ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/12/2011

היתרי בניה במזרח לכיש, קצב יישום הפיצוי לבתים, יישום חקיקה חקלאים, לוח זמנים לביצוע תשתיות ומוסדות ציבור

פרוטוקול

 
PAGE
25
ועדת המשנה של ועדת הכספים

לעניין מפוני גוש קטיף
12/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 3>
מישיבת ועדת המשנה של ועדת הכספים

לעניין מפוני גוש קטיף
יום שני, ט"ז בכסלו התשע"ב (12 בדצמבר 2011), שעה 13:35
סדר היום
<1. היתרי בניה במזרח לכיש>
<2. קצב יישום הפיצוי לבתים>
<3. יישום חקיקה חקלאים>
<4. לוח זמנים לביצוע תשתיות ומוסדות ציבור>
נכחו
חברי הוועדה: >
<אורי אריאל – היו"ר>
מוזמנים
>
הרב אופיר כהן - ראש מנהלת תנופה, משרד ראש הממשלה

שירה ברנד - יועצת משפטית, מנהלת תנופה, משרד ראש הממשלה

ליאורה טושינסקי - סגנית מנהל מנהלת תנופה, משרד ראש הממשלה

יעקב שנרב - משנה לראש מנהלת תנופה, משרד ראש הממשלה

עדיאל שמרון - ראש אגף תקציבים, משרד ראש הממשלה

צביקה קדמן - יו"ר ועדה לתכנון ובניה שקמים ושמעונים, משרד הפנים

אסנת קמחי - מנהלת אגף אכלוס ופרוגרמות, משרד הבינוי והשיכון

דניאלה פרתם - אגף התקציבים, משרד האוצר

בועז שהרבני - אגף החשב הכללי, משרד האוצר

דודי קנפל - לשכה משפטית, משרד האוצר

צחי דוד - רפרנט בינוי ושיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר

יואב מורג - מנהל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אהרון ברזני - מעסיקים ועובדים זרים, רשות האוכלוסין

שושנה שטראוס - לשכה משפטית, רשות האוכלוסין

אלי אלפסי - תקציבן, רשות האוכלוסין

אליהו אסקוזידו - ראש מועצה, ראשי רשויות ומועצות

אליהו אוזן - מזכיר בני נצרים, ועד מתיישבי גוש קטיף

ישראלה אלימלך - עו"ד, ועד מתיישבי גוש קטיף

דורון בן שלומי - מנהל, ועד מתיישבי גוש קטיף

חמוטל כהן - נציג, ועד מתיישבי גוש קטיף

מוטי שומרון - בני דקלים, ועד מתיישבי גוש קטיף
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהלת הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
ש.י. - חבר המתרגמים
<היתרי בניה במזרח לכיש>
<קצב יישום הפיצוי לבתים>
<יישום חקיקה חקלאים>
<לוח זמנים לביצוע תשתיות ומוסדות ציבור>
היו"ר אורי אריאל
ישיבת ועדת המשנה למפוני גוש קטיף וצפון השומרון. בתחילת הישיבה אני אבקש לברך בשמי, בשמנו, את הרב אופיר כהן, יושב ראש מנהלת תנופה. ברכות גדולות. יש עבודה גדולה. רוצים שתגמור אותה מהר עד 2013. אנחנו מבקשים לגמור אותה עד 2012, עד סוף השנה הבאה. הלוואי שתצליח. אנחנו עומדים לרשותך, זאת מטרת הועדה פה, לעזור לכם, וכולכם, ולך כיושב ראש מנהלת תנופה.

אנחנו מאחלים בהזדמנות הזאת גם הצלחה לבנצי ליברמן שהתמנה להיות יושב ראש רמ"י נדמה לי, רשות מינהל מקרקעי ישראל. ואנחנו מאחלים לכל מי שפה שיתקדם באותו קצב לטובת הדברים השונים. אנחנו לא התכנסנו הרבה זמן ולא כי הכל בסדר, יש הרבה דברים שמתקדמים, ברוך השם. באופן טבעי אנחנו מדברים על הנושאים הבעייתיים שאנחנו רוצים בכוחות משותפים לפתור אותם. אין פה כוונה להתנגח ואין פה כוונה להאשים, אלא לראות איפה יש פקקים ואם אנחנו יודעים לעזור בפתרונם אז יהיה זה שכרנו בעמלנו.
אני מבקש מהרב אופיר כהן לפתוח באיזה שהיא סקירה כללית קצרה, לא ארוכה, ואחרי זה אנחנו נעבור לסעיפים. עשינו בהם גם קצת שינויים, אבל נגיע סעיף, סעיף ונדבר עליו.

בכל מקרה, כפי שידוע, אצלנו לא חשוב מתי מתחילים, גומרים בזמן, והזמן הוא 2:30 הכי מאוחר. שעה זה מספיק ואחרי זה נלך כל אחד לעבודתו.
בבקשה הרב.
אופיר כהן
תודה רבה. יישר כוח על הברכות. אני מניח שאני אזדקק להם בהמשך. המינהלת לא חדשה והעבודה עם מתיישבי גוש קטיף היא גם לא חדשה, אבל השלב שבו אנחנו נמצאים הוא שלב אחר. זאת אומרת, אחרי הסבב האחרון של החקיקה והתיקונים שהיו בהחלטות ממשלה, ומה שנקרא: חתימה. אז אנחנו מגיעים לשלב אחר, אבל השלב הזה הוא לא פחות חשוב, אולי הוא יותר חשוב, כי בסופו של דבר הוא השלב הקובע אם אנחנו עשינו את מלאכתנו או לא. בסופו של דבר שכולם ימצאו את עצמם בבית ולראות שכל הדברים שהוחלטו – ליישם אותם, וכל התיקוני חקיקה שייכנסו לעבודה.

אנחנו עכשיו סך הכל שבוע ימים, פחות או יותר, מאז שנכנסתי. לתת משהו ארוך מידי זה ממש לא לעניין, אבל וודאי שהעבודה שלנו היום תתמקד בעבודה פרטנית. יש תאריך תפוגה, יש תאריך יעד של 2013 שקבעה הממשלה ואנחנו רוצים לעמוד בתאריך הזה, ואנחנו רוצים שעד התאריך הזה, אם אפשר לפני, הלוואי, אבל הלוואי שנגיע בתאריך הזה, נגיע לכך שבאמת לא נשארו אנשים באתרים הזמניים וכולם עברו לבית הקבע.
לצורך כך יש פה נושאים שנתייחס אליהם אחר כך, אבל רק כהכוונה כללית, אם רוצים לעמוד במשימות אז זה לא צריך להיות ארגון מתכלה, חס וחלילה, שכל חודש ירד בו אי אילו עובדים ואז נגיע עד 2013 שלא יהיה אף אחד, אלא עם כל העובדים שקיימים, עם התקנים שקיימים שסוכמו שנאייש אותם כמו שצריך, שיהיה מספיק כוח לעמוד במשימות, כדי שנגיע לתאריך היעד כשכולם קיבלו את הטיפול שלהם, וכל אחד עבר לביתו.
היו"ר אורי אריאל
תודה לרב אופיר כהן.

אנחנו מתחילים. הסעיף הראשון שלנו – היתרי בניה במזרח לכיש. לצורך זה הזמנו את חברנו צביקה קדמן. אני רוצה לבקש מדורון, אתה מציג את הבעיה? מי מציג את הבעיה פה?
דורון בן שלומי
כרגע אין אחרים, אז אני.
היו"ר אורי אריאל
בוא תציג את הבעיה ואחרי זה צביקה קדמן, ואחרי זה אם יש נוספים שירצו להיכנס. בבקשה. מה יש היום?
דורון בן שלומי
זהו. א' – ראוי לציין שיש היום, נקבעה ישיבה, לפחות גם נציגים ... יהיו שמה, ב – 5 אחרי הצהרים שהמינהלת יזמה, נכון?
אופיר כהן
כן.
דורון בן שלומי
שמנהלת תנופה יזמה את הפגישה, פגישת עבודה, שם ירדו אולי הפרטים. אני ממש לא מצוי בפרטים. אני מצוי אבל בשורה התחתונה. אני אומר במסגרת שרשרת התחנות שאנשים בדרך לבית הקבע צריכים לעבור אז זה הסכם העתקה, או הסכם כזה או אחר, קבלת מגרש מפותח, היתר בניה ובניית הבית. בסוף כל משפחה עוברת את התחנות האלה. בסיכומו של יום, אני אומר, בסיכומו של יום, בלי לרדת יותר מידי לפרטים, אני אישית בונה בנטע, למי שלא יודע, נמצא שם בבניה מרוכזת שיש שמה כ – 25, 26 משפחות בבנייה עצמה. לכן אני יכול, אני מכיר מקרוב, אני אומר שוב, אני לא הייתי מספיק בועדה, אבל ברמה העקרונית מאד, יש, אצלנו לפחות בנטע, כ – 30 משפחות שכבר נמצאות מעל חצי שנה בועדה. בשורה התחתונה אני אומר משהו אחד: חצי שנה אנשים נמצאים בועדה. קצת יצא לנו לדבר על זה וברור שיש פה בעיות שאולי גם בעיות של אדריכלים, ובעיות של המשפחות, ובעיות של כולם. אני אבל בא ואומר עדיין, השורה התחתונה של חצי שנה של, אני חושב שבניה מרוכזת היא דווקא דגם למשהו שהוא לא מתפרע, אלא זה דגמים סטנדרטיים שאחר כך מלבישים אותם על המגרשים. אם גם בבניות המרוכזות, ולא רק בפנטזיות של אנשים פרטיים. אנחנו נמצאים במצב שאנשים בועדה חצי שנה, זה הרבה זמן.
אני מזכיר אפילו שבזמנו היה איזה חוק, שעשינו תיקון חוק, כי חשבנו שתוך 45 יום אנשים יקבלו ועדה. אז מה שכן צריך להגיד: לפעמים זה לא שוכב בועדה עצמה הרבה זמן בלי תגובה, אנשים יחסית מקבלים, יכולים לקבל תגובה, יכול לקחת משבועיים, חודש וחצי.
היו"ר אורי אריאל
השאלה אם האנשים עושים מה שהועדה מבקשת מהם? הרי יש לה הערות לועדה.
דורון בן שלומי
בסיכומו של יום, אני אומר שוב, נמצא פה צביקה, אני אומר משהו מאד זה, בסיכומו של יום אנשי המקצוע הם האדריכלים. אפשר תמיד לזרוק את הכל עליהם. לבוא ולהגיד: זה האדריכלים לא בסדר. מי לא בסדר פה זה אדריכלים, גם אם לא נמצאים פה בשולחן עכשיו, אז גם הם לא יוכלו אפילו להתגונן, וגם באופן עקרוני זה הכי קל לבוא ולהגיד: הם לא בסדר שהם לא עושים את מה שהם צריכים. יכול להיות. אתה יודע מה? יכול להיות.

אני אומר רק: בואו ניקח את השורה התחתונה במסגרת התחנות האלה והתחילו הזה. כרגע הראשונים של מזרח לכיש וגם בבאר גנים, זה הגל השני שעכשיו מגיע לועדה. בניצן שכל הזמן שמה מטפטפים, למרות שהרוב עבר יש להם היתרים. סך הכל יש כמות גדולה. המינהלת נתנה תקציבים. בסוף התחנות שלוקח לאנשים זה הרבה זמן, ואני אומר: בעיקר בסיפורים של בניה מרוכזת, מבחינתי זה דגם סטנדרטי והוא לא מופרע שאפשר להגיד: אנשים פה התפרעו.
היו"ר אורי אריאל
אנחנו נשמע עכשיו את צביקה קדמן. היות ואתם קבעתם ישיבה ביניכם,
צביקה קדמן
המינהלת.
היו"ר אורי אריאל
אם אין צורך, המינהלת קבעה ישיבה עם צביקה להיום בשעה 5, אז אם אין צורך להאריך בזה ואתם מעריכים שתפתרו את זה שם, אז קצרו עכשיו. בקיצור, תשמרו את הכוח לאחר הצהרים. כן, בבקשה.
צביקה קדמן
דורון, המתכנן של הבניה המרוכזת זה?
דורון בן שלומי
יש לנו כמה מתכננים. אצלנו זה 2, יש משרד פלטין, פלטין אדריכלות ששם אני נמצא. ויש יפתח הררי שהוא אדריכל שני. יש לנו שני אדריכלים ושניהם באותה בעיה.
קריאה
יש גם בבאר גנים.
דורון בן שלומי
ובבאר גנים זה אדריכלים אחרים.
היו"ר אורי אריאל
בבקשה, עכשיו צביקה. כן.
צביקה קדמן
אתן לכם בכלל מזרח לכיש. אנחנו לפני שבועיים הוצאנו היתר ראשון בבני דקלים, גבעות חזן. יש לי דו"ח שאומר שעד היום היתרים הוצאו השנה, סך הכל עם מבנה הציבור הוצאו 8, אבל מתוכם 3 בשבועיים האחרונים, אז אתמול חתמתי על עוד 4, זה הפרוטוקול, לא הספקנו לעדכן מיום חמישי. כלומר, שמה זה כבר רץ, זה מתפקד. אין לנו.
היו"ר אורי אריאל
זה השאלה אם זה מטפטף או רץ? כי זה לא אותו דבר.
צביקה קדמן
בקצב של ארבעה לישיבה. כל שבוע יש ישיבה אחת, אם לא שתיים, אז זה רץ, זה כבר רץ.
היו"ר אורי אריאל
רגע, תעזור לי רק בחשבון. יש בחזן כמה? 250 מגרשים?
אסנת קמחי
150.
צביקה קדמן
בחזן הוגשו עד היום.
היו"ר אורי אריאל
לא, לא, רק שניה. תעזרו לי. עכשיו מדבר צביקה ותנו לי לשאול אותו שאני אבין, ואחרי זה אתם, מי שרוצה להוסיף – יוסיף.
צביקה קדמן
הוגשו אלינו 48 תיקים. נגיד ש – 4, 5 הם מבני ציבור מתוכם, בערך 43 הוגשו. מה שלא הוגש – לא סופרים. ברגע שהוצאנו אנחנו כבר ב – 7. זאת אומרת, בשבועיים האחרונים.
היו"ר אורי אריאל
תן לי לשאול אותך רק שאלת הבהרה. אתה אומר 5 בשבוע זה טוב. אז אני לוקח תוך הנחה שלא יהיו 150 שיגישו, יהיו, סתם, 130. אתה אומר שזה ייקח מה? 30 שבועות בערך ההיתרים?
צביקה קדמן
לא שלושה שבועות. זה תלוי מתי יגישו.
היו"ר אורי אריאל
מה הקצב שאתה מצפה? תיאורטית, בסדר?
צביקה קדמן
אני מצפה שתוך שבוע, שבוע וחצי ייבדק, ואחרי זה, תלוי מתי מתקנים ומביאים את האישורים. כי תיכף נגיע למרשם ... אז זה כבר זז. מי שהגיש לבד ולא בבנייה מרוכזת שמתקדם, אנחנו הרבה מאד תיקים שם ממתינים שיתקנו.
לגבי נטע – באמת בשעה טובה, בסוף השבוע שעבר הגיעו תיקונים של 7 תיקים שהם בבדיקה היום, מחר. אם תוקן טוב – אנחנו מקווים, אתם יודעים מה? שבוע הבא. אני לא רוצה להגיד, בזהירות השבוע תיקים ראשונים מתחילים לצאת בנטע.

עכשיו, שתבינו שרק ביום חמישי האחרון הביאו אישורים סופיים של בזק, של חברת חשמל, חישובים סטטיים. אני מקווה שאף אחד לא רוצה שהבית ייפול עליו. בלי חישוב סטטי לא נוציא היתר, לא יעזור שום דבר. משרד הבריאות, כל זה הגיע ביום חמישי האחרון לבתים האלה.
ליאורה טושינסקי
... צריך רק למבני ציבור.
צביקה קדמן
לא, לא, אני מדבר על בתים פרטיים. בנטע הגישו עד היום - - -
ליאורה טושינסקי
לא, ... משרד הבריאות בבית פרטי?
צביקה קדמן
שנייה. היו צריכים אישורים בשביל תהליך של הביוב. בנטע הגישו עד היום סך הכל 54 היתרים, נעזוב 2, 4 שהוגשו בשנים קודמות, אז סך הכל 6. 48 הוגשו. אנחנו מקווים שהם יתחילו לרוץ. עכשיו, לא סתם שאלתי מי המתכנן? המתכנן הזה ישב אצל המהנדס שלנו לפני 10 ימים בהבהרה גדולה מה הוא צריך לעשות כדי להגיש.
היו"ר אורי אריאל
צביקה, כולם מקווים לאותו דבר, שהכל ירוץ. אבל אני מצפה ממך, כמו גם משאר הדוברים, תעברו ללוחות זמנים של זמנים.
צביקה קדמן
אמרתי, בשבוע הבא אני מקווה מאד.
היו"ר אורי אריאל
אתה אומר שכל תיק. לא, אני רוצה רגע עוד פעם, שנדבר באותה שפה. אתה אומר שמבחינתך הציפייה שכל תיק שמגיע אליך תוך שבוע, שבועיים יקבל התייחסות.
צביקה קדמן
התייחסות ראשונית ואחרי זה צריך לתקן, להמציא את האישורים.
היו"ר אורי אריאל
זה חזר לבעל הבית.
צביקה קדמן
אני מצפה לזה.
היו"ר אורי אריאל
ואחרי שהוא מחזיר לך תיקונים זה עוד פעם שבועיים, עד שבועיים?
צביקה קדמן
נעשה מאמץ של עד שבועיים. כן.
קריאה
אז זה שבועיים ושבועיים אתה אומר.
היו"ר אורי אריאל
מה שתלוי בכם זה שבועיים בדיקה ראשונית, ושבועיים לאישור, אלא אם יש קטסטרופה, זה לא מעניין אותנו עכשיו.
צביקה קדמן
כן.
היו"ר אורי אריאל
כן. הבנתי. בסדר.

חברים, שמענו את ההתייחסות. יש פה כרגע עוד דברים שאתה רוצה להגיד, או שאתם כבר יושבים על הפרטים ב – 5:00 ויורדים לראות בדיוק מה צריך עוד ולסדר? זה מספיק לרגע זה?

אסנת, משרד השיכון, שלום. יש משהו שאתם צריכים מהועדה שאנחנו צריכים לדעת עליו?
אסנת קמחי
לא.
היו"ר אורי אריאל
לא. מצויין.
צביקה קדמן
בקשה אחת.
היו"ר אורי אריאל
כן.
צביקה קדמן
כיוון שנקראתי רק למזרח לכיש, ובכל זאת יש לי משהו חזק מאד בלב לגבי באר גנים, אם תרשה לי, אני אשמח להגיד את זה, אפילו בשביל ההקלטה, לפרוק מהלב.
היו"ר אורי אריאל
דבר.
צביקה קדמן
תשמעו, בבאר גנים יש כמה משפחות, לא משנה כמה מצוקות, החליטו שהפתרון הטוב, אופיר סליחה, אני מתקיל אותך כרגע, הפתרון הטוב הוא להעביר להם קראווילות ליישוב הקבע. יש אנשים שמכירים אותי ודיברתי עם כמה מהנוכחים פה, זה לא פעם ראשונה, אני אומר, אני מתעסק בתכנון 30 שנים. הייתי מעורב באתרי הקראווילות הקודמים שהיו בעלייה בשנות ה – 90'. אני אומר לכם שלשים 3 קראווילות במבנן כשבעוד 4 שנים האבנים תיפולנה מהציפוי, כי כעת צריך לעשות את זה ככה, ולא יהיה מי שישמור יותר מאוחר את התחזוקה, יש לי כבר חישובים כלכליים של אנשים שעובדים איתם לחישוב משכנתאות. בסופו של דבר, זה יעלה לכולנו הרבה יותר מלבנות היום בית של 2 חדרים, וכשירווח – יוסיפו עוד 2 חדרים. יישאר אדם שיהיה לו בית מט לנפול, התחזוקה לא תהיה טובה, וחבל על זה. אז אני אמרתי את זה, הוצאתי את כל מה שיכולתי מהלב.
אופיר כהן
נדבר על זה בערב.
צביקה קדמן
בשמחה.
ליאורה טושינסקי
העמדה הזאת לא תשפיע על ועדת שקמים כשהיא תבוא לאשר את הפרוייקט של העתקת קראווילות כשייגשו אליכם עוד שבוע, 10 ימים. זה ייקרא: מבנה מתועש. אני כבר אומרת לך שתדע כשאתה פוגש את זה.
היו"ר אורי אריאל
אנחנו מסכמים את הסעיף הזה כך: 1 – אני מבקש לקבל סיכום דיון שיהיה לכם היום. ואם הוא לא נגמר – אז אחרי הישיבה הבאה. אני לא צריך את זה לשיעורין, אלא תעבירו לי בבקשה את סיכום הדיון כדי שנוכל לעקוב בועדה.
דבר שני – אני מבקש ממך, צביקה, לקבל דיווח חודשי כמה הוגשו, כמה אושרו וכמה חזרו לבעליהם, וכמה חזרו לסיבוב שני ואישרתם. בסדר?
צביקה קדמן
אין בעיה.
היו"ר אורי אריאל
אנחנו יכולים לסכם שנניח כל ראשון לחודש, אלא אם זה שבת, אנחנו נקבל דיווח?
צביקה קדמן
שום בעיה.
קריאה
גם על באר גנים.
היו"ר אורי אריאל
על כל מה שאצלך. צביקה, כל מה שאצלך, אחריות שלך. תכניס לזה גם את חרוב, כי אנחנו נספח אותה לצורך העניין הזה, אם אפשר לעזור להם משהו. אני לא יודע בדיוק מה המצב.
צביקה קדמן
לגבי חרוב – חוץ מזה שתכנית הבינוי אינה תואמת את האפשרות להגיש, אז הכל בסדר. חרוב תקוע. יש איזה 50 תכניות. 50 בקשות. כן. זה המצב.
היו"ר אורי אריאל
אסנת, רוצה רגע להגיד משהו על זה? זה לא מפונים, אבל אני מתעניין כי זה באזור.
אסנת קמחי
כן, גם אני מתעניינת. אין 50 בקשות בחרוב. יש הרבה פחות הקצאות של המגרשים. אבל אני לא מכירה את הסיפור של תכנית הבינוי, אני אבדוק את זה.
היו"ר אורי אריאל
אז הנה, בסדר.
צביקה קדמן
בחרוב יש 35 בקשות.
היו"ר אורי אריאל
צביקה, סליחה רגע, הצפנו, כנראה שיש איזה שהיא בעיה. אתם תדברו ביניכם. זה לא ממין הועדה, זה לא בסמכותנו. היא רק באותו מקום ואנחנו רוצים לראות שכולם יזוזו ויתקדמו. טוב. תודה צביקה ובהצלחה.

קצב יישום הפיצויים לבתים – אני מבין, ותקנו אותי, שבעקבות החקיקה שהיתה פה בכנסת בסוף המושב בלילה, בבוקר האחרון של המושב הקודם, יש דברים ששונו, ואז ממילא צריך לפתוח מחדש תיקים, או את כל התיקים, את רוב התיקים. בעקבות זה נוצר איזה שהוא עיכוב, פקק, אני לא יודע אם המינוח הוא מדוייק, אז בוא נשמע, יעקב, זה אצלך? אז בוא נשמע את יעקב שנרב שייתן דיווח מה קורה, ואחרי זה נעשה עוד פעם סיבוב בין האנשים אם יש הערות נוספות. בבקשה.
יעקב שנרב
אנחנו התמקדנו פה בין שני הדברים שהופיעו פה בסדר יום: 1 – זה השומות, שזה בעצם פותח כמעט את כל התיקים, 1,447 תיקים נפתחים מחדש. לא באותה רמה, אבל נפתחים מחדש טכנית. וחקלאים – זה פיצוי נוסף, חדש, שלא היה לפני זה, פיצוי בגין קרקע שמי שלא חוזר לקרקע.

לגביה שומות – התאריך האחרון למסירת הבקשה היה 16.10, שזה היה ערב סוכות. האריכו את זה עד אחרי סוכות. עד היום כבר התקבלו 200, 230 החלטות. זאת אומרת, עד סוף דצמבר זה יהיה כ – 230 החלטות. מתוכננים ל – 2012 עוד 900. סדרי העדיפויות שקבענו בתיקים האלה הם חלק מוכתבים לנו מראש.
היו"ר אורי אריאל
רק שנייה, לאט. זאת אומרת, מה שאתה אומר שבחודשיים, בנובמבר, דצמבר, שזה בערך הזמן שהתחלתם.
יעקב שנרב
עד סוף השבועיים הקרובים לגמור כ – 230.
היו"ר אורי אריאל
לא, לא זה מה ששאלתי. אתם עובדים בערך חודשיים. התקבלו בערך 250 החלטות?
יעקב שנרב
התקבלו כ – 200 החלטות, יש 230.
היו"ר אורי אריאל
זה אומר: 100 ומשהו לחודש? זה הקצב בערך? אפשר ללמוד מזה, או שלא?
יעקב שנרב
התשובה היא שלא ניתן ללמוד מזה משתי סיבות.
היו"ר אורי אריאל
בבקשה.
יעקב שנרב
סיבה אחת – כי אנחנו רוצים להגיע, כידוע עם כוח האדם, אנחנו היום, סוכם על כוח אדם מסוים. היחידים שהפנימו את זה שההנהלה צריכה להיסגר זה כנראה העובדים. וכשאני לקח לי 7 חודשים להביא עובד נוסף, עכשיו לוקח לי, עובדת הודיעה לי ... עומד להיסגר. אז עובדת שאחראית על כל תחום עסקים פשוט הודיעה שהיא עוזבת. המשמעות היא שאני בעוד חודש בלי העובד הזה. אני עכשיו יצאתי למלחמה לקבל את התקנים שסוכם עליהם לפני 10 חודשים, כי לא יאשרו לי לקחת תקן נוסף. אם אני אוכל לאייש את התקנים שסוכם עליהם, אני לא מדבר על תוספת. הייתי שמח מאד לתוספת לגמור את זה ב – 3 חודשים. כזכור פעם היו 11 וועדות זכאות. היום אנחנו עם שתיים וחצי.

