ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/12/2011

תקנות הבטחת הכנסה (נכסים), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
28
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
14/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 591 >
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, י"ח בכסלו התשע"ב (14 בדצמבר 2011), שעה 10:15
סדר היום
<תקנות הבטחת הכנסה (תיקון), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
אברהם מיכאלי
מוזמנים
>
אורנה וורקוביצקי - מנהלת אגף הבטחת הכנסה, המוסד לביטוח לאומי

דניאל גוטליב - סמנכ"ל מחקר ותכנון, הביטוח הלאומי

לבנה עזרא - מנהלת תחום, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד שרית דמרי - לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד רועי קרת - לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

שרון אסיסקוביץ - מינהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

מרים שמלצר - מינהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

פיני קבלו - סמנכ"ל השלטון המקומי

חיזקיה ישראל - מנהל מחלקה, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
יהודית וסרמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
ר.כ. חבר המתרגמים
<תקנות הבטחת הכנסה (תיקון), התשע"א-2011>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. י"ח בכסלו, 14 בדצמבר 2011, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ויש סיבה מיוחדת רועי שעברת מהצד הזה לצד הזה? להיות ליד המחשב. הנושא – תקנות הבטחת הכנסה, תשע"א-2011, פרוטוקול מספר 591, בלי ועדות משנה. יפה. ויש פה מצגת ואנחנו נראה את המצגת ונתחיל לקרוא את התקנות ולהתחיל ולשמוע. בבקשה, הביטוח הלאומי.
דניאל גוטליב
בוקר טוב, שמי דניאל גוטליב, סמנכ"ל מחקר ותכנון בביטוח לאומי. אנחנו ניסינו לשפר את המצב של הבטחת הכנסה ---
היו"ר חיים כץ
מקבלי הבטחת הכנסה.
דניאל גוטליב
נכון, של מקבלי הבטחת הכנסה פוטנציאלים וקיימים, שמצבם הוא כזה שמה שיש להם זה בעצם קצת נכסים פיננסיים, וכמו משקים אחרים, גם בישראל אנחנו מכירים בנכסים האלה ועדיין מאפשרים להם לקבל הבטחת הכנסה, בהתאם לדרוש באופן יחסי. באופן כללי הבטחת הכנסה מאד נמוכה, אבל זה אולי לפעם אחרת. אז אנחנו רואים כאן על הציר האופקי, את רמת הנכס הפיננסית של אדם מסוים, של בודד.
היו"ר חיים כץ
מי מקבל הבטחת הכנסה במדינת ישראל?
דניאל גוטליב
מקבלי הבטחת הכנסה במדינת ישראל זה אנשים בגיל העבודה, גם אנשים מבוגרים אחרי גיל העבודה שזה השלמת הכנסה. הבטחת הכנסה מתקבלת וחלק מהאנשים הם צריכים לעבור מבחן תעסוקה וגם מבחן נכסים.
היו"ר חיים כץ
בוא, בן אדם בגיל מעל גיל פרישה, מי מקבל הבטחת הכנסה? בוא נמקד את זה, מעל גיל פרישה, מי?
דניאל גוטליב
יש לנו בהמשך ---
היו"ר חיים כץ
לא, בוא, תקשיב, לא בהמשך ולא זה. מי מקבל הבטחת הכנסה במדינת ישראל?
דניאל גוטליב
כל אדם שעובר את המבחן הרלבנטי.
היו"ר חיים כץ
כמה צריך, בוא, דבר איתי במספרים לא בסיסמאות. בוא. אני רוצה להבין, ממה שאתה אומר לי אני לא מבין כלום. אני מבין סיסמאות, הצהרות, זה בסדר. אני לא בדיון מחקרי, אני בדיון מספרי, הכי קצר, הכי פשוט.
מרים שמלצר
טוב, אני אגיד כמה מילים. שמי מרים שמלצר ממינהל המחקר של הביטוח הלאומי.
היו"ר חיים כץ
בבקשה.
מרים שמלצר
קצבת הזקנה ניתנת, קצבת הזקנה כוללת השלמת הכנסה המורכבת משני מרכיבים שהיא קצבת הזקנה ותוספת השלמת הכנסה, לפי חוק הבטחת הכנסה. הסכומים שנמצאים היום זה עד גיל 70, גובה הגמלה 2,645 שקלים, וזה גדל לגיל 70 עד79, נדמה לי ל-2,700 ומשהו ומגיע ל-2,800 ומשהו, לא הבאתי את הנתונים, למי שמעל גיל 80. עכשיו, יש מבחן הכנסות שכולל הכנסה שלא נחשבת, מה שאנחנו קוראים disregard, אם יש שם הכנסות מפנסיה או מהכנסות מעבודה ---
היו"ר חיים כץ
לא נחשב.
מרים שמלצר
לא נחשבות. יש סכומים שלא נחשבים, אני יכולה לציין אותם, בערך 1,000 שקלים ליחיד ו-1,200 שקלים ל---
היו"ר חיים כץ
קודם כל את לא ענית לשאלה שלי.
מרים שמלצר
שאלת מי זכאי.
היו"ר חיים כץ
מי זכאי, היית צריכה להגיד לי, אני אומר לך מה ציפיתי אם היו שואלים אותי והייתי יודע, מי שחוץ מהפנסיה אין לו הכנסה משום דבר, פחות מ-2,000 שקלים, בשורה אחת.
מרים שמלצר
רגע, אז באמת בזקנה אני לא יכולה לענות על השאלה.
היו"ר חיים כץ
למה?
מרים שמלצר
כי קצבת הזקנה נחשבת הכנסה לצורך מבחן הכנסות.
היו"ר חיים כץ
בסדר. בנוסף לקצבת הזקנה יש לו עוד 5,000 שקלים.
מרים שמלצר
כן, אבל זה אישי, כי קצבת הזקנה היא מורכבת מקצבה בסיסית, תוספת ותק, תוספת ---
היו"ר חיים כץ
אז תגידי, בואי, תקשיבי, בואי ---
מרים שמלצר
סכום הקצבה, רגע, אני אגיד.
היו"ר חיים כץ
לא, לא, לא, בואי, אנחנו בזמן קצוב רוצים לקבל אינפורמציה.
מרים שמלצר
התקרה ליחיד.
היו"ר חיים כץ
סליחה רגע, סליחה. גברתי, סליחה. את יכולה להגיד לי מ-8,000 שקלים, לא יותר מ-8,000 שקלים מינוס קצבת הזקנה, זהו. משהו, אנחנו מתפלספים, מתפלספים, במקום לקחת X מינוס זה, ה-X זה קצבת הזקנה, הסכום תודה רבה, שלום, הלכנו הלאה.
אברהם מיכאלי
זה יותר מסובך חיים, האזרחים לא מבינים איך לא מגיע להם דברים, אומרים לא מגיע לך, למה? כי המחשב קובע, אתה מבין?
היו"ר חיים כץ
כן, אבל תן להבין. קצבת זקנה זה X בגלל שהיא משתנה, והסכום האחר הוא לא מעבר לזה.
מרים שמלצר
הגובה המקסימאלי שהוא יכול לקבל מהביטוח הלאומי כולל השלמת הכנסה זה 2,845 שקלים.
היו"ר חיים כץ
זה לא מעניין אותי.
מרים שמלצר
רגע, רגע. ועוד ---
היו"ר חיים כץ
אבל את לא עונה לי למה שאני שואל אותך.
מרים שמלצר
אני לא יכולה לענות. גובה השלמת הכנסה ממוצע הוא ---
היו"ר חיים כץ
זה לא מה ששאלתי אותך, זה לא מעניין אותי. תקשיבי ---
מרים שמלצר
קצבת הזקנה הממוצעת היא 2,160 שקלים.
היו"ר חיים כץ
זה גם לא שאלתי אותך.
מרים שמלצר
אין לי תשובות. אני מנסה להסביר למה אי אפשר לענות על זה.
היו"ר חיים כץ
בואי, תקשיבי טוב מה אני שואל אותך. תשמעי, לא מעניין אותי מה גובה הקצבה.
מרים שמלצר
אז מה מעניין?
היו"ר חיים כץ
מי זכאי לקבל. לא מעניין אותי כמה הוא מקבל. את מספרת לי כמה הוא מקבל, לא מעניין אותי. אני שואל מי זכאי לקבל השלמת הכנסה.
קריאה
יהיה נכון לומר מי שהכנסתו פחות מ-2,600 או 2,800 זכאי?
מרים שמלצר
כל מי שיש לו הכנסות פחות מ-2,845.
היו"ר חיים כץ
שיש לו הכנסות פחות.
מרים שמלצר
כן, ליחיד.
היו"ר חיים כץ
פחות מ-?
מרים שמלצר
2,845 שקלים אם הוא בן 80. אבל יכול שיש לו סך הכל הכנסות של 3,500 או 3,700 שקלים, כי יש לו הכנסה מפנסיה שלא נחשבת גם כהכנסה.
היו"ר חיים כץ
תראי איך היית אומרת את זה יפה במשפט אחד.
מרים שמלצר
אני לא הצלחתי להגיע עד שם.
היו"ר חיים כץ
לא, לא, למה את התחלת בסיפורים אחרים שזה לא מעניין. זה לא לעניין. לא שאלתי כמה הוא מקבל.
מרים שמלצר
כמה יכול להיות לו.
היו"ר חיים כץ
בואי, גם אם תקשיבי, אז אולי תגיעי, למה את לא תדעי, את לא נותנת, את ישר רצה עם המספרים שלא לעניין, למה לא שאלתי אותך. לא מעניין אותי כמה הוא מקבל. את צריכה להגיד לי, מי שאין לו הכנסה והוא בן 80 וההכנסה שלו לא עוברת את ה-2,845 שקלים, שלצורך העניין לא לוקחים את הפנסיה שלו, זהו.
מרים שמלצר
חלק.
היו"ר חיים כץ
חלק מהפנסיה, זה הכל. במשפט אחד אז רבע שעה התווכחנו בכל המסביב. אבל למה עשיתי את זה? למה אנחנו נפגשים פה הרבה, ואתם כל הזמן עם סיפורים הרבה מסביב, ואנחנו בשביל זה לא מספיקים הרבה. תמקדו את העניין, את זה לתוך העניין ותענו למה ששואלים ואל תספרו מסביב, זה לא מעניין. הוא זכאי הוא יקבל, הוא יקבל מה שנקבע בחוק.
רועי קרת
למה אתה כועס?
היו"ר חיים כץ
לא, אני לא כועס, אני למד.
רועי קרת
אנחנו רוצים לתקן.
היו"ר חיים כץ
רועי, אני לא כועס. אני נראה לך כועס? לא. הכל בחיוך. לא כועס, למה כועס? הכל בחיוך, אני לומד. שמע, כל יום אני בא לפה, בא הביתה רושם מה למדתי באותו יום. כמו מה למדת בגן היום ילד מתוק שלי. מגיע הביתה, אשתי אומרת לי מה למדת, אני אומר לה תשמעי, אלה מקבלי הבטחת הכנסה סופרים אותם, יש להם הרבה כסף, למה? מקבלים 8%. מורידים להם 8%, בסדר, אוקי. עכשיו אתם באים ואומרים במקום 8% אנחנו נתייחס ל-?
דניאל גוטליב
אנחנו נתייחס לריבית הקיימת בשוק, אם כי אנחנו נעשה את זה בממוצע מסוים, אנחנו תיכף מגיעים להצעה הזאת, אבל לפני זה אני רוצה שתסתכל על הקו הכחול, שהוא מראה מה הייתה הכוונה בזמנו, כשהריבית הייתה זהה בשוק לריבית שכתובה בחוק. אז רמת החיים ---
היו"ר חיים כץ
באיזו שנה זה היה?
דניאל גוטליב
זה היה בשנות ה-80.
היו"ר חיים כץ
לא מעניין.
דניאל גוטליב
לא מעניין.
היו"ר חיים כץ
עזוב, לא מעניין.
דניאל גוטליב
מאז עברו הרבה מים בירדן, והריבית היא היום הרבה יותר נמוכה. יכול להיות שבעתיד היא גם תהיה יותר גבוהה, למרות שהסבירות לכך קטנה.
היו"ר חיים כץ
כן, משתנה.
דניאל גוטליב
יפה. אז היום אם אנחנו מסתכלים על הקו האדום אנחנו רואים כמה בעצם מקבל הבטחת הכנסה מפסיד מזה שהחוק הוא כפי שהוא.
היו"ר חיים כץ
אוקי, הבנו, הבנו, לך הלאה.
דניאל גוטליב
בבקשה. ואז אפשר פשוט להגיד אוקי, נתאים את הריבית.
היו"ר חיים כץ
היה 8%. לכמה אתם רוצים לרדת?
