ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/12/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
PAGE
43
ועדת הכספים
06/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 913 >
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י' בכסלו התשע"ב (06 בדצמבר 2011), שעה :11:50
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
רוחמה אברהם-בלילא

זאב אלקין

אורי אריאל

מגלי והבה

נסים זאב

ציון פיניאן

ליה שמטוב
מוזמנים
>
אלי אלפסי - תקציבן, רשות האוכלוסין, משרד הפנים

ראובן להבי - אגף תקציבים, משרד הפנים

אלון סבג - משרד הפנים

דוד שטיינמץ - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

מנחם יחזקאלי - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דרורית שטייניץ - ראש אגף תקציבים, משרד הממשלה

אייל אריאל - ראש אגף תקציבים, משרד המשפטים

קרינה קליגר - ראש תחום תקציבי, המשרד לאזרחים ותיקים

חביב קפלן - משרד המדע, התרבות והספורט

דרור סורוקה - מנהל אגף תכנון, המשרד לפיתוח הנגב והגליל

אריאל לוין - אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי גבע - אגף התקציבים, משרד האוצר

אפרת תבור - שני - תקציבנית, משרד האוצר

מעין נשר - רפרנטית חקלאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

עדי חכמון - רפרנטית מים, אגף התקציבים, משרד האוצר

יוגב גרדוס - רפרנט תקציב, אגף התקציבים, משרד האוצר

שירלי באבד - רפרנטית חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר

אלון מסר - רפרנט מו"פ, אגף התקציבים, משרד האוצר

מיכה פרלמן - אגף התקציבים, משרד האוצר

אנסטסיה סורוקינה - אגף התקציבים, משרד האוצר

חן לב - אגף התקציבים, משרד האוצר

רועי כפיר - אגף התקציבים, משרד האוצר

נעם שטרן - אגף התקציבים, משרד האוצר

צחי דוד - אגף התקציבים, משרד האוצר

אמיר רשף - אגף התקציבים, משרד האוצר

צביקה וולשר - המועצה הישרלית לצרכנות
ייעוץ משפטי
אפיק שגית
מנהלת הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים
<שינויים בתקציב לשנת 2011>
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2011.

פניות מספר 621 ו-622 – משרד השיכון, משרד הנגב והגליל

דיבר אתי מנכ"ל משרד השיכון – אמרתי את זה גם לראובן קוגן – והוא מאוד מרוגז על העברה שעשינו לנושא של השמירה במזרח ירושלים. הוא טוען שהורדתם את זה מסעיפים חברתיים במשרד. הוא אומר שלקחתם את זה משיקום שכונות, מתקציבים חברתיים.
צחי דוד
לא לקחנו את זה משיקום שכונות.
היו"ר משה גפני
כך הוא אומר.
צחי דוד
לא לקחנו משיקום שכונות.
היו"ר משה גפני
מנכ"ל משרד. כך הוא אומר.
צחי דוד
לא לקחנו תקציב משיקום שכונות. לקחנו ממוסדות ציבור.
היו"ר משה גפני
מוסדות ציבור ושיקום שכונות. אבל גם מוסדות ציבור.
צחי דוד
אבטחת מזרח ירושלים הוא נושא ככל יתר הנושאים בתקציב המשרד.
היו"ר משה גפני
אבל אתם קובעים מאיפה מוציאים את זה? המנכ"ל בא בטענות אלי איך אישרתי דבר כזה. השאלה היא מי מנהל את הדברים, מנכ"ל משרד השיכון או אתם? אני אקבל כל החלטה שלכם.
צחי דוד
מנכ"ל משרד השיכון ידע.
היו"ר משה גפני
יש לכם כסף של המשכנתאות. כשהבאתם את זה בשבוע שעבר, עדיין לא היה החוק שמקלים במשכנתאות לזכאי משרד השיכון ותמיד חזרו אליכם חמישה מיליון שקלים. עכשיו יחזרו אליכם פחות אבל הייתם יכולים לקחת מזה והשאלה היא למה לקחתם מתקציבים חברתיים.
צחי דוד
זה לא מתקציבים חברתיים. למשרד יש סיכום תקציבי, חלק ממנו היה אמור לממן גם את הנושא הזה. היינו צריכים לעשות הסטה פנימית.
היו"ר משה גפני
אנחנו נצטרך לברר את זה כי הרגשתי מאוד לא נעים מול המנכ"ל, כאילו פעלתי נגדו. אני לא ידעתי.

בבקשה, מה אלה ההעברות האלה?
צחי דוד
להעביר שני מיליון שקלים ממשרד השיכון למשרד הנגב והגליל להקמת קרייה חינוכית שיקומית לאוכלוסייה הבדואית בהתאם להחלטת ממשלה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פניות מספר 621 ו-622 – פה אחד
הבקשה אושרה.

מה זה העברת עובדת משרד השיכון למשרד הנגב והגליל?
צחי דוד
סליחה, טעות שלי. אלה שתי פניות שונות ממשרד השיכון למשרד הנגב והגליל.
היו"ר משה גפני
תסביר.
צחי דוד
עובדת של משרד השיכון ממחוז תל אביב שהועברה למשרד הנגב והגליל.
היו"ר משה גפני
למה?
צחי דוד
חוסר התאמה במשרד השיכון והיא נקלטה במשרד הנגב והגליל.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי.
צחי דוד
יש עובדת במחוז תל אביב של משרד השיכון. בסיכום בין המשרדים היא הועברה למשרד הנגב והגליל.
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת חוסר התאמה? היא לא מתאימה לעבוד במשרד השיכון?
צחי דוד
היעילות שלה תהיה יותר גדולה במשרד הנגב והגליל.
רוחמה אברהם-בלילא
איזו הגדרה.
היו"ר משה גפני
הבנתי. העובדת הזאת לא מ-ש"ס אלא מהליכוד? לא הבנתי. למה כאן היא כן מתאימה?
צחי דוד
זה לא עניין שלא מתאימה. במשרד השיכון יש עודף כוח אדם.
היו"ר משה גפני
יש כאן מישהו ממשרד השיכון? יש לך ידיעה בעניין הזה? אם אתה יודע, תאמר.
צחי דוד
מילה. במשרד השיכון יש עודף כוח אדם ולעתים, במקום להביא עובד חדש, מסיטים עובד ממשרד שיש בו עודף כוח אדם למשרד שיש בו פחות כוח אדם.
רוחמה אברהם-בלילא
לעתים מסיטים. מתי הייתה ההסטה האחרונה?
צחי דוד
אנחנו עושים את זה כל שנה כמה פעמים.
רוחמה אברהם-בלילא
מתי הייתה ההסטה האחרונה?
צחי דוד
לפני מספר חודשים.
מגלי והבה
כל הזמן יש.
רוחמה אברהם-בלילא
אפשר לדעת באיזה עובדת מדובר?
היו"ר משה גפני
אני מחכה לשמוע ממשרד השיכון.
דרור סורוקה
יש עובדת שלא מילאה תפקיד משמעותי במשרד השיכון ובהסכמה בין שני המשרדים היא תעבור למשרד נגב וגליל.
מגלי והבה
כמה שנים היא עבדה במשרד השיכון?
רוחמה אברהם-בלילא
זה אומר שמשרד השיכון מוותר על תקן?
דרור סורוקה
כן, מוותר על תקן.
רוחמה אברהם-בלילא
רק כדי להיפטר מאותה עובדת. אדוני היושב ראש, אתה יודע כמה זמן לוקח לשר להשיג תקן דרך הנציבות, להגדיל את התקן דרך הנציבות במצבת כוח אדם? כשרה הייתי צריכה צוות ואתה יודע איזה משא ומתן התקיים? לא שהנציבות לא באה לקראתי, היא בהחלט באה.
היו"ר משה גפני
באיזו מחלקה היא עבדה?
דרור סורוקה
פניות ציבור.
רוחמה אברהם-בלילא
ולאיזו מחלקה היא עוברת?
היו"ר משה גפני
ומי בא במקומה?
דרור סורוקה
בבינוי ושיכון יש אגף גדול של פניות ציבור שכולל כמה וכמה עובדים. בנגב וגליל אין. הקימו אגף ולכן העבירו אותה כדי שתהיה אחראית על פניות הציבור בנגב וגליל. זה בהסכמה עם הנציבות.
היו"ר משה גפני
העובדת מסכימה?
דרור סורוקה
העובדת כבר עובדת במשרד מנובמבר 2010.
היו"ר משה גפני
איפה היא עובדת?
דרור סורוקה
אצלנו. בנגב וגליל. זאת העברה חוזרת של התקן. כיוון שההעברה הייתה ב-2010 בפעם הראשונה, אחרי שאושר תקציב 2011-2012, צריך להעביר את התקן מחדש גם ב-2011 וגם ב-2012. היא כבר עובדת.
היו"ר משה גפני
בסדר. אישרנו. אתה עובד במשרד נגב וגליל. מה שמך?
דרור סורוקה
דרור סורוקה. אני תקציבן המשרד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מסתמכים עליך ואתה אומר שהעובדת מרוצה מזה.
דרור סורוקה
היא עובדת מנובמבר 2010.
היו"ר משה גפני
והיא מביאה תועלת במשרד הנגב והגליל.
דרור סורוקה
היא עושה את העבודה שלה, כן. זה משהו שלא היה במשרד. היא מטפלת בכל פניות הציבור שלנו.
היו"ר משה גפני
והיא עובדת טובה.
דרור סורוקה
היא עובדת בסדר גמור.
ציון פיניאן
זה יותר מטובה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אישרנו את הפנייה הזאת.

