ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/12/2011

צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התשע"ב - 2012

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
20/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 933>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"ד בכסלו התשע"ב (20 בדצמבר 2011), שעה 11:00
סדר היום
<צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התשע"ב - 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני- היו"ר

רוחמה אברהם-בלילא

מגלי והבה
שי חרמש
ציון פיניאן
מוזמנים
>
עו"ד תהילה ורון - הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

בתאור סיטון - ראש ענף צוער מינהל סחר חוץ, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

איתי יחזקאלי - מרכז ההשקעות, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אסף לוי - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עו"ד בועז אנסקי - משרד המשפטים

סרחיו דקל - מתמחה -משפטים, משרד המשפטים

אורי אהרונסון - מנהל אגף בכיר למערכות מידע, הנהלת בתי הדין הרבניים

חזקיה ישראל - התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התשע"ב - 2012>
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ב-2012.
תהילה ורון
עורכת דין תהילה ורון, משרד התמ"ת. צו היטלי סחר ואמצעי הגנה אמור להיחקק מכוח חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה.
יש את ההסכם עם ארצות הברית.
היו"ר משה גפני
זה הספר הזה עם המחירים שכל שנה אנחנו מאשרים אותו?
תהילה ורון
כן.
היו"ר משה גפני
יש כאן שינויים במחירים?
תהילה ורון
לא.
היו"ר משה גפני
אין שום שינוי?
תהילה ורון
לא. זאת בסך הכול הארכה אוטומטית של הסכם ישן.
היו"ר משה גפני
לא משנים כלום.
תהילה ורון
לא. כלום.
קריאה
כל שינוי יהיה רק לטובה.
היו"ר משה גפני
יש שינוי או אין שינוי?
תהילה ורון
אין שינוי. זה אותו צו כמו שהיה, רק שינינו את השנה למעלה.
שגית אפיק
השינוי היחיד הוא שתוקן החוק על ידי הוועדה.
היו"ר משה גפני
בסדר.

אנחנו מצביעים על אישור צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ב-2012.

הצבעה
בעד אישור הצו – פה אחד

הצו אושר
היו"ר משה גפני
תודה רבה. הצו אושר.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:05>

קוד המקור של הנתונים