ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/12/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
PAGE
50
ועדת הכספים
20/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 934>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"ד בכסלו התשע"ב (20 בדצמבר 2011), שעה 11:20
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

רוחמה אברהם-בלילא

זבולון אורלב

אורי אריאל

מגלי והבה

יצחק וקנין

שי חרמש
מוזמנים
>
דרור סורוקה - מנהל אגף תכנון, המשרד לפיתוח הנגב והגליל

דוד שטיינמץ - מנהל אגף בכיר לתקציבים ותוכניות עבודה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

איתי יחזקאלי - כלכלן ראשי, מרכז ההשקעות, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אורי אהרונסון - מנהל יחידת המחשב, בתי הדין הרבניים

נצ"ב עופרה בר טוב - ראש היחידה לתכנון שכר באמ"ש, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק אבשלום קדוש - קצין מדור תכנון באג"ת, המשרד לביטחון פנים

אורן הרל - ראש ענף תקציבים, המשרד לביטחון פנים

סנ"צ אווה נחמיאס - ראש מדור תכנון תקציבי באג"ת, המשרד לביטחון פנים

אליהו אלפסי - תקציבן רשות האוכלוסין, משרד הפנים

סיון להבי - אגף התקציבים, משרד הפנים

אריאל קטן - המשרד לשירותי דת

קרינה קליגר - ראש תחום תקציבים, המשרד לאזרחים ותיקים

חנן פריצקי - משרד הרווחה והשירותים החברתיים

גיא אטיאס - משרד התרבות

נועה יחזקאל - רפרנטית אנרגיה, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

אמיר אדרי - רפרנט אנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר

חזקיה ישראל - התאחדות התעשיינים

צחי דוד - רפרנט שיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי שמרת - אגף התקציבים, משרד האוצר

עופר מרגלית - רפרנט תקשורת ותיירות, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי גבע - אגף התקציבים, משרד האוצר

רועי קונפינו - אגף התקציבים, משרד האוצר

מעין נשר - אגף התקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<שינויים בתקציב לשנת 2011>
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2011.

רוחמה, קיבלת את החוברת?
רוחמה אברהם-בלילא
לא. הנה, עכשיו.
היו"ר משה גפני
יש עוד פניות שמגיעות עכשיו. אין ברירה, זה סוף שנה. יש דברים שמאוד חשובים לנו. יש דברים שהם בחשיבות של המשרדים.

הנציגים הגיעו?
טמיר כהן
הגיעו נציגי המשטרה.
רוחמה אברהם-בלילא
המפכ"ל לא הגיע?
היו"ר משה גפני
את המפכ"ל אני רוצה. רק את המפכ"ל.

פניות מספר 637 עד 629 -

תגידו לי מי מהרפרנטים נמצא כאן.
טמיר כהן
תשתיות, תעשייה.
רוחמה אברהם-בלילא
תשאל אם יש מישהו בבית. אין אף אחד בבית.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 793 –
פנייה שנדונה אתמול. ירדו 21 מיליון שקלים ממכרזי העסקה במפעלים. אני ביקשתי הסבר מאיפה זה ירד. בבקשה. אני רוצה שתאמר לוועדה לגבי עידוד התעסוקה, מה התקציב שעומד לרשות העניין הזה וכל מה שאתם עושים גם לגבי המיעוטים וגם כללית ולמה אתם מורידים 21 מיליון שקלים. איזה פרויקטים לא בוצעו.
איתי יחזקאלי
בסדר. שמי איתי יחזקאלי, אני הכלכלן הראשי במרכז ההשקעות במשרד התעשייה. מסלול תעסוקה התחיל בשנת 2005 באופן רשמי עת הייתה החלטת ממשלה והיו גם פעולות לפני 2005 שנקראו מרכזי תמיכה טלפוניים שהתחילו במודיעין עילית, שם הוקמו מספר מרכזים שנקראו מרכזי תמיכה טלפוניים. לאחר מכן החליטה הממשלה, ב-2005, להפעיל מסלול תעסוקה ממוסד ויצאה הוראת מנכ"ל.
היו"ר משה גפני
זה לעודד חרדים לצאת לעבודה?
איתי יחזקאלי
לעודד חרדים, מיעוטים, וגם מפעלים כלליים להקים באזורי הפריפריה.
היו"ר משה גפני
עד כאן בסדר. בוא נעבור מהר על השנים. מה קרה ב-2011?
איתי יחזקאלי
ב-2011 יש לנו הרבה תקנות תקציב כי יש היסטוריה לדבר הזה. הפעולות הישנות עליהן דיברתי, מרכזי התמיכה הטלפוניים, כל מה שהיה לפני 2005, רוכזו בתקנה אחת שהיא תקנה שמסתיימת ב-144. שם רוכזו כל התשלומים האחרונים של אותן פעולות שהתחילו לפני 2005.
דוד שטיינמץ
מהתקנה לוקחים את ה-21 מיליון.
איתי יחזקאלי
משם לוקחים את ה-21 מיליון שקלים. אלו פעולות במודיעין עילית, בירושלים, בטבריה, בצפת, במקומות שכבר או הסתיימו או עומדים להסתיים ולכן נותרה שם יתרה.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. אתמול הייתה ישיבה בלשכתי עם מנהל מרכז ההשקעות והם מנהלי חברות, ואני ראיתי גם מכתבים, ואתם אומרים להם שאין תקציב ולכן יהיו גברים ונשים חרדים שלא יוכלו לעבוד השנה.
איתי יחזקאלי
נכון.
היו"ר משה גפני
אתה יכול להגיד לי איזה תקציב עומד לרשות העניין הזה? כללית.
איתי יחזקאלי
יש כאן שני תקציבים. יש תקציב הרשאה לפרויקטים חדשים שהיה השנה חמישים מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
כמה היה התקציב הזה בשנה שעברה?
איתי יחזקאלי
היה יותר גדול. אני לא זוכר, אבל הוא היה יותר גדול.
היו"ר משה גפני
כמה בערך?
איתי יחזקאלי
כמאה מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, מה עם האמירות האלה לעודד חרדים לצאת לעבודה?
איתי יחזקאלי
לא רק חרדים.
היו"ר משה גפני
בסדר, אני מדבר על חרדים ואני מתכוון לערבים ולכולם. האמירה הזאת של הממשלה, מה שאמרו השנה שרוצים לעודד חרדים ומיעוטים לצאת לעבודה, פשוט קיצצו את התקציב ממאה מיליון שהיה ב-2010 לחמישים מיליון בשנת 2011?
איתי יחזקאלי
לא, אני לא יכול להגיד את זה.
היו"ר משה גפני
אבל אני יכול.
איתי יחזקאלי
אני לא יכול להגיד דבר כזה.
היו"ר משה גפני
אבל אתה יכול להגיד את העובדות.
איתי יחזקאלי
העובדות שבתוך מסלול תעסוקה יש מספר מסלולים והייתה הסטה ממסלולים מסוימים למסלולים אחרים. מסלול התעסוקה, התקציב שלו ל-2011 היה כחמישים מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני אומר לכולם שאתמול הייתה אצלי ישיבה עם מנהלי מפעלים. אני לא אגיד שמות אבל חזי צאיג היה. הם אמרו שהם מקבלים מכתבים. יש פרויקט של 400 עובדים שרוצים לצאת לעבודה, בשנה הראשונה הם צריכים את העידוד אבל אומרים שאין תקציב. מה זה אין תקציב? הנה, יש 21 מיליון שקלים. תעבירו אותם לשם. למה אתם אומרים שאין תקציב?
דוד שטיינמץ
אני צריך תקציב מזומנים. אלה כספים על הרשאות שניתנו בעבר.
היו"ר משה גפני
אני לא מבין. אני לא למדתי את הליבה ואני לא מבין כלום. אני יודע רק שהתשובה היא שאין כסף. זאת התשובה.

