ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/12/2011

תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשע"א-2011, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (הוראת שעה), התשע"א-2011, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון), התשע"א-2011, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשע"א-2011, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשע"א-2011, תקנות הנכים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשע"א-2011, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), התשע"א-2011, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשע"א-2011, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשע"א-2011, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) (הוראת שעה), התשע"א-2011, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (הוראת שעה), התשע"א-2011, צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשע"א-2011, צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה), התשע"א-2011, צו משפחות חיילים שנספו במערכה ((תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (הוראת שעה), התשע"א-2011, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התשע"א-2011, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי התגמולים), התשע"א-2011, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (הוראת שעה), התשע"א-2011, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
14
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
12/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 587>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, ט"ז בכסלו התשע"ב (12 בדצמבר 2011), שעה 10:30
סדר היום
<1. תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשע"א-2011>
<2. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<3. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון), התשע"א-2011>
<4. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<5. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשע"א-2011>
<6. תקנות הנכים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<7. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), התשע"א-2011>
<8. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<9. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשע"א-2011>
<10. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<11. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<12. צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשע"א-2011>
<13. צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<14. צו משפחות חיילים שנספו במערכה ((תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<15. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התשע"א-2011>
<16. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי התגמולים), התשע"א-2011>
<17. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<18. צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

אריה ביבי
מוזמנים
>
אליהו גוטמן - ר' היח' לתקציבי מנהל ושיקום, משרד הביטחון וצה"ל

