ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/12/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
PAGE
63
ועדת הכספים
13/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 923>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י"ז בכסלו התשע"ב (13 בדצמבר 2011), שעה 13:00
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
רוחמה אברהם-בלילא

זבולון אורלב

אורי אריאל

מגלי והבה

יצחק וקנין

ציון פיניאן
פניה קירשנבאום
מוזמנים
>
יורם רביב - המשנה למנכ"ל בית נשיא המדינה

אורית לוין - חשבת לשכת נשיא המדינה

יואב טאפטר - לשכת נשיא המדינה

ראובן כהן - אגף החשב הכללי, מנהל פרויקט מרכבה, משרד האוצר

אורנית יחזקאלי - אגף החשב הכללי, מנהלת היישומים, פרויקט מרכבה, משרד האוצר

דרורית שטיינמץ - משרד ראש הממשלה

אופיר להב - משרד הרווחה והשירותים החברתיים

חנן פריצקי - משרד הרווחה והשירותים החברתיים

דוד שטיינמץ - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

משה שגיא - משרד החינוך

גיא אטיאס - משרד החינוך

אורי גבע - אגף התקציבים, משרד האוצר

אנסטסיה סורוקינה - אגף התקציבים, משרד האוצר

עדי חכמון - אגף התקציבים, משרד האוצר

דניאלה פרתם - אגף התקציבים, משרד האוצר

יוגב גרדוס - אגף התקציבים, משרד האוצר

עמית סדן - אגף התקציבים, משרד האוצר

אמיר אדרי - אגף התקציבים, משרד האוצר

צחי דוד - אגף התקציבים, משרד האוצר

רבקה לויפר - אגף התקציבים, משרד האוצר

חן לב - אגף התקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<שינויים בתקציב לשנת 2011>
היו"ר משה גפני
אתמול קיימנו דיון על פניות מספר 703 ו-704 שעסקו בנסיעתו של נשיא המדינה לוייטנאם. בהתחלה חשבנו לאשר את זה, אבל לפתע התברר בתוך כדי הדיון – והרפרנט גם לא ידע להסביר לנו – שאי אפשר להזמין מראש, ואני לא נכנס לפרטים הטכניים של העניין, אבל שיש אנשים שטסו עם הנשיא ושילמו עבור הטיסה הזאת. אני אמרתי וגם חברים נוספים שהנסיעה של הנשיא הייתה נסיעה מאוד חשובה ובכך אין ספק, אבל ועדת הכספים, כשהיא באה לאשר את התקציב הזה, היא צריכה לאשר לאחר שהיא יודעת את מלוא הפרטים ואז כל אחד מצביע לפי החלטתו האישית.
שאלו אותי מבית הנשיא – דיברה אתי המנכ"לית - למה תמיד הנושא של בית הנשיא צובר כותרות ולמה אי אפשר לעשות איזה הסדר מיוחד או הסדר כלשהו שהדברים יהיו פשוטים יותר. אני מאוד מכבד את הנשיא, אני גם נפגש אתו הרבה פעמים, הוא מזמין אותי ואני חושב שהוא עושה הרבה כבוד למדינת ישראל, בל הנשיא הוא אישיות שהעיתונאים, כאשר מגיעה העברה כספית, מסתכלים ובוחנים אותה בשבע עיניים. נכון, גם אנחנו בוחנים, זה מטבע הדברים כך. כל הגדול מחברו, אומרים חז"ל, ייצרו גדול ממנו. זאת אומרת, יש מצב שבו אדם הוא האזרח מספר אחד, בוחנים את ההוצאות אצלו בשבע עיניים וזה לא בגלל שזה הנשיא הזה וזה לא בגלל הנושא המוגדר עליו אנחנו דברים.

חשבנו לאשר את זה מיד אבל התעוררה השאלה. אני אנסה לפשט את ההליכים כדי שהם לא יהיו בצורה הזאת אבל יש הרבה דברים שהעיתונאים כותבים ואני הייתי מעדיף שלא יכתבו ולא רק על הנשיא אלא גם על ציבורים שונים במדינת ישראל כי כותבים עליהם כל מיני דברים שהם אינם נכונים. אבל אנחנו במדינה חופשית.
יורם רביב
נקים ביחד קבוצת תמיכה.
היו"ר משה גפני
כן, עם עיתונות חופשית. עד שלא יוחלט אחרת בחקיקה בכנסת, אנחנו עם עיתונות חופשית.
מגלי והבה
יש לי הצעה. לתת את התקציב של משרד החוץ לבית הנשיא כי ממילא אף מדינה לא מקבלת את שר החוץ והוא לא מסייע למדיניות החוץ. הנשיא מתנדב כל הזמן לרוץ ממדינה למדינה.
היו"ר משה גפני
אתם מסכימים למה שהוא אומר?
יורם רביב
אדוני היושב ראש, מאחר שאנחנו פקידים, תחסוך ממני את השאלה.
מגלי והבה
הנשיא מסכים. זה בסדר.
יורם רביב
גם לזה אני לא יודע להתייחס אבל אני מודה לך על ההערה.

אני רוצה לפשט את זה ברשות היושב ראש. אני לא נכנס כרגע לגבי המהות של הנסיעה. היתרון של הדיון כרגע שהוא בדיעבד, כך שגם התוצרים מאוד מאוד ברורים.
היו"ר משה גפני
אתה יכול להגיד משפט על הנסיעה?
יורם רביב
אני יכול. כל מה שאדוני יבקש, אני אגיד. כל מה שקשור לנשיא הוא שקוף לחלוטין ואין שום סודות.

הנסיעה הזאת התקיימה הייתה בברכתו, בתמיכתו ובעידודו המלא של ראש הממשלה והוא גם התייחס לזה אתמול בוועידת גלובס לעסקים. היום הפנים של הכלכלה העולמית הם לכיוון המשקים המתפתחים ווייטנאם היא אחד המשקים עם הגידולים המרשימים ביותר. זה ביקור ממלכתי ראשון של ראש מדינה בישראל בוייטנאם. הפוטנציאל העסקי הוא עצום. מעולם מטוס עם דגל מדינת ישראל לא נחת בוייטנאם. זאת פעם ראשונה שאישיות ישראלית נחתה בוייטנאם. גם מבחינה מדינית, ובוודאי ובוודאי מבחינה כלכלית הביקור הזה היה הצלחה מסחררת.

בביקור הזה היו למעלה משמונים מנהלי חברות וראשי קבוצות בדגש על התעשייה הביטחונית והחקלאות. נחתמו שם עסקאות בעשרות ומאות רבות של מיליונים. אני אומר עשרות בתחום של חקלאות ומאות בתחום של התעשיות הביטחוניות. אני הייתי מאוד מציע לוועדה, אם רוצים להתרשם, לזמן לשמוע חוות דעת גם של סיב"ט ושל מנכ"ל התעשייה הצבאית. התוצרים היו חד משמעיים. זאת מדינה שהיא פרו פלשתינית בהגדרה והשינוי שהיא חוותה בעקבות הביקור של הנשיא היה מאוד מאוד ברור ומובהק. צריך לראות את העיתונות הכלכלית כדי להבין מה היה שם. זה יתרון שלנו כרגע בדיעבד.

דרך אגב, אנחנו מצרים על כך שאנחנו צריכים לתת הסברים בדיעבד. הכבוד שיש לנו לוועדה ואני אנסה לעשות כל מה שניתן על מנת להימנע מסיטואציה שבדיעבד אנחנו צריכים לתת הסברים.

אני מתחבר כאן לדבריך אדוני היושב ראש. אנחנו ידענו על הדיון הזה פחות או יותר חצי שעה-שעה לפני הדיון ואני מצר על כך כי אני חושב שהוועדה הזאת זכאית לשמוע את דברנו בזמן אמיתי ומראש.
היו"ר משה גפני
מי שמביא את הפנייה, אלה הרפרנטים של משרד האוצר.
יורם רביב
נכון. אנחנו עושים הפקת לקחים מסודרת מול משרד האוצר על מנת שאירוע מהסוג הזה לא יקרה יותר.
היו"ר משה גפני
אני מאוד אסייע.
יורם רביב
זה לא לכבודנו ובוודאי לא לכבוד הדיאלוג שאנחנו מנהלים.

לגופו של עניין, מבחינת המספרים. אנחנו התחלנו את הדיאלוג ברגע שהתקבלה הזמנה מממשלת וייטנאם. התחלנו את הדיאלוג מול הרפרנטים שלנו באוצר, הגדרנו אומדן ראשוני שהוא כ-3,7 מיליון שקלים שלהערכתנו זאת העלות הכוללת של הנסיעה, כולל כמובן הטיסה. אגב, ברור לחלוטין שמדובר בטיסה ישירה. אין שום דרך להגיע לווייטנאם ואי אפשר להביא אותה אלינו. אין דרך להגיע לווייטנאם אלא במטוס מיוחד כי אין טיסות מסחריות. אגב, הנשיא תמיד טס כאחרון הנוסעים. בכל יעד אליו יש טיסה ישירה ו/או עקיפה בגבולות הסביר, הוא שם. זאת הייתה נסיעה עם מאפיינים מאוד ייחודיים.
מתוך ה-3,7 מיליון שקלים שהיו אומדן, ההוצאה בפועל הייתה 3,450. מתוך ה-3,450, כפי שאתה אדוני היושב ראש ציינת, גבינו כ-550 אלף שקלים מאותם אנשי עסקים שהצטרפו לטיסה ונשארה דלתא של 2,9 מיליון. אנחנו ביקשנו 2,7 כי את היתרה אנחנו נביא ממקורות בית הנשיא.

אלה הנתונים וזאת הבקשה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.
אורי אריאל
רגע. שאלה. ראשית, תודה על ההסברים. אני רוצה לשאול רק לגבי הנוהל. אמרת שעשיתם אומדן של 3,9 מיליון.
יורם רביב
3,7.
אורי אריאל
בסדר. סליחה. המספרים הם לא חשובים. למה אתם לא באים עם הבקשה הזאת לפני הטיסה?
יורם רביב
באנו. יש תהליך מאוד מסודר. אנחנו באים, לא לוועדה. הייתה פגרה.
אורי אריאל
תענה לי אם אתה יכול לשאלה שלי. אתם מדברים עם האוצר וזה טוב, באמת טוב וטוב שהוא ידע, אבל למה לבוא בדיעבד ולבקש על דברים שיצאו? זה לא מקובל.
יורם רביב
חבר הכנסת אריאל, אנחנו לא יכולים לפנות לוועדה המכובדת הזאת ישירות. זה לא בסמכותי. לי יש צינור מסודר ואתה מכיר את זה כנראה טוב ממני. אני לא יודע לפנות אליכם.
אורי אריאל
אני רוצה לבקש בקשה. היות שאתם עושים הפקת לקחים עם גל הרשקוביץ, אני רוצה לבקש שתבחנו את האפשרות שבקשות כאלה יגיעו לוועדה ולא לאוצר לפני הטיסות.
יורם רביב
בקשתך תבוצע ככתבה וכלשונה.
אורי אריאל
לא מקובל כאן שמאשרים בדיעבד הוצאות מהסוג הזה. אתם עושים עכשיו סדר.
יורם רביב
אכן כן.
אורי אריאל
תעשו גם את זה בבקשה.
יורם רביב
אני מודה לך. זה אכן יבוצע כפי שאתה מבקש.
היו"ר משה גפני
כפי שכולנו מבקשים וכפי שאתה מעוניין בזה.
יורם רביב
אכן כן. חד משמעית.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 702 ו-704 – פה אחד

הבקשה אושרה

אני עובר להודעות. הודעה ראשונה להעברת עודפים היא של בית הנשיא. לא הכנו את זה כך. זה משמים.
יורם רביב
כשאתה מדבר על שמים, קטונתי.
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 01010 – בית הנשיא.
יש כאן העברת עודפים של שני מיליון ו-327 אלף שקלים.
אורי גבע
הפנייה נועדה להעברת עודפים בבית הנשיא מ-2010 ל-2011.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 01010 – פה אחד