דניאל גוטליב
אנחנו לא רוצים לרדת לנתון מסוים, אלא להצמיד את הריבית שאנחנו מתחשבים בה למה שקורה במשק וזה ---
היו"ר חיים כץ
יש לי אליך שאלה, בוא, אם אנחנו הולכים לתקן, יש לי אליך שאלה. יש לו את הכסף בקופת גמל, 50,000 שקלים. בסדר? יש לו 50,000 שקלים, לצורך העניין אתה בא ואומר מעל 32,000 יש לך 28,000 שקלים, על זה אני אוריד לך 2%. 2-1.5%. כמו שהממוצע, אני לא נכנס לריבית, יש לך את הנוסחה. את הנוסחה אתה תוריד לו 20% מהקרן. מה קרה אם באותה שנה הקרן הפסידה 4%?
דניאל גוטליב
אנחנו חושבים להצמיד את הקצבה ל---
היו"ר חיים כץ
למה אתם לא לוקחים את האחוזים מרווחי ההון?
דניאל גוטליב
אני אענה. אנחנו מסתכלים על ---
שרית דמרי
אני רוצה להעיר.
היו"ר חיים כץ
מי גברתי?
שרית דמרי
עורכת דין שרית דמרי.
היו"ר חיים כץ
את לא סומכת עליו?
שרית דמרי
לא, זה משהו ש---
היו"ר חיים כץ
את לא סומכת עליו?
שרית דמרי
חס וחלילה.
היו"ר חיים כץ
אז תני לו לדבר.
שרית דמרי
אוקי. זה ---
היו"ר חיים כץ
סליחה, תני לו לדבר.
דניאל גוטליב
אנחנו מציעים להתייחס לריבית המק"מ של בנק ישראל, מלווה קצר מועד של בנק ישראל, שזה כמו איגרת חוב של ---
היו"ר חיים כץ
כן, אבל יש לו, בוא, תקשיב ---
דניאל גוטליב
הבנתי.
היו"ר חיים כץ
מה נוגע ירקות לתפוחים?
דניאל גוטליב
הבנתי את השאלה.
היו"ר חיים כץ
הוא יש לו נכס בקופת גמל שהוא חסך כל השנים, מקבל דו"חות רבעוניים, הקופה הפסידה. קודם כל למה אתה לא לוקח לו ממס רווחי הון שזה טבעי, מה שהרוויח לו, וב', למה אתה לא מתייחס אם הוא הפסיד?
דניאל גוטליב
אז אני אגיד לך את ה---
היו"ר חיים כץ
אתה לוקח לו מהקרן, זה לא סביר.
דניאל גוטליב
אנחנו אומרים דבר כזה, שריבית המק"מ היא משקפת ריבית חסרת סיכון. אנחנו בתור ביטוח לאומי חייבים להישאר פשוטים גם בכללים, כדי שאנחנו נוכל לבצע את העבודה שלנו. העבודה שלנו אומרת שבן אדם שיש לו נכנסים פיננסיים והוא הגיע למצב קשה, אז אנחנו צריכים להתייחס לאיזו שהיא ריבית פשוטה, שקל לדעת מה הערך שלה, מה אנחנו צריכים להפחית, וזאת צריכה להיות ריבית כמה שיותר חסרת ---
היו"ר חיים כץ
אתה לא עונה למה שאני שואל אותך.
דניאל גוטליב
ואכן, אנחנו ---
היו"ר חיים כץ
אתה לא עונה למה שאני שואל אותך.
רועי קרת
אדוני, כספים בקופת גמל שהם סגורים לא נלקחים בחשבון.
היו"ר חיים כץ
יש לי 50,000 שקלים, זה לא נלקח בחשבון?
רועי קרת
כסף בקופת גמל, כשהוא סגור ואי אפשר להשתמש בו, לא נלקח בחשבון. בגיל הזקנה, כשהוא נפתח ואפשר לקחת אותו ולהשקיע אותו במק"מ, אז הוא יילקח בחשבון בריבית מק"מ, שזה הרבה פחות ---
היו"ר חיים כץ
ואם יש לי תכנית חודשית שזה נפדה?
שרית דמרי
אני רוצה לענות.
היו"ר חיים כץ
רגע, שנייה גברת. רועי, ואם יש לי תכנית חודשית שזה נפדה בשיעורים, בוא, אני אלך איתך יותר, תעזוב. תקשיב, בוא אני אלך איתך עכשיו יותר. וואלה, אתה רוצה לשחק, בוא נשחק. אני רואה שאת התקנות בטח לא נגמור, אבל לפחות נהנה מהמשחק, נלמד משהו. אתה יודע ועדת בכר קמה, אין יותר חיסכון הוני. אין. הכל חיסכון קיצבתי. יש לי תכנית, חסכתי בקופת גמל, ידעתי שיש לי 50,000 שקלים, עכשיו אני רוצה, וחסכתי אחרי ינואר 2008. ואפילו לא ניצלתי את הוראת השעה ולא משכתי את הכסף. עכשיו יש לי שתי ברירות, או שאני אשלם 35% מס על המקור, או לחילופין אני אקח את זה לקצבה, ויש לי 50,000 שקלים. ה-50,000 שקלים האלה מעכשיו פרושים לי ב-209 תשלומים וזה לא פנסיה.
רועי קרת
אז אין לך 50,000 שקלים.
היו"ר חיים כץ
יש לי 50,000. אל תגיד לי אין לי, אם אני אומר לך יש לי ---
רועי קרת
יש לך 2,000 כל חודש.
היו"ר חיים כץ
יש לי 50,000 שקלים שאני לא יכול למשוך אותם. כ-50,000 אני יכול, אבל אז אני אצטרך לשלם 17,000 שקלים מס, על הקרן, 35%. ואז אני אומר אני לא משלם מס ואני הולך לתשלומים חודשיים של ה-50,000 ומה עוד קרה, ה-50,000 האלה הם גם מאוזנות אישית. הבורסה ירדה והם ירדו. למה אתה לא לוקח לי על הרווחים? למה על הקרן? אני יש לי מס רווחי הון, תבוא להגיד אם אני הולך להבטחת הכנסה, אני אקח לך על הרווחים, אתה יודע מה, 3% על הרווחים. למה על הקרן? אם אתה בא להיטיב, למה על הקרן? אתה לוקח לו סכום לא סביר ואתה לוקח, תשמע, אתה לוקח בשוק, אתה הולך לשוק ---
רועי קרת
אני אענה לך בשורה אדוני, בשתי שורות. קודם כל היום הריבית שלוקחים בחשבון היא 8%. ההצעדה לרדת לריבית מק"מ, היום תוריד את זה מ-8 ל-2.6.