פזית תדהר - מנהל מחלקה משפטי בכיר לשיקום נכים, משרד הביטחון וצה"ל

אולגה מגרילוב - ק' מטה תקציבים, משרד הביטחון וצה"ל

פזית ענבל אשל - ר' היח' לתגמולים והטבות, משרד הביטחון וצה"ל

אסנת כהן - מנהלת אגף נפ"א, המוסד לביטוח לאומי

גדעון בן ישראל - יו"ר הסתדרות הגמלאים

נאוה שהם סיון - יו"ר ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

גיל סימנהויז - מנכ"ל, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

שולי מועלם - ועד מנהל, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

אבנר גולן - מנהל אגף זכויות ורווחה, ארגון נכי צה"ל

מיכאל הרשקוביץ - יו"ר, עמותת מצדיקים לנכי צה"ל

אריק ילין - עמותת מצדיקים לנכי צה"ל
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
ס.ל., חבר המתרגמים
<תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשע"א-2011>
<תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון), התשע"א-2011>
<תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשע"א-2011>
<תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<תקנות הנכים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), התשע"א-2011>
<תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשע"א-2011>
<תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או כלה כללית או מקצועית) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשע"א-2011>
<צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<צו משפחות חיילים שנספו במערכה ((תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התשע"א-2011>
<צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי התגמולים), התשע"א-2011>
<צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (הוראת שעה), התשע"א-2011>
<צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון), התשע"א-2011>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. היום ט"ז בכסלו, ה-12 לדצמבר 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא אישור צווים, צווי נכים, צווי חיילים, חיילים שנספו במערכה, תקנות נכים (טיפול רפואי), תקנות נכים (תגמולים ושיקום) וכן הלאה וכן הלאה. מאחר והתחלנו קצת באיחור, הסיכום הוא שנציגי משרד הביטחון יסבירו את מה שיש להם להסביר, אחר כך נקבל את תגובת האוצר, נראה איפה אנחנו חיים בעניין.
פזית תדהר
אנחנו מבקשים את אישור הוועדה ל-18 צווים ותקנות שמטרתם לעדכן את התגמולים לנכי צה"ל ולמשפחות השכולות שמטופלות במשרד הביטחון. ההסדר החוקי לעדכון התגמולים, התגמולים צמודים למדד השכר בסקטור הציבורי קהילתי, זה לפי הסכם של משרד---
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת פורסם המדד.
פזית תדהר
המדד אכן פורסם. זה מדד מיוחד---
היו"ר חיים כץ
בסדר, כמה הוא עלה?
פזית תדהר
אנחנו עשינו שני סטים של צווים בגלל שגם בעבר הוא ירד וצריך להתחשב במסגרת העדכון גם בירידה שהיתה. אנחנו מדברים על עדכון לגבי התקופה שמאוקטובר 2010 ועד סוף מרץ 2011, עלייה של 2.904---
היו"ר חיים כץ
הוא עולה יותר מהמדד.
פזית תדהר
זה יגידו אנשי התקציבים, אני לא רוצה ליפול בלשוני. ומאפריל 2011 בעוד 0.238%. אלה הצווים ואני מבקשת את האישור.
היו"ר חיים כץ
אתם מעדכנים את כל הצווים בעלייה בתקופה הזאת. ואנחנו, כשאנחנו מאשרים עכשיו, אנחנו מצמידים לאיזה תקופה?
פזית תדהר
אנחנו מצמידים בעצם רטרואקטיבית ל-1 לאוקטובר 2010.
היו"ר חיים כץ
ואז הוא מוצמד עד מתי? עד אוקטובר 2011?
פזית תדהר
לא, הצווים מאפריל 2011 הם בתוקף עד שנתקן אותם שוב. אבל אני כן אעדכן שהמדד של אפריל 2011 פורסם לאחרונה ואנחנו עובדים על צווים נוספים ואנחנו מקווים שבזמן הקרוב נגיע לכאן שוב.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מעדכנים את הקצבאות למתי? בעבר הקצבאות---
פזית תדהר
לאוקטובר 2010, רטרו.
היו"ר חיים כץ
אוקטובר 2010. אנחנו מפקששים חצי שנה, יותר. ולמה אנחנו מעדכנים אותם לכל כך מאוחר?
פזית תדהר
כפי אמרתי, מדובר במדד מיוחד, שהפרסום---
היו"ר חיים כץ
כן, אבל אפריל 2011 מתי פורסם?
פזית תדהר
הוא פורסם לפני כחודש...
היו"ר חיים כץ
למה אנחנו לא מעדכנים לאפריל 2011?
פזית תדהר
אנחנו התחלנו בתהליך, אנחנו צריכים עוד לקבל את אישור שר האוצר.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן אתם צריכים?
פזית תדהר
זה תלוי בשר האוצר, זה לא תלוי במשרד הביטחון. חשוב לי כן---
היו"ר חיים כץ
תשמעי, אני לא רוצה לעדכן, אני אומר לך את האמת. נכון שפעם זה היה---
מיכאל הרשקוביץ
זה לא מעודכן 30 שנה---
היו"ר חיים כץ
תסלח לי, אדוני, אני לא זוכר שקיבלת רשות דיבור.