ההודעה אושרה

הודעה מספר 03002 – חברי ממשלה

סכום העודפים שאתם נותנים לחברי ממשלה הוא 243 אלף שקלים. מה זה חברי ממשלה?
אורי גבע
סעיף חברי ממשלה זה סעיף שמאגד בתוכו את המשכורת של השרים והתקציב הדרוש לאבטחת השרים.
היו"ר משה גפני
הסכום של 243 אלף שקלים הוא העודפים?
אורי גבע
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 03002 – פה אחד

ההודעה אושרה

הודעה מספר 04118 – משרד ראש הממשלה

56 מיליון.
אורי גבע
גם עודפים. הכול שאריות מתקנות שנה שעברה. מדובר בסך הכול בסכום מאוד קטן, כ-50 ומשהו מיליון שקלים מתוך כשלושה מיליארד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 04118 – פה אחד

ההודעה אושרה

הודעה מספר 05030 – משרד האוצר

21 מיליון. לשם מה משרד האוצר צריך כסף?
אורי גבע
מדובר על משרד האוצר ורשות המסים יחדיו. גם יחידת שע"מ. אותו נושא, שאריות בתקנות מ-2011.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 05030 – פה אחד

ההודעה אושרה

הודעה מספר 06015 – משרד הפנים
אורי גבע
הפנייה נועדה להעביר את עודפי התקציב משנת 2010 לשנת 2011.>
היו"ר משה גפני
אין כאן משהו מיוחד וזה גם לא הרבה כסף. אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 06015 – פה אחד

ההודעה אושרה

הודעה מספר 08018 – משרד המשפטים
אורי גבע
גם כאן מדובר בהעברת עודפים – משרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט, הוצאה לפועל ובתי הדין הרבניים, שאריות מ-2010.>
היו"ר משה גפני
בהודעה הזאת אין משהו בתוך משרד המשפטים?
אורי גבע
לא. שום דבר.>
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 08018 – פה אחד

ההודעה אושרה

הודעה מספר 09014 – משרד החוץ
אורי גבע
גם כאן מדובר בשאריות מתוך סך התקציב על שינוייו שעומד על כשני מיליארד שקלים ונשארו בסך הכול מיליון שקלים.>
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 09014 – פה אחד

ההודעה אושרה

הודעה מספר 12005 – גמלאות ופיצויים
קריאה
הרפרנטית בדרך.
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 13098 – הוצאות שונות, הקלות במסים

ממש הקלות. כל הזמן החמרות.
אורי גבע
מדובר בסך התקציב בסעיף 13, הקלות במסים בהתאם להסכמים שיש לנו עם מדינות זרות. החזרי מע"מ. יש גורמי חוץ מדיניים שזכאים להחזרי מע"מ וזה בדרך כלל בהתאם לביצוע בפועל, בהתאם לפעילות שלהם בארץ במהלך השנה.>
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 13098 – פה אחד

ההודעה אושרה

הודעה מספר 14003 – הוצאות הבחירות לכנסת
עמית סדן
הפנייה נועדה להעביר עודפים משנת 2010. זה לוועדת הבחירות, הוצאות שוטפות של ועדת הבחירות לכנסת.
רוחמה אברהם-בלילא
איזה הוצאות שוטפות יש להם?
עמית סדן
יש להם היערכות לבחירות. הם עושים רכישות של ציוד, קלפיות.
מגלי והבה
זה מתואם עם ראש הממשלה? הוא הולך לבחירות עכשיו?
היו"ר משה גפני
לא. אלה הוצאות שוטפות.
עמית סדן
היערכות לכל ארבע שנים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 14003 – פה אחד

ההודעה אושרה

הודעה מספר 17010 – תיאום הפעולות בשטחים
אנסטסיה סורוקינה
עודפים של סעיף 17 שהכסף לא נוצל ב-2011.
זבולון אורלב
לפני שמצביעים אני מבקש לדעת האם יש תשובה ממשרד הביטחון לגבי ישיבות ההסדר.
דניאלה פרתם
אני הבנתי שהנושא הוסדר והכסף בדרך.
זבולון אורלב
לא הבנתי. את הבנת או את יודעת?
דניאלה פרתם
אני אומרת שאנחנו מעבירים את הכסף בהתאם להסכמות שהבנתי שהגיעו ממשרד הביטחון.
זבולון אורלב
מתי זה עבר? מתי זה יגיע?
דניאלה פרתם
זה עוד לא עבר. זה יגיע לוועדת הכספים.
זבולון אורלב
מתי זה יגיע לוועדת הכספים?
דניאלה פרתם
אני מקווה שזה יגיע בשבוע הבא.
זבולון אורלב
אדוני היושב ראש, חבר הכנסת אורי אריאל ואני מבקשים שכל סוגיית הביטחון תידון במקשה אחת. הואיל וצריכה לבוא גם בקשה בסוגיה הזאת של ישיבות ההסדר, נדון גם בבקשה הזאת של תיאום הפעולות בשטחים.
אורי אריאל
הישיבות והמכינות. זה תקוע אצלם בועדת תמיכות.
היו"ר משה גפני
היא אומרת שזה עבר.
זבולון אורלב
לא, היא לא אומרת שזה עבר.
אורי אריאל
היא אומרת שזה בטיפול. זה קיבל אישור של אגף התקציבים במשרד הביטחון, היועץ הכספי וכולי. זה עבר לוועדת תמיכות בראשותו של עורך דין בני כהן שיודע לעשות את זה גם בשעה.
מגלי והבה
אפשר להיענות לבקשה שלהם אבל לא צריך לפגוע בתיאום וקישור בחבל עזה. אני יודע מה עושים שם.
זבולון אורלב
נמתין עוד שבוע.
מגלי והבה
אם זה עוד שבוע, אין בעיה.
היו"ר משה גפני
הולכות להיות פניות רבות. אני מציע שנאשר את הפנייה, תגישו שניכם רביזיה ולא נביא את זה להצבעה.
אורי אריאל
המינהל האזרחי ייתן גם פירוט על נושא הפקחים?
אנסטסיה סורוקינה
מהמינהל האזרחי אין כאן אף אחד, אבל אני אבקש מהם.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 17010– רוב
נמנעים – 2

ההודעה אושרה

שניים נמנעים, זבולון אורלב ואורי אריאל מבקשים רביזיה.
הודעה מספר 18022 – רשויות מקומיות
886 אלף שקלים.
עמית סדן
הפנייה נועדה להעביר עודפי תקציב מ-2010 ל-2011, סכום של 886 אלפי שקלים, סכום זעיר לעומת התקציב הכולל שהוא 4.6 מיליארד שקלים. זה לפעילות השוטפת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 18022 – פה אחד

ההודעה אושרה

זה קצת תקציב. תקציב של כמעט 4.700 מיליארד ואנחנו מדברים על עודפים בסך 886 אלף שקלים.

הודעה מספר 19026 – משרד המדע
976 אלף שקלים עודפים.
עדי חכמון
הפנייה נועדה להעביר את יתרת התקציב משנת 2010 לשנת 2011.
היו"ר משה גפני
פעילות שוטפת של המשרד?
עדי חכמון
כן.
היו"ר נחמשה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 19026 – פה אחד

ההודעה אושרה

הודעה מספר 21011 – השכלה גבוהה
קריאה
העברת יתרת תקציב משנת 2010 לשנת 2011.
היו"ר משה גפני
מה הם לא ניצלו?
קריאה
אני לא יודעת.
זבולון אורלב
אני מניח שזאת הצטברות כללית. תקציב של שבעה מיליארד שקלים להשכלה הגבוהה, נשאר להם סכום.
היו"ר משה גפני
7 מיליארד ו-379 אלף.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 21011 – פה אחד

ההודעה אושרה

לפני שאתם באים לכאן, תבדקו כדי שנדע. אנחנו הרי עושים לכם טובה שאנחנו מצביעים על זה כי אחרת צריך לחכות 21 ימים.

הודעה מספר 29015 - משרד הבינוי והשיכון
אין רפרנט.

הודעה מספר 30015 – המשרד לקליטת עלייה
רבקה לויפר
עודפי תקציב משנת 2010 שמועברים לשנת 2011.
היו"ר משה גפני
יש איזה סעיף מיוחד או שזה כללי?
רבקה לויפר
בהמשך תהיה בקשה לשינויים בתוך זה.
רוחמה אברהם-בלילא
למה זה לא הוצא בשנת הכספים הנוכחית? למה כל הכסף לא בוצע?
רבקה לויפר
זה משרד שיש לו פעילות ויש לו עודפים לא מחויבים.
רוחמה אברהם-בלילא
זה לאותם אנשים עולים שגרים בהוסטלים.
רבקה לויפר
לא. תקציב לא מבוצע של עשרה מיליון מתוך מיליארד ו-300.
רוחמה אברהם-בלילא
עשרה מיליון שקלים זה הרבה מאוד כסף.
רבקה לויפר
זה משרד שמבצע פעילות שוטפת. אלה לא רק תשלומים לאנשים. מתוך פעילות שוטפת, מכל תקנה.
היו"ר משה גפני
אבל את לא יכולה לחלוק על חברת כנסת נכבדה כמו רוחמה אברהם. היא אומרת שאין פעילות, אז אין פעילות.
רבקה לויפר
יכול להיות.
רוחמה אברהם-בלילא
לא אמרתי שאין פעילות. אמרתי שהתקציב לא מנוצל עד תומו.
היו"ר משה גפני
את אמרת שיבואו גם שינויים.
רבקה לויפר
היום יש עוד בקשה ואתם תראו לאן הולך כל הכסף.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 30015 – פה אחד

ההודעה אושרה

הודעה מספר 23027 – משרד הרווחה
רבקה לויפר
תקציב שלא בוצע בשנת 2010.
היו"ר משה גפני
פעילות שוטפת?
רבקה לויפר
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 23027 – פה אחד

ההודעה אושרה

הודעה מספר 25011 – הרשות לזכויות ניצולי שואה
133 מיליון ו-270 אלף שקלים.
אורי אריאל
והם מסבירים שאין כסף.
היו"ר משה גפני
לו הייתי אופוזיציה עכשיו.
רבקה לויפר
היה תקצוב יתר בנושא של חוק התגמולים. כמובן שכל ניצולי השואה זכאים ומקבלים את התשלומים לפי חוק ולפי החלטות ממשלה. מדובר בתקצוב יתר.
היו"ר משה גפני
זה הרבה כסף.
רבקה לויפר
נכון. ניצולי השואה זכאים לכל המענקים על פי חוק ועל פי החלטות ממשלה. בונים את התקציב על פי הערכה. היה כאן תקצוב יתר.
אורי אריאל
לא הבנתי איך יש תקצוב יתר? יש איקס אנשים, מכפילים לפי מה שהם זכאים ויש סטיית תקן של חמישה אחוזים.
רוחמה אברהם-בלילא
עדיין רוב ניצולי השואה לא מקבלים את מה שהם צריכים לקבל.
זבולון אורלב
אני אסביר. זה מחדל חמור של הממשלה כיוון שלצערנו אחוזים מאוד גדולים של הנכים ואלה שזכאים לא יודעים על זכויותיהם ולא ממצים את זכויותיהם. הממשלה, במקום להקצות כספים כדי שפעם אחת ולתמיד יהיה מבצע שכולם ימצו את זכויותיהם, מתעלמת מהדבר הזה ואלה בעצם העודפים שאתה מעביר משנה לשנה או אחרי כן מעביר את זה למענקי איזון ברשויות המקומיות. עשיתם פעולה סיבובית.
היו"ר משה גפני
לא.
זבולון אורלב
אני מקבל את דבריך. אני לוקח את דבריי בחזרה.
היו"ר משה גפני
אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אני רוצה לפתוח סוגריים. היות וגם אתה פנית אלי ומיציתי אחרי כן שוב את הדיון. אמרתי למשה בר סימנטוב - ישבתי אתו בבית הרופאים עת היה הדיון הגדול על המתמחים - שיראה מה הם עושים. הוא אמר לי שהוא עכשיו עומד בהתלבטות והוא כנראה לא יבצע את זה, לתת את המקדמות לניצולי השואה, מה שהוא נתן בשנה שעברה, כאשר אחרי כן הוא היה צריך לעשות את ההעברה, צעקו עליו על כך שהוא לוקח כסף למענקי איזון. הוא אומר שעכשיו הוא עומד שוב בהתלבטות, האם להקדים את התשלום לניצולי השואה, אבל הוא לא עושה את זה כי אנחנו לא נותנים ואחרי כן אומרים שהוא לוקח את הכסף. הוא מקדים את התשלום כי יש לו כסף בסעיף הזה.
זבולון אורלב
אני תמיד בעד שיקדימו תשלומים.
היו"ר משה גפני
אז אנחנו צריכים להתחייב לא לתקוף אותו.
זבולון אורלב
אני אומר לך שהארכת היתר הזה לא משקפת. מאידך גיסא, אנחנו רבים אתם לפעמים על מיליון פה ועל מיליון שם. לדוגמה סוגיית עובדי הכפייה וכדומה. יש כספים שהם אינם מנוצלים והדבר הזה מעורר דאגה. אין ברירה, צריך לאשר את זה כי אחרת הכסף ילך לאיבוד אם לא נאשר את זה, אבל צריך לאשר את זה תחת מחאה.
היו"ר משה גפני
אולי צריך פעם אחת דיון על כל הכסף של ניצולי השואה.
זבולון אורלב
בסדר גמור. תעשה. מיצוי וניצול מאה האחוזים. יכול להיות שצריך לעשות את זה. זה דיון מאוד חשוב.
היו"ר משה גפני
יכול להיות שנעשה את זה בינואר. ניתוח התקציב של ניצולי השואה.
זבולון אורלב
והניצול שלו.
רוחמה אברהם-בלילא
אני חושבת שמעבר לכך אנחנו צריכים לחשוב על דרך בה לוקחים את הכסף הזה ובאיזשהו אופן מקצים חלק ממנו לטובת פעילויות הסברה לטובת אותם אנשים שלא מצליחים להגיע.
היו"ר משה גפני
זה מה שזבולון אמר.
רוחמה אברהם-בלילא
נכון. זמנם של אותם אנשים קצוב. הם לא אנשים צעירים שיש להם עוד הרבה זמן לחיות.
היו"ר משה גפני
נכון. אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 25001 – פה אחד

ההודעה אושרה

הודעה מספר 54019 – רשויות פיקוח, הגז הטבעי
אמיר אדרי
הפנייה נועדה להעברת עודפים.
היו"ר משה גפני
מה עושים עם הכסף הזה?
אמיר אדרי
זאת פעילות שוטפת.
אורי אריאל
אולי תעביר את זה כאשר תגיע הצעת החוק על התמלוגים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 54019 – פה אחד

ההודעה אושרה
אורי אריאל
אני מבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
רביזיה של אורי אריאל. בסדר. תהיה אתו בקשר. הוא צודק. הוא רוצה לדעת למה אתם לא מביאים את החוק.
אורי אריאל
נדבר אתכם. תביאו את החוק. נראה.
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 34009 – משרד התשתיות הלאומיות
אמיר אדרי
הפנייה נועדה להעברת עודפים ממשרד התשתיות הלאומיות.
היו"ר משה גפני
שוטף?
אמיר אדרי
שוטף.
היו"ר משה גפני
מינהל המחקר למדעי האדמה והים.
אמיר אדרי
כן. הוא חלק ממשרד התשתיות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 34009 – פה אחד

ההודעה אושרה

הודעה מספר 32040 – תמיכות שונות, משק ודלק
אמיר אדרי
זה נועד להעברת עודפים. גם זה חלק מפעילות שוטפת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 32040 – פה אחד

ההודעה אושרה

הודעה מספר 36045 – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
דוד שטיינמץ
פעילות שוטפת של המשרד.
רוחמה אברהם-בלילא
יש לנו הצעת חוק להכניס את כל הסוגיה של העובדים העניים ולהשוות את מעמד הזוגות למעמד חד הוריות ויש כסף. משרד התעשייה רוצה לקדם את זה.
זבולון אורלב
זה אי ניצול. למשל 130 מיליון שקלים שהיה להם לסבסוד לצהרונים ולא ניצלו. כל הדברים האלה הם כשלים ומחדלים של אי ניצול זכויות אזרחיות.
היו"ר משה גפני
נכון. אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 36045 – פה אחד

ההודעה אושרה
רוחמה אברהם-בלילא
רביזיה.
היו"ר משה גפני
בקשת רביזיה של חברת הכנסת רוחמה אברהם.

הודעה מספר 37016 – משרד התיירות
יוגב גרדוס
הרפרנט במילואים אבל אני אסביר. זאת פעילות שוטפת של משרד התיירות שלא בוצעה בשנה שעברה והכסף עובר עכשיו.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 37016 – פה אחד

ההודעה אושרה

הודעה מספר 38029 – תמיכות בענפי משק
28 מיליון שקלים.
אורי גבע
הפנייה נועדה להעברת העודפים.
היו"ר משה גפני
מה זה תמיכות בענפי משק?
אורי גבע
למעשה זה סעיף שמאגד פעילויות שונות של משרד התעשייה, בעיקר פעילויות של המדען הראשי ותמיכות.
היו"ר משה גפני
מדען ראשי במשרד התעשייה.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 38029 – פה אחד

ההודעה אושרה
רוחמה אברהם-בלילא
רביזיה.
היו"ר משה גפני
יש רביזיה של רוחמה אברהם.

הודעה מספר 39009 – משרד התקשורת, הסדרת התחרות
אורי גבע
מדובר על העברת עודפים מחויבים במשרד התקשורת בסדר גודל של שלושה אחוזים מתקציב המשרד מ-2010 ל-2011.
היו"ר משה גפני
מה זה קידום להסדרת התחרות? אתה לא יודע.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 39009 – פה אחד

ההודעה אושרה

הודעה מספר 40011 – משרד התחבורה
אורי גבע
עודפים משנת 2010 ל-2011.
היו"ר משה גפני
אתם סתם עושים צחוק. הכול הוא תקליט אחד אבל אני עושה את זה בכוונה כי אחרת זה ב-21 ימים בלי הצבעה.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 4011 – פה אחד

ההודעה אושרה

הודעה מספר 41008 – רשות ממשלתית למים וביוב
עדי חכמון
הפנייה נועדה להעביר את עודפי התקציב משנת 2010 לשנת 2011. פעילות שוטפת.
רוחמה אברהם-בלילא
עודפי תקציב בכל מה שקשור לרשות המים והביוב. יש בעיה של ראשי רשויות שנתבעים בגלל העובדה שהם לא יכולים מבחינה כספית להקים את כל המתפ"שים למיניהם ונוצרים עודפי תקציב. יש חילוקי דעות בין משרד התשתיות לבין משרד הפנים וראשי הרשויות נופלים ביניהם ויש עודפי תקציב. במקום לעשות איזשהו סדר בעניין הזה, לקחת את כל הסוגיה הזאת ובאמת רואים איך משקיעים את כל הכסף במחזור של מים.
היו"ר משה גפני
נכון, אבל אם לא נאשר את זה, לא יהיה להם את זה.
רוחמה אברהם-בלילא
אז מה?
עדי חכמון
מדובר בפעילות השוטפת ולא בפעילות הפיתוח.
היו"ר משה גפני
ההערה נכונה. אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 41008 – פה אחד

ההודעה אושרה

הודעה מספר 45016 – מענקי בינוי ושיכון
אמר לי המנכ"ל שאתם עובדים עליו.
צחי דוד
לא, אנחנו לא עובדים עליו.
היו"ר משה גפני
הוא התקשר אלי ואמר לי שלקחו לו כסף מהסעיף של שיקום שכונות.
ציון פיניאן
אין בכלל שיקום שכונות.
היו"ר משה גפני
נדמה לי דירות בשכירות. דיור ציבורי. הוא אומר שלקחו לו כסף. ראובן קוגן הודה, הוא היה כאן.
צחי דוד
לא מדיור ציבורי ולא משיקום שכונות.
היו"ר משה גפני
אז אולי מסעיף חברתי אחר. אני לא זוכר בדיוק. הוא התקשר אלי ושאל אותי איך עשיתי דבר כזה.
צחי דוד
אף אחד לא עבד עליו.
היו"ר משה גפני
אתם לקחתם כסף ממשרד השיכון, מסעיפים חברתיים, והעברתם לשמירה במזרח ירושלים.
צחי דוד
לא מדויק.
היו"ר משה גפני
מדויק מאוד. אתה לא יכול להגיד לא מדויק כי מי שבכיר ממך אמר שזה מדויק. מי שבכיר ממך, לא נזכיר אותו עכשיו כי אני עוד מעט נפגש אתו.
צחי דוד
לדעתי הוא גם מוזכר כאן יותר מדיי.
היו"ר משה גפני
הוא אמר שזה נכון. הוא אמר שהממשלה החליטה על כך.
ציון פיניאן
את שיקום שכונות הם לא היו מוכנים לקבל.
היו"ר משה גפני
משרד השיכון? למה?
ציון פיניאן
לא יודע.
צחי דוד
היה ויכוח על המקורות לפנייה של מזרח ירושלים וזה נפתר בחלקו ובחלקו הוויכוח יימשך בעתיד.

לגבי הפנייה בסעיף 42, מדובר בתקצוב חזרה של עשרים מיליון שקלים עודפים לא מחויבים המהווים פחות מאחוז מסך התקציב.
היו"ר משה גפני
למה זה?
צחי דוד
בעיקר התחייבויות היחידות שנוצרות בסעיף 42, אלה עמלות לבנקים ולכן הן מוחזרות לסעיף. אין התחייבויות אחרות שם.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 45016 – פה אחד

ההודעה אושרה
ציון פיניאן
רביזיה, עד שייתנו לי תשובה מדוע לא מוכנים לקבל העברות לסעיף שיקום שכונות במשרד השיכון.
היו"ר משה גפני
רביזיה של חבר הכנסת ציון פיניאן.

הודעה מספר 43008 – המרכז למיפוי ישראל
צחי דוד
מדובר בעודפי הכנסות. המרכז למיפוי ישראל מוכר שירותים שמתוקצבים חזרה לסעיף.>
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 43008 – פה אחד

ההודעה אושרה
הודעה מספר 45003 – תשלום ריבית ועמלות
יוגב גרדוס
מדובר בסעיף של כ-35 מיליארד שקלים, מתוכו יש עודפים של 500 מיליון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 45003 – פה אחד

ההודעה אושרה

הודעה מספר 51006 – דיור ממשלתי
אין רפרנט.

