ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/12/2011

איזור התעסוקה המשותף צומת שוקת, איזור תעסוקה ותעשייה משותף בצומת שוקת

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
05/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 910 >
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ט' בכסלו התשע"ב (05 בדצמבר 2011), שעה 11:45
סדר היום
הצעה לסדר היום (דיון מהיר) של חבר הכנסת טלב אלסאנע: אזור התעסוקה המשותף צומת שוקת

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) של חברת הכנסת חנין זועבי: אזור תעסוקה ותעשייה משותף בצומת שוקת
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

טלב אלסאנע
מוזמנים
>
אורן משה - רפרנט תעשייה ומסחר, אגף התקציבים, משרד האוצר

יגאל יוסף - מנהל מינהל אזורי פיתוח, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

חאלד אלסאנע - ראש המועצה המקומית לקייה

פארס אבו עבייד - חבר מועצת לקייה

עבדאללה אלסאנע - כפר לקייה

אבנר בן גרא - ראש המועצה המקומית מיתר

צבי גרינברג - מהנדס מועצת חורה

חמדיאן אלדפא - חורה

מוסה אבוס היפאן - חורה
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<איזור התעסוקה המשותף צומת שוקת>
<איזור תעסוקה ותעשייה משותף בצומת שוקת>
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. על סדר היום דיון מהיר בנושא אזור התעסוקה המשותף צומת שוקת של חבר הכנסת טלב אלסאנע.

חבר הכנסת טלב אלסאנע, תחכים אותנו ותאמר במה המדובר. אם תוכל לעשות זאת בקצרה, אני אודה לך. אני רוצה לשמוע את ההתייחסות של הממשלה ולאחר מכן נקבל החלטה.
טלב אלסאנע
אדוני היושב ראש, אורחים נכבדים, זה נושא שלכאורה בגלל התנהלות של חלק מהגורמים שנמצאים כאן ושבהמשך הדיון כאשר אתה תשמע אותם, אדוני היושב ראש, אתה תזדעזע. מדי פעם אנחנו מקיימים דיון במליאת הכנסת וכולם זועקים אבטלה, אבטלה ואומרים שיותר מחמישים אחוזים מהמשפחות הן מתחת לקו העוני וילדים מתחת לקו העוני. מקימים את ועדת טרכטנברג ויש מחאה חברתית, אבל כולנו יודעים את המצב הקשה מאוד של הנגב בכלל ושל הישובים הבדואים בפרט.

בשנת 2000 קיבלה הממשלה שכל ואמרה שהולכים לפתח אזורי תעשייה ותעסוקה משותפים כי בישובים הבדואים אין אזורי תעשיה ואין אזורי תעסוקה. למשל הישוב שלי, לקיה, אין בו לא אזור תעשיה, לא תעסוקה ולא כלום. פניתי ואמרו לי שהולכים להקים בצומת שוקת ושאחכה כי הכול יהיה אזור תעשייה משותף, גם ליהודים וגם לערבים. אמרתי שאכן זה רעיון טוב. אז הקימו את המינהלה לפיתוח אזור תעשייה שוקת שאמור לשרת ארבעה ישובים - שני ישובים יהודים, מיתר ובני שמעון, ושני ישובים בדואים, לקיה וחורה. זה עבר את כל התכנון הסטטוטורי וזה מוכן לפיתוח.
היו"ר משה גפני
אם הכול טוב, מה הבעיה?
טלב אלסאנע
תוקעים את זה בגלל גרושים של משרד האוצר, שיקולים פסולים חסרי הגיון. אומרים שלא מוכנים להקצות חמישים מיליון שקלים כאשר מדברים על אזור תעשייה עם 5,000 דונם שיספק אלפי מקומות תעסוקה, כולל מסחר, כולל תעסוקה, נופש, שטחים ציבוריים והמקום נמצא בצירי תחבורה ראשיים. מי שנוסע מתל אביב לכיוון ים המלח עובר שם, מי שיוצא מכיוון באר-שבע לירושלים, צומת חברון, עובר שם, זה מקום מרכזי שנותן מענה ומפתח את האזור וממנף אותו.

