ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/12/2011

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 141), התשע"ב-2012

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים