ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/12/2011

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
47
ועדת הכספים
13/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 920>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י"ז בכסלו התשע"ב (13 בדצמבר 2011), שעה 10:00
סדר היום
<הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 42), התשע"ב-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
רוחמה אברהם-בלילא

אורי אריאל

אבישי ברוורמן

יצחק וקנין

שי חרמש

גאלב מג'אדלה

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

ליה שמטוב
מוזמנים
>
ערן יעקב
- סמנכ"ל בכיר תכנון וכלכלה, רשות המסים, משרד האוצר

זאב פורת - סמנכ"ל בכיר אכיפה וגבייה, רשות המסים, משרד האוצר

שי דותן - מנהל תחום כלכלה, רשות המסים, משרד האוצר

גדעון לויאה - ממונה מע"מ באר-שבע, רשות המסים, משרד האוצר

איריס ויינברגר - עורכת-דין, סגנית היועץ המשפטי, רשות המסים, משרד האוצר

עופר שרון - עורך-דין, יועץ משפטי מע"מ, רשות המסים, משרד האוצר

אודי אסא - מתמחה, לשכה משפטית, רשות המסים, משרד האוצר

נועם רוזניק - מתמחה, מחלקה משפטית, רשות המסים, משרד האוצר

ד"ר ניר בן אהרון - ראש תחום בכיר מקרו, הסוכנות לעסקים קטנים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

יעל מליק - עורכת-דין, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

נעמי רייש - רכזת חקיקה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

מיכל שמואלי - עורכת-דין, רשות התאגידים, משרד המשפטים

סרחיו דקל - רואה-חשבון, מתמחה -משפטים, משרד המשפטים

ספי זינגר - עורך-דין, משרד המשפטים

עופר מנירב - רואה-חשבון, יושב-ראש ועדת מסים, לשכת רואי-החשבון בישראל

עדי גרינבאום - משפטנית, לשכת רואי החשבון בישראל

זיו שרון - עורך-דין, נציג לשכת עורכי-הדין

חנה ג'ינו - יושבת-ראש ועדת כספים וייצוג בכנסת, לשכת יועצי המס

שמואל חרסט - יועץ מס, לה"ב- לשכת ארגוני העצמאים

שמרית רגב - עורכת-דין, יועצת תקשורת, לה"ב- לשכת ארגוני העצמאים

ירון סולומון - האיחוד החקלאי

איל קציר - דובר הוועדה
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שני ארזי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
<הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 42), התשע"ב-2011>
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה.
רוחמה אברהם-בלילא
אני מבקשת הצעה לסדר.
היו"ר משה גפני
בבקשה, הצעה לסדר.
רוחמה אברהם-בלילא
לפני שאדוני פותח את הישיבה אני רוצה להציע לסדר בכלל לא להתחיל בדיון הזה. לא להתחיל בדיון הזה מכיוון שמונח על שולחן הוועדה מכתבו של שר התעשייה, המסחר והתעסוקה אשר מדבר בעד עצמו, והוא נוקב בשני הנושאים החשובים שעל סדר-יומנו, בה בשעה שהוא בא ואומר שיש לדחות את הדיון הזה מכיוון שלגבי כל הנושא הזה, גם הדיווח המקוון וגם התיקון – אני אגע גם בתיקון שאני אחראית לו, תיקון 41 לחוק מע"מ במזומן – הוא כשר התמ"ת סבור שזה יפגע פגיעה אנושה במגזר העסקים הקטנים והבינוניים.
לכן, אדוני היושב-ראש, אין לנו מה לדון על סעיפי החוק. אני חושבת שהסכמה – אני מדברת כאופוזיציה – הסכמה, ראשיתה קודם כול בין גורמי הקואליציה. כאשר יש שר שהוא שר מכובד, שתחום העסקים הקטנים והבינוניים תחת אמתחתו והוא בא ומדליק אור אדום בפני הוועדה, אני חושבת שאנחנו צריכים להסיר את זה מסדר-היום, מה גם שאני כחברת אופוזיציה התנגדתי להכנסה של הסעיף החמור הזה בעיניי, באותו לילה כשהצבענו כולנו על הרפורמה הזאת.
לכן, אדוני היושב-ראש, בוא נחסוך לכולנו את הזמן, בוא נראה איך אנחנו מתכווננים ומסירים את ההצעה הזאת מסדר-היום.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
ליה שמטוב
את מדברת על סעיף 41?
היו"ר משה גפני
היא דיברה גם על סעיף 41 וגם על סעיף 42. תודה רבה. ראשית, אני רוצה לומר לנציגי הממשלה כאן וגם לחברי הוועדה – מה שחברת הכנסת רוחמה אברהם אמרה, היא אמרה דברים מאוד נכונים, אבל אני לא מקבל את ההצעה שלך, ואומר מדוע. אני תיכף אדבר לגבי המכתב.
רוחמה אברהם-בלילא
איך אתה מוכן לתת יד לכך ש-400,000 בעלי עסקים הולכים להיפגע פגיעה אנושה עם רפורמה כזאת ששר התעשייה, המסחר והתעסוקה לא מוכן לקבל אותה? אז מה? אתה כחבר קואליציה מאמין במגזר העסקים הקטנים והבינוניים, אז מה?
היו"ר משה גפני
אני הולך להשיב לך, אני הולך לשנות את דעתך.
רוחמה אברהם-בלילא
לשנות את דעתי?
היו"ר משה גפני
לשנות את דעתך, אגיד לך מדוע. אנחנו בוועדה לפני הרבה זמן עשינו טעות גדולה, אנחנו קיבלנו את עמדת הממשלה. ושנדע – אני, כמו שאני מדבר על הצלחות, אני גם מדבר על כישלונות, ובגלוי. יש כישלון של הוועדה.

תמונת המצב שאנחנו מצויים בה היום, חברת הכנסת רוחמה אברהם, מבחינה חוקית – בעוד 18 יום, אם אנחנו לא עושים כלום, כולם ללא יוצא מן הכלל, כולל קיוסק שהמחזור שלו הוא שקל בשנה, צריך לשכור רואה-חשבון, להגיש דיווח מקוון, לתת את הפירוט של כל מה שהם דורשים. הכול, כולל המלכ"רים – מוסדות ללא כוונת רווח.
רוחמה אברהם-בלילא
לא, אנחנו יכולים להחליט היום שאנחנו כהצעת הוועדה - - -
היו"ר משה גפני
כדי להחליט צריך לקיים דיון.
רוחמה אברהם-בלילא
בסדר. אתה יודע מה, אני מוכנה שנקיים דיון בסוגיה שאנחנו מסירים את זה מסדר-היום בכלל.
היו"ר משה גפני
לפי תמונת המצב היום מבחינה חוקית, אם אנחנו לא מקיימים דיון ולא מקבלים החלטה, המצב הוא שהחלטת הממשלה והחוק הממשלתי שעבר אז, גורם לכך – אנחנו חשבנו ש-2012 לא תגיע, היא מגיעה. זו תמונת המצב, ואז גם עמותות ללא כוונת רווח, מוסדות ללא כוונת רווח – שאת מדברת עליהם שגם קיצצו להם את התקציב במשרד הרווחה, שמשרד האוצר נתן את זה לפרק זמן מוגבל ולא נותן את זה יותר – יצטרכו עכשיו להתחיל לדווח, כמו החברה לישראל, כמו בתי הזיקוק.
זה החוק. זה החוק שהממשלה הביאה.
רוחמה אברהם-בלילא
אוקיי. אז מה הבעיה? אבל היו מקרים שאנחנו תיקנו, ועשינו תיקון עוול משווע כאשר הממשלה באה באישון לילה ו - - -
היו"ר משה גפני
היא לא באה באישון לילה. זה היה לאור היום.
רוחמה אברהם-בלילא
כל חברי הקואליציה לא ידעו על מה הם מצביעים? רוב, סליחה.
היו"ר משה גפני
המצב הזה חייב להשתנות. רשות המסים גם משנה את זה, היא מסכימה לשנות, והוויכוח עד כמה יהיה השינוי הזה. זה הנושא. נכון להיום, ב-2011, היה צריך להיות דיווח מבעלי עסקים עד מיליון שקל.
איריס ויינברגר
ממיליון.
היו"ר משה גפני
ממיליון שקל, סליחה. בפועל, אנחנו נמצאים היום באמצע דצמבר 2011, והם לא מיישמים את זה – לטובתנו. הם מיישמים רק מארבעה מיליון ואילך. זו תמונת המצב.
רוחמה אברהם-בלילא
אדוני היושב-ראש, אנחנו יכולים לדון בסוגיה שאנחנו דוחים את תחולת החוק בכלל, ל-2015, וזהו.
היו"ר משה גפני
את דוחה, את יכולה לדחות, תדחי. את יכולה לדחות.
רוחמה אברהם-בלילא
למה להתחיל עם זה? אתה נותן יד היום - - -
היו"ר משה גפני
לאן תדחי?
רוחמה אברהם-בלילא
אבל אתה תיתן יד לשיטת ה"סלאמי" שתפגע פגיעה אנושה בכל אותם אנשים. יבואו היום ויגידו לך- כל אותם בעלי עסקים של עד מיליון שקלים; עוד חצי שנה יבואו ויגידו לך. שיטת ה"סלאמי" של האוצר די ברורה ודי ידועה.
היו"ר משה גפני
בסדר, אז בואי נקבל החלטה, אבל צריך לדון על זה. המצב הוא שאנחנו צריכים לדון על החוק הזה ולנסות להגיע להסכמה לדחות את הגזירה הזאת שהולכת להתרגש עלינו מבחינה חוקית בעוד 18 יום.
אורי אריאל
מה הבעיה לדחות את זה, גפני?
היו"ר משה גפני
את מה לדחות? תדחה, אז בעוד 18 יום הכול נכנס לתוקף. אם יש קיוסק של שקל אחד, אתה חייב בדיווח מקוון.
רוחמה אברהם-בלילא
לא. נדחה את תחולת החוק. זה אחד הסעיפים שאנחנו צריכים לדון עליהם.
אורי אריאל
לא לדון. להחליט.
רוחמה אברהם-בלילא
לא לא לדון בכלל אלא לבוא ולומר שאנחנו דנים בתחולת החוק, והיא נדחית ל-2020, מצידי. אדוני היושב-ראש, 2012 הולכת להיות שנה קשה מאוד – הן בהיבט של היצוא והן עם כל מה שמתרגש עלינו מאירופה – ולכן אני חושבת שזה צריך בכלל להידחות.
היו"ר משה גפני
רוחמה, אין לנו ויכוח, אבל המצב עכשיו הוא שב-1 בינואר 2012 הולכת להיות קטסטרופה. את זה נצטרך לשנות. אגב, גם הם אומרים שצריך לשנות. הם שינו גם בפועל, בניגוד למה שנאמר בחוק. הם ב-2011 הפעילו את זה רק לבעלי עסקים מארבעה מיליון ומעלה.

לא יושבים פה אנשים רשעים, יושבים פה אנשים שמוכנים ללכת לפשרה. הוויכוח יהיה לאיזו פשרה הולכים. זה יהיה הוויכוח, אין דיון אחר.

אני קיבלתי אתמול אחר הצהרים – או בערב, אני כבר לא זוכר מתי – את המכתב של שר התמ"ת. שר התמ"ת – את זה באמת אני לא כל כך מבין – אני מכבד את שר התמ"ת, דרך אגב.
שי דותן
אני מרשות המסים. האם אפשר לומר משהו בעניין שר התמ"ת?
היו"ר משה גפני
לא, עוד לא, רק אחרי שאני אומר.
איריס ויינברגר
יש כאן נציגים של התמ"ת, שהם יגידו.
היו"ר משה גפני
אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים. אתם יכולים להגיד שלא תצביעו בשבילו, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, אבל שר התמ"ת הוא שר התמ"ת.
שי דותן
אני רוצה לדבר על הסכמות דווקא.
היו"ר משה גפני
לא, בסדר, הסכמות – כשמגיע אלי מכתב כזה אני לא כל כך - - -
רוחמה אברהם-בלילא
המכתב הזה - - - להסכמות באישון לילה, עם שר התמ"ת.
היו"ר משה גפני
רוחמה, רוחמה.
רוחמה אברהם-בלילא
נו באמת, מה קורה. פתאום הם מגיעים להסכמה באישון לילה בין השרים, כאשר פה מנסים להתקשר אחד עם השני ולא מצליחים?
היו"ר משה גפני
האמת היא, בינינו לבין עצמנו, אני לא יכול לעצור אותה – זה היום של האופוזיציה.
רוחמה אברהם-בלילא
זה עוד לא היום של האופוזיציה.
היו"ר משה גפני
מכתב של שר בכיר בממשלה – שאני מאוד מכבד אותו ואני חושב שהוא שר מצוין – הוא שולח מכתב שיש בו שני סעיפים. אחד לגבי הנושא של הדיווח המקוון עם החשבונית – החוק שעבר כאן – בזמן שיש תשלום במזומן צריך לשלם את המע"מ; הדבר השני הוא כל הנושא של דחיית הדיון הזה, שלא לקיים אותו, ואם לקיים אותו, הוא מציע שזה יהיה ב-2014.
רוחמה אברהם-בלילא
יפה. אני בעד שר התמ"ת.
היו"ר משה גפני
מה יפה? אני לא מסכים לזה. אני נגד.
רוחמה אברהם-בלילא
למה?
היו"ר משה גפני
כי התברר לי שגם 2014 מגיע.
רוחמה אברהם-בלילא
אבל אתה רוצה לתקן את כל העוול הזה בתקלה נוספת.
היו"ר משה גפני
מה זה אני רוצה? לא עוול, אני רוצה לעשות חוק שיהיה קבוע. כמו שהתברר לי ש-2012 מגיע, יגיע גם 2014.
רוחמה אברהם-בלילא
אתה מאפשר דריסת רגל במקום שממילא - -
היו"ר משה גפני
לא מסכים.
רוחמה אברהם-בלילא
- - אם הוא היה במיליארדי שקלים, אני מבינה.
ערן יעקב
אני דיברתי עם שמחון - - -
היו"ר משה גפני
מה אתה מדבר עם שמחון, מישהו נתן לך רשות לדבר איתו?
ערן יעקב
לא, הוא דיבר איתי.
היו"ר משה גפני
אני קיבלתי את המכתב ומאוד השתוממתי, ובסדר, אני בעד פלורליזם בממשלה. בכלל, יש שר משפטים בממשלה שמדבר דבר אחד וראש ממשלה שאומר לי הפוך. הכול בסדר, אני בעד פלורליזם. אני איש נאור וליברלי.

כך כותב לי שר התמ"ת, ואני לא יכול להתעלם מהעניין הזה, אבל אני גם לא מקבל את המכתב שלו - אני נורא מצטער – הוא גם היה שר בממשלה כשהתקבלה ההחלטה באותו חוק הסדרים, עם הבעיה הזאת אנחנו נמצאים עכשיו. אני, גם עם שרים שהם חברים טובים שלי והם שרים רציניים, לא סומך עליהם. אני, בניגוד אליהם, מודה בכישלון.
אורי אריאל
אתה יכול לפרט את זה?
היו"ר משה גפני
אני יכול לפרט. היו שרים בממשלה, כשהתקבל חוק ההסדרים ההוא – שהובא לכאן לוועדה – אנחנו תיקנו אותו, אבל תיקנו אותו לא מספיק, ויצא חוק רע מאוד. יצא חוק רע מאוד משום שקיווינו ש-2012 יידחה לעוד כמה שנים, והתברר ש-2012 לא הולך להידחות.
אורי אריאל
זה בגלל שלא משתמשים בלוח העברי.
רוחמה אברהם-בלילא
זה כי אנחנו מחליטים. הרי אתה יודע שבידינו להחליט אם זה כן יוכל או לא יוכל. אתה המפתח, אנחנו, הוועדה הזאת קובעת את זה.
היו"ר משה גפני
אני לא מפתח, מה מפתח? אני עכשיו פה.
רוחמה אברהם-בלילא
לא משנה, אבל הוועדה הזו היא שיש לה הסמכות לקבוע, עם כל הכבוד לממשלה שהביאה את זה.
היו"ר משה גפני
בסדר, הוועדה היא לא כל יכול, הנה אנחנו רואים.
רוחמה אברהם-בלילא
עם כל הכבוד, הרי שנינו יודעים.
אורי אריאל
אם היית פועל לפי הלוח העברי, זה לא היה מגיע.
היו"ר משה גפני
נכון.
אורי אריאל
היינו מעברים, היינו עושים שנת שמיטה, משהו. אצלכם הדוסים זה הכול 2012, 2013.
היו"ר משה גפני
מה שכן, אני אמרתי לכם – הציונות הדתית עקפה אותנו מימין.
ניר בן אהרון
סליחה, אפשר להתייחס?
גאלב מג'אדלה
נעלם לנו מדי פעם, בסחף דעת, שאנחנו כנסת מחוקקת ואנחנו בהפרדת רשויות - -
היו"ר משה גפני
נכון.
גאלב מג'אדלה
- - בין הרשות המבצעת לבין הרשות המחוקקת. נראה לי שלפעמים אתה מתבלבל.
היו"ר משה גפני
לא מתבלבל. לא מתבלבל.
גאלב מג'אדלה
אנחנו אמונים כאן להוציא תחת ידינו חוקים - - -
היו"ר משה גפני
בסדר.
גאלב מג'אדלה
מה בסדר?
היו"ר משה גפני
אתה צודק, אז מה.
גאלב מג'אדלה
איזה חוקים, זאת השאלה.
היו"ר משה גפני
אנחנו העברנו את החוק הזה. העברנו אותו. אני הצבעתי בעדו – שתדעו כולם – אני הצבעתי בעד החוק הזה וגרמתי לנזק הגדול הזה.
גאלב מג'אדלה
מותר לך להודות בטעות.
היו"ר משה גפני
אני מודה.
ליה שמטוב
אנחנו יכולים היום לתקן?
היו"ר משה גפני
זה מה שאני רוצה, לכן אני רוצה את הדיון.
גאלב מג'אדלה
לכן אני אומר – חובתנו להוציא מתחת ידינו חוקים לטובת האזרח הישראלי. זה כתוב לך בנייר שאתה קורא, מה שאני אומר?
היו"ר משה גפני
כן.
גאלב מג'אדלה
יופי, מצוין. תודה רבה.
היו"ר משה גפני
מישהו רצה להתייחס?
ניר בן אהרון
ד"ר ניר בן אהרון, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד התמ"ת.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה להתייחס למכתב של שר התמ"ת?
ניר בן אהרון
כן. אפשר לראות גם בסעיף 1 במכתב של שר התמ"ת – שר התמ"ת מודע לבעיה שהחוק כפי שהוא כיום, יציב בפני עסקים קטנים ובינוניים וכן לנושא המע"מ על בסיס מזומן, והוא גם מודע לכך שמצד שני רשויות המס צריכות לעבוד וצריך לאפשר להן לעבוד את עבודתן.
מה ששר התמ"ת רוצה, הוא רוצה שאפשר יהיה להגיע לפשרה סבירה בין רשויות המס לבין הארגונים הכלכליים ובינינו, על משהו שהציבור יכול לעמוד בו. כפי שההצעה מנוסחת כיום, לציבור העסקים הקטנים יהיה קשה מאוד לעמוד בגזירה הזאת.

השר ביקש לדחות את הדיון בשבוע כיוון שהוא מעריך שעדיין אין פשרה, אבל אם פה בדיון הזה אפשר יהיה להגיע כבר לפשרה היום, יכול להיות שגם זה יתייתר.
היו"ר משה גפני
ביקשת להגיד משהו?
שי דותן
אני שוחחתי איתו.
היו"ר משה גפני
הבנתי, אז למה הוא שלח את המכתב?
ניר בן אהרון
הוא שלח את המכתב כי כשהוא ניסח אותו, עדיין לא היה ברור שאפשר יהיה להגיע לפשרה, ולכן הוא אמר – אנא דחו את הדיון.
איריס ויינברגר
אם אפשר להתייחס לשני נושאים. קודם כול, נושא המע"מ על בסיס מזומן לנותני השירותים. הנושא הזה עבר בכנסת, אני חוזרת שוב, בתיקון מספר 41, וברור שמה שעבר היה הקלה. התלונה של הארגונים המייצגים היא שההקלה אינה מספקת מאחר שהיא לא מיושמת.
רוחמה אברהם-בלילא
לא, היא גם לא ישימה. לא שהיא לא מספקת, היא לא ישימה.
היו"ר משה גפני
היא לא ישימה. היא לא מיושמת.
איריס ויינברגר
אני אומרת. מאחר שהיא לא מיושמת במקרים שבהם עוסק קטן מתנהל מול עוסק גדול מאוד.
היו"ר משה גפני
נכון.
איריס ויינברגר
ובאותם מקרים מול הבנקים, מול החברות הגדולות, יש בעיה ביישום. בדיון שהתקיים ביום חמישי - בראשות זאב פורת, סמנכ"ל אכיפה וגבייה, וערן והמייצגים שנמצאים כאן – סיכמנו, מאחר שמדובר בנושא שדורש בירור מול העוסקים הגדולים האלה, מול הבנקים, כי לבוא היום בקביעה שאסור להוציא חשבונית מס לפני המועד, זה לא נמצא בחוק בכלל. בחוק יש תיקון כלשהו למשהו.
רוחמה אברהם-בלילא
תיקון 46, 41 ואחרי כן 29.
איריס ויינברגר
זה לא נמצא פה בכלל, כל ההתייחסות לזה. מאחר שהדרישה היא שאנחנו נבוא ונאמר שאסור להוציא חשבונית מס לפני הזמן, ואנחנו עוד לא יודעים מה ההשלכות של זה ולמה בעצם העוסקים הגדולים כל כך עומדים על זה, וזה משהו שנכון לברר אותו וגם אנחנו כרשות מסים לא מעוניינים להתערב בהיבטים העסקיים האלה, מה שהצהרנו ביום חמישי זה שברבעון הראשון של 2012 – וסליחה שאני משתמשת בשנה הלועזית – אנחנו נקיים דיונים גם עם הבנקים, עם ה-CFO - שאפרופו ביום חמישי הביע התנגדות לתיקון, ה-CFO הוא הגוף המייצג של מנהלי הכספים – ולה"ב, לשכת יועצי המס, לשכת רואי חשבון, לשכת עורכי-הדין. נקיים שוב דיונים על הכול ונראה מהו התיקון הנכון שיקל על יישום המע"מ על בסיס מזומן.
אנחנו התחייבנו לקיים על כך דיונים ולהביא – ככל שבאמת נראה שדרוש – נביא את המסקנות שלנו בפני הוועדה, אולי זה הכי נכון.
אורי אריאל
תוך כמה זמן?
גאלב מג'אדלה
אדוני היושב-ראש, אני מציע, חברי אורי אריאל ואני מציעים – בין לדון עכשיו, עמדתך; לבין לדחות, עמדת חברתי חברת הכנסת רוחמה אברהם – לקבל את ההצעה שהוצעה לדחות את זה בשבוע כדי שנגיע לפשרה סבירה ונכונה ולא פשרה תחת לחץ בדיון כאן. כל פשרה שנעשה כאן תוך כדי דיון, לדעתי היא פשרה – לא שהיא לא ראויה – לא מושכלת.

לכן, ניתן שבוע לצדדים, ואנחנו אומרים את מילתנו – אנחנו לא רוצים לפגוע בעסקים הקטנים והבינוניים באופן ברור וחד, כוועדה – כי אלה 400,000 ויותר בתי עסק בישראל שחשובים לנו.
מה שמציעים ברשות המסים, יש להם שבוע – באופן מושכל, באופן ראוי – ואנחנו אומרים לשניהם, הם חייבים להגיע לפשרה הוגנת.
איריס ויינברגר
אם אפשר, עוד שתי נקודות משמעותיות.
גאלב מג'אדלה
לדעתי, אז הוועדה לא תעשה עוד פעם טעות ועוד פעם יוצא תחת ידינו דבר שנצטער עליו בעוד כמה חודשים. כפי שאומרים – במחשבה תחילה, והחיפזון מהשטן.
אורי אריאל
שים לב להצעה של המתונים, הרב גפני.
היו"ר משה גפני
אנחנו נמצאים עשרה ימים לפני סוף 2011 – אני מתנצל שאני משתמש בתאריך הלועזי.
גאלב מג'אדלה
זה בסדר.
היו"ר משה גפני
גאלב מסכים.
אורי אריאל
למניינם.
גאלב מג'אדלה
בסדר, אין לך ברירה.
היו"ר משה גפני
יש לי ברירה, אבל... יש עשרה ימים, שביניהם יש גם חנוכה.
פניה קירשנבאום
אחריהם חנוכה.
היו"ר משה גפני
לא, בתוך הימים האלה יש גם את חנוכה.
גאלב מג'אדלה
ברור, לוחות הזמנים צפופים.
היו"ר משה גפני
מאוד צפופים. עם כל הכבוד, אני ביקשתי בשבוע שעבר מנציגי הממשלה שיישבו עם הגופים שעוסקים בעניין הזה. לא נראה לי שהגיעו לאיזושהי פשרה.
גאלב מג'אדלה
אני אתקן את ההצעה שלי. אנחנו עכשיו ביום שלישי. ביום שני הבא – זה לא שבוע - זה ארבעה ימים.
ניר בן אהרון
אפשר לייתר את הדיון הזה? אני אגיד למה.
היו"ר משה גפני
לא. הדיון מעניין, אל תייתר אותו. את הדיונים הלא מיותרים תעשו בממשלה, לא לשלוח לי מכתבים. תנו לנו לעשות את הדיונים, שמתחת ידינו ייצא דבר מתוקן, אצלכם יש תקלות כל הזמן.

על כל פנים, יש פה חוק – כשהחוק הוא גדול - אני רוצה להשלים את החוק הזה לפני סוף דצמבר 2012, או לפצל אותו, לעשות הליך ביניים, בהסכמה.
גאלב מג'אדלה
מה זאת אומרת?
היו"ר משה גפני
זאת אומרת לפחות לדחות את העניין הזה, שזה לא ייכנס – הרי יש לנו אפשרות, אנחנו יכולים להגיע להסכמה לדחות את זה בעוד חודש, בעוד חודשיים. אפשר להגיע להסכמה, אבל אי-אפשר להגיע לשום דבר בלי שמתחילים את הדיון בחוק.
גאלב מג'אדלה
בסדר.
היו"ר משה גפני
בהתחלה – כשקיבלתי את החוק, ראיתי אותו במליאה, לא הבנתי על מה מדובר. הצביעו עליו, אני לא הצבעתי.
גאלב מג'אדלה
קשה לי להאמין לך.
רוחמה אברהם-בלילא
הנה אתה מסביר את הסיטואציה שקורית בדרך כלל כאשר יש רפורמות - - -
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא. אתם התחלתם להיסחף.
רוחמה אברהם-בלילא
בין לבין גם בחוק ההסדרים, וכשזה מגיע גם לכדי יישום וגם לראות מה קורה בפועל, אנחנו מבינים שאי-אפשר בכלל לגשת - - -
היו"ר משה גפני
רבנית רוחמה, רגע, אל תיסחפו עם העניין. במאזן, מה שוועדת הכספים עשתה בתקופה הזאת – ההצלחות היו יותר מהכישלונות.
רוחמה אברהם-בלילא
אין ספק. אני לא מלינה על זה, ההיפך.
ערן יעקב
גם זו היתה הצלחה.
היו"ר משה גפני
בסדר, אנחנו קוראים לזה כישלון. אני, על כל פנים, קורא לזה כישלון.
רוחמה אברהם-בלילא
מזל שיש את הוועדה הזאת.
היו"ר משה גפני
לקבל אתמול למעלה מ-200 מיילים - מכל מיני גופים, מכל מיני אישים, מכל מיני אנשים, גדולים וקטנים, לא מתוזמן – אני לא זוכר מקרה כזה. אתה יודע מה, אפילו אחד לא קיבלתי.
אני קורא את המצב הזה. לפי החוק שאתם הבאתם ואנחנו אישרנו, בעוד 18 יום בעל קיוסק עם 50 שקלים צריך דיווח מקוון. זה הצלחה? מלכ"ר – כשהממשלה לא עושה את מה שהיא צריכה לעשות, המלכ"ר עושה את זה בהתנדבות – צריך לתת לכם דיווח מקוון. זה הצלחה?

זה כישלון שלי, ואני הולך לתקן אותו, אז אל תקרא לזה הצלחה. זה לא הצלחה, זה כישלון. היה אסור לתת לזה לעבור. כמה מקרים כאלה קרו בוועדת הכספים? לפי דעתי אפשר למנות אותם על כף יד אחת, וחלקם נעשו במכוון. הסכמנו בגלל פשרות על דברים אחרים.
את זה צריך לתקן. זה כתם על החברה.
גאלב מג'אדלה
מאה אחוז.
אורי אריאל
נו...
היו"ר משה גפני
זהו. אז בואו נתחיל את הדיון.
איריס ויינברגר
הזכרת את נושא המלכ"רים. לעניין המלכ"רים, הקשבנו למה שנאמר בוועדה ואנחנו מציעים להפוך את המחזור של ה-20 מיליון כהוראה קבועה בסעיף הקבוע בחוק, זאת אומרת גם ב-2014, גם ב-2015 ואילך, מלכ"רים שמחזורם נמוך מ-20 מיליון שקלים לא יצטרכו לדווח, וזה אומר הותרת המצב הקיים היום על כנו. לא תהיה התקדמות. זה מבחינת המלכ"רים.
היו"ר משה גפני
בשביל מה את מציעה את זה עכשיו? בואי נתחיל בחוק.
איריס ויינברגר
מבחינת החוק, סעיף-סעיף. אני רק אומרת למה הגענו כמסקנות.
היו"ר משה גפני
מלכ"רים יהיו פטורים מדיווח מקוון, נקודה. זו תהיה התוצאה.
זאב פורת
לא מלכ"רים. תוספת של מלכ"רים.
איריס ויינברגר
ה-20 מיליון. 20 מיליון, הם מדווחים היום.
היו"ר משה גפני
מלכ"רים צריכים לצאת מהחוק הזה.
זאב פורת
לא. 20 מיליון שקל ומעלה? כמו היום. משרדי ממשלה צריכים להיות פטורים? רשויות מקומיות צריכות להיות פטורות?
היו"ר משה גפני
אוקיי, אז בואו נדבר סעיף-סעיף. למה שנדבר בסיסמאות?
עופר מנירב
סליחה, כבוד היושב-ראש, בישיבה הקודמת הבטחת לי שאני אוכל לדבר.
היו"ר משה גפני
רשות הדיבור לך, בבקשה, עופר מנירב, אבל אתה יודע לאיזה כיוון אנחנו הולכים. שמעת מה אמרה רוחמה אברהם, מה אמרו כל חברי הוועדה, מה אני אמרתי ומה רשות המסים גם אומרת.
עופר מנירב
אני יודע. אני מוריד את הכובע בפניכם, ואני יותר מאשר מסכים עם מה שאתם אומרים, אני רוצה כמה נקודות לתת לכם, שמשום מה רשות המסים לא יודעת אותן ולא יכולה לתת לכם, ואני אנסה לעזור.

הלוא החוק הזה נולד, כבודו וחברים נכבדים, בגלל שאמרו לכם שיגבו שישה מיליארד שקל.
רוחמה אברהם-בלילא
חמישה.
עופר מנירב
שישה מיליארד שקל כל שנה מהחשבוניות המקוונות. אמרנו אז – לא היו דברים מעולם, אמרנו שזה מאות מיליונים, שגם זה הרבה. אמרו לנו לא נכון אבל הצליחו לשכנע אתכם, בדיוק כמו שהצליחו לשכנע אתכם על ביטוח לאומי, להעלות לפי-10 ואחרי שלוש שנים באו ואמרו בדיוק את מה שאנחנו אמרנו, והחזירו בחזרה.
מה שקורה, היום יש בין 40,000 ל-45,000 עוסקים שמדווחים, מגיע ל-85% מהיקף העסקאות. מה שלא אומרים לכם, שמתוך אלה שצריכים לדווח היום, 20% לא מדווחים עדיין. גם אלה שכבר צריכים לדווח והחוק חל עליהם, רשות המסים בינתיים עוד לא דואגת שהם ידווחו.
ערן יעקב
10%, למען הדיוק.
עופר מנירב
אתם אמרתם 20%, אז שיניתם את דעתכם? אתם אמרתם לי 20%.
ערן יעקב
אז 10%.
קריאה
גם 10% לא בטל בשישים.
עופר מנירב
אומרים לנו שיוסיפו עכשיו כ-65,000 עוסקים, וזה ייתן עוד 3% עד 4%. אמרו לנו בהתחלה 5%, ביום חמישי בדיון זה ירד ל- 3%, 4%. בסך הכול בשביל להגיע לעוד 3%, 4%, הולכים להטיל על 65,000 עוסקים נטל כבד מנשוא.

במערכת היום יש חצי מיליארד חשבוניות. אני צודק?
זאב פורת
407 מיליון.
עופר מנירב
יש היום במערכת כבר 407 מיליון חשבוניות. יש פה כר עבודה לפעולה לרשות המסים לשנים, אין להם מי שיעשה את זה, אבל יש להם כבר חומר היום בתוך המערכת לשנים.

ישבתי עם פקיד שומה – וזה סיפור אמיתי מיום ראשון – סיפר לי שאצלו במשרד תפס עסק על 10 מיליון שקל חשבוניות פיקטיביות, בלי הדיווח המקוון. 10 מיליון שקל. אמר לאותו נישום: תביא את מי שנתן לך את החשבוניות; אמר אין בעיה, אני אביא אותו, והביא אותו. הביא את אותו אחד שנתן את החשבוניות הפיקטיביות. ישבו שניהם – יש שם גם מייצג שמעורב, לא חשוב כרגע מי המייצג – אמר להם: חבר'ה, בבקשה. התקשר לחקירות של מס הכנסה ומע"מ – בואו, יש לנו מקרה חקירות. מה היתה התשובה? 10 מיליון אנחנו לא מטפלים, תגמרו את זה באזרחי, אין לנו כוח לטפל ב-10 מיליון בפלילי. אמר שאני יכול לצטט אותו בלי השם שלו, אז אני מצטט מה אמר לי פקיד שומה.

המערכת היום בסך הכול מגיעה לבדיקה של 2.5% בשנה של התיקים. 2.5% בשנה של התיקים. חוליות במס הכנסה ומע"מ, לפעמים כשצריך עוד חמישה עובדים ורכז – יש רק רכז, אין בכלל עובדים. אין מי שיעשה את העבודה.
כל התפוקה של מס הכנסה, בגלל ביקורות, היא בין שלושה לארבעה מיליארד בשנה – כל התפוקה- אבל אמרו לכם שרק מחשבוניות פיקטיביות שישה מיליארד, כאשר כל התפוקה של כל המערכת היא בין שלושה לארבעה מיליארד.

בישיבה הקודמת סיפרו לנו שהיום כבר גובים מאות מיליונים. שאל אחד החברים – שאני לא מכיר – מה זה מאות מיליונים, 200–300, או 800? אמר נציג האגף, בלי שמות: 800 מיליון. אז אני אומר לכם, חברים: זה לא 800 וזה גם לא 300, ומטעים אתכם לצערי, שכן אני אומר לכם מאינפורמציה פנימית שקיבלתי – בגבייה בפועל, גם 100 מיליון לא גובים היום, ושיעמוד פה מישהו מרשות המסים ויצהיר לנו שגבו בפועל, בתוספת חשבוניות פיקטיביות, גבו כסף מעל 100 מיליון. שיבוא מישהו ויצהיר על כך בשבועה, אני רוצה לראות. שיקום מישהו מרשות המסים, יצהיר בשבועה.
היו"ר משה גפני
מה שבועה, איזה שבועה הגעת פתאום?
ערן יעקב
אני חושב שיש גבול. יש גבול.
עופר מנירב
אז יגידו: אוקיי, הוצאנו שומות אבל אנחנו לא יכולים לגבות, אז מה עשינו.
ערן יעקב
יש גבול כבר.
ציון פיניאן
למה? אם זה לא 800, איך יכול להיות 300?
עופר מנירב
את האינפורמציה הזאת קיבלתי מבכיר מאוד ברשות המסים, שאישר לי את הנתונים האלה.
היו"ר משה גפני
ערן, אני אאפשר לכם להשיב.
רוחמה אברהם-בלילא
יש פער שהוא גדול.
עופר מנירב
כבודו, את הנתון הזה קיבלתי מבכיר מאוד ברשות המסים, שאפילו נמצא פה היום, כאשר הוא אמר - - -
היו"ר משה גפני
אתה מתכוון אלי?...
עופר מנירב
לא. אתה יכול להשתמש בנתונים, אבל אל תצטט שאני אמרתי. ניסיתי לקבל נתונים באופן רשמי.
היו"ר משה גפני
ראיתי, כן.
עופר מנירב
פניתי, ביקשתי, התחננתי – כל מה שצריך – לא קיבלתי, גם למבקר המדינה, אולי אני אקבל. למה שלא יתנו לי? משום שמפחדים לתת את הנתונים. יתנו את הנתונים, יראו שהמלך הוא עירום, וסתם העבירו חוק שלא נותן.
היו"ר משה גפני
עופר, תתכנס לסיכום.
עופר מנירב
אני מקצר מאוד, אדוני. עלות תועלת – הראיתי בנייר שחילקתי שלדעתי, העלות להערכתנו היא 1.4 מיליארד קבועה כל שנה, ו-400 מיליון חד-פעמית. הביאו נציג רשות המסים שהצהיר פה בתשובה לחבר כנסת שפנה אליו – פנה אליו זבולון אורלב – והוא אמר לו: העלות היא אפס.

אמרו רשמית פה לוועדה שהעלות היא אפס, אבל מה? כשאנחנו נפגשנו ביום חמישי עם נציגי רשות המסים בעקבות ההצעה של אדוני, רשות המסים פתאום אמרה שזו עלות של המשק של 250 מיליון – לא כמו שאנחנו אמרנו, אבל עלות של 250 מיליון. אז בישיבה שלנו אומרים לנו שלפי החישובים שלהם - - -
זאב פורת
סליחה. למה פתאום? הדברים נאמרו כאן לזבולון אורלב על-ידי, שהעלות היא סדר גודל של 320 שקלים לחודש לעוסק, 4,000 שקלים לשנה, במכפלה של 60,000 הגענו לרבע מיליארד שקל, 250 מיליון שקלים. כאן הדברים נאמרו, לא אמרנו שאין עלויות. צריך להיות אוויל להגיד שאין עלויות.
עופר מנירב
זאב, אמר נציג שלכם שהעלות היא אפס.
זאב פורת
אמר, ותיקנתי אותו, בסדר? אני כאן תיקנתי אותו, אז בוא...
עופר מנירב
יש לנו תופעה, לצערי – ואני אומר עכשיו באמת, לצערי, כאזרח המדינה - - -
רוחמה אברהם-בלילא
נאמר שהעלויות הן כמעט אפס, ובמקסימום הן 300 שקלים.
עופר מנירב
יהיה תמליל של הישיבה ונוכל לראות מה נאמר, מה הבעיה. באמת כואב לי.
זאב פורת
320 שקל לחודש. נכון.
רוחמה אברהם-בלילא
אבל הם טוענים שזה לא נכון.
זאב פורת
נכון, 320 שקל לחודש.
רוחמה אברהם-בלילא
אבל הם מיישמים את זה בפועל, אתה יודע.
זאב פורת
הם לא מיישמים.
רוחמה אברהם-בלילא
למה אתה אומר את זה?
זאב פורת
אני לא בא עם נתונים שאני בודה. אני יושב עם המייצגים המובילים בקטע הזה, כשהם יושבים איתי ומספרים לי מה העלויות בפועל.
רוחמה אברהם-בלילא
יש אחד מהנציגים שהוא - - -
עופר מנירב
אתה מדבר על כך שאפשר לעשות את זה חד-צידי, זאב.
זאב פורת
לא עופר ולא אף אחד אחר האשים אותי בבידוי.
רוחמה אברהם-בלילא
אנחנו לא מאשימים. זה לא האשמה, זה לא בית-משפט.
זאב פורת
סליחה, גם עופר מכיר אותי יותר מדי שנים מכדי לדעת – כשאני אומר מספרים, המספרים מהימנים לחלוטין, אני לא יושב וממציא מספרים מהאוויר, ואני תיכף אגיב גם לדברים של עופר.
עופר מנירב
תנו לי רק להשלים.
היו"ר משה גפני
בבקשה, תנו לו להשלים, ותגיבו.
עופר מנירב
זאב, הטעות שלך שאתה יוצא מתוך הנחה שאפשר להמשיך לעשות את זה חד-צידי, ולכך אלה הנתונים שלך, ואני אומר לך שמי שימשיך את זה חד-צידי וידווח ככה, לוקח סיכון גדול.
היו"ר משה גפני
אבל, עופר, אתה לא מנהל איתו דיאלוג. תשלים את הדברים שלך.
עופר מנירב
אני אגיד לך, אדוני, באותה ישיבה שהיתה לנו ביום חמישי – וזאב מודע לכך – ישבתי עם בכיר אחר ברשות המסים, שהסביר לי שבהנהלת חשבונות חד-צידית יש נתונים על הבנק ויודעים את כל הנתונים של הבנק, ויש דו-צידי ויש את הכול. היינו צריכים לבוא לזאב, עם אותו בכיר ברשות המסים, כדי שזאב יסביר לו שהוא טועה ואין בנק. זה נכון, זאב, מה שאני אומר עכשיו?
היו"ר משה גפני
לא. אתה לא שואל אותו.
עופר מנירב
סליחה. מה שכואב לי, כבודו, שאתם מקבלים פה החלטות על-פי נתונים לא מדויקים. אני לא אומר שמטעים אתכם בכוונה, אני לא אומר שום דבר, אבל הנתונים על הבסיס שאתם מקבלים הם לא נכונים.

ואני הכנתי הצעת חוק, כבודו, אני מוכן לתת את זה לכל אחד מכם, שתחייב עובד ציבור שנותן נתונים, לתת נתוני אמת. אין את זה היום בחוק הכנסת. יש פה הצעה, אני אעביר לכם, להעביר הצעה כזאת אחת ולתמיד, שמי שיבוא לפה וייתן נתונים ידע שהוא חייב לתת נתוני אמת. דבר אלמנטרי.
ליה שמטוב
זה כולל גם ראשי ערים?
עופר מנירב
כל הזמן מקבלים נתונים שהם לא אמת.
זאב פורת
סליחה, זה נדמה שזה לא כך? אני לא מבין.
היו"ר משה גפני
זו הצעת חוק דווקא מעניינת. וגם הגופים המייצגים יצטרכו להגיד אמת.
איריס ויינברגר
נדמה לי שחוק העונשין כבר הסדיר את זה.
היו"ר משה גפני
כן, כן.
עופר מנירב
לא מסדיר את זה. לא מסדיר, בדקנו ולא מסדיר.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. התורה אומרת: מדבר שקר תרחק.
עופר מנירב
אני לא נכנס לסעיפי החוק משום שאם ניכנס לסעיפי החוק תראו שעל-פי הצעת החוק עכשיו, כבר לא משווים. אין בכלל אפשרות בדיקה בין הדיווח הרגיל למקוון משום שרוצים לכלול בדיווח המקוון דברים שלא חלים בדיווח הרגיל – כמו חשבוניות עסקה, חשבוניות שלא מותרות בניכוי – והכול, כך שההצלבה שהיום עוד יש להם, לא תהיה מחר.
מה שאני מציע וגם הצעתי בישיבה – ולפי מה שאני מבין היום לא קיבלו. בישיבה שהיתה לנו ביום חמישי הבטיחו לנו שביום ראשון אחר הצהרים יחזרו אלינו ויגידו מה דעתם לגבי ההצעה. אז יום ראשון אחר הצהרים עבר, יום שני כולו עבר, וחמש דקות לפני הישיבה באו ואמרו לנו – אנחנו מוכנים על מיליון וחצי ובהצעות כאלה – חמש דקות לפני הישיבה. אז זה נקרא לשבת באמת ולדון ולהתייחס לעניין.
אז מה שאני מציע, כבודו, לסיכום – אני מציע שנעצור את המהלך, למה שהגענו. יש היום 85% מהעוסקים, מהעסקאות, שנמצאים בפנים. יש להם נתונים של 407 מיליון חשבוניות שיכולים לעבוד איתם. יעבדו, ינצלו את כל הנתונים, יחליטו מחר - - -
היו"ר משה גפני
אוקיי.
עופר מנירב
שנייה, כבודו, אני מסיים.
היו"ר משה גפני
לא. בסדר, נו תגיד. יש 85% שנמצאים בפנים. מה שעכשיו הולך להתווסף זה עוד 3%, 4%, שהם הקטנים יותר.
עופר מנירב
נכון. רק קטנים, בוודאי.
היו"ר משה גפני
רק קטנים, בסדר, זה ברור. מה נאמר בישיבה הקודמת או מה אומרים בישיבה – האם מותר להגיד אמת או צריך להגיד שקר – לא רלוונטי כל הדברים האלה. השאלה רק אם הנתון הזה נכון – האם הדיון שלנו עכשיו הוא על 3%, 4% קטנים.
עופר מנירב
כן, חד-משמעית, זה הנתון.
היו"ר משה גפני
מה חד-משמעית, זה אתה אומר.
עופר מנירב
הם אומרים. אני אומר מה שהם אומרים.
היו"ר משה גפני
אבל הם פה, למה אתה צריך לדבר בשמם?
עופר מנירב
בבקשה. תודה, אדוני.
היו"ר משה גפני
זה משנה את כל הדיון.
שמואל חרסט
- - -
היו"ר משה גפני
לא, אתה דיברת בפעם הקודמת.
שמואל חרסט
לא, לא זכיתי. הייתי הבא בתור.
היו"ר משה גפני
אז אחרי הממשלה.
שמואל חרסט
בכבוד.
היו"ר משה גפני
אז למה אמרתי רק עופר מנירב?
שמואל חרסט
לא, אמרת שהוא יהיה ראשון.
היו"ר משה גפני
מי משיב? זאב, אתה משיב? הדבר הכי חשוב מבחינתי – אל תגיד שקר, אמת. הצעת החוק של עופר מנירב – הוא הולך בפריימריז עכשיו להתמודד בבחירות לכנסת, הוא יגיע לכנסת, הוא כבר לא יציע את החוק הזה משום שחברי הכנסת גם כן יש להם בעיה.
רוחמה אברהם-בלילא
באיזה רשימה?
היו"ר משה גפני
לא יודע. יש להם גם בעיה עם חוק כזה, אז שחברי הכנסת יתחילו גם לדבר אמת – בסדר, זה לא סיפור פשוט. נשאיר את העניין הזה.
אני רוצה לדעת האם זה נכון ש-85% היום נמצאים בחוק, האם המצב הוא שכל התהליך שאתם עושים עכשיו הוא על 3%, 4%, של עוסקים קטנים יותר. זה הנתון הכי חשוב, וזה משנה את תמונת המצב.
זאב פורת
אני רוצה להתחיל במילה אחת – חברת הכנסת רוחמה אברהם עוד אמרה לנו, כתוצאה מפליטת פה, שאנחנו הולכים להיפגש איתם שלא בלב שלם ונקי. מסתבר שאני הגעתי לאותה ישיבה פתוח לחלוטין, כפי שהבטחתי כאן, וכל הלשכות כולן סירבו בכלל לשמוע כשעופר הצהיר – ועופר חבר שלי – אמר: זאב, אני אפילו לא מוכן להציע לך פשרה. אין. כלום, כלום. ישבתי איתם שלוש שעות או שעתיים וחצי. לא היו מוכנים בכלל לדבר על כלום.
ערן יעקב
לפי בקשת הוועדה.
זאב פורת
הכול או כלום לא, אדון פורת. למרות הכול, אמרתי להם – חבר'ה, אתם יודעים מה, אני אחזור הביתה, אני לא משיב לכם בשלילה. למרות הכול, נקיים דיון בבית. קיימנו דיון רציני מאוד.

זה נכון שאני הבטחתי להם ביום ראשון תשובה לגבי ההחלטות שאנחנו נקבל. מטעמים טקטיים החלטתי להביא את הנתונים שלי לידיעת היושב-ראש כי לא חשבתי שראוי, אבל זה סיפור נפרד. הדברים יעלו כאן. זה לגבי הפשרות שאני הצעתי.
לגוף הנתונים של עופר מנירב. זה נכון ש-42–43 אלף העוסקים שמדווחים כיום, מחזור החשבוניות המדווחות משקף כ-85% מסך העסקאות במשק. זה נכון.
עופר מנירב
זאב, היושב-ראש לא שומע.
רוחמה אברהם-בלילא
חבל שאתה לא שומע את זה, אדוני היושב-ראש.
זאב פורת
זה נכון שאותם 42,000 עוסקים הגדולים במשק מדווחים על מחזור סך כול העסקאות של כ-85% מסך היקף העסקאות במשק. זה נכון.
זה לא רק העוסקים, אני כולל כאן גם את משרדי הממשלה, את המלכ"רים, את האוניברסיטאות, את הרשויות המקומיות – את כלל קהל המדווחים, ציבור המדווחים ליתר דיוק.