אם אנחנו רוצים להתמודד עם אבטלה ועם עוני, זה המענה ליהודים וערבים. אין הגיון בדבר אדוני היושב ראש.
היו"ר משה גפני
דברים כדורבנות. מי משיב בשם הממשלה?
יגאל יוסף
שני גורמים יכולים להשיב, האוצר ומשרד התעשייה. אני ממשרד התעשייה והוא ממשרד האוצר.
טלב אלסאנע
נמצא גם יושב ראש המינהלה שהוקמה לצורך העניין.
היו"ר משה גפני
קודם נשמע את הממשלה. אולי הכול בסדר ונחסוך את הדיון. נתחיל באוצר כי האוצר מנהל את המדינה. לא, סליחה, זה לא נכון, האוצר רק עוזר לנו. אם הייתי אומר את מה שאני חושב היום, יותר טוב שאני לא אדבר.
אורן משה
הסיפור של אזור התעשייה שוקת.
היו"ר משה גפני
תתחיל מהסוף. אחרי כן תגיד את כל הסיפור. יש אזור תעשייה. העלה חבר הכנסת טלב אלסאנע דבר נכון. אני לא מכיר את זה קודם, אבל הוא העלה דבר נכון. אזור תעשייה משותף, יש החלטה, יספק מקומות עבודה, 5,000 דונם של אזור תעשייה וצריך להעביר חמישים מיליון שקלים. תעבירו.
אורן משה
אני מסכים למה שנאמר אבל לא מסכים לכך שאנחנו צריכים להעביר את הסכום.
היו"ר משה גפני
מי יעביר את הסכום? תתחיל מהסוף ואחרי כן נשמע את כל הסיפור, אבל מי יעביר? אני אביא את מי שצריך להעביר.
אורן משה
התשובה היא יותר מורכבת מלתת שם של מי שצריך להעביר.
היו"ר משה גפני
כמה גופים?
אורן משה
לא, זה גוף אחד. משרד התעשייה, מינהל אזורי פיתוח, אבל מינהל אזורי פיתוח במשרד התעשייה היום פועל ב-67 אזורי תעשייה בפריפריה, שם הוא מפתח קרקעות. מעבר לשיווקים שהוא עושה באופן שוטף שזה בערך מה שהם מבקשים לעשות באזור התעשייה שוקת, יש לו גם חובות עבר ליזמים בהיקף של בין 400 ל-500 מיליון שקלים. הוא צריך לנהל את הפעילות הזאת.
טלב אלסאנע
למה אנחנו צריכים לסבול?
אורן משה
אף אחד לא צריך לסבול אבל צריך להבין שכשנכנס עוד אזור תעשייה לפול הזה שמשרד התעשייה מטפל בו, או שזה אומר שכולם מקבלים פחות וזה אפילו מקטין עוד יותר את היכולת של מינהל אזורי פיתוח לפעול באזור התעשייה, או שזה אומר שצריך להוציא אזורים אחרים. זה החלק הראשון של התשובה.
יש גם חלק שני ושלישי לתשובה.
היו"ר משה גפני
או להוסיף כסף.
אורן משה
גם אם אני מוסיף כסף, יש מקומות שהיום משרד התעשייה נמצא בהם והם יקבלו את הכסף הז קודם.
היו"ר משה גפני
אתם מוסיפים כסף או לא מוסיפים?
אורן משה
אנחנו מוסיפים. השנה הוספנו כסף.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל מרגע זה ואילך אתם מתכוונים להוסיף כסף? אם אתם לא מתכוונים, בוא נדבר רק על שוקת.
אורן משה
אני אדבר במספרים כי אני לא בטוח שאני מבין את השאלה.
היו"ר משה גפני
לא. אני אסביר לך את השאלה. אני לא מבין במספרים בכלל. אתם הוספתם כסף, כל הכבוד, בסדר, הכול בסדר. מחר אתם מתכוונים להוסיף עוד? עזוב את שוקת, לאלה שיש לכם חובות או שלמשרד התעשייה יש חובות, אתם מתכוונים להוסיף כסף?
אורן משה
ב-2012 אנחנו אישרנו הגדלה גם לצורך סגירת החובות וגם המשך השיווקים.
היו"ר משה גפני
זהו, ואתם לא מתכוונים יותר ממה שהחלטתם, הוספתם ותוסיפו, אתם לא מתכוונים להוסיף יותר.
אורן משה
כרגע אין דיון כזה.
היו"ר משה גפני
עכשיו אנחנו מדברים רק על שוקת ובמה שהוספתם ותוסיפו, שוקת לא נמצאת.
אורן משה
נכון.
היו"ר משה גפני
עכשיו אנחנו מדברים על הוספת כסף רק לעניין של שוקת. אפשר?
אורן משה
אני חושב שזה לא דבר נכון ואני אסביר למה.
היו"ר משה גפני
עכשיו אנחנו דנים אידיאולוגית.
אורן משה
זה לא אידיאולוגית.
היו"ר משה גפני
לא לתת לבדואים.
אורן משה
ממש לא ואני גם אציע פתרון לבדואים, אחרי שאני אסביר למה אני חושב שזה לא נכון.
היו"ר משה גפני
לא להעביר לבדואים, זה בסדר, זאת אידיאולוגיה.
אורן משה
אזור התעשייה שוקת, גם אם יש לו הצדקה, הוא נמצא בתווך שבין אזור תעשייה רהט-להבים מכיוון מערב, אזור תעשייה ערד מכיוון מזרח ואזור תעשייה באר-שבע מכיוון דרום.
טלב אלסאנע
מה זה קשור? האם יש אזור תעשייה בלקיה? תגיד ליושב ראש כדי שהוא ידע. יש לך אזור תעשייה לגבי לקיה? יש גם בתל אביב ובאופקים, אבל בלקיה ובחורה יש אזור תעשייה ותעסוקה?
אורן משה
אני מנסה לענות.
טלב אלסאנע
למה הממשלה החליטה בשנת 2000 שזה כן יהיה? מה קרה היום? אתם יותר חכמים?
היו"ר משה גפני
מה שהממשלה החליטה בשנת 2000, אל תזכיר את זה כי זה היה בגלל הפריימריס. אתה לא יכול להגיד שההחלטה הייתה מוטעית בגלל הפריימריס. אין לך סמכות להגיד את זה.
אורן משה
בשנת 2000 הייתי עוד בצבא ולא עסקתי בשוקת ולא בדבר אחר.
היו"ר משה גפני
אבל לקראת הדיון כאן אתה למדת את ההחלטה.
אורן משה
הכלל הוא שבאגף התקציבים אתה לומד שבועיים לפני, לא ממשיך ולא הולך עד שנת 2000. אתה בטח יודע את זה.
היו"ר משה גפני
אני רוצה פתרון.
אורן משה
אני מסביר. אני לא צריך יותר משתי דקות כדי להסביר ואני בטוח שגם אם לא תסכים, אתה תבין את ההיגיון.
היו"ר משה גפני
אתה יודע שאני לא למדתי באקדמיה ואני לא הולך ללמוד באקדמיה. זאת אומרת, אני לא מקיים דיון פילוסופי.
אורן משה
גם אני לא.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לדעת בסוף האם מעבירים כסף או לא מעבירים כסף. זה מה שלמדתי בכולל אצלי. אל תדבר אתי אידיאולוגיות. יהיה כסף או לא יהיה כסף? זה הדיון.
אורן משה
אני חושב שזה לא מכובד אם אני אומר לכם פשוט לא ולא אסביר את העמדה שלי.
היו"ר משה גפני
בסדר. הבמה לרשותך.
אורן משה
לכן אני אומר שבשלושת אזורי התעשייה מניתי, יש עתודות של מאות רבות של דונמים בהם נמצא משרד התעשייה ויש לו חוב מעשי ותיאורטי לגבי העתיד. לפתוח עכשיו עוד אזור תעשייה רביעי במוקד המשולש של השלושה, זה דבר שהוא לא נכון ברמה המקצועית.

