ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/12/2011

תקנות שירות נתוני אשראי (תיקון), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
42
הוועדה המשותפת של כלכלה וחוקה לחוק נתוני אשראי
19/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 696>
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הכלכלה ושל ועדת החוקה

לחוק נתוני אשראי
יום שני, כ"ג בכסלו התשע"ב (19 בדצמבר 2011), שעה 13:30
סדר היום
<תקנות שירות נתוני אשראי (תיקון), התש"ע-2009>
נכחו
חברי הוועדה: >
יצחק הרצוג – מ"מ היו"ר
מוזמנים
>
ניר גרסון - ממונה, הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, משרד המשפטים

רות ברנר טלמן - מפקחת, הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, משרד המשפטים

אסף תכלת - ייעוץ וחקיקה - אזרחי, משרד המשפטים

יניב פרץ - מנהל מחלקת הסדרה - אגף שוק ההון, משרד האוצר

דוד עמדי - מחלקת הסדרה מוסדית באגף שוק ההון, משרד האוצר

ענת ליברמן - סגנית יועמ"ש, רשות האכיפה והגביה

רונן ניסים - הלשכה המשפטית, בנק ישראל

עודדה פרץ - פיקוח על הבנקים, בנק ישראל

רפי רוס - מנהל קשרי לקוחות באגף ארגון ושיטות, בנק לאומי, איגוד הבנקים

משה אליהו - מנהל מחלקת בקרה ודיווח, ישראכרט

אוהד מימון - עו"ד, לאומי קארד

גילה להר - מנהלת מחלקת אשראי, לאומי קארד

אתי אפללו - ייעוץ משפטי, ויזה כ.א.ל

אמנון אלטמן - מנכ"ל בי. די. אי.

דן אבנון - עו"ד, בי. די. אי.

חיים כהן - מנכ"ל דן אנד ברדסטריט

אסתר בר חן - סמנכ"ל כספים, דן אנד ברדסטריט

ניב סבר - עו"ד, דן אנד ברדסטריט

ליאור רותם - דובר ועדת הכלכלה
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
אמיר רוזנברג (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אושרה עצידה; מוריה אביגד
<תקנות שירות נתוני אשראי (תיקון), התש"ע-2009>
היו"ר יצחק הרצוג
שלום לכולם. אם אתם שואלים את עצמכם למה אני יושב בראש הדיון, חבר הכנסת כרמל שאמה-הכהן נמצא בטקס הזיכרון לחללי אסון השריפה בכרמל, ואני צורפתי לוועדה מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט והוזעקתי למשימה. תבינו, אני תלמיד חדש בבית-הספר הזה שאתם כנראה מבלים בו כבר שנים רבות. היום ננסה לקדם את המשך תקנות שירות נתוני אשראי (תיקון), התש"ע-20011. נכון, מנהלת הוועדה?
לאה ורון
נכון, אדוני. הוועדה הגיעה לתיקון תקנה 43, סעיף 21.
היו"ר יצחק הרצוג
דירוג אשראי. לפני שנקריא, מי נציג משרד המשפטים פה? מה שמך?
אסף תכלת
אסף תכלת.
היו"ר יצחק הרצוג
אתה קשור לרננה תכלת?
אסף תכלת
כן, קשור בקשרים הדוקים.
היו"ר יצחק הרצוג
אישה יקרה.

רק תגיד במילה מה מהות התקנה, ואחרי זה נקריא אותה. מה החזון מאחורי התקנה הזאת? אני מבין שאתם הצעתם את התקנה.
אסף תכלת
כרקע כללי, ואני חוזר כמובן על דברים שנאמרו פעמים קודמות, המטרה שלנו בחוק שירות נתוני אשראי היא מטרה כפולה. המטרה הראשונה היא לתת איזשהו שיקוף של היסטוריית האשראי של אדם מסוים על מנת שאנשים יהיו מודעים שלאי-החזרת חובות שלהם יש משמעות. הדבר השני הוא שיפור שוק האשראי, בעיקר שוק האשראי החוץ-בנקאי, באמצעות הורדה או מזעור חסם המידע שבו גופים שאין להם את כל המידע לא מסוגלים לתמחר נכון את מחיר ההלוואה שתינתן לאותו אדם. ולכן, הם באים ומבקשים את דוח האשראי. הוא נותן להם את השירות, ומאפשר להם למקם את אותו אדם ולתת להם תמחור כמו שצריך ולמשוך את האנשים הטובים.

במסגרת הזאת אנחנו עשינו הורדה של כל מיני חסמים שהיו קיימים עד היום מבחינת מתן המידע. אנחנו מבינים שחוק שירות נתוני אשראי הוא בעצם איזון, מצד אחד, בין הצורך הכלכלי, לבין הגנת הפרטיות של האנשים. ב-2004 כאשר תוקנו התקנות המקוריות, נבחרה נקודת איזון מסוימת. אנחנו אחרי כמעט שמונה שנים בשוק, ואנחנו רואים איך הדברים עובדים, או יותר נכון איך הדברים לא עובדים. ולכן, אנחנו ביקשנו להוריד חסמים.
היו"ר יצחק הרצוג
בסדר, הבנו. אנחנו נקריא פסקה, פסקה. נקבל התייחסות, ואחרי זה לכל התייחסות תוכלו להעיר את הערותיכם - כל אחד לפי כבודו ומעלתו. אני מודיע שהדיון הזה הוא עד השעה 14:30.

בבקשה, סעיף 43א רבתי (א), מי מקריא? עו"ד תכלת, בבקשה. תקריא רק את זה.
אסף תכלת
"דירוג אשראי
43א (א) בתקנה זו, "דירוג אשראי" - הערכה, של אמינות לקוחות לעניין עמידתם בתשלומים, כחלק מדו"ח אשראי, תוך שימוש בכלים סטטיסטיים, הניתנת לבקשת מבקש הדו"ח לצורך קבלת החלטה לאחת המטרות הקבועות בסעיף 28 לחוק."
היו"ר יצחק הרצוג
קודם כל, האם למישהו יש הערה על ההגדרה? לא, תודה.

אתי, היועצת המשפטית, האם יש לך משהו? האם ההפניה לסעיף 28 לחוק היא נכונה, מבחינתך?
אתי בנדלר
כן, כן. המטרות הקבועות הן המטרות שלשמן יכול אדם או מבקש דוח אשראי לבקש את הדוח הזה. אין עם זה בעיה.

אני רק רוצה לוודא. כשאתם מדברים כאן על הערכה של אמינות לקוחות, אתם מדברים כאן על הערכה מילולית, או הערכה בציון, או גם וגם?
אסף תכלת
גברתי, המונח "הערכת אמינותם של לקוחות" לקוח מהחוק, מסעיף 26 לחוק שנותן סמכות לשר לקבוע תקנות בדבר אותו דירוג.
אתי בנדלר
אבל, כותרת השוליים מדברת על דירוג.
אסף תכלת
נכון. בשום מקום דירוג לא הוגבל לשפה מסוימת. זאת אומרת, הוא יכול להיות כמו שנהוג בחברות מסחריות על-ידי, טריפל A, דאבל A, יכול להיות 80 מתוך 100, ויכול להיות גם איזשהו מקרא בצידן, מה שבדרך כלל קורה, של אמין, אמין יותר, אמין פחות.
היו"ר יצחק הרצוג
בסדר. נתקדם, וכל עוד לא יהיו לי התנגדויות אני אקריא ונעצור איפה שנעצור. אני אאשר רטרואקטיבית את כל מה שהשגנו עד כה.

תקריא, בבקשה, את סעיף קטן (ב).
אסף תכלת
"(ב) בעל רישיון שירות נתוני אשראי רשאי לציין בדו"ח האשראי דירוג אשראי שנתן ללקוח, ובלבד שמלא אחר הוראות תקנת
משנה (ט)."
היו"ר יצחק הרצוג
האם יש למישהו הערות? לא.

למה צריך להפנות לתקנת משנה (ט)? האם זה לא ברור ומובן מאליו שאם כתוב ב-(ט) שאתה צריך לשים את זה באינטרנט אז זה יהיה באינטרנט?
אסף תכלת
(ט) קובע את הקריטריונים. מכיוון שאנחנו ראינו חשיבות מיוחדת בדבר הזה, אנחנו רצינו להפנות.
היו"ר יצחק הרצוג
הבנתי, אוקיי. (ג), בבקשה.
אסף תכלת
"(ג) לצורך דירוג האשראי, בעל רישיון שירות נתוני אשראי יביא בחשבון רק נתוני אשראי שהוא רשאי למסור לפי הוראות החוק; בלי לגרוע מן האמור לעיל, לא יביא בעל הרישיון בחשבון נתונים על אישיותו של הלקוח, לרבות מינו, גילו, גזעו, דתו, לאומיותו או מקום מגוריו."
היו"ר יצחק הרצוג
התייחסויות, בבקשה. מי אדוני? כל אחד יציג את עצמו כי אני לא מכיר את השחקנים.
דן אבנון
שמי דן אבנון, אני היועץ המשפטי של חברת בי. די. אי, אחת מבעלות הרישיון להפעלת שירות נתוני אשראי.
היו"ר יצחק הרצוג
האם תהילה פה או לא פה?
דן אבנון
לא, אמנון.
היו"ר יצחק הרצוג
אמנון, מה נשמע? לא זיהיתי אותך. בסדר, בבקשה.
דן אבנון
אנחנו מבקשים להסיר את הסייג בדבר הנתונים שאסור לנו להביא בחשבון, וכן לקחת בחשבון גם את הנתונים, או חלק מהנתונים שכתובים כאן, מפני שאלה נתונים רלוונטיים. אנחנו עובדים מול גופים שרוצים להעניק אשראי, הם מתפרנסים מהענקת אשראי. אנחנו רוצים לתת להם את הנתונים הרלוונטיים שיש להם מובהקות סטטיסטית כשאנחנו באים לנבא את החזר האשראי.
היו"ר יצחק הרצוג
כמה אנשים מבקשים ממך לדעת מה מינו, גזעו, או דתו של מבקש האשראי?
דן אבנון
אנחנו מדברים על היקפים גדולים, והם יבקשו לדעת את הנתונים שיש להם מובהקות.
היו"ר יצחק הרצוג
אני שואל מהניסיון. אתם חברה שעובדת 25 שנה?
דן אבנון
כן, בטח.
היו"ר יצחק הרצוג
האם באמת שואלים אתכם: תגידו לי מה דתו, גזעו, מינו?
דן אבנון
היום הם לא שואלים כי אני לא יכול לתת להם תשובה.
היו"ר יצחק הרצוג
האם זה פקטור?
דן אבנון
בטח.
היו"ר יצחק הרצוג
למה זה פקטור?
דן אבנון
רגע, אני לא חושב שהגזע הוא פקטור. אבל, למשל, השכלה היא פקטור, ואם אתה הולך לתת למישהו אשראי - - -
היו"ר יצחק הרצוג
ההשכלה היא לא פה.
דן אבנון
לא, אבל אסור לי. כתוב: מבלי לגרוע מהאמור לעיל אסור לי להביא בחשבון.
היו"ר יצחק הרצוג
השאלה היא האם אישיותו של הלקוח היא השכלתו?
דן אבנון
כתוב מותר לי להביא בחשבון רק את הנתונים שמותר לאסוף לפי החוק שאלה הן התראות מההוצאה לפועל, מישהו הוא לקוח מוגבל.
היו"ר יצחק הרצוג
חיים, האם יש לך התייחסות?
חיים כהן
אני רוצה להתייחס באופן ספציפי לנושא מקום מגוריו כי על הדברים האחרים - - -
היו"ר יצחק הרצוג
האם אתה יכול לחיות בלי הדברים האחרים? האם זה מה שאתה אומר לי?
חיים כהן
אני חושב שבלי מינו. לגיל יש אולי משמעות מסוימת לגבי צבירת ניסיון באשראי.
היו"ר יצחק הרצוג
לזה אני מסכים.
חיים כהן
גיל הוא גם לא עניין מפלה, זה עניין שהוא קריטריון ערכי גם בנטילת אשראי.
היו"ר יצחק הרצוג
אני מסכים.
חיים כהן
אבל, גזע, מין ודת הם דברים שהם לא רלוונטיים לנושא אשראי. לאומיות גם לא רלוונטית לנושא אשראי. אבל, מקום מגוריו הוא דבר שהוא שגור ונפוץ אצל מוסדות אשראי בכל העולם בהרבה מאוד מודלים סטטיסטיים.
אתי בנדלר
אנחנו נתקלנו בוועדה הזאת לא פעם, בענייני ביטוח ובעניינים אחרים, באפליות ברורות על בסיס מקום מגורים. היו ערים שלא נתנו לאף תושב שם אשראי או לא הסכימו לבטח אותו וכיוצא באלה, רק בגלל מקום מגוריו.
היו"ר יצחק הרצוג
האם את חושבת שהבנק לא ישקול את זה בסוף?
אתי בנדלר
לא, הבנק רשאי לשקול. הרי מי שמבקש אשראי הולך לגוף שנותן את האשראי והוא ממלא הרבה מאוד טפסים אחרים. אנחנו מדברים על דוח אשראי שנמצא לפעמים כמוצר מדף אצל חברות האלה כי הוא במאגר, והיום הדוח הזה יכול להימסר לבנק לצורך מתן הלוואה, או לצורך מתן אשראי בחשבון עובר ושב. מחר הוא יכול להימסר למישהו שמעוניין להשכיר דירה, ועל סמך זה יכול להיות גם שהפרמטרים האלה יובאו בחשבון לצורך מתן הדירוג.
היו"ר יצחק הרצוג
החשש הוא מהדרה, בואו נהיה כנים. כל מי שבא עם תפיסת עולם חברתית מבין שבשיח הזה יש הדרה. השאלה היא, כמה בעולם האשראי זה באמת פקטור?
אתי בנדלר
פקטור אובייקטיבי, ולא - - -
אסף תכלת
שתי תשובות. קודם כל, בהחלט מבחינה מהותית החשש הוא באמת מאפליה קשה של אנשים, דבר שמתבצע בפועל. גם במקומות בעולם, למשל, בארצות-הברית, - - -
היו"ר יצחק הרצוג
מצד שני, הוא אומר לך: אף אחד מוסד מממן הוא לא פראייר, והוא רוצה לדעת שהוא לא חי בשכונה - - -
אתי בנדלר
אבל, יהיה לו את הפרט הזה כשיבוא אליו מבקש האשראי. זה רק לא יהיה חלק מהדוח.
חיים כהן
אין ספק שצריך להתייחס לבעיית השימוש במידע. אבל, לצורך דירוג האשראי, לצורך דירוג הסיכון. זה לא סתם דירוג אשראי out of the blue שאנחנו מתעלמים מנתונים כלכליים ומדברים אחרים, ואומרים: דירוג האשראי מסתמך רק על שלושה דברים שהם רלוונטיים פחות או יותר. האם לדברים רלוונטיים לא מתייחסים?
היו"ר יצחק הרצוג
אמנון, מה קורה עם גיל? אני לא מבין, האם גיל זה פקטור או לא פקטור? היום בא לך קבלן בן 70, אתה לא נותן לו אשראי?
אמנון אלטמן
כן, אבל תראה זה בעצם מונח סטטיסטי. ברגע שתהיה לנו איזושהי פורמולה סטטיסטית זה ייכנס לתוך הדירוג, כמו שאמר חיים. זאת הכוונה. זה לא מישהו שבא ושואל מה גילו, ואנחנו מפרטים מה גילו. זה לא מעניין.
היו"ר יצחק הרצוג
לא. אבל, אומרת היועצת המשפטית שבמובנה הוא מתחיל מנקודת מוצא נחותה יותר בגלל שברגע שאתה משקלל את זה, אתה מוריד לו את הדירוג.
חיים כהן
אפשר לעשות פה עכשיו תרגיל כדי להמחיש את ההבדל. למשל, לדרג סיכון אשראי לבחור שיצא עכשיו מהתיכון ועוד לא התגייס לצבא. האם הוא יכול לקבל אותו דירוג סיכון אשראי כמו אדם בן 50 שיש לו אחריו 30 שנות ניסיון?
היו"ר יצחק הרצוג
לא, אני מקבל את ההערה הזאת. הערה נכונה.
אתי בנדלר
אלו נתוני אשראי יהיו לכם? זה הרי ברור שאם יבוא בחור בן 18, נתוני האשראי שיהיו לכם בכלל ישאפו לאפס כך וכך.
ניב סבר
זאת בדיוק הבעיה. מה שיקרה זה שיהיה לו Rap Sheet נקי לחלוטין מהבחינה הזאת, יהיה לו דוח נקי.
אתי בנדלר
נכון, ורצוי לא לקלקל לו בגלל שהוא בא מאיזה שכונה מסכנה.
היו"ר יצחק הרצוג
לא, אתי. הוא מדבר רק על גיל. הגיל הוא שיקול.
ניב סבר
אני מדבר פה על משהו אחר. אין כאן שאלה של לקלקל לו או לא לקלקל לו. יש שאלה לקלקל לי כאשר עבדתי כל חיי ורכשתי דירה קטנה שהיא הנכס היחיד שלי, ואני נותן אותה עכשיו לשכירות. אני רוצה להשכיר אותה. גם לי בתור המשכיר יש זכויות בדירה שרכשתי לי באשקלון. העובדה שהבחור הזה הוא בן 18 וחצי או 19 או 22 – בואו נהיה סבירים, אם הוא הלך לשכור – ואין לו שום נקודה שלילית, אין משמעותה שהוא 100% מבחינת האשראי.
היו"ר יצחק הרצוג
אמנון, חתכו אותך. האם יש לך עוד משהו להוסיף?
אמנון אלטמן
לא, אני חוזר על הדברים.
היו"ר יצחק הרצוג
כי אתם באתם עם דרישה הרבה יותר רחבה. אומר עו"ד אבנון, שאני מכיר אותו מהמכון הישראלי לדמוקרטיה לפי מיטב זכרוני - - -
דן אבנון
לא, זה דן אבנון אחר.
היו"ר יצחק הרצוג
זה דן אבנון אחר. הוא אומר: אני רוצה גם גזעו, דתו, ולאומיותו.
דן אבנון
אנחנו נהיה ריאליים. מה שחשוב לנו זה גיל, מקום מגורים והשכלה.
היו"ר יצחק הרצוג
עו"ד תכלת, בבקשה.
אסף תכלת
אדוני, קודם כל, הדיון הזה הוא אולי מעניין. אבל, הוא לא רלוונטי.
היו"ר יצחק הרצוג
למה? הוא בא נורא מאוחר. אני לא לוקח אחריות על דבר כזה.
אסף תכלת
אנחנו דנים פה בתקנות.
היו"ר יצחק הרצוג
אבל, למה החוק לא אומר את זה?
אסף תכלת
החוק מדבר על זה. סעיף 26 לחוק אומר שדירוג האשראי שניתן ליצור הוא רק בדבר הערכת אמינותם של לקוחות לעניין עמידתם בתשלומים על סמך נתוני האשראי שאסף לפי חוק זה. חוק נתוני אשראי לא מאפשר לפחות בשלב זה לאסוף נתונים דמוגרפיים.
היו"ר יצחק הרצוג
למה? איפה כתוב שהוא לא יכול? זה רק לפי חוק זה. מה הם הנתונים? האם גיל לא נחשב שם נתון?
אתי בנדלר
לא.
אסף תכלת
לא. לכן, הדבר זה דורש תיקון חקיקה. אם יש הצעה ספציפית לתיקון חקיקה תעבירו אותה, ואנחנו נשקול אותה.
היו"ר יצחק הרצוג
האם אתם מסכימים עם מה שהוא אומר?
ניב סבר
קשה לי להתווכח עם הפרשנות של מה שכתוב פה.
היו"ר יצחק הרצוג
לא, אל תתווכחו. אני לא בא לפה להתפלסף על פרשנות, אני שואל. הוא אומר לך שהחוק המסמיך קבע ממש קביעות ברורות מה הנתונים. אם כך, הדיון בכלל לא רלוונטי. אם אתם חושבים שהחוק המסמיך אומר משהו אחר אז תגידו לנו. יש פה יועצת משפטית.
ניב סבר
גם אני מסתכל עכשיו על סעיף 26.
אתי בנדלר
ובעיקר תסתכל על ההגדרה של נתוני האשראי.
ניב סבר
סעיף 26 בא ואומר על סמך נתוני האשראי שאסף. קשה להתווכח על זה. הוא לא אומר מה לא. הוא אומר: על סמך נתוני אשראי שאסף. זה מוביל אותי לכך שהבעיה פה היא לא הסיפא של סעיף (ג) קטן אלא היא הרישא. כי הרישא אומרת: אך ורק נתוני אשראי שהוא רשאי למסור לפי הוראות החוק, ונתוני אשראי שהוא רשאי למסור הם לא נתוני האשראי שהוא אסף. הם שונים, יש הבדל. לכן, אתם מצמצמים את מה שהמחוקק קבע.
היו"ר יצחק הרצוג
זה סיפור נורא גדול. היועצת המשפטית, יכול להיות שתצטרכי לעשות חוות דעת על זה. לשמוע את הצדדים, לקבל מזכרים מכולם. זה הזוי שאני אאשר על קול אחד נושא שהוא נוגע ללב ליבו של דיון ציבורי על אפליה ועל הדרה, ועל דברים כאלה. יש פה מחלוקת מה אומר החוק. אני קורא, באמת החוק המסמיך לא אומר שזוהי רשימה סגורה. זו אחת הבעיות. יש לך פה בעיה.
אסף תכלת
"נתוני אשראי" לפי סעיף 3 לחוק הוא מונח סגור.
אתי בנדלר
ההגדרה של נתוני אשראי.
אסף תכלת
הגדרת נתוני אשראי.
היו"ר יצחק הרצוג
האם כתוב על חדלות פירעון? איפה החוק? "נתוני אשראי" – נתונים לגבי לקוח בדבר אי-פירעון חובות, פשיטת רגל ושיקים ללא כיסוי, (2) נתונים בדבר אשראי שניתן ללקוח." – זה ברור.
ניב סבר
סליחה אדוני, אם יורשה לי בשם אחד מבעלי הרישיון. אין לנו דרישה לעניין הזה בשלב הזה, לא לגיל ולא ל- - -. מאוד מאוד חשוב לנו להתקדם עם התקנות. כדי לא לעכב את זה אולי אנחנו מוכנים לרדת מהדרישה הזאת לצורך העניין הזה, מאחר ובאמת יש ויכוח מה בכלל מותר לנו להחזיק במאגרים שלנו.

הדבר שאנחנו כן מבקשים להסב את תשומת הלב אליו זה לעובדה שהתקנות מצמצמות את מה שהקנה לנו המחוקק. המחוקק אמר: כשאנחנו מקבלים החלטה לגבי דירוג אשראי, אנחנו יכולים לקחת בחשבון את המידע שאספנו, בעוד שהתקנות אומרות אך ורק המידע שאנחנו רשאים למסור. יש הבדל בחוק לגבי המידע שאני אוסף והמידע שאני רשאי להציג. הוא לא אותו הדבר. אני מחזיק אותו, אבל אני לא רשאי להציג את המידע הזה. אבל, אם אני יודע שיש תיק הוצאה לפועל אחד, אסור לי עדיין לפרסם את זה בשלב הזה עליו. האם אני יכול לתת לו דירוג score של 100 למרות שאני יודע שיש דירוג?
אתי בנדלר
אם אתה תביא את זה בחשבון לצורך דירוג האשראי, אתה עוקף - בעי"ן - את ההוראה המגבילה את מסירת המידע הזה. זה ברור מאליו. ולכן, מי שמוסמך להביא בחשבון את כל הנתונים ולהציע תקנות - - -
היו"ר יצחק הרצוג
הבנק עצמו.
אתי בנדלר
לא, מעבר לבנק עצמו. לכן, יש את התקנות ודנים בנקודה הזאת.
ניב סבר
אבל, החוק אמר: מי שאסף. החוק אמר בפירוש אסף ולא מסר.
אתי בנדלר
נכון. אבל, תקרא את כל הסעיף, לא חלקית.
היו"ר יצחק הרצוג
אין סיכוי שאני אתחיל עכשיו להכריע בדבר הזה. יש כאן מחלוקת ואני מציע שאחרי הישיבה תשבו עם היועצת המשפטית ותעברו איתה נושא נושא, ותראו אם ניתן יהיה לגהץ. הרי ממילא לא נאשר את כל התקנות היום.
אתי בנדלר
אולי כן. זה תלוי כמה דיבורים יהיו על כל תקנה.
אסף תכלת
המטרה המוצהרת היא לסיים היום, אחרת אנחנו נצטרך - - -
היו"ר יצחק הרצוג
אז בואו נתקדם ל-(ד).
אסף תכלת
(ד) הוא מאוד קל. אנחנו מבקשים למחוק אותו, ולא לאשר אותו בשלב הזה.
היו"ר יצחק הרצוג
- - - שזה אולטרה וירס או לפחות ספק אולטרה וירס?
אסף תכלת
אנחנו לאחר דיון עם היועצת המשפטית.
היו"ר יצחק הרצוג
טוב, הלאה – (ה).
דן אבנון
סליחה, אני מבין ש-(ד) נמחק כי הוא לא רלוונטי לחוק.
אסף תכלת
(ד) נמחק כיוון שאנחנו מבינים שמתן המלצה קונקרטית הוא לא חלק מלב הפעילות של מתן דירוג אשראי.
אתי בנדלר
אני רוצה לומר את מה שאמרתי לעו"ד תכלת בטלפון. ככל שהיו לי ספקות אם זה אינטרה וירס או אולטרה וירס, ולא חתכתי בעניין הזה, אלא העליתי יותר ספקות בנושא הזה בשיחתי עימו, דבר אחד אסור שיקרה – שאתם תתנו את זה, אבל זה לא ייכלל בדוח האשראי, והלקוח לא יוכל לעיין בהמלצה עליו. אני מזהירה מפני הדבר הזה בצורה מאוד ברורה וחד-משמעית. ככל שתינתן לכם חוות דעת - ואני לא נדרשת לעניין הזה – שאתם רשאים לעשות את זה, וכאן אני מבקשת שהרשות למשפט ולטכנולוגיה תיקח את זה לתשומת ליבה ותקפיד על העניין הזה. ככל שאתם תיתנו המלצות כאלה, אם הפרשנות תהיה שהדבר אפשרי, זה חייב להיכלל בדוח האשראי כדי שהלקוח יוכל לעיין ולראות מה היתה ההמלצה לגביו.
היו"ר יצחק הרצוג
טוב. הקראתם, ירד. (ה), בבקשה
אסף תכלת
"(ה) בעל רישיון שירות נתוני אשראי רשאי ליצור דירוגי אשראי שונים ללקוח, לפי דרישות מבקשי דו"ח האשראי."
היו"ר יצחק הרצוג
האם מישהו רוצה להעיר על תקנת המשנה? לא. (ו), בבקשה.
אסף תכלת
"(ו) תוקן המידע כאמור בסעיף 31 לחוק באופן המשפיע על הדירוג, יכלול בעל הרישיון בדו"ח שהוא חייב למסור לפי סעיף 31(ו) לחוק גם את הדירוג המעודכן."
היו"ר יצחק הרצוג
אני מבקש שמישהו יסביר לי את הסעיף הזה. עו"ד תכלת, בבקשה.
אסף תכלת
סעיף 31 מדבר על פרוצדורה של תיקון המידע. לקוח הסבור שיש מידע לגביו שהוא לא נכון או לא מועדכן, או לא היה נכון בזמן מסירתו, רשאי לפתוח באיזושהי פרוצדורה מול בעל הרישיון שמחייבת תיקון. ברגע שהגיעו למסקנה שיש אכן תיקון בעניין הזה, בעל הרישיון חייב למסור דוח מתוקן לכל מי שבמשך חצי שנה האחרונה ביקש דוח אשראי.
היו"ר יצחק הרצוג
זה מגן גם על הלקוח.
אסף תכלת
נכון.
אתי בנדלר
בוודאי.
היו"ר יצחק הרצוג
טוב. (ז), בבקשה.
אסף תכלת
"(ז) בעל רישיון שירות נתוני אשראי יציין בדו"ח אשראי הנמסר ללקוח אשר הגיש בקשה לפי סעיף 25 לחוק, גם את דירוג האשראי שניתן ללקוח לפי דרישת כל מבקש דו"ח אשראי בששת החודשים שקדמו למסירת הדו"ח."
היו"ר יצחק הרצוג
מה אומר סעיף 25 לחוק?
אסף תכלת
דוח עצמי. כל לקוח רשאי לקבל את הדוח שקשור אליו - - -
היו"ר יצחק הרצוג
האם יש למישהו הערות על זה?
קריאה
לא.
אתי בנדלר
אני מתלבטת אם לא ראוי יהיה להוסיף כאן: והמלצה שנתן ביחס אליו, ככל שנתן. אני מאוד חוששת. אני אומרת לכם, למרות שהעליתי את הנושא של תקנת משנה (ד) שירד – אגב, התמיהה שלי - אני חוששת שהם יתנו את זה בלי הסמכה מפורשת בחוק כי הם חושבים שזו פעילות שאינה אסורה עליהם.
היו"ר יצחק הרצוג
מה הם יתנו? המלצה?
אתי בנדלר
את ההמלצה, ואז זה לא ייכלל בדוח האשראי.
היו"ר יצחק הרצוג
ואז יגידו: מאיפה יש לך סמכות להמלצה?
אתי בנדלר
יש האומרים שלזה לא צריכים לקבל דוח, והם רשאים לעשות את זה בלאו-הכי. זו אחת הפרשנויות של העניין. אני מציעה שאולי בתקנת - - -
היו"ר יצחק הרצוג
האם למישהו יש התייחסות לדבר הזה?

<ניר סבר>
לנו אין התנגדות.
קריאה
אנחנו לא מתנגדים.
אתי בנדלר
אין התנגדות? אז להוסיף את זה.
היו"ר יצחק הרצוג
תוסיפי את זה, בבקשה.
אתי בנדלר
וגם המלצה לגבי ההחלטה בעניינו של הלקוח, ככל שניתנה.
לאה ורון
עו"ד בנדלר, מה התווסף?
אתי בנדלר
והמלצה שניתנה לגבי הלקוח, ככל שניתנה.
היו"ר יצחק הרצוג
אוקיי. (ח), בבקשה.
אסף תכלת
"(ח) בעל רישיון שירות נתוני אשראי יאפשר ללקוח אשר הגיש בקשה לעיין במידע המצוי אודותיו אצל בעל הרישיון לפי סעיף 30 לחוק, לעיין גם בדירוג האשראי שנתן ללקוח לדרישת כל מבקש דו"ח אשראי אודותיו בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה, ובכלל זה גם ברשימת הנתונים שהובאו בחשבון לצורך הדירוג."

<אתי בנדלר>
עו"ד תכלת, אני מזכירה לך ששוחחנו על הנושא. קודם אולי תסביר, ואז אני אעיר את הערותיי.
היו"ר יצחק הרצוג
האם זה לדרישת כל מבקש דוח? האם אתה רוצה להגיד לי שכל דוח שהוא נתן למישהו אתה יכול לקבל?
אתי בנדלר
כן.
היו"ר יצחק הרצוג
האם החוק מאפשר את זה?
אסף תכלת
סעיף 30 לחוק מדבר על זכות העיון. הוא מדבר על כך שלקוח זכאי, ללא תמורה, לעיין במידע שמצוי עליו באותו מועד אצל בעל רישיון, לרבות המקורות - - -
היו"ר יצחק הרצוג
זה סוג של חופש המידע, נכון?
אסף תכלת
כן, בהחלט.
היו"ר יצחק הרצוג
יש לך שם מירכאות מיותרות.

האם סעיף 30 לחוק מאפשר את זה?
אסף תכלת
כן, בהחלט.
אתי בנדלר
אני רוצה לוודא, ואני הערתי את זה בשיחתנו. זה לא שאם הוא הגיש בקשה הוא יאפשר לו גם לעיין במידע, אלא שהוא יהיה חייב להציג לו את זה.
אסף תכלת
כן, אין לנו התנגדות לזה.
אתי בנדלר
הנוסח צריך להשתנות.
היו"ר יצחק הרצוג
אוקיי, האם יש למישהו הערות על הסעיף הזה?
אתי בנדלר
ככל שאדוני יאשר את תקנת המשנה הזו, אני מבקשת שזה יאושר בשינוי נוסח כך שתהיה חובה לאפשר עיון גם בדוח האשראי.
היו"ר יצחק הרצוג
אז בואי, תתקני כבר.
אתי בנדלר
אנחנו נעשה את הנוסח אחר כך.
היו"ר יצחק הרצוג
אוקיי. (ט), בבקשה.
אסף תכלת
"(ט) בעל רישיון אשר מציין בדו"חות האשראי שלו דירוג אשראי שנתן ללקוח כאמור בתקנה זאת, יפרסם באתר האינטרנט שלו רשימת קריטריונים שלפיהם הוא קובע דירוג אשראי ללקוחות."
היו"ר יצחק הרצוג
מה ההערה פה?
ניב סבר
כאן יש לנו את ההתנגדות. זה הסוד המסחרי שלנו. צריך אולי להבין מה היתה הכוונה בפרסום הזה של רשימת הקריטריונים מכיוון שהרי, בסופו של דבר, ברור לכם שלא הולך לשבת אף אדם בשביל דוח שעולה 2 – 3 שקלים, ולבצע איזשהו תחשיב. הולך לשבת איזשהו פרמטר, איזשהו אלגוריתם, שיחשב, יאסוף איזשהם נתונים ויסכום אותם לידי score מסוים.

הנתונים ומשקלם השונה שאנחנו מחשבים, למעשה זה הולך להיות הדירוג. אנחנו ניבחן באמינות הדירוג שלנו מול מתחרנו. אנחנו לא רוצים לגלות מהו האלגוריתם הזה. הוא צומצם, ברור שהוא רק המידע - - - נאסף ו/או שפורסם.
אסף תכלת
אנחנו היינו רוצים שהרשימה תופיע באופן כללי בלי משקל. לא ביקשנו משקל ספציפי או איזשהו משהו.
היו"ר יצחק הרצוג
עו"ד תכלת, אתה אומר שאתה מוכן שזה ייאמר שזה בלי המשקלות שיוחסו לקריטריונים, נכון?
אסף תכלת
כן, ודאי. חלק מהמטרה היא שאנשים כאן ידעו על מה - - -
היו"ר יצחק הרצוג
מה היה הרקע של התקנה הזאת? מה הבעיה?
אסף תכלת
אנחנו עוברים כרגע ממשטר של אדם שמקבל רשימה שלימה של נתונים. כלומר, הוא לא שילם לסלקום, או יש לו תיק הוצאה לפועל, הוא הוכרז לקוח מוגבל. רוב החברות יקבלו מספר, יקבלו דירוג. חלק ממטרת החוק היא שאנשים ידעו על מה מבוסס אותו מספר. לא ביקשתי את האלגוריתם, לא ביקשתי את המשקל הפנימי. אני חושב שראוי שאנשים ידעו.
היו"ר יצחק הרצוג
מה מקובל בחו"ל? מה מותר לתת בחו"ל?
אמנון אלטמן
מספר, מספר.
קריאה
אין דרישה בחו"ל לפרסם את הקריטריונים.
אתי בנדלר
אני מקווה שזכרוני אינו בוגד בי כי אנחנו מטפלים בזה כבר כל-כך הרבה שנים, בצד מספר נושאים קטנים נוספים. נדמה לי שתקנת המשנה הזאת הוספה לאחר משבר הסאב-פריים בארצות-הברית, ולאחר שהתפרסמו הרבה מאוד כתבות על כך שהסתבר שאמות המידה ששימשו את חברות דירוג האשראי בארצות-הברית היו עלומות ומטעות. לא היה קשר בין מה שקורה באמת בשוק לבין הדירוג שהן נתנו בסופו של דבר ללקוחות. ואם אינני טועה, מי שהציע, כדי למנוע תופעות דומות אצלנו, היה עו"ד דרור שטרום.
היו"ר יצחק הרצוג
האם יש פה נציג של הממונה?

אמנון, בבקשה.
אמנון אלטמן
אני חושב שיש כאן בלבול בין החברות שמדרגות אשראי כמונו, ובין אחרות כמו SMP ופיטצ'. לגבי מה שאמרה כאן אתי – לי לא ידוע שהיה שינוי כלשהו בסוג הדירוג עליו אנחנו מדברים.
היו"ר יצחק הרצוג
האם אתם גם חושבים שזה סוד מקצועי?
אמנון אלטמן
בוודאי. הלוא אדם שירצה לברר בדיוק, יכול להוציא דוח עיון, והוא יקבל דוח עיון מלא.
היו"ר יצחק הרצוג
ללקוח ולמבקש זה ניתן, נכון?
אמנון אלטמן
בוודאי.
היו"ר יצחק הרצוג
האם המשקולות ניתנות?
אמנון אלטמן
לא. הוא יכול לבקש דוח עיון, ואני הלוא פועל אך ורק - - -
חיים כהן
ישנם שני סוגים של דוחות. יש את דוח העיון שהוא דוח מלא שאדם יכול לבקש על עצמו, ובו כל הפרטים וכל המידע שאגור אצלנו.
היו"ר יצחק הרצוג
כולל המשקולות.
קריאות
לא. למה משקולות? משקלות בשום מקום אין. אין משקלות.
היו"ר יצחק הרצוג
למה לא? לפי מה אתה מייחס? אדם אומר: למה קבעת עליי דבר כזה? כמה נתת לי על זה שהייתי פעם עם סלקום בתביעה משפטית?
ניב סבר
אבל, אין את החישוב הזה. מה שאני עושה – המערכת לוקחת את הנתונים השליליים שיש לו, ומחשבת אותם באיזשהו שקלול: נתונים משפטיים כאלה 10 נקודות, 20 נקודות, 30 נקודות, מה שנותן את השורה הסופית.
היו"ר יצחק הרצוג
ואם הוא הולך לבית-משפט, והוא אומר: אני רוצה לדעת למה הם קבעו כך וכך? חשבת פעם מה הוא יגיש?
חיים כהן
הוא יקבל את אותה תשובה: זה שיקול מקצועי. כשם שאתה לא שואל את הבנק: מה הם השיקולים שלך, ומה הם שיקולי האשראי שלך כשנתת למישהו אשראי, ואף אחד לא תובע את הבנק על שיקול האשראי. אני לא שמעתי ש- - -
היו"ר יצחק הרצוג
האם לא חוקרים אתכם בבית-משפט בעדות?
דן אבנון
חוקרים אותנו בבית-משפט בעדות. היו מקרים בעבר, בעיקר תלונות על-ידי חברות באשר לדירוג, ואף פעם לא נדרשנו על-ידי בית המשפט לפרט את האלגוריתם.
היו"ר יצחק הרצוג
נציג משרד המשפטים, מה אתה אומר?
אסף תכלת
קודם כל, אני מצטרף לדבריה של עו"ד בנדלר. אבל, אנחנו חושבים שחלק ממטרת החוק הוא כאמור לקבוע נורמות. יש כל מיני מצבים מוזרים, למשל בארצות-הברית, כי אנשים יודעים שכדי לקבל דירוג אשראי הם צריכים לקחת כמה כרטיסים, הם צריכים לקחת כמה הלוואות, כדי שיוכלו לאשר את ההלוואה שהם צריכים, בסופו של דבר.
היו"ר יצחק הרצוג
יש לי שאלה. הקריטריונים, לא המשקל, האם את הקריטריונים זה לא לגיטימי לחשוף? אתה כותב בקריטריונים: כמות הפעמים שהוא היה חדל פירעון. מה הבעיה לכתוב את זה? אני לא אומר לך כמה משקל נתת.
חיים כהן
מה שיקרה זה שאדם אחד יקבל דירוג שלילי אחרי שהצ'ק הראשון חזר. לעומת זאת, לגבי אדם אחר שיש לו גם נתונים חיוביים לגביו, האם אנחנו נחכה ארבעה צ'קים עד שהוא יקבל את הדירוג השלילי שלו? לכן, הדברים הללו הם, קודם כל, לא חד-חד-ערכי - - -
היו"ר יצחק הרצוג
כלומר, לכל לקוח זה בכלל משקלות אחרים?
חיים כהן
זה לפי התמונה הכוללת של הלקוח.
היו"ר יצחק הרצוג
אני אומר לך ישר, יכול להיות שכל התקנות האלה עולות על שרטון עם הסיפור הזה.
חיים כהן
שנית, אני לא מכיר תקדים שבו גוף כלשהו שנותן אשראי או מדרג אשראי נדרש לפרסם את הדברים הללו.
היו"ר יצחק הרצוג
כלומר, הבנקים לא מפרסמים את הדבר.
חיים כהן
הנה, יושבים פה נציגים של חברות כרטיסי האשראי. אני לא חושב שהם מוכנים לפרסם את מודל הדירוג שלהם.
היו"ר יצחק הרצוג
אני לא יודע. מה אומרות חברות כרטיסי האשראי, או שהן שקטות?
משה אליהו
משה מישראכרט. אנחנו לא נותנים ללקוח מידע איך הגענו לניקוד, ואם מגיע לו אשראי או לא מגיע.
היו"ר יצחק הרצוג
האם היית שם את הקריטריונים באינטרנט?
משה אליהו
ממש לא, ואני אגיד לך גם למה. אם אני שם קריטריונים אז זה לא רק הלקוחות שרוצים, אלא גם לקוחות אחרים יראו את זה ויובילו וייקחו שם מידע, ויתנו דירוג אשראי אחר שלא מגיע ללקוח. ינצלו את זה לרעה.
היו"ר יצחק הרצוג
מי כתב את התקנה הזאת?
אתי בנדלר
משרד המשפטים.
היו"ר יצחק הרצוג
יש לך פה מוקש אמיתי. לדעתי, אתה משתק את הענף. בואו נביא את דרור שטרום ונשמע למה.
ניב סבר
אם יורשה לי, כבוד היושב-ראש, להזכיר את המטרה מאחורי כל התקנות והחוק הזה.
היו"ר יצחק הרצוג
אין בעיה, צריך להבין. מתי דרור שטרום דיבר על זה? האם בניסוח החוק?
אתי בנדלר
לא, לא. זה היה כבר כשהתחלנו את הדיון בתקנות.
היו"ר יצחק הרצוג
השאלה היא האם הוא דיבר על זה?
אתי בנדלר
כן, כן. זה היה - - -
היו"ר יצחק הרצוג
זה נושא גדול. לי זה נראה סכנת נפשות להצביע על נושא כזה מהותי אם לא שמעתי את כולם.
קריאה
אתה מוכן, ניב?
היו"ר יצחק הרצוג
מה? סליחה. יש פה הגבל עסקי מצד שמאל, החליטו לא לדבר - בסדר.
קריאה
לא, רק ניסיון להגיע ל- - -
היו"ר יצחק הרצוג
זה נושא מאוד משמעותי.

יש לנו הצעה. אתי, בבקשה.
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה מציעה שאולי רשימת אמות המידה לא יפורסמו באינטרנט, אבל הם יהיו חלק מה - -
קריאה
זה מה שהצעתי.
אתי בנדלר
זה מה שרצית להציע? אז תציע את זה אתה.

- - - יהיה חלק מהדוח האשראי שעותקו יימסר ללקוח.
אסף תכלת
אין לנו התנגדות. מאוד חשוב לנו שהתקנות האלה יעברו היום.
לאה ורון
אין להם. למשרד המשפטים אין התנגדות להצעה.
חיים כהן
ומה משרד המשפטים יעשה עם זה? האם הוא יבוא ויגיד לי: הקריטריונים שלך לא נכונים?
אתי בנדלר
הוא ידע לפחות על מה זה מבוסס.
היו"ר יצחק הרצוג
בחייך, הוא בן אדם. אתה קובע, אתה חורץ לו גורלות.
חיים כהן
גם עד היום חרצתי גורלות.
היו"ר יצחק הרצוג
בסדר, אז הוא גם שואל את הבנק.
לאה ורון
מה הוא עושה עם הנתון שאתה נותן לו: חזרו לך שני צ'קים? הוא בא והוא אומר לך: סליחה, אדוני. חזר לי צ'ק אחד.
היו"ר יצחק הרצוג
היום אתה גם חי בסביבה יותר שקופה.
דן אבנון
אפשר אולי לתת את הקריטריונים ללא המשקולות, רק לרשם שירות נתוני אשראי, ואז אצל הרשם תהיה הרשימה. הוא ידע שאנחנו - - -
חיים כהן
מה הוא יעשה עם זה? מה המשמעות של הרשימה הזאת?
היו"ר יצחק הרצוג
לדעתי, אין מצב שאם הלקוח ירצה להתעקש וללכת לבית-משפט בשם חוק חופש המידע, שאתה לא תיתן לו את הדירוג. היא מציעה לך הצעה מצוינת. הלקוח בא והוא אומר לך: תן לי את הקריטריונים בלי המשקולות, ואתה נותן לו את הקריטריונים. האם זה לא לגיטימי?
חיים כהן
אני מזכיר שמכיוון שהחוק הגביל אותנו גם באיזה נתונים מותר לנו להשתמש אז הרשימה היא סגורה. החוק יכול לומר: ברשימת הקריטריונים האלה בלבד, בלי לפרסם את המשקולות, תכתבו את החוק. תגידו: בחוק כתוב מה הם הדברים שבהם ניתן להשתמש במתן הדירוג או במתן השיקולים, ונגמר הסיפור. למה אני צריך לפרסם את הקריטריונים שלי?
אתי בנדלר
נניח שאתי בנדלר תראה שנתת לגביה דוח אשראי שהציון בו הוא C. אני מסתכלת ואני אומרת: לא ייתכן שעל סמך נתוני האשראי שמופיעים כאן, נתת לי C. אה, זה אולי בגלל שאני גרה בכל זאת באיזה שכונה בכפר שלם? ואולי בכל זאת השתמשת בקריטריון שאסור לך להשתמש.
ניב סבר
סליחה, אבל, אין לי את הנתון הזה אפילו. זה לגבי הדיון שלנו קודם?
לאה ורון
הדיון שהיה קודם לא הסתיים, הוא לא הסתיים.
אתי בנדלר
אני חושבת שאם זה לא מפורסם באינטרנט או בפומביות, לפחות בדוח העצמי ובדוח האשראי תבוא לידי ביטוי רשימת אמות המידה ששימשו אתכם.
ניר גרסון
עו"ד ניר גרסון מהרשות למשפט טכנולוגיה ומידע שהיא הרשות שבמסגרתה פועל רשם נתוני האשראי. הוא אחראי לפקח על בעלי רישיונות מכוח החוק.

אם לא יפורסם באופן פומבי, ואם לא יימסר ללקוח, אז המינימום זה - - -. נאמרו פה פשוט אמירות אחרות. אני רוצה להבהיר שלצורכי פיקוח – לא בטוח, אבל ייתכן מאוד – שהרשם עצמו כן יצטרך גם את המשקולות, לוודא אם הדירוג נעשה לפי הוראות החוק והתקנות.
חיים כהן
איזה תקנות ובאיזה חוק יש משקלות?
ניר גרסון
אם הרשם צריך לוודא שאתם לא מכניסים לדירוג את מקום המגורים - - -
ניב סבר
אין לנו, אין מקום מגורים. אני חושב שאסור לי להחזיק בכלל מקום מגורים. אני לא חושב שזה נתון שיש לי בכלל.
ניר גרסון
בסדר, אבל ייתכן שהרשם לצורכי פיקוח - - -. אני לא רוצה שפה ייאמרו אמירות שסותרות את הסמכות שלו לפי החוק. הרשם מוסמך לפקח לפי החוק, וייתכן שהוא יצטרך גם את הנתונים האלה.
ניב סבר
אני חושב שצריך להזכיר רק בשביל מה קבעו את הדבר הזה כי שוב הפעם אנחנו שוכחים את המטרה. המטרה היתה לאפשר התמודדות על האשראי החוץ-בנקאי כדי להוזיל את האשראי החוץ-בנקאי. אני רוצה רק להזכיר ליושב-ראש שהמטרה שמאחורי החוק היתה מאוד מאוד ברורה – דואופול ששולט על כל האשראי למשקי הבית, והצורך לייצר מוקדי אשראי נוספים, נותני אשראי נוספים. הרעיון היה שכל גורם קטן לא מסוגל לבצע את כל חישובי האשראי והסיכון שלו, ולכן לקחת גופים שיעסקו בזה.
היו"ר יצחק הרצוג
בסדר, אבל מה הבעיה שלכם לפרסם? לא נתפס שאי-אפשר - - -
ניב סבר
מכיוון שאף אחד לא מפרסם. הנה, הם לא מפרסמים.
היו"ר יצחק הרצוג
הוא מוכן שזה יפורסם, מה הבעיה?
קריאה
לא, הוא לא מוכן.
ניב סבר
הוא מוכן? כרטיסי האשראי והבנקים? האם יש לך סמכות היום לחייב אותם לפרסם את שיקולי מתן האשראי שלהם?
היו"ר יצחק הרצוג
אז למה בכלל באו עם החוק שלכם? באו, כי כנראה צריך אותו. אם צריך אותו זה לא אומר שאתה דומה לחברת כרטיסי אשראי או לבנק. התפקיד שלך בכוח הוא אחר לגמרי.

חיים, מנהלת הוועדה רוצה להגיד משהו, בבקשה.
לאה ורון
אני חושבת שעצם העובדה שיושב-ראש הוועדה מוכן לרדת מהבקשה שהרשימה של הקריטריונים תפורסם באינטרנט, ולהסתפק בכך שהיא תועבר למבקש וללקוח, זה הרבה מעבר למה שהציע משרד המשפטים.
קריאה
אני מסכים, אבל ההערה של - - -
אמנון אלטמן
יש לי אלייך שאלה. אם ממילא אני לא נותן לו את המשקולות, הוא יכול לפנות אליי ולקבל דוח עיון. שם הוא מקבל את כל מה שאספתי עליו. אז מה ההבדל? שיבקש דוח עיון, יקבל את הכול. הלא קבעתי לפי זה.
היו"ר יצחק הרצוג
אתה כותב לו: במסגרת העבודה נבחנו כל הקריטריונים הבאים. מה קרה? האם אתה לא כותב את זה בחוות דעת שמאי? בחוות דעת שמאי או בחוות דעת לצורך חוסן פיננסי אתה כותב מה הובא בחשבון. אתה כותב את זה ממילא, אנחנו מכירים.
לאה ורון
אתה צודק שראוי היה שהלקוח יקבל גם את המשקולות ביחס אליו. אבל, משרד המשפטים לא ביקש את זה.
אסף תכלת
אנחנו מבינים שזה סוד מסחרי, על זה הם מתבססים.
היו"ר יצחק הרצוג
בעולם המודרני אף אחד לא יוכל לעמוד במצב שבו אנחנו שמים את כל המידע מוסתר לגמרי. אתה הולך פה על דרך המלך. זה משהו שהוא נבון.
אמנון אלטמן
בסופו של דבר, אנחנו לא נותני אשראי. מי שקובע, הוא מקבל מאיתנו את הציון.
היו"ר יצחק הרצוג
הוא הולך עם זה לבנק, בסדר.
אמנון אלטמן
בדיוק, או חברת כרטיסי אשראי או הבנק. הם נותנים את האשראי. הם מוסיפים עוד אלף ואחד פרמטרים שהם בכלל לא בשליטה שלי, אז מה ההבדל?
היו"ר יצחק הרצוג
מה הבעיה שלכם לכתוב מה בדקתם? למה זה כל-כך היסטרי?
אתי בנדלר
כי כשהוא ירצה לבדוק למה הוא לא קיבל הלוואה, הוא יבוא לבנק והוא יגיד: על סמך דוח האשראי, באמות המידה שלהם. אלך לחברה נותנת האשראי, אראה לפי דוח האשראי. אין שום סיבה שהוא לא ייתן. יתחילו לזרוק אותו מהבנק לחברת שירות נתוני האשראי.
היו"ר יצחק הרצוג
האם יש לכם בעיה של ביטוח מקצועי על הדבר הזה?
ניב סבר
יש בעיה של ביטוח מקצועי בכלל עם כל החוק.
אסף תכלת
זה תקנות אחרות שאנחנו נגיש בקרוב. נקווה שגם את זה נפתור.
היו"ר יצחק הרצוג
אני מציע ללכת לפי מה שהציעה מנהלת הוועדה. אפשר לכתוב גם: לבקשת הלקוח.
אתי בנדלר
אוקיי. אני אכתוב: בעל רישיון אשר מציין בדוח האשראי שלו דירוג אשראי שנתן ללקוח, כאמור בתקנה זו, יכלול בדוח גם את רשימת הקריטריונים - - -
קריאה
ולא משקלם.
אתי בנדלר
רשימה, כתוב. את רשימת הקריטריונים שלפיהם הוא קבע את דירוג האשראי.
דן אבנון
אבל, אם מקובל כאן שלא צריך למסור את המשקל – הרי זה יחסוך לנו הרבה מאוד הידיינויות.
היו"ר יצחק הרצוג
בלי משקלות.
ניב סבר
שיהיה ברור ללא משקלם היחסי.
אתי בנדלר
אני מאוד חוששת מה- - - הזאת, כי זה כבר - - -
היו"ר יצחק הרצוג
אגב, זה יזמין עתירות.
אתי בנדלר
בדיוק כך. בשביל מה אנחנו צריכים? יש רשימה, את רשימת הקריטריונים. מי מדבר על משקולות?
דן אבנון
כי אחר כך אנחנו נצטרך לריב מה הערך של הרשימה אם אין את המשקל. אבל, מקובל כאן בוועדה שזה יהיה ללא המשקל. אז למה לא להבהיר את זה, ואז נדע. תהיה לנו גם הוודאות.
היו"ר יצחק הרצוג
אז אולי צריך לכתוב: רשימת הקריטריונים באופן כללי, או במבוא לסקירתו.
חיים כהן
על-פי המותר בחוק. הדברים שבהם מותר לנו להשתמש. זאת הרשימה בין כה וכה, לא תהיה רשימה אחרת. אף אחד לא ירשום בטופס הדירוג של הלקוח משהו אחר.
היו"ר יצחק הרצוג
האם יש עוד איזושהי תקנה בעייתית? אם לא, אני רוצה לחזור לסוגיה. אני רוצה להציע את הדבר הבא. אני יכול לחזור בשעה 15:15 להמשך דיון לפחות עד השעה 16:00. הייתי רוצה שתנסו לסכם גם עם הייעוץ המשפטי את סוגיית תקנה (ג), ואם יש עוד דברים ללטש בניסוח של תקנה (ט). השאלה עכשיו היא האם יש עוד תקנות בעייתיות שמעוררות מחלוקת?
ניב סבר
יש לנו תיקוני טעות קטנים.
היו"ר יצחק הרצוג
על זה אחר כך תשבו.
אתי בנדלר
אתה מדבר על תיקוני טעות בתקנות שכבר אושרו?
ניב סבר
לא.
היו"ר יצחק הרצוג
עו"ד סבר, אני מדבר רק על נושאים מהותיים. תקנות – יהיה לכם עכשיו שלושת רבעי השעה לריב ולהביא לי את זה מבושל.
ניב סבר
לדעתי, יש לנו שתי הערות שאפשר לקרוא להן מהותיות, אם אפשר לקרוא להן כך.
לאה ורון
לאיזה תקנה?
ניב סבר
האחת היא התוספת של 58ב. לדעתי, זה סעיף 26. הנוסח הוא בעייתי כי הנוסח בא ואומר: מסר בעל רישיון דוח ובו נתונים בדבר לקוח מוגבל או חמור, ובמהלך 60 ימים ממועד מסירתו נודע לבעל הרישיון. בשום מקום בתקנות אין את המושג "נודע". מה זה "נודע"? האם זה שמישהו התקשר אליי ואמר לי? אנחנו פועלים באופן מאוד מוגבל וברור, אך ורק עם המידע שנמסר לנו. אין לי פה שיקול דעת, אפס. אני גם לא רוצה אותו. זה צריך להיות מידע שעבר אליי על-ידי בנק ישראל, הבנק שהעביר לי את הנתון. אני פשוט לא יכול לדעת את זה. אני לא יודע כלום, ואסור שאדע. זה פתח.
היו"ר יצחק הרצוג
אבל, זה נודע כי הובא לידיעתו. נשלח לך מכתב.
ניב סבר
מכתב? אם שלח לי עורך-דין עלום שם - ואני לא אפגע בחברי למקצוע - מכתב שאמר: קיבלתי צו מניעה. האם זהו? האם זה אומר שאני צריך לעשות - - -
אסף תכלת
יש פה הפניה ברור. בנק ישראל, ברגע שהתקבל צו מניעה, צריך להעביר לך את המידע.
ניב סבר
לכן, אני אומר זה חייב להיות נמסר. אל תיתנו לי שיקול דעת פה.
אתי בנדלר
נמסר לו.
היו"ר יצחק הרצוג
אוקיי, הלאה.
אתי בנדלר
ונמסר לו זה לא רק מבנק ישראל, זה גם הלקוח עצמו - - -
ניב סבר
לא. אבל, נמסר לי מהלקוח עצמו, זה לא עוזר לי כלום.
אתי בנדלר
הוא יבוא והוא יראה לך שיש לו צו שיפוטי.
ניב סבר
אין בעיה. אז תנו לי עותק נאמן למקור של בית משפט. אני חייב מסמך ברור.
אתי בנדלר
בסדר, ייתן לך עותק. זה בסדר גמור. בוודאי שלא מדובר על זה שהוא לחש על אוזניך.
ניב סבר
אני מדבר מתוך ניסיון תפעולי שבו אנחנו מקבלים כל מיני מכתבים.
אתי בנדלר
נמסר לו.
היו"ר יצחק הרצוג
נמסר לו - יכול להיות מצב שהיה ערעור ובוטל.
ניב סבר
לכן אני אומר, צריך לקבוע פה רשות. גם נמסר לו לא פותר את הבעיה.
היו"ר יצחק הרצוג
בסדר. נמסר לו עם אסמכתא משפטית. תיכף היא תנסח את זה. הלאה, מה ההערה הבאה?
ניב סבר
אוקיי, אז פה צריך את הנוסח.

הדבר הנוסף – תיקון תקנה 80, סעיף 31.
היו"ר יצחק הרצוג
בעמוד 11 למעלה: "(א) גילה בעל רישיון כי נפל פגם מהותי...".
ניב סבר
לא, זה לא היה פה.
היו"ר יצחק הרצוג
בינתיים נבקש מעו"ד אבנון. האם יש לך הערות נוספות מהותיות?
דן אבנון
לא, לא.
היו"ר יצחק הרצוג
אוקיי, אז מה יש לך עו"ד סבר?
אתי בנדלר
האם יש הסכמה לגבי תקנת התשלום, הוראת השעה?
ניב סבר
כן, יש הסכמה על זה, על התשלום – כאילו ההצעה של האוצר.
אסף תכלת
זה נוסח שהוסכם עם איגוד הבנקים.
היו"ר יצחק הרצוג
חברות כרטיסי האשראי, ההגדרה בהתחלה מבחינת כרטיסי אשראי, מנפיק כרטיסי אשראי, מקובלת עליכם?
לאה ורון
זה אושר כבר.
אסף תכלת
אנחנו אישרנו את זה עקרונית, - - - שנסגור את זה עם הייעוץ המשפטי.
לאה ורון
אבל, אושר העיקרון והוא ינוסח. זה כבר סוכם.
ניב סבר
יש לנו הערה אחת ל-58א, להביא לתשומת ליבכם את הבעייתיות. יש פה חיוב של בעלי הרישיונות להוציא הודעות מתקנות כתוצאה מתקלות שנפלו אצל מקור מוסמך. זה מטיל עלינו הוצאות בגלל טעויות של צד ג'. אם מדובר על תקלה אחת בנתון על מישהו, זה לא בעיה. אבל, מה קורה כאשר כונס הנכסים הרשמי או בנק מסוים, או כל גורם אחר, מבצע תקלה מערכתית כוללת, ואנחנו צריכים להוציא מאות, אם לא אלפי דוחות מתקנים? אף אחד לא משלם על הדבר הזה.
לאה ורון
האם יש לכם אלפי לקוחות?
ניב סבר
אלפי נשואים. את צריכה למסור את הנתון פה לא למי שקיבל. עכשיו היה מקרה כזה עם כונס הנכסים הרשמי. כונס הנכסים הרשמי טעה בקידוד הדוחות שהוא מסר. לכן, נמסרו דוחות בלי נתונים מסוימים מכונס הנכסים הרשמי. אנחנו נאלצנו - - -
היו"ר יצחק הרצוג
מה אתה מציע? מה אתה רוצה שיהיה כתוב? בוא נשמע. האם זה לא הולך לפרק של האחריות המקצועית - - -
אסף תכלת
קודם כל, לפי התיקון לחוק ברגע שהם מקבלים הודעה על תיקון מידע – זאת אומרת, מקור מידע מגלה שהיתה אצלו תקלה והוא העביר להם נתונים לא נכונים – הם מחויבים לפרסם דוח מתקן. זה לפי החוק שכרגע קיים. לשאלת ההוצאות אנחנו לא נדרשנו.
ניב סבר
יש פה הטלה נוספת. החיוב בחוק שהיה בסעיף 80 הוא זה שאנחנו נדרשים לשלוח דוח מתקן ללקוחות. הלקוחות שילמו לי כסף על הדבר הזה. אבל, זה מטיל עליי חובה נוספת – לשלוח את הדוח המתקן, את העובדה שהיה דוח מתקן לנשוא המידע. דוחות לפי 25, 30 ו-31 זה לנשוא המידע שבכלל אין לו זכות לקבל דוח אוטומטית.

אני חושב שאפשר למחוק את זה ואני אסביר גם מדוע. גם אם היום מזמינים עליי עשרה גורמים דוח, רק בדוח עיון הרי הוא יכול. הוא לא מקבל אוטומטית.
קריאה
אין לנו למי לשלוח דוח.
ניב סבר
זה חוץ מזה, זה מוביל אותנו להוצאה הגדולה. כפי שיודע משרד המשפטים, יש לנו בעיה. כל פעם שאנחנו צריכים לשלוח כזה דוח, אנחנו צריכים להגיש בקשה מיוחדת יחד עם הרשם, כדי שייתנו לנו את זה, למרשם האוכלוסין.
היו"ר יצחק הרצוג
אתה לא יכול אלפי בקשות כאלה, כי זה לא ישים. מה אתה רוצה? משהו גורף?
ניב סבר
אני מציע למחוק את החובה הזאת ואני אסביר גם מדוע. זו חובה שלא קיימת אפילו בשוטף.
היו"ר יצחק הרצוג
עו"ד תכלת, אתה מבין במה מדובר?
ניב סבר
גם אין לי את הנתון, אין לי אפילו את הכתובת.
אסף תכלת
אם יינתן לנו זמן עכשיו, אנחנו נבדוק.
היו"ר יצחק הרצוג
תקשיבו, כרגע אני אעשה את ההפסקה. אנחנו נחזור בשעה 15:15. יש לכם כמעט שעה לגמור ולגהץ הכול, אחרת אתם יודעים גם מה המשמעות של תקנות שלא יאושרו היום. אני מוכן לאשר אותן עד השעה 16:00, 16:00 פלוס, אם הם ישיגו היתר מהיושב-ראש. אני באמת מבקש –אני מכיר את החיים, גם אתם - תתפשרו, תגמרו, תגהצו, וזה יכול לצאת לדרך, בסדר?
לאה ורון
אחרת לא יהיו תקנות. אנחנו נכנסים לחנוכה. המליאה מתכנסת מוקדם מהצפוי, וסדר-היום של הוועדה הופץ, אז אנחנו מדברים על ישיבות בינואר.
היו"ר יצחק הרצוג
תנסו. אני מציע שהיועצים המשפטיים ישבו פה, קודם כל. תנסו לגמור ותקראו ללקוחות מה שצריך, ותנסו לגהץ את זה. בשעה 15:15 אנחנו פה.

<(הישיבהנפסקה בשעה 14:25 ונתחדשה בשעה 15:15.)>
היו"ר יצחק הרצוג
שלום לכולם. אסף, אני מבקש ממך להציג את ההבנות שהושגו בנושאים השונים בעקבות סיכום הדיון של הישיבה הקודמת.
אסף תכלת
בעקבות סיכום הדיון ישבנו כולם וניסינו להגיע להסכמות. לגבי תקנה 43(א) בנושא דירוג האשראי הוחלט - - -
היו"ר יצחק הרצוג
רגע, לא, לא. תעבוד מסודר, ברשותך.
אסף תכלת
כן, התקנה הראשונה שדנו בה.
היו"ר יצחק הרצוג
21(ג) היתה הסוגיה של "מינו, גזעו, דתו"?
אסף תכלת
נכון. לא יהיה שינוי בנוסח שהובא לוועדה.
היו"ר יצחק הרצוג
נשאר כמו שזה?
אסף תכלת
כן.
היו"ר יצחק הרצוג
תודה.
אתי בנדלר
אני מעריכה את זה מאוד.
היו"ר יצחק הרצוג
הקראנו את הסעיף הזה?
לאה ורון
כן, אדוני.
אסף תכלת
כן. לגבי סעיף (ט), לגבי הפרסום, בעלי הרישיונות הסכימו שהנוסח המקורי של פרסום באתר האינטרנט יישאר, ככל שיובהר שרשימת הקריטריונים תפורסם ללא משקלם היחסי.
היו"ר יצחק הרצוג
מקובל עלי לחלוטין. אני מציע שנתקדם עכשיו פסקה פסקה, נעבור ונגיע לנושאים הבאים. פסקה 22.
לאה ורון
אדוני מאשר את פסקה 21, אני מניחה?
היו"ר יצחק הרצוג
כן. את רוצה שנצביע?
לאה ורון
כך מקובל, כן. אם חלילה לא תסיים את התקנות.
אתי בנדלר
אולי כדאי, כן. אני רק אזכיר שבתקנה 21, תקנה 43א החדשה: תקנת משנה (ד) נמחקת, בתקנת משנה (ז) יוסף בסוף המלצה לגבי הלקוח, ככל שניתנה, תקנת משנה (ח) – הנוסח שלה יתוקן באופן שיהיה ברור שחובה לתת את המידע הזה, ולתקנה (ט) יתווסף: "ללא המשקל שניתן לכל קריטריון", בנוסח זה או אחר, ברמה העקרונית.
היו"ר יצחק הרצוג
טוב. אנחנו מצביעים על תקנה 21. מי בעד?
הצבעה
בעד – פה אחד

תקנה 21 אושרה.
היו"ר יצחק הרצוג
מאושר. הלאה, תקנה 22, תקריא.
אסף תכלת
22". בתקנה 45(ב) לתקנות העיקריות, במקום "הלקוח" יבוא "מבקש דו"ח האשראי"". פה מדובר בתיקון טעות סופר. ברור שהכוונה היא למי שמבקש את הדוח ולא ללקוח, שבחוק הזה הלקוח הוא נשוא הדוח.
היו"ר יצחק הרצוג
יש למישהו הערות על התקנה הזאת? לא, אז אני מביא אותה להצבעה. מי בעד?
הצבעה
בעד – פה אחד

תקנה 22 אושרה.
היו"ר יצחק הרצוג
אני מאשר אותה. אושרה. תקנה 23.
אסף תכלת
שלושת התקנות הבאות הן למעשה אותו דבר.
היו"ר יצחק הרצוג
אז תקריא את תקנות 23, 24 ו-25.
אסף תכלת
"בתקנה 50(ד) לתקנות העיקריות, אחרי "בדואר" יבוא "במסירה אישית במשרדי בעלי הרישיון".
24. בתקנה 52(ד) לתקנות העיקריות, אחרי "בדואר" יבוא "במסירה אישית במשרדי בעלי

הרישיון".

