ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/12/2011

בקשת יושב ראש ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכנסת
05/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 218>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט' בכסלו התשע"ב (05 בדצמבר 2011), שעה 15:45
סדר היום
<בקשת יושב ראש ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק>
נכחו
חברי הוועדה: >
זאב אלקין – מ"מ היו"ר
אורי אורבך

רוברט אילטוב

משה גפני

שלמה מולה

דוד רותם
מוזמנים
>
טמיר כהן
– מנהל ועדת הכספים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
הדס צנוירט
<בקשת יושב ראש ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק.>
היו"ר זאב אלקין
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום: בקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק התייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010)(תיקון מס' 5), התשע"א-2011 - בקשה לפני הקריאה השנייה והשלישית, פטור מחובת הנחה, להקדמת הדיון פורמלי, על-פי הוראת סעיף 88 לתקנון הכנסת.
דוד רותם
אני רוצה להבין, למה זה בוער.
היו"ר זאב אלקין
יושב-ראש ועדת הכספים, בבקשה.
משה גפני
אדוני היושב-ראש, החוק הזה נתמך פה אחד על-ידי הקואליציה והאופוזיציה כאחד – אני משבח את האופוזיציה על כך – הם מגלים פה אחריות; אני גם משבח את הקואליציה, שתומכת.
החוק הוא הרפורמה במס. מה שניסינו במשך שנתיים, לא הצלחנו, ואנחנו מצליחים עכשיו לעשות שינוי בנטל המס. אם זה לא מאושר היום במליאת הכנסת – אנחנו נמצאים בדצמבר – צריך לקחת בחשבון, שגם אנשים פרטיים, גם המוסדות, גם רואי החשבון וגם הכלכלנים לא ייערכו ל-1 בינואר. זה יהיה חוסר-אחריות מצדנו. אין שום סיבה, מה גם שזה אושר פה אחד – אני מאוד מבקש שזה יבוא היום. אם אנחנו דואגים לציבור – הציבור לא יוכל לעמוד, הוא צריך להיערך לעניין, הוא לא יודע מה יהיה בסוף.
שלמה מולה
זה לא חוק ממשלתי, נכון?
משה גפני
זה חוק ממשלתי ופרטי, מחובר.
דוד רותם
של מי הפרטי?
משה גפני
לא זוכר.
היו"ר זאב אלקין
חברים, אנחנו כרגע לא דנים בתוכן החוק, למרות שחשוב מה שציין חבר הכנסת גפני, שאושר פה אחד, ולכן עשינו את הכינוס הזה בהתראה קצרה, כי ידענו שהנושא הוא בהסכמה – גם הודענו את זה בנשיאות הכנסת, שכל עוד ועדת הכספים תסיים את עבודתה, ננסה מאותן סיבות שהזכיר אותן יושב-ראש ועדת כספים – להביא אותו להצבעה כבר היום.
משה גפני
אני מבטיח לחבר הכנסת רותם שאבדוק מה זה הצעת החוק הפרטית, אני מבטיח שאנסה. זה כבר מזמן לא שם - זה חוק של הוועדה לגמרי.

<משה גפני>
היו"ר זאב אלקין
אם כך, אני מודה ליושב-ראש ועדת הכספים על ההסבר, ומביא את בקשתו לאישור ועדת הכנסת. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר זאב אלקין
הבקשה אושרה פה אחד.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 16:00.>

קוד המקור של הנתונים