הודעה מספר 53008 – משפטים ובתי משפט
אורי גבע
מדובר בהעברת עודפים של תקציב הפיתוח של בתי המשפט.
היו"ר משה גפני
איזה בינוי? למה לא נמצאים בתי הדין הרבניים. טוב, בסדר.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 53008 – פה אחד

ההודעה אושרה

הודעה מספר 55008 – אוצר, פיתוח
אורי גבע
פיתוח האוצר מתרכז בעיקר בפיתוח של רשות המסים ויחידת שע"מ ולא של משרד האוצר. לרשות המסים יש מערכת מחשוב מאוד גדולה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 55008 – פה אחד

ההודעה אושרה

הודעה מספר 56006 – נציבות שוויון זכויות
אורי גבע
מדובר בעודפים של נציבות שוויון זכויות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 56006 – פה אחד

ההודעה אושרה
הודעה מספר 60016 - חינוך
מה זה רזרבה לעמידה ביעדים?
משה שגיא
יעד הגירעון. יש סעיף תקציבי כזה ברזרבות.
היו"ר משה גפני
לעמוד ביעד הגירעון? 125 אלף שקלים?
משה שגיא
העברת עודפים מ-2010 ל-2011. פעילות שוטפת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 60016 – פה אחד

ההודעה אושרה
הודעה מספר 67010 – משרד הבריאות, רזרבה להתייקרויות
רבקה לויפר
תקציב הפיתוח של משרד הבריאות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 67010 – פה אחד

ההודעה אושרה
הודעה מספר 68017 – רשות האוכלוסין
אתם הולכים להביא עוד הודעות?
עמית סדן
לא.
היו"ר משה גפני
אלה כל ההודעות של השנה?
עמית סדן
אנחנו בדצמבר.
היו"ר משה גפני
תסביר.
עמית סדן
הפנייה נועדה להעביר עודפים שלא נוצלו משנת 2010 לשנת 2011. זה בתחום התפעול השוטף.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 68017 – פה אחד
ההודעה אושרה
הודעה מספר 70029 – משרד השיכון
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצב חזרה לסעיפי אשראי במשרד השיכון עודפי תת ביצוע מהשנים 2009-2010.
רוחמה אברהם-בלילא
עודפי תת ביצוע מ-2009 ו-2010 ואנשים מסכנים חיים באוהלים.
היו"ר משה גפני
מה זה רזרבה להתייקרויות ולאשראי? מיליארד.
צחי דוד
בשנתיים האחרונות הריבית במשק הייתה מאוד נמוכה והאזרחים כן העדיפו על פני הריבית הקבועה שהמדינה נותנת לקחת ריבית פריים, תופעה שאין לנו שליטה.
היו"ר משה גפני
זה מתחיל להיות מעניין.
צחי דוד
בנק ישראל הגביל לאחרונה את שיעור הריבית המשתנה בתוך הלוואה ל-33 אחוזים ולכן אנחנו מחדשים לתוך הסעיף את העודפים שאנחנו מניחים שבשנה הבאה הם ינוצלו.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, השנה זה לא נוצל מכיוון שאנשים העדיפו לא לקחת את ההלוואות האלה.
צחי דוד
הם העדיפו לא לקחת לא רק ממשלתיות אלא הם העדיפו לא לקחת ריבית צמודה בכלל אלא העדיפו ריבית פריים, ריבית משתנה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים על הממשלתיות. כמה חוזר השנה?
צחי דוד
כחצי מיליארד שקלים.
היו"ר משה גפני
לא חצי מיליארד. כאן יש לך יותר ממיליארד שקלים.
צחי דוד
אלה שנתיים.
שגית אפיק
למה זה שנתיים? זאת שנה אחת.
רוחמה אברהם-בלילא
הוא אמר 209 ו-2010.
היו"ר משה גפני
זאת העברה מ-2010 ל-2011.
שגית אפיק
אז זאת שנה.
צחי דוד
החוק שעבר כאן בשבוע שעבר יגביר לדעתי את הביצוע.
רוחמה אברהם-בלילא
למה לא הגדלנו את זה יותר? יש כסף.
היו"ר משה גפני
אנחנו עשינו את זה לשנה אחת. בשנה הבאה, או שזה ערב בחירות או שזה ערב תקציב.
רוחמה אברהם-בלילא
ערב הבחירות יהיה הרבה לפני.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע. אנחנו נבדוק את זה. הרי על פי החוק הם צריכים לבוא ולדווח מה נעשה כל רבעון ואז נגדיל את זה, כמו שאת אומרת.

אנחנו צריכים לאשר את זה כי בשנה הבאה על פי החוק החדש יהיה כדאי לאנשים לקחת את המשכנתא כי הם מקבלים אחוז אחד פחות מאשר במשק.
צחי דוד
אין ספק שזה יגביר את הביצועים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 70029 – פה אחד

ההודעה אושרה
הודעה מספר 73013 – מפעלי מים
עדי חכמון
הפנייה נועדה להעביר את עודפי התקציב משנת 2010 לשנת 2011.
רוחמה אברהם-בלילא
רביזיה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 73013 – פה אחד

ההודעה אושרה
רוחמה, למה רביזיה?
רוחמה אברהם-בלילא
לא הגיע הזמן שאנחנו נבדוק מה קורה ברשות המים עם כל הנושא של עליית המחירים?
היו"ר משה גפני
בסדר. תהיי אתה בקשר ותני לה פרטים.

הודעה מספר 78014 – פיתוח תיירות

307 אלף שקלים.
יוגב גרדוס
הרפרנט במילואים ולכן אני אסביר. סעיף פיתוח התיירות, עובר באמת סכום זעום שלא בוצע בשנה שעברה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 78014 – פה אחד

ההודעה אושרה
הודעה מספר 83067 – הוצאות פיתוח
יוגב גרדוס
הסכום הכמעט מוחלט בהעברה הזאת הוא מיליארד שקלים של הלוואות עובדי מדינה. זה לא תקציב כמו התקציב הרגיל שאנחנו מכירים אלא אלה הוצאות אשראי.
היו"ר משה גפני
לא השתמשו בהם?
יוגב גרדוס
זה שלא השתמשו אלא המדינה מעמידה דרך בנק דיסקונט היום – פעם בנק יהב – הלוואות לעובדי מדינה וכאן בעצם התקציב הזה משקף את ההחזרים על פני כמה וכמה שנים קדימה. כסף שלא יכול לצאת מהשימוש הספציפי הזה אלא הוא נשאר כל הזמן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 83067 – פה אחד

ההודעה אושרה
הודעה מספר 33022 – משרד החקלאות
עדי חכמון
הפנייה נועדה להעביר שוטף מ-2010 ל-2011.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 33022 – פה אחד

ההודעה אושרה
הודעה מספר 46002 – חוק חיילים משוחררים
74,5 מיליון שקלים.
יוגב גרדוס
הכסף הזה הוא על פי חוק בתוך הסעיף.
היו"ר משה גפני
למה יש עודפים כאלה גדולים?
יוגב גרדוס
יש חוסר ניצול. הסעיף מתוקצב על פי החוק וקצב החקיקה לפעמים לא מתקדם לפי קצב התקצוב. יש אי התאמה.
רוחמה אברהם-בלילא
הכסף של החקיקה לא מתקדם לפי התקצוב?
יוגב גרדוס
לפעמים צופים שינויי חקיקה שלא מתקדמים בקצב אותו צפו ולכן יש תת ביצוע. מדובר על שבעים מיליון שקלים מתוך מיליארד וקצת.
היו"ר משה גפני
מתוך מיליארד ו-665.
יוגב גרדוס
כן. לדעתי זאת ההודעה הראשונה שאנחנו מביאים.
היו"ר משה גפני
זה לא משנה. זה תקצוב על פי חוק.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 46002 – פה אחד

ההודעה אושרה
הודעה מספר 15034 – משרד הביטחון
דניאלה פרתם
הפנייה נועדה להעביר את עודפי שנת 2010 לשנת 2011. כאמור, זה נתח מאוד קטן מתקציב הביטחון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 15034 – פה אחד

ההודעה אושרה
טמיר כהן
נחזור לעמוד 15, גמלאות ופיצויים.
יוגב גרדוס
הרפרנטית נמצאת בוועדת העבודה והרווחה.
היו"ר משה גפני
החוק של הפנסיה לנשים. זה גם חוק שלי.
יוגב גרדוס
זה סעיף של כ-12 מיליארד שקלים.
היו"ר משה גפני
גמלאות ופיצויים, למה?
יוגב גרדוס
אלה תשלומי פנסיה לעובדי מדינה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד ההודעה – פה אחד

ההודעה אושרה
טמיר כהן
עמוד 29, הודעה מספר 25015, בינוי ושיכון.
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצוב עודפי ביצוע של המשרד לשנת 2010.
היו"ר משה גפני
מה זה פעולות?
צחי דוד
זה התקציב הרגיל של המשרד. מדובר בתקציבי שכר, אמרכלות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד הודעה מספר 25015 – פה אחד

ההודעה אושרה
טמיר כהן
לדיור הממשלתי הגיע מישהו?
קריאה
לא.
היו"ר משה גפני
לפני שאנחנו ממשיכים בהעברות, אנחנו חוזרים לתקנות התעבורה.

<(הישיבה נפסקה בשעה 13:45 ונתחדשה בשעה 14:00)>
טמיר כהן
אנחנו חוזרים לדיור הממשלתי. יוגב יסביר.
היו"ר משה גפני
יוגב, אתה יודע מה להגיד?

הודעה מספר 51006 - הדיור הממשלתי
מבקשים להעביר 37,492 שקלים. מה זה?
יוגב גרדוס
אני אנסה להסביר. הסעיף של הדיור הממשלתי מרכז תקציב מכל המשרדים עבור שימוש בנכסי המדינה או במבנים של המדינה לצורך דיור.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הודעה מספר 51006 – פה אחד
ההודעה אושרה
אנחנו עוברים לשינויים בתקציב.

פנייה מספר 634 – משרד ראש הממשלה
אורי גבע
הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים שעיקרם תקצוב התוכנית האסטרטגית הכלכלית במשרד ראש הממשלה, במועצה הלאומית לכלכלה, המרת משרות של דייני גיור מאופן העסקה באמצעות שעות העסקה לחודשי עבודה.
היו"ר משה גפני
לא לפי תפוקה של גיורים.
אורי גבע
דהיינו, משרה עם שכר גלובלי. יש החלטת ממשלה בנושא הזה. כמו כן שינויים פנימיים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 634 – רוב
נמנע – 1

הפנייה אושרה

אני נמנע. אני מבקש לרשום בפרוטוקול שחבר הכנסת גפני נמנע. הפנייה אושרה.
זבולון אורלב
אתה נמנע בגלל הגיור?
היו"ר משה גפני
לא. לא בא לי להצביע כל דבר על משרד ראש הממשלה. יש לנו הסכם קואליציוני, שראש הממשלה יכבד אותו.