כמה כסף ניתן השנה? היה תקציב של חמישים מיליון שקלים, כמה בוצע?
איתי יחזקאלי
הכול.
היו"ר משה גפני
הכול בוצע. מה יהיה ב-2012?
איתי יחזקאלי
יהיה סכום דומה.
היו"ר משה גפני
חמישים מיליון. למה?
איתי יחזקאלי
זה מה שתוקצב בתקציב 2012.
היו"ר משה גפני
אבל ב-2010 היו מיליון שקלים.
איתי יחזקאלי
אבל זה היה תקציב 2009-2010. כשאושר תקציב 2011-2012, זה הסכום שנקבע. האישור הזה לא נוגע לפעולות חדשות אלא הוא נוגע לפעולות הישנות. בתקציבי המזומן נוצר בתקנות של הפרויקטים הישנים עודף ובפרויקטים שאושרו לאחר 2005, בעיקר מ-2009, בעיקר בתקנות במגזר החרדי, נוצר שם חוסר של תקציב במזומן ולכן ביקשנו שיעבירו בתוך התקנות האלה מתקנה שיש בה עודף לתקנה שיש בה חוסר. זאת המהות של ההעברה הזאת של ה-21 מיליון שקלים במזומן.
היו"ר משה גפני
כמה עובדים השתלבו השנה בעבודה?
איתי יחזקאלי
השנה אישרנו תוספת משרות חדשות במסלול התעסוקה, קרוב ל-1,600 משרות חדשות.
היו"ר משה גפני
כמה חרדים?
איתי יחזקאלי
המגזר החרדי היה בסביבות 400 משרות.
היו"ר משה גפני
לשנה?
איתי יחזקאלי
לשנה.
מגלי והבה
זאת אומרת, 1,200 מהמיעוטים?
איתי יחזקאלי
לא. חלק גדול מתוך ה-1,600 היו מיעוטים. אלף היו חרדים ומיעוטים.
מגלי והבה
כשהוא אומר חרדים, הוא מדבר על כולם.
היו"ר משה גפני
על כולם. איך אתה עושה את החלוקה?
מגלי והבה
אמרת כמה חרדים, אז היתר צריכים להיות מיעוטים.
היו"ר משה גפני
נכון. חבר הכנסת מגלי והבה שואל נכון. אמרת 1,600, מתוכם כמה חרדים? 400.
איתי יחזקאלי
כן, ומיעוטים 600.
היו"ר משה גפני
מה זה מיעוטים?
איתי יחזקאלי
מגזר המיעוטים.
היו"ר משה גפני
ערבים, דרוזים וכולי.
איתי יחזקאלי
כן. היתר זה מגזר כללי. אלה עובדים שהם שלא חרדים ולא מיעוטים.
היו"ר משה גפני
וגם אותם מעודדים לצאת לעבודה.
איתי יחזקאלי
כן.
היו"ר משה גפני
זה שעונים שאין תקציב, זה בגלל שאין תקציב.
איתי יחזקאלי
בגלל שזה התקציב הנתון.
היו"ר משה גפני
למה אתם במרכז ההשקעות שותקים על זה? הרי אתם צריכים ליישם את החלטות הממשלה ולעודד. באים אנשים ורוצים לצאת לעבודה - וזה כשכל הזמן אומרים שהם לא רוצים לצאת לעבודה - ואתה יודע שאין תקציב. אז תזעקו על העניין הזה.
איתי יחזקאלי
אנחנו אומרים את זה בכל מקום.
היו"ר משה גפני
הרי המשק ייפגע.
איתי יחזקאלי
לפי הוראת המנכ"ל יש אמות מידה. אנחנו נותנים ניקוד ומי שנכלל בתוך התקציב, אנחנו מאשרים אותו, ומי שמעבר לתקציב, אנחנו לא מאשרים.
היו"ר משה גפני
אבל למה אתם לא זועקים על זה?
איתי יחזקאלי
אנחנו אומרים בכל פורום שאנחנו יכולים להשתתף בו.
היו"ר משה גפני
ירח, אני מבקש ממך אחר כך להוציא הודעה על העניין הזה. כל האמירה הזאת שרוצים לעודד חרדים לצאת לעבודה, זאת צביעות. צריך להוציא על זה הודעה.
דוד שטיינמץ
אנחנו עובדים תחת מגבלה תקציבית.
היו"ר משה גפני
אז למה משמיצים את החרדים? יש הרבה שעומדים בתור. אמרו אתמול נתונים. הרי אם הממשלה הייתה עושה את מה שהיא אומרת, המון חרדים היו יוצאים לעבודה. צביעות.

אני מבקש להוציא מכתב למנכ"ל משרד התעשייה ולממונה על התקציבים במשרד האוצר ולומר להם שהתברר בדיון שהתקיים בוועדת הכספים שכל האמירות האלה לעודד חרדים ומיעוטים לצאת לעבודה, אינן נכונות. הממשלה קיצצה בתקציב כאשר מתקציב של מאה מיליון שקלים לעודד גברים ונשים לצאת לעבודה קיצצו את התקציב לחמישים מיליון. חלק גדול מהפניות סורב בגלל חוסר תקציב. תודה רבה.

איתי, אומרים לי שאתם לוקחים א ה-21 מיליון ומעבירים אותם לחדירה לשווקי הודו וסין?
איתי יחזקאלי
לא. זה סעיף אחר.
היו"ר משה גפני
אבל זה מה שמופיע כאן בפנייה.
איתי יחזקאלי
אם אתה רואה בפנייה, יש תקנה אחת של חרדים, תקנה אחת של מיעוטים ותקנה אחת של כללי. שם אנחנו מעבירים את ה-21 מיליון.
היו"ר משה גפני
לאן מעבירים?
איתי יחזקאלי
לתקנות של מסלול תעסוקה אחרות. דודו יראה לך.
היו"ר משה גפני
למה כתבתם בפנייה שווקי הודו וסין?
איתי יחזקאלי
כי הפנייה כוללת מספר דברים. האוצר הכליל באותה פנייה מספר נושאים.
היו"ר משה גפני
מי הרפרנט של משרד התעשייה? לא נמצא.

הצלחתם לבלבל אותי. אני כבר לא יודע מה אתם עושים ומה אתם לא עושים. אני יודע רק שהממשלה צבועה.
רוחמה אברהם-בלילא
הממשלה צבועה ואנחנו צריכים לאשר את זה?
היו"ר משה גפני
נכון. לוקחים את החרדים כשק חבטות. מגלי, אנחנו עובדים יחד כדי לעודד גם את החרדים וגם את הערבים לצאת לעבודה. בניגוד לך, עליך כל הזמן הממשלה תגיד שהיא עוזרת אבל כשזה מגיע לחרדים, מתחרים ביניהם מי לא עוזר. גלעד ארדן עולה במליאת הכנסת ואומר אתם הייתם צריכים לשנות, וקדימה צועקים לו אתם הייתם צריכים לשנות. שי חרמש צועק לו.
מגלי והבה
כדאי שנעשה מדינה יחד לשנינו.
היו"ר משה גפני
נחשוב על העניין.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 793 – פה אחד

הפנייה אושרה
אורי אריאל
אני מצביע בעד הממשלה הזאת שהיא צבועה?
היו"ר משה גפני
כן. התשובה היא כן. אני בגלות.
רוחמה אברהם-בלילא
אתה לא חייב להצביע.
אורי אריאל
אני מציע לך לא להוציא את דיבת הארץ.
היו"ר משה גפני
אני לא מציע.
מגלי והבה
הגענו למצב בו החקלאים שלנו פונים ל-OECD להתלונן על הממשלה.
שי חרמש
אנחנו לא פונים לגויים. את הכול נגמור בין היהודים.
היו"ר משה גפני
נכון מאוד.
שי חרמש
אגב, אני ראיתי את זה היום בעיתון ולא אהבתי את זה. זה התפרסם היום בעיתון. זה לא מכובד. יש לך בעיה, תנהל אותה כאן בבניין הזה.
היו"ר משה גפני
הייתה פגישה של רבין עם יאסר ערפאת ביום שישי והשבת הייתה אמורה להיכנס. דיברתי כאן בכנסת ואמרו לי שאם אתקשר ליאסר ערפאת, הפגישה תידחה. אני מספר לך סיפור אמיתי. הלכתי לרב שך ואמרתי לו האם להתקשר ליאסר ערפאת. אנחנו אז היינו באופוזיציה. שאלתי אותו האם להתקשר ליאסר ערפאת כדי שלא יהיה חילול שבת. הוא אמר לי בשום פנים ואופן, הנושא של שבת הוא נושא חשוב, יש ממשלה, דבר עם ראש הממשלה. תילחם כאן ולא בחוץ.
שי חרמש
זאת גם דעתי.
אורי אריאל
מה נגמר בסוף?
היו"ר משה גפני
הפגישה נדחתה. אתה זוכר איזו מלחמה הייתה אז ליהדות התורה נגד הממשלה? מלחמת עולם ניהלנו. הוא אמר לי לא לפנות החוצה ולא לדבר עם אנשים אחרים.

פניות מספר 637 עד 639 – תחבורה

אין רפרנט.

פנייה מספר 663 –
אמיר אדרי
אתמול הצגתי את הפנייה הזאת וביקשת שמי שאחראי על פרויקט ההתייעלות האנרגטית יגיע לכאן ויסביר בהרחבה, ואכן היא הגיעה והיא תסביר לכם.
היו"ר משה גפני
אני אגיד לך במה התלבטנו אתמול. אני משתתף במכרז הזה, אני משקיע את הכסף ואחרי כן אני מקבל שמונים אחוזים מהחסכון למשך עשר שנים לפחות?
נועה יחזקאל
כן. אני אסביר בשתי דקות את הפרויקט. התחלנו כבר בשנה שעברה במכרז פיילוט לשבעה מבנים. הרעיון של המכרז הזה, זאת ועדת מכרזים בין-משרדית משותפת למשרד האוצר על אגפיו, כולל הדיור הממשלתי ומינהל הרכש. ראינו שיש איזשהו חסם לביצוע התייעלות במשרדי הממשלה. גילינו שהחסם הזה הוא מימון ראשוני לקדם פרויקטים כאלה. ניסינו לחשוב על מנגנון שבו מצד אחד המשרד יוכל ליהנות מהחסכון ואנחנו כמדינה נוכל להפחית את צריכת החשמל, ומצד שני למצוא פתרון לבעיה התקציבית.
היו"ר משה גפני
אבל זה לא יותר מדי הרבה כסף?
נועה יחזקאל
עוד דקה להסבר. למעשה יצאנו במכרז ראשון. הייתה תחרות ובחרנו חברה שהתחייבה לעשרים אחוזים התייעלות בשבעה משרדי ממשלה שנבחרו.
שי חרמש
זה החלפת נורות?
נועה יחזקאל
בין היתר. זאת חברה שנקראת חברת אסקו. זה כולל החלפת צ'ילרים, הצללות, בידודים, נורות, חיישנים וכדומה. המכרז הראשון הצליח וקיבלנו תוצאות מאוד טובות. החברה כבר נכנסה למבנים. בין היתר משרד האוצר היה בפיילוט, חמישה היכלי משפט, כולל בית המשפט העליון, וכפר נוער אשל הנשיא שביקש להצטרף לפרויקט הזה.
היו"ר משה גפני
גם בתי הדין הרבניים?
נועה יחזקאל
התשובה היא כן, אבל אני מבקשת להסביר.
היו"ר משה גפני
למה אמרת היכלי המשפט?
נועה יחזקאל
כי המכרז הראשון היה פיילוט.
אמיר אדרי
המכרז היה פיילוט ועכשיו מדברים על המכרז.
נועה יחזקאל
המכרז הראשון היה פיילוט. ראינו שיש הצלחה וראינו חסכון מאוד משמעותי.
היו"ר משה גפני
אבל על החסכון אנחנו לא מרוויחים שום דבר כי זה הולך לחברה.
נועה יחזקאל
ברשותך, אני אשלים ואחר כך אני אענה לך לשאלות. למעשה ראינו שמשרד האוצר צורך חשמל בכמיליון שקלים בשנה והחברה מבטיחה עשרים אחוזים התייעלות והיא מקבלת שמונים אחוזים מתוך העשרים והמשרד, מבלי להשקיע שקל, בעצם מקבל חסכון כספי מאוד משמעותי, דבר שלא היה יכול לעשות ללא החברה, וגם אנחנו כמשק חשמל מייצרים פחות.
היו"ר משה גפני
מאיזה משרד את?
נועה יחזקאל
ממשרד האוצר, אגף החשב הכללי. למעשה אנחנו גם מייצרים פחות וגם חוסכים בכסף.
היו"ר משה גפני
למה אי אפשר לעשות את זה לבד?
נועה יחזקאל
אנחנו עושים את זה לבד.
היו"ר משה גפני
את נכנסת לפרטים רבים והם לא מעניינים אותי. אני אגיד לך במה התלבטנו אתמול. אנחנו בעד חסכון אבל החסכון לא נזקף לזכותנו. בסופו של דבר הרי אם אנחנו היינו עושים את זה, היינו לוקחים אנשים מתוך משרד האוצר, מתוך הדיור הממשלתי, והיינו עושים את זה – וזה לא דבר מסובך – כי אז היינו מרוויחים את הכסף במשרדי הממשלה, אבל עכשיו לא מרוויחים כלום. זאת השאלה שמציקה לנו.
נועה יחזקאל
יש שתי הסתכלויות על מה שאתה אומר. האחת, לא היינו עושים את זה כי זה עולה כסף. כדי לעשות היום פרויקט של התייעלות, כולל החלפת כל הנורות, כדי לעשות הצללה, אלה אלפי שקלים אם לא מיליוני שקלים וזה כסף שאנחנו התחלנו לבדוק את הנושא, ראינו שהוא לא קיים. במקום להוציא עכשיו חצי מיליארד שקלים על הפרויקט ולהכניס את כל משרדי הממשלה אליו, באה אותה חברה והיא מממנת את הפרויקט.
היו"ר משה גפני
אפשר לדחות את הבקשה ל-2012?
נועה יחזקאל
הייתי מעדיפה שלא כי כבר התקדמנו.
היו"ר משה גפני
מה אומרים חברי הוועדה?
שי חרמש
למה לדחות?
היו"ר משה גפני
זה נראה לי קצת מוגזם הדבר הזה. ציון, רוחמה, מה אתם אומרים.
רוחמה אברהם-בלילא
אני בעד לדחות את זה. אתה שאלת אם אפשר לדחות את זה, זה אומר שגם אתה לא שוכנעת.
אורי אריאל
אני לא מבין. סוף סוף עושים משהו טוב, אז אתם נגד?
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 663 – פה אחד

הפנייה אושרה

תודה רבה. אנחנו לא שלמים עם זה, אבל אישרנו.
נועה יחזקאל
אני רוצה להשלים משהו.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. אין צורך.

פניות מספר 729 ו-730 -

העצמת יישובי הדרוזים.
אורי גבע
הפנייה מעבירה את הסכום שדרוש לביצוע על ידי משרד התחבורה ממשרד ראש הממשלה שם מאוגמים התקציבים של התוכנית לפיתוח הישובים הדרוזים, הצ'רקסים והבדואים בצפון. התקציבים מועברים למשרדי הממשלה בהתאם לתוכנית העבודה.
רוחמה אברהם-בלילא
מאיפה לוקחים את זה? לוקחים את זה מתוכנית פיתוח יישובי המגזר הערבי.
אורי גבע
זאת התוכנית. שם מאוגם התקציב. בדיוק.
רוחמה אברהם-בלילא
שם מאוגם התקציב. זה רק לישובים הדרוזים.
אורי גבע
לפי החלטת הממשלה.
רוחמה אברהם-בלילא
אני חושבת שזה חשוב וראוי.
מגלי והבה
השאלה היא לאיזה ישובים. האם לדליה, מרר ועוספיה.
רוחמה אברהם-בלילא
אנחנו רוצים את רשימת הישובים.
אורי גבע
לדעתי זה הועבר בעבר לוועדה על ידי נציגי משרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
תביא את זה עוד הפעם. באיזה ישובים מדובר?
אורי גבע
אין לי כאן את הרשימה.
היו"ר משה גפני
כמה זמן ייקח לך להתקשר ולהביא את הרשימה?
אורי גבע
אפילו היום, אם יענו לי. אם אני אקבל תשובה ממשרד ראש הממשלה, אז עכשיו או מחר.
רוחמה אברהם-בלילא
אתה שמת לב אדוני היושב ראש שברגע שיש העברה תקציבית לישובים כאלה ואחרים, כל פעם מחדש אנחנו מבקשים את רשימת הישובים. אני מבקשת את זה באופן אוטומטי. כל העברה תקציבית של כל המשרדים השונים והשרים השונים, כאשר אתם באים עם רשימה לחלוקה לישובים, אני מבקשת לקבל את הרשימה מראש.
אורי גבע
סליחה, קיבלתי עזרה נהדרת כאן. יש לי רשימה. ירקא, בית ג'אן, כיסרה, ג'וליס, חורפיש, ינוח-ג'ת, סג'ור, כפר קמא, עין אל אסאד.
מגלי והבה
כל זה רק שמונה מיליון?
אורי גבע
לא, זאת החלוקה לישובים בתוכנית.
מגלי והבה
שמונה מיליון שקלים עליהם אתה מדבר, בכביש אחד מדברים על 6.5 מיליון שקלים.
רוחמה אברהם-בלילא
מביאים את האספלט ושמים בצד.
אורי גבע
ידוע לי שהתוכנית הזאת בנויה גם על השתתפות של הישובים וגם של הממשלה.
אורי אריאל
עשרה אחוזים. זה לא משנה כלום.
היו"ר משה גפני
הכסף הזה לא מספיק.
אורי גבע
זאת לא ההעברה האחרונה למשרד התחבורה או הראשונה.
מגלי והבה
במאי, בוועדה התחייבו על שלושה כבישים ונתנו לנו הסכמה שאכן רוצים אותם ויש תקציב. נכון לרגע זה עדיין לא רק שאין העברה תקציבית אלא אין אישור. מאיפה נביא את התשובות? נשאל עוד פעם?
היו"ר משה גפני
אנחנו לא נעכב את ההעברה אבל אני מבקש לדעת על התוכנית הכוללת. לא נראה לי הסכום עליו אנחנו מדברים. זה חלק מסכום שאני רוצה לדעת מהו הסכום הכולל כדי לפתח את יישובי הדרוזים והצ'רקסים.
רוחמה אברהם-בלילא
והחלוקה, לא רק של הישובים אלא החלוקה התקציבית.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות 729 ו-730 – פה אחד

הפניות אושרו

פנייה מספר 777 –
מיליארד שקלים. קיבלנו הסבר אתמול. לא הצבענו כי רוחמה לא הייתה.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 777 – פה אחד

הפנייה אושרה

פניות מספר 779 ו-780 –
צחי דוד
הפנייה נועדה להעברת 2.5 מיליון שקלים ממשרד לאזרחים ותיקים למשרד השיכון, מתוכם שני מיליון שקלים לשדרוג בתי דיור מוגן, מאה אלף שקלים לשיפוץ מועדון לקשישים בישוב מעלות ו-400 אלף שקלים השתתפות המשרד במיזם להקמת מרכז ספורט לאזרחים ותיקים בקריית שמונה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 779 ו-780 – פה אחד

הפניות אושרו

פניות מספר 788 ו-789 -

מישהו היה צריך לומר לי על בתי הדין הרבניים.
אורי גבע
כן. שאלת על בתי הדין הרבניים. בתי הדין הרבניים בהם מדובר, זה למעשה בשביל הסכם שכר שמתגבש עם ההסתדרות. ההסכם הזה נגזר מהסכם שנעשה בהנהלת בתי המשפט בהתאם לסיכום ועד בתי הדין הרבניים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים על אותו הדבר?
אורי גבע
אני חושב שכן כי דיברת על סך של כ-600 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
זבולון אורלב העלה את זה אתמול.
אורי גבע
ככל שידוע לי, ה-600 אלף שקלים עליהם מדובר זה לא לשדרוג אלא לתשלום לעובדים. השדרוג של המערכת כבר מבוצע ואין צורך להוסיף שם עוד כי המערכת קיימת.
זבולון אורלב
על סדר היום בהנהלת בתי הדין יש תוכנית לשדרג את כל המערכות כדי לייעל את כל עבודת בתי הדין ועל מנת שכל הרכב, יהיה לפניו את התהליך של כל תיק. זה קשור גם באיזושהי חקיקה מוסכמת.
היו"ר משה גפני
זבולון, אני מציע שנאשר את זה, שנינו נגיש רביזיה, אנחנו רוצים פירוט על בתי הדין הרבנים.
אורי גבע
אתם מדברים על שדרוג מערכת שירה.
היו"ר משה גפני
נמצא כאן נציג בתי הדין?
אורי אהרונסון
כן. אורי אהרונסון, אני מנהל אגף בכיר, מערכות מידע בבתי הדין הרבניים.
היו"ר משה גפני
העלה חבר הכנסת אורלב אתמול שיש סיפור של 600 אלף שקלים לגבי שדרוג מערכת המחשוב של בתי הדין הרבניים.
אורי אהרונסון
לא. אני לא יודע על איזו בקשה מדוברת. 600 אלף שקלים זה לא דבר שהעלינו אותו. בוועדת המכרזים האחרונה היה סך של 800 אלף שקלים על הרחבה של ייעוץ ואולי על זה מדובר.
היו"ר משה גפני
לא.
זבולון אורלב
אנחנו נאשר אבל אני מבקש ממך רק ערוץ פתוח לברר את הסוגיה הזאת של ה-600 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
וזבולון, אתה תעדכן אותי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 788 ו-789 – פה אחד

הפניות אושרו

פניות מספר 791 ו-792 -
טמיר כהן
זה המשרד לביטחון פנים.
היו"ר משה גפני
אני ממשיך. אני מבקש שהמפכ"ל יסביר.

