ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/12/2011

ישיבת מעקב אחר תיקון מס' 109 לחוק העונשין בעניין איסור פרסום בדבר שירותי זנות

פרוטוקול

 
הכנסת 18
מושב 4
פרוטוקול מס' 30
מישיבת ועדת ועדת משנה למאבק בסחר בנשים
יום רביעי, י"ח כסלו, תשע"ב, 14/12/2011, שעה 09:30
נכחו
חברי הוועדה:
סדר היום

קוד המקור של הנתונים