פניות מספר 652 -
חן לב
צהרים טובים. הפנייה הזאת היא פנייה שהונחה על שולחן הוועדה לפני כחודש להגדלת תקציב מרכבה לשנת התקציב הנוכחי. אני מבין שהתשובות מאנשי מרכבה שנמצאים כאן אתי הועברו לוועדה.
היו"ר משה גפני
לא. אני מבקש שיסבירו פרויקט של 380 מיליון שקלים. מה זה 380 מיליון שקלים.
ראובן כהן
אני אסביר. ראובן כהן, אגף החשב הכללי משרד האוצר, מנהל פרויקט מרכבה.
היו"ר משה גפני
דיברנו בטלפון כמה פעמים.
ראובן כהן
כן וגם התקדמנו קצת.
היו"ר משה גפני
כן. העניין של המחשב בישיבות. אני פשוט רותח מזעם. רותח מזעם אבל בסדר. עוד להשקיע גם 380 מיליון כדי לתת לאנשים לשחק עם מחשבים. אנשים לא מקבלים משכורת בזמן, אבל בסדר, אין בעיה. אני לא יכול לעצור את המדינה. כך המדינה מתנהלת.
רוחמה אברהם-בלילא
אתה יכול לנסות.
היו"ר משה גפני
אני לא יכול, אבל בינתיים התוועדתי לעניין הזה וחברי הוועדה התוודעו לכך שהושקעו 380 מיליון שקלים בפרויקט מרכבה. 380 מיליון שקלים. היינו יכולים לפתור את כל בעיות העמותות.
רוחמה אברהם-בלילא
זה לא בחמש או בעשר השנים האחרונות אלא זה הרבה יותר. זה לא סכום כולל של כל הפרויקט הזה.
היו"ר משה גפני
הנה, הוא יסביר.
זבולון אורלב
מי אדוני?
ראובן כהן
ראובן כהן, מנהל פרויקט מרכבה, אגף החשב הכללי. אתם קושרים את מה שקורה במוסדות דת ובמוסדות תורניים.
היו"ר משה גפני
לא דיברתי על מוסדות דת.
רוחמה אברהם-בלילא
לא קשרנו שום דבר. תסביר לנו על הפרויקט.
היו"ר משה גפני
אנחנו קושרים. כן, אני קושר, אז מה? הרי זה מה שאמרו לי. לא חשוב, זה אפילו כבר לא מעניין אותי. תגיד מה זה 380 מיליון שקלים. אתה הבנת את מה שהולך כאן?
זבולון אורלב
אני במקרה הבנתי.
ראובן כהן
מדובר על כאן על פרויקט לאומי, פרויקט רב-שנתי כאשר אנחנו ממחשבים את כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך.
רוחמה אברהם-בלילא
כבר מה שנים?
ראובן כהן
כעשר שנים.
רוחמה אברהם-בלילא
מה העלות הכוללת של כל הפרויקט הזה?
ראובן כהן
העלות הכוללת מרגע ההקמה היא 385 מיליון שקלים. עד עכשיו הוצאנו מבחינת ההקמה של הפרויקט – ותכף תשמעו מה זה – 300 מיליון שקלים. נשארו לנו עוד כשמונים מיליון כדי להשלים את הקמת הפרויקט במשרדים שנותרו לנו, בעוד כשנתיים.

לאן הולך הכסף הזה. כאמור, מדובר על כל הממשלה, על כל ה-BACK OFFICE הממשלתי כאשר BACK OFFICE ממשלתי אלה אגפי הכספים וכל משרדי הממשלה, יחידות משאבי אנוש, היחידות שעושות רכש, יחידות שנותנות תמיכות לקהילות ולגופים, הדיור, הנדל"ן וכיוצא בזה. זה ה-BACK OFFICE הממשלתי.
היו"ר משה גפני
מה זה הנדל"ן?
ראובן כהן
קודם הזכרת את הדיור הממשלתי, אז מי שבנה את המערכת - הוא נבנה במסגרת פרויקט מרכבה. המערכת שמנהלת את הנדל"ן או את הדיור הממשלתי, כל הדיורים הממשלתיים, בין אם אלה דיורים בבעלות המדינה ובין אם אלה דיורים שמושכרים לטובת שיכון או דיור של המשרדים הממשלתיים.
היו"ר משה גפני
יש הצדקה להשקיע בפרויקט כזה 400 מיליון שקלים?
ראובן כהן
בוודאי.
היו"ר משה גפני
למה?
ראובן כהן
מדובר בפרויקט רב שנתי.
היו"ר משה גפני
את זה הבנתי.
רוחמה אברהם-בלילא
אבל למה?
ראובן כהן
אנחנו משפרים את כל תהליכי העבודה של ה-BACK OFFICE הממשלתי. אנחנו יוצרים אינטגרציה בין כל התהליכים העסקיים, בין הרכש לכספים לבין התמיכות, אנחנו משפרים את התפעול של המשאב האנושי, אנחנו גם יוצרים ממשל זמין. אם ניקח את הדוגמה של התמיכות, אנחנו מאפשרים לקהילות, למשל מוסדות תרבות ואומנות לבקש בקשות תמיכה בלי להגיע למשרדים ולשלוח מסמכים, לבקש תמיכה מהמשרד הממשלתי הספציפי.
היו"ר משה גפני
בלי להגיע למשרדים?
ראובן כהן
בלי להגיע פיזית למשרדים כפי שהיה.
היו"ר משה גפני
בכל האגפים זה כך?
ראובן כהן
תלוי. למשל למשרד החינוך יש קבוצה כזאת.
היו"ר משה גפני
דווקא במוסדות הדת אני ראיתי שחייבים להגיע למשרד.
רוחמה אברהם-בלילא
במשרד התעשייה יש את כל הטופסולוגיה לעסקים הקטנים והבינוניים?
היו"ר משה גפני
לשם צריך להגיע.
ראובן כהן
לא. מבחינת התמיכות, מדובר על תמיכות מסוג מסוים.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, במשרד התרבות למשל.
ראובן כהן
בבקשה, תנו לי לסיים.
היו"ר משה גפני
אנחנו כאן מהבוקר.
ראובן כהן
אבל אני רק חמש דקות.
היו"ר משה גפני
בסדר, אני מתנצל.
ראובן כהן
שוב, אנחנו מוציאים את הכסף על בניית המערכת, על רכישת הרישיונות, על הדרכת המשתמשים, על תחזוקת המערכת, על רכישת השרתים, על רכישת התוכנות, על תחזוקת התוכנות. מדובר בכוח אדם שמחזיק את הפרויקט הזה, מנהל אותו ומבצע אותו, בסדר גודל של 240 אנשים. לכן הכסף הולך גם על כוח אדם, גם על חומרה, גם על תוכנה, גם על רישיונות וגם על השקה במשרדים.
רוחמה אברהם-בלילא
כמה מתוך הכסף הזה הולך להשקעה בתוכנות וייעול כל הסוגיה של הממשל הזמין?
ראובן כהן
אין את החלוקה ואת ההבחנה המדויקת הזאת, אבל יש לנו מספר מערכות.
רוחמה אברהם-בלילא
אם אתה הולך לקראת מצב בו אתה רוצה לשפר את השירותים של הממשלה אל מול האזרח שנופל בין הכיסאות?
חן לב
ראובן, אם תרשה לי. חברת הכנסת רוחמה אברהם, את שואלת שאלה טובה והתשובה לה היא 110 מיליון שקלים מדי שנה שמתוקצבים בפרויקט ממשל זמין שהוא נפרד מפרויקט מרכבה.
רוחמה אברהם-בלילא
ללא שום קשר? אין איזושהי סינכרוניזציה?
חן לב
יש נקודות מסוימות בהם קיימים ממשקים בין יישומים של ממשל זמין לבין פרויקט מרכבה, במקומות בהם זה מתאים ובמקומות בהם המשרדים מעוניינים. לעניין התקציב של מרכבה, מדובר בחלק לא גדול משום שעיקר ההשקעה היא מתקציב ממשל זמין ומתקציבי המשרדים.
רוחמה אברהם-בלילא
חשוב לי להבין את זה. כשיש תוספת של 110 מיליון שקלים לממשל זמין, אני רואה את האזרח ואת טובת הציבור שהיא לנגד עיני. כאשר אני רואה את אותם אתיופים ואת אותם רוסים שלא מבינים את המסמכים, את אותם ניצולי שואה שאין להם את כל המסמכים, אותם בעלי עסקים שלא יודעים איך לפתוח עסק, זאת אומרת, קיים מאגר או קיימת חוסר זמינות ממשלית בכל מה שקשור לצורכי האזרח. כתוצאה מכך אנחנו נתקלים בהרבה מאוד עודפים שעוברים משנה לשנה ולא מנוצלים, כי לאזרחים אין מספיק נגישות כדי לקבל את כל התקציבים הללו.
חן לב
זה נכון. הפעילות של ממשל זמין בין היתר היא לקדם הנגשת מידע בשפה ברורה לציבור.
רוחמה אברהם-בלילא
בשפה ברורה אבל לא בשפות זרות. לא בערבית, באמהרית וברוסית.
חן לב
חלק מהפעילות של ממשל זמין היא באופן מכוון לקדם למשל הנגשת מידע בערבית של משרדי הממשלה. זה מצריך כמובן שיתוף משרדי הממשלה. חלק ממשרדי הממשלה פועלים להקים אתרי אינטרנט גם בשפות נוספות. זה בהחלט חלק מהפעילות של ממשל זמין אבל שוב, מדובר על תקציב שהוא נפרד לחלוטין מהתקציב שמונח על שולחן הוועדה כרגע לדיון.
היו"ר משה גפני
אתה אמרת שאנשים לא צריכים להגיע למשרדים. למשל, למשרד התרבות הם לא צריכים להגיע אלא הם יכולים לפעול דרך המחשבים. אם כן, זה צריך להיות בכל המשרדים.
ראובן כהן
כן. מי שיכול על פי חוק 3(א) או רשויות מקומיות.
היו"ר משה גפני
לא משנה. מי שזכאי.
ראובן כהן
כן.
היו"ר משה גפני
יש משרד שאני מכיר ושם צריך לבוא למשרד. אם אני אראה דבר כזה, אני אומר לך.

אנחנו מצביעים.

>
הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 652 – פה אחד
הפנייה אושרה

פנייה מספר 691 – תוכנית חומש, פיתוח מגזר המיעוטים

מורידים לאבישי ברוורמן מהלשכה.
אורי גבע
כן. מדובר בסיכום שנעשה עוד לפני והחלטה שהתקבלה עוד לפני קבלת ההחלטה על הפסקת פעילות המשרד. העברת חמישה מיליון שקלים לרשות לפיתוח מגזרי מיעוטים לתוכנית החומש.
אורי אריאל
למה אתם לא מתקצבים בכלל את הדרוזים בגולן?
דרורית שטיינמץ
חלק מההחלטה הזאת כולל את הדרוזים, צ'רקסים והבדואים.
היו"ר משה גפני
הוא שאל על הגולן.
דרורית שטיינמץ
אני לא יודעת. אנחנו נוכל לבדוק את זה.
אורי אריאל
אני מבקש, בלי לעכב, להגיש רביזיה. טמיר, ברגע שהיא מעבירה תשובה אליכם, אני אסיר את הרביזיה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 691 – פה אחד
הפנייה אושרה
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה. יש בקשה לרביזיה. ברגע שיש תשובה ממך, הרביזיה מוסרת.
פנייה מספר 723 – השבת הרכוש
אורי גבע
הפנייה נועדה לביצוע הסטות לתקציב של המשרד לאזרחים ותיקים ושל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ששניהם מתוקצבים בתוך סעיף 04. עיקר העניין הוא לתת כאן הרשאה להתחייב לתקציב המשרד לאזרחים ותיקים, יש להם תוכניות ארוכות טווח, ותקצוב של שעות סוקרים במפקד האוכלוסין ובהתאם לביצוע בפועל.
זבולון אורלב
יש לי שאלה. הרשות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים טוענת שלקחתם את התקציב של הסקר של אנשים עם מוגבלויות מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לטובת הנושא הזה של אזרחים ותיקים. יש לך מידע על זה?
אורי גבע
אני מתקצב גם את הרשות לזכויות אנשים עם מוגבלויות. מעולם לא הגיעה פנייה כזאת. אני מתקצב גם את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
זבולון אורלב
אתה מוכן לבדוק את הבקשה שלי?
אורי גבע
על העברת תקציב?
זבולון אורלב
כן. יש טענה שהיה סכום מיועד בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעשות סקר על סוגיית אנשים עם מוגבלויות אבל הוא לא מבוצע כי הייתה הסטה תקציבית מהסוגיה הזאת לסוגיה או של אזרחים ותיקים או של נושא אחר. אני אפילו לא מגיש רביזיה. אני יכול לסמוך עליך, נכון?
אורי גבע
כן. אני אשאל אותם עכשיו ואני אומר להם להשיב.
זבולון אורלב
בסדר. אני לא אגיש רביזיה כי אני לא רוצה לסבך את זה, אבל אני סומך עליך שתיתן לי תשובה. תן לי רק פתק עם השם ומספר הטלפון שלך. תודה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 723 – פה אחד
הפנייה אושרה
פניות מספר 724 ו-725 -
אורי גבע
כאן מדובר על תקצוב של חלקו של משרד החקלאות ומשרד ראש הממשלה לתוכנית להעצמת תשתיות מורשת לאומית.
רוחמה אברהם-בלילא
איזה משרד?
אורי גבע
החקלאות.
רוחמה אברהם-בלילא
מה הקשר לחקלאות והעצמת תשתיות מורשת לאומית?
אורי גבע
במסגרת החלטת הממשלה נלקחו משאבים מהרבה מאוד משרדים.
דרורית שטיינמץ
זה איגום משאבים מכלל משרדי הממשלה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 724 ו-725 – פה אחד
הפניות אושרו

פניות מספר 734 עד 736 – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
דוד שטיינמץ
מדובר כאן בהעברת תקציב לטובת משרד החינוך עבור השלמת השכלה לעולים אתיופיים. אלו קורסים שעושים במשרד החינוך ואנחנו מעבירים להם תקציבים על מנת שהם יעשו את הקורסים האלה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 734 עד 736 – פה אחד
הפניות אושרו

פניות מספר 737 ו-738 -
משה שגיא
מדובר בהעברת 500 אלף שקלים מתקציב הפיתוח של המשרד לתקציב הרגיל לצורך תקציב שיפוצים למפעל להכשרת ילדי ישראל.
זבולון אורלב
המפעל להכשרת ילדי ישראל הוא המפעל של פנימיות החינוך היסודי.
טמיר כהן
פנימיות לילדים נזקקים.
היו"ר משה גפני
למה 500 אלף? מה זה בדיוק הסכום הזה?
משה שגיא
זה הסכום שתוקצב להם. במסגרת הקריטריונים אפשר להעביר להם רק באמצעות תקציב רגיל.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 737 ו-738 – פה אחד
הפניות אושרו

פנייה מספר 746 -
אורי גבע
מדובר בפנייה שהיא טכנית יחסית. מדובר בהעברה קודם כל של רשמים מהנהלת בתי המשפט לרשות האכיפה והגבייה במסגרת ההפרדה. הדבר נעשה, אגב, בהדרגה ולכן יכול להיות שראיתם פניות כאלה בעבר וגם תראו בעתיד עד שנשלים את ההפרדה. בנוסף אנחנו מתגברים הוצאה מותנית בהכנסה ברשות האכיפה והגבייה שהפעילות שלה הולכת וגדלה עם השנים. בעצם משלמים לעיקולים לבנקים וכיוצא בזה. בעקבות ההפרדה אנחנו גם מבצעים שיפוצים נדרשים.
היו"ר משה גפני
בסדר. יש עוד פנייה של משרד המשפטים?
אורי גבע
לא.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 746 – פה אחד
הפנייה אושרה
פנייה מספר 747 – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
דוד שטיינמץ
מדובר כאן בהעברת תקציבים שבתוכם יש תוספת של 15 מיליון שקלים למעונות יום להשלמת התקצוב השנתי וכן תוספת של 23 מיליון שקלים למוסדות הנוער שלנו, להשלמת המימון השוטף.
היו"ר משה גפני
מה זה מוסדות הנוער שלכם?
דוד שטיינמץ
בתי הספר לנוער, השלמת התקצוב השנתי לנוער כולל הסכמי השכר שנחתמו.
היו"ר משה גפני
אתם משרד שהיה צריך לקבל פרס נובל. זאת האמת.
רוחמה אברהם-בלילא
אתה ראית את השילוב מוגבלים בשוק העבודה, שם מורידים להם?
היו"ר משה גפני
25 אלף שקלים.
רוחמה אברהם-בלילא
כן, למה?
היו"ר משה גפני
לא יכולתם למצוא סעיף אחר? דווקא לעצבן?
רוחמה אברהם-בלילא
כן. למה לקחת מהם?
דוד שטיינמץ
זה סכום קטן מאוד.
רוחמה אברהם-בלילא
מה זה משנה?
היו"ר משה גפני
אנחנו נאשר את הפנייה אבל אני אבקש ממך לבדוק לגבי ה-25 אלף שקלים ולתת תשובה לרוחמה אברהם.
רוחמה אברהם-בלילא
שייקח ממקור אחר.
דוד שטיינמץ
בסדר. אני אקח את זה.
רוחמה אברהם-בלילא
תראה לי שאתה לוקח את זה. אני מאשרת את זה בתנאי.
היו"ר משה גפני
בסדר. קח את זה ממקום אחר.

אנחנו מצביעים.>
הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 747 – פה אחד
הפנייה אושרה
פניות מספר 749 ו-750 -
אורי גבע
מדובר בפנייה שבעיקרה היא הסטות פנימיות במשרד ראש הממשלה אבל היא גם מבקשת לתגבר סכום של כארבעה וחצי מיליון שקלים במשרד לפרויקטים שמבוצעים במסגרת הפעילות של השר נהרי ומערך הגיור.
דרורית שטיינמץ
פרויקטים בתחום חברה ומורשת של השר נהרי.
היו"ר משה גפני
מה עושים שם?
דרורית שטיינמץ
בעיקר פעילות במרכזי קליטה לעולים שהגיעו מתימן, טוניסיה ותורכיה.
היו"ר משה גפני
מה עושים אתם?
רוחמה אברהם-בלילא
יש כאן סך של 3,443 אלפי שקלים עבור העלאת יהודי תימן.
דרורית שטיינמץ
לא.
רוחמה אברהם-בלילא
העלאה. יש יהודים בתימן שאנחנו צריכים להעלות?
דרורית שטיינמץ
השר נהרי לא מבצע עלייה כי לשם כך קיים משרד העלייה והקליטה. נכון, התקנה מנוסחת לא בצורה נכונה.
היו"ר משה גפני
מעלים עכשיו יהודים מתימן?
דרורית שטיינמץ
כן. יש עולים חדשים מתימן.
זבולון אורלב
זה הסכם קואליציוני?
דרורית שטיינמץ
כן.
היו"ר משה גפני
אז דברי בעברית מהתחלה. אני בעד לכבד הסכמים קואליציוניים.
זבולון אורלב
מה זה קשרים עם הגולה? גם הסכם קואליציוני. מיליון שקלים. סעיף 2.
דרורית שטיינמץ
פעולות מערך הגיור?
זבולון אורלב
לא. כתוב בבקשה מיליון שקלים עבור פרויקט קשרים עם הגולה.
היו"ר משה גפני
קואליציוני.
רוחמה אברהם-בלילא
גם אם זה קואליציוני, מן הראוי שזה יהיה בתקנות שאפשר גם לאשר אותן.
זבולון אורלב
ידידי, אפשר לדעת איזה הסכם קואליציוני, עם איזו מפלגה?
דרורית שטיינמץ
>
אנחנו לא כל כך יודעים.
אורי גבע
ש"ס.
רוחמה אברהם-בלילא
ש"ס מעלים יהודים מתימן?
זבולון אורלב
קשרים עם הגולה של ש"ס?
היו"ר משה גפני
מה לא ברור כאן?
זבולון אורלב
אני לא יודע לאן זה עובר. זה עובר לגלות בבל? יש תקנה תקציבית שקוראים לה קשרים עם הגולה?
היו"ר משה גפני
תגידי הסכם קואליציוני עם מי ואנחנו נאשר את זה.
דרורית שטיינמץ
הסכם קואליציוני של השר נהרי שבמסגרת הזאת הוא מחלק אותם לפרויקטים במסגרת חברה ומורשת, פרויקטים של יהודי תימן.
רוחמה אברהם-בלילא
קופה קטנה של ארבעה וחצי מיליון שקלים לשר נהרי.
היו"ר משה גפני
זה הסכם קואליציוני עם ש"ס?
רוחמה אברהם-בלילא
לא. זאת קופה קטנה לשר נהרי.
אורי אריאל
בעוד שנה תהיו בממשלה, וגם אז תהיה קופה קטנה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

>
הצבעה
בעד אישור פניות מספר 749 ו-750 –

נגד - 2
רוחמה אברהם-בלילא
אני מתנגדת.
מגלי והבה
גם אני מתנגד.
היו"ר משה גפני
אני מצביע לבד על הפניות האלה? זבולון, לא מדברים בטלפון באמצע הישיבה.
מגלי והבה
יש רוב נגד, אז זה נפל.
היו"ר משה גפני
עוד לא נפל.
מגלי והבה
למה? נפל. זה שניים ואחד.
אורי אריאל
הכותרת מחר: קרע בין ש"ס לאגודה.
היו"ר משה גפני
לא, אני בעד.
זבולון אורלב
מה רצית?
היו"ר משה גפני
ראשית רציתי לומר לך שלא מדברים בפלאפון באמצע ישיבת ועדה. אני מצביע על ההסכם הקואליציוני.
רוחמה אברהם-בלילא
העלאת יהודי תימן.
היו"ר משה גפני
לא חשוב מה.
זבולון אורלב
אני רק לא מבין את הסתירה. קשרים עם הגולה, זה להשאיר אותם שם.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 749 ו-750 – 2

נגד – 2
נמנע – 1

הפנייה לא אושרה

הפנייה לא אושרה.
אורי אריאל
אני נמנע.
זבולון אורלב
אף על פי שדעתי נגד, אני מצביע בעד.
היו"ר משה גפני
אני מגיש רביזיה על הפנייה הזאת. אני אביא אותה להצבעה. אם אפשר לגייס חברים מהקואליציה לכדי שיבוא להצביע. שיבואו לכאן חברי ש"ס.
מגלי והבה
לא, הם רק רוצים את הכסף.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 751 ו-752 –
אנסטסיה סורוקינה
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב הכבאות בסך של שישה מיליוני שקלים. המשרד לשיתוף פעולה אזורי, עבור כיבוי בקרב תושבי איו"ש.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 751 ו-752 – פה אחד
הפניות אושרו

פניות מספר 753 עד 755 -
דוד שטיינמץ
מדובר כאן בתקצוב התקציב לנציבות שוויון אנשים עם מוגבלויות בסך של מיליון שקלים עבור מיזם תעסוקה משותף בהתאם לסיכום עם משרד ראש הממשלה ומשרד התעשייה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 753 עד 755 – פה אחד
הפניות אושרו

פניות מספר 765 ו-757 -
אורי גבע
מדובר בפנייה שאנחנו מעבירים ממערך הגיור לבתי הדין. בתי הדין מסיעים דייני גיור ומערך הדיור משתתף.
היו"ר משה גפני
48 אלף שקלים?
אורי גבע
כן. תקציב הסעות בלבד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 756 ו-757 –
נמנע - 1
הפניות אושרו

אני נמנע. במקום להביא בינוי לבתי הדין, זה מה שאתם מביאים, 48 אלף שקלים?

פניות מספר 758 ו-759 -
אורי גבע
יש כאן פנייה של משרד ראש הממשלה שמעביר למשרד החוץ, סכום של 5.6 מיליון שקלים בערך. החלק העיקרי הוא נושא של איכמן, הטקסים שאושרו בזמנו בוועדה, תוספת של ארבעה מיליון שקלים. מי שמבצע בחוץ לארץ ויכול להעביר תשלומים לחוץ לארץ, זה משרד החוץ. לכן זה מועבר לתקנת ביצוע אצלם מלשכת השר פלד. זאת העברה טכנית – 930 אלפי שקלים לבחינת תחליפי נפט שמשרד ראש הממשלה מעביר. בנוסף יש לנו תשלום לחברת החשמל שזה בעצם סיוע להעברת גנרטורים לקפריסין.
מגלי והבה
היהודים השתגעו.
אורי גבע
כנס עם ארגון יונסה.
היו"ר משה גפני
למה צריך גנרטורים בקפריסין? אין להם חשמל?
אורי גבע
בתחילת יולי היה אסון במתקן ליד העיר לרנקה.
דרורית שטיינמץ
בבסיס חיל הים שלהם.
אורי גבע
כן. ליד הים. ירד להם הספק החשמל ואנחנו מעבירים להם גנרטורים.
אורי אריאל
רבע מתצרוכת החשמל נפלה. ראש הממשלה החליט להעביר גנרטורים בעשרה מיליון. מאיפה? ככה. משרד הביטחון משלם.
היו"ר משה גפני
מה זה 115 אלף שקלים?
אורי גבע
ארגון האו"מ, ארגון יונסה.
היו"ר משה גפני
מה זה?
אורי גבע
אני לא מכיר את הארגון.
היו"ר משה גפני
לא מכיר, נעבור לפנייה הבאה. תכירו ותגידו לנו מה זה. אולי אנחנו מעבירים כאן למשולם נהרי דרכם? לא.

פנייה מספר 760 -
אורי גבע
מדובר על תגבור של 12 תקני כוח אדם ביחידת שע"מ, השלמת גירעון שנוצר לאורך השנים ביחידת המחשוב.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

>
הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 760 – פה אחד

הפנייה אושרה
אורי אריאל
אני מבקש רביזיה. היה אתמול דיון לגבי תקנים למינהלת תנופה שצריכה לסיים כמה עבודות דחופות ונאמר שיהיה אצלם דיון. אני מבקש לקבל את הסיכום על הדיון במינהלת תנופה. אני מבקש לשמוע מה הסיכום עם מינהלת תנופה לגבי תקנים שהובטחו להם וסוכמו אתם. לא תקנים חדשים אלא תקנים עליהם סוכם ולא ניתנו להם לעבודה.
היו"ר משה גפני
אתה מגיש על זה רביזיה?
אורי אריאל
כן. הם יענו בטח תוך יום והיא תרד.
היו"ר משה גפני
אם הם נותנים תשובה, אתה מסיר את הרביזיה?
אורי אריאל
כן. אם הם נותנים תשובה שמניחה את הדעת.
אורי גבע
דניאלה תעביר.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 761 -
אורי גבע
לפי החלטת הממשלה לתגבור תקנים של בני מיעוטים במשרדי הממשלה, אנחנו מתקצבים תקן אחד בהנהלת בתי המשפט.
מגלי והבה
למה רק תקן אחד?
אורי גבע
התקצוב נעשה בהדרגתיות, כל שנה מאושרים תקנים בהתאם לתוכנית עבודה וכאן אושר תקן אחד. אגב, להנהלת בתי המשפט אושרו בשנים האחרונות הרבה יותר תקנים אבל אנחנו מוסיפים כאן רק אחד. זה לא רק תקן אחד אלא זאת הדרגתיות. אושרו הרבה יותר תקנים.
היו"ר משה גפני
מגלי, אתה בעד?
מגלי והבה
כן. אני שואל רק למה תקן אחד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 761 – פה אחד
הפנייה אושרה
פנייה מספר 762 -

העסקת עובדים.
רוחמה אברהם-בלילא
איזה שר זה המטה לביטחון לאומי?
אורי גבע
המטה לביטחון לאומי בעצם כפוף לראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
מה המשרה שאתם רוצים שם?
אורי גבע
מוקם מרכז חדש לניהול משברים.
רוחמה אברהם-בלילא
ברור, עם ממשלה כזאת, עם כל כך הרבה משברים, מישהו צריך לנהל אותם. ראש הממשלה לא יכול לנהל אותם.
היו"ר משה גפני
מה אתם רוצים?
אורי גבע
שני עובדים למרכז לניהול משברים.
היו"ר משה גפני
שני עובדים חדשים?
אורי גבע
כן.
רוחמה אברהם-בלילא
כמה עובדים שם?
אורי גבע
המרכז הוא חדש. יש כרגע הצעה להעברה למשרד ראש הממשלה אבל זה מרכז חדש.
היו"ר משה גפני
אבל בפנייה אתם מבקשים שני חודשי עבודה.
אורי גבע
מדובר בשני עובדים כדי שיוכלו להתחיל הליכי קליטה ומכרז.
היו"ר משה גפני
אתם קולטים גם חרדים?
אורי גבע
אין שום אפליה כאן.
יצחק וקנין
האפליה כבר מוטבעת. היא לא צריכה להיות.
היו"ר משה גפני
אין אפליה. גם לא אישרו את החוק שלי כי אלי ישי הגיש ערר. לנו אין שרים בממשלה והוא הגיש ערר. החוק שאנחנו הגשנו של העדפה מתקנת, משרד המשפטים אמר בוועדת השרים, שר המשפטים אמר שאין אפליה של חרדים.
פניה קירשנבאום
הוא הגיש ערר על החלטת ועדת השרים.
היו"ר משה גפני
כן.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 762 – פה אחד
הפנייה אושרה
פנייה מספר 764 -
אנסטסיה סורוקינה
הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב הוצאות חירום אזרחיות בהתאם לסדרי עדיפויות של המשרד. עיקר השינויים הם תגבור תוכנית רכש ציוד אב"כ בסך של 38.5 מיליון שקלים ותגבור תכנית אחזקת מרכיבי ביטחון בסך של כשישה מיליוני שקלים.
אורי אריאל
של מי זה מרכיבי ביטחון?
אנסטסיה סורוקינה
מרכיבי ביטחון ביהודה ושומרון
אורי אריאל
בסדר. הבנתי.
היו"ר משה גפני
מה עם בעלי זקן ומסיכות אב"כ?
אנסטסיה סורוקינה
זאת בינתיים תוכנית, תוכנית רב שנתית עד 2013. אני מדברת על תוכנית למסכות מגן ויש תוכנית עד 2013, תקצוב של 200 מיליון שקלים כל שנה ואלה מסכות רגילות. כרגע מתקיימים דיונים לתקציב הבא לגבי השנים הבאות ואז נראה.
היו"ר משה גפני
לנו נאמר כאן בדיון שהתקיים שרק שישים אחוזים מהאוכלוסייה יקבלו מסכות אב"כ.
אנסטסיה סורוקינה
התוכנית הזאת בה מדובר עד 2013, כל שנה מאתיים מיליון שקלים, באמת נותנת מענה לשישישם אחוזים מהאוכלוסייה.
היו"ר משה גפני
רק לשישים אחוזים.

אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 764 – פה אחד
הפנייה אושרה
פנייה מספר 774 -
משה שגיא
הפנייה נועדה לתקצוב הגידול הטבעי במשרד החינוך עבור שנת הלימודים תשע"ב.
רוחמה אברהם-בלילא
הם לוקחים את זה מהחינוך היסודי.
משה שגיא
יש רזרבה של גידול טבעי בחינוך היסודי שהיא מחולקת בהתאם לתקנות השונות. יש רזרבה מיועדת לגידול טבעי.
רוחמה אברהם-בלילא
יש כאן חינוך יסודי, 36,931, גידול טבעי במערכת החינוך – 75 אלף.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 774 – פה אחד
הפנייה אושרה
פנייה מספר 775 -
משה שגיא
מדובר בפנייה לתקציב מינהל הפיתוח בהתאם לביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
בניית כיתות?
משה שגיא
זה בסעיפים שונים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 775 – פה אחד
הפנייה אושרה
אני כל הזמן מאשר את הפניות של משרד החינוך כי אני מפחד ממך.
רוחמה אברהם-בלילא
לא, אני יודעת למה.
היו"ר משה גפני
למה? תגידי. אני לא יודע, אבל תגידי את.
פניה קירשנבאום
הם אישרו לך לימודי ליבה.
יצחק וקנין
אנחנו פעם אחת מוכנים לעשות תחרות עם הליבה.
היו"ר משה גפני
אתם רוצים לעשות תחרות? נביא בית ספר שלנו ונעשה תחרות.
יצחק וקנין
נביא בית ספר שלכם מול בית ספר שלנו.
פניה קירשנבאום
לא התחלתי אתך ויכוח.
יצחק וקנין
נביא בית ספר שלנו ונראה איפה הליבה שלכם.
רוחמה אברהם-בלילא
אדוני היושב ראש, יש קרע בקואליציה לגבי הזכאים לדיור בר השגה. שר התיירות: יש לתת עדיפות לאנשים עובדים. אתה לא רוצה להמשיך את הקרע הזה?
היו"ר משה גפני
אני בעד קרע, אבל אני לא יודע על מה.

פנייה מספר 778 –
אנסטסיה סורוקינה
הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב השכר של המשרד לתיאום פעולות הממשלה בשטחים ולצורך התאמת התקציב לביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 748 – פה אחד
הפנייה אושרה
היו"ר משה גפני
פניות מספר 781 עד 783 –
טיסות לחוץ לארץ, ראש הממשלה.
רוחמה אברהם-בלילא
לא רק זה. עכשיו תראה מאיפה הם מעבירים את זה. זאת פנייה שמנוסחת כך שתקרא אותה שלוש פעמים ולא תבין. איזה טיסות ראש הממשלה צריך עוד להספיק או שהוא טס ואנחנו לא יודעים?
מגלי והבה
13 מיליון שקלים.
אורי גבע
ראשית, הפנייה מתקצבת את היחידה.
רוחמה אברהם-בלילא
רעידות אדמה, תעזוב. הסעיף השני.
יצחק וקנין
תאמיני לי שזה כסף קטן. עוד מעט יגיעו הרזרבות הגדולות.
ציון פיניאן
הנשיא טס יותר.
מגלי והבה
אבל הנשיא קיבל פחות.
רוחמה אברהם-בלילא
תסבירו את הסעיף.
דרורית שטיינמץ
משרד ראש הממשלה, בסיכום עם אגף תקציבים באוצר, בסיס תקציב נסיעות לחוץ לארץ של ראש הממשלה בחוסר מתחילת השנה. זה נובע מכך שאף פעם אנחנו לא יכולים לדעת בפועל כמה נסיעות יידרשו במהלך השנה וכאשר אנחנו כבר יודעים מראש שהתקנה הזאת מתוקצבת בגירעון.
רוחמה אברהם-בלילא
למה? כדי להראות ציבורית שראש הממשלה לא מתכוון לנסוע הרבה?
היו"ר משה גפני
תני לה להסביר.
דרורית שטיינמץ
זה בדיוק ההפך. הרבה יותר נוח היה לנו שבסיס התקציב שלנו היה מתוקצב בהרבה יותר ואז לא היינו נדרשים לבוא לכאן ולהסביר את זה אפילו. תקציב המשרד מתוקצב בבסיס במשהו כמו 14 מיליון.
היו"ר משה גפני
מה זה טיפול בדה-לגיטימציה ברחבי העולם?
אורי גבע
המשרד לנושאים אסטרטגיים הגיש תוכנית עבודה לפעילות מול קהילות בארצות הברית ובאירופה.
מגלי והבה
אנחנו רוצים לשמוע מה שר החוץ אומר על זה.
אורי גבע
זה לתקשורת אתם במקרים שישראל מוצגת באור שלילי.
רוחמה אברהם-בלילא
זה בתיאום עם משרד החוץ?
אורי גבע
משרד החוץ מכיר את התוכנית ויודע עליה.
רוחמה אברהם-בלילא
אדוני היושב ראש, אני מבקשת פירוט של הנסיעות של ראש הממשלה. פירוט של כל הנסיעות.
ציון פיניאן
אני מבקש להצביע ואם יש רביזיה, להסיר אותה.
יצחק וקנין
אני מצטער להגיד לכם, אל תרדו לזה.
היו"ר משה גפני
זה קואליציה-אופוזיציה.
רוחמה אברהם-בלילא
למה לרדת מזה? תכשירו את זה אתם.
יצחק וקנין
אין שנה שזה לא קורה בסוף שנה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות 781 עד 782 – 4
נגד – 2

נמנע - אין
הפניות אושרו

הפניות אושרו ואני מבקש להעביר פירוט של הנסיעות של ראש הממשלה.
רוחמה אברהם-בלילא
כולל התוכנית.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 784 ו-785 –
חנן פריצקי
הפנייה נועדה לאפשר העברה של תקציב ממשרד ראש הממשלה לטובת טיפול בתוכנית חומש לדרוזים ולצ'רקסים וכמו כן פעולות לטובת התנדבות. זה מה שהפנייה אמורה לעשות.
היו"ר משה גפני
מה זה התנדבות?
חנן פריצקי
אנחנו לוקחים פרויקט שהיה במשרד ראש הממשלה, אנחנו לוקחים אותו על עצמנו, לעודד התנדבות לטובת טיפול במוגבלים ואוכלוסיות רווחה.
אורי אריאל
זה כולל את הדרוזים בגולן?
חנן פריצקי
יש החלטת ממשלה. זה במסגרת החלטת ממשלה לתוכנית חומש. מה שכוללת החלטת ממשלה, זה מה שאנחנו הולכים לבצע. זה תקצוב של החלטת ממשלה ישנה.
היו"ר משה גפני
שואל חבר הכנסת אריאל האם בהחלטה הזאת כלולים גם הדרוזים בגליל.
דרורית שטיינמץ
לא. הדרוזים בגולן הם במסגרת טרכטנברג.
היו"ר משה גפני
תעברו פנייה. איך טרכטנברג הגיע לדרוזים בגולן? זה פשוט לא לעניין. לא רוצה תשובות על השאלה הזאת.
מגלי והבה
בסדר. אל תאשר.
אורי אריאל
אני אסביר לך. לטרכטנברג יש פרק של גיור.
היו"ר משה גפני
מה זה מעניין?
אורי אריאל
לגייר את הדרוזים.
היו"ר משה גפני
בפנייה הזאת יש טרכטנברג?
דרורית שטיינמץ
לא.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 784 ו-785 – פה אחד
הפניות אושרו
אורי אריאל
רביזיה.
היו"ר משה גפני
רביזיה. אפשר לצאת מהדעת. אין ממשלה בישראל, יש טרכטנברג.

פניות מספר 794 ו-795 –
יוגב גרדוס
>
הפנייה נועדה להעביר כמיליון שקלים מהמשרד להגנת הסביבה לרשות הטבע והגנים לצורך ביצוע פרויקטים בהתאם לסיכום.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 794 ו-795 – פה אחד
הפניות אושרו

פניות מספר 797 ו-796 –
דניאלה פרתם
הפנייה נועדה להעביר סך של שמונה מיליון שקלים ממשרד הביטחון עבור ועדת התובענות בגין הקפאת הבנייה בשטחים.
היו"ר משה גפני
משלמים כסף?
דניאלה פרתם
אנחנו משלמים כסף. יש ועדה.
היו"ר משה גפני
כי יש כאלה שפנו אלי ואמרו שלא משלמים.
דניאלה פרתם
אנחנו משלמים בהתאם לבקשות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 796 ו-797 – פה אחד
הפניות אושרו

פניות מספר 798 עד 801 -
נדלג על זה. זה מסובך מדיי לשעה הזאת.

פניות מספר 802 ו-803 –
רבקה לויפר
הפנייה נועדה גם לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד הקליטה וגם להעביר תוספת של שישים מיליון שקלים עבור תקצוב סל קליטה.
רוחמה אברהם-בלילא
שערורייה ממי לוקחים.
היו"ר משה גפני
ממי לוקחים?
רוחמה אברהם-בלילא
משירותים לעולים קשישים, לתעסוקת עולים, לוקחים מקליטת עולים מאתיופיה, לוקחים מלימודי יהדות, לוקחים מעידוד העלייה.
רבקה לויפר
לתקציב משרד הקליטה נוספו שישים מיליון שקלים שאמורים לתקצב את חוק סל קליטה.
רוחמה אברהם-בלילא
אבל למה לוקחים משירותים לעולים קשישים? למה, כי נוח לפגוע בהם? למה? מה זה? עשרים מיליון שקלים.
אופיר להב
התקנה של שירותים לעולים קשישים היא שני מיליון שקלים , התקנה היא תשעה מיליון ומשהו שקלים. מדובר בתשלום לפי נוהל שאנחנו מתקצבים אותו ביתר בתחילת השנה כדי שחלילה לא יחסר.
רוחמה אברהם-בלילא
אדוני היושב ראש, תקשיב לזה.
אופיר להב
התקנה לעולים קשישים היא כמעט עשרה מיליון שקלים. אנחנו מתקצבים את זה בתחילת השנה – התשלומים האלה הם לפי נוהל – טיפה יותר כדי שחלילה לא יחסר. מן הטבע, התשלומים לקשישים יורדים קצת במהלך השנים ואת מה שנשאר, אנחנו מעבירים לנושא תעסוקה. שימו לב שיש תוספת גדולה מאוד בהבטחת הכנסה בזמן קורסים תעסוקתיים בסכום של 13 מיליון שקלים. אנחנו מאגמים את המשאבים.
היו"ר משה גפני
שרת הקליטה דורשת את זה?
אופיר להב
ודאי.
פניה קירשנבאום
השנה הגיעו יותר עולים, הגיעו יותר תושבים חוזרים. סל הקליטה שמגיע להם היה חסר. יש דרך ואז או שהם ימצאו את העודפים בסעיפים אחרים במשרד הקליטה או שיפנו למשרד האוצר.
אופיר להב
גם וגם. שישים מיליון ממשרד האוצר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

>
הצבעה
בעד אישור פניות מספר 802 ו-803 – פה אחד
הפניות אושרו

אני חוזר לפנייה הקודמת.
פנייה מספר 798 –
אנסטסיה סורוקינה
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב המינהל האזרחי בסך של 5 מיליון ו-740 אלף שקלים בהוצאה וסך של 16 מיליון ו-120 אלפי שקלים, הוצאה מותנית בהכנסה. יש כאן פירוט. העברה של 5.5 מיליון שקלים מהמשרד לשיתוף פעולה אזורי עבור תפעול אתר טבילה ועבור תשתיות ביוב.
היו"ר משה גפני
מה זה אתר הטבילה?
אורי אריאל
זה לא אתר טבילה. זה אתר נוצרי על הירדן בשם קאסר אל-יהוד, שם עושים פרויקטים עם הירדנים, עם הפלשתינים ועם הישראלים להגברת התיירות. זה בבקעת הירדן. זה תיירות נטו. באים לשם, מצטלמים ונוסעים.
פניה קירשנבאום
זה ממש צמוד לצפון ים המלח.
היו"ר משה גפני
נוצרים באים לטבול?
אורי אריאל
הם באים להצטלם.
יצחק וקנין
זה אתר טבילה של הנוצרים.
ציון פיניאן
צילום עם טבילה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 798 – רוב
נמנע – 1

הפנייה אושרה
אני נמנעתי.

פנייה מספר 808 – משרד הרווחה
חנן פריצקי
הפנייה נועדה לעשות סדר בתקנות סוף שנה, בעיקר לתקצב את כל הסעיפים לקראת סגירת שנה, מפגרים, נכים, מעונות, עשיית סדר בנושא שכר. סדר בכל סעיפי המשרד.
היו"ר משה גפני
מה זה סיוע בפנימיות, יורדים 14 מיליון?
חנן פריצקי
זה מועבר לפיתוח. אנחנו מעבירים את זה לפיתוח על פי ההסכם שיש לנו בעניין.
רוחמה אברהם-בלילא
מה זה השירות לילד ונוער קהילתי? מורידים שבעה מיליון שקלים. למה?
חנן פריצקי
מצד שני במוסדות אנחנו אוספים כשלושים מיליון שקלים. אנחנו מוסיפים גם בילדים בסיכון בקהילה כמה מיליוני שקלים. זה ניוד בין הסעיפים, גם בתוך סעיפי הקהילה.
היו"ר משה גפני
הפנייה הזאת היא טובה? היא לא עושה נזק?
חנן פריצקי
הפנייה הזאת טובה מאוד.
היו"ר משה גפני
אני סומך עליו. אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור פנייה מספר 808 – פה אחד
הפנייה אושרה
בוועדה חסר חבר כנסת מטעם ש"ס.
פניות מספר 816 ו-817 –
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצוב שמונה מיליון שקלים לרשות העתיקות בגין פערי שכר ופערי גביית אגרות, וכן לתקצוב 9.5 מיליון שקלים למימון התחייבויות בהתאם לחוק הקולנוע וחוק אזרחים ותיקים, וכן לבניית מתקני ספורט ושיפוץ מוסדות תרבות.
יצחק וקנין
רביזיה.
היו"ר משה גפני
מיד הרביזיה. אנחנו מצביעים.
הצבעה
בעד אישור פניות מספר 816 ו-817 – פה אחד
הפניות אושרו

אני מגיש רביזיה. אני מבקש לדעת את הקריטריונים, איך מבצעים את הביקורת על הביצוע בפועל. לא הקריטריונים של לפי מה נותנים אלא על פי הקריטריונים הקיימים, איך עושים את הפיקוח ואת הבקרה אחרי שמעבירים את הכסף.
צחי דוד
כלומר, בקרת ביצוע. לא חלוקה.
היו"ר משה גפני
בקרת ביצוע. האם יש בקרת שטח.
צחי דוד
באיזה נושא, בכללי?
היו"ר משה גפני
כן, במה שעברנו עכשיו. חוק הקולנוע, שיפוץ מוסדות תרבות, מתקני ספורט. על פי הקריטריון אתה נותן מיליון שקלים ואני שואל איך אתה בודק שבאמת הוא מקבל את זה.
גיא אטיאס
אני יכול להסביר. אני אעביר את זה בכתב.>
היו"ר משה גפני
תעביר את זה בכתב עוד היום ואני היום אבטל את הרביזיה. אני עושה את זה עם כל אחד. אני פשוט עושה סקר על כל המשרדים, על כל נושא. אתה מכיר את זה, נכון?
גיא אטיאס
הסקר שלך פורסם.
היו"ר משה גפני
כאמור, היום אני אבטל את הרביזיה. תכין לי את המכתב והיום אני מבטל. תעביר את המכתב היום. תכין לי אותו עוד שעה והרביזיה תוסר.
אנחנו חוזרים לרביזיה שלי.

פניות מספר 749 ו-750 – הסכם קואליציוני עם משולם נהרי.
אני הגשתי רביזיה לאחר שההעברה לא התקבלה. אנחנו מצביעים על הרביזיה.
פניה קירשנבאום
לפני כן יש לי שאלה. זה באמת להבאת עולים מתימן? זה למרכז מורשת? אין לי בעיה שיהיה גם מרכז מורשת.
היו"ר משה גפני
תסבירי עוד הפעם.
דרורית שטיינמץ
זה במסגרת של פרויקטים בתחום חברה ומורשת שמקיים השר שממונה על התחום אצלנו. הוא מבצע פרויקטים במרכזי הקליטה בהם הוא מעשיר .
יצחק וקנין
אין לו מה לעשות. הוא שר בלי תיק, אז סידרו לו משהו.
פניה קירשנבאום
אם הוא עושה פעילות, אין לי בעיה. אני שואלת אם זה כסף שהולך למרכז מורשת ואני יודעת למה אני שואלת. גם אין לי בעיה שיקום מרכז מורשת ליהודי תימן ואני אתמוך בזה. אני רק רוצה לדעת האם זה הולך למרכז מורשת.
דרורית שטיינמץ
זה כסף שהולך לפעילות מול הסוכנות היהודית לביצוע פרויקטים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על הרביזיה.

הצבעה
בעד אישור הרביזיה – פה אחד

הרביזיה אושרה

אנחנו מצביעים על אישור הפניות.

הצבעה
בעד אישור פניות מספר 749 ו-750 – פה אחד

הפניות אושרו

תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 15:00>

קוד המקור של הנתונים