקציב הכנסת>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר

שלמה מולה
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשם פרלמנטרי
ירון קוונשטוק
<הרכב ועדה משותפת כנסת-כספים לתקציב הכנסת>
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת.
על סדר-היום
הרכב הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת, על-פי בקשות שהגיעו אלי מטעם סיעות העבודה וקדימה, שאנחנו צריכים באופן טכני לאשר אותן. אני מבקש לאשר חילופי אישים בוועדה המשותפת לועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת, כאשר מטעם ועדת הכנסת – במקום חבר הכנסת דניאל בן-סימון יכהן חבר הכנסת איתן כבל. וזה חילוף של מפלגת העבודה, כמובן. ומטעם ועדת הכספים – במקום חברי הכנסת יעקב אדרי ורונית תירוש יכהנו חברי הכנסת רוחמה אברהם-בלילא ומגלי והבה, וזה כמובן חילוף שנעשה מטעם סיעת קדימה.
מי בעד לאשר את שתי הבקשות?

הצבעה
בעד הבקשות – פה אחד

הבקשות אושרו.
היו"ר יריב לוין
פה אחד . אין מתנגדים. אין נמנעים. אושר. תודה. הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 09:00.>

קוד המקור של הנתונים