ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/12/2011

מימון שעות שחיה במערכת החינוך

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת החינוך התרבות והספורט
05/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 509 >
מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט
יום שני, ט' בכסלו התשע"ב (05 בדצמבר 2011), שעה 12:00
סדר היום
<מימון שעות שחיה במערכת החינוך>
נכחו
חברי הוועדה: >
אלכס מילר – היו"ר
אנסטסיה מיכאלי
מוזמנים
>
מאיר שמעוני - מנהל מחוז ירושלים, משרד החינוך

אברהם זוכמן - מפמ"ר חינוך גופני, משרד החינוך

בלה רדונסקי - עוזרת ראשית ליועצת המשפטית, משרד החינוך

פיני קבלו - סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי

דגנית פחימא - מנהלת מחלקת ספורט חרדי, עיריית ירושלים

דפנה קלנברג - מנהלת תחום ייעוץ, ארגון "בטרם"
ייעוץ משפטי
>
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטרית
ד.ש. - חבר המתרגמים
<מימון שעות שחיה במערכת החינוך>
היו"ר אלכס מילר
צהריים טובים לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

יום שני, תאריך 5.12.2011, ט' בכסלו תשע"ב. הנושא שעל סדר יום, מימון שעות שחיה במערכת החינוך.
רבותי, אני קיבלתי כאן פניה בכך שהופץ על ידי משרד החינוך, הפיקוח על חינוך גופני מחוז מרכז, בקשה לכל אותם התלמידים שקבלו, בהיבט של לימודי שחיה לכתות ה' חובה במדינת ישראל כחלק מתוכנית הלימודים כמפורט בחוזר מנכ"ל ס"ג 10 א', א' בסיון תשס"ג 1.6.2003, עמ' 37, באותו דף שהופץ אם אין לכם אותו, אני אעביר לכם, אנשי משרד החינוך במשך אותם המטרות והסייגים שכתובים בדף שהופץ להורים, דמי ההשתתפות בלימודי השחייה, 150 ₪ לתלמיד.

עכשו, בדקנו גם את החוזר מנכ"ל שכך כתוב שם שהמימון יהיה על חשבון ההורים אבל זה כפוף לאישור תשלומי ההורים. תשלומי ההורים, בדקנו, אין שם דבר שקשור להיבט שחייה. שוחחתי גם עם המשרד. אני גם הבנתי שבמשרד מחפשים דרך להסדיר את הסוגיה הזו. חלק הפנו אותי לעניין של התשלומים מרצון אלו תשלומים מרצון ולא מחובה. צריך להבדיל בין שתי הסוגיות האלו וזה גם צריך להיות מפורט להורים בהיבט של המנגנון של אישור תשלומי הורים מרצון על ידי ועד ההורים המוסדי. כמובן שזה לא צריך להיות תחת כותרת של משרד החינוך. אני אשמח לשמוע מכם את ההבהרות בסוגיה זו וגם אם המשרד יכול להתייחס אם יש עוד חובות כאלו ואחרות שהם במסגרת של פעילות ארצית של המשרד שהם חובת תשלום נוספת על ההורים למה שאנחנו אישרנו פה בועדת החינוך בתחילת שנת הלימודים.

זה מבחינתי. מי כאן ממשרד החינוך?
מאיר שמעוני
שלום, מאיר שמעוני מנהל מחוז ירושלים משרד החינוך. נפגשנו לא מעט.
היו"ר אלכס מילר
גם בירושלים הופץ אותו מסמך?
מאיר שמעוני
לא, אבל זו סוגיה מוכרת.
היו"ר אלכס מילר
האם הופץ מסמך זה עם כותרת של משרד החינוך רק במחוז מרכז או בכל המחוזות?
מאיר שמעוני
להערכתי, בכל המחוזות כולל מחוז ירושלים, בצורה כזו או אחרת.
היו"ר אלכס מילר
עם הגדרות התשלום?
מאיר שמעוני
ברור. נושא לימודי השחייה שהוא נושא חשוב בפני עצמו, קיים כבר לא מעט שנים והוא כולל למעשה, קודם כל צריך להבין שהוא מרכיב תוספתי מעבר לשיעורי חינוך גופני שקיימים. לימודי השחייה בעצמם הם למעשה מרכיבים שני דברים מאד חשובים. אחד זה לימודי השחייה, השיעורים עצמם שזה ממומן על ידי המשרד באופן מלא. והחלק השני שזה לעניין שאדוני העלה, זה סוגיה של ההסעות, השתתפות בדמי כניסה, אם שאלת בסוף אם יש דברים נוספים, אז כל העלות הזו כוללת גם הסעות ובית, כניסה לבריכת השחייה, המקסימום הוא באמת מאה וחמישים שקלים, אבל הוא משתנה ממקום למקום כי יש מקומות שגם גובים פחות ויש מקומות שזה מאה , מאה חמישים, שמונים, זה מאד דיפרנציאלי.
היו"ר אלכס מילר
יש לכם מגבלה במשרד החינוך בהיבט הזה או שזה ?
מאיר שמעוני
מאה חמישים שקלים, זה ה- limit.
היו"ר אלכס מילר
איפה זה כתוב?
מאיר שמעוני
בחוזר של המפמ"ר. ברגע שהסוגיה הזו עלתה ואדוני היו"ר כבר אמר את זה, המשרד הולך בעקבות זה והוא החל באיזה מהלך להעלות את הסוגיה של מימון ההסעות בשיתוף הרשות המקומית ומשרד האוצר, במסגרת ועדת הסעות עליונה ברשות המנכ"לית, על מנת למסד את כל נושא ההסעות כמו שקיים דרך אגב.
היו"ר אלכס מילר
רק הסעות, או שיש גם תשלום עבור נציג או תשלום או הסדר עם הבריכה?
מאיר שמעוני
החלק הארי זה ההסעה ויש עוד חלק יחסי, שזה הכניסה.
היו"ר אלכס מילר
במרכיב של אותם 150 שקלים, פחות או יותר, יש מרכיב נוסף חוץ מהסעות?
מאיר שמעוני
המרכיב של מאה חמישים שקל, כולל את ההסעות ודמי כניסה ואמרתי זה ה- limit, יש מקומות שזה פחות.
היו"ר אלכס מילר
אנחנו צריכים להבין ממה זה מורכב.
מאיר שמעוני
משני הדברים האלו, כל השאר זה בעלות של המשרד.
מירב ישראלי
שתים עשרה פעמים נדמה לי.
מאיר שמעוני
בין עשרה לשנים עשר מפגשים בשנה. זאת התוכנית. עכשו, ההצעה בעקבות הנושא שעלה הצעה של המנכ"לית להעלות את זה בועדת הסעות עליונה, למסד את זה כמו השתתפות, יש למשל במשרד חוות חקלאיות, יש מרכזים ימיים, אז לעשות איזה מיסוד של הדבר הזה שהרשות המקומית מממנת פר קפיטא, פר ראש של תלמיד איזו השתתפות מסוימת. זה הכוון לשם המשרד רוצה למסד את הסוגיה הזו.
מירב ישראלי
מה זה אומר מבחינת השתתפות ההורים?
מאיר שמעוני
שוב, אני לא בועדה ואת זה צריך להעלות לועדה, נציגי האוצר. זה אומר שהמשרד אמור לתת חלק, השלטון המקומי חלק, כמובן המשרד זה האוצר, החינוך וכולי, על מנת להוריד את העלויות של ההשתתפות.
מירב ישראלי
כלומר ההורים לא יצטרכו להשתתף בכלל?
מאיר שמעוני
אני לא מכיר בכלל.
מירב ישראלי
ההסדרה המשפטית של הסוגיה.
היו"ר אלכס מילר
כל תשלום שהמשרד מבקש מההורים, צריך להיות מאושר בועדת החינוך ואתם יודעים את זה.
מאיר שמעוני
ברור, לכן המשרד הולך למסד את זה.
היו"ר אלכס מילר
אם אתם הולכים למסד את זה, אתם קובעים שזה חייב להיות חלק משעות הלימודים?
מאיר שמעוני
לימוד חובה.
היו"ר אלכס מילר
מה קורה עכשו? אנחנו נמצאים פה במצב אבסורדי, כי החוק קובע חד משמעי שכל שקל שמשרד מבקש מההורים, חייב להיות מאושר על ידי ועדת חינוך. בנוסף לכך, ועדת החינוך נותנת מרחב פעילות על פי בקשת המשרד, בכל מה שקשור לתשלומים מרצון. אם הסוגיה הזו מבחינתכם היא תשלומים מרצון, היא לא צריכה להיות תחת כותרת של משרד החינוך אלא פר בית ספר בנפרד באישור של ועד ההורים, במנגנון שזה לא חובה.
צריך להיות מרחב פעילות כי אם אתם עושים את זה בשעות הלימודים, זה כביכול מכניס ילדים כאלו ואחרים למצב שהם חייבים ללכת לזה, אלא אם יש הסדר שהוא לדעתי יכול לפגוע בילד בצורה כזו או אחרת אם הוא לא משתתף יחד עם כל הכתה במפעל הזה. כלומר, אם יש אישור, פטור או כל דבר אחר. עכשו, אני מבקש מכם שבאותה ועדה תתייחסו למצב שאותם הילדים שיש להם, בוא נגיד ככה, שהם לוקחים שיעורי שחייה בלי שום קשר למשרד, אם ילד בכתה ה' לוקח שיעורי שחייה פעמיים בשבוע, אז אם זה יהיה לו תשלום, אז ברור שאם זה בתשלום חייב להיות מנגנון.

רבותי נציגי משרד החינוך, מבחינתי כרגע, אתם נמצאים במצב שהתשלום ודרישת תשלום היא מבחינתנו לא חוקית. או שאתם צריכים להבהיר את הסוגיה הזו במסגרת של תשלומים מרצון, שיש מאתיים חמישים שקל שבעצם אנחנו נותנים ליסודי, וצריך לקחת בחשבון מתוך מאתיים חמישים שקל האלו, ועד הורים מוותר כרגע על חלק מהסכום הזה. אם יש כרגע תוכניות לסכום, זה צריך להיות גם חלק מהודעה להורים בצורה מסודרת. בשביל לא לסבך את המערכת ולמנוע מצבים של תביעות משפטיות כאלה ואחרות, כי זה יכול להגיע לכך בצורה זו או אחרת ואנחנו כבר מתחילים לקבל פידבקים, לאחר שניסינו להגיע כאן עם משרד החינוך למיצוי מקסימאלי של כל נושא תשלומי ההורים. עלייה של שקל אחד בתשלומי הורים, גורמת למצב מאד אבסורדי. בסך הכל בשנה גובים משהו כמו שבע מאות שמונים שקל, עליה של מאה חמישים שקל זה דבר מאד משמעותי.
אני מציע, כל עוד הנושא הזה לא הוסדר, לא לבצע גביה כי יש פה מהלך בעייתי מבחינתי. אתם תעשו את הבדיקה הנדרשת יחד עם משרד האוצר, אני גם אומר לכם שאם ברצון המשרד לבוא ולהביא עדכון לתשלומי ההורים, אנחנו נעשה פה דיון מורחב שאיפה שתגיעו ותסבירו על חשיבות מפעל הלימודי שחייה, כמובן לכל המצב שמדינת ישראל נמצאת במקום שבסביבה יש הרבה מקומות רחצה וים, את החשיבות אני מבין. אנחנו מדינת חוק ואנחנו צריכים לפעול לפי העניין הזה. אנחנו נקפיא בינתיים את דרישת התשלום עד הודעת המשרד במנגנון ההסדר. אני גם מציע, שתעבירו לכל המחוזות שלכם שלא תבוצע גבייה ואם יש גבייה נא להחזיר את הכסף להורים.
אם תהיה יוזמה מקומית לבית ספר כזה או אחר, להשתמש בתשלומים מרצון לטובת העניין הזה, לאחר שיעלו ויאשרו את זה במסגרת ועדי הורים, כמובן עם כל אותם הטפסים שצריכים להיות שההורים שיש להם בעיה בתשלום של המאה חמישים שקל, יהיה להם מנגנון המלגות, אתם מכירים את הנוהל, אתם בניתם אותו, אין לי שום בעיה איתו.
המשרד לא יכול להוציא דרישת תשלום מעבר למה שאישרה ועדת החינוך, אלא אם כן אתם מביאים לאישור ובאישור של חברי הכנסת. ואנחנו נברך על כך. אתם לוקחים את כל העניין הזה על עצמכם, לדעתי זה יהיה הפתרון הכי קל כי בסופו של דבר לא תהיה בעיה לעשות את זה בשעות הלימודים, אני לא בטוח שבכלל יהיו הורים שיסרבו אלא אולי מבחינות בריאותיות. הנושא הזה הולך ומתרחב, בונים בריכות שחייה ולא מעט היום במדינת ישראל, אם היו מקומות שהנגישות לשם הייתה בעייתית, היום זה כבר יותר קל וכמובן שחייב להיות שיתוף פעולה מלא גם עם השלטון המקומי כי בסופו של דבר גם מצד שלהם חשוב, שילדים בגיל מסוים כולם מקבלים בעצם בסיס בשחייה ואם הצלחנו להציל נפש אחת, אז זה טוב.

אבל שוב, אסור לנו לעשות שם מהלך כנגד החוק. יש עוד משהו שיכול להתעורר סביב הנושא הזה? יש עוד דרישות תשלום שיוצאות בכותרת המשרד במסגרת של החוזרי מנכ"ל?
אברהם זוכמן
אני מפקח על החינוך הגופני. אני רוצה רק לציין שכולם ידעו את המשמעויות. מדובר בכ- 45,000 תלמידים שלומדים שחייה. לימוד השחייה במערכת החינוך הוא כשישים שנה בהמלצה, הנחייה של ועדת החינוך של הכנסת. ועצירה של הדבר הזה, אני מבקש לקחת בחשבון, זה שאותם תלמידים לא ילמדו שחייה עד להסדר כל הנושא הזה, עם כל זה שאני מבין את הדבר הזה.
היו"ר אלכס מילר
אני מבין אותך ואני מבין את הבעיה, אבל אדוני, אנחנו נמצאים במדינת חוק, אנחנו לא יכולים לפעול כנגד החוק. המחוקק קבע שכל עניין של תשלומי הורים, מאושר בועדת החינוך. הרי אתם מבינים שיש פה עניין אבסורדי. ועדת החינוך לא אמרה שאנחנו לא מוכנים ללכת על מהלך כזה או אחר שיאפשר את זה, אבל אתם צריכים לגבות את עצמכם בהיבט הגבייה הנוספת על תשלומי ההורים, בצורה חוקית. כי בסופו של דבר אתם תתמודדו עם המצב שהוא מצב שמשרד ממשלתי עובר על החוק וזה דבר שמחוקק לא יכול להרשות לעצמו.

גם אם משרד החינוך מוצא בזה חשיבות והכל. כי מחר יבוא מישהו אחר ועל סוגיה אחרת, גם יבקש גבייה כי זה חשוב. הכל חשוב. אבל יש חוק, אתם לא מצפים מאיתנו לתת תוקף למשהו שהוא בעצם מבחינתנו הוא בכלל לא עלה על סדר היום.
מירב ישראלי
אני מבינה שהחוזרים יצאו עכשו להורים.
אברהם זוכמן
זה חוזר שיצא בתחילת שנה. כל תחילת שנה, כל מחוז מוציא ,
היו"ר אלכס מילר
אני יודע שגם אני וגם מי שפנה אלי, קיבלו את זה רק לפני כמה שבועות.
אברהם זוכמן
כל בית ספר מקבל בהתאם לתקופה שבית הספר שלו אבל זה לא משנה זה אותו הדבר.
מירב ישראלי
בשיחה מוקדמת שהייתה לי עם היועצת המשפטית של המשרד, היא אמרה שלמרות שכתוב בחוזר מנכ"ל שזה חובה, נדרשת הסכמת הורים לפעילות הזו. כלומר, זו לא פעילות שאפשר לקחת את הילד, בלי שההורים שלו מסכימים.
אנסטסיה מיכאלי
הבעיה שילדים אלו נסעו לבריכה.
היו"ר אלכס מילר
רבותי, אני כבר אומר לכם, אסור שיהיה פה איזה מסחר בעניין הזה. המנגנון צריך להיות, אם זה חובה, זה חובה לכולם, אם הילדים יוצאים אז כולם יוצאים וגם אם ילד הוא פטור אז הוא יכול לשבת שם יחד עם מישהו ולעשות איתו איזה פעולה אחרת ספורטיבית, זה משהו כללי.
אברהם זוכמן
אבל זה קיים בפועל.
היו"ר אלכס מילר
אני שמעתי שיש שינויים. נאמר להורים, "חבל שהילד שלכם ישאר פה, אנחנו צריכים להכניס אותו לכתה אחרת והוא יסבול. חשוב שהוא יסע ויהיה עם החבר'ה שלו". בשטח זה עובד אחרת, אתם הרי יודעים איך זה עובד. המורים והמנהלים לא רוצים להתעסק בילד אחד, שצריך לדחוף אותו ומה בדיוק יעשו איתו. גם יכול להיות, שכל השכבה יוצאת ואין בכלל סידור, אין מי שישב איתו דבר שהופך להיות מאד מסובך.
דגנית פחימא
שלום, אני מעיריית ירושלים. אנחנו כבר שנים מנהלים משא ומתן עם משרד החינוך בהשתתפות פרויקט מפעל השחייה לילדי החינוך החרדי. משרד החינוך לא נותן תשובות גם לא ברמה של שאילתות בכנסת. מימון היום הוא שלושת רבעי תקציב זה עיריית ירושלים ועוד רבע ההורים ורציתי לדעת למה הילדים של החינוך החרדי אינם בתוך כלל ילדי ישראל, בתוך הפרויקט הזה?
יהודית גידלי
יש בקריית משה בכניסה לירושלים, את המוסד לעיוורים "בית חינוך עיוורים".מי לומד שם שחייה?
דגנית פחימא
יש שם בריכה, הילדים שלנו לומדים שם שחייה. עיריית ירושלים מממנת את זה כשמשרד החינוך אינו שותף אפילו לשום תשלום.
יהודית גידלי
זה מקום לחרדים בלבד?
דגנית פחימא
לא. אנחנו כבר לא פועלים שם היום, אנחנו פועלים בבריכת רמות, בגבעת זאב ובבית וגן.
מירב ישראלי
זה חל רק על הרשמי, או שזה חל גם על המוכר?
מאיר שמעוני
זה לא כסף שקיים ביד. זה שעות שקיימות אצל מנהלי מחוזות. ומנהלי מחוזות מקצים את השעות האלה מסל מנהל מחוז. מנהל מחוז עד כמה שאני יודע, הוא לא ממונה על המגזר החרדי. המגזר החרדי, אני נתבקשתי לפני כחודש להעביר לכבוד שר החינוך כמה כסף צריך לעלות דבר כזה למגזר החרדי.
מירב ישראלי
השאלה שלי היא אחרת, האם מנהל מחוז הוא אחראי גם על המגזר הלא חרדי הלא רשמי? המוכר שאינו רשמי?
היו"ר אלכס מילר
המוכר שאינו רשמי, הוא בחוק.
מירב ישראלי
המוכר שאינו רשמי, אבל אני שואלת האבחנה היא רשמי לא רשמי או מרשמי מוכר שאינו רשמי וחרדי. זאת השאלה. מה האבחנה. האם כל המוכר שאינו רשמי אינו זכאי לדברים האלה, לא רק חרדי. יש דברים שהם רק בחינוך הרשמי ולכן אני שואלת.
מאיר שמעוני
מדובר על החינוך הרשמי, כי אנחנו מדברים על בית ספר יסודי ומדובר רק על החינוך הציבורי המוכר והרשמי. סוגית החינוך החרדי נמצאת ב,
מירב ישראלי
בית ספר דמוקרטי פרטי, יקבל את שיעורי שחייה בכתה ה'?
מאיר שמעוני
אם הוא מוכר ורשמי, כן.
מירב ישראלי
יש רשמי ויש מוכר שאינו רשמי, הריאלי בחיפה.
מאיר שמעוני
הריאלי בחיפה, הוא מוכר שאינו רשמי. הדמוקרטי במודיעין - - -
מירב ישראלי
אני שואלת אם הם מקבלים שחייה?
מאיר שמעוני
הדמוקרטי במודיעין, הם מקבלים כי הם מוכר ורשמי, הם כמו החינוך הציבורי שאנחנו מגדירים. בית ספר בחיפה, הוא מוכר שאינו רשמי, הוא לא נמצא בתוך החבילה.
מירב ישראלי
כלומר כל הרשמיים, זה לא רק החרדים. צריך פשוט להבין את הסוגיה. רק רשמי מקבל.
אברהם זוכמן
אני אומר שוב, לפני כחודש העברתי נתונים, כמה זה עולה אם כולם יקבלו את זה.
מירב ישראלי
כל כתות ה' בארץ?
אברהם זוכמן
יש כמובן קריטריונים. צריך שיהיה להם חינוך גופני, אחרת זה לא יהיה עשרה שיעורים.
היו"ר אלכס מילר
האם מלבד שחייה, יש עוד משהו שמשרד החינוך דורש תשלום? בנוסף למה שדברנו, שלא נחזור בעוד שבוע למשהו אחר. אתם סגורים מבחינת העניין הזה?
מירב ישראלי
הוא שואל, אם נניח מוזיקה או דברים - - -
מאיר שמעוני
לגבי זה, כל בית ספר פותר לעצמו את הבעיה.
היו"ר אלכס מילר
נניח שאת נושא השחייה סגרנו, כל מי שיש לו בריכות יש להם פתרון. מה קורה עם אלו שאין להם פתרון ואין להם שחייה? מה קורה עם השעות השבועיות, שבעצם כל תלמיד חייב לקבל, אם זה במסגרת של שעות הלימודים, מחזירים להם את השעות האלה? אם נניח שאותו תלמיד שצריך לקבל שעתיים מתמטיקה ביום נוסע לבריכה, מי מחזיר לו את השעות האלו?
מאיר שמעוני
יש שעות, שהם מה שנקרא "ליבה". מקצועות שלא נופלים, לא שיעורי מתמטיקה, לא שיעורי אנגלית, לא שיעורי עברית וכולי. יש שעות מסוימות, שניתן להוציא על חשבון שעות כאלה ואחרות אם זה במסגרת שעות הלימודים, יש גם כאלה שאחר שעות הלימודים, יש כל מיני חלופות.
היו"ר אלכס מילר
אני דברתי עם המנכ"לית, שאמרה לי חד משמעית שזה חייב להיות בתוך שעות הלימודים, כי אין לאף אחד תקציב לממן את המורים, שנלווים אחרי שעות הלימודים.
מאיר שמעוני
זה נכון, אבל יש מקצועות בתוך המערכת שהם מקצועות ליבה שלפחות ההנחיה של המשרד היא שמקצועות אלו לא מוציאים ואם,
היו"ר אלכס מילר
איפה זה כתוב?
מאיר שמעוני
זה חלק מההנחיות של המנכ"לית. בחוזר המנכ"לית במקצועות הליבה.
היו"ר אלכס מילר
אני מבקש, להעביר את ההנחיה למנהלי בתי הספר, שברגע שהם בונים את הלו"ז של שעות שחייה, שזה לא ייפול על שעות הלימודים, שהם לימודי ליבה כמו שהגדרת את זה.
אברהם זוכמן
מתי נוח לכם, כך שמנהלים קובעים את זה.
היו"ר אלכס מילר
צריך להיות פה כלל יבש מאד לא לגמישות בכלל. אם ילד הולך לבריכה במקום ללמוד מתמטיקה או מדעים או לשון או תנ"ך, זה בא על חשבון משהו שצריך להחזיר. אם זה בא במסגרת של משהו שליבה או לא, צריך להיות מאד קפדניים בזה.
מירב ישראלי
זה כמו שעושים אולי בטיולים, שנתיים או דברים כאלה.
היו"ר אלכס מילר
אבל מחזירים להם את זה, כי יש סכום של שעות שתלמיד צריך לקבל. אם תלמיד מקבל את זה, אין לנו שום בעיה, מוסיפים נגיד עוד יום. רבותי, הכל פה צריך להיות לפי מה שאתם בניתם ואתם צריכים להקפיד שזה יעבוד. אני לא בניתי תוכנית לימודים שמקצה כמות שעות בתוכנית הליבה ותקפידו שזה מתבצע ואין גמישות בכל הסיפור הזה במיוחד למנהלים שמחפשים פתרון ודרך לא בעניינים החינוכיים אלא לוגיסטיים כשנוח להם.