25. האמור בתקנה 56 לתקנות העיקריות, יסומן (א) ואחריו יבוא:

"(ב) לקוח רשאי להגיש את הבקשה בדואר, במסירה אישית במשרדי בעל הרישיון או במסר
אלקטרוני, חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת"".
היו"ר יצחק הרצוג
יש למישהו הערות?
אתי בנדלר
הערה אחת קטנה, אל תשכחו לשים פסיק בכל מקום אחרי המילה "בדואר", בתקנות העיקריות, כי אחרת זה יצא "בדואר במסירה אישית" והמובן יהיה שונה כמובן.
היו"ר יצחק הרצוג
למישהו יש הערות? לא. אז אני מצביע על תקנות 23, 24, 25. מי בעד?
הצבעה
בעד – פה אחד

תקנות 23, 24 ו-25 אושרו.
היו"ר יצחק הרצוג
אושר. הלאה, תקנה 26.
אסף תכלת
תקנה 26. "אחרי תקנה 58 לתקנות העיקריות יבוא:

58א (א) מקור מידע אשר גילה כי נפלה טעות במידע שמסר כאמור בסעיף 31(ז) לחוק, יודיע על כל

לכל בעל רישיון שמסר לו מידע כאמור, תוך שלושה ימי עסקים מיום שגילה את הטעות או שנודע

לו על התיקון או השינוי".
בסעיף (ב) יש שינוי שסיכמנו עם בעלי הרישיונות.
היו"ר יצחק הרצוג
סעיף (ב) – זו היתה ההערה שקיבלנו מעורך-הדין סבר?
אסף תכלת
נכון.
היו"ר יצחק הרצוג
אוקיי, אז מה התיקון, בבקשה? תסביר במילים ואחר כך תקריא.
אסף תכלת
ההערה של בעלי הרישיונות היתה נכונה במובן שהם מוכנים למסור הודעה על תיקון ללקוחות אבל לא שביקשו מידע כל הזמן, אלא להגביל את זה בתקופת זמן מסוימת. אנחנו הסכמנו לתקופה של שישה חודשים, מי שביקש דוח בששת החודשים האחרונים.
היו"ר יצחק הרצוג
תקריא לנו מה יהיה כתוב.
אסף תכלת
"(ב) קיבל בעל רישיון ממקור מידע הודעה על תיקון מידע לגבי לקוח והלקוח מסר בעבר לבעל

הרישיון פרטים במסגרת בקשה לפי סעיפים 25, 30 ו-31 לחוק, יודיע בעל הרישיון ללקוח על

התיקון או השינוי כאמור בתקנת משנה (א)".
היו"ר יצחק הרצוג
אוקיי. 58ב, בבקשה.
אסף תכלת
"58ב מסר בעל רישיון למבקש דו"ח - - -
היו"ר יצחק הרצוג
במקום "לנותן אשראי"?
אסף תכלת
נכון. "למבקש דו"ח ובו נתונים בדבר לקוח מוגבל או מוגבל חמור ובמהלך 60 ימים ממועד
מסירתו " – פה יש עוד שינוי – " ובמהלך 60 ימים ממועד מסירתו לבעל הרישיון לפי הוראות

תקנה 13 כי ניתן צו מניעה כהגדרתו בתקנה 12, יודיע על כך בכתב למבקש הדו"ח שקיבל את

הדו"ח".
אתי בנדלר
אני מבקשת שוב את השינויים.
אסף תכלת
קודם כל, החלפנו את "נותן האשראי" ל"מבקש דו"ח", מכיוון שעכשיו כולם מקבלים תוך שלושה ימים ולא בתוך 60, בהתאם לשינוי מהישיבה הקודמת. במקום "נודע לבעל הרישיון" אנחנו מבקשים שיובהר שהמידע נמסר לו לפי הוראות תקנה 13, דהיינו מבנק ישראל.
היו"ר יצחק הרצוג
שמה?
אסף תכלת
נמסר לו מבנק ישראל הודעה.
היו"ר יצחק הרצוג
לא, אני רואה שתקנה 13 היא משהו אחר לגמרי.
אתי בנדלר
לא, זו אולי תקנה 13 לתקנות העיקריות?
אסף תכלת
תקנה 13 לתקנות העיקריות, סליחה.
היו"ר יצחק הרצוג
זה ברור מהנוסח?
ניב סבר
כן, העברת נתונים מבנק ישראל.
אתי בנדלר
אני חושבת שזה לא מספק, עם כל הכבוד. כי אם בנק ישראל חלילה יפשל ולא ימסור את הדוח הזה, לא ימסור את המידע, אבל יבוא הלקוח עצמו עם צו המניעה מתאים למקור, אין ספק - - -
אסף תכלת
יש פרוצדורה של תיקון.
ניב סבר
יש פרוצדורה אז. יש פרוצדורה קבועה כבר למצב הזה.
אתי בנדלר
איפה?
ניב סבר
הפרוצדורה קבועה, אני לא יכול שיהיה לי שיקול דעת בשום דבר. הפרוצדורה אומרת – על כל דבר שהוא, לא רק על זה דרך אגב, גם על שיקים חוזרים – אם הוא בא אלי, אפילו בלי צו, מספיק מכתב, אני מחויב תוך שני ימי עסקים לפנות למקור המידע, מקור המידע מחויב לתת לי תוך 30 ימים תשובה.
אתי בנדלר
אבל בינתיים אתה מוסר את דוח האשראי, זה לא מעכב את דוח האשראי.
ניב סבר
אבל זה גם נכון לגבי שיקים חוזרים, זה נכון לגבי כל דבר שהוא, אין לי בכלל שיקול דעת. כל מנגנון החוק נבנה כך שאין לי שיקול דעת, אני חייב לפרסם את הנתונים.
אתי בנדלר
אני לא מדברת על מתן שיקול דעת, את הטענה הזאת אני מבינה. מה שאני לא מבינה הוא שאם יש לך הוכחה ברורה שניתן צו שיפוטי, שניתן צו מניעה, אין שום סיבה להתעלם ממנו .
ניב סבר
אני לא יודע אם שלושה ימים אחרי כן צו המניעה הזה הוסר או בוטל, אתי, אני לא יודע את הדבר הזה.
היו"ר יצחק הרצוג
מה הדילמה?
דן אבנון
הרבה פעמים צווי המניעה גם מותנים בתנאים, תנאים חיצוניים לתאגיד וזה לא ברור.
ניב סבר
כן. הוא הפקיד, הוא לא הפקיד.
אתי בנדלר
אוקיי, הבנתי.
דן אבנון
כל המידע, ללא יוצא מן הכלל, מתקבל אצלנו באמצעות מערכות ממוחשבות.
ניב סבר
אין ניירת.
אסף תכלת
גם מסגנית המפקח על הבנקים, שהיתה פה, אנחנו מבינים שהתקנה הזאת לא מטילה עליהם מגבלה גדולה יותר מאשר מה שהיה להם לפי תקנה 13 המקורית. ברגע שמקבלים את המידע על צו מניעה הם צריכים להביא את זה לכל הבנקים.
אתי בנדלר
בסדר, הטענה הזו של עורך הדין אבנון היא חזקה, באמת הרבה פעמים צו מניעה מותנה בתנאים שאולי התקיימו ואולי לא.
היו"ר יצחק הרצוג
אני מאשר את התיקונים ואני מצביע על תקנה 26 לטיוטה שמוצגת כאן בפני כי אני מבין שיש תקנות מקוריות ואני לא רוצה שזה יהיה לא ברור. תקנה 26, מי בעד? אני מצביע.
הצבעה
בעד – פה אחד

תקנה 26 אושרה.
היו"ר יצחק הרצוג
מאשר. תודה רבה. אנחנו עוברים לתקנה 27, בבקשה.
אסף תכלת
"27. בתקנה 59 לתקנות העיקריות, במקום "בסעיף 31(ו) לחוק" יבוא "בסעיף 31(ו) או (ז) לחוק,
לפי העניין"".
היו"ר יצחק הרצוג
בסדר, יש למישהו הערות? בבקשה, תמשיך, תקנה 28.
אסף תכלת
"בתקנה 64 לתקנות העיקריות, במקום פסקה (2) יבוא :

"(2) תעודת התאמה לתקן ישראלי, כפי שיקבע מזמן לזמן וכפי שהורה הרשם".

אני רוצה להסביר את התיקון.
היו"ר יצחק הרצוג
ת"י – זו המילה המקובלת לתקן ישראלי?
אסף תכלת
כן. התקנה המקורית 64 מדברת על תקן ספציפי שיכול להיות שהוא יעודכן ולכן אנחנו רוצים לתת סמכות לרשם לקבוע את התקן הרלוונטי מזמן לזמן.
היו"ר יצחק הרצוג
יש למישהו הערה? תודה. נתקדם, תקנה 29.
אסף תכלת
"29. בתקנה 66 לתקנות העיקריות:
(1) ברישה, במקום "אחת לשנה מיום קבלת הרישיון", יבוא "עד ה-31 במרס בכל שנה שבה הוא

מחזיק ברישיון".

(2) במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) תעודת התאמה לתקן ישראלי, כפי שייקבע מזמן לזמן וכפי שהורה הרשם";

(3) אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) מספר הדוחות שמסר בעל הרישיון במהלך השנה הקודמת להגשת המסמכים".
היו"ר יצחק הרצוג
יש למישהו הערה? אני רואה שפה נעשתה עבודה יסודית כי אני מניח שזו בעיית העומס על בעלי הרישיון, הזיכיונות, נכון? אוקיי, תודה. תקנה 30 ואז אני אצביע על 30-27.
אסף תכלת
"30. בתקנה 76(א) לתקנות העיקריות, במקום הסיפה המתחילה במילים "ת"י 17799" יבוא: "ת"י כפי שייקבע מזמן לזמן וכפי שהורה הרשם".
היו"ר יצחק הרצוג
הרשם – זה אתם, נכון?
ניר גרסון
כן.
היו"ר יצחק הרצוג
מקובל?
ניר גרסון
כן.
היו"ר יצחק הרצוג
אוקיי, אז אני מצביע על תקנות 27, 28, 29, 30. מי בעד?
הצבעה
בעד – פה אחד

תקנות 27, 28, 29 ו-30 אושרו.
היו"ר יצחק הרצוג
אושר. תקנה 31, בבקשה.
אסף תכלת
"31. בתקנה 80 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא:
"(א) גילה בעל הרישיון כי נפל פגם מהותי בדו"ח אשראי שמסר או במערכות החומרה והתוכנה

שלו העלול לפגוע במהימנותו של הדו"ח או שיש בו כדי להעיד על כשל אבטח מידע, ינקוט בעל
הרישיון את הפעולות האלה
(1) יודיע על הפגם לאלתר לרשם, לא יאוחר מיום עבודה אחד ממועד גילויו של הפגם כאמור;

ההודעה לרשם תכלול את הפרטים האלה:

(א) פירוט מהותו של הפגם לרבות הגורם או הגורמים להתרחשותו;
(ב) המועד המדויק שבו נתגלה הפגם;
(ג) כיצד נתגלה הפגם ובידי מי;

(ד) אומדן של כמות הנפגעים בכוח מן הפגם;

(ה) פירוט הפעולות שבדעתו של בעל הרישיון לנקוט לתיקון הפגם והערכת לוחות זמנים

לתיקונו;

(2) יודיע על הפגם לכל מי שמסר לו דו"ח אשראי אשר מהימנותו עשויה היתה להיפגע

בעקבות הפגם כאמור, תוך שבעה ימי עבודה ממועד גילוי הפגם. ההודעה תכלול פירוט בדבר

מהות הפגם;
(3) אם הורה על כך הרשם, יודיע על הפגם, בתוך פרק הזמן עליו הורה, ללקוחות אודותם

נמסר דו"ח אשראי עם הפגם האמור, אף אם לא נמסר אודותיהם דו"ח אשראי; ההודעה
תכלול פרטים אלה
(1) פירוט מהותו של הפגם;

(2) זהות מי שקיבל דוחות אשראי עם הפגם האמור ומועד מסירתם של הדוחות;

(4) יפרסם תוך 24 שעות ממועד גילוי הפגם בעמוד הראשי של אתר האינטרנט שלו הודעה

בדבר הפגם ומהותו; ההודעה תפורסם למשל 60 ימים לפחות;

(5) יפרסם תוך 48 שעות ממועד גילוי הפגם, הודעה הדבר הפגם ומהותו לפחות בשני עיתונים

יומיים".

