ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/12/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
PAGE
22
ועדת הכספים
12/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 919>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ט"ז בכסלו התשע"ב (12 בדצמבר 2011), שעה 11:15
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

זבולון אורלב

אורי אריאל

אבישי ברוורמן

עינת וילף

יצחק וקנין
גאלב מג'אדלה
ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
>
דוד שטיינמץ - מנהל אגף בכיר לתקציבים ותוכניות עבודה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אליאן רובונוביץ - מדור כלכלה, משרד התקשורת

אורי גבע - רפרנט

שירלי ברנע - רפרנטית

שלומית נקש - רפרנטית

רועי כפיר - רפרנט

עדי חכמון - רפרנטית

דרורית שטיינמץ - רפרנטית

יגאל יוסף - רפרנט

אמיר רשף - רפרנט

מרינה קליגר - רפרנטית

הרצל בני אושרה - רפרנט

קרן שפר - רפרנטית

צחי דוד - רפרנט

מוטי נחום - רפרנט
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
הדס צנוירט
<שינויים בתקציב לשנת 2011>
היו"ר משה גפני
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הנושא הבא בסדר היום: שינויים בתקציב לשנת 2011.

הפניות הראשונות הן אלה שלא הספקנו בישיבה הקודמת.
פנייה 698, 699
היו"ר משה גפני
698, 699, משרד ראש הממשלה.
אורי גבע
הפנייה נועדה לתגבור תקציב משרד ראש הממשלה לכמה נושאים: הראשון הוא תגבור תקציב התפעול, בהתאם לביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
מה זה "תקציב התפעול"?
אורי גבע
יש בו הרבה תקציבים- - -
היו"ר משה גפני
זה לא נמצא בבסיס התקציב?
אורי גבע
לא, כי היחידות שם משתנות, יש הרבה יחידות שפועלות בכפוף למשרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
אחרי זה: הנצחת גוש קטיף, רחבעם זאבי, בנימין זאב הרצל וזאב ז'בוטינסקי. למה דווקא הם?
דרורית שטיינמץ
השנה אנחנו במסגרת ההנצחה של רחבעם זאבי מציינים עשור לרצח.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?
הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו פה אחד.
פניות 708, 709
היו"ר משה גפני
פניות 708, 709.
דוד שטיינמץ
מדובר פה בהקדמת תקציב משנת 2012 לטובת מינהל אזורי פיתוח בסך 100 מיליון שקל עקב הביקושים שיש לנושא הזה, כי אנחנו רוצים להפעיל אותו מעכשיו.
היו"ר משה גפני
למה הכסף הולך?
יגאל יוסף
- - - אחרי אישור הכסף אנחנו בוחנים, ואחרי שנקבל את זה, הולכים למשרד כדי לעשות פעילות- - -
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו פה אחד.

פנייה 719
היו"ר משה גפני
פנייה 719.
דוד שטיינמץ
מדובר פה בשינויים פנימיים של תקציב משרד המסחר והתעשייה לצורך קודם כל תוספת תקציב להכשרת נוער עבור הסכמי השכר שנעשו. יש פה גם תקציב עבור הרשות מקדמת תעסוקה, יש פה תקציב עבור הורים יחידים וגם השלמת המדינה לתשלום לארגון העבודה הבין-לאומי.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרו פה אחד.

פניות 720, 721
היו"ר משה גפני
פניות 720, 721.
אורי גבע
הפנייה נועדה להעברת 172 אלף ש"ח מהמל"ל, מהמשרד הביטחון. משרד הביטחון פורס שלוחת מערכת אבן יקרה במטה, והמטה משתתף בתקציב הדרוש.
היו"ר משה גפני
מה זה "אבן יקרה"?
אורי גבע
מערכת תקשורת מסווגת, המקשרת את המל"ל לגופים הביטחוניים.
היו"ר משה גפני
זה לא נמצא בבסיס התקציב?
דרורית שטיינמץ
זה פרויקט חד-פעמי להתקנת התשתיות.
היו"ר משה גפני
ואין תשתיות לעניין הזה?
דרורית שטיינמץ
לא.
היו"ר משה גפני
למה?
אורי אריאל
לא היה, כמו שלאגף תקציבים לא היה, ועלה 400 אלף שקל להביא את זה אליהם. עכשיו זה יותר קרוב, אז זה עולה 172. זה טוב לנו לפיקוח, טוב להם. זה יתרון.
היו"ר משה גפני
אבל למה אי-אפשר להשתמש- - -
דרורית שטיינמץ
המערכות האלה כל הזמן משתדרגות. זה שדרוג תשתיות המערכת.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו פה אחד.