בעניין הזה, לא צריך להיות גמיש יותר מידי וחוץ מזה אם החלטתם שזה מה שצריך להיות, יכול להיות שבאותם מקומות איפה שאין, צריך להפעיל דברים אחרים. אם נגיד אין בריכת שחייה באזור והם לא מקבלים שום דבר אז יכול להיות שיש איזו אלטרנטיבה שאפשר להפעיל שם אולי בשטח בית הספר שיתן להם מענה בעניין של פיתוח החינוך הגופני בקצת יותר אינטנסיבי ממה שקורה בשעתיים השבועיות כי אתם מוסיפים עכשו נגיד, עשרה שיעורים, שנים עשר שיעורים, בערך מתשע עד אחד, כמה שעות זה בדרך כלל?
אברהם זוכמן
עשרה מפגשים של שעה.
היו"ר אלכס מילר
חצי שעה נסיעה הלוך וחזור.
אברהם זוכמן
האמינו לי, שזה לא יותר משעתיים.
היו"ר אלכס מילר
זה משהו כמו שלושים שעות ככה או אחרת, שיוצאות לטובת הדבר הזה שלדעתי אפשר לנצל אותם גם בהיבטים נוספים, זה רק יקדם את החינוך הגופני בישראל.
מאיר שמעוני
ברשותך היו"ר, אני חייב למעט את הסוגיה של נושא התשלום הסעיף הראשון שהעלית שהיא מחייבת מיסוד. אני אומר לך גם כמנהל מחוז האכיפה שלנו גם של המפקחים עם המנהלים והעבודה היא באמת על מנת למזער ככל שניתן את ההיעדרויות במיוחד במקצועות הליבה ובמיוחד אם זה קורה אז דואגים שזה יחזור וכולי.
די מקפידים, אני אומר, יש מקרים אבל כמדיניות די מקפידים על כל נושא של היעדרויות, הפסד שעות.
היו"ר אלכס מילר
תעדכנו חוזר מנכ"ל שיבהיר את הסוגיה הזו בצורה מפורשת. תראו רבותי, יש חוזר מנכ"ל על השחייה שהוא יהיה מלא. א. ב. ג. אותו מנהל שמפנים אותו לחוזר מנכ"ל שיהיה כתוב לו שם מה צריך להיות שזה לא על חשבון שיעורי הליבה. מה שקבעתם שיהיה מרוכז ולא בנספחים וכולי. יש לכם פרק של לימודי שחייה, שהכל יהיה שם מגובש, הרבה יותר קל למצוא או לחפש. אם אני מתחיל עכשו לחפש, אי אפשר ככה.
מירב ישראלי
יש פה הפניה, נגיד בסעיף 5 של לימודי שחייה, יש הפניה לחוזר המנכ"ל בעניין תשלומי ההורים, אז אתם יכולים איפה שמדובר על לדבר עם מנהלי בית הספר את מערכת השיעורים ואת סדרי ההסעה ושאר הסידורים הדרושים, אפשר פשוט להפנות פה לחוזר של לימודי הליבה וזה יהיה ברור.
מאיר שמעוני
למרות שאדוני החליט, אבל לאור ההערה של המפמ"ר, אני שוב מדבר ברמה הפרקטית כי אנחנו נמצאים ב - - -
היו"ר אלכס מילר
ברמה הפרקטית, אתם יכולים להפעיל כל מה שאתם רוצים. אסור לכם לגבות, כל עוד אין הסדר. חד משמעית אין אישור לזה, אבל, במשך תשע שנים היה ואיכשהו הצלחתם לצאת מזה.
מאיר שמעוני
שישים שנה.
היו"ר אלכס מילר
אבל החוזר מנכ"ל מ -2003
אברהם זוכמן
כן, אבל ככה זה עובד שישים. אני אומר, כי זה יהיה קשור וכרוך עם הכל, אני מנסה להציל את השנה.
היו"ר אלכס מילר
רבותי, אתם כותבים. מה אתם רוצים מאיתנו?
אברהם זוכמן
זה יהיה כרוך בהפסקה של מאות משרות עבודה שרובם זה עולים חדשים לשעבר. אני אומר את הדברים כדי שיהיה ברור, שזה יהיה כרוך בזה.
יהודית גידלי
זה תלוי בכם, אפשר למחר להביא את זה לבקשת תשלום הורים נוספים בועדה.
היו"ר אלכס מילר
אם תקבעו שהמשרד צריך לממן את זה, אז המשרד יממן את זה ובעצם העניין הזה ממשיך להיות כמו שהיה, פשוט מי שמשלם לחברות ההסעות ולקנטרי זה יהיה קצת שלטון מקומי והמשרד. אתם החלטתם שצריך לגבות מההורים, וזה אתם צריכים אישור בחוק. חד משמעי. אי אפשר לגבות שקל מההורה כחובה ללא אישור ועדת החינוך ואם יש איזה שהיא פירצה, היועצת המשפטית מזמן מצביעה עליה שאי אפשר להשתמש בה.