להמשיך?
אתי בנדלר
נפוצים, אני מניחה.
היו"ר יצחק הרצוג
תמשיך עד הסוף, את סעיפים (א1) ו-(א2).
אסף תכלת
"(א1) התגלו לבעל הרישיון פרטים נוספים אודות הפגם, שלא היו ידועים לו במועד מסירת

ההודעה לרשם כאמור בתקנת משנה (א)(1), ידווח עליהם לרשם מיד לאחר מועד גילויים

וינמק מדוע התגלו באיחור; לפי הנחיות הרשם, ידווח בעל הרישיון על הפרטים הנוספים גם

לגורמים נוספים אשר עשויים להיפגע בעקבות גילויים של הפרטים הנוספים אודות הפגם.
(א2) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי הרשם להורות לבעל רישיון להימנע מפרסום

אודות הפגם המהותי בשל כך שהפרסום עלול להגדיל את הסיכון לאבטחת המידע."
אנחנו גם רוצים בתקנה 80 להוסיף שתקנה 80(ב) לתקנות העיקריות תימחק. זה לא נכלל במקור אבל קיבלתי את זה הבוקר.
היו"ר יצחק הרצוג
היועצת המשפטית מבינה את זה, כן?
אתי בנדלר
התקנה בעצם אומרת שהרשם יפרסם מיד את דבר הפגם באתר האינטרנט שלו, אבל למעשה יש מספיק פרסומים.
אסף תכלת
אנחנו רוצים שיקול דעת.
היו"ר יצחק הרצוג
קודם כל, זו תקנה מאוד מהותית, למישהו יש הערות? לא, אבל יש לי שאלה לגבי (א2). בכל זאת, מה, הרשם יכול למנוע את טובת הציבור? אני רוצה להבין.
ניר גרסון
(א2), אדוני?
היו"ר יצחק הרצוג
כן, (א2), "רשאי הרשם להורות לבעל רישיון להימנע מפרסום אודות הפגם המהותי בשל כך שהפרסום עלול להגביל את הסיכון לאבטחת המידע."
ניר גרסון
לפעמים, אדוני, הפגם הוא ב- - - של אבטחת המידע, של המערכת שבה - - - והפרסום לציבור יגביר את הסכנה.
היו"ר יצחק הרצוג
השאלה האם אין לך חובת הנמקה? אני חושב שצריכה להיות חובת הנמקה, זה מנוגד לאינטרס של הציבור. הנזק עלול להיות אדיר, אתה מסכים אתי? הרי בגלל זה התקנה כל כך רחבה. פתאום אני נותן לך סמכות להחליט שלא בא לך, לא יודע למה. זה בעייתי. זו אחריות אדירה.
ניר גרסון
אני מבין מנוסח התקנה, אדוני, ששיקול הדעת שלי מובנה לגמרי. רק אם עצם הפרסום באינטרנט – הרי הוא חייב לדווח לי תוך יום-יומיים על הכשל באבטחת המידע.
היו"ר יצחק הרצוג
לפחות שתהיה חובת הנמקה.
אתי בנדלר
אני מציעה: "רשאי הרשם לדחות לתקופה שיקבע". כדי שאם באמת הכשל באבטחת המידע עלול להיות כזה שהוא ייפרץ עוד יותר, לקהל רחב יותר, אז קודם יתקנו ואחר כך הוא יורה על פרסום.
ניר גרסון
זאת הצעה טובה אבל בכל זאת הייתי מציע כן להשאיר שיקול דעת, כי נכון, המקרה המובהק הוא שטרם הספיקו לתקן - - -
היו"ר יצחק הרצוג
תיתן הנמקה, משהו. אתה יודע, זה נותן לך שיקול דעת – זו אחריות עצומה.
לאה ורון
שייתן כאן נימוקים שיפורטו.
היו"ר יצחק הרצוג
אני גם אומר, נימוקים שיפורטו, תן נימוקים שיפורטו.
ניר גרסון
בסדר. אין שום בעיה.
היו"ר יצחק הרצוג
במקרים באמת נדירים.
אתי בנדלר
אם כך אני מציעה שהוא יוכל לעשות שני שיבושים בשוק, או לדחות למועד שיורה או להימנע משיקולים.
היו"ר יצחק הרצוג
אבל בשני המקרים צריכים להיות נימוקים שיפורטו.
ניר גרסון
בסדר גמור.
היו"ר יצחק הרצוג
זו אחריות אדירה. בסדר, זו תקנה 31, אני מביא אותה להצבעה. מי בעד?
אתי בנדלר
רגע, עוד מילה אחת, אדוני. אני מבקשת בתקנת משנה (א)(5), "לפחות בשני עיתונים יומיים" - נפוצים. כדי שזה לא יהיה באיזה - - -
היו"ר יצחק הרצוג
מקבל. אז אני חוזר על ההצבעה. תקנה 31, מי בעד?

הצבעה
בעד – פה אחד

תקנה 31 אושרה.
היו"ר יצחק הרצוג
אושר.
ניב סבר
סליחה, הנושא של פרסום בעיתונים נפוצים, היועצת המשפטית ודאי מכירה, בטח יותר טוב ממני, זה לא דבר שמקובל בחקיקה.
אתי בנדלר
מאוד מקובל. לא רק זה, בחוק ההסדרים - - -
היו"ר יצחק הרצוג
לא מעניין. אני משאיר את זה, נקודה. ואל תתווכחו בכלל. בואו נמשיך, תקנה 32.
אתי בנדלר
טוב, לא משנה.
אסף תכלת
"בתקנה 87 לתקנות העיקריות, הסיפה המתחילה במילים "לאחר מכן" – תימחק".
היו"ר יצחק הרצוג
זה בסדר, יש למישהו הערות? מי בעד?
הצבעה
בעד – פה אחד

תקנה 32 אושרה.
היו"ר יצחק הרצוג
מאשר, תקנה 32 אושרה. תקנה 33.
אסף תכלת
"33. אחרי תקנה 96 לתקנות העיקריות, במקום הכותרת יבוא:
"פרק יא
הוראות כלליות"".
היו"ר יצחק הרצוג
מי בעד?
הצבעה
בעד – פה אחד

תקנה 33 אושרה.
היו"ר יצחק הרצוג
אני מאשר, התקנה אושרה. תקנה 34, תקריא את כולה.
אסף תכלת
"34. תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 3, 7 חודשים מיום פרסומם - - -
אתי בנדלר
שבעה?
היו"ר יצחק הרצוג
מה קרה?
אסף תכלת
כן, זה בעקבות דיונים עם הבנקים וחברות האשראי, הם צריכים לעשות שינוי במבנה הקבצים שהם צריכים לשלוח, לאור התיקונים בחוק.
אסף תכלת
שישה חודשים - - - זה לא מספיק.
אתי בנדלר
מה שאני מציעה במקום הוא אולי לקבוע תאריך, לתת עכשיו הערכה מתי אתם תפרסמו, תוך כמה זמן השר יחתום.
אסף תכלת
אנחנו חייבים לפרסם עד סוף השנה.
אתי בנדלר
עד סוף השנה, אז תכתבו ב-1 באוגוסט.
היו"ר יצחק הרצוג
עד סוף יולי?
אסף תכלת
סוף יוני.
היו"ר יצחק הרצוג
אחרי זה, אין לך עד סוף יולי שבעה חודשים, זה מה שאתה אומר?
אתי בנדלר
אז נכתוב ישר 1 באוגוסט, כך יש ודאות וכולם יודעים.
היו"ר יצחק הרצוג
שבעה חודשים זה עד סוף יולי.
קריאות
1 באוגוסט.

שבעה חודשים מפרסום החוק.
אתי בנדלר
אז ב-1 באוגוסט?
רפי רוס
למה לא להשאיר "שבעה חודשים"?
היו"ר יצחק הרצוג
כי אנחנו רוצים שתהיה ודאות.
אתי בנדלר
כדי לתת ודאות. יפרסמו עכשיו את התקנות, אנשים - - -
רפי רוס
אבל הוודאות היא שניתן להתחיל לעבוד על זה רק אחרי פרסום בתקנות. הרי איפה הבעיה - - -
קריאות
- - -
היו"ר יצחק הרצוג
מחר בלילה כבר במדפיס הממשלתי.
רפי רוס
טוב.
אסף תכלת
"תחילתה של תקנה 3 ביום כ"ז תמוז תשע"ג (30 ליוני 2013)".
היו"ר יצחק הרצוג
למה זה? תסביר להדיוטות למה? עורך דין תכלת, תסביר לנו למה ומדוע.
אסף תכלת
קודם כל, אני מבין אלה צריכות להיות תקנות 3, 4, 5 ו-6.
לאה ורון
תקנות 6-3.
אסף תכלת
מדובר בתקנות שקשורות למערכת ההוצאה לפועל של רשות האכיפה והגביה. נמצאת אתנו ענת ליברמן, סגנית היועצת המשפטית של הרשות והיא תוכל להסביר.
היו"ר יצחק הרצוג
עורכת הדין ליברמן, בואי תגידי לפרוטוקול כמה מילים כי בכל זאת אנחנו לא אוהבים לדחות ביצוע כזה ולפחות שתהיינה התייחסויות.
לאה ורון
בואי, גברתי, את יכולה לשבת פה, ליד עורכת הדין בנדלר.
אתי בנדלר
עד מתי אתם מציעים לדחות את תקנות 6-3?
אסף תכלת
לדחות בשנה נוספת.
אתי בנדלר
בשנה?
היו"ר יצחק הרצוג
כן, עד 31 במרץ 2013.
ענת ליברמן
לא במרץ, ביוני.
אסף תכלת
30 ביוני.
היו"ר יצחק הרצוג
אני רוצה להבין למה.
ענת ליברמן
אני אסביר למה.
קריאה
איזה תקנות?
היו"ר יצחק הרצוג
3, 4 ו-5.
ענת ליברמן
כל התקנות שקשורות להוצאה לפועל.
היו"ר יצחק הרצוג
כל מה שקשור להוצאה לפועל.
ענת ליברמן
אנחנו נמצאים כרגע לקראת עלייתה לאוויר של מערכת מחשוב חדשה. המערכת החדשה אמורה לעלות לאוויר בסביבות מאי-יוני 2012. כמובן שהמערכת הזו תכלול את כל ההוצאה לפועל ובמהלך השנה הראשונה לא אמורים להיות בה שינויים ושיפורים, מכיוון שכל עיקר ההשקעה תהיה בלייצב את המערכת. מדובר במערכת מחשוב חדשה שכוללת את כל לשכות ההוצאה לפועל ברחבי הארץ ואנחנו חוששים, כלומר, זה בלתי אפשרי להוסיף שינויים נוספים עד שהמערכת לא תתייצב. רק שנה אחרי שהמערכת תתייצב אנחנו נוכל להוסיף בה שינויים.
היו"ר יצחק הרצוג
אני רוצה לשמוע התייחסויות, למישהו יש התייחסות?
חיים כהן
המשמעות המעשית של זה היא שאי אפשר ליישם חלקים נכבדים ומהותיים בכל הנושא עד אז.
ענת ליברמן
רק את ההוצאה לפועל, רק ככל שמדובר במידע מההוצאה לפועל.
חיים כהן
זה מאוד מהותי.
ניב סבר
זה חלק מהותי מהשינויים.
חיים כהן
מכל המידע שיש לנו זה אחד הדברים המהותיים ביותר.
היו"ר יצחק הרצוג
במקור הסכמתם על סוף מרץ 2013, למה שנדחה את זה?
ענת ליברמן
לא. מכיוון שהתקנות האלה מתנהלות כבר די הרבה זמן כאן, במקור במקור נזקקנו לפחות זמן אבל ככל שהתקדמנו עם הזמן והעלייה לאוויר של מערכת המחשוב החדשה הלכה והתקרבה, אז מצד אחד כבר אי אפשר לבצע שינויים במערכת המחשוב הישנה, כי לא שווה, לא יעיל ולא כלכלי להשקיע כסף במערכת שעוד מעט כבר לא תהיה, ומצד שני - - -
היו"ר יצחק הרצוג
בסדר, אבל את רוצה שהחוק יעמוד על רגליו.
ענת ליברמן
אבל אדוני, זה משהו שהוא לא ישים מבחינתנו, זה לא משהו שאני, כעורכת דין, יכולה להגיד לכאן ולכאן. אין לנו שום אפשרות.
אתי בנדלר
אני ממש לא יודעת, הם אומרים שמערכות המחשוב לא תהיינה מוכנות, אני לא יודעת.
היו"ר יצחק הרצוג
אבל מבחינת הפעלת החוק, אתם מודעים לזה, משרד המשפטים?
אתי בנדלר
השאלה היא אם באמת אי אפשר לכווץ את העניין?
אסף תכלת
הם אמרו לנו שהם לא יכולים, אנחנו ידענו.
היו"ר יצחק הרצוג
אבל ידעתם את זה, אם כך, למה הבאתם את התקנות היום?
אסף תכלת
לא, להפך. אני חושב שמה שעורכת הדין ליברמן הסבירה שמכיוון שאישור התקנות לקח כל כך הרבה זמן, התיקון של המערכת הישנה נעשה פחות רלוונטי.
היו"ר יצחק הרצוג
אז למה לא להשאיר את זה ל-31 במרץ 2013?
ענת ליברמן
מכיוון שלצערי גם חל עיכוב בעלייה לאוויר של המערכת שלנו, 31 במרץ יהיה הרבה פחות משנה מאז שהמערכת שלנו תעלה לאוויר.
היו"ר יצחק הרצוג
מתי היא אמורה לעלות לאוויר?
ענת ליברמן
כרגע, במאי-יוני. כלומר, אנחנו מתחייבים פה גם על איזשהו תאריך שיכול להיות שהוא אפילו ייפול בתוך השנה הראשונה.
חיים כהן
מדובר על עשרה חודשים לאחר שהמערכת תעלה לאוויר, במינימום.
היו"ר יצחק הרצוג
נו, מה אפשר לעשות? אתה יכול לעשות משהו? זו המדינה.
חיים כהן
האם יש רעיון, אלטרנטיבה, בינתיים?
אסף תכלת
אדוני, אפשר לעשות אולי הסמכה לשר להקדים את המועד הזה? אני מבין שזה נעשה במקרים אחרים.
ענת ליברמן
ככל שיתאפשר.
אסף תכלת
ככל שיתאפשר להודיע שהתחולה תהיה מוקדמת יותר. פשוט אין לנו איך להתמודד עם זה.
קריאה
לא יתאפשר.
היו"ר יצחק הרצוג
אני לא מבין למה בכל זאת לא להשאיר את מרץ? בשביל להכניס אתכם לסד זמן, ההתאמות הן כמעט 11 חודשים.
ענת ליברמן
אם אדוני יחליט כך אז אני אהיה חייבת לברר עם אנשי המחשוב שלנו אם יש סיכוי כזה כי אני לא יכולה, מבחינתי המערכת אמרה שאין שום אפשרות לעשות את זה תוך פחות משנה.
היו"ר יצחק הרצוג
אבל ידעתם, כלומר, עבדתם על התקנות האלה וידעתם שהן מגיעות עכשיו.
ענת ליברמן
נכון, אבל בגלל - - -
היו"ר יצחק הרצוג
הסכמתם.
ענת ליברמן
לא, זה לא שהסכמנו, כל פעם הודענו על דחייה כי לא היתה לנו ברירה, להפך.
היו"ר יצחק הרצוג
את רוצה לבדוק רגע ותחזרי אלינו?
ענת ליברמן
אני מוכנה לבדוק את זה.
היו"ר יצחק הרצוג
בכל זאת היינו רוצים שתהיה ודאות בלוחות הזמנים. אוקיי, אז אנחנו נתייחס לתקנה 34 מיד כשהיא תחזור, תמשיך להקריא את תקנה 35.
אסף תכלת
"35. בתקופה של שלוש שנים מיום התחילה, יראו כאילו בתקנות העיקריות - - -
אתי בנדלר
אולי רק תקדים מילה אחת על מה מדברת התקנה?
היו"ר יצחק הרצוג
זו תקנה מאוד מהותית. בוא תסביר אותה במילה אחת קצרה, ללא אריכות ואז תקריא אותה.
אסף תכלת
כן. אחת הסוגיות המרכזיות שעיכבו קודם את כניסת התקנות לתוקף היא סוגית התשלום של בעלי הרישיונות למקורות המידע, כלומר הבנקים וחברות האשראי שנוספו עכשיו, בגין המידע שהם מוסרים.
היו"ר יצחק הרצוג
האגרה? מה פירוש "תשלומים"? מי משלם למי?
אתי בנדלר
לא, תשלום הוצאות עבור העבודה שהם עושים.
אסף תכלת
תשלום הוצאות על המידע, על מערכות המחשוב שהם מקימים על מנת לעמוד בדרישות החוק.
היו"ר יצחק הרצוג
אה, אוקיי, הוא קונה מהם מידע. למרות שהבנקים גם ישתמשו בו, לא?
אסף תכלת
נכון.
רפי רוס
הבנקים משלמים על השירות הזה.
אוהד מימון
אנחנו משלמים על השירותים אלה.
אתי בנדלר
הערכה היא שהקליינטים העיקריים יהיו דווקא הבנקים הקטנים, לבנקים הגדולים היה פחות incentive לשתף פעולה בעניין הזה.
היו"ר יצחק הרצוג
מה הסיכום?
אסף תכלת
מבחינת ההיסטוריה, היתה הוראת שעה שהיתה תקפה לפני כן והתוקף שלה פקע. למעט סכום של מיליון שקל ששולם לאחר הליכים משפטיים לא שולם לבנקים כל סכום.
היו"ר יצחק הרצוג
אני יכול לבקש שתקריא את זה? זה די ברור.
אסף תכלת
כן. אנחנו רוצים להאריך את זה בשלוש שנים.
" הוראת שעה 35. בתקופה של שלוש שנים מיום התחילה, יראו כאילו בתקנות העיקריות –
(1) אחרי פרק ז' בא:
"פרק ח'
תשלום לנותני אשראי