פנייה 722
היו"ר משה גפני
722.
אמיר רשף
הפנייה נועדה לבצע שינויים בהכנסות מינהל מקרקעי ישראל בהתאם להכנסות בפועל. זו פנייה טכנית, שמתאימה את ההכנסות בפועל לתקנות תקציביות של הכנסה. המינהל הוא מפעל עסקי.
היו"ר משה גפני
אתם מורידים מההכנסות, רשות הפיתוח, מהרזרבה לשיווקים.
אמיר רשף
בתחילת שנה מתקצבים כביכול את ההכנסות לפי הצפי. בפועל יש הכנסות שהן לא מסווגות לפי הסיווג שנעשה בתחילת השנה, וצריך לסדר את זה, כדי שלא יהיו חריגות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו פה אחד.
ציון פיניאן
רביזיה.
אמיר רשף
אפשר לדעת למה?
היו"ר משה גפני
דבר אתו אחרי הישיבה.

פנייה 726
היו"ר משה גפני
726.
דוד שטיינמץ
מדובר פה בשינויים פנימיים בשירות התעסוקה, שעיקרו השלמת גירעונות שכר שיש בבסיס התקציב בשירות התעסוקה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרו פה אחד.

פניות 733-731
היו"ר משה גפני
פניות 733-731.
דוד שטיינמץ
מדובר פה בתקציב שבו אנחנו מעבירים 8.9 מיליון שקל למינהלת השירות האזרחי הלאומי עבור תקני שירות אזרחי לחרדים, אנשים עם מוגבלויות ובני מיעוטים – זה החלק של התמ"ת.
היו"ר משה גפני
בלאו כי אתם מקצצים בתקציבים האלה, כל הזמן. רוצים לשלב חרדים בעבודה – ראינו אתמול בוועדת שרים. מי עוד מסביר?
מרינה קליגר
סך של 1,350 אלפי ש"ח מהמשרד לאזרחים ותיקים למינהלת השירות האזרחי לאומי עבור תקני שירות אזרחי לאומי של בני מיעוטים, בהתאם לסיכום בין האוצר למשרד.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – 1

אושרו.
היו"ר משה גפני
אני נמנע. הפניות אושרו. חרדים צריכים להיות כמו כולם. לא צריכים תקציב מיוחד.
פנייה 748
היו"ר משה גפני
פנייה 748.
אורי גבע
הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב התפעול של משרד האוצר, בעיקר השלמת תקציב אמרכלות.
היו"ר משה גפני
אמרכלות של האוצר. מה לגבי החוק של הקמת הקרן של חוק ששינסקי? לא חשוב.
אורי גבע
התגבור בתקציב האמרכלות נובע מנזקים שנגרמו למבנה שבו יושבת - - - באגף שוק ההון. אנחנו צריכים להעביר אותה, ולכן הסכום גבוה.
היו"ר משה גפני
למה אתם מורידים לאיציק כהן, סגן השר, כסף?
אורי גבע
זה רק לפי ביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
יש מישהו במשרד האוצר שהוא נגד סגן השר? למה מורידים לו?
אורי גבע
זה הוצאות אבטחה. חוזי תקציב אבטחה מתוקצבים בתחילת השנה, בהתאם להערכות. נדרשו לפחות.
היו"ר משה גפני
אבל מורידים שם כסף.
אורי גבע
בהתאם למה שהיה צריך.
היו"ר משה גפני
הוא לא צריך אבטחה?
אורי גבע
הוא מקבל.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה פה אחד.

שיהיה רשום, שלא יורדת אבטחה לסגן השר יצחק כהן - זה רק משהו טכני.
פניה קירשנבאום
לסגני שרים אין אבטחה.
אורי גבע
בדרך כלל יש שומר שהולך אתו, פחות מהיקף אבטחה של שר, אבל יש אבטחה.
היו"ר משה גפני
הולך אתו מאבטח?
אורי גבע
בהתאם לצורך.
דרורית שטיינמץ
היחידה לאבטחת אישים בוחנת את הצורך, אם יש כזה.
אורי אריאל
זה הקב"ט של המשרד מחליט. זה מוסיף ממלכתיות וכבוד, וזה חשוב.
היו"ר משה גפני
טוב.

פנייה 763, 769-765
היו"ר משה גפני
763, 769-765. מי 763? תודה. אני לא יכול לדון בפנייה כזאת, אם לא מפרידים אותה, ואם לא מפרידים אותה, צריכים שיהיו רפרנטים של הכול. אי-אפשר לאשר בנפרד.
מוטי נחום
אני ממשרד החקלאות.
היו"ר משה גפני
בסדר, אין לי טענות.

648-646
היו"ר משה גפני
648-646.
זבולון אורלב
לגבי החוברת שגמרנו, אני לא רוצה להגיש רביזיה על משרד הביטחון, אבל שמענו ביום חמישי שמשרד הביטחון יעביר בהקדם את התקציב לישיבות ההסדר. בפעם הבאה אני אתנגד להעברה נוספת של משרד הביטחון עד שהכסף יעבור. אני לא יודע אם אנשי משרד הביטחון נמצאים כאן – שיידעו את זה.
היו"ר משה גפני
מי הביא את הפנייה של משרד הביטחון?

<זבולון אורלב>
720, 721. אישרתם את זה.
היו"ר משה גפני
אתם הבאתם את זה, שטיימנץ וגבע. מבקש לחבר הכנסת אורלב, ואני מצטרף – היה דיון במשרד הביטחון.
אורי אריאל
זה לא שייך לענייננו. בפעם הבאה נביא.
זבולון אורלב
אם יש זמן להעברות, יש זמן להעברות לכל הצדדים.
היו"ר משה גפני
זה לא נוגע לענייננו או כן – לא רלוונטי. נאמר בשבוע שעבר בישיבה במשרד הביטחון, שהתקציב של ישיבות ההסדר, שעליו מדבר חבר הכנסת אורלב, עתיד לעבור בימים הקרובים. אומר חבר הכנסת אורלב, שהכסף לא עבר. הוא מודיע, ואני מבקש שתגידו את זה – הוא לא יאפשר להעביר תקציבים של משרד הביטחון כל עוד התקציב הזה לא יעבור.