אבל רק לתקנים שסוכם, להשאיר את הקיים, אני אוכל לעמוד בקצב הזה של לגמור את ה – 900. עכשיו, גם בתוכם, צריך להבין, הכספים של השומות רובם לא משתלמים מיידית. יש גם בחוק יש מדרג שרק מהסכום שמשלמים אחרי שלד, ולכן יש לנו גם כמה מגבלות: 1 – זה מה שהוסכם בהסכם פשרה. הם הראשונים, זה מה שסוכם עם עורכי הדין במסגרת הפשרה, שזה כ – 400 תיקים. הם הראשונים מקבלים את הכסף ללא שיקול של גמרו שלד, לא גמרו שלד. אז הם הראשונים, כי אין לי ברירה.

הקבוצה השנייה זה אלה שהזמינות של הכסף היא מיידית. זאת אומרת, אני משאיר לתקופה מאוחרת יותר את אלה, אני לא הולך לפי א', ב'. את אלה שהכסף ישולם רק אחרי שגימור שלד הם עוד לא התחילו בניה.
בקבוצה השלישית זה אלה שהתחילו את הבניה, כאשר אם אנחנו מזהים ואנחנו עובדים היום במקביל לזהות אנשים גם על ידי בקשות מגיעות אלינו, וגם על ידי המלווים שלנו. מי שנמצא במצוקה ולהגדיר - מצוקה - זה דבר, תחום רחב, אבל אנחנו משתדלים להכניס אותם למרות הסיכומים, למרות הסדרי עדיפויות האלה, ראשונים.

זה מזמין אומנם, זה משנה את הסדר, אבל זה סדרי העדיפויות שנראים לנו נכונים. הקצב שאנחנו עומדים על 900 שנה הבאה, אני אומר עוד פעם, הוא יהיה בתנאי שנוכל לאייש את התקנים שסוכמו עליהם, ועוד זה לפני תוספת שלא דיברתי עליהם עכשיו. היום אין לי המצב הזה.
היו"ר אורי אריאל
אם אתה עובד בתקנים הקיימים היום בפועל, כמה זמן ייקח לגמור את כל התיקים?
יעקב שנרב
אז, התקנים בפועל, זאת אומרת, משאירים אותי במצב היום ומי שעוזב אני מצליח לאייש אותו חזרה את התקן הזה.
היו"ר אורי אריאל
כן.
יעקב שנרב
מי שיוצאת לחופשת לידה מחזירים לי עובד במקום זה ולא משאירים אותי באוויר. מדובר, אני רוצה להגיע למצב של 900 בשנת 2012. זה כמעט גומר את כל אלה שיוכלו לקבל כסף.
היו"ר אורי אריאל
אבל זה לא גומר. תהיה גלישה קטנה ל – 2013.
יעקב שנרב
התשובה היא: כן.
ליאורה טושינסקי
אורי, התחזית של 900 מתבססת על כוח אדם נוסף. תכנית העבודה הזאת הוגשה לאגף תקציבים. מתבססת על כוח אדם נוסף. חלקו אמור היה להינתן השנה, לא ניתן בפועל. אנחנו בחריגה גדולה מאד כבר השנה, ובבעיות לא פשוטות מול משרד ראש הממשלה שבתוך האכסניה שלו אנחנו מתפקדים.

התכנית של ה – 900 שהועברה אליהם מתבססת על קבלת כוח האדם שהובטח.
יעקב שנרב
שסוכם.
ליאורה טושינסקי
שסוכם לגביו, ואתה יחסית מסודר.
היו"ר אורי אריאל
מה האוצר, דניאלה, תעזרי לנו לפתור את הבעיה.
דניאלה פרתם
כל נושא התקנים נמצא בדיונים מול משרד האוצר ואנחנו,
היו"ר אורי אריאל
מי זה משרד האוצר?
דניאלה פרתם
מול אגף התקציבים, מולנו.
היו"ר אורי אריאל
מי זה? מי באגף תקציבים? את?
דניאלה פרתם
כן. הצוות שלי.
קריאה
צוות הביטחון.
היו"ר אורי אריאל
לא, צוות הביטחון הוא צוות רחב.
דניאלה פרתם
אנחנו דנים ... תנופה לנושא. אנחנו, היו לנו דיונים פנימיים בנושא ואנחנו נטפל בזה. רציתי להגיד על נושא התקנים, אנחנו עושים את מיטב מאמצנו כדי לסייע למינהלת תנופה להתקדם בעבודה שלה ולקדם את המעבר לבתי הקבע ולשלם את הפיצויים.
היו"ר אורי אריאל
אני מבין שיש ויכוח. נכון? ביניכם, בין מינהלת תנופה לבין,
דניאלה פרתם
יש אי הסכמה בינינו.
היו"ר אורי אריאל
אי הסכמה זה מילה הרבה יותר יפה. אני מאמץ אותה. בסדר. יש איזה שהוא תאריך לפגישה על משהו לבירור, או שזה עומד כרגע. אתם פה והם מקום אחר וזהו?
דניאלה פרתם
נקבעה פגישה, אם אני לא טועה, בשבוע הבא. אני חושבת שהמקום של הועדה זה לטפל בנושאים שלא מטופלים, ולא בנושאים שמטופלים, אם יורשה לי להעיר.
היו"ר אורי אריאל
אני, א' – אני מקבל את הערתך, ו – ב' – אני נוהג אחרת. ואנחנו דנים על מה שאנחנו רוצים. לא יודע מאיפה ההבנות האלה. פה, את יודעת, את כבר רגילה, בקיאה ורגילה, בדרך כלל יושב פה מישהו אחר, אבל דנים על מה שרוצים, ואנחנו רוצים לשמוע גם מה בסדר, ואנחנו רוצים לשמוע גם מה לא בסדר, ואנחנו בהחלט נותנים לכם את הזמן. אם בשבוע הבא נקבעה פגישה, אז אני מבקש לקבל גם פה סיכום פגישה, גם את הפערים, אם יש, בתקווה שלא יהיו ותגיעו להסכמות, להבנות, כל מילה היא בסדר. אני מבקש לדעת בזמן אמת. זאת אומרת, סיכום פגישה שיגיע אלינו.
כן, מה רצית אוזן?
אליהו אוזן
אני רוצה להגיד, קודם כל, שבכלל, בכל נושא של הזמן של טיפול, לכל אורך הדרך, ב – 6 שנים אחרונות, הטיפול בבן אדם עד קבלת הכסף שלו בפועל זה היה ויה דולורוזה ממילא לא קטן. ואם כרגע מדברים, אנחנו מדברים על - - -
היו"ר אורי אריאל
אתה אומר, קיימת החלטה ועכשיו צריך להעביר את הכסף, זה לוקח זמן.
אליהו אוזן
לא. קודם כל להוציא את ההחלטה ברגע שאדם מגיש בקשה, הגיש חומר למערכת. אני אומר מה ... לפני חקיקה אחרונה, שהיא העמיסה על המערכת מאד. עוד לפני כן המצב הזה בין מצב שאדם מגיש חומר עד שהוא מקבל החלטה עבר המון, המון זמן. אחר כך, אחרי שהוא כבר קיבל החלטה היתה גם בעיה בחשבוּת שגרמה שגם נוצר עוד פער זמן. לפי מה שאתם מתארים עכשיו זה הולך להיות ... גיהינום קטן הולך להיות פה. אם בן אדם יקבל את השומה הפרטנית שלו בעוד אולי שנתיים, מה שמדברים עכשיו, נראה לי מופרך לגמרי. צריך למצוא פתרון שזה לא יקרה. נקודה. שלא לדבר על עסקים חקלאיים שאולי העסק שלהם תלוי בדבר הזה.
יעקב שנרב
זה הנושא הבא, בוא נדבר על זה. בנושא של יישום חקיקה חקלאים. יישום חקיקה חקלאים, מדובר על אנשים שביקשו, בעקבות תיקון 4 ניתן לקבל סכום פיצוי של 400,000 או 530 בתשלומים בגין ויתור על קרקע. עד היום הוגשו 91 בקשות. כמעט כולם כבר קיבלו את התשובה, כמעט כולם קיבלו את הכסף .
יש כמה שיש להם בעיה טכנית, כמו למשל, שמחזיקים את הקרקע עדיין, ורוצים להחזיר את הקרקע, לקבל כסף. זה תלוי בהחלטת ממשלה שתהיה בקרוב, אבל כל ההחלטות קיבלו התייחסות וקיבלו תשובה.
היו"ר אורי אריאל
יעקב, יעקב, די, אני לא רוצה לשמוע: בקרוב. תגידו תאריכים אם יש. אם אין – אז תגידו הערכה. אז תגיד תאריך, מה זה: "בקרוב"?
יעקב שנרב
9 בינואר.
היו"ר אורי אריאל
כמה?
יעקב שנרב
9 בינואר.
היו"ר אורי אריאל
9 בינואר, עכשיו ...
יעקב שנרב
שוב, כל הבקשות שמי שלא מחזיק קרקע ואין לו איזה בעיה ספציפית מאד, כל הבקשות קיבלו כבר או את הכסף, או תשובה. לדעתי, כולם כמעט קיבלו את הכסף. וזה שמו בעדיפות ראשונה, קיבלו כבר. מי שמחזיק את הקרקע ורוצה להחזיר את הקרקע – זה לוקח יותר זמן, כי זה החלטת ממשלה, מה לעשות?
היו"ר אורי אריאל
כן.
יעקב שנרב
נושא נוסף זה יישום חקיקה של חקלאים לגבי הקצאת קרקע. עד היום הגישו - - -
היו"ר אורי אריאל
רגע, רק שניה, למה ההחלטה היא ב – 9 בינואר? יש כבר הצעת מחליטים, או שזה עוד לא?
ליאורה טושינסקי
יש. ... שלא תואמו עד הסוף.
קריאה
ועדת שרים, זה לא ועדה,
ליאורה טושינסקי
... על ידינו ל – 9 לחודש.
היו"ר אורי אריאל
הם הוקצו בתיאום אתכם?
ליאורה טושינסקי
כן, כן. אין לנו בעיה עם - - -
היו"ר אורי אריאל
טוב.
יעקב שנרב
הלאה. יש לנו, מי שביקש קרקע ולא את הפיצוי בגין קרקע – עד היום הגישו 51, מתוכם 46 היו זכאים. נעשות כבר פעולות, תיכף ליאורה תתאר אותם. כבר היום נעשות פעולות לאיתור קרקע עבור ה – 46 האלה. ליאורה.
ליאורה טושינסקי
הוקמה ועדה משותפת עם נציגי המפונים עצמם. נציגי הקבוצה של החקלאים שמעוניינים ... כ – 3 מתוכם, בשיתוף נציג ממשרד החקלאות, מנהל מחוז הדרום. נציג החטיבה להתיישבות ... שלנו ויועץ שלקחנו. היום, בדיוק היום, דרך אגב, כל היום נערך סיור משותף בכל הקרקעות הפוטנציאליות שיכולות להיות, ובהתאם לזה תיארך איזה שהיא הערכת מצב. אנחנו צריכים גם להגיש הצעת מחליטים, שאני מניחה שתסוכם אחרי שיגבשו, אני לא יודעת אם בעקבות הסיור היום, את המצאי, את הפוטנציאל, מה מתאים, מה שייך, וכו', וכו'. אבל המהלך הוא כרגע מהלך של ועדה משותפת ביחד עם - - -
היו"ר אורי אריאל
אין פה מישהו מהחקלאים, נכון?
יעקב שנרב
אוזן נראה, איך הוא נראה לך?
היו"ר אורי אריאל
יעקב, היות ואני מכיר את הרב אליהו אוזן ואתמול ביקרתי אותו במשכנו, אז הוא לא נציג החקלאים לצורך זה. אל תעשה לנו הצגות מיותרות עכשיו. הוא חקלאי בן חקלאי, חקלאי מצויין, אבל הוא לא מייצג את החקלאים בעניין הזה.