אין לנו צל של ספק, והנתונים האלה – היה לנו שיג ושיח ביום חמישי, שכיום יש לנו 22 מיליארד שקלים מס תשומות שלא מדווח על-ידי אותם קטנים, כלומר נכון להיום, 22 מיליארד שקוזזו על-ידי הגדולים – כשאנחנו אומרים המדווחים אין לנו שום אינדיקציה לגבי המוציאים שלהם כי המוציאים לא חייבים בדיווח. אותם מוציאים קטנים, שאנחנו קוראים להם קטנים, לא חייבים בדיווח. אנחנו לא מדברים גם על העסקאות בינם לבין עצמם. בינם לבין עצמם, כלומר אותם 85% בעסקאות בינם לבין עצמם או בינם לבין הציבור, עליהם אנחנו לא מדברים בכלל. כשבועז סופר בזמנו דיבר על שישה - - -
היו"ר משה גפני
על מה אנחנו מדברים עכשיו? על כמה אחוזים?
זאב פורת
ברור היה לנו שלהטיל היום על כלל הציבור זו גזירה שהציבור לא יעמוד בה, וגם אנחנו – לא בגלל שאנחנו רוצים להיות נחמדים עם הציבור ואנחנו רוצים להיות נכבדים עם עצמנו - קשה יהיה לנו להתמודד עם מסה כזו אדירה, להתחיל לטפל, לא לקלוט אלא לטפל טיפול אמיתי במסה כזאת גדולה.
היו"ר משה גפני
אז על כמה אנחנו מדברים עכשיו?
זאב פורת
אנחנו דיברנו על תוספת של 71,000 עוסקים ב-1 בינואר 2012.
היו"ר משה גפני
כמה אחוזים?
זאב פורת
סדר גודל באוכלוסייה הזאת של 5%, כשדיברתי על ה-72,000, כשהקטנתי. כתוצאה מהשיג ושיח עשינו חושבים פעם נוספת מבחינת עלות-תועלת, והיו לנו ויכוחים ביום חמישי בוועדה מה העלות-תועלת- כן, לא, פחות או יותר – ובאתי והחלטתי ללכת לכיוון הלשכות, לכיוון העלות-תועלת שלהם. באתי ואמרתי: זאב, לך לכיוון של המחצית, מה אתה מזדרז, יהודה טלמון ביקש ממך פעם שעברה להתקדם בהדרגה, בוא תתקדם בהדרגה. תלך ותוכיח להם שאתה מסוגל בהדרגה, בכל אופן במתווה מסוים שיתחיל לצרף יותר ויותר עוסקים למשק.
כפי שאמרתי לך כאן ואני אומר כאן בצורה הכי ברורה – אנחנו רצינו לצרף 71,000 עוסקים. בשלב ראשון הסכמתי לוותר על החברות – מחצי מיליון עד מיליון – 18,000 חברות, הסכמתי ואמרתי לך את הדברים האלה.

היום, כמוצא של פשרה, כדי למנוע כאן את כל החיכוכים האלה, הצעתי לפצל את האוכלוסייה הנותרת, את ה-50,000 לפצל לשנתיים - את האוכלוסייה ממיליון וחצי שקל ומעלה, האוכלוסייה הזאת חייבת בדיווח חד-חודשי, מדובר על 31,000 עוסקים. היא תיכנס לתחולת הדיווח ב-1 בינואר 2012.
יתרת 20,500 או 21,000 או 20,000 – בין מיליון למיליון וחצי – תידחה ל-1 בינואר 2013. יתרת החצי מיליון תיכנס, כמו שאר עם ישראל, אם בכלל, ב-1 בינואר 2014, כפי שהחוק היום קובע.

לצרף היום 31,000 עוסקים ולבוא ולטעון טענות – כל מיני סיפורים – זה אפילו מגוחך. ברור לי שהתועלת היא תועלת אדירה, אדירה למשק – ואני לא מתבדח.
רוחמה אברהם-בלילא
באיזה מונחים היא אדירה למשק?
זאב פורת
מה שקורה כאן, כשדיברנו על הסכומים לא דיברנו על הסכומים בהכרח שייחשפו כתוצאה מהחשבוניות הפיקטיביות, כי מרבית עם ישראל זה עם נבון וחכם – ואני הייתי מנהל מחלקת החקירות בעברי – זה אלה שכתוצאה מכך שהם יושבים על הגדר, והיום יש להם חשש שבדיווח המקוון ייחשפו, לא משתמשים גם בחשבוניות הפיקטיביות, ואנחנו יודעים שאלה למעשה הרוב.

יש כאן אינסוף דברים. כולנו תחת סיסמה של חשבוניות פיקטיביות. חשפנו סכומי עתק של קיזוז כפול. האדון פורת קיזז את התשומה בפברואר וקיזז אותה במרס פעם נוספת. זה לא תשומה פיקטיבית, זה תשומה כפולה. זה טעויות אינספור. אני לא רוצה לומר שזה במזיד.

התרומה למשק היא עצומה. אני יכול לשבת ולפרט לכם מכאן עד הודעה חדשה. אני לא מבין את הפחד הקמאי.
היו"ר משה גפני
למה התרומה היא עצומה?
זאב פורת
נכון לרגע זה, הרי הדיווח למע"מ מושתת על דיווח עצמי.
היו"ר משה גפני
מה שאמרת בישיבה הקודמת.
זאב פורת
אין שום פיקוח. אני חושב שהעוסק ההגון והישר צריך למחוא לנו כפיים.
היו"ר משה גפני
הוא לא מוחא כפיים, מה לעשות. צריך להחליף את העם.
זאב פורת
אני אסביר למה. אני חושב שאני מאפשר לו להתחרות.
היו"ר משה גפני
לא, הם צודקים, אבל התפקיד שלנו הוא תפקיד שונה.
זאב פורת
חבר הכנסת גפני, אני מאפשר לו להתחרות בשוק נקי יותר.
היו"ר משה גפני
בסדר. אמרתם את זה בישיבה הקודמת ואני רוצה להזכיר לך מה אמרתי. אמרתי – זה נכון שמבחינתכם כרשות מסים זה הדבר האידיאלי. אם הייתם יכולים להגיע לכוח-אדם ברשות המסים ולהגיע למצב שעד העוסק האחרון יהיה לכם דיווח מקוון ותדעו באופן זמין בדיוק מה כל אחד עושה – בדיוק, עד הפרט האחרון – מבחינתכם זה הטוב ביותר. גם תגבו הכי הרבה מס אפשרי, לא תוכלו להתמודד עם הכרישים הגדולים משום שגם אז הם יכולים לעבוד עליכם, והם עושים את זה, ואין לכם יכולת להתמודד – גם אם הייתם במצב האידיאלי.
זאב פורת
אתם זה עם ישראל, אתם זה לא אנחנו.
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא.
זאב פורת
אתם זה עם ישראל. זה לא אנחנו.
היו"ר משה גפני
יש איזו אפשרות שאני אדבר בוועדה הזאת או שאין אפשרות? אם לא, אני אבוא לדבר ברשות המסים, אז שם יתנו לי לדבר.
זאב פורת
גם את זה אתה עושה בהצלחה.
היו"ר משה גפני
נכון, נכון, אבל שם נותנים לי לדבר. אבל, השאלה איזו מדינה אנחנו רוצים לחיות בה. האם אנחנו רוצים לחיות במדינה שבה גם העוסק הקטן והפשוט, שאין לו יכולת להתמודד כלכלית היום משום שיש לו תחרות בלתי הוגנת – גם הממשלה לא עושה לו את החיים קלים, גם הוא צריך להתמודד עם השוק העולמי כשמגיעים ממקומות אחרים סחורות ועובדים שהם במחירים שהוא לא יכול להתמודד איתם, וגם עכשיו הוא יתחיל להוציא הוצאות ולדווח לכם – לכם, הכוונה לרשות המסים. אנחנו הכנסת.
ערן יעקב
למדינת ישראל.
היו"ר משה גפני
כל הזמן אנחנו מדברים על עם ישראל. כל הזמן. הריני מוסר מודעה.
רוחמה אברהם-בלילא
גם אתה זה עם ישראל, לא יעזור לך. חבל שאנחנו נכנסים לאינטונציה כזאת.
היו"ר משה גפני
בדיוק. אני מחכה ליום – מכיוון שאתה מוכשר - - -
יצחק וקנין
חבל שלא היית בוועדת הכלכלה, לא היית אומר מה שאתה אומר עכשיו.
היו"ר משה גפני
למה?
יצחק וקנין
אני אומר לך, יצאתי משם בכעס בגלל שיש שני מגזרים שצריך לחסל אותם במדינת ישראל – זה החרדים והערבים.
היו"ר משה גפני
באמת? הם צודקים. ועדת כלכלה היא ועדה טובה.
יצחק וקנין
סטס – איזו חוצפה כזאת, עוד לא ראיתי – שר במדינת ישראל.
היו"ר משה גפני
אבל הוא צודק...
יצחק וקנין
בושה וחרפה מה שהוא אמר.
היו"ר משה גפני
אבל לא מתאים לו.
פניה קירשנבאום
הוא אמר דברים מאוד יפים. הוא אמר שהטבות דיור צריכות להיות לפי רמת ההשתכרות ולא לפי רמת ההכנסה. זה כל מה שהוא אמר.
גאלב מג'אדלה
תתנו לערבים לעבוד, תהיה להם רמת הכנסה. ערבי לא עובד. 40,000 אקדמאים. תקשיב, היושב-ראש – 13,427 מורים ערבים וערביות מחזיקים ביד B.Ed אחרי ארבע שנות לימוד – יושבים בבית כי אין שעות לימוד. 14,722 יושבים בבית שבע שנים, שמונה שנים, תשע שנים, מובטלים – אחרי שלמדו במכללה להכשרת מורים ארבע שנים.
היו"ר משה גפני
אז החוק שהם מדברים עליו לא חל עליהם.
גאלב מג'אדלה
ארבע שנים, B.Ed ביד, מחנכים בישראל. אדם לומד ארבע שנים, יושב בבית עם תעודה – מורה בכיר מוסמך.
ליה שמטוב
וכמה מורים לא ערבים יושבים בבית?
גאלב מג'אדלה
רע מאוד.
ליה שמטוב
זה אותו דבר. זה אותו דבר בכל המגזרים. מכולם מבקשים ניסיון. איזה ניסיון יכול להיות לבן-אדם שסיים את הלימודים? אז מה, הבת שלי – היא לא ערבייה – היא גם שלחה קורות חיים, לאן היא לא שלחה, אבל היא גרה בצפון, בצפון אין עבודה, היא לא רוצה לעבור למרכז, אז היא חיכתה הרבה זמן.
גאלב מג'אדלה
רע מאוד. ברגע שיקבלו אותה לעבודה, המשמעות היא צמיחה. הם יקבלו יותר כסף, לרשות המסים יהיה יותר כסף ברגע שיקבלו את הבת שלך לעבודה – כי היא תלך לסופר לקנות, אתם לא מבינים את זה? ככל שיש במעגל העבודה אנשים - - -
היו"ר משה גפני
מה נושא הדיון?
גאלב מג'אדלה
נושא הדיון זה מה שקורה עם העם שלנו.
היו"ר משה גפני
האמת היא – מה שיותר טוב אצלכם, גאלב - - -
גאלב מג'אדלה
אנחנו רוצים לעבוד, אתם לא רוצים. זה ההבדל. אנחנו עומדים בפתח עם תואר אקדמאי ביד, לעבוד.
היו"ר משה גפני
נכון, אבל - - -
גאלב מג'אדלה
אתם לומדים תורה ומקבלים כסף. אנחנו מתפללים חמש פעמים ביום ולא מקבלים שקל. אתם רואים מה ההבדל?
קריאות
- - -
רוחמה אברהם-בלילא
אני חושבת שאנחנו סוטים פה. אלה דברים חשובים, מה שאתה אומר, אבל יש פה נושא שהוא מאוד חשוב.
היו"ר משה גפני
חזרנו לעניין. שתדע, גאלב, רק רציתי להגיד לך שאני מקנא בכם. אתם במצב יותר טוב מאתנו, למה?
גאלב מג'אדלה
נכון, אני מודה.
היו"ר משה גפני
החוקים אומרים שצריך לעשות לכם העדפה מתקנת. צריך לקבל אתכם לעבודה ברשות המסים, צריך לקבל אתכם לעבודה ברשויות מקומיות, צריך לקבל אתכם לעבודה בחברות ממשלתיות. אני הגשתי הצעת חוק לממשלה – ביום ראשון זה היה בוועדת שרים – וביקשתי שתהיה העדפה מתקנת לחרדים. אמרת שאנחנו לא רוצים לעבוד, רק להתפלל? לא רוצים, אנחנו רוצים לעבוד. ביקשתי העדפה מתקנת, הממשלה שלך הפילה את זה פה אחד.
גאלב מג'אדלה
הממשלה שלי?
היו"ר משה גפני
אה, לא שלך. שלי. נכון, אני מודה. אז אתם במצב יותר טוב. לו הייתי ערבי. אני מבקש להתחיל את החוק.
רוחמה אברהם-בלילא
אבל שמת לב מהדברים שנאמרו, פחות או יותר הנתונים די חופפים, כלומר אין פה איזשהו פער בין מה שנאמר לנו על-ידי מר מנירב לבין מה ששמענו מהאוצר.
היו"ר משה גפני
כן, מאה אחוז.
ערן יעקב
לא, יש פער. מה זאת אומרת?
רוחמה אברהם-בלילא
פער של ה-3%, 5%. מדבר על עצם העובדה שהשינוי הגדול הזה - - -
היו"ר משה גפני
שמענו כולנו. רוחמה, שמענו.
ערן יעקב
22 מיליארד שקלים - - -
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, אתה תלך ללמוד בבית-ספר אצל גאלב מג'אדלה, שם יש מורות שהן בלי עבודה.
גאלב מג'אדלה
נכון. 70% - - -
ערן יעקב
אני מוכן גם לבוא ללמד.
היו"ר משה גפני
הוא מוכן גם לבוא ללמד. בסדר, נדבר אחר כך.
שגית אפיק
"הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 42), התשע"ב-2011

תיקון סעיף 29" – סעיף 29 הוא הסעיף שמעגן את החיוב במזומן. זה תיקון 41 לחוק המע"מ.