היו"ר חיים כץ
תשמע ---
רועי קרת
עוד משפט אדוני. ברוב המקרים אנחנו אף פעם לא פותרים את ה-100% של הבעיות. ברוב המקרים יש לך כסף פנוי, אתה יכול לשים אותו בבנק ולקבל ריבית מק"מ. אז זה המספר הריאלי של ההכנסות החודשיות שיש לך ---
היו"ר חיים כץ
תשמע רועי, אני יודע, תאמין לי, אפילו שאני לא עובד בביטוח הלאומי ואני רק חבר כנסת, רק, אז אני קצת מבין. מיכאלי, יכול להיות שחברי כנסת מבינים קצת במשהו?
אברהם מיכאלי
לא, לא.
היו"ר חיים כץ
לא יכול להיות. אז אני לא מבין קצת, אבל אני אומר לך, אני יודע שאתה מיטיב, אבל אם אתה בא אלי ואומר לי אני בא להיטיב, אז למה לא להתאים את זה למצב של היום?
אברהם מיכאלי
חיים, אתה אומר לא מתקנים עוולה בעוולה.
היו"ר חיים כץ
כן. למה לא לתקן למצב של היום? יש היום מצב נתון, יש ועדת בכר, קרא משהו בשוק החיסכון במדינת ישראל. בוא, אתה מקבל החלטות, תעשה החלטות.
יהודית וסרמן
אפשר להגיד משהו?
היו"ר חיים כץ
וודאי.
יהודית וסרמן
המקור של הבטחת הכנסה זה שהמדינה אומרת אם אדם אין לו נכסים, אין לו שכר, אין לו פנסיה ---
היו"ר חיים כץ
יש לו נכסים. אנחנו מדברים על יש לו.
יהודית וסרמן
רק רגע. אבל המקור של הבטחת הכנסה זה אדם שאין לו ממה להתקיים ---
היו"ר חיים כץ
אנחנו מדברים על מה שיש לו.
יהודית וסרמן
רק רגע אדוני, אבל המקור של הבטחת הכנסה זה אדם שאין לו בכלל ממה להתקיים, ואז המדינה אומרת אני אתן לך מינימום כיבוד.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.
יהודית וסרמן
מינימום קיום, והחוק קבע מה זה המינימום קיום.
היו"ר חיים כץ
מצוין.
יהודית וסרמן
אבל יש אדם שיש לו קצת ממה להתקיים וצריך להתחשב במה שיש. השאלה האם זה נכון רעיונית שאדם שבא למדינה ואומר המדינה תפרנס אותי כי אין לי ממה להתקיים, והוא ישים בצד כסף, נכסים הונים או אחרים ויאמר אני אקח בחשבון רק את ההכנסה החודשית, או שמא זה נכון לומר, אם אין לי ממה להתקיים, קודם אני אשתמש בנכסים העומדים לרשותי, וכאן יש נוסחה, צריך לראות אם הנוסחה טובה לו, אני אקח את זה בחשבון והוא ישתמש בהון שיש לו, ורק אם אין לו נכסים הוא יבוא למדינה. אז זה מנסה לעשות איזון בין שני המצבים האלה?
היו"ר חיים כץ
לא, לא, לא. מי שאין לו נכסים – אין בעיה, הכל בסדר. הוא לא צריך להוכיח כלום, לא נותנים לו כלום, לא לוקחים לו כלום. זאת עובדה. אין לו נכסים. מי שיש לו נכסים מזעריים ---
יהודית וסרמן
אבל זה לא רק מזעריים.
היו"ר חיים כץ
אם הם גדולים אז אין בעיה בכלל.
שרית דמרי
יש בעיה עם נוסחה.
יהודית וסרמן
קיימת בעיה כמה תיקח. מה הנוסחה.
היו"ר חיים כץ
מה לדעתך, כמה לדעתך בן אדם צריך לחיות ---
יהודית וסרמן
אדם שיש לו מיליון שקלים, צריך לקבל הבטחת הכנסה או לא?
היו"ר חיים כץ
הם לא במשחק.
יהודית וסרמן
אדם שיש לו חצי מיליון שקלים. הם כן במשחק. חצי מיליון שקלים הוא צריך לבוא לביטוח לאומי לקבל הבטחת הכנסה או לא?
היו"ר חיים כץ
לא.
יהודית וסרמן
אבל הוא עדיין מגיע.
היו"ר חיים כץ
לא מגיע לו.
יהודית וסרמן
אוקי, אבל הוא עדיין בפנים לפי הנוסחאות. אדם שיש לו 800,000 שקלים, הוא עדיין מקבל.
היו"ר חיים כץ
לא.
יהודית וסרמן
כן מקבל.
היו"ר חיים כץ
טוב.
יהודית וסרמן
הם ממתנים עכשיו את הנוסחה, אבל בהחלט כן. זאת השאלה, עד איפה אדם יכול להחזיק נכסים ולומר אין לי.
היו"ר חיים כץ
אני יש לי מיליון שקל ויש לי משכורת 2,000 שקלים ויש לי קצבת זקנה, אני לא יודע כמה – you name it.
יהודית וסרמן
1,000.
היו"ר חיים כץ
1,000 שקלים, 2,000 שקלים קצבת זקנה. לא מעניין, כמה שיש. יש לי נכסים של 800,000 שקלים, אני אקבל הבטחת הכנסה?
מרים שמלצר
היום לא.
שרית דמרי
היום לא, במצב החוקי לא.
היו"ר חיים כץ
חצי מיליון – אני אקבל הבטחת הכנסה?
מרים שמלצר
היום לא.
יהודית וסרמן
אם אני זוג עם שני ילדים ויש לי 800,000 אלף, אני מקבלת הבטחת הכנסה?
היו"ר חיים כץ
אני אין לי ילדים, אני לא זוג עם שני ילדים, אני בן 67, אני לא זוג עם שני ילדים. הילדים מעל גיל 18. בואי, בואי, תשמעי רגע.
אברהם מיכאלי
אני לא מכיר סיטואציה כזאת שמישהו מקבל על 500,000 שקלים הבטחת הכנסה.
היו"ר חיים כץ
ג'ודי, ג'ודי, בואי, אני לא זוג עם שני ילדים.
יהודית וסרמן
אוקי, מה נקודת האיפוס של בודד שמקבל זקנה.
דניאל גוטליב
יפה, יפה, אפשר רגע להתייחס לשאלה הזאת?
מרים שמלצר
החוק הזה הוא גם לפני גיל זקנה. אתם מתייחסים כל הזמן לקשישים עם קצבת זקנה, החוק הזה גם חל על ---
היו"ר חיים כץ
כמה אחוז ממקבלי הבטחת הכנסה הם קשישים מגיל זקנה?
מרים שמלצר
הם מקבלים הבטחת הכנסה.
היו"ר חיים כץ
תתני לי שנייה.
מרים שמלצר
שני שליש.
היו"ר חיים כץ
שני שליש, אז אנחנו מתייחסים לשני שליש. קודם כל אנחנו מתייחסים לרוב. בואי נתחיל שאנחנו מתייחסים לרוב, בסדר? אנחנו לא נוגעים בשוליים.
מרים שמלצר
הם ממש לא שוליים, אבל לא חשוב.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נוגעים ברוב. בואי נפתור את הבעיה של הרוב. אם נפתור את הבעיה של הרוב יהיה יותר קל לנו לפתור את הבעיות האחרות, אוקי? ככה אני רואה את הדברים. בשביל זה אני הולך לרוב. עכשיו תסבירי לי מה זה נקודת ה-even brake point? עד איפה, באיזה סכום אני מקבל הבטחת הכנסה?
דניאל גוטליב
כיום זה 271,000. מה? יש לה?
מרים שמלצר
לא, אני רק רוצה לסבר את האוזן במספר הקשישים שיש להם הכנסות, שיש להם נכסים פיננסים, שהוא בדיוק במספר כמו הצעירים, הם לא הרוב.
היו"ר חיים כץ
את מבינה מה שאלתי?
מרים שמלצר
אני מבינה, אני רק ---
היו"ר חיים כץ
מה נקודת ה-even brake point, שממנה אני לא מקבל הבטחת הכנסה ומאיפה אני כן מקבל הבטחת הכנסה.
מרים שמלצר
אני חושבת שבסביבות 100,000 שקלים, אבל אני לא יודעת.
היו"ר חיים כץ
טוב.
דניאל גוטליב
אני רק יכול להגיד שהעיקרון הוא אותו דבר בדיוק כמו מה שאנחנו מציעים.
היו"ר חיים כץ
זה לא מעניין אותי. אני רוצה להבין.
דניאל גוטליב
אתה תיכף תקבל את התשובה.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אני מחכה.
מרים שמלצר
לא, לא, לא כדאי לחכות עם זה, כדאי להמשיך עם זה.
היו"ר חיים כץ
למה? תשמעי, אני לא רוצה להשחית את זמני.
מרים שמלצר
אתה לא משחית.
היו"ר חיים כץ
לא, אני כן. אני מחליט. תשמעי, אתם באים לפה, אתם רוצים להיטיב, אני מבין שאתם רוצים להיטיב. אבל אתם צריכים כבר, אם אחרי שנתיים אם אתם לא מבינים שלפה אתם צריכים לבוא מוכנים ולתת לי תשובות, אחרת אנחנו לא נעשה. אני לא רוצה לתקן עוולה בעוולה. אם אני עושה משהו אני רוצה שהוא יהיה משמעותי. אני לא רוצה שיקרה כמו הדיון הקודם. איך האוצר אמר? לא מוכן שיהיה בדיקות בבית. מונחת עכשיו הצעת חוק שיהיו גם בדיקות בבית. אם אפשר בבאת אחת לעשות סדר ובאים לתקן אז ---
דניאל גוטליב
מה הבעיה?
היו"ר חיים כץ
דב, אתה יודע את הנתונים?
דב
בערך. אני מכיר את הנושא.
דניאל גוטליב
129,000 שקלים.
מרים שמלצר
בערך.
היו"ר חיים כץ
אוקי. פה רצתם למיליון, שני מיליון.
מרים שמלצר
לא, היום זה ככה.
יהודית וסרמן
800,000 שקלים, משפחה עם שני ילדים זה 800,000 שקלים.
היו"ר חיים כץ
אין ילדים כאלה ילדים.
יהודית וסרמן
בגילאים האלה אין, בגילאים צעירים יש.
היו"ר חיים כץ
מצוין. 129,000 שקלים.
מרים שמלצר
לא, זה בערך 160,000 שקלים?
היו"ר חיים כץ
יאללה, 200,000 שקלים.
מרים שמלצר
זה ממוצע, זה לא תעריף.
היו"ר חיים כץ
אוקי, 150,000 שקלים זה יותר נוח עם המספרים. עכשיו אתה מוריד לו לצורך העניין 3,000 שקלים כל שנה.
דניאל גוטליב
אני עכשיו מצמיד לו את הריבית לריבית הקיימת, וברגע שאני עושה את זה, אם אני לא עושה שום דבר אחר, אותה נקודת איפוס שחיפשת לגבי אנשים, שוב אני חוזר לאנשים בגיל העבודה, אבל הכל יחסי ---
היו"ר חיים כץ
לא, לא, לא. אנחנו לא שם.
דניאל גוטליב
בסדר, אבל ---
היו"ר חיים כץ
אנחנו בגיל, אני לא עובד לפי המצגת.
דניאל גוטליב
אוקי.
היו"ר חיים כץ
תשמע, אתה התכוננת לנושא אחד, אבל הנושא מורכב ובמבחן שאלו שאלה אחרת.
דניאל גוטליב
בסדר.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה לגעת בגיל פרישה. מגיל פרישה יש לנו 150,000 שקלים שיכול לקבל. יש לו הכנסות של 100,000 שקלים.
דניאל גוטליב
אני אגיד את זה, שנייה, אני אעשה תהליך קצר יותר. אני אתן לך הערכה גסה שאם אנחנו נבצע את השינוי הזה אז הנכס הזה יעלה היום לפי הריבית של היום, הנכס המאפס ל-260,000 שקלים. זה לדעתנו ---
היו"ר חיים כץ
מה זה?
דניאל גוטליב
אם אנחנו מצמידים את ה-8% האלה, אנחנו מבטלים את ה-8% ומחליפים את זה במקום זה בריבית המק"מ שכיום ---
היו"ר חיים כץ
אוקי, אז ה-150,000 יהיה ---
דניאל גוטליב
אז זה יהפוך ל-260,000 שקלים, בסביבות. וזה בעינינו יוצר בעיה חדשה. יש תשובה פשוטה, אומרים בואו נוריד גרזן באותה נקודה שבה היום יש את האיפוס ואז אנחנו לא נותנים לאלה שיש להם את הנכסים הגבוהים יותר, אלא נותנים יותר, אבל רק לאלה ---
היו"ר חיים כץ
תשמע, אתה נקודת המדידה שלך הייתה אי שם בשנות ה-80.
דניאל גוטליב
כן, כן.
היו"ר חיים כץ
תבעת בשנות ה-80. אתה בא לפה בשנת 2011, כמעט 2012. אם היית בא עוד שבועיים היינו ב-2012. אומר לי תשמע, אני רוצה לתקן את המעוות, אבל אתה לא רוצה, אתה מיטיב את המצב הא- נומלי שיש לנו פה בגלל מה שקרה ואתה לא בא לעשות, אם אחרי 30 שנה או 25 שנה, בשנות ה-80, אנחנו לא יודעים איפה, בשנות ה-80. אחרי 25 שנה אתה בא לתקן, אז בוא נתקן. נתאים אותו למצב של היום. במצב של היום ---
דניאל גוטליב
נכון, אם הייתי עושה את זה בצורה פשוטה, אז זה מה שהיה קורה. כלומר, הייתה איזו שהיא נקודה ---
היו"ר חיים כץ
המצב של היום, אתה צריך לקחת את המצב החסכוני במדינת ישראל, את האנשים האלה שיש להם כסף, אין להם כסף מזומן.
אורנה וורקוביצקי
לא בהכרח.
היו"ר חיים כץ
יכול להיות שיש להם מזומן?
אורנה וורקוביצקי
מחלק מחזיקים את זה אפילו בעובר ושב היום.
לבנה עזרא
כן, כן, יש גם בעובר ושב שנמצא עם סכומים.
אורנה וורקוביצקי
ראיתי במו עיני תיקים כאלה.
לבנה עזרא
בוודאי.
אורנה וורקוביצקי
כן, אנשים אפילו מפחדים לשים בחיסכון או משהו בצד, הם לא סומכים על זה. משאירים את זה בעובר ושב.
היו"ר חיים כץ
אם בעובר ושב במצב שלכם, ב-50,000 שקלים, עדיף לא לשים מתחת למזרן, אין לו כסף בבנק, מקבל הבטחת הכנסה.
אורנה וורקוביצקי
נכון, יש כאלה שעושים ---
לבנה עזרא
או להעביר את זה לאחד מהילדים האחרים.
דניאל גוטליב
זה היה נכון גם בשנות ה-80 וגם היום.
אורנה וורקוביצקי
זה תמיד יהיה.
היו"ר חיים כץ
לא, במספרים קטנים.
דניאל גוטליב
גם בשנות ה-80 שהייתה הרבה אינפלציה, אנשים שמו הרבה דברים מתחת למזרן, אז זה אנחנו לא רוצים לחזור לשם. אנחנו רוצים לעדכן את הדברים כך ש ---
היו"ר חיים כץ
אוקי, זו נקודה אחת. נקודה שנייה.
דניאל גוטליב
עכשיו, נקודה שנייה. אם אנחנו מציבים גבול של גובה הנכס ורק משנים את הריבית, אז אתה מקבל מצב ---
היו"ר חיים כץ
הבנתי, הבנתי.
דניאל גוטליב
יופי, אנחנו ממשיכים.
היו"ר חיים כץ
נקודה שנייה.
דניאל גוטליב
שזה לא רצוי. אז לכן אנחנו אומרים א' שאנחנו רוצים ללכת לפי ריבית המק"מ, כי היא ריבית שניתנת לעדכון, היא ריבית חסרת סיכון, זה אגרות חוב של המדינה לטווח קצר שמונפקות על ידי בנק ישראל, שאנחנו יודעים לחשב את זה בקלות.
היו"ר חיים כץ
תחליט, תחליט. או אגרות חוב של המדינה או מק"מ, מה אתה רוצה?
דניאל גוטליב
מק"מ זה מלווה קצר מועד שבנק ישראל מנפיק. זה כמו אגרת חוב. אנחנו מציעים את המק"מ.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אז מה זה, זה לא כמו אגרת חוב. זה כל כך לא כמו אגרת חוב, אבל בסדר. אז אתה רוצה מק"מ.
דניאל גוטליב
מק"מ.
היו"ר חיים כץ
לא רוצה אגרת חוב.
דניאל גוטליב
לא רוצה אגרת חוב, רוצה מק"מ.
היו"ר חיים כץ
אתה, לא אני.
דניאל גוטליב
כן, מהסיבה הפשוטה שהמק"מ זה נכס שהוא מספיק נפוץ, זה נכס שאפשר, העם גם יכול ---
היו"ר חיים כץ
שקלי.
דניאל גוטליב
בוודאי.
היו"ר חיים כץ
לא צמוד למדד.
דניאל גוטליב
יפה.
היו"ר חיים כץ
אז בוא, אתה אומר אני רוצה להיטיב, אגרת חוב נושאת תשואה עם ריבית נמוכה אבל היא צמודה למדד, אני לא יודע. מק"מ תמיד הריבית שלו פחות מהמדד.
דניאל גוטליב
נכון.
היו"ר חיים כץ
יפה, סימנת V. למה על הקרן ולא על רווחי ההון?
אורנה וורקוביצקי
הקרן מניבה הכנסה.
דניאל גוטליב
התשובה שלי היא שאם אנחנו נכנס לנושא רווחי הון אנחנו לא נמצא מזה. זה דבר מאד מסובך.
היו"ר חיים כץ
למה, אני נראה לי שאני רואה שאתם מבינים את זה מצוין.
דניאל גוטליב
כן, אבל אי אפשר לצפות מפקיד או פקידה שצריכים להחליט על גובה הקצבה, שהם יתחילו לעשות חישובים של רווחי הון. אני חושב שאפילו מס הכנסה לא כל כך מצליח בדברים האלה. אז אנחנו לא רוצים ---
היו"ר חיים כץ
מס הכנסה אין לו בעיה. זה מוריד אוטומטית מהבנק, נו?
אורנה וורקוביצקי
זה מאד קשה ליישום, אני מוכרחה להגיד לך.
היו"ר חיים כץ
אני יודע.
אורנה וורקוביצקי
אני אורנה וורקוביצקי, מנהלת אגף הבטחת הכנסה.
היו"ר חיים כץ
אני לא זוכר אבל שקיבלת רשות דיבור.
אורנה וורקוביצקי
אני מצביעה עכשיו.
היו"ר חיים כץ
הצבעת, זה בסדר.
אורנה וורקוביצקי
מותר? אפשר להגיד?
היו"ר חיים כץ
הם באמצע הדיבור, מה מותר? את אומרת לו, שימי לב מה את אומרת לי עכשיו. לא אמרת, אבל אמרת. עזוב מה שהוא מדבר, תן לי, אני.
אורנה וורקוביצקי
חס וחלילה.
היו"ר חיים כץ
אבל זה פועל יוצא, הוא באמצע הדיבור. המגרש שלו, ביקשתם שהוא יציג את העניין. הוא לא יודע, בסדר. אבל הוא יודע.
דניאל גוטליב
טוב, עכשיו אנחנו מציעים שלא ניקח את הריבית מק"מ הנוכחית כל פעם, פעם בשנה, אלא ניקח ממוצע דו שנתי, שכל שנה אנחנו מחשבים על השנתיים האחרונות. זה כדי לעמעמם את ה---
היו"ר חיים כץ
בסדר, אוקי. הלאה.
דניאל גוטליב
יפה. אנחנו מציעים עוד משהו שמגביר את הצדק החברתי או הכלכלי מבחינה זאת שאנחנו מבקשים תוספת ניכוי פרוגרסיבית. כלומר, ככל שלבן אדם יש יותר נכסים, כדי לפתור גם את הבעיה שלא נגיע לנכסים מאפסים מאד גבוהים, אנחנו מוסיפים לו פרמיה ---
היו"ר חיים כץ
נכסים לא נזילים זה נכסים? נכסים לא מניבים?
דניאל גוטליב
כן.
היו"ר חיים כץ
לא מניבים זה נכסים?
דניאל גוטליב
לא מניבים זה נכסים, אבל אם יש לו הערכה של שמאי שהוא נכס לא מניב, אז זאת אומרת שהנכס הזה לא שווה כלום.
היו"ר חיים כץ
לא, הוא שווה.
דניאל גוטליב
אם הוא שווה, אז אנחנו ----
היו"ר חיים כץ
יש לי 40 דונם מגרש חקלאי שאני לא יודע למכור אותו ואני פטור ממיסים והוא לא מכניס לי שקל. מה זה אומר, שאני יכול לאכול כל יום איזה עציף?
דניאל גוטליב
השאלה מה זה אומר שאני לא יכול למכור אותו. אם יש לו ערך ואם אני יכול למכור אותו ---
היו"ר חיים כץ
יש לו ערך, אני לא יודע לקבל את השווי של הערך. בא שמאי אומר שהוא שווה שני מיליון שקלים, אני לא משלם, המדינה פטרה אותי ממס.
דניאל גוטליב
אז אנחנו מציעים בהצעה שלנו להחשיב את זה כנכס, ולחשב על זה את הריבית הזאת שאנחנו ... אותה, ריבית המק"מ ----
היו"ר חיים כץ
נכס באיזה שווי? שווי של השמאי? אתה מוכן גם לקנות אותו בשווי של השמאי?
יהודית וסרמן
על פי הערכת שומה, רק אם יש לי יכולת להניב מהנכס. אם זה נכס שאין יכולת ---
היו"ר חיים כץ
לא, הוא לא יודע להניב הנכס.
אורנה וורקוביצקי
אם הוא לא מניב – לא לוקחים.
יהודית וסרמן
אם הוא לא מניב או אי אפשר להניב ----
היו"ר חיים כץ
ולא משנה כמה הוא שווה?
דניאל גוטליב
אז למה הוא מחזיק אותו? אם הוא כל כך לא מניב, למה הוא מחזיק אותו.
אורנה וורקוביצקי
אם הוא לא ניתן למימוש ---
היו"ר חיים כץ
הוא ניתן למימוש, לא בערך שלו. בא שמאי אומר שזה שווה מיליון שקלים. העסק לא מניב למה זה מגרש חקלאי, אני לא יכול לבנות עליו וגם אף אחד לא רוצה לגדל עליו כלום למה הוא רק דונם.
אורנה וורקוביצקי
ההערכה של השמאי מתייחסת לסוג הנכס. אם זה נכס חקלאי – הוא מתייחס בהערכה שלו לכמה אפשר למכור אותו כנכס חקלאי, לא כנס לבנייה.
היו"ר חיים כץ
מי גברתי לפרוטוקול, שזה יירשם.
אורנה וורקוביצקי
אורנה וורקוביצקי, מנהלת אגף הבטחת הכנסה.
היו"ר חיים כץ
אם הנכס הוא ---
אורנה וורקוביצקי
השמאי מתייחס לסוג הנכס ולשוויו בשוק החופשי, אם הוא בכלל ניתן למימוש או לא. עכשיו, אם מדובר בנכס חקלאי, השווי שלו נגזר מהיותו נכס חקלאי, לא מהיותו נכס שניתן לבנות עליו דירת מגורים. השווי הוא בהתאם.
היו"ר חיים כץ
נכון, אבל אני לא יודע למכור אותו בשווי שהשמאי נותן לי.
אורנה וורקוביצקי
קודם כל זה שמאי ממשלתי, זה לא שמאי פרטי. עכשיו, אם יש לו השגות אנחנו בודקים ---
היו"ר חיים כץ
תשמעי, בא השמאי הממשלתי ---
אורנה וורקוביצקי
הוא בודק את זה לפי מה שמקובל באותו אזור, הוא לא ממציא את השווי של הנכס.
היו"ר חיים כץ
אבל אף אחד לא מוכן לתת לי, את יודעת מה זה הסייב-פריים? יש נכסים בשווי מסוים, באים האנשים אומרים לא שווה לי לבנק, קח את הנכס. הבנק לא יודע למכור את זה בשווי שהשמאי אמר. בשביל זה יש היום קטסטרופה. בא השמאי באיזה מגרש חקלאי של דונם, אומר זה שווה 100,000 דולר. אף אחד לא יודע למכור את זה ב-60. אתם סופרים אותו ב-100, אז תיקחו אותו ב-100. קחו אותו ב-80. אני נותן לך אותו ב-80.
אורנה וורקוביצקי
איזה כלי אתה מציע לנו ---
היו"ר חיים כץ
לא יודע.
אורנה וורקוביצקי
כדי שבאמת נבחן טוב, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שיש לו נכס.