טוב. בסדר. שמענו. עוד משהו, יעקב, בתחום הזה?
יעקב שנרב
אם אתם תירצו – אנחנו נשמח להביא.
היו"ר אורי אריאל
ליאורה.
ליאורה טושינסקי
אני רוצה רגע להתייחס לנושא הכללי של ... שקצת דילגנו, ... מקודם.
דורון בן שלומי
ליאורה, אני רוצה להקדים אותך. אני רוצה רק להגיד משהו אחד. במסגרת ההסכם כל הסיום תביעות שאתם יודעים, כולם פה יודעים שנעשו מאמצים מטעם כל הצדדים, באמת, כל הצדדים היושבים לשולחן, וגם אנחנו חטפנו מתוך החבר'ה שלנו. אחד הסעיפים שהיה מוביל בסיפור של הבניה, זה זה שאנשים חשבו שמגיע אליהם הכסף תוך 60 יום. דרך אגב, ככה זה היה כתוב, רק שאנחנו, לצערנו, טירונים, ולא שמנו לב שכתוב ש – 60 יום מרגע קבלת ההחלטה, וחשבנו קבלת החלטה זה בעצם החקיקה, אבל ברגע שהחקיקה מסתיימת, 60 יום אנשים מקבלים את הכסף. אז אמרו לנו: לא, 60 יום זה רק מרגע שיש, אחר כך, זה למפרע. אני אומר, עכשיו, כשאנשים באים אלינו, באות עשרות משפחות אומרים: רגע, אבל חתמנו, 500 משפחות שחתמנו, כתוב 60 יום. אז מה ההסבר המשפטי? ש – 60 יום זה רק מהחלטת הועדה המיוחדת.
יעקב שנרב
לא, זכאות.
דורון בן שלומי
ועדת זכאות. כמה זמן לועדת זכאות לא כתוב. זאת אומרת, כן להתייחס בהסכם 60 יום - - -
אליהו אוזן
בבית משפט היה יותר מהר.
דורון בן שלומי
רק לא כתבו תוך כמה זמן מתחילים ה – 60 יום. זה הטעות שלנו, אבל אני אומר, המרמור שזה יוצר הוא חוסר אימון, כאילו, אמרתם 60 יום, בשביל זה הלכנו, זה חלק נכבד מכל ההסכם הזה היה לקצר זמנים, כי אמרו בבית משפט יכול להיות שבן אדם מקבל יותר על הערעור שלו, אבל ייקח לו שנתיים. עכשיו בואו תקבלו לפחות מהר. זה היה חלק נכבד מכל הסיפור הזה של ההסכם. ולכן הזמן פה הוא, הזמן הוא חלק מההסכם, לצורך העניין. זה מה שאני מנסה להגיד.
היו"ר אורי אריאל
ליאורה בבקשה.
ליאורה טושינסקי
רק להתייחס למה שאתה הערת. התכנית של שנה הבאה לוקחת בחשבון מענה בזמן לכולם. יש אנשים שלא יכולים לקבל את הכסף כי הם עדיין לא התחילו לבנות, בסדר? אבל התכנית לשנה הבאה לוקחת בחשבון מענה לכולם. גם השנה, במסגרת הועדות עצמן ישנה עדיפות לאנשים שנמצאים בתוך הבניה וצריכים, כדי להימנע מלקחת משכנתאות וכו', מקבלים עדיפות בתור ואנחנו מקדמים אותם בביצוע בצורה ספציפית, וזה עובד לא רק בכלל.