648-646. היה צריך להסביר את הנושא של זיהוי אלמונים.
רועי כפיר
שלחתי לכם גם בכתב, ואסביר בכל זאת: השינוי בגג הוא 250 אלף ₪. סך הכול המכון לרפואה משפטית מקבל תוספת של 800 אלף ש"ח, מתוכם 550 אלף ₪ - משרד הבריאות מעביר 550 אלף ש"ח ממקורותיו ו-250 אלף ש"ח. חוץ מזה, היושב-ראש שאל, מה עושים עם הסכום הזה. ממה שהסבירו לי במשרד הבריאות, במכון הצטברו בשנים שעברו שרידים לא מזוהים של גופות שלא הובאו לקבורה, והחליטו לעשות פרויקט של זיהוי והעברה לקבורה.
היו"ר משה גפני
סגן השר מודע לכך?
רועי כפיר
ככל הידוע לי, כן. לא מדובר בפעילות שלא עושים היום במכון אלא בתגבור כדי לתקן את המצב שנוצר.
היו"ר משה גפני
יש שם גופות שלא הובאו לקבורה עד היום?
רועי כפיר
יש שרידים, חלקי גופות.
אורי אריאל
שאלה: ניגון האמבולנסים זה באחריות משרד הבריאות ביהודה ושומרון?
רועי כפיר
נכון.
<אורי אריאל>
אתם רוצים לעדכן אותנו, מה קורה עם זה? אנחנו חוזרים על זה פעם אחר פעם. אני לא עוקב אחר הבקשה הזאת, אבל אני מבקש- - -
רועי כפיר
קיבלנו גם בקשה מחבר הכנסת אלקין. נשלח לכם במסודר במייל הסבר.
היו"ר משה גפני
כולנו ביקשנו את זה. גם אני ביקשתי וגם אורי אריאל.
אורי אריאל
הוועדה ביקשה כמה פעמים. אני לא רוצה את התשובה הזאת אלא אם כן תגיד שזה יגיע עד מחר.
היו"ר משה גפני
הולך להיות בימים הקרובים העברות באופן מסיבי, כי זה סוף שנת תקציב. אנחנו לא נסבול בישיבה הבאה, שתגיד שניתן את התשובה. צריך לתת את התשובה. גם תשובה שלילית היא תשובה. נדע להתמודד עם זה, אבל תיתנו תשובה.

מי בעד אישור הפניות – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 703, 704
היו"ר משה גפני
פניות 703, 704 – בית הנשיא, טיסות לחו"ל.
אורי גבע
הפנייה נועדה לטיסות לחו"ל, בית הנשיא. כאן ספציפית מדובר בטיסה האחרונה שנערכה לוויאטנאם – סידורי אבטחה של שבוע.
אורי אריאל
אני לא מבין – הנשיא מחליט לטוס, ואז אתם מביאים את זה לפה?
אורי גבע
למעשה מדובר בטיסה שנדחתה מ-2009, הביקור נדחה לעכשיו. הנשיא נוסע- -
<אורי אריאל>
הנשיא נסע, לא?
אורי גבע
כן.

<אורי אריאל>
אז תסביר את התהליך, הרי הנסיעה לא היתה פתאומית; זו נסיעה שמארגנים אותה חודשים רבים. הוא טס – למה זה מגיע אחרי?
אורי גבע
יש עלויות שבית הנשיא רואה רק עם הזמנה – אני לא מכיר לגמרי את הרזולוציה של הזמנת הטיסה ושריון המושבים וסידורי האבטחה ומה נדרש בשטח לעשות. לאחר מכן, כשיש הביצוע בפועל, וכמה צריך כדי לתקצב את הטיסה, אנחנו מעבירים את התקציב.

<אורי אריאל>
אתם חושבים שכך זה צריך לעבוד? אם זה היה עולה 7 מיליון, הייתם מבקשים 7?
אורי גבע
אנשי בית הנשיא מבקשים בהתאם לצורך של כמה שעולה טיסה.
היו"ר משה גפני
אני מציע כך: אני לא בדעה של לעכב את התקציב – הנשיא נסע לוויאטנאם, זו נסיעה חשובה, אנחנו לא צריכים לעכב את זה, אבל אין שום סיבה שלא תביאו את הפנייה הזאת לפני הנסיעה.
פניה קירשנבאום
אנחנו כולנו חיים בעולם ריאלי, ויודעים כמה הדברים האלה צריכים לעלות. לכמה זמן נסע? מה היה גודל המשלחת, שעלות הנסיעה הזאת כמעט 3 מיליון שקל?
אורי גבע
עלות טיסה לבד של הטסה ישירה מישראל למרחק כזה היא מאוד גדולה.

<פניה קירשנבאום>
זה מטוס פרטי?
אורי גבע
זה לא מטוס מנהלים, זה מטוס גדול.

<פניה קירשנבאום>
אתה מבין שצריך לקנות מטוס למדינה? כי בכסף הזה כמעט היינו קונים מטוס.
היו"ר משה גפני
את רוצה להעלות שוב את הנושא הזה? גברת שטיינמץ, מה עם המטוס? הייתם צריכים לעשות עבודה.
דרורית שטיינמץ
נעשתה אכן בחינה כלכלית, כל הנושא הועבר לאחריות שר התחבורה, שבוחן אלמנטים נוספים, מעבר להיבט הכלכלי. אנחנו מחכים להתייחסות שלו בנושא.

<פניה קירשנבאום>
מה זאת אומרת? עכשיו זה כבר 3 מיליון שקל.
דרורית שטיינמץ
דווקא בבחינת הכדאיות הכלכלית לא נמצא חיסכון רב בנושא של רכישת מטוס.
היו"ר משה גפני
באמת? אז למה הנסיעה הזאת עולה כך?
דרורית שטיינמץ
אני יכולה אולי לעזור לאורי בהיבט של נסיעות ראש הממשלה. חכירת מטוס מאל על, שהיא החברה היחידה שאנחנו מורשים, בגלל היבטים ביטחוניים וכאלה, כאשר אנחנו משביתים לה טיסות אחרות וכו', עולה מאוד יקר. כמו כן, אתה מטיס פמליה שלמה שמשתתפת בהוצאות הטיסה – אתם לא רואים את זה כאן, אבל יש הכנסות נוספות של העיתונאים המתלווים ואנשי עסקים.
היו"ר משה גפני
למה אנחנו לא רואים את זה כאן?
דרורית שטיינמץ
כי כאן זה עלות הנסיעה, ויש תקנות אחרות, שמראות את ההכנסה מהמקורות החיצוניים.
פניה קירשנבאום
אז אנחנו צריכים לממן רק את ההפרש. 3 מיליון זה ההפרש, זה עלה יותר.
היו"ר משה גפני
3 מיליון זה ההפרש? מה זה ה-3 מיליון?
אורי גבע
אני לא יכול לחלק את זה לעלות טיסה לעומת עלות אבטחה.
היו"ר משה גפני
מה היתה עלות ברוטו של הנסיעה של הנשיא לווייטנאם?
אורי גבע
2 מיליון ו-700.
היו"ר משה גפני
אז למה אתם דורשים מאתנו 3 מיליון?
אורי גבע
אנחנו מתגברים את בית הנשיא – עוד לא הגעתי לזה – בעוד סך של 350 אלף הוצאות תפעול. חלק זה שכר דירה, שינויים במחירים במהלך השנה. בית הנשיא – מתגברים אותו בהתאם לביצועים. 2 מיליון ו-700 זאת הטיסה.
היו"ר משה גפני
כלומר הנסיעה עלתה 2 מיליון ו-700, ואתם מבקשים עוד 350 אלף, לשכת הנשיא לשעבר נבון ואמרכלות. האם ה-2 מיליון ו-700 זה ברוטו או נטו?
אורי גבע
ברוטו.
היו"ר משה גפני
כלומר הנסיעה עלתה פחות, אז למה אתם לא מביאים פה את ההכנסות?
אורי גבע
יש לבית הנשיא תקנת הכנסה קיימת, אין צורך לעשות שינויים.
היו"ר משה גפני
אבל אתם גם עושים עוול לנשיא כי יושבים פה עיתונאים, והם יכתבו שנסיעת הנשיא עלתה 2 מיליון ו-700, בשעה שלפי מה שאתה אומר, נסיעת הנשיא עלתה פחות.
פניה קירשנבאום
היא עלתה 2,640,000.
היו"ר משה גפני
מי אמר את זה?
<פניה קירשנבאום>
אני מעריכה, כי הם לא אומרים.
אורי גבע
ההכנסות, כמובן, לא מכסות- - -
היו"ר משה גפני
אני מאוד מכבד את הנשיא, אני גם חושב שהוא עושה כבוד למדינה. הוא נסע לווייטנאם – זאת נסיעה חשובה, אבל גם אתם תעשו את העבודה שלכם. מחר יש העברות. אני רוצה שתגידו כמה עלתה נטו נסיעת הנשיא לוויאטנאם.
זבולון אורלב
אני חושב שכל הדיון הזה הוא לא מכובד לכבודה של מדינת ישראל ולא לכבודו של נשיא המדינה, ואני לא מאוהדיו.
היו"ר משה גפני
אני כן מאוהדיו. אבל אתה יודע מה יהיו מחר הכותרות בעיתון, אם אתה חרד לכבוד הנשיא – שהנסיעה עלתה 2 מיליון ו-700, ואם לא היינו מדברים עד עכשיו – אני רציתי לאשר את זה בהתחלה.

<זבולון אורלב>
גם העיתונות לפעמים כותבת דברים לא מכובדים.
אורי אריאל
ההפקרות שעושים, מסבירים כמה זה עלה, ואתם חותמים למטה – אם תעבדו כך עם כל משרדי הממשלה, אין בעיה. מה שהיושב-ראש אומר זה המינימום שבמינימום. לפחות גם אתם תבינו על מה חייבו אתכם. כרגע אתם לא יודעים בדיוק והכול בערך. מחר זה מצוין.
היו"ר משה גפני
אחרי מה שהוא הסביר, זה לא העלות. נצביע מחר. רציתי לאשר את זה. תביא פירוט.

פניות 707-706
היו"ר משה גפני
פניות 707-706. אישרנו את זה.
רועי כפיר
אנחנו מעבירים סכום רק לתשלום פסקי דין. התקציב שממנו משולם פסקי דין נמצא בסעיף 13- - -
היו"ר משה גפני
מה למשל? אילו פסקי דין? טוב, זה לא הרבה כסף.

מי בעד אישור הפניות – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

אושרו.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

אני מאשר את זה לא כי זה לא הרבה כסף אלא כי אני מניח שקיום פסקי דין זה לא דבר שמישהו יכול לשחק עם זה.

פנייה 739
היו"ר משה גפני
פנייה 739.
אליען רובונוביץ
מדובר בשינויים פנימיים, העברת כיסוי תקנות שהן בגירעון.
היו"ר משה גפני
איזו תקנה, למשל, שאתם הולכים לתת שם 100 אלף שקל?
אליען רובונוביץ
פרישת עובדים.
היו"ר משה גפני
שירותים מרכזיים – 360 אלף שקל, מינהל וארגון – 386 אלף שקל, מחשוב - זה מרכב"ה?
אליען רובונוביץ
כן, יש לנו גירעון קטן במחשוב. חלק מההזמנות הן דולריות. זה לא מרכב"ה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

742-740
היו"ר משה גפני
742-740.
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצוב הנושאים הבאים במרכז למיפוי ישראל: 645 אלף לשיפוץ מבנה מפ"י – מרכז מיפוי ישראל.
היו"ר משה גפני
מאיפה אתם מורידים?
צחי דוד
חלק מרזרבה של משרד האוצר וחלק מרזרבה של משרד השיכון.
היו"ר משה גפני
אין רזרבה; כתוב: עמלת ניהול הסיוע של 3 מיליון ו-800. זה לא רזרבה. אחרי שהעברנו את החוק בשבוע שעבר על הרפורמה במס, שמפחיתים את הריבית, פחות יחזור ממשרד השיכון אליכם.
צחי דוד
זה רזרבה של המשרד, לא שלנו.
היו"ר משה גפני
זה נכון, מה שאמרתי?
צחי דוד
כן.
היו"ר משה גפני
עמלת ניהול הסיוע?
צחי דוד
ניהול סיוע בשכר דירה מתבצע באמצעות חברות פרטיות – יש משרדים שפרוסים ברחבי הארץ. סוכם בינינו לבין המשרד, שככל שבמכרז האחרון התוצאות יהיו נמוכות יותר, כי תהיה התייעלות של המשרד, הכסף ישמש למטרות המשרד. למשרד יש סיכום ישן עם מפ"י, ולכן הוא מממן אותו מפה.