"1. בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 29(1א), לפני "בשירות שניתן על ידי

עוסק" יבוא "בשירות שניתן בעסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה

מחיר או שתמורתה כולה או חלקה אינה בכסף, וכן"."


למעשה, יש פה הכנסה של חריג נוסף לגבי החיוב במזומן, לגבי שירות שניתן בעסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים. איך אתם מפרשים עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים? מה היחס בין הסעיף הזה לבין סעיף 10, למשל?
איריס ויינברגר
בעצם זה לוקח את אותן סיטואציות שנמצאות בסעיף 10 כאשר למשל יש יחסים מיוחדים של חברת-אם, חברת-בת, של אבא, משפחה, יחסים משפחתיים, אבא נותן שירות לבן שלו, אז מועד החיוב יהיה על בסיס מצטבר כשהוא נותן את השירות ולא כשהוא מקבל את התמורה.
היו"ר משה גפני
למה?
איריס ויינברגר
בהנחה שמועד קבלת התמורה גם הוא יהיה מושפע מהיחסים המיוחדים. זה היה עד היום, הרי חלק ניכר מנותני השירותים, רובם, היו כבר על בסיס מזומן – כל המקצועות החופשיים למשל, ואחרים – היו על בסיס מזומן כבר על-פי תקנות. אתה זוכר, שנתיים גם היתה כאן הוראת שעה שהיתה בתוקף, שעיגנו אותה בחקיקה ראשית.
בתקנות היה את הסייג הזה. כשעשינו את תיקון מס' 41, הושמט מאתנו הקיום של הסייג הזה, ולכן ביקשנו עכשיו להסדיר את זה ולהעלות אותו לרמת חקיקה ראשית, מאחר שאת כל הבסיס מזומן לנותני שירותים העלינו לרמה של חקיקה ראשית.
רוחמה אברהם-בלילא
אני לא מבינה, אני רוצה שתבהירי. הרי אמרת שכל הסוגיה הזאת של היחסים - - -
היו"ר משה גפני
אני עדיין לא הבנתי, את כבר הולכת קדימה מדי. מה ההבדל כשאנחנו עושים עסקים בין אנשים שאינם קרובים – הרי אנחנו מדברים על כך שמועד התשלום הוא המועד שבו משלמים את המע"מ – לבין שזה קורה בין אבא לבן או בעל לאישה או סבא לנכד? מה זה משנה?
זאב פורת
הנחת העבודה שהבן לא משלם לאבא בעבור השירות, ואזי לכאורה העסקה הזאת לא תדווח לעולם, היא על בסיס מזומן.
היו"ר משה גפני
אין לא תדווח לעולם.
זאב פורת
היא לא תדווח לעולם אם היא על בסיס מזומן.
היו"ר משה גפני
אז תקבעו מועד.
איריס ויינברגר
זה מה שאנחנו עושים. מה שאנחנו מציעים זה שבסיטואציות האלה, מועד החיוב במס יהיה במועד מתן השירות.
קריאות
לא.
היו"ר משה גפני
לא. זה בדיוק הפוך.
רוחמה אברהם-בלילא
זה מבטל את כל הצעת החוק.
היו"ר משה גפני
כשאמרתי לתת מועד, לא להעניש את האבא שעושה עסקאות עם הבן.
איריס ויינברגר
לא מענישים.
היו"ר משה גפני
תשמעו אותי עד הסוף. אתם אומרים שאבא ובן או בעל ואישה לא ידווחו לעולם כדי לא לשלם את המע"מ? תקבעו מועד. תגידו שנה, תגידו זמן – זמן סביר שמתקיים במשק לגבי מתן השירות.
איריס ויינברגר
הרב גפני, יש עקרונות לחוק מס ערך מוסף. במס ערך מוסף עד היום, לפני תיקון מספר 41, כל הפרק בחקיקה הראשית דיבר על כך שמועד החיוב במס יהיה על בסיס מצטבר, היינו במועד עשיית השירות או במועד מסירת הנכס כשאנחנו מדברים על מכירת נכסים וטובין, וכולי.
שר האוצר, היתה לו סמכות להחריג ולקבוע בסיס במועד מתן התמורה. הוא קבע חריגים בתקנות. כשהוא קבע את החריגים בתקנות, היה חריג לחריגים האלה, והחריג הזה הוא החריג שמונח לפניכם. היום, כשאנחנו קבענו בחקיקה ראשית את מועד החיוב כמועד מתן התמורה - -
רוחמה אברהם-בלילא
אז למה לא במתן התמורה - - -
איריס ויינברגר
- - אנחנו מבקשים שבסיטואציות הייחודיות האלה של יחסים מיוחדים – שתמיד הן סיטואציות מיוחדות, גם המחיר נקבע בהן לפי מחיר שוק – מועד החיוב במס יהיה מועד מתן השירות.
רוחמה אברהם-בלילא
מועד מתן התמורה, למה - - -
איריס ויינברגר
אנחנו מעגנים פה משהו שהיה מעוגן כל השנים, ונשמט מלפני המחוקק – אותן סיטואציות חריגות.
רוחמה אברהם-בלילא
אבל למה לא במועד מתן התמורה?
איריס ויינברגר
משום שבסיטואציות החריגות האלה יש בעיה לקבוע את מועד מתן התמורה – למשל, אם מדובר בעסקת חליפין שגם נמצאת בסעיף הזה, אם מדובר בעסקה שלא נקבע לה מחיר.
שגית אפיק
איריס, השאלה היא למה זה אוטומטית. למה זה קורה אוטומטית?
איריס ויינברגר
כי צריך לקבוע שיטה, כי מבקר החשבונות צריך לדעת כשהוא הולך ועושה ביקורת מה הוא צריך לבדוק ומה מועד החיוב, ואם אנחנו נשאיר את הכול פתוח, הוא לא יידע מה לבדוק. אנחנו צריכים לקבוע כללים. חלק מהמהות של אכיפה זה שיהיו כללים. אז אנחנו הולכים על כללים מקלים אבל גם לכללים המקלים יכול שיהיו סייגים, ואין התנגדות מצד הלשכות.
היו"ר משה גפני
בסדר, הבנתי. אני מבקש להוסיף בסעיף הזה שזה יחול לא רק על נותני שירותים, גם על מכירת מוצרים, ולאסור על חברות גדולות או לאסור על חברות בכלל, שלא לעשות את זה עם עוסקים קטנים. אני מבקש להוסיף את זה בסעיף.
איריס ויינברגר
אם אדוני מתכוון עכשיו - - -
היו"ר משה גפני
כן, מה שדיברנו קודם – להוסיף את זה בסעיף הזה.
איריס ויינברגר
אבל במכירת נכסים זה לא רלוונטי מאחר שבמכירת נכסים, גם היום מועד החיוב במס הוא במועד מסירת הנכס.
היו"ר משה גפני
למה רק במכירת שירותים?
זאב פורת
כי החוק קובע.
שי דותן
כי זה בסיס מזומן. במכירת נכסים זה בסיס מצטבר, אז אין לך בעיה כזאת.
היו"ר משה גפני
אם אני קונה מוצר.
קריאה
בסיס מצטבר.
ספי זינגר
הקושי הוא כשעושים את זה על בסיס מזומן. הקושי נוצר כשעושים את זה על בסיס מועד קבלת התמורה.
היו"ר משה גפני
כן. על כל דבר, למה דווקא בנתינת שירותים?
איריס ויינברגר
ההשלכות התקציביות של זה הן עצומות.
זאב פורת
כי בנכסים, החוק קובע שמסירת הנכס הוא המועד, בלי שום קשר לתמורה. כלומר, כשמסרת נכס- עד השינויים שלנו של הכספים – כשמסרת נכס היית חייב בדיווח, גם אם לא קיבלת את התמורה. היום באנו והקלנו, הרחבנו את בסיס המזומן, אבל עדיין הבסיס המצטבר נותר על כנו. כלומר, כשאתה מגיע לעסק ואתה רוכש מוצר – גם אם לא שילמת, מוכר המוצר חייב בדיווח.
היו"ר משה גפני
אני קונה מוצר. לא נכס, אני קונה מוצר.
זאב פורת
המוכר חייב בדיווח גם אם לא שילמת לו.
איריס ויינברגר
הרב גפני, ההצעה שלך היא מרחיקת לכת, יש לה השלכות תקציביות עצומות.
היו"ר משה גפני
למה? אבל אני לא קיבלתי עדיין את הכסף.
שי דותן
זו התנהלות החשבונאות. החשבונאות אמורה לשקף את העסק. אם יצא מלאי, זה צריך להשתקף בספרים שלך.
רוחמה אברהם-בלילא
עד עכשיו זה היה בתקנות, ומה שמנסים לעשות הוא לעשות את זה בחקיקה ראשית.
זאב פורת
חבר הכנסת גפני, זה לא שייך לחוק מע"מ עכשיו.
היו"ר משה גפני
למה לא שייך?
זאב פורת
אתה רוצה דיון על זה?
היו"ר משה גפני
כל הרעיון בתשלום על בסיס מזומן זה כשאני מקבל את הכסף, אני צריך לשלם את המע"מ.
רוחמה אברהם-בלילא
אבל זה מצמצם את זה במקום להרחיב את זה.
היו"ר משה גפני
למה זה לא חל על כולם?
זאב פורת
באנו להקל. אני הייתי יושב-ראש ועדה שבאה והקלה.
היו"ר משה גפני
הסעיף הזה לא מקל, מה שהבאתם עכשיו.
רוחמה אברהם-בלילא
לא, הוא מצמצם.
איריס ויינברגר
אבל הוא עושה סדר. אז לא נתקן את הסעיף בכלל, לא נעשה כלום.
זאב פורת
באתי להקל, העלינו את הסכומים של בסיס המזומן. בסיס המזומן לא היה כפי שהוא היום, הסכומים גדלו בעשרות מונים. למעשה צירפנו עוד עשרות אלפי – אם לא למעלה מ-100,000 עוסקים – לבסיס המזומן. צירפנו, בוא נגיד צירפנו.
קריאה
כאילו. כאילו.
זאב פורת
סליחה. לא כאילו. צירפנו. צירפנו. באנו והקלנו. באו החבר'ה כאן ואמרו - - -
היו"ר משה גפני
מי זה החבר'ה?
זאב פורת
החבר'ה זה נציגי הלשכות, במקרה הזה שמוליק חרסט, נציב לה"ב ויועצי המס. באו אלי.
היו"ר משה גפני
מתי?
זאב פורת
היה דיון, הם באו לשכנע אותנו בדברים שאתה מעלה כאן עכשיו.
גאלב מג'אדלה
ביום חמישי.
ערן יעקב
זה לא הדיון.
איריס ויינברגר
זה לא הדיון. צריך לקבוע דיון נפרד בנושא של מע"מ על בסיס מצטבר או מע"מ על בסיס מזומן.
ערן יעקב
עשינו, אבל היה דיון כזה.
איריס ויינברגר
היתה חקיקה בעניין הזה, חקיקה מקלה, שהמטרה שלה היתה להקל – גם אם לדעת הלשכות זה לא פתר את כל הבעיות, עדיין זה נתן לאותם עוסקים קטנים שלא דורשים מהם חשבונית מס, ולא כל העוסקים עוסקים עם בנק הפועלים או עם הבנקים – פה אנחנו רוצים להסדיר איזשהו עיוות שנוצר בתיקון מספר 41.

