ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/12/2011

חוק רשות העתיקות (תיקון מס' 5), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת החינוך התרבות והספורט
12/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 516>
מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט
יום שני, ט"ז בכסלו התשע"ב (12 בדצמבר 2011), שעה 12:00
סדר היום
<הצעת חוק רשות העתיקות (תיקון מס' 5), התשע"ב - 2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
אלכס מילר – היו"ר
זאב אלקין
מוזמנים
>
מאיר צדוק - מנכ"ל, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטרית
ס.ל., חבר המתרגמים
<הצעת חוק רשות העתיקות (תיקון מס' 5), התשע"ב - 2011>
היו"ר אלכס מילר
צהריים טובים לכולם. נפתח את ישיבת ועדת החינוך, הנושא הוא הצעת חוק רשות העתיקות (תיקון מספר 5), התשע"ב-2011. ועדת הכנסת דנה בבקשת חבר הכנסת דב חנין לטעון נושא חדש על התיקון לפי בקשת משרד התרבות והספורט, במקום התייעצות, להחליף להמלצה. לא התקבלה הבקשה של חבר הכנסת חנין, הנושא לא הוגדר כנושא חדש ואנחנו ממשיכים בהקראת הסעיף ובהצבעות.
מירב ישראלי
אז הסעיף שנשאר לנו זה בעצם סעיף 2(2), בסעיף 6א' לחוק העיקרי, במקום פסקה (3), מה שכתוב בכחול זה ככה: "איש הסגל האקדמי הבכיר במוסד להשכלה גבוהה בתחום ההיסטוריה או ארכיאולוגיה, שימנה השר בהמלצת האקדמיה לאמנות ישראלית למדעית", שזה השרה רצתה להפוך ל'בהתייעצות', והוא יהיה יושב ראש המועצה. בישיבה הקודמת אני גם הערתי שהכוונה שלהם, שזה יהיה מישהו בעל מומחיות, לא בא לידי ביטוי מיוחדת, לא באה לידי ביטוי בנוסח הסעיף, אז לפי מה שהיועצת המשפטית של משרד התרבות כתבה לי, הם מבקשים להוסיף 'בעל מומחיות בתחום ההיסטוריה או הארכיאולוגיה'.
היו"ר אלכס מילר
בסדר, אז אנחנו מוסיפים גם את השינוי שבא בעניין של התייעצות וגם את השינוי של משרד התרבות בנושא של בעל מומחיות בהיסטוריה.
מירב ישראלי
אני לא יודעת מה העמדה של האקדמיה. בישיבה הקודמת הם העלו את השאלה עם מי ההתייעצות צריכה להיות במקרה שזה לא מישהו מהאקדמיה. אז השאלה אם אתם עדיין עומדים על ההערה הזאת, עם מי צריכה להיות ההתייעצות.
מאיר צדוק
העמדה של האקדמיה הייתה כל הזמן שלא משנים את החוק, משאירים אותו כמו שהוא, ואם לא אז 'בהמלצה'.
מירב ישראלי
זה הפך ל'התייעצות'. השאלה מה העמדה---
מאיר צדוק
אנחנו ב'המלצה'.
מירב ישראלי
אני אומרת שוב, כרגע זה 'בהתייעצות עם האקדמיה', זה מה ש...
מאיר צדוק
זה לא מקובל עלינו. אנחנו הבנו שהמלה 'בהמלצה' יותר חזקה והייתה העדפה למלה 'בהמלצה'.
היו"ר אלכס מילר
אז אנחנו קודם כל מצביעים על ההסתייגויות.
מירב ישראלי
כן, יש לנו הסתייגויות שהוצגו כבר בישיבה הקודמת. שתי הסתייגויות של חברי הכנסת חנין, ברכה, סוייד ועפו אגברייה. אחת זה להוסיף סעיף מטרה, שמדובר בעצם במינוי פוליטי. זו הסתייגות ראשונה ואפשר להצביע עליה.
היו"ר אלכס מילר
חבר הכנסת אלקין מצביע במקום חבר הכנסת דנון. מי בעד ההסתייגות? אין. מי נגד?

הצבעה
בעד ההסתייגות - מיעוט
ההסתייגות לא התקבלה
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
ההסתייגות השנייה היא לבטל את סעיף 2(2) שהקראנו עכשיו לגמרי. או לחילופין לכתוב 'בהמלצה'.

מי בעד ההסתייגות? אין. מי נגד?

הצבעה
בעד ההסתייגות - מיעוט
ההסתייגות לא התקבלה
שתי ההסתייגויות לא התקבלו.
מירב ישראלי
ההסתייגות של חבר הכנסת ניצן הורוביץ שבמקום 'בהתייעצות' יהיה 'בהסכמה', של האקדמיה.
היו"ר אלכס מילר
מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת הורוביץ? אין. מי נגד?

הצבעה
בעד ההסתייגות - מיעוט
ההסתייגות לא התקבלה
ההסתייגות לא התקבלה.

ואני מצביע על החוק לקריאה שנייה ושלישית.
מירב ישראלי
יש לנו גם בקשה לרשות דיבור, אני אכניס אותה.
היו"ר אלכס מילר
אני מצביע על החוק להכנה לקריאה שנייה ושלישית, כמו שהובאו התיקונים, גם על ידי משרד התרבות, יחד עם כל התיקונים שהיו גם בוועדה הקודמת והוספו גם היום, מי בעד?

הצבעה
בעד החוק להכנה לקריאה שנייה ושלישית - רוב
אושר
תודה רבה, החוק אושר לקריאה שנייה ושלישית.
מאיר צדוק
אני מבקש לרשום את עמדת האקדמיה.
יהודית גידלי
אנחנו נצרף את זה לפרוטוקול.
מאיר צדוק
אני מבקש לקרוא שלושה-ארבעה משפטים, ברשותכם, שזה יהיה גם חלק מהפרוטוקול ובזה החלק שלנו: במוצאי שבת, י"ד בכסלו, קיבל פרופ' דן שכטמן את פרס הנובל בכימיה. זה הוא חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים החמישי שזוכה למעמד נכבד זה. בכך באה לביטוי ההכרה הבינלאומית במעמדו של המדע בעולם ולמעמדה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. האבות המייסדים והוגי חוק האקדמיה ב-1960 ראו לנגד עיניהם מוסד שיציב את המדע בארץ ואת מעמדה של האקדמיה כמוסד על מדעי מקצועי וחסר פניות שהוא סמל לאומי למצוינות הישראלית למדע. חתני הפרס מממשים את החזון הזה. הצעת החוק העומדת היום לפני ועדת החינוך של הכנסת, ביוזמתה של השרה לימור לבנת, המשנה את מעמדה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בתיקון לחוק רשות העתיקות נראית תמוהה, במיוחד כאשר היא באה בשעה יפה למדע הישראלי ולאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים קוראת לחברי הכנסת ולממשלה להשאיר את החוק בעינו. תודה.
היו"ר אלכס מילר
תודה.

זהו, נגמר.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:08.>

קוד המקור של הנתונים