הדבר היחיד שאתם יכולים לעשות, זה דרך תשלומים מרצון אבל זה מנגנון אחר לחלוטין לא בכותרת של משרד, לא בהיבט של החובה, אם האישור של ועד הורים ובצורה אקסלוסיבית של פר בית ספר.

כן, אנסטסיה בבקשה.
אנסטסיה מיכאלי
אדוני היו"ר, תודה רבה על זכות הדיבור. אני חושבת שהדיון הזה הוא מאד חשוב. כל שנה אנחנו מצביעים על תשלומי ההורים בועדת החינוך. השנה, האמת שהיה לי קשה מאד אבל נמנעתי מהצבעה כי יש לנו הצעת חוק עם חבר הכנסת זבולון אורלב בנושא של תשלומי הורים שהוא כולל בעצם כל נושא של סדרי לימוד וכולל כל נושא של תשלומי הורים של נסיעות וטיולים ושאר דברים וועד הורים. אני מאד מקווה, אמנם נושא הדיון הוא שיעורי שחייה אבל אני הייתי רוצה לשאול באותה הזדמנות על מנהל של פעילות גופנית ארצית, מה הרכב הפעילות של משרד החינוך על מנת לשפר את כל הנושא של בריאות של התלמידים ואיך אתם בעצם מגלים את הילדים שיש להם את הנטיה לספורט, איך אתם משתפים פעולה.
היו"ר אלכס מילר
היה לנו דיון על זה בנושא של שיתוף פעולה של מנגנון הספורט וחינוך גופני במשרד החינוך.
אנסטסיה מיכאלי
מתי היה?
היו"ר אלכס מילר
לפני כמה חודשים.
אנסטסיה מיכאלי
האם יש לכם עבודה שאתם כבר עשיתם בנושא? באותה מידה, האם אפשר להתייחס מה הפעילות של אותם הורים שבזמן שאתם תעשו פעילות נוספת ותגבשו רעיונות נוספים, איך המגזר של ההורים יהיה תלוי מכם?
אברהם זוכמן
אני חייב לציין, שאת החלק השני לא הבנתי.
אנסטסיה מיכאלי
אני בשדולה לקידום המעמד וזכויות המשפחה ואני נלחמת על כך שאנחנו צריכים להוזיל עלויות לתשלומי הורים וכל נושא של כלכלת הבית במשרד החינוך. אז השאלה שלי, מה אם תבנו איזה תוכנית ושוב כמו עם שיעורי שחייה, אנחנו נצטרך לשנות.
אברהם זוכמן
שני נושאים אבל רק על רגל אחת. אני אעדכן אותך שמתקיימים, אנחנו באמצעות ספורט בתי ספר מקיימים ברשויות בהרבה רשויות לא בכולם, מנגנוני איתור לתלמידים שהם טובים או מוכשרים לפעילות ספורטיבית כזו או אחרת. בפעילות הזו מגיעים לשם נקרא לזה כך, בועד האולימפי באיגודי הספורט שמצביעים על תלמידים שמתאימים לענפים מסוימים. הפעילות הספורטיבית שהם הולכים עליה, היא ב- א-פורמאלית משום שזה לא חלק מהמערכת שלנו שהיא מערכת החינוך שהיא בשיעורי החינוך הגופני. שם איך מוזילים את העלויות, אני,
אנסטסיה מיכאלי
למה אתם לא קשורים לזה?
אברהם זוכמן
ספורט שייך למשרד התרבות והספורט , אנחנו בתוך מערכת החינוך יש לנו תחרויות של בתי ספר שאותם אנחנו מממנים כלומר את מה שקשור אלינו , את הארגון, את ההפעלה אבל האימון של הילדים שנעשה במסגרות ה – א-פורמאליות אם זה ברשויות אם זה באגודות ספורט, אין לנו..
היו"ר אלכס מילר
טוב, אני רוצה לסכם את הדיון בנושא. גברתי, הציגי עצמך לפרוטוקול.
דפנה קלנברג
אני מארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים. קודם כל אני רוצה לברך על הדיון וקצת להראות נתונים על תמותת ילדים רק בעונת הרחצה האחרונה ממאי עד אוקטובר.
היו"ר אלכס מילר
גברתי, היה לנו דיון ולא אחד על העניין הזה. משרד החינוך הקפיא את כל הטיולים שיש להם.
דפנה קלנברג
אני לא מדברת על משרד החינוך, אני מדברת על נתונים בכלל טביעת ילדים בים או בבריכה ובקיץ שמראה את החשיבות של למה צריך שיעורי שחייה לכולם.
היו"ר אלכס מילר