בעבר, כשאני התחלתי פה את הישיבות שלי, זה היה בפיגור של שנתיים, והמטרה שלי שכשאני אסיים פה את תפקידי אז יהיה מקסימום פיגור של ארבעה-חמישה חודשים.
פזית תדהר
זה לא---
היו"ר חיים כץ
זה ביצועי. אם אתם מעלים היום את אפריל 2010 במקום אוקטובר 2010, זה לא בסדר. זה פשוט לא בסדר. אתם מבחינתכם צריכים לצמצם נזקים, אין רטרו אחר כך על התקופות.
פזית תדהר
לא, אדוני, העדכון ייעשה באופן רטרואקטיבי---
קריאה
אין הצמדה וריבית.
פזית תדהר
אני יכולה להוסיף משהו בעניין הזה. העדכון של התגמולים, עוד פעם, בשל המדד המיוחד לוקח הרבה זמן, אנחנו מודעים לזה. אחר כך יש לנו גם הליך חקיקה ש---
היו"ר חיים כץ
מה זה הוא לוקח הרבה זמן? את יודעת, כשמשלמים משכנתא, איך משלמים משכנתא? יש שינוי ריבית, המחשב מוציא לך את כל זה, יש לך את כל הנתונים בפנים. יש עדכון מדד, מצמידים למדד, זה לא צריך לקחת הרבה זמן, זה צריך לקחת עשר דקות, לא מעבר לזה. אם אתם עובדים עם ראש ועובדים חכם, הכול צמוד, משנים את המקדם ומעלים את זה בבת אחת. למה הרבה זמן? תתייעלו. אני לא רוצה להיכנס למערכת הביטחון אבל תתייעלו בקטע הזה, תפעילו את השכל.
פזית תדהר
יכול להיות שאני לא מסבירה את עצמי מספיק טוב. המדד עצמו, של אוקטובר 2010, מפורסם בלמעלה מחצי שנה איחור, כלומר באזור אפריל 2011 הוא פורסם.
היו"ר חיים כץ
באיזה חודש אנחנו עכשיו?
פזית תדהר
אנחנו בחודש דצמבר, למיטב ידיעתי.
היו"ר חיים כץ
של איזה שנה?
פזית תדהר
2011.
היו"ר חיים כץ
כמה עבר מדצמבר לאפריל 2011? נכון שאת לא מתמטיקאית, רק עורכת דין, אבל כמה עבר?
פזית תדהר
שבעה-שמונה חודשים.
היו"ר חיים כץ
ושבעה-שמונה חודשים לא הספקתם? לא הספקתם?
פזית תדהר
אנחנו---
היו"ר חיים כץ
אתם עסוקים במה? במה אתם עוסקים? תסבירי לי.
פזית תדהר
חשוב לי לומר שכבר בתחילת ספטמבר---
היו"ר חיים כץ
במה אתם עסוקים שבעה חודשים, לא מצליחים לעדכן? אתם, משרד הביטחון צריך לשמור על הביטחון שלנו, של הילדים שלנו, אם ככה אתם עובדים? את יודעת מה הדיון הבא? הגמלאות, שאתם לא באים לפה בכלל, של אנשים שנתנו את הכול למשרד הביטחון, שבעה חודשים אתם לא יודעים להביא את הסחורה? מה את רוצה, עוד פעם הפגנות של נכים? לא אאשר לך את הגמלאות.
פזית תדהר
אני מבקשת לומר---
היו"ר חיים כץ
פשוט לא אאשר לך. כי אם אני אאשר ואני אלך מפה, זה יחזור לשנתיים.
פזית תדהר
אני כן מבקשת רגע בכל זאת להשלים את דבריי ולומר שמבחינת משרד הביטחון הצווים היו מוכנים כבר בעבר, כבר בחודש ספטמבר. אנחנו מחויבים חוקית לקבל את אישור שר האוצר במסגרת חובת התייעצות, מטעמים של משרד האוצר זה עוכב אצלם עוד מספר חודשים. זה רק ככה להשלמת התמונה.
היו"ר חיים כץ
למה לא פנית אליי? למה לא הנחת את זה פה ואמרת לי, 'תשמע, הנה התקנות, הנה המדד, משרד האוצר לא רוצה', ואני אעשה את מה שצריך לעשות. למה אני צריך לאשר היום שנתיים וחודשיים יותר מאוחר? תסבירי לי, כשלך יש את המדד כבר שבעה חודשים, שמונה חודשים עוד מעט. תסבירי לי, אני רוצה להבין.
פזית תדהר
זו בהחלט הצעה טובה. מעבר לזה אני רוצה לומר שבמשרד הביטחון מודעים לבעייתיות---