פניות מספר 644 ו-645 –
רועי כפיר
רפרנט בריאות. הפנייה נועדה להעביר שני מיליון שקלים מהמשרד לאזרחים ותיקים למשרד הבריאות לתקצוב פרויקטים. מיליון שקלים בגין ביטול השתתפות והעברה בין גגות למימון פרויקטים בתחום הגריאטריה, חצי מיליון שקלים עבור רכש מסועי העלאת קשישים בעלי מוגבלויות במעלה מדרגות בבתי מגורים ועוד חצי מיליון שקלים עבור מיזם אש"ל לקשישים בשיתוף ארגון הג'וינט.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פניות מספר 644 ו-645 – פה אחד

הבקשה אושרה.

פניות מספר 646 עד 648 –
רועי כפיר
הפנייה נועדה להעברת מיליון שקלים ממשרד ראש הממשלה למשרד הבריאות עבור חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה ועוד רבע מיליון שקלים מהמשרד לביטחון פנים למשרד הבריאות לצורך פרויקט שנקרא זיהוי אלמונים במכון לרפואה משפטית.
היו"ר משה גפני
מה עושים עם הרבע מיליון? איך מגלים את האלמונים?
רועי כפיר
באיזה אמצעים טכנולוגיים? אני לא יודע.
היו"ר משה גפני
מה עושים עם רבע מיליון השקלים?
רועי כפיר
זה משמש לאיזה שהם אמצעים לזיהוי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מעבירים רבע מיליון שקלים לזיהוי אלמונים, ואני חושב שזה פרויקט חשוב, אבל מה עושים?
רועי כפיר
אני מודה שלא ביררתי את ההיבט הזה. אנחנו נוכל לברר את זה ולהשיב לוועדה.
היו"ר משה גפני
אני אאשר את זה כי סגן שר הבריאות הוא ליצמן וגם הנושא הוא חשוב, אבל אני אגיש רביזיה עד שתיתן לנו הסבר ואני רוצה את ההסבר לכל חברי הוועדה. אם חברי הוועדה מסכימים, נאשר את זה ונגיש רביזיה עד שתיתן הסבר. אני מגיש רביזיה. אני מאוד מבקש, ואני מבקש מכל הרפרנטים, לבוא עם הסברים. יושבים כאן אנשים שמעבירים כסף.

כתוב שההעברה היא 250 אלף שקלים אבל בפנייה עצמה כתוב 800 אלף שקלים.
רועי כפיר
אני בודק.
היו"ר משה גפני
אם כן, בינתיים אני לא מאשר אלא אני מבקש שתבדוק. אם תוכל לבדוק עד שנסיים את הדיון. תבוא עם הסברים.

אני חוזר ואומר מה שאני אומר כל הזמן, אני אגיע גם לשר. אתם צריכים לבוא מוכנים. עם כל הכבוד, אלה העברות של סכומים ענקיים.

פנייה מספר 656 -
אלי אלפסי
אני מרשות האוכלוסין. מדובר בשינויים פנימיים בתוך המשרד, כדי לממן הרשאות להתחייב ויציאה מרצון בעיקר.
היו"ר משה גפני
למה אתם לא יכולים להיות בפרויקט מרכבה?
אלי אלפסי
אנחנו במרכבה.
היו"ר משה גפני
לא, פיתוח מערכת אביב.
אלי אלפסי
לאביב אין קשר למרכבה. אביב זה פיתוח מערכת של מרשם שמחויב על פי חוק למסור את זה לכל הגופים בארץ. אנחנו עובדים על זה.
אלון סבג
מערכת אביב היא מערכת למרשם אוכלוסין של המדינה והיא למעשה מנהלת את כל תהליך של כל אזרחי המדינה ותושביה החל מלידה ועד פטירה, כל תהליך של כניסה ויציאה מגבולות המדינה.
היו"ר משה גפני
המערכת מנותקת ממערכת המרכבה. בישיבה הקודמת שאלנו האם כל אחד יכול להיכנס ולקבל פרטים.
רוחמה אברהם-בלילא
דיברנו גם על מערכת אביב.
היו"ר משה גפני
נכון.
רוחמה אברהם-בלילא
ביקשנו שיביאו לנו נתונים וילמדו אותנו על הפרויקט הזה, גם על זה וגם על מרכבה.
היו"ר משה גפני
הגיע איש המחשבים.
אלון סבג
אני מסביר.
היו"ר משה גפני
השאלה המרכזית שהייתה בישיבה הקודמת היא האם כל אחד יכול להיכנס למערכת הזאת ולקבל פרטים על כל אזרח במדינה.
אלון סבג
לא. התשובה היא לא. הלקוחות של המערכת הזאת, בסופו של דבר אלה הם האזרחים אבל מי שמשתמש במערכת אלה הם עובדי הרשות. המערכת פרוסה ממטולה ועד אילת, כל לשכות רשות האוכלוסין במשרד הפנים. אם אתה רוצה להוציא דרכון, אתה מגיע למשרדי הרשות ודרך המערכת אתה מקבל את השירות אותו אתה רוצה.
רוחמה אברהם-בלילא
היא מסונכרנת?
אלון סבג
עם מה?
רוחמה אברהם-בלילא
אמרת שהיא פרוסה ממטולה ועד אילת.
אלון סבג
לחלוטין.
רוחמה אברהם-בלילא
היא מסונכרנת און ליין.
אלון סבג
לחלוטין, כן.
רוחמה אברהם-בלילא
זאת אומרת, אין מצב שיכולה להתקבל בקשה של שני אנשים שונים על אותו דרכון.
אלון סבג
לא. התשובה היא לא. ברור.
רוחמה אברהם-בלילא
כמה כסף עד עכשיו עלתה המערכת הזאת?
אלון סבג
המערכת הזאת עלתה לאוויר בשנת 2007, אם אני לא טועה, והתקציב השנתי שלה היום עומד על משהו בין 25 ל-30 מיליון שקלים.
רוחמה אברהם-בלילא
על מה? לעדכונים?
אלון סבג
אלה לא רק עדכונים. גם תחזוקה וגם פיתוח.
רוחמה אברהם-בלילא
עשרים מיליון שקלים לתחזוקה?
היו"ר משה גפני
25 מיליון שקלים.
אלון סבג
זאת מערכת מאוד משמעותית למדינה. אנחנו לא יכולים להוציא בחירות בלי המערכת הזאת. למעשה זאת המדינה הלוגית, אם אפשר לומר.
היו"ר משה גפני
כל הנושא של משרד הפנים במחשוב הזה.
אלון סבג
כן.
היו"ר משה גפני
תעודות זהות, דרכונים וכולי. גם מערכת בחירות.
אלון סבג
אנחנו גוזרים את פנקס הבוחרים לצורך קיום בחירות מהמערכת הזאת. המערכת מספקת שירותים ללמעלה מ-400 לקוחות, כולל משרדי ממשלה, בנקים וכולי.
היו"ר משה גפני
בסדר. אותי זה סיפק. אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פנייה מס' 656 – פה אחד

הבקשה אושרה.

