ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/12/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
14/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 926 >
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י"ח בכסלו התשע"ב (14 בדצמבר 2011), שעה 10:55
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

רוחמה אברהם-בלילא

זבולון אורלב

אורי אריאל

שי חרמש
שלי יחימוביץ

ציון פיניאן

מירי רגב
מוזמנים
>
גל הרשקוביץ - ראש אגף תקציבים, משרד האוצר

יריב נחמה - סגן בכיר לחשבת הכללית, משרד האוצר

מעוז שהרבני - ראש תחום משרדים ביטחוניים, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

זאב זילבר - ראש היחידה לתעשיות ביטחוניות, משרד הביטחון

עופר עיני - יושב ראש ההסתדרות החדשה

ניצה פוזנר - יו"ר דירקטוריון התעשייה צבאית

אבי פלדר - מנכ"ל התעשייה הצבאית

זמירה גנני - סמנכ"ל לכספים ובקרה, תעשייה צבאית

עו"ד מאיר אורן - סמנכ"ל והיועץ המשפטי, התעשייה הצבאית

יצחק יהודה - יו"ר ארגון העובדים, תעשייה צבאית

אבי ניסנקורן - יו"ר האגף לאיגוד מקצועי, ההסתדרות הכללית החדשה

יעקב טריפטו - רמ"ט יושב ראש ההסתדרות החדשה

אלי יריב - ההסתדרות החדשה
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<שינויים בתקציב לשנת 2011>
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים.
פניות מספר 824 ו-825 –
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 824 ו-825 – פה אחד

הפניות אושרו
היו"ר משה גפני
מוריי ורבותיי, מתברר שוועדת הכספים עושה דברים שזה לא התפקיד שלה. התפקיד שלה הוא להעביר כסף והיא לא צריכה לעסוק במאבק בין העובדים לבין משרד הביטחון, אבל אנחנו עושים את זה ואני מודה לשי חרמש, אני מודה לטמיר, אני מודה לאורי אריאל, אני מודה לחברי הוועדה, אני מודה לעופר עיני ואני מודה לגל הרשקוביץ.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:00>

קוד המקור של הנתונים