אוקי ברור. אין לנו בעיה. אנחנו מכירים בחשיבות אבל אנחנו אסור לנו יד למשהו שהוא לא כחוק. זה אם מחר לדוגמא יבואו ויגידו שיש חשיבות רבה בתוספת של מתמטיקה ויגבו על זה מאה חמישים שקל פר מרצה שצריך להביא אותו מהאוניברסיטה ויגידו כמה זה חשוב, אז ברור שאנחנו יודעים כמה זה חשוב אבל בשביל זה קיים מנגנון שיאשר את זה.
דפנה קלנברג
ברור לי ואני באמת רוצה לקדם, לנצל את ההזדמנות ולקדם את זה של לימודי שחייה יהיו לכולם ובמימון שווה ומתאים לכל ילד וילד. אני רק רוצה לספר לועדה שרשויות מקומיות שחלקם נמצאות בים מצאו על שפת ים כמובן, מצאו פתרון יצירתי וטוב לתגבר את לימודי השחייה ולקחו את המצילים העירוניים ואפשרו להם להיכנס לתוך הכתות ולתת להם תגבור תיאורטי מה שנהוג בעולם, דרך אגב, תגבור תיאורטי ללימודי השחייה זה בהחלט פתרון טוב ומתאים גם למי שלא יכול לעמוד בשיעורים הספציפיים האלה.
פיני קבלו
אני מתנצל הייתי בועדה לביקורת המדינה, בכל אופן אני חושב שהבעיה בעיקר תהיה בפריפריה ואנחנו באמת מעודדים גם ואנחנו רוצים אבל אין בריכות שחייה ,
היו"ר אלכס מילר
כרגע אנחנו לא מדברים איפה אין, איפה שיש.
פיני קבלו
אבל הייתי עכשיו בועדת צוות המחליטים שהולכים להוציא חוזר שבכל ישוב בפריפריה כמאתיים חמישים אלף שקל, להקים חדרי כושר ואולי כדאי לשלב את העניין הזה.
היו"ר אלכס מילר
אתה בורח מאחריות. עזוב עכשו חדרי כושר. תקשיב העניין הוא פשוט מאד, משרד החינוך הודיע על כינוס ועדה מיוחדת על כל העניין הזה מחדש והניסיון למצוא דרך למימון של המערכת ללא הצטרפות של ההורים לכל נושא של שיעורי שחייה. ללא השתתפות של השלטון המקומי בכל העניין הזה יהיה קשה מאד.
העניין הוא אחר, מדובר פה על מאה חמישים שקל מקסימום עד למטה שמחולקים הסעות וכניסה לקנטרי. אתם צריכים להסתכל לתוך הפרמטר הזה ולראות כמה אתם יכולים לקחת על עצמכם וכל השאר יקח על עצמו משרד החינוך. אם צריך פה תוספת כזו או אחרת נבחן את זה כדרך תיקון לתשלומי הורים או שנעביר לשנה הבאה תשלומי הורים מחודשים וככה פשוט, אסור לנו.
אנחנו מדברים על מצב שכרגע מתבצעת גבייה שלא כחוק. בשביל לאשר את הדבר הזה צריך להיות פה שיתוף פעולה כדי שהמפעל הזה לא יפול כי המפעל הזה הוא מאד חשוב לנו הוא בחוק. אבל הגבייה עליו צריכה להיות לפי משרד החינוך אתכם או באישור ועדת החינוך כתשלומי הורים נפרדים.
רבותי, זה תם ולא נשלם. מה שאני רוצה לסכם ככה שועדת חינוך כמובן שרואה בחשיבות רבה את נושא לימודי השחייה בכתות ה'. אנחנו מברכים על כך שהמפעל הזה בא ומתרחב.

ועדת חינוך מודיעה על כך, שהתשלום עבור הלימודי שחייה מההורים, לא מאושר על ידי ועדת חינוך. בעקבות כך, אנו רואים בתשלום זה לא מאושר.
מירב ישראלי
הוא לפי אחד המסלולים האפשריים.
היו"ר אלכס מילר
בכך אין בהודעתנו הקפאה של מפעל השחייה אלא רק הקפאה של גבייה לצורך עניין זה.
אנחנו מודיעים גם למשרד החינוך, שכאשר המשרד יחליט ללכת במנגנון כזה או אחר, בגלל הצורך ובגלל הדחיפות של העניין, אנחנו נתאם ישיבה מיד אחרי שמשרד החינוך יעביר אלינו בקשה לתיקון או איזשהו מנגנון אחר שיוחלט במשרד בהיבט של עניין זה.
אני מבקש מהמשרד, להודיע לכל המנהלים כמו שהודעתם על דרישת התשלום על ביטול תשלום ומציאת המנגנון האלטרנטיבי לעניין זה.

תודה רבה,. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40

קוד המקור של הנתונים