ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/12/2011

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 133), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
12/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 586>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, ט"ז בכסלו התשע"ב (12 בדצמבר 2011), שעה 10:00
סדר היום
<הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 128), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ - היו"ר

מירי רגב
מוזמנים
>
אדהם חאסקיה - אחראי ביטוח לאומי, משרד המשפטים

שרה זילברשטיין-היפש - המשרד לאזרחים ותיקים

שרון אסיסקוביץ - מינהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

רועי קרת - המוסד לביטוח לאומי

גבריאלה היילברון - מינהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

גדעון בן ישראל - יו"ר, הסתדרות הגמלאים

מיכאל הרשקוביץ - יו"ר עמותת מצדיעים לנכי צה"ל

אריק ילין - עמותת מצדיעים לנכי צה"ל
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
ס.ל., חבר המתרגמים
<הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 128), התשע"א-2011>
היו"ר חיים כץ
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מספר 128). אדוני היועץ המשפטי, תן בקצרה סקירה על מה אנחנו מדברים.
אייל לב ארי
בהצעת החוק המקורית שעברה בקריאה הראשונה ונדונה בפעם הקודמת ביקשה הממשלה לאפשר תביעה רטרואקטיבית של קצבת זקנה בגיל המוחלט.
היו"ר חיים כץ
תסביר מה זה הגיל המוחלט ותסביר מה זה הגיל המותנה, יש פה תלמידים, שיבינו מה זה הגיל המוחלט ומה זה הגיל המותנה, וכל אחד שיבין על מה מדובר.
אייל לב ארי
בחוק הביטוח הלאומי הזכאות לקצבת זקנה מתאפשרת החל מגיל פרישה, שמשתנה מאישה לגבר. אצל אישה זה גיל 62, אצל גבר זה 67. זה גיל הפרישה שממנו נחשב גם הגיל המותנה לקצבת זקנה, אצל אישה זה 62-67 ואצל גבר זה 67 עד 70. בתקופה הזו מבוטח בביטוח לאומי שתובע קצבת זקנה, ביטוח לאומי בוחן את ההכנסות של המבוטח ואם הן עוברות תקרה מסוימת, זה מקזז מקצבת הזקנה. החל מההגעה לגיל 67 לאישה או גיל 70, כבר אין התחשבות במבחן הכנסות ובעצם קצבת הזקנה משולמת במלואה.
היו"ר חיים כץ
זה נכון, ביטוח לאומי?
רועי קרת
<
נכון.>
אייל לב ארי
לפי סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי ניתן למבוטח להגיש תביעה רטרואקטיבית עד שנה אחורנית מקיומה של הזכות לקצבה או לגמלה. הצעת החוק שנדונה בפעם הקודמת בוועדה ביקשה להגדיל את האפשרות לתבוע רטרואקטיבית קצבת זקנה בגיל המוחלט ל-36 חודשים, והגיל המוחלט הוא 70 לגבר ו-67 אצל אישה. הוועדה הביעה את אי נוחותה ואי שביעות רצונה לגבי ההבחנה בין סוגי המבוטחים לפי הגילאים, המותנה או המוחלט, מבחינת האפשרות לתבוע אחורנית. כרגע מונחת הצעה לקבוע 48 חודשים אחורנית רטרו---
היו"ר חיים כץ
אפשרות לבקש רטרו ארבע שנים או 48 חודשים.
אייל לב ארי
ללא קשר לגילו של המבוטח, אלא זכאות לקצבת זקנה, מותנית או לא מותנית. 48 חודשים, בין היתר כי זו היתה עד לפני 2003 האפשרות לתבוע אחורנית קצבאות וגמלאות. עכשיו יש עוד שינויים שנעשו לפני תחילתה של הישיבה, לפיה למעשה האפשרות לתבוע רטרו תיעשה 36 חודשים רטרו בגיל המוחלט, ועוד אפשרות להיכנס 12 חודשים בגיל המותנה.
