ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/12/2011

תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס'), התשע"א-2011 (מיכון בענף החקלאות)

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
13/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 921 >
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י"ז בכסלו התשע"ב (13 בדצמבר 2011), שעה 11:55
סדר היום
<תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס'), התשע"א-2011 (מיכון בענף החקלאות)>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

רוחמה אברהם-בלילא

אורי אריאל

מגלי והבה

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
>
עופר שרון - מנהל מחלקה בכיר מע"מ רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד איריס ויינברגר - סגנית בכירה ליועמ"ש רשות המסים, משרד האוצר

צביקה כהן - יועץ למנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ירון סולומון - תנועת האיחוד החקלאי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס'), התשע"א-2011 (מיכון בענף החקלאות)>
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס'), התשע"א-2011 (מיכון בענף החקלאות).
מי מציג את התקנות?
עופר שרון
עורך דין עופר שרון, המחלקה המשפטית, מע"מ. סעף 12 לחוק מע"מ קובע שתרומה, תמיכה וסיוע שניתנים לעוסק חייבים במס ערך מוסף. בסעיף הזה יש גם סמכות לשר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע חריגים כך שתרומות וסיוע שניתנים לעוסק, לא יחויבו במס ערך מוסף.

שר האוצר, באישור ועדת הכספים, עשה בעבר שימוש בסמכות הזאת. החריגים מעוגנים בתקנה 3 לתקנות מס ערך מוסף התשל"ב-1976 ואנחנו מציעים עכשיו להוסיף חריג נוסף, כלומר, סיוע ותמיכה נוספת שנותנת המדינה, שנותנת הממשלה, שנותן משרד החקלאות, לעוסקים בחקלאות לצורך מיכון שיחליף עובדים זרים וכוח אדם.
היו"ר משה גפני
זה בסדר?
שי חרמש
בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
איריס, מה את מבקשת?
איריס ויינברגר
אני מבקשת לאשר את זה.
היו"ר משה גפני
למישהו מבין חברי הכנסת יש התנגדות?

אנחנו מצביעים על אישור התקנות.

הצבעה
התקנות אושרו פה אחד
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו לבקשתה של איריס ויינברגר. תודה רבה, אני מודה לעופר שרון.
איריס ויינברגר
לפי החלטת הממשלה אנחנו מאשרים שהתקנה הזאת לא תהיה חלק ממחיר העסקאות.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

אנחנו עוברים לסעיף הבא.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:00>
>

קוד המקור של הנתונים