לגבי השימושים, מיליון וחצי שקלים לעדכון שכבות בהתאם לסיכום המשרד, 645 אלף שקלים לשיפוץ מבנה מפ"י ו-4.9 מיליון שקלים לתקצוב פערי שכר.
היו"ר משה גפני
שאלות?
מי בעד אישור הפניות – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פנייה 743
היו"ר משה גפני
743.
קרן שפר
הפנייה הזאת היא פניית סוף השנה של משרד התיירות והתקציב הרגיל, ובמסגרתה יש הסטות מתקנות שונות בהתאם לביצוע של המשרד ועל-מנת שהמשרד ינצל תקציבו בצורה מקסימלית.
היו"ר משה גפני
שאלות?

מי בעד אישור הפנייה – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

745-744
היו"ר משה גפני
745-744.
הרצל בני אושרה
הפנייה הזאת בעיקרה נועדה להעביר כ-3 מיליון שקל לנושא של גריטת כלי רכב – זו גריטה של 1,000 כלי רכב מעבר לתקציב הראשוני. יתרת הפנייה זה התאמת התקציב לביצוע.
היו"ר משה גפני
אתמול שלחתי מכתב לשר התחבורה על גריטת כלי רכב. אמרו לי שזה הופסק.
הרצל בני אושרה
עברנו את התקציב, לכן ביקשנו עכשיו תוספת. זה יחודש בתחילת 2012.
היו"ר משה גפני
למה אמרו לי שזה הופסק? כי גריטת כלי רכב זה דבר חשוב מאוד, גם מבחינת משרד האוצר וגם מבחינת הגנת הסביבה וגם המאבק בתאונות דרכים.
הרצל בני אושרה
אתה צודק בהחלט, אבל התקציב שניתן בתחילת השנה היה תקציב מוגבל של 18 מיליון שקלים. מספר כלי הרכב שנגרטו, עלותם היתה מעבר ל-18 מיליון שקלים, שזה כערך 6,000 כלי רכב, אז כאשר גמרנו את התקציב או הלכנו לגמור את התקציב, לא היתה לנו ברירה אלא להפסיק את זה, אלא אם כן היינו מקבלים תוספת תקציב. העברנו בקשה לתוספת תקציב, לא קיבלנו, ומה שיש לנו פה, ה-3 מיליון, זה כלי רכב שנגרטו מעבר לתקציב הראשוני. בשנת 2012 הנושא תוקצב שוב, ובתחילת ינואר יתחילו לגרוט כלי רכב מחדש. אני מבקש לכסות גירעון שמעבר לתקציב שאושר בתחילת השנה.
היו"ר משה גפני
טוב. אני יכול לפרסם שב-1.1 תתחדש?
הרצל בני אושרה
כן, הנושא מתוקצב בכ-17 מיליון שקל.
היו"ר משה גפני
השנה זה תוקצב עוד פחות.
הרצל בני אושרה
להערכתי, יצטרכו לעשות שינוי בתקציב הזה ולהגדילו, כי הביקוש- - -
היו"ר משה גפני
אני מבקש להגדיל את התקציב הזה. זה תקציב שהתברר שהציבור משתמש בו, הוא חשוב מכל בחינה אפשרית, גם מבחינת הכנסות המדינה זה חיוני, גם איכות הסביבה וגם הנושא של מאבק בתאונות הדרכים. הציבור מעוניין בזה, זו תוכנית שהצליחה, 18 מיליון שקל – התברר שזה תקציב שאינו מספיק. עכשיו זה עומד על 17 מיליון – זה לא מספיק, ואנחנו צריכים שהתקציב הזה יתוגבר. אנחנו מבקשים שהתקציב הזה יפעל בהתאם לצרכים.
הרצל בני אושרה
אעביר את המסר.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרה.