היו"ר חיים כץ
פיצלנו את ה-48 חודשים שנתנו לנו בגיל המוחלט, ואמרנו, 36 חודשים ניתן בגיל המוחלט ו-12 חודשים ניתן בגיל המותנה.
אייל לב ארי
זאת אומרת אם מבוטח בגיל 73 תובע אחורנית את קצבת הזקנה שלו, הוא יוכל לתבוע אותה בעצם 48 חודשים, 36 חודשים בתוך הגיל המוחלט, ועוד 12 חודשים בתוך הגיל המותנה, שאז בעצם תהיה גם התחשבות בהכנסות.
היו"ר חיים כץ
האוצר והביטוח הלאומי שמעו את זה? וזה מקובל? יש לכם מה להגיד בביטוח הלאומי? אתה, בביטוח הלאומי גם תתייחס ותיתן דוגמה של גיל 71, מה מותר לבן אדם בגיל 71.
רועי קרת
מלה אחת לסדר כי יושב פה החבר גדעון בן ישראל, שהוא גם יושב ראש ועדת זקנה ושארים של מועצת המוסד. מִנהלת המוסד ומועצת המוסד בעצם קיבלו את הצעת יושב הראש בעניין ההצעה שנוגעת ל-48 חודשים. עם זאת, כדי להיות פרגמאטיים וכדי להצליח להעביר כאן משהו, אנחנו כמובן שמחים לכל דבר שאפשר יהיה להעביר כאן, אנחנו מדברים לפי הצעת יושב הראש על 36 חודשים בתוך הגיל המוחלט, עם אפשרות לחזור אחורה 12 חודשים נוספים לתוך הגיל המותנה. למשל, גבר הגיע לגיל 71 והגיש את התביעה, הוא יוכל לקבל אחורה מגיל 69. הגיע לגיל 72, הגיש תביעה, יוכל לקבל אחורה מגיל 69. הגיע לגיל 73, יקבל אחורה יקבל אחורה עד גיל 70, שלוש שנים, ומפה והלאה שלוש שנים קבוע.
אייל לב ארי
אם הוא בגיל 73, הוא מקבל שלוש אחורה פלוס אחת---
רועי קרת
צודק, צודק. 73 מקבל אחורה ארבע שנים, מגיל 74 מקבל אחורה שלוש שנים. מאותה נקודה ואילך זה שלוש שנים.
היו"ר חיים כץ
את זה אתם תצטרכו אחרי ההצבעה לנסח. עשינו עוד צעד קטן למען אוכלוסיית---
גדעון בו ישראל
<
בעלי הזיכרון החלש.>
היו"ר חיים כץ
האוכלוסייה שאנחנו צריכים לתת לה מקסימום כבוד, כי בזכותה אנחנו קיימים. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לגדעון על פעילותו הרבה למען ציבור הגמלאים במדינת ישראל. יישר כוח, שתזכה לעוד הרבה שנים לשרת אותם נאמנה ובנאמנות.
גדעון בו ישראל
תודה רבה.
היו"ר חיים כץ
עבור להקראה.
אייל לב ארי
אין לי כרגע מה להקריא כי הנוסח השתנה.
היו"ר חיים כץ
אז אנחנו נצביע על העיקרון. העיקרון אומר שלוש שנים רטרו בגיל המוחלט פלוס כניסה לשנה אחת לגיל המותנה. רואים את זה בכל גיל. תמיד זה שנה אחורה והדוגמה היתה 71, שיקבל רטרו עד 70 ועוד שנה , 69. הדוגמה הנוספת זה 73, יקבל שלוש שנים רטרו עד 70 ועוד שנה אחת עד 69.

אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד הצעת החוק שתנוסח, ואני מקווה שתעלה בשבוע הבא? כל חברי הכנסת שנמצאים באולם ויש להם זכות הצבעה הצביעו בעד והצעת החוק הזאת אושרה.

חברת הכנסת מירי רגב הגיעה, נעשה הצבעה חדשה. נחזור על ההצבעה. מי בעד הצעת החוק כפי שנוסחה? מירי, תרימי יד.

הצבעה
בעד הצעת החוק - רוב

הסעיף אושר

כל חברי הכנסת שנמצאים באולם אישרו את הצעת החוק, היא תנוסח ואני מקווה שבשבוע הבא היא תעלה למליאה לשנייה ושלישית וניתן עוד קצת לאלה שבגבורות או לפני גבורות, ניתן פוש מגיל 70, תמיכה כספית מוסרית להגיע יותר קל לגיל גבורות.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:10.>

קוד המקור של הנתונים