פניות מספר 657 ו-658 –
צחי דוד
מדובר בהעברה של שני מיליון שקלים ממשרד השיכון למשרד הנגב והגליל להקמת קריה חינוכית שיקומית עבור האוכלוסייה הבדואית בהתאם להחלטת ממשלה.
מגלי והבה
את זה כבר אמרת.
צחי דוד
כן, את זה הסברתי. היו שתי העברות.
היו"ר משה גפני
איפה הפרויקט הזה?
דרור סורוקה
בתל שבע. קריה שיקומית שמוקמת בתל שבע עבור האוכלוסייה הבדואית.
היו"ר משה גפני
מה זה קריה שיקומית?
דרור סורוקה
זאת אומרת, ילדים ובני נוער מהמגזר הבדואי שסובלים ממוגבלויות למיניהם ואין להם היום כל טיפול. מקימים קריה שיקומית על פי החלטת ממשלה שנותנת להם מענה.
היו"ר משה גפני
זה עובר למשרד הנגב והגליל?
דרור סורוקה
זה מנוהל על ידי הרשות לפיתוח הנגב והרשות כפופה למשרד. הרשות היא אחראית לנהל את הפרויקט.
היו"ר משה גפני
לוקחים כסף מהרשות ומעבירים אותו למשרד?
דרור סורוקה
לא. ממשרד הבינוי והשיכון. ההחלטה מאגמת תקציבים במשרד לפיתוח הנגב והגליל. הרשות לפיתוח הנגב יושבת תחת המשרד. יש לה תקנה ייעודית במשרד והכסף עובר אליה.
רוחמה אברהם-בלילא
איזה עוד משרד מאגם תקציב לצורך העניין הזה?
דרור סורוקה
משרד הבינוי והשיכון, משרד ראש הממשלה, משרד הרווחה, המשרד שלנו. כולם נותנים כסף לטובת הפרויקט הזה. זאת החלטת ממשלה מלפני כמה חודשים.
רוחמה אברהם-בלילא
מה עלות הפרויקט?
דרור סורוקה
הממשלה משקיעה כמעט שמונה מיליון שקלים בשנה למשך שלוש שנים. משרד החינוך בונה שם כיתות בעוד ארבעים מיליון שקלים ויש פילנתרופים למיניהם. הפרויקט מגיע לתשעים מיליון שקלים בערך.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פניות מספר 657 ו-658 – פה אחד

הבקשה אושרה.

פניות מספר 659 ו-660 -
דוד שטיינמץ
מדובר כאן בתקציב סיוע לצרכן הרגיל שפונה למועצה לצרכנות בקשר לאיזה עוול שנגרם לו על ידי בית עסק מסוים. במצבים בהם בית העסק לא נאות לתקן את העוול, המועצה לצרכנות מעסיקה סטודנטים שידריכו את הצרכנים למיניהם להגיש כתבי תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות.
היו"ר משה גפני
יש כסף בבסיס התקציב לנושא הזה?
דוד שטיינמץ
בבסיס התקציב, אין כסף.
היו"ר משה גפני
למה?
דוד שטיינמץ
זה תקציב חדש.
היו"ר משה גפני
זה לא היה עד היום?
דוד שטיינמץ
הפרויקט הזה לא היה עד היום.
רוחמה אברהם-בלילא
כמה סטודנטים אתם מעסיקים לצורך העניין?
דוד שטיינמץ
נמצא כאן את הנציג.
צביקה וושלר
חמישה.
רוחמה אברהם-בלילא
חמישה סטודנטים.
צביקה וושלר
סמנכ"ל המועצה לצרכנות. אנחנו מתחילים את הפרויקט. מדובר בהעסקה ראשונית של חמישה סטודנטים.
רוחמה אברהם-בלילא
הם לומדים משפטים?
צביקה וושלר
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פניות מספר 659 ו-660 – פה אחד

הבקשה אושרה.

פניות מספר 664 ו-645 -
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצוב 1.3 מיליון שקלים לפרויקט בתי קשישים בהתיישבות. זה נועד לשיפוץ בתי קשישים בהתיישבות הכפרית בהתאם להחלטת ממשלה.
מגלי והבה
מה זה התיישבות? איפה?
צחי דוד
התיישבות כפרית. מושבים, מועצות אזוריות. מדובר על החלטת ממשלה שהתקבלה לפני שנתיים.
רוחמה אברהם-בלילא
אפשר לקבל את הרשימה?
צחי דוד
את רשימת הישובים? ודאי, אני אדאג לשלוח למייל של הוועדה.
רוחמה אברהם-בלילא
אני רוצה לשמוע את הרשימה.
היו"ר משה גפני
זאת רשימת ישובים מוגדרת או שהיא על פי קריטריונים?
צחי דוד
על פי קריטריונים. זה כבר פרויקט שמתבצע בפועל. בפועל נבחרו ישובים בהתאם לקריטריונים.
רוחמה אברהם-בלילא
כמה ישובים נבחרו?
צחי דוד
אני לא זוכר לומר. אני אעביר את החומר לוועדה.
רוחמה אברהם-בלילא
אני מבקשת לקבל את הרשימה.
היו"ר משה גפני
נאשר את זה ותגישי רביזיה.
זאב אלקין
את צריכה להכיר את ההחלטה. ההחלטה היא מ-2008.
רוחמה אברהם-בלילא
מה זה משנה?
מגלי והבה
מה זה משנה? אנחנו רוצים לדעת.
רוחמה אברהם-בלילא
גם אם זאת החלטה מ-2006, מה זה משנה? אני רוצה לדעת איזה ישובים נבחרו.
היו"ר משה גפני
כמה זמן ייקח לך להעביר את הרשימה?
צחי דוד
היא תהיה אצלכם במייל עוד היום.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פניות מספר 664 ו-645 – פה אחד

הבקשה אושרה.
רוחמה אברהם-בלילא
רביזיה על הרשימה.
היו"ר משה גפני
רוחמה אברהם ומגלי והבה מגישה רביזיה. מותנה בקבלת הרשימה. ברגע שתגיע הרשימה, אם אין לכם השגות, תסירו את הרביזיה. זה יגיע עוד היום.
צחי דוד
כן.
היו"ר משה גפני
תודה.

פניות מספר 672 ו-673 -
רועי כפיר
הפנייה נועדה להקצאת תוספות תקציב לסעיף הפיתוח במשרד הבריאות לפי סיכומים בין משרדיים והחלטות ממשלה. בין השאר השתתפות בבניית אשפוז ממוגן ברמב"ם – 10 מיליון שקלים, השתתפות במחלקות ילדים ויולדות בבתי החולים בצפון.
היו"ר משה גפני
איזה בתי חולים?
רועי כפיר
פוריה, זיו ונהריה.
רוחמה אברהם-בלילא
מה עם בתי החולים בדרום?
ציון פיניאן
עד עכשיו על הדרום לא אמרנו מילה.
רועי כפיר
השתתפות בפיתוח בתי חולים בפריפריה במסגרת תוכנית חיזוק הצפון – עוד 19 מיליון שקלים. תמיכה בבינוי בקופת חולים כללית לפי מבחני תמיכה, השלמה של 34 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
במה?
רועי כפיר
כמו שאנחנו תומכים בבינוי בתי חולים ממשלתיים, כך אנחנו גם עושים עם כללית דרך מבחני תמיכה. אגב, שאלו על דרום, אז למשל סורוקה נכנס כאן.
מגלי והבה
לא נתת תשובה על זיו.
רוחמה אברהם-בלילא
ומה עם אשקלון?
רועי כפיר
אשקלון הוא בממשלתיים. העברתי פנייה מוקדם יותר השנה ושם העברנו גם לשם, למיטב זיכרוני.

זיו בפנים, במסגרת ה-26 מיליון שקלים. מחלקת ילדים, 11 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
בסדר. מה עוד?
רועי כפיר
השתתפות ברכש מכשור רפואי ובינוי מוקדם לרפואה דחופה בפריפריה, בסכום של 19 מיליון שקלים.
זאב אלקין
אתם גם הייתם אמורים להעביר תא התקציב למיגון אמבולנסים. אנחנו מתקרבים לסוף השנה ואני שואל מתי זה יבוא.
רועי כפיר
אני לא מטפל בזה באופן אישי אבל אני יכול לבדוק את זה ולהשיב. זה בטיפול רפרנט אחר.
זאב אלקין
עוד מעט נגמרת השנה.
רועי כפיר
אגב, ברשותך כבוד היושב ראש, פנייה 645, התבקשתי לתת תשובות והאם אפשר להשיב עכשיו?
היו"ר משה גפני
נסיים קודם את הפנייה הזאת. יש עוד שאלות לגבי הפנייה הזאת?
זאב אלקין
שמעתי את התשובה אבל זה לא פותר לי את הבעיה.
היו"ר משה גפני
אני מתנצל. לא שמעתי את השאלה ולא שמעתי את התשובה.
זאב אלקין
הם היו אמורים להעביר תקציב, נדמה לי 5.5 מיליון שקלים, למיגון אמבולנסים. שאלתי איפה זה. אנחנו כבר בסוף השנה. התשובה הייתה שהוא לא מטפל בזה ולכן הוא לא יודע. הוא אמר שזה בטיפול. מזל שאני לא בטיפול של האמבולנס הזה כרגע.
היו"ר משה גפני
אתה תיתן תשובה על זה? גם אותי מיגון האמבולנסים מעניין.
רועי כפיר
לתת תשובה לוועדה? בסדר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פניות מספר 672 ו-673 – פה אחד

הבקשה אושרה.