פנייה 770
היו"ר משה גפני
770.
שירלי ברנע
הפנייה נועדה בעיקרה לתקצב תוספת של הרשאה להתחייב על חשבון הכנסות בקרן הניקיון היתר הטמנה כדי להתחייב לתמיכות במתקנים לטיפול בפסולת עירונית, אורגנית ותחנות מיון לפסולת עירונית, והנושא השני שמתוקצב בפנייה הזאת הוא תוספת הוצאה מותנית בקרן הניקיון עבור הכנסות צפויות נוספות בגין היטל הטמנה ובגין חוק מניעת מפגעי אזבסט ואבק מזיק.
היו"ר משה גפני
שלחתי אתמול מכתב לשר להגנת הסביבה על הגניזה, שאין איפה להטמין כתבי קודש. היתה פה פגישה עם השר ארדן לפני כמה חודשים יחד עם מינהל מקרקעי ישראל ועם הקרן למחצבות. תוכלי לברר איפה זה עומד?
שירלי ברנע
כן, נבדוק את זה.
היו"ר משה גפני
כל השנים היה, ופתאום אין מקום. יש שם בעיה, שהתברר לנו בישיבה עם השר ארדן, שיש בעיה בכלל עם הנושא של ההטמנה.

מי בעד אישור הפנייה – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

פניות 773-771
היו"ר משה גפני
פניות 773-771.
שלומית נקש
זה 2 מיליון ₪, בהתאם להחלטת ממשלה, 1200, מ-2010, לכפרי סטודנטים בכל הארץ, ועוד מיליון וחצי לקליטת עלייה להתיישבות.
היו"ר משה גפני
זה לא כסף קואליציוני.
שלומית נקש
לא.
פניה קירשנבאום
זה כסף להסתדרות הציונית, שעושה פעילות של קליטת עלייה, והכסף ממומש דרך חטיבה להתיישבות כגוף אחד עם ההסתדרות הציונית.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

ההודעות עוברות למחר.

פניות 763, 769-765
היו"ר משה גפני
פניות 763, 769-765.
עדי חכמון
הפנייה נועדה להעביר 53 מיליון שקלים ו-339 לתקציב משרד החקלאות, וגם לעשות שינויים פנימיים לקראת סוף השנה בתקציב של רשות המים, בין היתר לתקצב בהרשאה להתחייב 5 מיליון ו-0.29- - -
היו"ר משה גפני
מה רשות המים? האמת, זה האוצר.
עדי חכמון
שינויים פנימיים – תקצוב של 2 מיליון שקלים להוצאות מחשוב, תקצוב של החלטת ממשלה בנוגע לרשות נחל קישון – 435 אלף שקלים, תקצוב ייעוץ שהם צריכים לעשות לקראת סוף שנה.
היו"ר משה גפני
טוב. משרד החקלאות, בבקשה.
מוטי נחום
הרוב פה זה תוספות שכר לרופאים וטרינריים בעקבות הסכמים שנחתמו - תוספות שכר לרופאים וטרינריים בעקבות הסכם שנחתם עם הממונה על השכר, תוספות שכר לחוקרים שנחתם בין ארגון החוקרים לממונה על השכר – זה הסכם שחל על כל החוקרים במדינה. יש תוספת לבינוי במינהל המחקר החקלאי, בעיקר נושאים של טיפול והחלפת גגות אזבסט. יש לנו שינוי ברפורמה והטלה – אנחנו דוחים את התקציב עוד שנה, כי הרפורמה לא החלה, התקנות עדיין לא אושרו. תוספת לחוק הגליל ותוספת לפיצויי ההשמדות של עופות בענף הלול. אלה השינויים העיקריים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – 1
אושרו.
היו"ר משה גפני
הבקשות אושרו, אחד נמנע.
יש בקשה לרביזיה של חבר הכנסת ציון פיניאן. ברגע שיש בקשה לרביזיה, כל הפניות נעצרות, עד שחבר הכנסת יסיר את הרביזיה או עד שנצביע עליה, אבל לא נצביע עליה.

את העודפים אנחנו מעבירים למחר. אני מתנצל בפני אלה שבאו לשם כך - היו הרבה העברות, ואנחנו עושים את ההעברות כמעט מדי יום.

תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 12:35.>

קוד המקור של הנתונים