מילה על הבדואים.
היו"ר משה גפני
לא, עזוב את הבדואים. הבדואים לא מעניינים אותי עכשיו. עכשיו רק אתה מעניין אותי. המינהל התקין אומר מה עושים כאשר יש החלטת ממשלה שמקימים שם אזור תעשייה. אם אין החלטת ממשלה, תקנו אותי.
אורן משה
אני לא מכיר.
יגאל יוסף
מה שהיה, אלה תוכניות שאושרו במסלול ועדות התכנון, אבל אני לא מכיר החלטה שבאה ואמרה שיש תקציב להקמת פיתוח באותם אזורי תעשייה שפותחו בזמנו. אני לא מכיר החלטת ממשלה כזאת. אם יש, תגידו מה מספרה ונבדוק.
היו"ר משה גפני
בסדר, אין החלטת ממשלה.
יגאל יוסף
אני יודע שהתוכנית הבאות אושרו אבל בפועל החלטת ממשלה ספציפית, לא הייתה. יש דוגמאות אחרות להחלטות ממשלה, אבל לא זאת.
היו"ר משה גפני
בסדר, ביררנו ואין החלטת ממשלה.
אבנר בן גרא
הוציאו את זה מהגשה להחלטת ממשלה.
היו"ר משה גפני
תכף אני אאפשר לך. אורן, תמשיך. אני רק רוצה לדעת האם הושקע כסף בתכנונים האלה.
יגאל יוסף
כן.
היו"ר משה גפני
כמה כסף?
יגאל יוסף
בזמנו מינהל מקרקעי ישראל עשה את התוכנית. הושקעו שלושה-ארבעה מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
זה לא מעט כסף.
יגאל יוסף
עבר אלינו לטיפול, להמשך תהליך פיתוח ושיווק.
היו"ר משה גפני
איפה זה נעצר?
יגאל יוסף
אני יכול לבדוק.
אורן משה
אם אני זוכר נכון, ויגאל יתקן אותי אם אני טועה, עלות הפיתוח הכוללת של אזור תעשייה שוקת היא שישים מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
חמישים מיליון שקלים. כך טוענים חברי הכנסת.
יגאל יוסף
תלוי כמה דונמים.
אורן משה
זה לא משנה. ארבעים מיליון שקלים.
יגאל יוסף
כל דונם הוא לפחות 300 אלף שקלים.
אורן משה
אם יש לי ארבעים מיליון שקלים וגם אם יש לי חמישה מיליון שקלים, יש לי היום 67 אזורי תעשייה שאני כבר מחויב להם, אני כבר בתוכם ואני כבר צריך לטפל בהם.
היו"ר משה גפני
הבנתי.
אורן משה
מילה אחת על הבדואים כי זאת אמירה.
היו"ר משה גפני
לא, אמרתי את זה בהומור. אל תתייחס. אני חושב שאתם דואגים לבדואים. אני חושב שאתם שוגים, אבל אתם דואגים להם. אתם שוגים בהתנהלות.

משרד התעשייה.
יגאל יוסף
מבחינתנו לא מזמן התקבלה החלטת ממשלה לכל המגזר הבדואי בהקשר שלנו לגבי פיתוח אזורי תעשייה, להעביר עוד כמה מקומות שכן נכנסו להחלטה.
היו"ר משה גפני
תעשה לי טובה, היות שאני לא מכיר את העניין לפני שחבר הכנסת טלב אלסאנע העלה אותו, תעדכן אותי. תגיד לי את המציאות אבל תגיד לי את האמת. זאת אומרת, תגיד לי מה אתה לא יכול להגיד. תגיד לי איפה זה נעצר.
יגאל יוסף
אני אגיד בדיוק. בגלל מגבלת המשאבים שהיא טבעית ונורמלית, יש עדיפויות. מבחינתנו בשלב המקצועי, בגלל אותן מגבלות במשאבים, העדפנו לקדם את צומת להבים כשגם זה מתוך אותה תפיסה לסיוע לכיוון השותפות עם הבדואים והאוכלוסייה במקום.
טלב אלסאנע
תגיד ליושב ראש שלהבים למשל זה רק ישוב רהט וזה לא קשור לחורה או ללקיה.
יגאל יוסף
רהט היא עיר גדולה. השקענו גם בשגב. בגלל מגבלת המשאבים והיות שלא רחוק יש שני אזורי תעשייה, העדפנו לקדם קודם כל את אזור תעשייה עידן הנגב. עשינו סקר נוסף כדי לבדוק את הייתכנות של צומת שוקת. המשרד יזם סקר ייתכנות כי בהסכם בינינו לבין האוצר צריך לעשות סקרי ייתכנות כדי לראות אם צודקים או לא צודקים ומה מידת הצורך. עשינו בדיקה ואכן התברר, כמו שאמר ראש מועצת מיתר, שיש צורך כי האופי של אזור תעשייה שוקת שונה מאזור התעשייה להבים. את זה אמר הסקר אבל מגבלת המשאבים באופן טבעי יוצרת איזשהו סדר עדיפויות.
היו"ר משה גפני
בוא נניח שאין מצוקת משאבים. מצוקת המשאבים מוכרת אבל גם זה דבר מאוד יחסי. אני רוצה לדעת ממך מקצועית האם אזור התעשייה בצומת שוקת חשוב או לא חשוב. אין מצוקת משאבים.
יגאל יוסף
לטעמי?
היו"ר משה גפני
לטעמך. טעמך הוא חשוב מאוד, זה משרד התעשייה. אם אתה מפחד להגיד, תגיד לי.
יגאל יוסף
לא מפחד, מה יש לפחד?
היו"ר משה גפני
אז תגיד. תגיד לי מקצועית האם זה חשוב או שאנחנו מטפסים כאן על עץ גבוה.
יגאל יוסף
תפקיד משרד התעשייה הוא לקדם את פתרונות התעסוקה בפריפריה.
היו"ר משה גפני
בסדר. למה חשוב אזור תעשייה בצומת שוקת?
יגאל יוסף
לגבי צומת שוקת, אם היה תלוי בי ללא מגבלת משאבים, הייתי מתחיל במינון של מאה דונם ראשונים, הייתי מסייע לעשות פינוי של המטרדים של הישובים מסביב.
היו"ר משה גפני
למה זה חשוב?
יגאל יוסף
בתוך כל מגזר המיעוטים, בגלל אותו חסר במשך כל ההיסטוריה, התפתחה מצוקה כזאת ובתי מלאכה נפתחו בתוך הבתים, בקומת הקרקע, וזה מהווה מטרד.
היו"ר משה גפני
אבל בלהבים יש אזור תעשייה.
יגאל יוסף
המלאכה מטבעה צריכה להיות קרובה יותר למרכז השירותים. זה כמו שתגיד שילכו לקניון תל אביב או בבאר-שבע.
היו"ר משה גפני
להבים לא פותר את הבעיה של צומת שוקת.
יגאל יוסף
במובנים מסוימים לא פותר. בנושאים אחרים כן פותר אבל השאלה היא מה. העמדה הזאת לא יכולה לקבל פתרון כל כך פשוט כי אם אני מדבר היום על מגזר המיעוטים בכל הארץ לתת פתרון כזה, אני מדבר על הרבה מאוד מיליונים וזה הקושי.
היו"ר משה גפני
אתה אומר דבר מאוד הגיוני. כמה יעלה נניח ב-2012 כדי להתחיל עם הדונמים הראשונים?
יגאל יוסף
אם אני לוקח מאה דונם, זה לפחות שלושים מיליון שקלים לשנה.
היו"ר משה גפני
שלושים מיליון שקלים? חמישים מיליון שקלים הם עבור הכול.
יגאל יוסף
לא, זה לא הכול.
אורן משה
באזור תעשייה צריך לבצע השקעה ראשונית מאוד מאוד גבוהה, גם אם לא שיווקת דונם אחד. כל חיבור רשת החשמל, רשת המים, רשת הניקוז ורשת הביוב. זה הכסף הגדול.
יגאל יוסף
בתשתיות אף אחד לא יכול להגיד לך מדויק. אני מכיר את הממוצעים. 350 אלף שקלים לדונם בנושא תעשייה.
היו"ר משה גפני
ראש מועצת מיתר, אתה עשית חישוב מדויק? מדויק אי אפשר לעשות, אבל בערך.
אבנר בן גרא
אנחנו עשינו חישוב של פריצת דרכים שהוגש לשר סילבן שלום כדי שיממן פריצת דרכים ועבודות עפר – כעשרים מיליון שקלים. יש לנו כבר יזמים שעומדים בתור.

אני רוצה להודות לך ולברך את חברי טלב אלסאנע על העלאת הנושא הזה שהוא מאוד חשוב לנו מהבחינה האזורית. משנת 2000 אנחנו רצים על העסק הזה. יש בדיקות ייתכנות שמראות בבירור את ההבדלים בין אזור התעשייה הזה, שהוא לא רק תעשייה אלא הוא תעשייה, נופש ומסחר, לבין האזורים האחרים שדיברו עליהם, הן מבחינת המגרשים, הן מבחינת ייעודי הקרקע ומאוד הרבה בחינות. חוץ מזה, תוסיף לזה את שיתוף הפעולה הבדואי-יהודי כפי שנאמר כאן על ידי מר יגאל יוסף, ואנחנו יכולים להוציא את כל העסקים הקטנים החוצה ולאפשר להם קרקעות בתוך הישובים. צריך לעשות את זה אחת ולתמיד.
אנחנו ביקשנו ללכת באחת משתי הדרכים. אם הם לא מסוגלי לתקצב עכשיו, שייתנו לנו את פריצת הדרכים בשיעור של עשרים מיליון שקלים – ואגב, כבר יש לנו את האפשרות לתת היתרים בצורה מיידית שם כי אין שם שום תביעות בעלות ואפשר להתחיל – וברגע שנתחיל, היזמים יראו שבאמת קורה שם משהו. שייתנו לנו לצאת בדרך של הפרטה לפתח את יתר האזורים.
היו"ר משה גפני
אתה הולך על זה?
אורן משה
לא. אני יכול להתייחס לזה. אם היום אני מקבל חמישים מיליון נוספים, יש לי רשימה של פרויקטים נוספים.
היו"ר משה גפני
עשרים מיליון שקלים.
אורן משה
לא משנה.
היו"ר משה גפני
זה משנה. ההבדל בין עשרים מיליון לחמישים מיליון הוא שלושים מיליון שקלים.
אורן משה
עשרים מיליון שקלים נוספים לשימושי מינהל אזורי פיתוח, יש לי רשימה של פרויקטים הרבה יותר דחופים, הרבה יותר מוצדקים והרבה יותר נכונים.

אני חייב לומר משפט אחד לגבי הנושא של הצרכים הספציפיים של פיתוח תשתיות באוכלוסייה הבדואית. אנחנו כן מתכוונים לצאת בתוכנית וגם הבאנו את זה.
טלב אלסאנע
יש תוכנית. למה מתכוונים לצאת? הבטחות באוויר. מתכוונים. יש משהו בפועל וצריך לממש אותו.
אורן משה
מתכוונים לעשות תוכנית לייצור אזורי מסחר ופינוי מטרדים של תעשיות ומלאכה מתוך הישובים הבדואים. אני עובד על זה.
טלב אלסאנע
איפה? אין לך שטחים ואין לך תוכניות. אין כלום. שם יש לך שטח מתוכנן.
אורן משה
אני לא יודע להתווכח כך.
טלב אלסאנע
תגיד איפה. תגיד ליושב ראש איפה כדי שנדע איפה.
אורן משה
האפיונים של אזור התעשייה הזה הם שונים בתכלית.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל אם אתה הולך להשקיע כסף, למה אתה לא רוצה להשקיע במה שאומר לך ראש מועצת מיתר ואומרים כולם? למה אתה כופה את דעתך עליהם? הם אנשי השטח והם אומרים שזה חיוני וחשוב. אז יוצאים בעלי המלאכה ממרכזי הערים או מהמקומות בהם הם נמצאים והם יהיו באזור התעשייה שוקת.
אבנר בן גרא
לא רק זה אלא יש את כביש 31 והולכים להתרחב שם. צריך איזה מרכז שירות כמו בכל מקום נורמאלי.
היו"ר משה גפני
למה אתם תמיד צריכים להיות מאחור? תהיו קדימה.
אורן משה
אני לא חושב שאנחנו מאחור.
היו"ר משה גפני
אתם כן מאחור. כל הזמן אתם אומרים לא על התקציב.
אורן משה
אם אנחנו מאחור, זה מפני שתקופה מאוד ארוכה היה פיזור לא בהכרח נכון ברמה המקצועית של אזורי תעשייה שיצר תחרות בין אזורי תעשייה שכנים, יצר תת השקעה שהיום הסיכון שלה הוא בעצם בשחיקה של תשתיות שהן חצי מושקעות ואת הברוך הזה אנחנו מנסים לפתור היום. הוספה של אזורי תעשייה נוספים רק מרחיקה אותנו מהפתרון.

יחד עם זאת ובאותה נשימה אני אומר שיש בעיה של אזורי תעשייה קלה, בפירוש לא מה שמתוכנן בשוקת. בשוקת יש גם מרכז מסחרי וקאונטרי קלאב ושורה של דברים שלא רלוונטיים לדברים שאני מתייחס אליהם.
היו"ר משה גפני
אבל הם רלוונטיים לפיתוח האזור.
אורן משה
הם ממש לא רלוונטיים.
היו"ר משה גפני
הם רלוונטיים לפיתוח האזור. הוא אומר נכון. אתה נמצא על הצומת של כביש 6 עם הרחבה.
אורן משה
אם נעשה משהו, נעשה משהו עם חורה ועם לקיה ובפירוש לא עם מיתר. צריך להגיד את זה בצורה הכי ברורה.
היו"ר משה גפני
אתם סתם נגד היהודים.
אורן משה
לא. ממש לא.
היו"ר משה גפני
מה איכפת לך שגם מיתר יהיה בפנים?
אורן משה
כי במיתר אין לנו סילוק מטרדים מתוך הישוב.
צבי גרינברג
אגב, רוב השטח הוא שטח השיפוט של מיתר.
היו"ר משה גפני
מי אדוני?
צבי גרינברג
אני מהנדס מועצת חורה. נשלחתי על ידי ראש המועצה שלא יכול היה להגיע.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אתה לוקח ממנו את השטח שלו ומעביר אותו ללקיה וללקיה אתה אומר שיש לך תוכנית אחרת. רעיון לא רע.
טלב אלסאנע
עד שהיהודים והבדואים הסתדרו, רוצים לפלג אותם ולסכסך ביניהם. הם מסתדרים מצוין.
היו"ר משה גפני
בשבילי זה מאוד חשוב כי כשאני הולך לפריימריס, אני רוצה שהיהודים והבדואים יהיו ביחד.
אבנר בן גרא
אגב, בבני שמעון העבירו שטח לטובת לקיה.
יגאל יוסף
מה שאורן מנסה להגיד, מבחינתנו הצורך להשלים תשתיות באזור תעשייה קיימים שנראים זוועה, זאת המחויבות הראשונה, הוא עצום.
היו"ר משה גפני
אני כבר פיתחתי חיישנים ואני לא מתרגז על שום דבר. למה צריך להסביר הסברים למה לא צריך את זה? צריך לומר פשוט שאין כסף.
יגאל יוסף
זהו.
היו"ר משה גפני
הוא מסביר לי עכשיו באריכות שיש תוכנית על לקיה ומיתר. לא, אין כסף. אם אין כסף, נתמודד עם העניין של אין כסף.
ראש מועצת לקיה, בבקשה.
חאלד אלסאנע
ישבנו לפני שנה וחצי, כמעט שנתיים, עם השר פואד והוא הבטיח לקדם את האזור המשותף של בני שמעון, לקיה, מיתר.
היו"ר משה גפני
כמה תושבים יש לכם?
חאלד אלסאנע
אנחנו 11 אלף. אני פונה אל נציג האוצר רק בדוגמה אחת. בכל האזור, במגזר הבדואי אין בריכת שחייה אחת. זאת דוגמה.
היו"ר משה גפני
יותר גרוע מאשר אצל החרדים. למה אין?
אורן משה
בריכת שחייה, זה משרד הספורט.
חאלד אלסאנע
אין קרקע.
טלב אלסאנע
זה מתוכנן בשטח הזה. אזור ספורט משותף.
חאלד אלסאנע
יש לי יזם והייתה לי ישיבה במחוז אבל הוציאו לנו את הנשמה. בצד לקיה הדרומי אומרים שאין. אומרים שיש אזור משותף בין מיתר ובני שמעון ועוד מעט הוא יהיה מפותח ומבקשים ממני להמתין. מי ימתין? הילדים שלי, הילד שלי בן השנה ימתין עוד חמישים שנים עד שילמד לשחות? יש לנו הרבה בעיות בשחייה. זאת דוגמה אחת שמראה על הבעיות.
טלב אלסאנע
גם אזור תעשייה אין לך בישוב שלך.
חאלד אלסאנע
אין אזור תעשייה.
אבנר בן גרא
יש להם מפעל מפואר של נשים בדואיות שעושות רקמה אבל אף אחד לא יודע שהמפעל הזה קיים.
חאלד אלסאנע
אנחנו שומעים הרבה הבטחות אבל לא מקבלים שום דבר כי האוצר אומר שאין כספים אלא שלצערי הרב למקומות אחרים יש כספים.
היו"ר משה גפני
במקום הזה מתוכננת בריכת שחייה?
טלב אלסאנע
כן. זה אמור לתת מענה ולהעצים את כל הישובים מסביב. זה הפתרון וזה המענה. בתוך הישובים אין וכולם מחכים לזה. היום אומרים שגם שם אין.
היו"ר משה גפני
אבנר, אתה יודע לומר לי איפה התקבלה החלטה לעשות את זה? איפה הנקודה של ההתחלה?
אבנר בן גרא
ההתחלה הייתה גם במסגרת איזושהי ישיבת ממשלה, לא החלטת ממשלה.
היו"ר משה גפני
לא חשוב, איפה הייתה נקודת ההתחלה?
אבנר בן גרא
אני אמצא לך. ראש הממשלה לשעבר אולמרט בא וחתם עם ראשי המועצות באזור על התחלת העבודות.
היו"ר משה גפני
אתה תוכל להעביר לנו ההיסטוריה של זה?
אבנר בן גרא
כן.
היו"ר משה גפני
אני מתכוון לפנות לראש הממשלה בנושא הזה. אני אפנה אליו ואני אראה לו את זה. אני אומר לו שהוא לא יכול להיות יותר גרוע מאולמרט וזה ישכנע אותו.
אבנר בן גרא
אגב, הוא ישב עם ראשי הרשויות.
יגאל יוסף
הערה נוספת. המטרדים עליהם דיבר אורן, הנושא הזה יכול להשתלב עם מאה הדונמים הראשונים באזור התעשייה הזה. כלומר, הצדקה לעשות פינוי מטרדים, כל הדבר הזה, להתחיל את אזור התעשייה במאה דונם האלה ולתת פתרון. מה שיהיה אחר כך, זה סיפור.
היו"ר משה גפני
אז בוא נתחיל.
יגאל יוסף
יכול להיות שנוכל לעשות את זה.
טלב אלסאנע
נכון. אז בוא נתחיל.
אבנר בן גרא
אני אומר גם למה זה טוב.
היו"ר משה גפני
אורן, תהיה יותר נוח היום. בוא נלך על זה.
אורן משה
ניסיתי להגיד את זה קודם.
היו"ר משה גפני
הבנו. אין לי טענות על מה שאמרת. אין כסף, זה בסדר. אני רק מבקש ממך שנעשה שם אזור תעשייה גדול, יהיה שם נופש, תהיה שם בריכת שחייה, הבן של ראש מועצת לקיה יוכל ללמוד לשחות. יהיה שם מקום, במרכז התחבורה, במקום שכולם עוברים כשהם נוסעים לדרום, יהיה שם מקום לתפארת, יהיו יהודים וערבים יחד. מדינת ישראל שנמצאת במצב הזה, מה מבקשים להשקיע? עשרים מיליון שקלים בלבד. אני מוכן לתרום את זה מפרויקט המרכבה שלכם שהוא 380 מיליון שקלים כך שהוא יעלה רק 360 מיליון שקלים.
טלב אלסאנע
וכך תוכל לספק תעסוקה לתושבים רבים.
פארס אבו עבייד
אני חבר מועצת לקיה. אני רוצה שתדעו בדיוק מה כרגע קורה בישוב בדואי. לא רק שאין לנו אזור תעשייה אלא אנחנו בתוך הישוב סובלים מקיום כל האנשים שמפתחים את העסקים שלהם בתוך בתי המגורים דבר שמאוד מפריע לנו. אני מדבר על 150 עסקים כאלה בתוך הישוב. הם לא יכולים לפתח את העסקים שלהם ובנוסף לכך צריך לראות את כל התנועה שמגיעה מקרוב והיא נכנסת ויוצאת לבתי המגורים ומה היא יוצרת במקום. באותו זמן כאשר מקימים ישוב, הוא לא רק מתפתח מבחינת בנייה אלא הוא צריך להתפתח גם מבחינה כלכלית כדי להתקיים. היעד שלנו הוא צומת שוקת, זה האזור שלנו שם בו נוכל להתפתח. אי אפשר שנישאר ונחכה. יש שם אנשים שרוצים לחיות, להתקיים, לבנות את החיים שלהם ואת העתיד שלהם והם מחכים להחלטות שלכם, מתי שבא לכם ומתי שלא בא לכם. כאן מדובר בחיים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני מבקש לסכם את הדיון. אנחנו נניח את הסיכום על שולחן הכנסת. אני מבקש גם ממנהל הוועדה להעביר את הסיכום לראש הממשלה, לשר האוצר ולשר התעשייה.
חבר הכנסת טלב אלסאנע העלה את הנושא וכל מה שהוא אמר, אני מבקש שיהיה רשום בתמצית הדברים.

ועדת הכספים שמעה באופן מאוד חיובי את דבריהם של ראש המועצה המקומית מיתר אבנר בן-גרא, את דבריו של ראש המועצה המקומית לקיה, חאלד אלסאנע ואת הדוברים האחרים על שיתוף הפעולה בין יהודים וערבים בנושא של אזור התעסוקה המשותף בצומת שוקת, אזור תעסוקה שיכול לתת מענה מאוד רחב גם לנושא של בתי מלאכה ותעסוקה בישובים השונים שם, גם את הנושא הזה של נופש, תיירות ומלונאות שיכול לתת מימד שונה לחלוטין לכל האזור הזה ולהפוך מאזור לא מפותח לאזור שיהיה מאוד מאוד מפותח. אני חושב שזה דבר שיכול להועיל מאוד לתושבי האזור, לשיתוף הפעולה בין הישובים היהודים והערבים וזה יכול לעזור מאוד למדינת ישראל.
ועדת הכספים פונה לשר האוצר ומבקשת להשקיע בתחילת הדרך עשרים מיליון שקלים כדי לפרוץ את הדרכים, כדי לסלול את הדרכים ולהתחיל את המיזם הזה בלי קשר לאזורי התעשייה במקומות אחרים. כאן מדובר על אזור שיפתח את כל יישובי ואזרחי הסביבה. אנחנו מבקשים להשקיע את הכסף הזה. ועדת הכספים מבקשת ודורשת להשקיע את הכסף הזה כדי להתחיל בפיתוח האזור.
כפי שאמרתי, עותק החלטת הוועדה יועבר לראש הממשלה, לשר האוצר ולשר התעשייה.
טלב אלסאנע
תהיה ישיבת מעקב אדוני?
היו"ר משה גפני
נחכה לראות. זה דיון מהיר שאנחנו מניחים אותו.

תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:15>

קוד המקור של הנתונים