פנייה מספר 876 – משרד התיירות
עופר מרגלית
הפנייה נועדה לביצוע השינויים הבאים: ביצוע שינויים פנימיים בתקציב המשרד בהתאם לבקשות המשרד, תקצוב 2.2 מיליוני שקלים כהוצאה מותנית בהכנסה למינהל מקרקעי ישראל לטובת פיתוח תשתיות להקמת פארק מוטורי בחצרים, בהתאם להחלטת ממשלה מאפריל 2011. העברת מיליון שקלים ממשרד התרבות לאותה מטרה בהתאם לאותה החלטת ממשלה. העברת 750 אלפי שקלים מהחטיבה להתיישבות לפיתוח אתרי תיירות ברמת הגולן. העברת מיליון שקלים בהוצאה ובהרשאה להתחייב מהמשרד להגנת הסביבה. זה בהתאם להחלטת ממשלה מ-2008 בנושא קידום רכיבת האופניים. זה בעצם החלק האחרון של התקציב בהתאם להחלטת הממשלה.
זבולון אורלב
למה צריכים להעביר את ה-750 אלף שקלים מהחטיבה להתיישבות שלא יכולה לבצע את זה במישרין?
מעין נשר
החטיבה באמת מבצעת את רוב הפעולות שלה בעצמה כקבלן ביצוע. במקרה הזה יש שיתוף פעולה נקודתי עם משרד התיירות והם מבצעים את הפרויקט.
זבולון אורלב
הם לא מבצעים.
העופר מרגלית
הם מעבירים כסף למשרד התיירות שהוא מבצע את הפרויקט.
זבולון אורלב
אני רגיל שמעבירים כסף ממשרדי הממשלה לחטיבה להתיישבות כדי שהיא תבצע אבל כאן יש דבר הפוך.
מעין נשר
כך הוחלט.
היו"ר משה גפני
במקרה הזה משרד התיירות הוא המשרד המבצע?
עופר מרגלית
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 876 פה אחד

הפנייה אושרה

פנייה מספר 823 – כפרי סטודנטים
מעין נשר
הפנייה התקציבית נועדה להעביר סך של 8 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב למכון לחקר הגולן בהתאם להחלטת הקבינט החברתי הכלכלי ו-4.5 מיליון שקלים לכפרי סטודנטים, גם כן בהרשאה להתחייב, בהתאם להחלטת ועדת שרים לענייני נגב וגליל.
היו"ר משה גפני
איפה עושים את זה?
שי חרמש
בנגב.
מעין נשר
אם אני לא טועה, ספציפית ה-4.5 מיליון אלה, לפחות חלקם, לקריית שמונה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 823 – פה אחד

הפנייה אושרה
פנייה מספר 830 –
מעין נשר
הפנייה נועדה להעביר סך של 10 מיליון שקלים להשקעות במיכון חוסך כוח אדם לשם התאמת המזומנים לקצב הביצוע ובנוסף הפנייה נועדה להעביר סך של מיליון שקלים לחטיבה להתיישבות עבור תשתיות התיישבותיות במרחב מרכז.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 830 – פה אחד

הפנייה אושרה
פנייה מספר 833 -
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצוב 24 מיליון שקלים בהתאם לסיכום התקציבי בין משרד הנגב והגליל ומשרד האוצר, בתוכם 12.6 מיליוני שקלים לרשויות לפיתוח הנגב והגליל לביצוע פרויקטים שונים בתחומי התיירות והתעסוקה, 7 מיליון שקלים ---
היו"ר משה גפני
אורי, תסתכל על הפנייה.
אורי אריאל
אני רואה. אני מחכה לסיפא.
צחי דוד
4.4 מיליון שקלים לפרויקטים בתחום החינוך. תקצוב 5 מיליון שקלים בהתאם להחלטת הממשלה לבית הספר לרפואה.
שי חרמש
זאת עסקת חבילה עם בית הספר לרפואה?
צחי דוד
וכן 2 מיליון שקלים לשיפוי סולר למקוואות ו-1.2 מיליון למנהרות הכותל.
אורי אריאל
האם אפשר לבקש מהיושב ראש שיצטרף לבקשה שפעם אחת הסולר לא יגיע בסוף השנה כי משתמשים בו במשך כל השנה?
היו"ר משה גפני
באמת, אנחנו לא מסכימים לדבר הזה.
אורי אריאל
שנית, לעדכן את העלויות.
זבולון אורלב
למי עוברים חמישה מיליון שקלים לבית ספר לרפואה?
צחי דוד
לבית הספר לרפואה. למשרד הנגב והגליל.
זבולון אורלב
שני מיליון שקלים סולר, גם למשרד הנגב והגליל?
צחי דוד
לא, זה למשרד הדתות. בסעיף תקציבי 04 נמצאים מספר משרדים.
זבולון אורלב
וה-1.2 מיליון למנהרות הכותל?
צחי דוד
למשרד ראש הממשלה.
זבולון אורלב
אני הייתי עושה כאן סדר לגמרי אחר בכל הסעיף הזה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.
הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 833 – פה אחד

הפנייה אושרה
היו"ר משה גפני
אתם רשמתם בפניכם את בקשתו של אורי אריאל שאני מצטרף אליה.
אורי אריאל
אם אפשר לבקש ממנהל הוועדה שיהיה מעקב נניח בפברואר.
היו"ר משה גפני
בסדר. תרשום.

פניות מספר 834 ו-835
חיזוק מבנים. רעידת אדמה.
חנן פריצקי
אנחנו מקבלים שני מיליון שקלים לטובת חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה.
היו"ר משה גפני
למה משרד הרווחה?
חנן פריצקי
יש לנו מבנים, מבנים ממשלתיים, מבנים לנכים ובהזדמנות זאת אנחנו גם עושים כמה טעויות סופר שהיו באישור האחרון של סוף שנה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 834 ו-835 – פה אחד
הפניות אושרו

פניות מספר 836 ו-837 – תשתיות לאומיות

האמת היא שאני צריך לא לאשר את זה כי השר פחד מתקשורת. אני בכלל לא ידעתי מהסיפור הזה של חשמל כשר כפי שקראו לו. הייתה התקפה בעיתונות, אז השר חזר בו. דווקא לא מתאים, אדם עם הדר ז'בוטינסקאי.
אמיר אדרי
פנייה תקציבית זו נועדה לתקצב סך של 4,250 אלפי שקלים במזומן עבור משרד התשתיות הלאומיות בגין תקצוב שכר לעובדי המחקר בחברת חקר ימים ואגמים בהתאם להסכם השכר שנחתם.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 836 ו-837 – פה אחד

הפניות אושרו
היו"ר משה גפני
אני התגברתי על יצרי. הוא מפחד מהתקשורת? אם צריך את זה, טוב. אם לא צריך, אז למה עשית את זה לכתחילה? אמרו לי בישראל ביתנו שלא מפחדים מהתקשורת.

פניות מספר 838 ו-839 -
אמיר אדרי
פנייה תקציבית זו נועדה להעביר סך של 340 אלפי שקלים בין משרד התשתיות לרשות הגז הטבעי לתקצוב תקנות שכר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 838 ו-839 – פה אחד

הפניות אושרו
פנייה מספר 840 -
אמיר אדרי
פנייה תקציבית זו נועדה לתקצב סך של 55 מיליוני שקלים כהרשאה להתחייב עבור משרד התשתיות בגין החלטת הממשלה מספר 3484.
היו"ר משה גפני
לא מעניינת אותי החלטת הממשלה. מה זה הכסף הזה?
אמיר אדרי
אני אסביר. קודם כל, יש החלטת ממשלה.
היו"ר משה גפני
לא מעניינת אותי החלטת הממשלה. מה אתם עושים עם הכסף?
אמיר אדרי
הקמת מתקני חלוץ בתחום אנרגיות מתחדשות.
היו"ר משה גפני
מה זה?
אמיר אדרי
כל מיני מתקני הדגמה, כל מיני פיילוטים בתחום המתחדשות. זה לא כל הסכום. רק עשרה מיליון הם לתחום הזה.
רוחמה אברהם-בלילא
ומה כל השאר?
אמיר אדרי
כל השאר זה בעצם סיכום תקציבי עם משרד התשתיות. יש להם בעצם עודפי מזומנים. אנחנו הסכמנו לקבל את עודפי המזומנים וכנגד לתת להם הרשאה להתחייב כדי לבצע את הפעילות השוטפת שלהם.
זבולון אורלב
מתי הם יעשו הרשאה להתחייב? היום ה-20 בדצמבר.
אמיר אדרי
יש להם את כל החוזים מוכנים. גם אני שאלתי את השאלה הזאת ווידאנו את זה אתם. יש לנו סיכום תקציבי חתום אתם והם טוענים שהם מוכנים ויש להם את כל החוזים מוכנים.
זבולון אורלב
איך הם יצאו למכרז אם לא הייתה להם הרשאה להתחייב?
אמיר אדרי
הם צריכים לחתום את החוזים. הם טוענים שהכל מוכן לחודש הזה. הם אומרים שהכל מוכן.
זבולון אורלב
ידידי הצעיר, אתה מבין לבד שזה מאוד מאוד בעייתי. אי אפשר בשירות המדינה לצאת למכרז כך.
היו"ר משה גפני
אתה צודק.
אמיר אדרי
אני יודע. הם לא יצאו. לא אמרתי שהם יצאו. כדי לצאת למכרז, הם צריכים הרשאה להתחייב. ברגע שזה יאושר, הם יצאו והכל בקנה, הכול מוכן. החוזים אמורים להיחתם.
היו"ר משה גפני
שטיינמץ אומר שאם המשרד לא יצליח בזה הכסף חוזר.
אמיר אדרי
תיאמתי את זה מול המשרד והם מתחייבים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 840 – פה אחד

הפנייה אושרה
פניות מספר 841 ו-842 – הגבלים עסקיים

אין רפרנט.