פנייה מספר 677 -
אורי גבע
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב לשכת הפרסום הממשלתית - הכול זה תקציב שמגיע ממשרדי הממשלה. זה תקציב סגור. מדובר במפעל עסקי – בהתאם לקמפיינים שבוצעו במהלך השנה.
היו"ר משה גפני
מה עושה לשכת הפרסום הממשלתית? מה התפקיד שלה?
אורי גבע
לשכת הפרסום הממשלתית היא בעצם גוף הפרסום שנועד לייצג את כל משרדי הממשלה.
היו"ר משה גפני
היא מפרסמת בתקשורת?
אורי גבע
כשאתה רואה למשל את הפרסום של ישראל מתייבשת וכיוצא בזה.
מגלי והבה
בכמה כסף מדובר?
היו"ר משה גפני
אני דווקא לא רואה את הפרסום הזה כי אני קורא רק עיתונות חרדית.
רוחמה אברהם-בלילא
הנוהל הוא שכאשר משרד רוצה להוציא קמפיין פרסומי על נושא מסוים, זה יוצא מהתקציב של אותו משרד לטובת לפ"מ. אז מה יש כאן?
אורי גבע
לפ"מ, זאת לא תוספת תקציבית אלא זה מפעל עסקי. למעשה בתוך הסעיף התקציבי יש שני תחומים, האחד של הכנסה והאחד של הוצאה. אנחנו מרימים את שניהם באותה הכמות, לפי הביצוע בפועל.
רוחמה אברהם-בלילא
אתה עונה לי משהו אחר.
היו"ר משה גפני
שואלת חברת הכנסת רוחמה אברהם שאלה מאוד פשוטה. למה ללפ"ם יש תקציב? הרי כאשר הוא מפרסם, הוא מפרסם על חשבון המשרד אותו הוא מפרסם?
אורי גבע
התקציב מותנה בהכנסה.
רוחמה אברהם-בלילא
הוא צריך להחזיק את עצמו. כאשר אתה הולך לקמפיין, אתה משלם לו עבור הכול. המשרד משלם.
היו"ר משה גפני
אז מה זה הכסף הזה?
אורי גבע
הכסף שמתוקצב בסעיף 89 עבור לפ"ם, למעשה הוא המגבלה התקציבית של לשכת הפרסום הממשלתית לביצוע פעולות, כמו שיש לכל משרד ממשלתי כי הוא גוף ביצוע. במקום שזה ישב בתקציבי המשרדים, זה יושב בתקציב הלשכה כי היא הגוף המבצע והיא מאגמת את כל הפעילות. זאת בעצם הסיבה. אנחנו בעצם נותנים לה להכניס ולהוציא כספים בהתאם לביקושים של משרדי הממשלה. יש גם עניין של שקיפות ציבורית.
רוחמה אברהם-בלילא
כמו למשל משרד הקליטה שעשה את אותו קמפיין פרסומי, זאת אומרת שבסיס התקציב של הלפ"ם היה תקציב שנועד לקמפיין של משרד הקליטה. זה מה שאתה אומר במלים אחרות?
אורי גבע
שוב, כל בסיס התקציב של הלפ"ם הוא למעשה לא שייך ללפ"ם. התקציב שלו מגיע מהמשרד.
רוחמה אברהם-בלילא
כן או לא?
אורי גבע
כן. זה שייך למשרד הקליטה. משרד הקליטה הוא זה שבעצם שילם את כל הסכום.
היו"ר משה גפני
מה אתה רוצה מאתנו?
אורי גבע
אנחנו רוצים לאפשר להם.
דרורית שטייניץ
הבסיס שלו מתוקצב מותנה בהכנסה ממשרדים אחרים. מאחר שההכנסה כרגע היא הרבה יותר גבוהה, הוא נדרש להעלות.
היו"ר משה גפני
מה אתם רוצים מאתנו?
אורי גבע
שתאשרו את הפנייה.
היו"ר משה גפני
תאשרו את הפנייה, הבנתי, אבל מה אתם רוצים? מה יקרה עם האישור הזה?
זאב אלקין
הם מגדילים את ההכנסות. אם הבנתי אותם נכון, הם לא יכולים עכשיו לקלוט כסף ממשרדים אחרים עבור קמפיינים שהם עושים כי הם הגיעו לתקרה של ההכנסות והם מבקשים להגדיל אותה.
אורי גבע
זה תיאור מדויק.
דרורית שטייניץ
זאת לגמרי פנייה טכנית.
היו"ר משה גפני
לפי איזה קריטריונים עובדת לשכת הפרסום הממשלתית?
אורי גבע
לשכת הפרסום הממשלתית, למעשה כשהיא פועלת, היא מקבלת בקשה לקמפיין או לפרסום מכל משרד והיא בוחנת אותו בהתאם לקהל היעד ואת המטרות אותן רוצים להשיג. אחרי כן, בתוך כך למעשה נבחרים ערוצי המדיה בהם הם בוחרים. לא תמיד זאת טלוויזיה אלא לפעמים אלה עיתונים, רדיו, אינטרנט. יש היום המון דרכים בהן אפשר לפרסם. הם גם מציגים לנו, לאגף התקציבים, אחת לשנה פרויקטים ומה שהם עשו.
היו"ר משה גפני
באחד העיתונים קראתי ראיון – אני לא יודע מי זה היה, אולי המנהל הפורש של לשכת הפרסום או מישהו אחר בלשכת הפרסום – והוא אמר שיש אפליה לרעה של המיעוטים בישראל. מיעוטים, אני מדבר מבחינת קריאת עיתונים. זה נכון שיש אפליה?
אורי גבע
בקריאת עיתונים, ברגע שאתה מפרסם בעיתון, למעשה זה היום על פי חוק כלי התקשורת הכי נגיש שיש.
היו"ר משה גפני
קודם כל, הוא הכי נגיש. נכון?
אורי גבע
כנ"ל ערוץ 1 וערוץ 2.
היו"ר משה גפני
אני מדבר על העיתונים. הם נגישים.
אורי גבע
העיתונים נגישים לכולם.
היו"ר משה גפני
אז למה לא מפרסמים ביתד נאמן? כל העיתונים נגישים לכולם.
אורי גבע
אני לא חושב שיתד נאמן נגיש לכולם.
היו"ר משה גפני
אז לא כולם נגישים לכולם. הבנתי. אני רוצה לדעת האם יש איזו מדיניות, מי נגיש למי ולמה. איך זה מתנהל?
אורי גבע
אתה בוחר את קהל היעד בהתאם לדרישות.
היו"ר משה גפני
ישראל מתייבשת גם במגזר הערבי?
אורי גבע
גם במגזר הערבי.
היו"ר משה גפני
למה יש תלונות שם כמעט זה לא מתפרסם?
זאב אלקין
כל המודעות ברוסית יצאו ביתד נאמן.
היו"ר משה גפני
כן, שכחתי לשאול מה בקשר לרוסים.
ציון פיניאן
שאל את ראובן קוגן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פנייה מספר 677 – פה אחד

הבקשה אושרה.

אני מגיש רביזיה. אני רוצה לדעת את המדיניות של לשכת הפרסום הממשלתית בחלוקה, איך התחלק הפרסום בשנת הכספים הקודמת – טלוויזיה, רדיו, עיתונות וכולי. לפי מגזרים. אני אשמח לחזור לוועדה ולומר שהכל תנהל בהתאם לנוהל ובאופן שוויוני ומסודר.
רוחמה אברהם-בלילא
בשקיפות ובשוויוניות.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 678 –
יוגב גרדוס
מדובר בפנייה לתוספת של 55 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב לטובת נושא הפרטת בנקים. אני אתחיל ואומר שזאת פנייה טכנית.
היו"ר משה גפני
זה נכון. בסדר.

אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פנייה מספר 678 – פה אחד

הבקשה אושרה.

פניות מספר 679 ו-680 –
אלון מסר
הפנייה נועדה לתקצב תוספת של 67 מיליון שקלים וכן העברה של 32 מיליון שקלים בתוך הסעיף למימון הרשאות עבר של המדען הראשי במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. כמו כן הפנייה נועדה לתקצב 80 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב בגין הרשאות שהתבטלו בין השנים 2010 ל-2011.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פניות מספר 679 ו-680 – פה אחד

הבקשה אושרה.

פניות מספר 681 ו-682 –
אורי גבע
הפנייה נועדה לתגבור תקציב של משרד המשפטים ולהסטות פנימיות שעיקרן למעשה תגבור התקציב של הסנגוריה הציבורית והסיוע המשפטי. הסנגוריה הציבורית והסיוע המשפטי, שניהם עובדים בהתאם לחוקים המתאימים שלהם ומייצגים אזרחים. למעשה הביקוש כאן לתקציב נקבע על ידי ביקוש האזרחים ואנחנו מחויבים בו על פי חוק. לכן אנחנו מתקצבים את זה. בנוסף יש שינויים פנימיים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פניות מספר 681 ו-682 – פה אחד

הבקשה אושרה.