היו"ר חיים כץ
את יודעת לענות? יש מישהו מהמערכת שהוא לא עורך דין, שיודע לענות לי?
אליהו גוטמן
בוא נעשה סדר בעניין. הסדר ההצמדה של גמלאות בין משרד הביטחון---
היו"ר חיים כץ
את זה אנחנו יודעים.
אליהו גוטמן
הוא מסובך ומסורבל והוא לא פשוט. גם אנחנו היינו שמחים שבלחיצת כפתור על המחשב היינו מקבלים את התוצאות. זה לא המצב ואנחנו מנסים עכשיו ומנהלים דיונים עם הארגונים על מנת לנסות לשנות את ההסדר ושהוא יהיה הסדר יותר פשוט.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע איפה אנחנו חיים? אנחנו במדינת ישראל. אתמול מדינת ישראל שמה לוויין בחלל, מה אתה אומר לי שזה מסובך? כל הגורמים ידועים, הכול ידוע, הכול צמוד. תשמע, אתה בא במוסד כזה כמו כנסת ישראל ואתה מדבר איתי דברים ש... זה לא רציני. תסלח לי, אדוני, זה לא רציני.
אליהו גוטמן
אבל אם תשמע אותי עד הסוף, אולי תשתכנע.
היו"ר חיים כץ
אני לא אשתכנע. זה אל"ף-בי"ת בבנק ובחשבון, גם אתה לא היית מרוצה אם חשבון הבנק שלך היה מנוהל כמו שאתה מנהל את הגמלאות שלהם. לא היית מרוצה.
אליהו גוטמן
אני מסכים איתך בזה, אבל אני מבקש לא להאשים את האנשים שעובדים בנושא כי הם עובדים ועושים את מרב יכולתם. המגבלות לא באשמתם.
היו"ר חיים כץ
אני לא מאשים כלום. אני באתי לפה לנסות לשפר את החיים של האזרחים במדינת ישראל ואני לא יכול לראות שמגיע מדד ושבעה חודשים לא עושים איתו כלום.
אליהו גוטמן
זה לא נכון.
פזית תדהר
זה לא נכון.
היו"ר חיים כץ
איפה התוצאות?
אליהו גוטמן
זה פשוט לא נכון.
היו"ר חיים כץ
אז אתם נכשלים.
אאליהו גוטמן
אני מוכן להסביר.
היו"ר חיים כץ
אבא שלי היה אומר לי שיש שני סוגי אנשים, יש מצליחים ויש מסבירים. ברגע שאתה מסביר, נכשלת. אם היית מצליח לא היית צריך להסביר כלום. כשילד מביא ציון נמוך בבחינה, הוא מסביר, שהמבחן לא היה בדיוק על החומר ולא למדו ולא זה, כשהוא מוציא 95 הוא לא מסביר, הוא בא אומר 'הנה, הבאתי'. זה שאתה מסביר, נכשלת. עכשיו אתה יכול להסביר את הכישלון.
אליהו גוטמן
אז אני אסביר את הכישלון. הכישלון הראשון הוא בשיטת ההסכם שהיא משנת 86', וההסכם לא טוב ואנחנו מנסים לשנות אותו וזה מאוד קשה לשנות הסכמים מהסוג הזה, כידוע לך. בגלל העובדה שזה צמוד למדד שהוא מדד שכר, הוא מדד שמתפרסם באיחור של חצי שנה, אנחנו כבר קיבלנו איחור של חצי שנה אוטומטי, עד שהלשכה מפרסמת את זה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו חיים עם זה.
אליהו גוטמן
במקרה הנוכחי היה סיבוך נוסף, כי ההסכם גם קובע שבזמן שאנחנו עושים עדכונים, מקזזים כל מיני תשלומים חד פעמיים או תשלומים שנוספו במהלך התקופה. בין מועדי המדידה, שזה אפריל ואוקטובר, אנחנו מקזזים כל מיני תשלומים. בגלל מחשבה מסוימת קיזזנו תשלום נוסף שאחר כך עורכי הדין באו והביאו לתשומת לבנו שמבחינת ההסכם את התוספת הזאת לא ניתן לקזז מהמדד הזה ולכן שינינו את ההנחיה ולכן התהליך ממאי, שהתפרסם בו המדד, ועד אוגוסט, שאנחנו סיימנו, אלה החודשיים שכתוצאה מהסיבוך הזה נוספו.
היו"ר חיים כץ
סיימתם את ההצמדה ל---
אליהו גוטמן
עכשיו אנחנו מעבירים את זה לארגון נכי צה"ל ולכל הארגונים לקבלת התייחסויות, זה עוד שבוע-שבועיים. אחר כך אנחנו מעבירים את זה למשרד המשפטים, זה עוד שבוע-שבועיים, אחר כך אנחנו מעבירים את זה ל---
היו"ר חיים כץ
מתי אתם יודעים להביא לפה את התקנות מעודכנות לאוקטובר 2010? לא לאפריל.
אליהו גוטמן
אוקטובר 2010?
היו"ר חיים כץ
לאפריל 2011.
אליהו גוטמן
מבחינתנו---
היו"ר חיים כץ
מתי?
אליהו גוטמן
מבחינת משרד הביטחון, ברגע שזה יתפרסם---
היו"ר חיים כץ
מתי? תאריך.
אליהו גוטמן
אני לא יודע, אין לי שליטה על כל התהליך שאני מסביר לך. למשל במשרד האוצר, אם זה מתעכב הרבה זמן---
היו"ר חיים כץ
מי מחליט? עזוב, איתם אין לך שליטה ואתה לא יודע... מי במשרד הביטחון יכול לתת לי תשובות מתי אתה מביא לי את זה מעודכן לאפריל 2011.
אליהו גוטמן
משרד הביטחון, תוך שבוע מהרגע שמתפרסם המדד יכול לפרסם את המספרים.
היו"ר חיים כץ
זה היסטוריה, מה שאתה אומר לי. מתי אני יכול לקבל פה את הצו הזה מעודכן לאפריל 2011? מתי?
פזית תדהר
הצווים מוכנים ברגע שנקבל את אישור משרד האוצר. אני לא יכולה להתחייב בשמו של שר האוצר, אדוני. עם כל הרצון שלי, הלוואי שהייתי יכולה לעשות את זה.
היו"ר חיים כץ
את יכולה להוציא לי, לוועדה, מכתב על העניין?
פזית תדהר
כן.
היו"ר חיים כץ
תוציאי מכתב לוועדה שהצווים מוכנים ואני מקווה שבמהלך החודש הקרוב אנחנו נשכנע את שר האוצר ואנחנו נעדכן את זה ישר במדד של הצמדה לאפריל 2011. אני לא רואה טעם לשחק במשחקים. תכניסו לכם פה לראש, יש אנשים שלא מנצחים אותם, את כל אלה שתרמו ונתנו למדינת ישראל בגופם ובנפשם וביכולתם ובמרצם, אסור לעשות להם עוול.
מיכאל הרשקוביץ
זו רק סיסמה. קודם כל אני מבסוט כשאני רואה סוף סוף חבר כנסת שעובד עבור נכי צה"ל, כמו שאתה מתאמץ לעבוד עבורנו ועבור התגמולים, הבעיה היא שהתגמולים שלנו, של נכי צה"ל, לא עודכנו למעשה 30 שנה. התגמול שאני מקבל היום זהה בגובה סכום התגמול לאותו תגמול שקיבלתי לפני 30 שנה.
היו"ר חיים כץ
צמוד. זה צמוד, ששומר על ערכו הריאלי.
מיכאל הרשקוביץ
לפני 30 שנה קיבלתי על 10% נכות, 300 שקל, היום על 10% נכות מקבלים 375 שקלים. זה כל ההבדל. יש שני ארגונים שגם מוזכרים פה, אלמנות ומשפחות שכולות, שבסיס התגמולים שלהם זה 6,200 שקל. רק נכי צה"ל, מכיוון שהם לא עשו כלום, הם לא נכנסו לתוך שקיות ניילון בסך הכול, אלא הם, לצערו של משרד הביטחון, עדיין ממשיכים לחיות, התגמול הבסיסי שלהם הוא 3,750 שקל. נכון אמרת שאתה לא רוצה שנכי צה"ל ייצאו להפגנות החוצה---
היו"ר חיים כץ
לא, אמרתי הפוך. אמרתי, אולי צריך שהם ייצאו.
מיכאל הרשקוביץ
כן, הבעיה שנכי צה"ל יוצאים להפגנות החוצה כדי לממן גירעון של בית החולים בתל אביב, וזאת לא המטרה של נכי צה"ל.
היו"ר חיים כץ
אני לא נכנס למלחמות האלה.
מיכאל הרשקוביץ
חלילה, זאת לא מלחמה, זו היא עובדה. אם אני משקר, יש פה בחור מארגון נכי צה"ל, שיאמר. נכי צה"ל בינתיים בסך הכול הם הכי מקופחים פה. אתה מנסה לדאוג לנו, ובצדק וביושר, כאשר התוספת שתגיע לכל אחד מאיתנו היא בין 200 ל-300 שקל, אולי, לחודש. המון כסף בשביל כל אחד מאיתנו, המון כסף, אבל זה כלום למעשה, וזה המצב שלנו. אנחנו צריכים מישהו שיילחם עבורנו, עבור התגמול הבסיסי, ולא יילחם עבורנו את המלחמה שאתה עושה היום, מלחמה ובצדק, כנגד משרד הביטחון, שלא בוער לו כלום בסך הכול.
אבנר גולן
אני רוצה בבקשה להתייחס. קודם כל אני מאוד מעריך את דבריך לגבי דאגתך לנכי צה"ל.
היו"ר חיים כץ
לא דבריך, מעשיך. אתה יודע מה קורה? אתה ישבת פה מהדיון הראשון שנכנסתי לוועדה וכמה פעמים הקצבאות שלכם עודכנו?
אבנר גולן
אל"ף, יפה מאוד עשית את זה, בצורה בלתי רגילה, להבדיל מאחרים במשך שנים, יש פה ממש שערורייה בנושא של עדכון תגמולי נכים. שום גוף או סקטור ציבורי, שום ועד עובדים, לא היה מסכים שהתגמולים או קצבאות שכר העובדים שלהם יתעדכן בדיליי או באיחור של---
היו"ר חיים כץ
אתם מוכנים לעבור להצמדה למדד?
אבנר גולן
דקה, אני אספר לך את כל הסיפור.
היו"ר חיים כץ
אתם מוכנים לעבור להצמדה למדד?
פזית תדהר
זה מה שהציע משרד הביטחון.
אבנר גולן
אני אציג בפניך את האמת בצורה גלויה.
היו"ר חיים כץ
אני יודע, אני מכיר את זה. אתה הכנסת את הדיון הבא כבר.
אבנר גולן
חבר הכנסת כץ, ישבנו פה אצלך ביולי 2009 על אותם נושאים בדיוק, אתה כינית את זה כשערורייה, מוץ מטלון---
היו"ר חיים כץ
אבל תיקנו את זה.
אבנר גולן
ואמרת, 'צריך לגרום שאנחנו, המחוקקים, נניח הצעת חוק, יחד עם חברי מטלון, שהעדכון יהיה אוטומטי ואז אולי יהיה פחות צורך לבוא לוועדה ולא יהיה צורך במשא ומתן. יהיה עדכון אוטומטי ואנו נגביל את זה בחודשיים'---
היו"ר חיים כץ
תקשיב.
אבנר גולן
באים לפה אנשים ו---
היו"ר חיים כץ
אתם מוכנים להצמיד את זה למדד?
אבנר גולן
דקה.
היו"ר חיים כץ
לא, אל תגיד לי 'דקה', תענה לי.
אבנר גולן
אנחנו הצענו לאגף השיקום דבר פשוט ביותר, אלא שהם תקעו את זה כמו שהם תוקעים דברים אחרים.
היו"ר חיים כץ
אתה לא עונה למה ששואלים אותך.
אבנר גולן
דקה, אמרנו---
היו"ר חיים כץ
לא, תסלח לי, אדוני, אני לא נותן לך יותר לדבר. אתה מוסמך להחליט בשם מישהו שם?
אבנר גולן
אני אומר לך מה שאנחנו הצענו ל---
היו"ר חיים כץ
עזוב, זה לא מעניין מה שהצעתם.
אבנר גולן
הצענו להצמיד---
היו"ר חיים כץ
אתה ממשיך. לא מעניין מה שהצעתם. אתה מוסמך לקבל החלטות?
אבנר גולן
לא, כרגע לא---
היו"ר חיים כץ
אז עזוב, נו, מה אני אגיד לך.
אבנר גולן
אבל אני מוסמך להגיד, על סמך המכתב, שלחנו לפני שלושה שבועות---
היו"ר חיים כץ
עזוב, אתה מוסמך להקריא ואין בזה ממש, אין בזה כלום. אנחנו כבר באיחור לדיון הבא. אם היה משהו במה שאתה אומר שאפשר לקדם עניינים---
אבנר גולן
אנחנו רוצים להצמיד את זה לשכר הממוצע כפתרון ביניים.
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע למה לשכר הממוצע, למה לא לשכר של אלי יונס? זה יותר טוב.
מיכאל הרשקוביץ
חבר הכנסת כץ, רבע משפט. תשאל את נציג הארגון למה הם לא נלחמו עבורנו בהעלאת התגמולים ב-30% כפי שהם נלחמו בעור שיניהם להעלות לעצמם את השכר ב-30%, אלא העלו את התגמולים ב-3.14%?
היו"ר חיים כץ
אני לא נכנס לזה. תודה רבה.