פניות מספר 843 ו-844 – משרד הביטחון
אמיר אדרי
הפנייה התקציבית נועדה להעביר סך של 350 אלפי שקלים ממשרד הביטחון לסעיף תמיכות שונות בגין שימוש במלאי הדלק לעיתות חירום.
היו"ר משה גפני
זה למשרד התשתיות.
אמיר אדרי
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 843 ו-844 – פה אחד

הפניות אושרו
פניות מספר 847 עד 849 -
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצב שבעים מיליוני שקלים לתמיכה בקבורה רוויה בהתאם להחלטת הממשלה. החלטת הממשלה בנושא קבורה רוויה קובעת שממשלת ישראל תתמוך במי שיתחיל לבנות עד סוף שנת 2011 מבני קבורה רוויה בסך של 2,000 שקלים לקבר. ועדת התמיכות התקיימה כבר במשרד, הוגשה בקשה אחת של חברה קדישא תל אביב להקמת מבני קבורה של 35 אלף בתי קבורה בבית העלמין ירקון, אם זיכרוני אינו מטעני זאת החלקה הפנויה האחרונה בבית העלמין ירקון.
היו"ר משה גפני
מה זה 2.600 מיליון קשרים עם הגולה?
זבולון אורלב
לאיזה משרד זה?
צחי דוד
המשרד לשירותי דת.
שי חרמש
קשר עם הגולה זה יולי אדלשטיין.
זבולון אורלב
זה גם במשרד לשירותי דת.
היו"ר משה גפני
מה זה 2 מיליון ו-600 אלף שקלים לקשרים עם הגולה? איזה גולה, איזה קשרים ואיזה משרד?
צחי דוד
נציג המשרד יסביר.
אריאל קטן
מדובר על תמיכה בנושא קשרים עם הגולה. זאת אומרת, סיוע הלכתי של גופים שנמצאים כאן בארץ ועונים על שאלות הלכתיות לחוץ לארץ, שאלות מיוחדות שקשורות לחוץ לארץ.
שי חרמש
זה מ.מ.מ. לענייני דתות.
זבולון אורלב
כי מציון תצא תורה.
שי חרמש
ודבר ה' מירושלים.
אורי אריאל
ההעברה הזאת ממשרד השיכון מתואמת אתם?
צחי דוד
מדובר בעודפי הרשאה להתחייב. אין שום בעיה עם משרד השיכון.
אורי אריאל
שאלתי משהו אחר.
רוחמה אברהם-בלילא
תראה ממי מורידים.
היו"ר משה גפני
ממי מורידים?
אורי אריאל
אני באמצע שאלה. שאלתי רק אם זה מתואם ולא מהיכן לקחתם. זה מתואם, כן?
צחי דוד
כן.
רוחמה אברהם-בלילא
משק סגור נצרת עילית. מה זה?
צחי דוד
אני אסביר. מקורות ההרשאה להתחייב הם ממקומות בהם היה תת ביצוע.
רוחמה אברהם-בלילא
אני רוצה שתסביר לי מה לגבי נצרת עילית.
צחי דוד
אני אסביר בפרוטרוט. מסעיף 42 לקחנו את זה מעמלות בנקים שנשאר שם עודף של הרשאה להתחייב. עמלות הבנקים הוא הסעיף היחיד שעובד בהרשאה להתחייב בסעיף 42.
היו"ר משה גפני
לקחתם ממפעל סלינה?
צחי דוד
חס ושלום. הקיץ יצאו למכרז אלפיים יחידות דיור בנצרת עילית. היה ניסיון, שצלח בחלקו, ושווקו 1,300 מתוך אלפיים יחידות דיור. לאחר השיווק יש עדיין התאמות תכנון. תקצבנו מראש 160 מיליון שקלים לצורך ביצוע העבודות שם על מנת שהבתים יגיעו כמה שיותר מהר לשוק ולמשתכנים. עם זאת, חלק מהתכנון לא הסתיים ולכן אין צורך במלוא ההרשאה להתחייב למרות שאנחנו כאן בוועדה תקצבנו את מלוא ההרשאה להתחייב שהמשרד דרש מראש.
רוחמה אברהם-בלילא
זה אומר שגם במהלך 2012, אם אתה מוריד את ההרשאה להתחייב, אתה לא ממשיך בשיווק הזה.
צחי דוד
אני אומר שהמשרד מסוגל לבצע עבודות בקיבולת מסוימת מגמר תכנונן המקצועי.
רוחמה אברהם-בלילא
אז תעבירו את זה לשנה הבאה.
צחי דוד
בוודאי שנתקצב את זה מחדש בשנה הבאה. אין צל של ספק. ברגע שהמשרד יהיה מוכן לבצע את העבודות, הנושא יתוקצב. ההכנסות יתקבלו מקבלנים, הסבסוד יתקבל מסעיף סבסוד ואין שום בעיה עם זה. חד משמעית.
אורי אריאל
אפשר לאשר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 847 עד 849 – רוב
נגד - 1

הפניות אושרו
אני נגד.

פניות מספר 850 עד 852 –
דוד שטיינמץ
מדובר כאן בפנייה תקציבית שיש בה שינויים פנימיים למימון תקציב השכר של המשרד ושינויים פנימיים אחרים של המשרד בתחום התפעול.
שי חרמש
מה המשמעות של החריגות?
דוד שטיינמץ
לא חריגות. גירעונות השכר בבסיס. אין חריגה בכוח אדם אלא יש חריגה בכל משרדי הממשלה בבסיס התקציב בתקציב שהאוצר מעמיד לרשות המשרדים. את התקציב הז מכסה אחר כך המשרד במהלך השנה מהמקורות שלו.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 850 עד 852 – פה אחד

הפניות אושרו
פניות מספר 859 עד 863 -
דוד שטיינמץ
מדובר כאן בכמה נושאים. נושא אחד הוא העברה של כמעט 5.5 מיליון שקלים מהאגף להכשרה מקצועית לסוכנות לעסקים קטנים עבור פעילות לעידוד עסקים באוכלוסייה של הורים יחידים, מ-45 פלוס ובני העדה האתיופית כי זה סעיף של תמיכות. בנוסף לכך יש העברה ממשרד ראש הממשלה של שני מיליון ו-670 אלף שקלים עבור פרויקט תמר. פרויקט תמר למחשוב הוא מערכת תכנון ממשלתי רוחבי עבור תוכניות עבודה. הפרויקט הזה פותח על ידי מערכת המיכון של המשרד והוא נושא הדגל של העניין. משרד ראש הממשלה כמשרד המקביל בו תומך בנושא הזה ומעביר אלינו כספים להמשך הפיתוח.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 859 עד 863 – פה אחד

הפניות אושרו
פניות מספר 864 עד 866 -
סיון להבי
הפנייה נועדה להשלמת העברת תקציב ממערך הכבאות בגין העברה ממשרד הפנים למשרד לביטחון פנים, השלמת העברת התקציב.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 864 עד 866 – פה אחד

הפניות אושרו
היו"ר משה גפני
למה בסעיף התקציבי הזה, לא בהעברה – ההעברה בסדר?
סיון להבי
נשארה אצלנו יתרה שעוברת עכשיו לסעיף הזה.
היו"ר משה גפני
לא זאת השאלה. הסעיף התקציבי עצמו, נציבות כבאות והצלה, יש 3.5 מיליון וחצי שקלים. למה זה?
קריאה
זה במשרד הפנים.
היו"ר משה גפני
בסדר. תודה.

פניות מספר 867 עד 870 -
אליהו אלפסי
הפנייה נועדה לתקצב 18 מיליון שקלים עבור יציאה מרצון וייצור תעודת זהות חכמה.
שי חרמש
תעודת זהות חכמה, מתי?
אליהו אלפסי
ב-1 בפברואר.
שי חרמש
ב-1 בפברואר זה יוצא?
אורי אריאל
לא נאמרה השנה.
שי חרמש
כל 1 בפברואר אני אבדוק עד שזה קורה. עוד חודשיים?
אליהו אלפסי
זה משהו שהמנכ"ל שלי אמור לומר, אבל הכיוון המתוכנן הוא זה.
היו"ר משה גפני
זה רציני מה שאתה אומר? זאת אפשרות סבירה שקיימת שזה מתחיל ב-1 בפברואר?
אליהו אלפסי
אני אומר שהמנכ"ל שלי אמור לבשר על זה ולסגור את כל הקצוות.
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת לבשר? אתה מביא פנייה תקציבית. אין כאן בשורות.
אליהו אלפסי
לא, אני לא מביא את זה.
היו"ר משה גפני
אתה מביא כאן את המאגר הביומטרי.
שי חרמש
לא, זה לא המאגר הביומטרי.
אליהו אלפסי
אנחנו לא המאגר הביומטרי.
שי חרמש
זאת תעודת צ'יפס.
אליהו אלפסי
אנחנו מייצרים את התעודות, את הדרכונים החכמים.
אורי אריאל
אתה יכול לומר מה זה החזרה מרצון וכמה זה עולה?
אליהו אלפסי
כן. יש עמותות בארץ שעובדים מול המסתננים מדרום סודן והן משכנעות אותם, בכל מיני צורות של מפגש, לחזור הביתה מרצון.
אורי אריאל
ומה משלמים עבור זה?
אליהו אלפסי
עלות הטיסה היא עלינו. מנסים לעשות להם כמה ימי עידוד כדי שהם יעזבו מרצון.
אורי אריאל
כמה עזבו מרצון בשנת 2011?
אליהו אלפסי
בסביבות 1,000-1,200.
אורי אריאל
ואתם צופים שהמספר יגדל?
אליהו אלפסי
אנחנו נמשיך את זה ב-2012.
אורי אריאל
שאלתי אם אתם צופים שהמספר יגדל באופן משמעותי.
אליהו אלפסי
היום הודיעו שראש ממשלת סודן נמצא ויכול להיות שהוא ידבר גם על זה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 867 עד 870 – פה אחד

הפניות אושרו
פניות מספר 877, 882 עד 884 -
צחי דוד
הפנייה היא פניית איגום תקציבים של משרד התרבות ממספר משרדי ממשלה - החינוך, התיירות, משרד ראש הממשלה ומשרד הגמלאים. מדובר על תקצוב של 1.1 מיליון שקלים לפרויקט אאידה במצדה, תקצוב 250 אלפי שקלים ברשות העתיקות לארגון כנס חיזוק מבנים לשימור מפני רעידות אדמה, העברה של ארבעה מיליון שקלים ממשרד החינוך ליד בן צבי לצורך הקמת בית הספר ללימודי ירושלים, תקצוב פרויקט בשיתוף בית התפוצות.
היו"ר משה גפני
אאידה, זה מקום פרטי?
צחי דוד
זה מופע אופרה שהיה במצדה.
היו"ר משה גפני
כן, אבל זה פרטי.
זבולון אורלב
הייתה הפקה פרטית.
היו"ר משה גפני
למה הממשלה בעניין?
צחי דוד
תכף יסביר תקציבן המשרד. אני אסיים את הפנייה.

העברת 3.5 מיליון שקלים ממשרד הנגב והגליל להקמת מתקני ספורט.
זבולון אורלב
איפה?
שי חרמש
בסעד, אלומים, תקומה.
היו"ר משה גפני
מר אטיאס, בבקשה. תגיד לי, מוזיאון תל אביב זה משרד התרבות?
שי חרמש
לא. זה בית התפוצות.
היו"ר משה גפני
אל תשים לב לקריאות הביניים. אני ממוקד. אני שואל האם מוזיאון תל אביב זה אתם.
גיא אטיאס
כן. מוזיאון תל אביב נתמך במסגרת תקנת מוזיאונים.
היו"ר משה גפני
כנראה בשבוע הבא או בעוד שבועיים אני הולך לעשות על זה דיון. אני הולך לעשות דיון על הביקורת שם.
שי חרמש
אני מציע לפני כן לעשות סיור במוזיאון.
היו"ר משה גפני
אחרי כן נעשה סיור, לראות אם יש כתובות בערבית.
שי חרמש
אני מציע לעשות את הסיור לפני כן.
היו"ר משה גפני
בבקשה, אאידה.
גיא אטיאס
לגבי פרויקט אאידה. הסכומים שניתנו במסגרת הממשלה הם לטובת סבסוד כרטיסים לתושבי פריפריה.
רוחמה אברהם-בלילא
אני בעד. זה מופע תרבותי.
זבולון אורלב
ממתי המדינה מסבסדת כרטיסים לאירוע פרטי?
היו"ר משה גפני
תתעלם מהם. אאידה זה מופע פרטי?
גיא אטיאס
אאידה, זאת הפקה לא פרטית אלא הפקה של האופרה שהיא עמותה. זה לא גוף פרטי.
היו"ר משה גפני
לא משנה. עד כאן בסדר. עכשיו תגיד מה משרד התרבות בעניין.
גיא אטיאס
זה לא רק משרד התרבות אלא המדינה. היה איגום עם עוד כמה משרדים. המדינה סבסדה כרטיסים לטובת תושבים מהפריפריה, לפי החלטה מספר 1060. זאת לא רק פריפריה אלא לפי החלטת 1060. סבסדנו כרטיסים והיסעים.
היו"ר משה גפני
איך יש ביקורת שסבסוד התושבים באמת מגיע לתושבים עליהם מדובר? בדקתם בתעודות הזהות?
גיא אטיאס
לא. העבודה נעשתה תחת פעולות מול הרשויות המקומיות והאוטובוסים וההיסעים יצאו מאותן הרשויות מקומיות.
רוחמה אברהם-בלילא
כאשר הייתי השרה שאחראית על חגיגות ה-60, נתנו את הדעת על כל הסוגיה של האוכלוסייה כדי לשתף אותה. אצלי זה היה אל מול גורמי הרווחה.
היו"ר משה גפני
הבנתי. צריך לשתף את זה.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 877, 882 עד 884 – פה אחד

הפניות אושרו
שי חרמש
אני לא יכול להצביע כי אני בעל עניין.
היו"ר משה גפני
כל הזמן אתה בעל עניין.
שי חרמש
קיבלתי את ההטבה הזאת כתושב קו עימות.
היו"ר משה גפני
אטיאס, אישרנו את הפניות. אני מבקש שתעביר לי בכתב איך בדקתם שאלה שקיבלו את הכרטיסים, אלה אכן האנשים שזכאים לכך.
שי חרמש
זה הלך דרך הרשויות המקומיות.
גיא אטיאס
זה הלך דרך הרשויות המקומיות, אבל בסדר. אני אבקש ממנהלת האופרה שתכין מכתב.
היו"ר משה גפני
אני מבקש בכתב איך נעשתה ביקורת השטח.
זבולון אורלב
אחר כך אני אסביר לך.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 878 -
סיון להבי
הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב הרשויות המקומיות, כולל הוספה במזומנים של 118 מיליון שקלים, תקנת הפיתוח מכיוון שהיא תקנה הרשאתית.
שי חרמש
במשרד הפנים יש תקציבי פיתוח?
סיון להבי
ודאי.
שי חרמש
כי ביטלו את זה.
אורי אריאל
תראה איך מילאו את הבור.
סיון להבי
השנה היו 280 מיליון שקלים.
שי חרמש
שרת הפנים לשעבר, את מכירה את זה?
רוחמה אברהם-בלילא
לא.
סיון להבי
אני אסביר. בתחילת השנה ניתנה הרשאה להתחייב על סך של 280 מיליון שקלים. כל ההתחייבויות לרשויות כבר יצאו. עכשיו יש בתקנה מחסור במזומן שצריך להשלים אותו.
זבולון אורלב
כלומר, יש התחייבויות או יש ביצוע או יש פעילויות שאין להן כיסוי כספי וזה הכיסוי?
סיון להבי
הפרויקטים של הפיתוח נמשכים על פני מספר שנים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 878 – פה אחד

הפנייה אושרה
פניות מספר 885 ו-886 –
פנייה המכללה הטכנולוגית בחספין.
אורי אריאל
המכללה האווירית.
היו"ר משה גפני
תקציב משרד ראש הממשלה לתקציב הפיתוח של משרד החינוך.
אורי אריאל
בעד.
רועי קונפינו
הפנייה נועדה להעביר, כמו שציין היושב ראש, סכום כסף לשיפוץ המכללה הטכנולוגית בחספין לטובת משרד החינוך.
זבולון אורלב
זאת מכללה של י"א-י"ב, הנדסאים וטכנאים, מכללה טובה.
היו"ר משה גפני
אתה מכיר אותה?
זבולון אורלב
כן. מכללה של יהודים טובים שומרי תורה ומצוות.
היו"ר משה גפני
זה לא משנה. אם אתה מכיר, אני סומך עליך. אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 885 ו-886 – פה אחד

הפניות אושרו
זבולון אורלב
המכללה לוקחת נוער שלא נקלט במקומות אחרים ועושה אתו עבודה טובה.
היו"ר משה גפני
אני עובר לחוברת השנייה.
זבולון אורלב
חוץ מזה, יש עוד חוברת?
טמיר כהן
לא.
היו"ר משה גפני
צריכות להגיע עוד כמה פניות שהן בדרך. אם הן יגיעו, יגיעו, ואם לא יגיעו, לא יגיעו. זאת ועדת כספים בשבועיים האחרונים של דצמבר.

פניות מספר 786 ו-787 -
קרינה קליגר
הפנייה התקציבית נועדה לתגבור סך של 1,400 אלפי שקלים בתקציב המשרד לאזרחים ותיקים בהתאם לפירוט: סך של 1,250 אלפי שקלים עבור חלקו של משרד התעשייה והמסחר בתעסוקת תוכנית אב לאזרחים ותיקים בהתאם להחלטת ממשלה מספר 3739. סך של 150 אלפי שקלים עבור מימון כנס לעידוד תעסוקה בגיל השלישי.
היו"ר משה גפני
מה עושים עם ה-150 אלפי שקלים?
רוחמה אברהם-בלילא
מה זה עידוד תעסוקה לגיל השלישי? איזה פרויקטים?
קרינה קליגר
כחלק מליבת פרויקטי המשרד, אנחנו מעודדים תעסוקה בגיל השלישי. הכנס הזה נועד בעצם להפגיש בין מעסיקים לאנשים במגזר הגיל השלישי ולעשות ביניהם את הקישור.
היו"ר משה גפני
מה עושים בכנס הזה? למה הוא עולה 150 אלפי שקלים? האולם עולה? הביאו זמרת? מה היה?
קרינה קליגר
לא. זה כנס גדול של אלפי משתתפים. גם עמותות שמעסיקות אנשים בהתנדבות.
היו"ר משה גפני
150 אלף שקלים זה הרבה כסף על כנס.
קרינה קליגר
אלה הרבה משתתפים. אלפים.
זבולון אורלב
מאה אלף זה הפרסום וחמישים אלף זה הכנס עצמו.

מה זה תוכנית אב לאזרחים?
קרינה קליגר
תוכנית אב לאזרחים ותיקים היא תוכנית שאושרה בהחלטת ממשלה באוקטובר. בעצם זה מיפוי תשתיות בכל הרשויות המקומיות בארץ לנושא של אזרחים ותיקים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 786 ו-787 – פה אחד

הפניות אושרו
פנייה מספר 790 -
אורי גבע
הפנייה נועדה לתקנון של עובד משרד האוצר במקום העסקה דרך מיקור חוץ, להעסקה כעובד המשרד.
רוחמה אברהם-בלילא
העובד הזה כבר עובד?
אורי גבע
הוא עבד במיקור חוץ ובעקבות עבודה שנעשתה בנציבות שירות המדינה ביחד עם משרד האוצר, בעיקר בנושא עובדי מחשוב.
רוחמה אברהם-בלילא
העובד הזה הסכים לעבור? אין שום בעיה אתו?
אורי גבע
ברור. יש לו שמירה על שכר.
היו"ר משה גפני
אני מתנצל. לא שמעתי.
רוחמה אברהם-בלילא
עוד פעם העברת עובד.
אורי גבע
אנחנו מתקננים עובד שכיום מועסק במשרד האוצר במיקור חוץ ומתקננים אותו כעובד מדינה, כעובד מחשוב.
היו"ר משה גפני
אתם מוסיפים תקן למשרד האוצר?
זבולון אורלב
זה במקום העסקה קבלנית.
אורי גבע
במקום העסקה קבלנית.
זבולון אורלב
למה רק אחד?
אורי גבע
זה מתחיל במשהו.
היו"ר משה גפני
זה עובד שהיום הוא עובד קבלן ומעבירים אותו לתקן?
אורי גבע
עובד מחשוב. נעשתה בדיקה במשרדי הממשלה לסוגי עובדים בעיקר בתחום המחשוב ושם יש העסקה ברובה ממיקור חוץ. סוכם עם נציבות שירות המדינה לתת לעובד תקן כעובד מדינה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 790 – פה אחד

הפנייה אושרה
פניות מספר 831 ו-832 –
אורי גבע
כאן מדובר על התאמת תקציבי אבטחת שרי הממשלה בהתאם לביצוע בפועל ובהתאם להנחיות היחידה לאבטחת אישים. זה בהתאם לביצוע בפועל.
רוחמה אברהם-בלילא
מהו צריך לאבטח את הממשלה המנופחת הזאת.
היו"ר משה גפני
אבטחת השרים גדלה?
רוחמה אברהם-בלילא
ברור שהיא גדלה. איך היא לא תגדל?
היו"ר משה גפני
היא גדלה מ-91 מיליון ל-108 מיליון? יש יותר איומים על שרי הממשלה?
אורי גבע
אני רוצה לסייג את דבריי. מדובר כאן בחלק מתקציבים שבגלל טעות טכנית חויבו בשנה הקודמת ולא הועברו כנדרש לתוך תקציבי אבטחת השרים. אנחנו פשוט מתקנים את זה.
אורי אריאל
מי קובע את התקן לאבטחה?
אורי גבע
השב"כ.
אורי אריאל
על כל השרים?
אורי גבע
על כל השרים.
היו"ר משה גפני
למה צריך אבטחה על כל השרים?
זבולון אורלב
תשאל את השב"כ.
אורי גבע
זאת הנחיה של גורמי הביטחון.
היו"ר משה גפני
זה לא השב"כ.
רוחמה אברהם-בלילא
זאת החלטת ממשלה. אבטחת שרים זאת החלטת ממשלה ולא השב"כ.
זבולון אורלב
השב"כ קובע את סטנדרט השמירה.
היו"ר משה גפני
אבל יש שרים שלא צריך לאבטח אותם.
זבולון אורלב
לגבי כל השרים, השב"כ קובע את הסטנדרטים ואגב, הוא מאשר גם מי המאבטחים.
רוחמה אברהם-בלילא
זאת יחידה נפרדת במשרד ראש הממשלה.
אורי אריאל
אני מבקש שיוזמן – אם רוצים, בפורום מצומצם אצלך – נציג השב"כ ונציג הממשלה ויסבירו את העניין. התקציב הזה עולה כל הזמן ולדעתי לא לצורך, חוץ מכסת"ח.
רוחמה אברהם-בלילא
16 מיליון שקלים תוספת לארבעים שרים לענייני כלום, לשרים שיש להם ילקוטים ותתי-ילקוטים שמסתובבים כאן בכנסת אדוני היושב ראש ובקושי יוצאים לסיורים. 16 מיליון שקלים. אתה יודע מה היה אפשר לעשות עם הכסף הזה לטובת אותם מחוסרי דיור?
אורי גבע
אם אפשר, אני מבקש להגיב על העניין הזה.
היו"ר משה גפני
נעשה הפסקה של חמש דקות.

<(הישיבה נפסקה בשעה 12:10 ונתחדשה בשעה 12:15)>
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. ממשיכים הלאה, לגבי אבטחת השרים.
טמיר כהן
עמוד 6 בחוברת השנייה.
היו"ר משה גפני
שאלו חברי הכנסת למה צריך את זה. זבולון שאל, רוחמה שאלה.
אורי גבע
אני רוצה לענות בשני חלקים.
זבולון אורלב
אני השבתי. אני לא שאלתי. לגבי אבטחת שרים, אני נתתי תשובה. לא שאלתי.
היו"ר משה גפני
אז אורי אריאל.
אורי גבע
אני רוצה לענות על שאלות חברי הוועדה בשני חלקים. החלק הראשון, מי קובע את היקף האבטחה, אלה גורמי הביטחון. הם מנחים ואנחנו מתקצבים בהתאם, כמובן בהתאם למכרזים שקיימים, חברות אבטחה שונות ובהתאם לתקציב שקיים.

בקשר לנושא של ההעברה הספציפית כאן. מדובר בתיקון טעות טכנית. מדובר בכספים שחולקו בשנת 2010 ברובם ובגלל תקלה טכנית לא הועברו לתקציב 2011. לאחר שנעשה בירור מקיף על מהות התקלה – זאת תקלה טכנית מחשובית – אנחנו כן מעבירים את הסכום. לא מדובר כאן בתוספת.
היו"ר משה גפני
למה זה צריך להיות בסוף השנה?
אורי גבע
לקח לנו יותר זמן ממה שצפינו לנתח את הבעיה הטכנית שקרתה לנו.
רוחמה אברהם-בלילא
למה צריך לאבטח שרים לענייני כלום על חשבון הציבור? אני מציעה שהחלטת הממשלה תשונה מכיוון שאותם שרים לענייני כלום ממילא לא עושים דבר.
היו"ר משה גפני
אנחנו יכולים להביא לכאן את נציג השב"כ או מישהו אחר.
רוחמה אברהם-בלילא
השב"כ אחראי על שבעה סמלי שלטון בלבד.
היו"ר משה גפני
אבל הוא נותן את ההנחיות.
אורי גבע
לא, זאת היחידה לאבטחת אישים. הם אחראים על שבת סמלי השלטון, את צודקת, אבל הם גם מנחים את האבטחה של השרים לפי הסיכונים שקיימים בפועל.
שי חרמש
גם זהבה גלאון קיבלה אבטחה.
היו"ר משה גפני
זה משהו אחר. זה מהכנסת.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 831 ו-832 – פה אחד

הפניות אושרו
פניות מספר 855 ו-856 -
אורי גבע
מדובר בתגבור של 250 אלף שקלים בתקציב משרד האוצר לצד הסטות פנימיות. הפנייה נועדה לתגבר את משרד האוצר ב-250 אלף שקלים עבור התוכנית לעידוד משקיעים מוסדיים להשקעות בתעשייה עתירת הידע. יש החלטת ממשלה בנושא. חברת ענבל היא זאת שמפעילה עבור משרד האוצר את התוכנית הזאת והמשרד צריך לשלם לה עבור שירותים שוטפים. מדובר בראיית חשבון.
רוחמה אברהם-בלילא
אני צריכה לעזוב.
היו"ר משה גפני
אתה תייצג את רוחמה?
שי חרמש
תמיד.
אורי גבע
אנחנו מוסיפים כאן לרשות את המסים את האפשרות לקבל הוצאה מותנית בהכנסה בגין השתתפות של יועצי מס בוועדות מקצועיות ברשות המסים והוצאות גבייה. הוצאות גבייה, עיקולים וכולי דורשות תשלומים בין היתר לבנקים.
שי חרמש
הקיצוץ במחקר, הוא תת ביצוע?
אורי גבע
אנחנו לא מקצצים. למעשה אנחנו מעבירים מהוצאה מותנית בהכנסה, היו צריכות להתקבל שם הכנסות, ואנחנו רוצים לשמר את התוכנית ולכן אנחנו מעבירים.
שי חרמש
אבל המקור הוא קיצוץ במחקר.
אורי גבע
זה לא מקור. כשאתה מקצץ הוצאה מותנית בהכנסה, זה אומר שלא הוכנסו שם מקורות. לא היה מקור. אנחנו מביאים את המקור ממקורותינו.\
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.
הצבעה
בעד אישור פניות מספר 855 ו-856 – פה אחד

הפניות אושרו
פניות מספר 871 עד 873 -
סיון להבי
הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בסעיפי משרד הפנים, כולל תוספת בהרשאה להתחייב של 3.4 מיליון שקלים לאגף לעדות לא יהודיות, 1.300 מיליון לתקצוב שוטף של המשרד ועבור יישום החלטות הממשלה על שיפוץ מבני דת לא יהודים.
היו"ר משה גפני
כמה?
סיון להבי
3.4 מיליון בהרשאה להתחייב ועוד 300 אלף שקלים במזומן.
שי חרמש
למה יש כאן הורה של 902 אלף שקלים למענקים מיועדים לרשויות?
היו"ר משה גפני
איפה?
שי חרמש
18.03, מענקים מיועדים לרשויות, הקטנה של 902 אלף שקלים. זאת ודאי לא בעיה של תת ביצוע.
סיון להבי
מיליון ו-311 אלף שקלים עוברים מסעיפי 18 ל-06 למימון השתתפות בשיפוץ המשרד מסעיפים שקשורים במיפוי.
שי חרמש
זה הכול בסדר, אבל למה זה צריך לרדת מהרשויות?
סיון להבי
אני אומר. יש סעיף שנקרא מיפוי שטחי שיפוט והוא יושב בסעיף 18. אין לנו השנה צורך בו ולכן אנחנו מעבירים אותו להשתתפות בשיפוץ המשרד.
שי חרמש
זאת אומרת, אלה לא מענקים ישירים לרשויות.
סיון להבי
לא. זאת ועדת תכנון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 871 עד 873 – פה אחד

הפניות אושרו
פניות מספר 890 ו-891 -
אורי גבע
הפנייה נועדה להעברת 600 אלף שקלים למשרד ראש הממשלה לתוכנית של פיתוח העיר לוד. מדובר בתוכנית כוללת לפיתוח בבנייה ותשתיות בעיר לוד בעלות כוללת של 160 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
כמה?
אורי גבע
160 מיליון שקלים לפיתוח בעיר לוד. זאת החלטת ממשלה בנושא. מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו מעסיקים פרויקטור.
היו"ר משה גפני
מה זה 160 מיליון שקלים? למה?
אורי אריאל
לטיפול נקודתי שכולל את כל מה שהממשלה משקיעה ממילא. נניח משרד התחבורה שממילא השקיע. אחרי כן הוסיפו גם קצת דברים מפה ומכאן.
אורי גבע
הפרויקט הוא מומחה לפיתוח אורבני.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 890 ו-891 – פה אחד

הפניות אושרו
פניות מספר 892 ו-893 – מכון היצוא

אין רפרנט.

פניות מספר 894 עד 896 -
גיא אטיאס
משרד התרבות והספורט. הפנייה נועדה לתקצב מיליון ו-135 אלף שקלים עבור מוסדות תרבות מחקר.
זבולון אורלב
אין תרבות מחקר. כמו שאתה יודע המשרד הזה הוחרג. זה לתרבות או למדע ומחקר.
גיא אטיאס
לא. יש אצלנו מוסדות תרבות מחקר שאחד מהם הוא גנזך קידוש השם למשל.
זבולון אורלב
זה בתרבות. זה לא במדע ומחקר.
גיא אטיאס
התקנה. הסעיף התקציבי נקרא תרבות, מוסדות תרבות למחקר. גנזך קידוש השם יושב בתוך התקנה הזאת. אנחנו נעשה תיקון לשמות של סעיפי התקציב.
זבולון אורלב
הכוונה היא למוסדות תרבות מחקר.
גיא אטיאס
בדיוק. בנוסף יש עוד חמישה מיליון שקלים לחברת הבניין בגין שיפוץ הבימה, החלק הסופי של ההסכם בין המדינה לבין חברת הבניין של הבימה.
היו"ר משה גפני
נדמה לי ששלחת לי מכתב או המשרד שלח לי מכתב על הבימה.
גיא אטיאס
שלחנו.
אורי אריאל
הייתה שם חריגה של כשמונים אחוזים.
זבולון אורלב
אגב, כל הנייר הזה הוא לא נכון. הם כותבים כאן להעביר כך וכך כסף למשרד המדע והטכנולוגיה ואילו ההוצאות הן במשרד התרבות.
גיא אטיאס
אני אסביר. סעיף 19 הוא סעיף אחד שכולל גם מדע, גם תרבות, גם ספורט. באוצר אין פיצול.
זבולון אורלב
אתם לא מכירים בהחלטות הכנסת. זה ממש קרקס.
גיא אטיאס
האוצר יסביר את זה.
זבולון אורלב
מי הרפרנט שלך כאן?
גיא אטיאס
הוא לא כאן כרגע. בכל מקרה, לגופו של עניין, יש עוד שישה מיליון שקלים להרשאה להתחייב לקרנות הקולנוע לפי ההסכם שקיים עם קרנות הקולנוע. אלה התוספות הנדרשות על מנת שנוכל לסיים את השנה.
זבולון אורלב
אני רוצה לראות את וקנין מרים את היד בעד שישה מיליון שקלים לקרנות הקולנוע. זאת תהיה ההצגה הכי יפה בעיר.
גיא אטיאס
שישה מיליון שקלים בהרשאה להתחייב.
שי חרמש
תכף ציון יבקש את רשימת הסרטים.
ציון פיניאן
לא, אני רוצה את רשימת השחקנים.
שי חרמש
כולם שמאלנים.
זבולון אורלב
יש חוק. לכן אני לא מבין מה כתוב כאן בהתאם לסיכום עם המשרדים.
גיא אטיאס
זה מעבר לחוק. שישה מיליון שקלים זה סיכום בין שני המשרדים מעבר לחוק.
שי חרמש
בסדר גמור.
זבולון אורלב
למה בסדר גמור?
שי חרמש
אם המשרדים רוצים לפתח קולנוע בארץ, למה זה רע? זבולון, אתה אדם תרבותי.
גיא אטיאס
300 אלף שקלים הם לסעיף 19.
זבולון אורלב
המיליון ו-135 אלף שקלים למוסדות תרבות ומחקר, חוץ מגנזך קידוש השם, לאן זה הולך?
גיא אטיאס
אני לא נכנס לסוגיה מי אמור לקבל, אבל בתוך התקנה יש מספר גופים שאמורים ליהנות ואחד מהם הוא גנזך קידוש השם.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 894 עד 896 – פה אחד

הפניות אושרו
היו"ר משה גפני
יש עוד פנייה של משרד החינוך שצריכה להגיע. היא בדרך.

פניות מספר 887 ו-888 ->
חנן פריצקי
משרד הרווחה. העברת מיליון שקלים לטובת צרכים מיוחדים למשפחות וילדים במצוקה.
זבולון אורלב
איך יכול להעביר המוסד לביטוח לאומי? מאיפה?
חנן פריצקי
מעבירים מסוף שנה, מכל מיני העברות תקציביות.
היו"ר משה גפני
אני ביקשתי. אני ביקשתי תוספת למשרד.
זבולון אורלב
בסדר גמור. אני רק לא מבין אם זה יורד מהביטוח הלאומי, אז העברת מכיס אחד, פגעת במשפחות אחרות.
היו"ר משה גפני
אני לא ביקשתי להוריד מהביטוח הלאומי.
חנן פריצקי
זה מסעיף שנשארה בו יתרה.
זבולון אורלב
אני אצביע בעד. אני האחרון שאפגע בזה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 887 ו-888 – פה אחד

הפניות אושרו
היו"ר משה גפני
יש כאן מישהו ממשרד הביטחון?
רועי קונפינו
נמצא.
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 15035 -
זבולון אורלב
אני מתנגד. יש לי הצעה לסדר. אני מתנגד לדון בכך עד שמשרד הביטחון לא יביא את שתי ההעברות התקציביות, גם של ישיבות ההסדר וגם של המכינות הקדם צבאיות. זאת פשוט התעללות במוסדות. כשזה יגיע, נדון גם בפנייה הזאת. אני מתנגד לקיים את הדיון הזה.
היו"ר משה גפני
אתה לא מסכים לדון בזה.
זבולון אורלב
אני מתנגד התנגדות תקיפה.
היו"ר משה גפני
אני לא דן בזה. אני מבקש להוסיף מחר בסדר היום העברות תקציביות.
זבולון אורלב
שיבוא מישהו ויסביר למה ההתעללות הזאת. זה דבר מדהים. כסף מתוקצב. כאן לא מדובר על העברות אלא על כסף מתוקצב שלא מעבירים אותו.
היו"ר משה גפני
אני עושה הפסקה.

<(הישיבה נפסקה בשעה 12:30 ונתחדשה בשעה 13:30.)>
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה.
פניות מספר 906 עד 915 – משרד החינוך
אורי שמרת
מדובר בתוספת של כ-1.3 מיליארד בתקציב משרד החינוך לטובת מימון הסכם עופר עיני במגזר הציבורי. למעשה זה מימון חוסרי שכר שנובעים מהסכם עופר עיני במגזר הציבורי. הסכם שכר המינימום והתאמת תקציב הביצוע בתקציב ההסעות.
אורי אריאל
כמו כן 18 מיליון לחובות המדינה לביטוח הלאומי.
אורי שמרת
נכון. 18 מיליון שקלים שהם חובות.
היו"ר משה גפני
בפנייה הזאת יש גם את ישיבות ההסדר?
אורי שמרת
כן, אבל המקור שלו בפנייה נוספת של ביטחון שמגיעה עכשיו. אני מקבל את הכסף אבל המקור צריך להגיע מפנייה נוספת.
אורי אריאל
עכשיו לא הבנתי. אני שואל את טמיר. יש לנו מקור ויש לנו העברה.
טמיר כהן
כן.
ציון פיניאן
מה זה חידוש מבנים בסך מיליון וחצי?
אורי אריאל
כשמדברים על מיליארד, הוא לא יודע מה זה מיליון וחצי.
אורי שמרת
מדובר בהתאמת תקציב לביצוע. הם לא ביצעו מיליון וחצי ולכן זה עבר כמקור לשכר.
ציון פיניאן
זה כסף שלא ביצעו?
אורי שמרת
כן.
ציון פיניאן
מיליון וחצי לחידוש מבנים לא ביצעו. הם מבקשים כספים ואחר כך לא מבצעים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 906 עד 915 – פה אחד

הפניות אושרו
פניות מספר 917 ו-918 – ישיבות ההסדר
רועי קונפינו
מדובר בסכום של 7.4 מיליון שקלים שעוברים כהשתתפות של משרד הביטחון בישיבות ההסדר.
היו"ר משה גפני
אורי, זה בסדר?
אורי אריאל
7.4 מיליון?
רועי קונפינו
בסך הכול עוברים 22.4 מיליון שקלים, אבל לא היה מקור לחלק מהסכום.
אורי אריאל
15 מיליון שקלים כבר עברו?
רועי קונפינו
בפנייה שלי יש 22 מיליון שאני מקבל. בפנייה של ביטחון היה להם 15 מיליון בתקציב והם צריכים עוד שבעה מיליון כדי שהם יוכלו לעבור את כל ה-22 מיליון. זאת השלמה ל-22 מיליון.
ציון פיניאן
בסדר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 917 ו-918 – פה אחד

הפניות אושרו
הודעה מספר 15035 –
אנחנו מצביעים.
אורי אריאל
זה מיליארד?
היו"ר משה גפני
כן.
קריאה
זה טכני. אלה כספי הסיוע שנמצאים בחשבון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 15035 – פה אחד

ההודעה אושרה
היו"ר משה גפני
אני מגיש רביזיה על כל האישורים האלה.

אנחנו מצביעים על הרביזיה.

הצבעה
בעד אישור הרביזיה – מיעוט
הרביזיה לא אושרה
היו"ר משה גפני
תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:35>

קוד המקור של הנתונים