נדמה לי שלא נכון לפתוח עכשיו דיון שלם האם מע"מ צריך להיות על בסיס מזומן או מע"מ על בסיס מצטבר.
היו"ר משה גפני
בסדר. את הדיון לגבי הנושא שהועלה כאן וגם שמעתי את זה משר התמ"ת – הנושא שיש חברות שלא עושות את זה כלפי עוסקים קטנים, את זה אפשר כן להכניס?
איריס ויינברגר
אמרתי, הצהרתי קודם – אני חושבת שאנחנו צריכים לקיים על זה דיון בנפרד, אבל פה מדובר רק על איזשהו תיקון עיוות.
היו"ר משה גפני
אז בואו נקיים על הכול דיון. אני עוצר את הדיון. תקיימו על הכול דיון, אני לא יכול להמשיך עם זה. אתם רוצים להמשיך את הדיון?
רוחמה אברהם-בלילא
לא.
היו"ר משה גפני
תקיימו את הדיון, תבואו.
זאב פורת
חבר הכנסת גפני, יש לי בקשה. את הסעיף הזה אתה יכול לדחות אבל בעניין הדיווח המקוון נוצר כאוס.
היו"ר משה גפני
אני לא יכול, גם אין לי את הוועדה איתי, אין לי.
זאב פורת
נוצר כאוס במשק עכשיו. מה שקורה כרגע – נשלחו עשרות אלפי הודעות לעוסקים שהם חייבים בדיווח החל מ-1 בינואר 2012. מה שיקרה היום, דחייה משמעותה - - -
ערן יעקב
מה אכפת לך? זה על הראש שלהם, מה אכפת לך.
איריס ויינברגר
אנשים מוציאים הוצאות.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז, זה יהיה על הראש שלנו. אתם מרגישים שידיכם נקיות, שהבאתם לנו חוק ראוי?
זאב פורת
כן.
איריס ויינברגר
הבאנו חוק מקל. הבאנו חוק מקל היום, לפני הוועדה.
ערן יעקב
הבאנו חוק מקל. מה שעכשיו הבאנו, הבאנו - - -
היו"ר משה גפני
הבאתם אז לפני שנתיים חוק?
ערן יעקב
לא.
היו"ר משה גפני
אנחנו אישרנו אותו. אתם לא נושאים באחריות? רק אנחנו נושאים באחריות?
ערן יעקב
לא. כבוד היושב-ראש, רגע. כמובן שאנחנו נושאים - - -
היו"ר משה גפני
מאה אחוז. אנחנו נושאים באחריות, בסדר. לקחתי את זה על עצמי. אני באמת נושא באחריות, אני לא יכול להמשיך את הדיון הזה. אין לי את הוועדה איתי, אין לי. אין לי. אין לי את הוועדה איתי, גם אין לי אותי עצמי. אתם יודעים מה, אני רוצה להציע הצעה, בוא נציע הצעה.
זאב פורת
למה שלא תדון בדיווח המקוון? תפצל בין הדיווח המקוון לשאר.
היו"ר משה גפני
זאב, אתם לא יכולים לתאר לעצמכם עד איפה הזעם עולה אצלנו, אתם לא יכולים לתאר לעצמכם. אנחנו עושים את זה עם בדיחות ועם הכול, אבל בוא נפצל. בוא נקבל החלטה, תדון על העניין הזה, לא נוכל לגמור את זה בצורה כזאת.
אם אתם רוצים את הדיון המסודר אצלכם ושאנחנו נשב ביחד, צריך לפצל את החוק – לדחות את ה-1 בינואר 2012 – לדחות אותו לחודש, לחודשיים, לשלושה – לקיים את הדיון נורמלי. אי-אפשר לקיים דיון כזה.
זאב פורת
על הדיווח המקוון אתה לא יכול לנהל דיון?
היו"ר משה גפני
יש לי הצעה. אתה רוצה שאני אציע את ההצעה?
זאב פורת
כן.
היו"ר משה גפני
אני מעדיף שלא. יש לי הצעה, אני חשבתי בלילה על הצעה – אני לא חושב שזה בצורה הזאת. אי-אפשר. הזעם הוא עצום, הולכת להיות פה פגיעה בעסקים הקטנים והבינוניים באמת.
זאב פורת
איך?
היו"ר משה גפני
מה זה משנה. אנחנו כולנו טועים, אבל כולנו חושבים ככה. חושב את זה שר התמ"ת – כתב את זה, כתב.
זאב פורת
לגבי הדיווח המקוון? מי יצא נגד זה? יש מי שיוצא נגד הקטע הזה?
היו"ר משה גפני
"אשר להמשך היישום" – אני קורא את המכתב ככתבו וכלשונו.
ערן יעקב
כדאי שתדבר איתו קודם.
היו"ר משה גפני
אני לא רוצה לדבר איתו. אני רוצה לדבר רק איתך.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
לא רוצה לדבר איתו. אני הולך לקרוא את המכתב.
זאב פורת
אבל הצענו הקלה משמעותית.
היו"ר משה גפני
מה שהצעתם לא חשוב, אמרתם שהוא לא אמר את זה. אני יכול לקרוא את המכתב שלו?
ערן יעקב
יש פה נציגי התמ"ת, שיגידו מה הוא אמר.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז, תעשו כל מאמץ שאני לא אקרא. כותב שר התמ"ת שלום שמחון: "לכבוד חבר הכנסת משה גפני ולמר יובל שטייניץ".
ערן יעקב
לא אמרת שאתה לא מקבל את המכתב?
היו"ר משה גפני
אמרתי שאני קיבלתי אותו. הוא הגיע במעטפה, ניתן לי ביד.
ערן יעקב
אבל אמרת שאתה לא מקבל.
היו"ר משה גפני
אמרתי שאני לא מקבל את המסקנה, רציתי את הדיון, אבל כנראה שהוא יותר חכם ממני.

"מר יובל שטייניץ, שר האוצר" – הוא כותב לשנינו, בין היתר: "א. אשר להמשך היישום של דיווח המע"מ המקוון, אבקשך לדחות את התחולה על כלל העסקים בישראל לשנת 2014. הדיווח המקוון הינו אמצעי למניעת חשבוניות פיקטיביות, ואין מקום - - -"
ערן יעקב
לא, הוא לא אומר - - -
היו"ר משה גפני
אתה לא שר בישראל, הוא שר בישראל – שיהיה לך כבוד. "ואין מקום להרחיב את התחולה לעסקים קטנים החל מינואר 2012. יישום הדיווח המקוון יטיל נטל כלכלי בלתי סביר וללא צורך על העסקים הקטנים המהווים החוליה החלשה ביותר בסקטור העסקי" – זה לפני שהוא מגיע לסיפור של תשלום על בסיס מזומן בסעיף ב'.
אומר שר התמ"ת בממשלת ישראל
יישום הדיווח המקוון בשנת 2012, אם הוא לא יידחה ל-2014, יטיל נטל ומעמסה על העסקים הקטנים, ולכן הוא מבקש ממני ומשר האוצר לדחות את הדיון.
רוחמה אברהם-בלילא
אני שמחה שקלעתי לדעתם של גדולים בתחילת הדיון.
היו"ר משה גפני
אבל אני ניסיתי. מה שהולך לקרות – הולכת לקרות קטסטרופה – וערן צודק וגם זאב צודק. לכן, ההצעה שלי – אתם יודעים מה, תלכו תתייעצו עם השר, תלכו תתייעצו עם מישהו. בואו נקיים את הדיון כפי שאיריס אמרה – נקיים בלב פתוח, בנפש חפצה, נקיים אנחנו דיון איתכם. תעזבו רגע את הגופים. איתנו דיון.
איריס ויינברגר
לתיקון של סעיף 29 הגופים מסכימים.
היו"ר משה גפני
אני מגלה לך את האמת. התחלתי את הישיבה כדי לדון על החוק, כדי לראות לאיזה כיוון תלכו. אם הייתם אומרים – אתה יודע מה, בוא נכניס משהו, איזשהו פתרון – אז אתם רק מחמירים על העסקים המיוחדים, אלה כללי החשבונאות, בסדר.
ערן יעקב
אנחנו לא מחמירים.
איריס ויינברגר
אנחנו לא מחמירים.
היו"ר משה גפני
מה זה משנה מה שאתה אומר, חשוב מה שאני חושב, לא מה שאתה אומר. מה זה משנה מה שאתה אומר.
איריס ויינברגר
אבל גם הלשכות מסכימות.
היו"ר משה גפני
שאלו כל אחד מחברי הוועדה מה הוא חושב.
זאב פורת
חבר הכנסת גפני, ביקשת ממני להיפגש איתם, הסכמתי בנפש חפצה.
היו"ר משה גפני
בסדר, לא יצא כלום, מה לעשות.
זאב פורת
באנו בהצעה.
היו"ר משה גפני
אין לי טענות אליכם.
שי דותן
אבל לא נראה לי שהם יוצאים נגד הסעיף הזה.
איריס ויינברגר
אתם חושבים שסעיף 29 הוא לא סעיף נכון?
היו"ר משה גפני
הסעיף הזה היה טסט. אני רציתי לחסוך את המעמד הזה, חשבתי אולי תגיעו להסכמה עם הגופים - ייחסך מאתנו, מחברי הוועדה, הדיון הזה. לא הגעתם להסכמה – שלא באשמתכם, אני לא מאשים אף אחד – אני כל הזמן מאשים רק אותי. זו תמונת המצב.

אמרתי – בואו נתחיל את הדיון בחוק, נראה אולי יש איזו נכונות מצידכם. עכשיו אני מבין, אין. אין, מסיבה פשוטה. יש כללים.
זאב פורת
אולי על דיווח מקוון כן יש? בוא נראה, שלא ייגרם נזק.
היו"ר משה גפני
אבל כדי להגיע לכללים אתם צריכים ללכת להכין שיעורי-בית, לבדוק עם הממונים עליכם – אז אנחנו חברי הוועדה נשב איתכם, אנחנו נציע הצעות פשרה.

צריך קודם כול לדחות את היישום, לדחות את היישום – לפצל את החוק, להמשיך את הדיון רגיל, ולא במצב כזה.

השבוע מבחינתנו נגמר. אנחנו נצטרך לקיים ישיבה גם עם "פרי הגליל" בשבוע הבא באיזשהו שלב, יצטרכו לעשות גם את חוק הבנקאות – יש דברים שמונחים על שולחנה של הוועדה, שנדחים כל הזמן. אנחנו לא צריכים לעבוד בדבר כזה עם חרב חדשה שמונחת על צווארנו, ה-1 בינואר מתקרב.
זאב פורת
הדיווח המקוון, תבדוק אם יש את ההסכמות. חבל סתם, הנזק לציבור הוא אדיר.
עופר מנירב
אין הסכמות.
קריאות
אין הסכמות - - -
זאב פורת
אז תדחה, אין בעיה.
היו"ר משה גפני
אני מציע כך. אני מציע שזה יחול על מי שעסקיו למעלה מארבעה מיליון שקלים, כמו שקיים היום. בעוד שנתיים יבוא שר האוצר לוועדת הכספים, ירצה להרחיב את זה – שר האוצר בצו יוכל להרחיב את זה גם על עסקים שהם פחות מארבעה מיליון שקלים, באישור ועדת הכספים, וזהו, זו ההצעה.
יצחק וקנין
ובא לציון גואל.
רוחמה אברהם-בלילא
בוא נצביע על זה, אדוני.
זאב פורת
זה לא מה שאתה אמרת.
היו"ר משה גפני
למה? היום זה ארבעה מיליון.
זאב פורת
לא.
היו"ר משה גפני
כמובן, להוציא את המלכ"רים.
זאב פורת
לא. היום זה ארבעה מיליון על חד-צידי, וכל הנהלת חשבונות דו-צידית. זה מה שיש היום.
היו"ר משה גפני
בסדר. מה שיש היום, לדחות לשנתיים, ואם רוצים לשנות – שר האוצר, באישור ועדת הכספים, יכול לשנות. מה שיש היום.
קריאה
זה ארבעה מיליון או מערכת חשבונאות כפולה.
היו"ר משה גפני
מה שיש היום. זאב, זו ההצעה שלי.
זאב פורת
הבנתי.
היו"ר משה גפני
לא שאלתי את חברי הוועדה, אני מציע.
זאב פורת
תיקנתי אותך לגבי הארבעה מיליון רק.
קריאה
- - - מערכת חשבונאות כפולה.
חנה ג'ינו
מה שיש היום.
היו"ר משה גפני
לא משנה, הפרטים הם פחות חשובים. לגבי הפרטים אין בעיה, אפשר לשבת ולהגיע להסדר.