פניות מספר 686 ו-687 -
ראובן להבי
אגף תקציבים, משרד הפנים. מדובר בהחלטת ממשלה לבניית תוכנית אב יישובית למשרד הגמלאים. הפרויקט מבוצע דרך מרכזי המרחב של משרד הפנים.
היו"ר משה גפני
למה זה?
ראובן להבי
החלטת ממשלה.
היו"ר משה גפני
החלטת הממשלה לא עושה עלינו רושם. הביצוע עושה רושם. על מה מדובר?
קרינה קליגר
אני מהמשרד לאזרחים ותיקים. התוכנית אמורה לקחת ולמפות את כל התשתיות הפיזיות שקיימות היום בכלל הישובים במדינת ישראל, כ-256 במספר מכל המגזרים, ולבדוק את המתקנים הקיימים בכל ישוב.
היו"ר משה גפני
מה המתקנים? על מה מדובר?
קרינה קליגר
היום אנחנו נמצאים בעידן של אוכלוסייה מזדקנת.
היו"ר משה גפני
בסדר. מה המתקנים?
קרינה קליגר
אני מסבירה. היום האוכלוסייה מזדקנת. הרבה פעמים נוצר מצב שגן ילדים ששימש בעבר כגן ילדים, כבר לא נחוץ לישוב היות וכבר כמעט ואין ילדים באותו מקום. בודקים את הייתכנות להסבת מתקן גן הילדים למרכז יום. כמו כן בודקים קיום תוכניות.
היו"ר משה גפני
7.5 מיליון שקלים?
קרינה קליגר
התוכנית שאושרה עומדת על 52 מיליון שקלים לשלוש שנים.
ליה שמטוב
ישיבת הסדר יהיה שם?
היו"ר משה גפני
יכול להיות. אני לא יודע.
מגלי והבה
זה להפקיע מהרשויות.
היו"ר משה גפני
אתם לא עושים כלום אלא את הסקר.
קרינה קליגר
כרגע אנחנו עושים את הסקר.
היו"ר משה גפני
אתם הייתם בעלבון ומצאתם שהאוכלוסייה שם מזדקנת ויש גן ילדים שכבר אין בו צורך וצריך להפוך אותו לבית תרבות. מה אתם עושים עם מה החלטתם?
קרינה קליגר
בשלב הראשוני אנחנו בונים תוכנית עם הישוב עצמו.
היו"ר משה גפני
עם הרשות המקומית.
קרינה קליגר
עם הרשות עצמה. בכל רשות יש יועץ.
היו"ר משה גפני
למה הרשות צריכה אתכם? יבוא ראש הרשות, הוא מכיר את הישוב שלו, יש גן ילדים שאין בו צורך, הוא רוצה להסב אותו לבית תרבות או למועדון לקשישים, אבל למה אתם בעניין הזה? אני בעד שתהיו בעניין, אבל למה אתם בעניין?
קרינה קליגר
קודם כל, התוכנית היא תוכנית בהסכמה.
נסים זאב
אולי לא צריכים אתכם.
קרינה קליגר
אנחנו משרד מטה. מטרתנו היא לכוון מדיניות ולא לבצע מדיניות. אנחנו פונים לרשויות ויש היענות של כמעט מאה אחוזים מכלל הרשויות לנושא הזה. הם צריכים יד מכוונת ועזרה. בשלב הראשוני של התוכנית ממונה פרויקטור לכל רשות שנבחר יחד עם הרשות והוא זה שעושה את המיפוי וכתיבת התוכנית.
היו"ר משה גפני
אלה כמה פעימות. בפנייה הבאה תוכלי לבוא ולומר מה עשיתם במשך כל הזמן הזה?
קרינה קליגר
כן.
היו"ר משה גפני
בסדר. נאשר את זה.
נסים זאב
אני יכול לומר משפט אחד בעניין?
היו"ר משה גפני
בבקשה.
נסים זאב
זאת אולי ועד החסויה.
היו"ר משה גפני
הוועדה לא חסויה. אם אתה רוצה להפוך אותה לחסויה, זה משהו אחר. יש לך משהו סודי להגיד לנו?
נסים זאב
לא כאן. בהמשך למה שנאמר, אנחנו היינו ברשויות המקומיות כל כך הרבה שנים.
היו"ר משה גפני
שם הוקמה ש"ס.
נסים זאב
לא משנה איפה. גם אגודה נפתחה שם.
היו"ר משה גפני
31. אגודה לא נפתחה שם.
נסים זאב
היא בנויה על ירושלים. צמיחתה היא בירושלים.

אני רוצה לומר שבדרך כלל ראש העירייה, אם יש מבנה שהוא באמת פנוי, מי שמחליט על כך, זה בתוך המועצה עצמה. אנחנו יודעים שיש גם גופים מתחרים והגופים המתחרים בדרך כלל, תלוי איזה סוג של אוכלוסייה יש לך במקום. יכול להיות שיהיה גוף כלשהו שיגיד שהוא רוצה רק בית כנסת במקום או במקרה הכי פחות, לבנות בית כנסת מעל גן הילדים ואנחנו מכירים את זה. אני לא מבין למה צריך תקציב למישהו שיכוון? כאילו מדובר בראשי עיר שלא יודעים מה הם רוצים וצריך מישהו שיכוון אותם. אם רוצים סתם לתת כסף לרשות, אני בעד זה ואין לי שום בעיה. אדרבה, נגדיל להם את התקציב אבל דרך הרשות.
היו"ר משה גפני
אנחנו שאלנו את השאלה הזאת. אם תרשה לי, אני אתן לך תשובה חלקית. אני הייתי בחיפה לפני כמה שבועות. שם יש בית ספר גדול, ענק, שעומד ריק. אין בו ילדים. אני לא רוצה לומר את שמו. העירייה לא עושה עם זה שום דבר. אני לא יודע למה, לא שאלתי את ראש העיר אבל ראיתי, הייתי שם בסיור ומדובר במבנה ענק עם נוף בלתי רגיל והמבנה מתפורר. בלילות נכנסים לשם נדמה לי עבריינים. באה הגברת הזאת ואומרת שהם לוקחים פרויקטורים עם הרשויות, לא נגדן, ואומרים שניקח את בית הספר הזה ומכיון שאין שם ילדים בשכונה הזאת או הצטמצם מספר הילדים והאוכלוסייה הזדקנה, ניקח את המבנה הגדול הזה ונעשה ממנו בית תרבות או מועדון לקשישים או דברים מהסוג הזה. נכון?
קרינה קליגר
נכון.
היו"ר משה גפני
ייקחו אותי לעבודה במשרד הגמלאים?
קרינה קליגר
בשמחה.
היו"ר משה גפני
למה בשמחה? אני עושה צרות ידוע.
זאב אלקין
אני לא מוותר עליך כאן כל כך מהר.
נסים זאב
אני מאוד רציני. אני לא בטוח שראשי הערים היו רוצים את ההתערבות הזאת.
היו"ר משה גפני
היא אומרת שיש היענות של מאה אחוזים.
קרינה קליגר
ראשי הערים ממש מבקשים. התוכנית פרוסה למספר שנים ואנחנו עכשיו בשלושים הרשויות הראשונות.
נסים זאב
אם כך, זה מעיד על תפקודם.
קרינה קליגר
יש רשימת המתנה.
היו"ר משה גפני
הם מטפלים בטיפול השוטף.
נסים זאב
אני יודע איזה מאבקים יש לנו על כל חדר בירושלים.
היו"ר משה גפני
לא, חוץ מירושלים.
נסים זאב
חוץ מירושלים.
היו"ר משה גפני
עם ירושלים אתם לא מתעסקים.
קרינה קליגר
אנחנו מתעסקים עם כולם.
היו"ר משה גפני
תורידו את ירושלים כי אחרת יש לי בעיה עם נסים זאב.
קרינה קליגר
אין בעיה.
נסים זאב
בכל מקרה יש לך בעיה אתי.
קרינה קליגר
אני רוצה לומר שהתוכנית הזאת היא באמת מול הרשויות. זאת אומרת, רשות לא נכנסת ככה לפרויקט אלא יש מחויבות שלה לסכום פעוט וסמלי אבל זאת המחויבות שלה להמשך הפרויקט. זה רצון מלא שלהם ואף אחד לא כופה עליהם כלום.
היו"ר משה גפני
אתה יודע כמה קשה להסב מבנה? אתה תלוי בהרבה משרדים ובהרבה גורמים. אם אין לך בן אדם שזה העסק שלו, אתה לא מעביר את זה כל כך מהר. אני לא יודע איך הם יתפקדו.
נסים זאב
אני יודע על המאבקים הבלתי פוסקים על כל מבנה ועל ייעודו בעתיד. אני חושב שזה יותר כאב ראש כשיש עוד גורם נוסף מחוץ לרשות.
היו"ר משה גפני
אבל היא אומרת שזה לא נעשה אלא רק בהסכמה. להפך, הרשות המקומית עוד משתתפת בזה. אני מקווה שלא יביאו את הפרוטוקול ויאמרו שהסברתי עכשיו משהו שהוא לא נכון. זה נכון מה שאמרתי? את אחראית למה שאמרתי.

אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פניות מספר 686 ו-687 – פה אחד

הבקשה אושרה.

פנייה מספר 688 -
צחי דוד
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב משרד השיכון במגזר הכפרי ב-22 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
עבור מה?
צחי דוד
פיתוח תשתיות ובניית מוסדות ציבור במגזר הכפרי.
היו"ר משה גפני
מה אתם מורידים מחריש?
צחי דוד
חריש אושרה במועצה הארצית. חריש תוקצבה במלואה כתוכנית שתשווק השנה, 5,600 יחידות דיור, תשווק ברבעון השלישי. בגלל עיכובים תכנוניים המועצה הארצית אישרה סופית את התב"ע של 5,600 יחידות דיור לפני כשבועיים, ואפילו פחות מזה, לפני שבוע. ניצלנו את כל הכספים שהיו מיועדים בחריש. יש שם קידום תכנון והיא זמינה לשיווק ברבעון הראשון של השנה. לא צריך את מה שתקצבנו.
היו"ר משה גפני
לאן אתם מעבירים את זה?
צחי דוד
לבנייה כפרית. למוסדות ציבור ופיתוח תשתיות.
היו"ר משה גפני
איפה?
צחי דוד
בכל רחבי הארץ.
מגלי והבה
מה שאטיאס סיים שם.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע מה הוא סיים. בינתיים אנחנו מעבירים כסף מחריש. אני אקבל כותרת על כך. יתקפו אותי על שהגשתי.
זאב אלקין
אנחנו נגן עליך.
ציון פיניאן
אני מגיש רביזיה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פנייה מספר 688 – פה אחד

הבקשה אושרה.

חבר הכנסת ציון פיניאן מגיש רביזיה.
מגלי והבה
גם אני.
רוחמה אברהם-בלילא
גם אני.
היו"ר משה גפני
חברי הכנסת ציון פיניאן, רוחמה אברהם ומגלי והבה מגישים רביזיה. מה אתם רוצים מזה?
ציון פיניאן
שראובן קוגן ידבר אתי.
היו"ר משה גפני
אם אפשר לבקש מראובן קוגן שידבר עם ציון פיניאן.

פניות מספר 689 ו-690 –
מעין נשר
הפנייה התקציבית נועדה להעביר סך של 10 מיליון ו-529 אלפי שקלים במזומן מתקציב הפעולות של משרד החקלאות לתקציב התמיכות של משרד החקלאות בהתאם לבקשתו לצורך התאמת קצב הביצוע למזומנים. אלה לא תוספות.
היו"ר משה גפני
זה לרפתות?
מעין נשר
לא. למשל, מהמענקים של הרפת שכבר נגמר ביצוע הרפורמה, יש עודפים בתקנה וחסר בביטוח נזקי טבע. הכול בהתאם להרשאות.
היו"ר משה גפני
בסדר. הפנייה הזאת, אם אנחנו מאשרים אותה, הולכת לתגבר את נזקי הטבע?
מעין נשר
כן, אבל זה כבר הובטח להם. זה נמצא בהרשאות ופשוט עובר כדי להתאים.
היו"ר משה גפני
יש עוד משהו?
מעין נשר
בינתיים לא, אבל יש עוד פנייה כזאת.
היו"ר משה גפני
אני שואל לגבי הפנייה הזאת.
מעין נשר
בפנייה הזאת, לא.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פניות מספר 689 ו-690 – פה אחד

הבקשה אושרה.

פנייה מספר 692 -
שירלי באבד
הפנייה נועדה לתקצב את הנושאים הבאים: 2,485 אלפי שקלים לטובת הטמעת רפורמת עוז לתמורה.
רוחמה אברהם-בלילא
מה זה רפורמת עוז לתמורה?
שירלי באבד
עוז לתמורה היא הרפורמה בחטיבות העליונות.
היו"ר משה גפני
ארגון המורים העל יסודיים.
שירלי באבד
נכון.
היו"ר משה גפני
מה זה להטמיע את זה? אפשר להטיל גם את זה על המשרד לגמלאים. מה זה להטמיע את זה? המנהל לא יודע מה זה עוז לתמורה?
שירלי באבד
רוחמה אברהם-בלילא: שלושה מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
אם אני אעשה את זה בהתנדבות, לא יהיה צריך את הכסף? אני יודע מה זה עוז לתמורה ואני יכול להסביר את זה למנהלים. למה צריך את זה? מה עושים עם הכסף?
שירלי באבד
הרפורמה כוללת נושאים רבים. אני יכולה לתת רק דוגמה אחת. למשל, שעון נוכחות שנכנס לבתי הספר, מישהו צריך לדאוג לכך שהוא יהיה אבל שגם יבינו איך מתפעלים אותו ומה ההשלכות של השעון הזה. זאת דוגמה הכי קטנה.
היו"ר משה גפני
מה עושים עם הכסף? יוצא חוזר ממנכ"לית משרד החינוך שאומר שצריך שעון נוכחות. אם יש בעיה עם משלוח הדואר מהמנכ"לית למנהלים, אני מוכן לעשות זאת מדף לבוחר שלי.
שירלי באבד
זאת רק דוגמה קטנה. אם רוצים פירוט, אני יכולה להעביר.
היו"ר משה גפני
לא פירוט. אנחנו רוצים לדעת את העיקרון. יש עוז לתמורה שעל זה יש תקציב ואישרנו אותו. בסדר. מה פירוש הולכים להטמיע אותו? משרד החינוך צריך להוציא חוזר למנהלים, בו יש את כל הפירוט ולכן למה צריך לזה כסף?
שירלי באבד
זה במסגרת התקציבים שאושרו לרפורמה. זאת רק השלמה.
היו"ר משה גפני
למה הכסף?
שירלי באבד
לכל הנושאים של הרפורמה ואלה נושאים רבים. אני יכולה לתת מסודר את הנושאים אליהם הכסף הזה הולך. אני יכולה לבקש ממשרד החינוך.
היו"ר משה גפני
יש תקציב לעוז לתמורה וזה הרבה כסף. זה גם אושר כאן בוועדה וזה בסדר.
שירלי באבד
גם התקציב הזה אושר. זאת רק השלמה.
היו"ר משה גפני
לא, הוא לא אושר. התקציב אותו מבקש משה בר סימנטוב, זאת הטמעת הרפורמה במערכת החינוך. על זה אני שואל את השאלה. מה זה הטמעת הרפורמה? מי עובד על זה? מי מקבל את הכסף? למי מסבירים? זאת לא הרפורמה אלא זאת הטמעת הרפורמה. אני מוכן להתנדב.
שירלי באבד
איש משרד החינוך ישמח לכך. אני אבהיר ש-2,485 אלפי שקלים הם השלמה להטמעת עוז לתמורה. יש תקציב שכבר הועבר וזאת השלמה. שנית, לצורך העניין, יש במשרד החינוך מישהי שמרכזת את הרפורמה והיא דואגת שהדברים יקרו ובודקת שהכל בסדר.
היו"ר משה גפני
מי זאת?
שירלי באבד
אני לא זוכרת את שמה אבל יש רפרנטית מטעם משרד החינוך. אני יכולה לבדוק לך את שמה.
היו"ר משה גפני
תאמרי לנו מי זאת ושלישיבה הבאה היא תבוא ותגיד מה זה הטמעת הרפורמה. לא מפריע לי, אני מוכן לאשר את זה אבל זה ייראה שאנחנו לא עושים את מלאכתנו. אם היינו מאשרים כסף לעוז לתמורה, זה בסדר ואנחנו יודעים מה זה, אבל הטמעת הרפורמה – אין לי הסבר. אני חושב שאם אני אצביע בעד, אני אעשה את מלאכתי רמייה. הכול בסדר, אני לא חושד לרגע שיש כאן איזו בעיה, אני לא חושב שלוקחים כאן מישהו פוליטי ומכניסים אותו לעניין, אני לא חושד בזה.
שירלי באבד
לא, ממש לא. זה רק לדאוג שהדברים יקרו.
היו"ר משה גפני
מאיפה את יודעת? את לא יודעת מה שמה של מי שאחראית על כך ולכן את לא יודעת אולי זה איש פוליטי.
שירלי באבד
לא. אני שכחתי את שמה.
היו"ר משה גפני
את בטוחה?
שירלי באבד
בטוחה.
זאב אלקין
תשאל אם סגן שר החינוך בעניין.
היו"ר משה גפני
נכון. סגן שר החינוך בעניין?
מגלי והבה
תשאל את סגן שר הבריאות.
היו"ר משה גפני
אני רוצה הסבר.
רוחמה אברהם-בלילא
אני מודה שזאת ההזדמנות שלי שמשה בר סימנטוב יתקשר אלי ויסביר לי.
היו"ר משה גפני
אני אבקש ממנו שיתקשר אליך, אבל אל תקשרי את זה לפנייה הזאת.

אני לא הולך לעכב את זה. אני מבקש לא להפעיל נגדי את זה החינוך. אני לא אעמוד בזה.
ציון פיניאן
רציתי להודיע שקוגן דיבר אתי, הבנתי אותו ואני מבקש להסיר את הרביזיה כי קיבלתי תשובות.
מגלי והבה
אני מצטרף.
היו"ר משה גפני
רוחמה?
רוחמה אברהם-בלילא
כן.
היו"ר משה גפני
הרביזיה הוסרה.

אני מתנצל, אני מבקש שלישיבה הבאה תבוא זאת שאחראית על הנושא. אנחנו נאשר את זה. אין לנו שום חשד לשום דבר אבל אני באמת לא מבין את הדבר הזה. את הסברת יפה מאוד ויכול להיות שזה כמו שאת אומרת, שזה חלק מתוכנית כוללת אבל אני לא מבין מהי התוכנית הזאת. אל תגידי לשר החינוך שלא אישרתי כי אחרת אני אקבל ממני טלפון ואני לא אעמוד בזה.
זאב אלקין
אני מציע פתרון יותר פשוט אדוני היושב ראש. בואו נאשר את זה, תשים רביזיה ותוריד אותה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פנייה מספר 692 – פה אחד

הבקשה אושרה.

אני מגיש רביזיה. אני מבקש שהגברת תבוא לישיבה הבאה.
זאב אלקין
שלא תהיה מראית עין שאנחנו מעכבים.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור.

פנייה מספר 693 –
מיכה פרלמן
הפנייה נועדה להוסיף תוספת הרשאה לפרויקט המטרונית בחיפה ועוד שני פרויקטים קטנים – פרויקט המסלקה הכלל ארצית ובניית מסוף לתחבורה הציבורית בעיר חדרה.
מגלי והבה
אדוני, בפנייה הקודמת שלהם עשינו רביזיה על העברת תקציב הרשאה להתחייב לבית ג'אן ועדיין לא עשו את זה. דיברתי עם השר ועדיין לא עשו את זה. מה שהבטיחו לנו כאן בוועדה, לא קיימו. זה לא כסף גדול.
מיכה פרלמן
תחום הכבישים אצלנו לצערי מופרד מהתחום בו אני מתעסק. אני יכול לבדוק עם הצוות השני מה קרה עם הרביזיה כי לא אני העברתי אותה. בכל מקרה, כאן מדובר בענייני תחבורה ציבורית בלבד.
היו"ר משה גפני
מי אחראי על הכבישים?
מיכה פרלמן
אצלנו באגף, שאול מרידור וערן כהן.
היו"ר משה גפני
למה אין תשובה למגלי והבה?
מיכה פרלמן
שוב, אם זה היה בתחום אחריותי, הייתי יודע, אבל זה לא בתחום שלי. אני מוכן לבדוק את זה.
היו"ר משה גפני
אנחנו נאשר את הפנייה הזאת, אבל אני מאוד מבקש שהשבוע תהיה תשובה למה זה לא מתבצע. אני מבקש שתעבירו לחבר הכנסת מגלי והבה וגם אלי.

אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פנייה מספר 693 – פה אחד

הבקשה אושרה.

פנייה מספר 694 –

>
אמיר רשף
רע"ן מינהל מקרקעי ישראל, אגף התקציבים, משרד האוצר. הפנייה היא פניית סוף שנה של המינהל ולכן יש כאן די הרבה דברים ואני אסביר את העיקריים.

יש שינויים בתקציב ההנחות בהתאם לביצוע בפועל של 158 מיליון שקלים. יש תקצוב של 300 מיליון שקלים לתשלומי חלף היטל השבחה בגין עסקאות ושיווקים שביצע המינהל, העברות לרשויות המקומיות כמקובל בחוק. יש תקצוב של 12.5 מיליון שקלים לאחזקת נכסי רשות הפיתוח. יש תקציב הרשאות לפיתוח של 96 מיליון שקלים ועוד 92 מיליון לפינוי מתקנים ביטחוניים. יש העברה של 30 מיליון שקלים למשרד הביטחון לטובת פרויקט צה"ל לנגב.
היו"ר משה גפני
מה זה חלף היטל השבחה?
אמיר רשף
בכל עסקה שהמינהל מבצע, 10 אחוזים מההכנסות בגין העסקה עוברים לרשות המקומית. זה כסף שמיועד לצרכים ציבוריים כגון פארקים, מדרכות ודברים כאלה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פנייה מספר 694 – פה אחד

הבקשה אושרה.
נסים זאב
אני מבין שזה בעצם פיצוי על כך שהקרקע נלקחת מהרשות עצמה.
היו"ר משה גפני
כן.
נסים זאב
אלה עשרה אחוזים מהרווחים. זאת המשמעות? זה פיצוי כי כאילו לוקחים שטח מהרשות המקומות לצרכים אחרים.
אמיר רשף
לא לוקחים שטח מהרשות המקומית כי הקרקע היא אדמת מינהל, אבל כדי שגם הם ייהנו מההשבחה שנעשתה בקרקע ומהעסקה שהניבה הכנסות למדינה, יש הסכם שמעבירים אליהם עשרה אחוזים.
נסים זאב
הסכם בין מי למי, במשרד השיכון?
אמיר רשף
לא, סליחה. זה קבוע בחוק התכנון והבנייה.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 695 –
אמיר רשף
פניית סוף שנה. יש כאן העברה של 10 מיליון שקלים להעסקת יועצים עבור הוועדות לדיור לאומי.
היו"ר משה גפני
מי אלה היועצים?
אמיר רשף
כדי שהוועדות יוכלו לעמוד בעומס ובפניות שמגיעות אליהם לאישור, צריך להעסיק יועצים שיבדקו את התוכניות.
היו"ר משה גפני
איך לוקחים את היועצים האלה? במכרז?
אמיר רשף
כן. יש כבר התקשרויות קיימות של מינהל התכנון. הוא מרחיב את העסקת היועצים דרך ההתקשרויות האלה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פנייה מספר 695 – פה אחד

הבקשה אושרה.

פנייה מספר 697 -
אנסטסיה סורוקינה
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב המינהל האזרחי בסך של שני מיליוני שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה שעיקרם תגבור פעולות האכיפה באזור איו"ש.
היו"ר משה גפני
זה נגד המתנחלים?
אנסטסיה סורוקינה
זה הכול. זה לא נגד המתנחלים. זאת אכיפה נגד גניבות מים, איכות הסביבה ועוד.
היו"ר משה גפני
סתם צחקתי. אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פנייה מספר 697 – פה אחד

הבקשה אושרה.