היו"ר חיים כץ
נכס לא מניב – לא לקחת בחשבון.
אורנה וורקוביצקי
ואם הוא יכול להסב אותו?
היו"ר חיים כץ
הוא לא יכול, למה אף אחד לא ימכור נכס שהוא יודע שהוא שווה 100, ב-20.
דניאל גוטליב
כן, השאלה היא האם אנחנו בתור ביטוח לאומי צריכים לתת לו את רשת הביטחון האחרונה, שזה הבטחת הכנסה, זאת השאלה.
היו"ר חיים כץ
אם אין לו לאכול – כן. תעשו בדיקה אצלו.
דניאל גוטליב
אז אם אין לו לאכול, אז יכול להיות שהוא לא יוכל למכור את זה ב-100,000, אולי ב-60,000, אולי ב-40,000. אם הוא יכול להוכיח שהוא לא יכול למכור את זה גם ב-10,000 וגם לא בשקל, אז באמת ---
היו"ר חיים כץ
בשקל הוא יכול, בוא. תשמע, אני אגיד לכם, אתם תוכלו להיות כמו בעיתונות כונסי נכסים, מדור של כונסי נכסים שמחכים למציאות. אצלכם יהיה, וואלה, אם אין לו ברירה למכור, יהיה אכבר דף, שאפשר ללכת שם ולקנות הכל בחצי מחיר. תשמע, אתם, בוא, אני רוצה שתבינו. אתם הביטוח הלאומי צריכים לעזור לאנשים ואנחנו משלמים ואני נוח לי להגיד את זה, למה אני לא אזכה מכם אף פעם לשום דבר, בגלל רמת השכר שלי.
דניאל גוטליב
אתה תזכה לקצבת זקנה. החמישון העליון מקבל 16% מה----
היו"ר חיים כץ
גם אם אני לא ---
דניאל גוטליב
16% מהקצבאות הולכות לחמישון העליון.
היו"ר חיים כץ
תקשיב, גם אם אני, אתה יודע, אעמוד במבחן הסיעוד, לא אשלוט על הסוגרים, לא אוכל להתרחץ לבד, לא אקבל מכם את הביטוח הלאומי, למרות שאני משלם לכם 43 שנה.
דניאל גוטליב
אנחנו אכן המלצנו לבטל את מבחן ההכנסה, אבל אנחנו צריכים לעבוד על זה עם האוצר.
מרים שמלצר
וסיעוד.
דניאל גוטליב
וסיעוד, כן, בסוגריים, אפרופו סוגרים, זה בסוגריים.
מרים שמלצר
אבל קצבת זקנה כן.
היו"ר חיים כץ
כרגע אנחנו לא נקבל.
דניאל גוטליב
כרגע לא.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אז אני לא מדבר עלי, נוח לי לשלם על אנשים שמשלמים כל החיים ---
דניאל גוטליב
תגדילו את העצמאות של הביטוח הלאומי תקבלו גם דברים כאלה.
היו"ר חיים כץ
וואלה?
דניאל גוטליב
כן.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת מי שמפריע לכם זה האוצר?
דניאל גוטליב
אין הצדקה לעשות מבחני הכנסה בדברים שלא שייכים לקצבאות קיום. זאת לא קצבת קיום, זאת קצבה אמיתית, חשובה מאד לכל הציבור, אז אנחנו בהחלט מציעים את זה. שר הרווחה כחלון שמע את זה והוא דווקא אהב את זה.
היו"ר חיים כץ
ומה הוא עשה עם זה?
דניאל גוטליב
הוא אהב את זה.
היו"ר חיים כץ
אבל זה בסדר, מה הוא עשה עם זה?
דניאל גוטליב
הוא עוד לא מספיק זמן בעבודה.
היו"ר חיים כץ
אה, אז שיבוא שעה קודם.
דניאל גוטליב
בסדר, נשתדל.
היו"ר חיים כץ
וואלה, אני נהנה שהפקידים שומרים על השר.
אברהם מיכאלי
עד שהוא ילמד הוא יתחלף, ואז השר החדש יצטרך ללמוד.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
דניאל גוטליב
אז לגבי ההשתתפות העצמית אנחנו דווקא מתחשבים בעניין הזה שככל שהבן אדם יש לו יותר נכסים אנחנו אומרים לו בעצם שהוא צריך להשתתף במאמץ ואנחנו מוסיפים לו בקיזוז 1.5% ו-3, ו-5, בהתאם למצב הנכסים שלו. זה אני יכול לדלג. אז פה אנחנו רואים את התוצאה של ההצעה. הקו הירוק זה הקו של היום, שאנחנו לא מתחשבים בכלום. הקו האדום מראה לך שהקצבה גדלה. אבל היא גדלה הכי הרבה מתחת ל-disregard, כלומר שבן אדם יש לו פחות מהגבול הזה שאמרנו קודם.
היו"ר חיים כץ
תשמע, אתה יודע את הגיל שלנו? אנחנו לא רואים מכזה מרחק אותיות כאלה קטנות, תשמע. זה לא עולה כסף לביטוח הלאומי לכתוב את האותיות למטה.
דניאל גוטליב
זהו, אז הנקודה של הקו הכחול היא 364,000 שקלים. בקו האדום נקודת האיפוס היא בערך 301,000 שקלים.
היו"ר חיים כץ
ו-364,000 בכחול?
דניאל גוטליב
כן. ואם אנחנו לא ניקח את התוספת הזאת, אז זה יהיה עוד יותר גדול. אז אנחנו בעצם בדרך הזאת התאמצנו להקטין את הגידול הזה של נקודת האיפוס.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, תודה רבה. בזה תם ולא נשלם, אנחנו מסיימים את הדיון.
מרים שמלצר
לא, תגיד מה ... עוד.
היו"ר חיים כץ
תשמעי, כנראה שלא נעשה את זה פה. תשבו מולי, אני יש לי שאלות.
אברהם מיכאלי
נעשה השתלמות בהבטחת הכנסה קודם.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה להבין איפה אנחנו חיים.
מרים שמלצר
בשמחה רבה.
היו"ר חיים כץ
ואני אומר לך שאנחנו לא נעשה שום דבר עד שאני אבין, ואם אנחנו נעשה – נעשה מסודר, פעם אחת, ונעשה את זה טוב.
דניאל גוטליב
אנחנו לשרותך בעניין הזה.
היו"ר חיים כץ
ולא נעשה את זה ב-2,000 תיקונים. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:00.>

קוד המקור של הנתונים