אתה הצעת הצעה, אני מציע הצעה. ההצעה היא – ארבעה מיליון זה עסקים גדולים, זה המצב היום – לקבוע את זה עד תחילת 2014. אם רוצים, שר האוצר חושב שצריך להרחיב את זה, לקבוע את זה על מי שמשתכר מיליון, על מי שהעסקים שלו הם מיליון ומעלה, שר האוצר לא צריך לשנות את החוק – בצו, באישור ועדת הכספים, הוא יכול לשנות את זה.

זאת ההצעה. אתם רוצים, נצביע על זה.
רוחמה אברהם-בלילא
כן. אני מציעה להצביע על זה.
ערן יעקב
לא, אל תצביע - - -
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל עכשיו הכדור בידיים שלכם. אני ניסיתי לא להעביר את הכדור אליכם, להישאר עם האחריות עלי, כמו שאמרת. אבל, מכיוון שלחצתם עלי להציע הצעה, עכשיו הכדור בידיים שלכם. אם תהיה קטסטרופה, אתם אשמים. עד עכשיו הקטסטרופה היתה עלי. מה אתה מסתכל עלי?
רוחמה אברהם-בלילא
אתה רוצה חמש דקות התייעצות?
ערן יעקב
אתה יודע מה? בוא קח את ההצעה שלנו ותשאיר את הקטסטרופה עלינו. בוא קח את ההצעה שאנחנו הצענו - -
היו"ר משה גפני
אני במשא ומתן יותר טוב ממך, אני עברתי בערך עשרה הסכמים קואליציוניים.
ערן יעקב
- - ותן את כל האחריות עלינו.
היו"ר משה גפני
ערן, אני עברתי עשרה הסכמים קואליציוניים.
ערן יעקב
תן את כל האחריות עלינו.
היו"ר משה גפני
עם הליכוד. אתה גם ניסית את זה?
ערן יעקב
לא.
איריס ויינברגר
תחזור שוב על ההצעה בבקשה. אני רוצה לשמוע אותה, להבין אותה.
ערן יעקב
על ההסכם הקואליציוני?
היו"ר משה גפני
גם לשמוע אסור ברשות המסים? אני מציע – ארבעה מיליון שקל יהיה עד - - -
ציון פיניאן
עד ארבעה מיליון.
קריאות
לא.
קריאה
מעל ארבעה מיליון.
היו"ר משה גפני
עד 2014, שר האוצר בצו, באישור ועדת הכספים, יוכל להרחיב את זה על שני מיליון, על מיליון – אבל מלכ"רים להוציא, אלא אם כן מדובר על 20 מיליון.
קריאה
מעל 20 מיליון נשאר.
זאב פורת
אבל מה שקורה כרגע – החוק הרי אמור להיכנס לתוקפו ב-1 בינואר 2012.
רוחמה אברהם-בלילא
יופי, אז הוא לא יידחה, אז אנחנו נדון על לדחות את הסעיף.
היו"ר משה גפני
לא, לא. זה יהיה החוק. החוק משנה את החוק הקיים. החוק הקיים הוא קטסטרופה.
זאב פורת
לכן אני בא ואומר -נכון לרגע זה יש כבר כאוס בציבור.
היו"ר משה גפני
לא, לא, אתה הפעם לא צודק. אני מקשיב לך כל הזמן בקשב רב, כמו שאני מקשיב לכולם. יש כאוס עובדתי. יש חוק. החוק אומר שאתה, רשות המסים, צריך דיווח מקוון מכאלה שיש להם עסקים ממיליון שקלים ומעלה.
זאב פורת
לא.
היו"ר משה גפני
זה החוק.
זאב פורת
לא. זו הצעת החוק.
היו"ר משה גפני
לא. החוק הקיים.
זאב פורת
לא. החוק הקיים קובע שכל 482,000 העוסקים - - -
היו"ר משה גפני
לא, אתה אומר לי מספרים. ממיליון ומעלה.
קריאה
לא. אין חוק כזה.
זאב פורת
ב-1 בינואר 2012, אם לא תתקבל הצעת החוק הממשלתית, כל עוסקי מדינת ישראל חייבים בדיווח.
היו"ר משה גפני
על 2011 אני מדבר. מה המצב?
קריאה
ארבעה מיליון.
זאב פורת
ארבעה מיליון ודו-צידי.
קריאה
אחד מיליון.
איריס ויינברגר
היה אחד מיליון. בהצעת החוק הזאת יש תיקון רטרואקטיבי.
שגית אפיק
- - - אחד מיליון.
עופר מנירב
כבודו, היום זה ארבעה מיליון.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
למה הם מבלבלים אותי? למה אתם עושים לי את זה, אני לא למדתי ליבה.
שגית אפיק
כי הם מדברים על 2012.
היו"ר משה גפני
לא, לא, אתם צריכים להתחשב בי, אני חרדי... גאלב, הם לא מתחשבים בי, תעזור לי. אתה, יש לך מורות שאין להן עבודה, ואני יש לי תלמידים שאין להם מורות.

תתקן אותי אם אני טועה. על-פי החוק, אני מדבר על 2011 – הקטסטרופה של 2012 כבר דיברנו עליה – עכשיו נדבר על היום. מכמה אתם לוקחים דיווח מקוון, שהעסקים שלהם מכמה ואילך?
איריס ויינברגר
ארבעה מיליון פלוס מי שמנהלים לפי הנהלת חשבונות - - -
היו"ר משה גפני
את הפלוס תשאירי, זה יסבך אותי לחלוטין. ארבעה מיליון ומעלה, נכון? כמה על-פי החוק אתם יכולים לבקש דיווח מקוון?
איריס ויינברגר
מיליון ומעלה.
היו"ר משה גפני
אתה רואה, לא הייתי צריך ללמוד ליבה, אמרתי אמת, הם סתם ניסו לבלבל אותי.
שגית אפיק
אמרת נכון.
היו"ר משה גפני
אז זה המצב, אז יש כאוס בעובדה הזאת. זה לא כאוס, יש מצב שהוא אנומלי. על-פי החוק אתם יכולים לדרוש דיווח מקוון מכל מי שעסקיו ממיליון ומעלה, ואתם לא עושים את זה. אתם דורשים דיווח מקוון – אנחנו כבר באמצע דצמבר 2011 – מינואר הייתם יכולים לבקש את זה מכל אחד שיש לו עסקים ממיליון ומעלה.
רוחמה אברהם-בלילא
לא עשיתם את זה.
היו"ר משה גפני
לא עשיתם את זה, ואני מעריך את זה. וזה נכון מה שעשיתם, יכול להיות שגם אין לכם ברירה, יכול להיות שאין לכם יכולת, ויכול להיות שאתם לא רציתם. יכול להיות שלא רציתם לפגוע בעסקים.
איריס ויינברגר
נכון.
היו"ר משה גפני
אני נותן לכם את הצל"ש כמו תמיד, אפילו שאני צועק. עד כאן בסדר.

המדינה לא התמוטטה מזה. אני מציע, בואו נמשיך את ההסדר הקיים – אבל בחוק עכשיו – עם ארבעה מיליון שקלים, ובעוד שנתיים יבוא שר האוצר, בלי לתקן את החוק, לנמק. הוא גם יסביר, כמו שקבענו במס הכנסה, הוא ינמק מה העלויות של העניין - הרי אנחנו רואים שיש בעיה – מה העלויות של החוק, מה הרווחים שהמדינה מרוויחה, ויקבל את הפחתת העסקים האלה למיליון, לשני מיליון, לא חשוב לכמה, לפי מה שהוא ינמק, באישור ועדת הכספים. ואין כאוס בישראל, רק הסכמה שלכם.
ערן יעקב
זה כמו עכשיו.
איריס ויינברגר
כן, אבל יש פה משמעות מבחינת המס. יש כאן עצירה מסוימת של מהלך הדיווח המקוון, כאשר חלק מהמערכת הזאת בנויה על כך שמרבית העוסקים נמצאים בה – בשביל ההצלבות, בשביל - - -
היו"ר משה גפני
ודאי טוב.
איריס ויינברגר
זה הוספה של החריגויות, ולכן היה לנו מאוד חשוב להוסיף עכשיו אוכלוסייה נוספת.
רוחמה אברהם-בלילא
אבל את הקיים אתם לא מממשים, אז מה - - -
שי דותן
סליחה, אני רוצה להבהיר. זה לא קשור, זה לא קשור שאת הקיים אנחנו לא - - -
רוחמה אברהם-בלילא
אז מה, להכשיר - - -
שי דותן
אני אסביר לך.
היו"ר משה גפני
לא. מיותר. מיותר.
יצחק וקנין
אני יכול לשאול שאלה טכנית? כמה עסקים יש מעל ארבעה מיליון וכמה יש ממיליון?
זאב פורת
אני אסביר. יש לנו 482,000 עוסקים בסך הכול. סדר גודל של 23,000 הם מעל ארבעה מיליון. יש תוספת של עוד כ-21,000 עוסקים שהם אוכלוסייה של דו-צידי, שזה סדר גודל של 2.8 מיליון ומעלה. ההצעה שלי כרגע לגפני - - -
יצחק וקנין
אני הייתי חוטף את ההצעה של גפני כי הוא צודק לחלוטין - - -
זאב פורת
לגבי מה? במה שאתה אומר לי, אתה מותיר מחוץ למכ"ם מחזור של למעלה מ-100 מיליארד שקלים.
יצחק וקנין
רובם הגדול, במציאות של היום, מחוץ למכ"ם.
זאב פורת
נכון.
יצחק וקנין
בטווח הזה של ממיליון – אמרתם ממיליון, נכון?
זאב פורת
ממיליון וחצי, הצעתי לו. בישיבה הקודמת הפחתתי מ-70,000 ל-30,000.
יצחק וקנין
עדיין, רובם לא במכ"ם.
זאב פורת
סליחה, אבל בהדרגה אני הולך. שים לב, רומא לא נבנתה ביום אחד. אתה הולך ובונה את זה בהדרגה לצרף מעת לעת יותר אוכלוסייה. אתה מותיר כאן למעלה מ-100 מיליארד מחוץ למכ"ם. זה מה שאתה רוצה לעשות, בבקשה.
היו"ר משה גפני
רבותי. קיבלת תשובות?
יצחק וקנין
התשובות לא משכנעות.
היו"ר משה גפני
בסדר, לא חשוב. אני מציע שתי הצעות. הצעה אחת – אני מציע שיהיה ארבעה מיליון, ובחוק יהיה כתוב ששר האוצר רשאי לשנות את זה, באישור ועדת הכספים.

הצעה שנייה היא לפצל, לקבל את הסעיף הזה ולהצביע עליו – שאנחנו דוחים את התחולה של 2012 לכמה שנחליט.
רוחמה אברהם-בלילא
2014.
היו"ר משה גפני
ל-2013 או כמה שנחליט, ונמשיך את הדיון בחוק עצמו באמת באופן ענייני, ואני מתחייב לדון בזה באופן ענייני באמת, משום שאני מרגיש שאני נכשלתי בעניין הזה ואני רוצה ללכת איתכם לפתרון.

תקבלו אחת משתי ההצעות האלה. אני לא הולך להצביע עכשיו – זו אחריות גדולה עליכם. תשבו, תתייעצו, תקבלו החלטות – גם מהשרים הממונים על העניין הזה. בסוף, אם חס וחלילה, גם לא תחזרו אלינו עם תשובה על אחד משני הדברים האלה – אני נותן לכם את שתי האופציות – אני אצביע על זה בוועדה, ואני אצביע על אחד משני האופנים, תמשכו את החוק. אבל תמשכו את החוק, אני יוצא בעיתונות נגד שר התמ"ת, נגד שר האוצר, נגד ראש הממשלה, אני אגיד לו: אנחנו עשינו את מה שביקשתם לפני שנתיים או שנתיים וחצי, עכשיו התברר שיש קטסטרופה, כולם מודים בקטסטרופה הזאת, כולם גם רואים שרשות המסים לא גובה אלא ארבעה מיליון ומעלה. הצענו הצעות אחראיות – לא התפרענו, לא השתוללנו, לא הצבענו, אנחנו יכולים להצביע עכשיו.

מה שאני אציע עכשיו - אם אני מציע לבטל בכלל את הדיווח המקוון במדינת ישראל, כולם מצביעים בעד. גם אני.

אנחנו נוהגים באחריות, הוועדה נוהגת באחריות. אני רוצה תשובה מכם.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:40.>

קוד המקור של הנתונים