82. (א) בעל רישיון שירות נתוני אשראי ישלם לנותני אשראי, הנמנים עם רשימת נותני אשראי

החייבים במסירת מידע לפי סעיף 24 לחוק, כמפורט ברשימה שיפרסם הרשם, בכל שנה

החל בשנה השניה לתחילת פעולתו, בעד מסירת המידע לבעל רישיון שירות נתוני אשראי,

כמפורט בתקנות (ב) עד (ט).

(ב) בעל רישיון שירות נתוני אשראי יעביר לרשם, בכל שנה החל בתום השנה השניה

לתחילת פעולתו, נתונים על הכנסתו מפעילותו כבעל שירות נתוני אשראי באותה שנה.
(ג) הרשם יחשב את ההכנסה הכוללת של בעלי רישיון שירות נתוני אשראי מפעילותם

כבעלי רישיון" – זו תוספת – "באותה שנה (להלן – ההכנסה הכוללת).

(ד) הרשם לא יביא בחשבון בחישוב ההכנסה הכוללת לפי תקנת משנה (ג) הכנסה כוללת

העולה על 120 מיליון שקלים חדשים.

(ה) ראה הרשם כי ההכנסה הכוללת עולה על 20 מיליון שקלים חדשים, יעבירו בעלי רישיון

שירות נתוני האשראי לנותני האשראי המנויים ברשימה האמורה בתקנת משנה (א) שיעור

מתוך ההכנסה הכוללת (להלן – הסכום לחלוקה), כמפורט להלן:

(1) בעד הכנסה כוללת שבין 20 מיליון עד 40 מיליון שקלים חדשים – 1%;

(2) בעד החלק מההכנסה הכוללת העולה על 40 מיליון עד 120 מיליון שקלים חדשים –

1.5%";
היו"ר יצחק הרצוג
זה על בעל רישיון אחד או על כל בעלי הרישיונות?
אסף תכלת
כל בעלי הרישיונות.
היו"ר יצחק הרצוג
כלומר, 20 מיליון זו כל הקופה של שתי החברות האלה?
אסף תכלת
הלוואי, אני חושב שהם יחתמו על זה.
קריאות
איפה חותמים?
היו"ר יצחק הרצוג
מה זה ה-120 מיליון?
אסף תכלת
זו תקרה.
היו"ר יצחק הרצוג
אוקיי.
אסף תכלת
"(ו) הרשם יקבע את חלקו של כל בעל רישיון שירות נתוני אשראי בסכום חלוקה בהתאם לחלקו

היחסי בהכנסה הכוללת.
(ז) הרשם יקבע את הסכום שעל כל בעל רישיון שירות נתוני אשראי לשלם לכל נותני האשראי

המנויים ברשימה האמורה בתקנת משנה (א), לפי הנוסחה המפורטת בתוספת השניה.
(ח) נותני האשראי ימסרו לרשם, לצורך חישוב חלקו היחסי של כל נותן אשראי בכלל חשבונות

הלקוחות, את המידע על מספר חשבונות הלקוחות שבניהולו של אותו נותן אשראי או מספר

כרטיסי החיוב שהנפיק, לפי העניין.

(ט) הסכום האמור בתקנת משנה (ז) ישולם בתום כל שנה, ולא יאוחר מ-15 בינואר של השנה

לאחריה" – פה אנחנו רוצים לעשות שינוי – "ישולם בתום כל שנה שלאחרי השנה האמורה."
היו"ר יצחק הרצוג
תקריא עוד פעם ליועצת המשפטית.
אתי בנדלר
עוד פעם. "הסכום האמור בתקנת משנה (ז) ישולם - - -
אסף תכלת
"בתום כל שנה", זה יוצא ב-31 בדצמבר.
אסתר בר חן
ולא יאוחר מ-31 בדצמבר בשנה שאחרי?
אסף תכלת
הכוונה שלנו היא שבגין הפעילות של 2010 ישולם עד סוף 2011, עד 31 בדצמבר 2011.
היו"ר יצחק הרצוג
נראה לי הגיוני.
אתי בנדלר
אז הסכום האמור ישולם עבור כל שנה עד ה-31 בדצמבר של השנה שלאחריה.
אסף תכלת
להמשיך, אדוני?
היו"ר יצחק הרצוג
כן.
אסף תכלת
"דרכי אימות המידע 83. המידע המועבר מבעלי רישיונות שירות נתוני אשראי על הכנסותיהם,

ומן נותני האשראי על מספר חשבונות הלקוחות או כרטיסי החיוב, לפי העניין, יאושר בידי רואה

חשבון."

(2) לפני התוספת השלישית בא:

"תוספת שניה (תקנה 82(ז)).

חישוב הסכום שעל כל בעל רישיון לשלם לכל נותן אשראי ברשימה שפרסם הרשם:
"Z * X * 1/2 + 1/2 * X/Y
אתי בנדלר
אנחנו רוצים הסברים.
אסף תכלת
אני בטוח שיהיו הרבה הערות על הנוסחה.
חיים כהן
זו נוסחה הרבה פחות מסובכת מה - - - שדיברנו.
לאה ורון
זו נוסחה שאמנון נויבך הציע?
אסף תכלת
זה מבוסס על הנוסחה המקורית.
לאה ורון
המקורית.
היו"ר יצחק הרצוג
מה אמנון עשה? מה היה התפקיד של אמנון?
לאה ורון
ועדת הכלכלה שכרה יועץ.
אתי בנדלר
בזמנו, בתקנות המקוריות.
לאה ורון
כן.
היו"ר יצחק הרצוג
תמשיך להקריא.
אסף תכלת
"בנוסחה זאת –
"X" – חלקו של בעל רישיון שירות נתוני אשראי בסכום לחלוקה;

"Y" – מספר נותני האשראי שברשימה שפרסם הרשם;

"Z" – חלקו היחסי של נותן אשראי בכלל חשבונות הלקוחות וכרטיסי החיוב שהונפקו, לפי

העניין."
היו"ר יצחק הרצוג
יש לי רק שאלה. קודם כל, "כרטיסי החיוב" – זה נוגע לחברות כרטיסי האשראי, לצורך העניין?
אוהד מימון
כן.
גילה להר
כן.
היו"ר יצחק הרצוג
מה העמדה שלכם?
אוהד מימון
אדוני, לא נגיע רחוק עם הנוסחה הזו, אני מניח שגם הבנקים חושבים כך. אנחנו הצגנו עלות תחשיבית, אנחנו מבינים שזה לא יגיע, אבל אנחנו לא נכשיל את זה בגלל זה.
היו"ר יצחק הרצוג
אתם לוקחים את זה כמו שזה. העניין של "חלקו של בעל רישיון שירות נתוני אשראי בסכום לחלוקה" – לפי מה אתה קובע את החלק שלו?
אסף תכלת
זה יקבע על פי היקף הפעילות.
היו"ר יצחק הרצוג
ואיך אתה מודד את היקף הפעילות?
אסף תכלת
מספר הדוחות או הכנסה כוללת. ההכנסה הכוללת מועברת לרשם, הוא עושה סיכום, אם זה עובר - - -
היו"ר יצחק הרצוג
הרשם רואה את כל הדוחות? אתה מקבל עותק של כל דוח?
רות ברנר טלמן
מקבלים סיכום, לפי דרישה.
אתי בנדלר
אני לא כל כך מבינה בתקנת משנה (א) ובתקנת משנה (ב) מה זה "החל מהשנה השניה לתחילת פעולתו" – של מי? הרי כולם התחילו את פעילותם.
אבנון דן
אבל יכול להיות שיהיו חדשים.
אסף תכלת
יכול להיות שזה לא רלוונטי, אבל אם יהיו חדשים?
אתי בנדלר
זה ברור שמדובר רק על בעלי רישיונות חדשים, לא על אלה הקיימים?
אבנון דן
כן, נכון.
אסף תכלת
לגבי סעיף התחולה, עורכת הדין ליברמן - - -
היו"ר יצחק הרצוג
בואו נשמע את עורכת הדין ליברמן.
אתי בנדלר
לכן כולם מסכימים כאן, כי זה מדבר על אלה שאינם.
היו"ר יצחק הרצוג
אבל למה באתם עם 120? כי זה 100 מעל 20?
אתי בנדלר
כי אם יכנסו בעלי רישיונות חדשים אין סיכוי שהם יגיעו ל-20 מיליון.
היו"ר יצחק הרצוג
עורכת הדין ליברמן, תשובתך לגבי תקנה 34.
ענת ליברמן
אנחנו נישאר בנוסח הקיים היום, כלומר, ב-31 במרץ 2013 ייכנסו לתוקף סעיפים 6-3, כל מה שנוגע להוצאה לפועל.
היו"ר יצחק הרצוג
כולל 6?
ענת ליברמן
3, 4, 5 ו-6 נוגעות להוצאה לפועל.
היו"ר יצחק הרצוג
אוקיי. אסף, בוא תקרא שוב את תקנה 34.
אסף תכלת
" 34. תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 3, 4, 5 ו-6, ביום 1 באוגוסט 2012. תחילתן של תקנות 3, 4, 5 ו-6 ביום 31 במרס 2013".
היו"ר יצחק הרצוג
תקנה 6 היא גם הוצאה לפועל?
ענת ליברמן
כן.
היו"ר יצחק הרצוג
אני מצביע על תקנות 34 ו-35 ונראה לי שבזה אנחנו עושים היסטוריה, נכון?
לאה ורון
לגמרי.
אוהד מימון
נס חנוכה.
אתי בנדלר
ממש נס חנוכה.
חיים כהן
נס חנוכה.
היו"ר יצחק הרצוג
כמה שנים עבדתם על זה?
קריאות
על הקטע הזה, שנתיים.

ארבע.
היו"ר יצחק הרצוג
לא, מתחילת התיקון לחוק?
קריאות
מ-2004.
מ-2006.
אסף תכלת
התיקון הוא מ-2007.
אתי בנדלר
אני יכולה לומר לך שזה רק אחד מתוך הקלסרים שלי בעניין.
היו"ר יצחק הרצוג
טוב, העבודה הקשה מתחילה רק עכשיו ונקווה שזה ישיג את מטרתו.
לאה ורון
אדוני מאשר את תקנות 34, 35?
היו"ר יצחק הרצוג
אני מצביע על תקנות 34, 35. מי בעד?
הצבעה
בעד – פה אחד

תקנות 34 ו-35 אושרו.
היו"ר יצחק הרצוג
בעד. אושר בשעה טובה ומוצלחת. שיהיה בהצלחה.

<הישיבה ננעלה בשעה 15:50.>

קוד המקור של הנתונים