מערכת הביטחון, אני לא מאשר לכם את הצווים. אני מקווה שתביאו צווים מעודכנים בשבוע-עשרה הימים הקרובים, לאפריל 2011.
פזית תדהר
מר כץ, בכל מקרה זה בנוסף למדד של אוקטובר 2010. כלומר גם את אוקטובר 2010 צריך יהיה לעדכן מתי שהוא, בלי קשר לצווים---
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור. כשתביאו את העדכונים, תמדדו אותם על המדד הזה, תביאו את זה, שבעה חודשים זה מספיק זמן לעשות את זה, זה הרבה---
פזית תדהר
אני לא---
היו"ר חיים כץ
זה לא עריכת דין, אל תגידי לי לא. זה מתמטיקה בסיסית, זה חשבון בנק של למחשב ארבע פעולות של ילד מתחיל. אל תגידי לי 'לא', אני לא בא ללמד אותך עריכת דין, אלה פעולות של ילד מתחיל.
פזית תדהר
אני לא אסביר את העניין הזה, יש פה את איש המקצוע ש---
אליהו גוטמן
תרשה לי רק לומר שהפגיעה במקרה זה תהיה של הנכים ושל ה---
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, אנחנו עוברים---
אליהו גוטמן
כי אחרת היינו יכולים לשלם להם את זה כבר החודש ובצורה כזאת התשלום מתעכב.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נפגע בהם ונסביר שזה אתם. ומה לעשות, אם לא, לא תשפרו את מעשיכם וצריך לשלם ולהכות בכם בשוטים ובסרגלים בשביל שתתקנו את דרככם, כי אתם ממשיכים במה שעשיתם וזה לא בסדר. אז הנה, אני פוגע בהם בגללכם. אתם הגורמים שאני פוגע בהם.
אריה ביבי
אדוני היושב ראש, יש חקיקה בנושא הזה, למה אנחנו כל הזמן... דווקא לציבורים האלה שהם לא יכולים לשבות ולא מפגינים, אז הם מנצלים את זה.
היו"ר חיים כץ
אז הנה, יש לך עכשיו עוד דיון.
אריה ביבי
אני יודע, בדיוק לזה באתי.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:50.>

קוד המקור של הנתונים