אנחנו כרגע התעלמנו מהעמדה או מהמצב המעשי שאין לנו תקנים, ובנינו תכנית עבודה שאומרת שאין לנו בעיה של תקנים, ועל הרקע הזה ניתן לשלם לכל מי שצריך לשלם בלוח זמנים טוב וסביר.
אנחנו סובלים, אני אומרת, התכנית הזאת כרגע יש לה שתי בעיות: 1 – העובדה שאין לנו אישור תקנים לשנה הבאה וגם התקנים שדובר עליהם השנה לא ניתנו. אני לא סתם אמרתי את זה. המשמעות שאנחנו כרגע נהנים ... משרד ראש הממשלה, זה שכרגע יש חוסרים גדולים במשרד ראש הממשלה בגללנו, כי אגף תקציבים לא עמד ב – 2011 בהתחייבויות שלו. מכרזים שאנחנו הוצאנו אין לנו אישורים לקלוט אנשים עליהם, ואנחנו כרגע, חוץ מאשר נכונות שלהם לקלוט את המנכ"ל, אנחנו אין לנו אישור לקלוט מכרזים פתוחים ומאויישים בגלל שהם נמצאים בבור תקציבי ב – 2011. זה מעבר לאי הסכמות של, היעדר הסכמות של 2012.
דבר נוסף זה היקף התקציב עצמו. צריך להבין שכשעושים תיקוני חקיקה בהיקף, מה שרק הסיפור של הפיצויים פה הוא סדר גודל של 500 מיליון ואנחנו רוצים לקדם את הלוח זמנים, אז גם צריך לקדם את הכסף. אנחנו ... גם עם פניה כספית שהרבה הרבה זמן נמצאת בדיאלוג שעוד לא בא לקיצו, מול אגף תקציבים. החשבות שלנו כרגע משלמת עם חוסרים גדולים מאד, אבל המציאות היא בלתי נסבלת. באמת בלתי נסבלת מבחינתנו.
היו"ר אורי אריאל
טוב, זה אני מבין שאתם יושבים - - -
ליאורה טושינסקי
זה גם כסף וגם אנשים.
היו"ר אורי אריאל
אז אתם יושבים על זה עם אגף תקציבים. ביקשנו עדכון ואם נראה צורך להתערב אז - - -
דורון בן שלומי
העניין הזה של התזרים הוא לא קשור. זה שני דברים.
היו"ר אורי אריאל
רק רגע, אבל היא דיברה על דבר אחד. היא אמרה, היא ענתה, כך אני הבנתי, שהקצב הוא סביר. אני לא רוצה - - -
אליהו אוזן
הוא סביר?
היו"ר אורי אריאל
אני שואל את ליאורה.
אליהו אוזן
האחרונים יהיו שנתיים מהחקיקה.
ליאורה טושינסקי
אוזן, ל – 2012 כל מי שיגיע לשלב הבניה יקבל את כספו. אם אנחנו נקבל את התקנים והתקציבים, והכסף, השקלים, יהיו בקופה. אני אומרת את זה - - -
קריאה
שנה מהיום.
ליאורה טושינסקי
אבל אם אנחנו נקבל את זה בזמן, לא מאוחר.
אליהו אוזן
אני שמעתי שיעקב אמר שאחרוני האנשים יקבלו ב – 2013.
יעקב שנרב
כי הם לא ייכנסו לבית.
אליהו אוזן
לא חשוב.
קריאה
זה חשוב. זה חלק מהחקיקה, מה זה לא חשוב?
היו"ר אורי אריאל
סליחה חברים, חברים בואו, אחד אחד בנחת. אוזן, זה כן חשוב. זה בדיוק החלק של המשתכן, הרי חברים, יש פה תמיד שני צדדים: יש את המינהלת, או את האוצר, ויש את המשתכן. בסוף, שצביקה נותן לו תיקונים אז זה בידיו, עכשיו אם הוא יישן שנה, אז הוא לא יקבל אישור לבית, הוא גם לא יקבל כסף. יש פה דברים שמותנים אחד בשני. ולכן אנחנו לא מתעסקים עם המתיישבים הרי, אנחנו מקווים, אם אפשר לעזור בזה תגידו במה, שכל אחד עושה את המירב שהוא יכול, אבל וודאי שיש, לחלק מהאנשים יש קשיים. לא שופט אותם ולא בודק אותם, אבל אם הוא לא זז אז המערכת לא יכולה להגיב. היא לא יכולה לעשות מעצמה את הדברים.
דורון, רצית להגיד משהו על זה?
דורון בן שלומי
אני רציתי להגיד על נושא שעלה ככה, אולי בסיפור, אני לא קשור אליו, זאת אומרת, סליחה על הביטוי, אותי לא מעניין הבעיות של המינהלת מול אגף תקציבים. אנחנו לא המדינה. אנחנו התושבים, אני חושב שמצידנו אנשים צריכים לקבל את השירות, מה שנקרא לצורך העניין, ואני אומר, אמרתי גם יותר מזה, זה היה באווירת ההסכם שהיה. על זה אנשים חתמו. ואנשים חתמו. מאות אנשים חתמו אישית בעניין, והיו תנאי לכל ההסדר הזה של כל החקיקה. זה בנושא הזה.

בנושא השני שהעלתה ליאורה, והוא הסיפור התקציבי. יושבת פה דניאלה והם עשו מאמץ סך הכל מהפניה התקציבית הזאת, אבל היא עדיין לא נגמרה. אני לא יודע איך אפשר לזרז את זה, כי זה גם קשור פה לועדת הכספים. יש פה פניה תקציבית כרגע שתקועה.
היו"ר אורי אריאל
כן, דניאלה בבקשה.
דניאלה פרתם
ראשית זאת פניה של כ – 130 מיליון שקל. אז כמובן שתהליכים כאלה לוקחים זמן אנחנו לא מאשרים 130 מיליון שקל בהינד עפעף. זה איזה שהוא תהליך. עכשיו לשלב, אנחנו כאמור, חיכינו לפניית העודפים שלא עברה בכנסת כיוון שהועדה בוטלה בשבוע שעבר. ברגע שיועברו העודפים, אנחנו כבר אמרנו למינהלת במשרד ראש הממשלה, על מנת שלא יפסיקו לשלם את הכספים, שאנחנו נעביר את הפניה בהקדם האפשרי מהרגע שיועברו העודפים.
היו"ר אורי אריאל
מתי?
דניאלה פרתם
היא תעלה לועדת הכספים, לאישור הועדה, כבר בשבוע הבא.
היו"ר אורי אריאל
שבוע הבא? לא יאוחר משבוע הבא?
דניאלה פרתם
אני מקווה.
קריאה
זה לא תלוי בה.
היו"ר אורי אריאל
זה תלוי גם בה.
דורון בן שלומי
אני אסביר, כי יש שם דברים שאנחנו לפחות יודעים עבורנו שאמורים להגיע ממשרד הפנים. יש בעיה גדולה מאד עם זה שבוע הבא, להבנתי, בתאריכים, כי חלק מהכסף שמה שאמור להגיע ממשרד הפנים, והוא צריך להוציא הרשאות.
ליאורה טושינסקי
והחטיבה להתיישבות.
דורון בן שלומי
והחטיבה להתיישבות, והוא צריך להוציא הרשאות לרשויות, ויש פה יותר, אני לא יודע, אבל אני, התהליכים האלה, גם אחרי הועדה - - -
היו"ר אורי אריאל
עדיאל.
עדיאל שמרון
... לדבר על העתיד ולא על העבר. היה עדיף לו הפניה הזו היתה עוברת לפני חודשיים והיינו מתנהלים - - -
היו"ר אורי אריאל
זה במסגרת זה שאתה אומר שלא נדבר על העבר, עכשיו בוא נדבר על העתיד בכל זאת.
עדיאל שמרון
בהנחה שהפניה הזאת תעבור שבוע הבא, אנחנו נעשה מאמץ גדול. יש פה אנשים של החשב הכללי, גם לפתור את הבעיות, את לוחות הזמנים הקצרים. חייבים לציין ולומר שחשבות משרד ראש הממשלה, בגיבוי של מטה החשב הכללי, עושה דברים מעל ומעבר, אפילו בתחום שלא בטוח שמותר לה לעשות, במירכאות, כי היא מסתמכת על הבטחות של אגף התקציבים, על סמך זה משנים את כסף. נמצאת בחריגה, ולו הפניה הזאת - - -
היו"ר אורי אריאל
אל תרחיב לי, כי אני לא מבין בחריגות האלה.
עדיאל שמרון
אני רוצה לומר דבר אחד באופן כללי: שינויי החקיקה האחרונים שאנחנו עשינו, הם שינויים ששווים כ – 700 מיליון שקל. עכשיו, אורי, אתה יודע שבעבר כל התקציב של ההתנתקות היה מעבר לחריגה התקציבית, והיינו 2.3, 3 מיליארד שקל כל שנה. השנה אנחנו עובדים עם סלים מאד קטנים: 250 מיליון שקל לשנה, שכל פעם שאנחנו צריכים תוספת, אגף התקציבים צריך לפנות למקורות שלו, וזה לא צוות ביטחון בכלל. הם צריכים לפנות לצוות מאקרו, ואלה צריכים לאשר, והם לא תמיד רואים את התמונה הכוללת.

מבחינתם היום יש בעיה, טרכטנברג וקיצוץ תקציב הביטחון. באים ההתנתקות רוצים 20 מיליון שקל. הם לא מבינים מה רוצים מהחיים שלהם. פה הועדה יכולה לסייע קצת בעבודה מול הגורמים האחרים באגף, כי שנה הבאה, לפי תכנית העבודה שליאורה הציגה, לשנה הבאה אנחנו מצטרך תקציב מזומנים הרבה יותר גדול מ – 250 מיליון.
היו"ר אורי אריאל
טוב, תודה עדיאל.

יש לי בקשה, היא כללית, היא נכונה גם לעניין הזה. הרי אנחנו משתדלים לא להתערב בדברים שאתם עוסקים בהם בשוטף ומתקדמים, וכו'. אתם צריכים להחליט מתי אתם מעדכנים אותנו. לעיתים, אמרתי ליושב ראש הנכנס, לעיתים כשמתבחששים ככה שנה, כי בעוד חודש תהיה פגישה, ואחרי זה בעוד חודשיים נברר משהו, וזה, וזה, פתאום מסתכלים אחורה, נתעסק במשהו קטן עכשיו: יישובי ספר, בסדר? ליישובי חלוציות. מכתב של בנצי אני רואה מלפני שנה, הם עוד באוצר מבררים. זה מס הכנסה בכלל, לא קשור לאנשים שיושבים איתנו פה. אין טעם לחכות את כל הזמן הזה. אם העניין נתקע יותר מזמן סביר, שהוא בדרך כלל שבועות עד חודשים קצרים, אני מציע לכם, אנחנו עומדים לשירותכם, אני אומר: אנחנו, לא כי אני בלשון רבים. זה לא כמו החשב הכללי שיש אחד. אנחנו מדברים ברבים, כי יחד איתי יש את אלקין ואת גפני, ואחרים. יש פה חבורה שלמה שרוצה לעזור, לא מוכנה לעזור. אתם צריכים להגיד מה הבעיה? להסביר וכו'. אנחנו לא כל דבר אוטומטית, אבל אנחנו נכונים להיחלץ לפתרון, עוד פעם, מתוך הבנה שכולם רוצים לסדר את הדברים. אנחנו לא נמצאים פה באיזה קרבות. המילה – מלחמה – קודם מישהו אמר, היא מיותרת. יש ויכוחים, ויכוחים ידועים. נשתדל לעזור, תלוי בכם, בפניה.
אנחנו עוצרים פה, מקווים שהפניה תגיע, וכפי שאמר עדיאל, יחד עם החשב הכללי ואחרים זה יסתדר. אנחנו לא דנים היום על תביעות של פועלים פלשתינים וכו'.

אנחנו עוברים למשרד השיכון, בעיקר לאסנת, אבל בטח יש פה עוד שירצו להוסיף בנושא של לוח זמנים לביצוע תשתיות מוסדות ציבור. בבקשה אסנת.
אסנת קמחי
לגבי תשתיות – עבודות הפיתוח – שלושת היישובים של מזרח לכיש: דקלים, חרוב ונטע – עבודות הפיתוח נגמרו מזמן. נמסרו מגרשים, אנחנו ממתינים שאנשים יבנו את הבתים שלהם. כשתהיה איזה מסה קריטית של בניה אנחנו ניכנס בהשלמות פיתוח.

לגבי ניצן – ניצן זה היישוב שהכי מתקדם באכלוס. אנחנו מידי פעם, כל שכונה שמתאכלסת - - -
היו"ר אורי אריאל
מה עם אמציה?
אסנת קמחי
אמציה – לאחרונה, כידוע לך, אושר הסכם העתקה. בעקבות זה הפעלנו עכשיו, בפטור ממכרז, את קק"ל לביצוע עבודות עפר על השטח שאין עליו מחלוקת. אני מקווה שבשנה הבאה נוכל לצאת למכרז ממשי לעשות שם עבודות פיתוח, מה שנקרא: משק תת קרקעי.
היו"ר אורי אריאל
את יכולה לתת איזה שהיא הערכה? כי שנה הבאה זה כידוע 12 חודש.
אסנת קמחי
זה תלוי בהסכמות שיגיעו לגבי השבה שם. זה לא תלוי בנו. היינו יוצאים עכשיו למכרז.
קריאה
בהסכמים, תלוי בהסכמים.
אסנת קמחי
תלוי - - -
היו"ר אורי אריאל
הבנתי. בהולד אמציה.
אסנת קמחי
לא, לא בהולד.
היו"ר אורי אריאל
לא?
אסנת קמחי
תראה, אנחנו עושים עבודות עפר עם קק"ל על השטח שאין עליו מחלוקת. השטח שאין עליו מחלוקת הוא השטח של רוב המגרשים, אבל נצטרך לעשות גם עבודות עפר ומשק תת קרקעי גם על שאר השכונה.
היו"ר אורי אריאל
על הכל. אי אפשר באמצע.
אסנת קמחי
מינהלת תנופה מתקדמת, יחד עם ... נושא השבה, ברגע שזה יסתדר, אנחנו נערכים בכל מקרה לזה שבתחילת 2012 יפורסם מכרז לביצוע עבודות פיתוח באמציה.
היו"ר אורי אריאל
הבנתי. או.קיי.
אסנת קמחי
עכשיו, אמירה כללית שלא אמרתי קודם: אין שום בעיה של כסף בהתנתקות. הכל מתוקצב מראש על ידי אגף תקציבים וכל מה שצריך אנחנו מוציאים משם. אם בעיה שאנחנו הולכים פעם אחרי פעם לבקש את הכסף. מראש אנחנו מתוקצבים והכל זורם. זה לגבי מזרח לכיש.

לגבי ניצן – אמרתי, זה היישוב שהכי מאוכלס. כל פעם שיש איזה שכונה שמתאכלסת עוד, אנחנו משלימים את הפיתוח. עכשיו, בימים אלה, קיבלנו תוצאות מכרז על עוד שכונה שאנחנו משלימים בה את הפיתוח.

לגבי ניצנים – מצב ניצנים הוא גם כן, מצב התשתיות שם גמור זה מכבר, לפחות שנתיים. לשמחתנו התחילו עכשיו לבנות, ובשכונה, באתר שבו בונים שם קבוצה די גדולה שבונה בנייה מרוכזת, פרסמנו כבר עוד השנה מכרז מאד גדול להשלמות פיתוח בשכונה הזאת, באתר הזה. אמרתי קודם, אין בעיה של כסף.

לגבי מבני ציבור – מזרח לכיש, על פי החלטות שהתקבלו האחריות על הקמת מבני הציבור היא אחריות של הרשות המקומית ביחד עם החברה למשק וכלכלה. יש שם עיכובים לא פשוטים, אבל מצד שני אין שם בניה אז אין איזה דחיפות מיוחדת.
היו"ר אורי אריאל
רק שניה, "יש עיכובים לא קלים" – את יכולה רק להסביר לנו בקצרה?
אסנת קמחי
כן. היו שם כל מיני בעיות שקשורות בתכנון, בתכנון המבנים עצמם ובתכניות העמדה ששונו. לוקח יותר זמן ממה שחשבנו שיקרה.
היו"ר אורי אריאל
להערכתך המבני ציבור ייפגשו עם המשתכנים? לא עם הראשון והשני, אבל עם ה – 20 כבר?
אסנת קמחי
מאחר ואנחנו מאד מפגרים בבנייה, הערכה היא שייקח לפחות שנה, שנה ורבע עד שראשון המשתכנים ייכנס לאכלוס, עד אז יהיו מבנים.
היו"ר אורי אריאל
יהיה? טוב.
אסנת קמחי
זו ההערכה. לגבי ניצן וניצנים – בניצן וניצנים כמות מבני הציבור והיקף ... הוא מאד גדול והתכנון הוא תכנון משתף. זאת אומרת, התכנון נעשה יחד עם הקהילות. מהסיבה הזאת זה לוקח הרבה יותר זמן מאשר לתת לאדריכל איזה שהיא פרוגרמה ולתת לו לרוץ. חלק מהמבנים כבר בבנייה, את חלקם האחר הוצאנו עכשיו למכרז, אנחנו צפויים לקבל תוצאות מכרז. להפעיל אותם מכסימום בינואר. חלק מהמבנים עוד לא התחלנו את התכנון. יש כל מיני מחלוקות לגבי העניין הזה. אם תרצה נעביר לך דו"ח מפורט ומעודכן. בעיקרון אין שם איזה בעיות מיוחדות.
היו"ר אורי אריאל
מה זה החלק שעוד לא התחיל התכנון? א' – אני מבקש דו"ח אם אפשר.
אסנת קמחי
אין בעיה.
היו"ר אורי אריאל
אני אודה לך ונפיץ אותו בין החברים פה, זה יעזור לנו להבין יותר בפרטים בלי להלאות פה עכשיו. מה זה המבנים שלא החלו? כי אומרים: חלק, חלק. לפעמים חלק זה 70 אחוז, אז תני רק הרגשה מה זה.
אסנת קמחי
אורי, בניצנים המוסדות ציבור, יש מוסדות ציבור מרכזיים, ויש מוסדות ציבור של כל אחד מהיישובים.
היו"ר אורי אריאל
יישוביים.
אסנת קמחי
יישוביים. אז יש יישוביים שטרם התחילו, וגם אין שם כל כך בניה. בית הכנסת של מורג עוד לא התחיל. למה הוא לא התחיל? כי הסכום שמוקצה לו הוא יחסית סכום קטן והם רוצים לבנות משהו מאד גדול, ועד שהם לא יבינו שאו הם מתכנסים לסכום שהוקצה להם, או הם יודעים להביא את הכסף, ואז אנחנו צריכים להעביר את התכנון לרשות המקומית, כי המדינה לא יודעת לקבל כסף, עד שזה לא ייגמר אנחנו לא יודעים להתקדם. אז יש פה כמה כאלה.

כל האחרים התחילו בתכנון. מה שייגמר בתכנון גם יצא מיד למכרז, אמרתי אין בעיה של כסף. רוב הדברים יצאו למכרז. יש בעיות הזויות. יש לנו תוצאות מכרז לפני חצי שנה, אני חושבת, בניצן, על הקמת מקווה והקמת מועדון, שאי אפשר להקים אותם, כי במקום נמצאות קראווילות שגרים בהם אנשים ומינהל הדיור הממשלתי לא מצא דרך לפנות אותם לקראווילה אחרת.
ליאורה טושינסקי
לא רצה לפנות אותם.
קריאה
גלית, גלית, תגידי, נו.
ליאורה טושינסקי
לא רצה לפנות אותם.
אסנת קמחי
בפועל הקראוון עומד ואי אפשר להתחיל לבנות.
היו"ר אורי אריאל
ברור.
אסנת קמחי
למרות שיש לנו - - -
ליאורה טושינסקי
עכשיו כבר אותה משפחה עברה לבית שלה, אבל זה כבר לא רלוונטי כי הקבלן לא מוכן להיכנס עכשיו.
אסנת קמחי
הקבלן לא מוכן להיכנס, ועל התקופה שבה הוא איבד אנחנו נצטרך לשלם לו עד זה פיצוי. הסתבכנו שם קצת, אבל זה פתיר.
היו"ר אורי אריאל
לא, זה בכלל לא הזוי. אלה החיים. מה הזוי פה?
אסנת קמחי
מה הזוי? קבלן זוכה של מבנה ציבור וקראווילה עומדת שם באמצע, כשיש ... מלאות בניצן.
היו"ר אורי אריאל
נו, זה ... עוד משהו?
אסנת קמחי
לא. בעיקרון הדברים - - -
היו"ר אורי אריאל
מה עם נחל שורק? הכל בסדר? הכל בשליטה?
אסנת קמחי
תשאל את ... הוא מנהל את הכל ביד רמה.
אליהו אסקוזידו
משרד השיכון אצלי לא נכנס. הוא לא רוצה לבוא, הוא מחרים אותנו.
אסנת קמחי
הוא יודע למה כנראה.
אליהו אסקוזידו
אז אנחנו עושים את הדברים לבד.
היו"ר אורי אריאל
אתה יכול לפתח את הנושא הזה, אסקוזידו? לא צריך. בסדר.
אליהו אסקוזידו
רציתי להוסיף משהו לנקודה הזאת של משרד השיכון שבנחל שורק הם לא נכנסים, אבל הם יכולים ללמוד מנחל שורק. היא אומרת,אסנת, כל הזמן: ייכנסו הראשונים ואחרונים, וזה לא נורא. הלקח וההישג הנדרשים שלמדנו אותם וביצענו אותם והם הוכיחו את עצמם זה שמבני ציבור צריכים להיות לפני המפונים ולא אחרי. כי זה חלק מהתמריץ של האנשים לבנות ולהגיע. גני ילדים, זה לא היא בונה את הגני ילדים אולי, ואת המעונות, אבל בניית המוסדות חינוך, גם מועדון לפחות, לא דווקא בית כנסת, אתה יודע, אבל חלק מהמוסדות חייבים להיות בנויים לפני שהמפונים מגיעים, וזה מביא את המפונים. אנחנו יודעים, מטבע הדברים, הקבלן לא בא, לא נכנס, אחר כך אנשים מתחילים לגור, אז אין מבני ציבור. בניצן אני יודע, כי הם היו אצלי ובכו לי שהם כבר גרים ואין להם שם שום דבר בפנים, 130 משפחות, משהו כזה, וזה לא נכון להגיד שצריך - - -
היו"ר אורי אריאל
לא, היא לא אמרה שזה ... אחרי, היא אמרה, שאלתי, היא אמרה שזה ייפגש. מבני הציבור ייפגשו.
אליהו אסקוזידו
אני טוען שזה לא צריך להיפגש, אני טוען שזה - - -
היו"ר אורי אריאל
הבנתי. בסדר. הבנתי. כן, ליאורה.
אסנת קמחי
אני אלמד ממך.
ליאורה טושינסקי
מעבר לבעייתיות הזאת שראינו גם בדיווח של אסנת, ישנה בעייתיות, לצערנו, אולי לא היינו ערים ולא זימנו לכאן, עם משרד החינוך. יש עיכוב, החל מהחצי שנה אחרונה, עיכוב בבינוי של החינוך למפונים. נובע מבעיות של משרד החינוך.
היו"ר אורי אריאל
את יכולה להסביר לנו? אנחנו לא נדון.
ליאורה טושינסקי
אני יכולה להגיד לך ברמת התוצאה. אני חושבת שצריך להרים איזה שאילתא מסויימת, ואני אומרת בדיעבד אני מצטערת שלא זימנו, לא ביקשנו מהם לבוא לפה. אני רק אגיד לך ברמת התוצאה, ישנם מקומות, כמו בית ספר בניצן, כמו גני ילדים בלכיש, שישנם אישורים, כולל תקציב, כולל אישור תקצוב לבינוי חינוך, ולמשרד החינוך אין כסף, כל מיני בעיות שיש לו עם מפעל הפיס ואגף תקציבים, ולא יודעת מה, לא יודעת הכל. בפועל הוא לא משחרר הרשאות לבינוי של מוסדות חינוך.
היו"ר אורי אריאל
את יודעת להגיד לנו משהו על זה, דניאלה?
דניאלה פרתם
אני לא חושבת - - -
היו"ר אורי אריאל
זה מתקציב הפיתוח, הכיתות הללו זה תקציב חינוך כללי, או שאתם, אתם תקצבתם בזמנו איזה 130 כיתות, נדמה לי.
עדיאל שמרון
יש החלטת ממשלה, אם יורשה לי, יש החלטת ממשלה לפני 3 שנים בערך וזה היה בדיוק בתקופה שמשרד החינוך קיבל 5 מיליארד שקל לכיתות חינוך בכלל ברחבי הארץ, ונתנו 60 ומשהו מיליון שקל, זה לא היה 130, אם אני זוכר את הסכום נכון.
היו"ר אורי אריאל
130 כיתות זה 60 מיליון שקל. זה יוצא טוב.
עדיאל שמרון
130 כיתות. נתנו תקציב, תגברו את משרד החינוך ב – 60 מיליון שקל ייעודיים וההחלטה קבעה במפורש: זה התקציב, מה שהתקן ידרוש בהמשך – משרד החינוך ייתן מתקציבו. נחל שורק התקדמו מאד אצלם, וחלק גדול מהתקציב של ה – 60 מיליון שקל הלך לשם, כי הם הגיעו למקומות האלה.
היו"ר אורי אריאל
בסדר. מצויין.
עדיאל שמרון
עכשיו משרד החינוך, שצריך להביא את הכסף מתקציבו השוטף - - -
היו"ר אורי אריאל
הבנתי. אני מבקש, ליאורה, תעבירי לי מסמך שמפרט בדיוק את האישורים וכמה, לפי אבל תיקנון, לא מה מתחשק, אלא מה ... פרוגרמת משרד החינוך.
ליאורה טושינסקי
צודק אלי, יישוב לא יאוכלס אם לא יהיו בו גני ילדים, למשל.
היו"ר אורי אריאל
הבנו. לא צריך לגייר אותנו.
צביקה קדמן
נצר חזני גני הילדים כבר שנה בנויים, גמורים.
היו"ר אורי אריאל
חברים, נשארו עוד דקותיים, אנחנו מסכמים. לא צריך לגייר אותנו. אנחנו מבינים את הצורך ואת הדחיפות. אנחנו רק צריכים את הרשימה המדויקת, ואני אזום פגישה עם שר החינוך על זה, או נתחיל גם יגאל צרפתי ונראה אם נגמור את זה אצלו – טוב. ואם לא – נלך לשר החינוך ונראה איך נפתור את הבעיה. ברור שצריך את המבנים האלה זה בדחיפות עליונה. טוב שהעלית את זה.
יש עוד משהו, או מישהו שחייב לומר לנו עוד משהו?
אסנת קמחי
אני לא אמרתי כלום על חלוציות. אבל הייתי שם, אז אתה יודע.
היו"ר אורי אריאל
ראיתי שאתם עושים עבודה יפה. כולם. כולם יבואו על הברכה. אני לא אומר שמות.

אני מסכם ברשותכם. א' – תודה על כל העבודה שנעשתה ושנעשית ושתיעשה. כל מה שכבר בתוך הקנה ואני יודע שכולם מתאמצים, משתדלים.

אנחנו לא קובעים עכשיו עוד ישיבה. אם יהיה צורך – נתאם עוד ישיבה בטווח של חודש, חודשיים. מי שהתבקש להעביר חומר – יעביר את זה בהקדם, כדי שנוכל לסייע.

תודה רבה לכולם. נסיעה טובה ובהצלחה. תודה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:30.>

קוד המקור של הנתונים