ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/12/2011

פניית יו"ר ועדה בדבר טענה של חריגה מגדר נושא הצעת חוק הנדונה בוועדה., ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום., קביעת מועדי הכנסים במושב הרביעי של הכנסת השמונה-עשרה - אוקטובר 2011 עד אוקטובר 2012

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכנסת
06/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 217>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, י' בכסלו התשע"ב (06 בדצמבר 2011), שעה 9:30
סדר היום
<1. קביעת מועדי הכנסים במושב הרביעי של הכנסת השמונה-עשרה – אוקטובר 2011 עד אוקטובר 2012>
<2. טענת חריגה מגדר נושא הצעת חוק רשות העתיקות (תיקון מס' 5), התשע"ב-2011 (מ/623), הנדונה בוועדת החינוך, התרבות והספורט>
נכחו
חברי הוועדה: >
ישראל אייכלר
עינת וילף

נסים זאב

ציון פיניאן

דוד רותם
אלכס מילר
מוזמנים
>
לימור לבנת – שרת התרבות והספורט

אורלי פרומן
– מנכ"לית משרד התרבות והספורט

גיא אטיאס
– תקציבן, משרד התרבות והספורט

הדס פרבר
– עו"ד לשכה משפטית, משרד התרבות והספורט

דניאל בן
– יועץ מנכ"לית, משרד התרבות והספורט

לימור בר-און
– ראש המטה, משרד התרבות והספורט
מזכירת הכנסת
ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
יפעת שפרכר
<קביעת מועדי הכנסים במושב הרביעי של הכנסת השמונה-עשרה - אוקטובר 2011 עד אוקטובר 2012>
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב, אני פותח את הישיבה. אנחנו נתחיל מהנושא השני על סדר היום: קביעת מועדי הכנסים במושב הרביעי של הכנסת השמונה-עשרה – אוקטובר 2011 עד אוקטובר 2012. ירדנה, בבקשה.
ירדנה מלר-הורוביץ
בוקר טוב. אני מביאה בפניכם - העברתי לכם בכתב - את המלצת הנשיאות. היושב-ראש וסגניו קיימו מספר ישיבות וההמלצה היא כדלקמן: כנס החורף נפתח ב-31 באוקטובר – זה היה ג' בחשון – ואמור להסתיים לפי ההמלצה בב' בניסן, 25 במארס 2012. כנס הקיץ ייפתח ביום ראשון ז' באייר, מיד אחרי יום העצמאות, 29 באפריל 2012 ויסתיים ב-י' באב, 29 ביולי.
דוד רותם
כמה זמן אפשר לעבוד? אני לא מבין, תראו איזה תקופות ארוכות. אני לא מבין, חברי הכנסת יבקשו..
היו"ר יריב לוין
לרותם יש תעודת ביטוח מ"ישראל ביתנו" שמגיעים לתאריכים האלה? זאת השאלה.
דוד רותם
כן. בוא נאמר שאני לא בטוח שהליכוד רוצה להגיע לתאריכים האלה.
היו"ר יריב לוין
אני לא יודע, אבל אנחנו..
דוד רותם
הבעיה הגדולה והיחידה היא שחברי הכנסת מתחילים לעבוד שעות נוספות, הם יבקשו תוספת שכר.
היו"ר יריב לוין
יש לי פגישה עם..אני אעביר לו..
דוד רותם
אתה יכול לעשות דבר אחר. תקרא את הפרוטוקולים של ישיבות ועדת חוקה, תראה שחברי הכנסת לא מגיעים לעבודה.
ירדנה מלר-הורוביץ
בימים בהם חל חג החנוכה תתקיימנה ישיבות הכנסת בימי שני, שליש ורביעי כמפורט להלן: ביום שלישי כ"ד בכסלו התשע"ב - 20 לדצמבר 2011 – זהו נר ראשון של חנוכה – ישיבת הכנסת תיפתח בשעה 12:00 בצהריים ותסתיים לכל המאוחר בשעה 15:00, על מנת לאפשר לחברי הכנסת שגרים במקומות הרחוקים ביותר להספיק להגיע להדלקת הנר במועד. ביום רביעי כ"ה בכסלו - 21 לדצמבר 2011 – זה הוא נר שני של חנוכה - ישיבת הכנסת תיפתח בשעה 11:00 - כרגיל ביום רביעי - אבל תסתיים ב-15:00 לכל המאוחר. ביום שני שלאחר מכן, ל' בכסלו התשע"ב - 26 לדצמבר 2011 – זהו נר שביעי של חנוכה - ישיבת הכנסת תיפתח בשעה 13:00 ותסתיים בשעה 16:00 לכל המאוחר. אנחנו מכוונים לכך שהנוכחות של חברי הכנסת תהיה. היושב-ראש יקיים הדלקת נר בשעה 17:00 באולם שגאל. ביום שלישי א' בטבת התשע"ב - 27 לדצמבר 2011 – זהו נר שמיני של חנוכה - ישיבת הכנסת תיפתח בשעה 13:00 ותסתיים בשעה 16:00 לכל המאוחר.


חג השבועות יחול השנה ביום ראשון ושני, ו'-ז' בסיוון התשע"ב - 27-28 במאי 2012, לפיכך מומלץ שבשבוע זה יתקיימו ישיבות הכנסת בימים שלישי ורביעי ח', ו-ט' בסיוןן התשע"ב - 29 ו-30 במאי 2012.

המושב החמישי של הכנסת ה-18, ייפתח ביום ראשון, כ"ח בתשרי התשע"ג – 14 באוקטובר 2012, מיד אחרי סוכות.
דוד רותם
בעזרת ה'.
ירדנה מלר-הורוביץ
בעזרת ה', בסיעתא דשמיא.
היו"ר יריב לוין
זה לפי ההתחייבות שלך קודם. טוב, רבותיי, מי בעד לאשר את ההמלצה של הנשיאות?
ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

<פניית יו"ר ועדה בדבר טענה של חריגה מגדר נושא הצעת חוק הנדונה בוועדה.>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השני על סדר היום שמופיע כמספר 1, שזאת טענת חריגה מגדר נושא הצעת חוק רשות העתיקות (תיקון מס' 5), התשע"ב-2011 (מ/623), הנדונה בוועדת החינוך, התרבות והספורט. אני אעיר בפתח הדברים שזה נראה פשוט ברור לחלוטין שאין כאן בכלל שאלה, שאין פה שום חריגה מגדר הנושא ושום דבר. מכיוון שנתבקשנו לקיים את הדיון הזה אנחנו כמובן נקיים אותו. אני מציע שנשמע תחילה מטעם ועדת החינוך, חבר הכנסת מילר, יושב-ראש הוועדה. אחר כך אני אבקש את חבר הכנסת חנין, שאני מבין שהעלה את הטענה. אני אאפשר לשרה להתייחס אם היא תמצא לנכון במידת הצורך.
אלכס מילר
תודה, אדוני היושב-ראש. החוק של הממשלה שמובילה אותו שרת התרבות והספורט, חברת הכנסת לימור לבנת, עלה לדיון בוועדת החינוך. הייתה סוגיה שהייתה כתובה בהיבט של המלצה בנוסח החוק אל מול התייעצות שביקשה הממשלה לשינוי הנוסח. העניין עכשיו מופיע בדברי ההסבר ברוח שביקשה הממשלה.
אדוני היושב-ראש, הטענה של שינוי המילה "המלצה להתייעצות" זאת טענה אמנם לגיטימית לדיון בוועדת חינוך, אבל מבחינתי אין לה שום לגיטימיות. קביעת נושא חדש היא בדיון בוועדת הכנסת. זה מבחינתי כיושב-ראש ועדה. אני יכול להגיד, בלי שום קשר לתפקידי כיושב-ראש הוועדה אלא כחבר הקואליציה, שאני רואה שחבר הכנסת חנין נהנה מאוד - בכל החוקים שלפחות בימים האחרונים עולים על סדר היום - להעלות סוגיות שונות כנושא חדש, כי כוונתו, אולי, לטרפד או לעצור את המשך החקיקה. כך גם היה אתמול בוועדת כלכלה בעניין של החטיבה להתיישבות. חבר הכנסת חנין, אני אשמח גם לעבור על החקיקה שלך שמקודמת היום בוועדות השונות של הכנסת. יכול להיות שאנחנו נשמח לכל שינוי בכל מילה שמתבצעת בחוקים שאתה מוביל אותם בוועדות, להעלות אותם כנושא חדש כדי סתם לטרפד.
דוד רותם
זה רק חבר ועדה יכול.
אלכס מילר
חבר הכנסת חנין לא חבר ועדת..
דוד רותם
אז למה הבאת את זה לוועדת הכנסת?
אלכס מילר
הוא מחליף. יש יועצת משפטית לוועדת חינוך. חבר הכנסת חנין החליף את חבר הכנסת ברכה כחבר ועדה מן המניין. אני, אדוני היושב-ראש, חושב שאנחנו צריכים להיות קצת יותר מקצועיים כאשר אנחנו מתעסקים בדיונים מקצועיים בוועדות. אם הכוונה להשתמש בכלי פרלמנטרי על ימין ועל שמאל, אז העניין יהיה בהתאם גם מבחינתנו. זה מההיבט המהותי מבחינתי. אני בטוח שחבר הכנסת חנין ינמק את בקשתו לנושא חדש. כך גם נוכל להתקדם. כמובן שגם השרה נמצאת כאן, היא תוכל לתמוך בעמדתי. תודה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. חבר הכנסת חנין, בבקשה.
דב חנין
תודה, אדוני. אני רוצה למען הסדר והפרוטוקול לומר שאני בדרך כלל לא מגיב טוב לאיומים, אז גם במקרה הזה אני דוחה על הסף את האיומים בהעלאה לא רלוונטית של טענות לנושא חדש. אני מעלה טענה כאשר אני חושב שהיא ראויה. הטענה הזאת הועלתה על ידי לאחר ששמעתי את נציגת משרד המשפטים, שהסבירה שוועדת שרים לענייני חקיקה החליטה על החוק בנוסח מסוים. השרה אמנם הסבירה שכוונתה הייתה אחרת, ואכן הכוונה הזאת מופיעה בדברי ההסבר של הצעת החוק, אבל בסופו של דבר לשונו של החוק היא זו שקובעת את המסגרת שלו.
היו"ר יריב לוין
מה זה רלוונטי לטענת נושא חדש? מה איכפת לי מה היו הדיונים הפנימיים?
דב חנין
אדוני שאל ויקבל תשובה. נושא חדש זו חריגה ממסגרת של דיון שנקבעה להצעת החוק מלכתחילה. מי שקבע את המסגרת להצעת החוק מלכתחילה זו הממשלה. הממשלה קבעה מסגרת של איזון מסוים. באה השרה - אולי זה על דעת הממשלה, אולי זה לא על דעת הממשלה, לכן אנחנו עושים את הבירור הנוסף הזה - ומבקשת לשנות את האיזון שקבעה הממשלה. שינוי האיזון הזה, מבחינתי, הוא נושא חדש. לא זה האיזון שהממשלה ביקשה לעשות.
דוד רותם
קבלת ההסתייגות של חבר אופוזיציה. חבר אופוזיציה הגיש הסתייגות להצעת החוק של הממשלה, ההסתייגות מתקבלת כי אנחנו מפרים את המשמעת הקואליציונית, אז זה יהפוך מיד לנושא חדש?
דב חנין
יכול להיות שכן. זו שאלה.. לכן יש פררוגטיבה לוועדת הכנסת לדון בעניין.
דוד רותם
חלק מדרכי החקיקה שלנו זה שאנחנו אומרים שאנחנו מקיימים דיון.
דב חנין
לכן.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת חנין, תראה, לי מותר לומר לך משהו. אתה יודע שהקפדתי בכל המהלך שעשינו עם התקנון כדי להגיע לתוצאה שתהיה באמת מאוזנת ושתבטיח את היכולת של הכנסת לפעול, לרבות גם את היכולת של האופוזיציה, ולא רק שלה, כדי לתפקד כפי שצריך. הרי אתה מבין מה יקרה. הטענה של נושא חדש נועדה לתכלית אחת. היא נועדה ליצור מצב שלא יעקפו בהכנה לקריאה השנייה והשלישית את כל תהליך החקיקה, יקצרו אותו ויופיעו לפני הקריאה השנייה והשלישית עם איזה שהוא עניין שלא נדון, שאיננו נוגע לאותו נושא, לא עם שינוי כזה או אחר לנושא שדנו בו, יעקפו אותו ובעצם יצרו מצב שיביאו בפני המליאה לקריאה שנייה ושלישית הצעה שלא נדונה בצורה מסודרת כפי שצריך בשלב של הקריאה הראשונה. זאת המטרה, כולנו מבינים אותה. הדבר הזה מגן כמובן בראש וראשונה על האופוזיציה שמטבע הדברים אין לה רוב סביר להניח שהיא תפגע אם יהיו קיצורי דרך. אתה מבין שאם יהיה שימוש בעניין הזה ובדרך הזאת במקרים כמו המקרה הזה, זה לא יותיר ברירה אלא לתקן את התקנון ולחדד ולהביא את זה למקום שבו נצר באופן משמעותי את הדבר הזה. את זה אני אומר לא כאיום, אני אומר את זה כעובדה כי פשוט לא תהיה ברירה. אי אפשר יהיה לנהל את התהליך שבכל הצעה תבוא לפה, עם כל הרצון שלי לאסוף אלי סמכויות, ואני עכשיו אוכל להחליט מתי מתחשק לי לקדם אותה או לא לפני הקריאה השנייה והשלישית. אני חושב שזה לא נכון לעבוד כך, לכן אני פונה אליך ואומר לך שאני חושב שצריך להשתמש בזה למטרה שלשמה זה נועד, שכולנו מבינים אותה, ולעשות את זה בזהירות ובצורה כזאת שלא תגרום בסוף לכך שנצטרך לעשות שינוי שייקח את זה למקום שאני חושב שאנחנו לא רוצים להיות בו. זה אינטרס של כולנו. אני חושב שהבקשה הזאת היא בגדר אבסורד. אנחנו הרי כולנו מבינים את זה, חבר הכנסת חנין, וזה בסדר. אני גם אגיד לך יותר מזה. אם יש איזה שהוא חוק מאוד עקרוני שבו רוצים לתפארת התהליך לנסות להשתמש בזה, אז גם את זה כולנו מבינים. זו לא יכולה להיות שיטה. תראה, הבאנו לכאן את השרה, עיכבנו את החוק, קיימנו ישיבה, הטרחנו את כל חברי הוועדה, את יושב-ראש הוועדה ששולח מכתבים ורץ ומתרוצץ הלוך חזור.
דוד רותם
צריך לתקן את התקנה באופן שהוועדה..
היו"ר יריב לוין
חבל, פשוט חבל. אני אומר שאנחנו בסוף נצטרך להגיע למקומות כאלה. אני לא רוצה להיות שם, כי יש מקרים אמיתיים שאנחנו נתחיל להתווכח מה הוא המקרה האמיתי ומה הוא לא המקרה האמיתי. התוצאה היא שכולנו נפגע. בדבר הזה, שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מהותי, אנחנו נפגע. בשלב הזה אני יכול רק לפנות אליך ולבקש, כי כל עוד זה התקנון אתה כמובן יכול לנהוג בדרך הזאת. אני רק אומר לך שאני לא רוצה לגעת בזה, אבל זה לא ישאיר לנו ברירה.
דב חנין
תודה, אדוני. אדוני ירשה לי להגיב. קודם כל, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לך שאני אקח לתשומת לב את הדברים שלך. אני בהחלט מבין את האיזונים שאתה מדבר עליהם ואת הצורך להגן על הכנסת - גם על הרוב וגם על המיעוט - מפני הפרה של האיזונים. אני בהחלט אומר לך, ואני אומר את זה גם למען הפרוטוקול, שאני אקח את הדברים לתשומת ליבי ואשקול בשום שכל את בקשותיי להבא. אני אנהג בהליך הזה כאשר אני אראה שאין לי מנוס אלא לנהוג בו. תודה.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז. האם, השרה, יש לך משהו..?
לימור לבנת
את מה שיש לי להגיד אני אגיד..
היו"ר יריב לוין
יש למישהו הערות נוספות, התייחסויות? מאה אחוז. אני מציע להעמיד להצבעה. אנחנו מצביעים על הקביעה האם מדובר בנושא חדש או לא. מי שסבור שמדובר בנושא חדש יצביע בעד, מי שסבור שלא מדובר בנושא חדש יצביע נגד. מי סבור שיש לקבוע שמדובר בנושא חדש, על פי בקשתו של חבר הכנסת דב חנין?
ה צ ב ע ה

בעד – 0

אף אחד. מי סבור שאין לקבוע נושא חדש, קרי מצביע נגד?
אלכס מילר
אני במקום חבר הכנסת אילטוב.
ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד


פה אחד, לפי דעתי. נמנעים אין.
דוד רותם
דב לא מצביע בעד.
היו"ר יריב לוין
לא. דב לא חבר ועדה. לפיכך הוחלט פה אחד שמדובר בנושא חדש. המשך הדיון בחוק יהיה כמובן בוועדת החינוך, התרבות והספורט. .
אלכס מילר
בשבוע הבא ביום שני תהיה הצבעה.
היו"ר יריב לוין
להשלמת הליך החקיקה. אני מודה לכולם. תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 09:45.>

קוד המקור של הנתונים