פנייה מספר 700 – פיתוח אזורי תעשייה
דוד שטיינמץ
מדובר כאן בהשלמת תקציב למינהל אזורי פיתוח בסך 40 מיליון שקלים, השלמת תקציב לשנת 2011.
היו"ר משה גפני
איפה אזורי הפיתוח?
דוד שטיינמץ
נמצא כאן מנחם יחזקאלי שיוכל להתייחס.
היו"ר משה גפני
בבקשה. אתמול היה כאן ידון על צומת שוקת.
מנחם יחזקאלי
אזור תעשייה נועם. אזור התקציב לאזור תעשייה נועם, זה ליד נתיבות, משותף למספר רשויות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פנייה מספר 700 – פה אחד

הבקשה אושרה.
זאב אלקין
אני מבקש רביזיה. אני לא הבנתי.
היו"ר משה גפני
בסדר. הפנייה אושרה. חבר הכנסת אלקין מבקש רביזיה. הסביר מנחם יחזקאלי שזה בעיקר הולך לאזור התעשייה נועם ליד נתיבות, אבל יש רביזיה ואתה תצטרך אחרי כן להסביר לו כדי שהוא יסיר אותה. אנחנו ועדה מאוד פלורליסטית וליברלית.
מנחם יחזקאלי
תסתיים השנה ולא נספיק לעשות.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. לא יקרה שום דבר. תאמין לי שיש הרבה דברים שמשרד התעשייה צריך לעשות עד סוף השנה והוא לא מספיק. יהיה עוד משהו. אני מכיר את חבר הכנסת אלקין, הוא חבר כנסת אחראי, ואתה תסביר לו וכבר היום הוא יסיר את הרביזיה. עד סוף השנה, המשיח עוד יבוא.
נסים זאב
במגזר הדרוזי, היכן זה בדיוק?
מנחם יחזקאלי
בעידן להבים.
נסים זאב
לא הדרוזי. הבדואי.
מנחם יחזקאלי
מדובר על אזור תעשייה עידן הנגב שהוא משותף לרהט, בני שמעון ולהבים. זה אזור תעשייה גדול שמפתחים אותו עכשיו. יש דרישה גדולה לפיתוח שם. מתוך ה-28 מיליון, אלה 24 מיליון שקלים ועוד שני מיליון שקלים לערוער ושני מיליון שקלים לשגב שלום.
נסים זאב
אדוני היושב ראש, אני מבקש שהעמוד הזה תמיד יהיה מונח לפניך כשאתה שומע את טלב אלסאנע זועק שהבדואים מקופחים.
היו"ר משה גפני
טלב אלסאנע ממשיך לזעוק. הוא היה כאן אתמול בדיון מהיר שלו והוא טען נגדם ושאל למה לא עושים את אזור התעשייה בצומת שוקת. אזור התעשייה בצומת שוקת הוא אזור תעשייה גם ליהודים וגם לערבים והוא אומר שזה עומד להיות מיזם עצום אבל הם לא מתקצבים אותו. 20 מיליון שקלים. הסיכום היה שאנחנו פונים לראש הממשלה, לשר האוצר ולשר התעשייה לבקש להשקיע את עשרים מיליון השקלים.
מנחם יחזקאלי
מקובל עלינו.
היו"ר משה גפני
פתרנו את הבעיה. הוא אמר שזה מקובל עליהם, ה-20 מיליון שקלים. אני הולך להגיד את זה לטלב אלסאנע.

פנייה מספר 701 –
שירלי באבד
הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד החינוך לפי בקשתו.
היו"ר משה גפני
מה אלה ההעברות כאן? מה השינויים הפנימיים?
שירלי באבד
אם אתה רוצה פירוט, אני יכולה לתת לך.
היו"ר משה גפני
לא פירוט. זה 312 אלף שקלים. מה זה?
שירלי באבד
312 אלף שקלים זה תקציב שעובר למשרד הבריאות לצורך אבחון ילדים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פנייה מספר 701 – פה אחד

הבקשה אושרה.

אגב, למה נכנס כאן גם הסעיף של תמיכה בכוללים בלי שום מספר? סתם לעצבן אותי?
שירלי באבד
לא, זה משהו טכני.
היו"ר משה גפני
מי יודע להסביר מי רצה לעצבן אותי?
זאב אלקין
זה פשוט. הם רומזים שיכלו להוריד את הכסף הזה משם אבל לא הורידו משם.
היו"ר משה גפני
תבדקי אם זה נכון מה שהוא אמר. הוא אמר ששמתם את זה כאן אבל זה לא קשור לכאן.
שירלי באבד
לא, זה קשור. כל הפניות כאן הן פנימיות.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 702 –
צחי דוד
הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד הדתות וכן להעביר 350 אלפי שקלים ממשרד הנגב והגליל למשרד הדתות עבור שיפוץ ושיקום מערת המכפלה וכן לביצוע שינויים פנימיים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פנייה מספר 702 – פה אחד

הבקשה אושרה.

פנייה מספר 705 -
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצוב 108 אלפי שקלים במשרד השיכון.
היו"ר משה גפני
לא, אתה מדבר על משהו אחר. אנחנו מדברים על פנייה מספר 705. 18 מיליון שקלים לפיתוח הנגב והגליל.
צחי דוד
אני אגיע גם לזה. אני מסביר את הכול. הפנייה נועדה לתקצוב 18 מיליון שקלים בהתאם לסיכום התקציבי עם משרד הנגב והגליל וכן 16 מיליוני שקלים בהרשאה להתחייב לפיתוח העיר מודיעין. בנוסף נועדה הפנייה לתקצוב 108 מיליון שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה בהתאם לגידול בתחזית ההכנסות של המשרד.
היו"ר משה גפני
מה זה מודיעין?
צחי דוד
מדובר בהמשך פיתוח העיר. לאחרונה עבר אישור של מתחם נוסף בן אלף יחידות דיור. מדובר בתקצוב הרשאה להתחייב כנגד הכנסות מפיתוח מקבלנים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פנייה מספר 705 – פה אחד

הבקשה אושרה.

פנייה מספר 710 -
אריאל לוין
הפנייה נועדה לאישור הסכם עמידר. עמידר מנהלת עבור מדינת ישראל 45 אלף דירות דיור ציבורי וכנגד הניהול הזה היא מקבלת עמלה ותקציבים נוספים לשיפוצים. לצורך כך היא מתוקצבת ב-989 מיליוני שקלים לחמש שנים, חוזה חמש שנתי בהרשאה להתחייב אשר מימונו הוא פנימי. העמלה משולמת כנגד הכנסות משכר דירה. בנוסף מיועדת הפנייה לתקצוב 26 מיליוני שקלים להוסטלים לקשישים, גם לחמש שנים, אשר מנוהלים על ידי עמידר בפטור ממכרז.
היו"ר משה גפני
זה הרבה כסף. מיליארד ו-15 מיליון שקלים.
אריאל לוין
כן. אני שוב מדגיש שמדובר בהרשאה להתחייב כאשר המימון הנו מהכנסות משכר דירה. מדובר על תקצוב לחמש וחצי שנים ולא על תקצוב חד שנתי.
קריאה
יש הסכם עם חברת עמידר שנחתם ב-2004 לחמש שנים ועכשיו יש תקופה נוספת של חמש שנים.
היו"ר משה גפני
זה בסדר? אתם מעוניינים בזה?
קריאה
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פנייה מספר 710 – פה אחד

הבקשה אושרה.
אורי אריאל
היושב ראש, לסדר, אני מבקש רביזיה על ההעברה למינהל האזרחי.
היו"ר משה גפני
בסדר. חשבתי שכבר הסתדרת אתם.
אנסטסיה סורוקינה
אפשר לשאול מה אפשר לעשות כדי שהרביזיה תוסר?
אורי אריאל
לפי הערכתי אנחנו נשוחח עם ראש המינהל האזרחי כדי להבין בדיוק מה.
אנסטסיה סורוקינה
שידבר אתי?
אורי אריאל
כן.
היו"ר משה גפני
תדאגי שראש המינהל האזרחי ידבר עם חבר הכנסת אורי אריאל. הוא בחור טוב, אבל מאוד קשה.

פניות מספר 712 עד 716 –
שירלי באבד
הפנייה נועדה להעביר ממשרד ראש הממשלה למשרד החינוך 18 מיליון שקלים לטובת התכנית הרב שנתית לדרוזים ולצ'רקסים. בנוסף, מיליון שקלים לטובת קידום אורח חיים בריא בתנועות הנוער ו-450 אלף שקלים לטובת ימי הדרכה ושעות השתלמות להטמעת תוכנית התקשוב ביישובי עוטף עזה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פניות מספר 712–716 – פה אחד

הבקשה אושרה.

פנייה מספר 718 -
ראובן להבי
משרד הפנים. הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב הרשויות המקומיות להגדלה של מענק האיזון ב-125 מיליון שקלים, 40 מיליון שקלים למענקים להתיישבות צעירה, 35 מיליון שקלים מענקים ביטחוניים לרשויות באיו"ש.
היו"ר משה גפני
125 זה למענקי איזון?
ראובן להבי
אמת.
אורי אריאל
אני מבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
רגע. עוד לא אישרתי את זה. על מה מענקי האיזון?
ראובן להבי
העמדת מענק האיזון על 2 מיליארד ו-775 מיליון שקלים על פי החלטת מרכז השלטון המקומי עם ראש הממשלה.
ציון פיניאן
זאת השלמה לשני מיליארד ו-750 מיליון. ב-2012 יש שני מיליארד ו-850 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
אורי, אתה הולך להגיש על זה רביזיה?
אורי אריאל
שהיא שכנעה אותי לא להגיש.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד אישור פנייה מספר 718 – פה אחד

הבקשה אושרה.

תודה רבה. אני עוצר כאן ואנחנו ממשיכים את ההעברות מחר. אני מוסיף את זה לסדר ההעברות מחר.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:55>

קוד המקור של הנתונים