ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/11/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
30/11/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 907 >
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ד' בכסלו התשע"ב (30 בנובמבר 2011), שעה 11:00
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

אורי אריאל

אמנון כהן

ציון פיניאן
מוזמנים
>
צחי דוד - אגף התקציבים, משרד האוצר

משה שגיא - אגף התקציבים, משרד החינוך

סיון להב - משרד הפנים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהלת הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<שינויים בתקציב לשנת 2011>
היו"ר משה גפני
אנחנו ממשיכים את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2011. יש לנו אישור מיושב ראש הכנסת להמשיך עד שעה 11:40.
פניות מספר 727 ו-711 – משרד החינוך
משה שגיא
הפנייה התקציבית נועדה לממן הקמת הרשאה להתחייב בסך 199 מיליון שקלים מתקציב 2012 לתקציב 2011 עבור בניית 300 כיתות לימוד. ההרשאות יופחתו בהתאמה משנת 2012.

בנוסף הפנייה נועדה להעביר סכום של 73 מיליון שקלים בהרשאה בפרויקט חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, עבור בינוי כיתות במערכת החינוך, בהתאם לביצוע בפועל בשל קשיי ביצוע. סכום זה יעבור בהתאמה מתקציב בינוי כיתות לתקציב פרויקט חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בתחילת שנת 2012 בהתאם לסיכום בין משרד האוצר למשרד החינוך.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על הפניות.
הצבעה
הפניות אושרו פה אחד
פנייה מספר 696 – משרד השיכון
צחי דוד
הפנייה הזו נועדה לתקצב חמישה מיליון שקלים בתקציב אבטחת מזרח ירושלים עקב גידול בדרישות המשטרה לפעולות אבטחה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
הפניות אושרו פה אחד
פניות מספר 640 עד 643 – עוטף עזה
סיון להב
הפנייה נועדה להעביר כעשרים מיליון שקלים ליישובי עוטף עזה בהתאם להחלטת הממשלה לשיפוי בגין הנחה בארנונה.
היו"ר משה גפני
זה גם מימון מצעד המועצות האזוריות ביום ירושלים.
סיון להב
נכון. החלטת ממשלה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

הצבעה
הפניות אושרו פה אחד

דנו בפניות האלה כי היה מדובר בפיקוח נפש.
אורי אריאל
אני לא נגד. מה שעבר, בסדר, אבל בוא נשב חצי שעה אחרי הצהרים בהמשך לטרכטנברג. זה סוף שנה.
היו"ר משה גפני
נראה.
אורי אריאל
אבל תראה בעין טובה.
היו"ר משה גפני
בעין טובה. אמרתי שאני מעביר רק פנייה של החינוך ושל השיכון.
סיון להב
יש פנייה דחופה של מענק האיזון. השלמה של מענק האיזון.
היו"ר משה גפני
זה יעבור ביום הרגיל. יהיה בסדר.

אני עושה הפסקה עד שעה 15:00 אלא אם כן אני מודיע אחרת.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:05>

קוד המקור של הנתונים