ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/12/2011

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 140) (הכנסה מביטוח אובדן כושר עבודה), התשע"ב-2012

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים