ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/12/2011

חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 14), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת החינוך התרבות והספורט
05/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 508 >
מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט
יום שני, ט' בכסלו התשע"ב (05 בדצמבר 2011), שעה 10:30
סדר היום
<הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 14) (הגבלה לעניין ספרי לימוד במארז), התשע"א-2011
של חה"כ אנסטסיה מיכאלי, חה"כ דני דנון, חה"כ אלכס מילר, חה"כ משה (מוץ) מטלון, חה"כ מסעוד גנאים, חה"כ דניאל בן-סימון, חה"כ אורלי לוי אבקסיס (פ/1909)>
נכחו
חברי הוועדה: >
אלכס מילר – היו"ר
אנסטסיה מיכאלי
מוזמנים
>
יוסף אפשטיין - עוזר ליועמ"ש, משרד החינוך

יואלה טרם נבון - מנהלת אגף ספרי לימוד, משרד החינוך

דורית מורג - היועצת המשפטית, משרד החינוך

יעקב פרידברג - עו"ד, משרד המשפטים

תמר פינקוס - הרשות לסחר הוגן, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

נטע זלינגר - יועצת ועדת החינוך
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטרית
ס.ל., חבר המתרגמים
<הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 14) (הגבלה לעניין ספרי לימוד במארז), התשע"א-2011>
היו"ר אלכס מילר
בוקר טוב לכולם, נפתח את ישיבת ועדת החינוך, התאריך 5.12.2011, ט' בכסלו, תשע"ב, הנושא הוא: הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 14) (הגבלה לעניין ספרי לימוד במארז), התשע"א-2011, של חה"כ אנסטסיה מיכאלי, חה"כ דני דנון, חה"כ אלכס מילר, חה"כ משה (מוץ) מטלון, חה"כ מסעוד גנאים, וכל החבורה.

רבותיי, משרד החינוך, יש פה מישהו שרוצה להתייחס באופן כללי לקידום הצעת החוק? יש לכם הערות שצריך לעדכן אותם? לפי מה שאני דיברתי אתמול עם נציגי השר, נוסח החוק שהתקבל בקריאה ראשונה מקובל על המשרד, אז אנחנו יכולים להתקדם.
שלום, משרד המשפטים, לכם יש בעיה? לא, יופי.
תמר פינקוס
אני הממונה על הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, אנחנו תומכים, אנחנו חושבים שהחוק הזה מבורך.
היו"ר אלכס מילר
כל הכבוד. טוב, אפשר להקריא את החוק.
מירב ישראלי
(מקריאה): "הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 14) (הגבלה לעניין ספרי לימוד במארז), התשע"ע-2011.

"תיקון סעיף 4. 1. בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953, בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא ייקבע ספר לימוד כספר לימוד מאושר אם הוא חלק ממארז הכולל כמה פריטים, כגון חוברות עבודה או תקליטורים, אלא אם כן ניתן לרכוש כל פריט בו בנפרד; ואולם השתכנע הגוף המוסמך כי קיימת סיבה המצדיקה זאת, רשאי הוא לקבוע ספר לימוד כאמור כספר לימוד מאושר גם אם לא ניתן לרכוש כל פריט במארז בנפרד".>
בדברי ההסבר היתה התייחסות לנושא של הפורמט שבו הספר בעצם מוצע או מופץ, היתה הצעה ואני מבינה שהיא מקובלת גם על משרד המשפטים וגם על משרד החינוך, יש כבר היום בחוק הגדרה של ספר לימוד. ההגדרה היום אומרת, 'ספר לימוד – ספר המיועד לשימוש תלמידים ומורים במוסד חינוך, בהתאם לתכנית הלימודים במוסד החינוך', ומוצע להוסיף 'בכל צורה או טכנולוגיה שבה הוא מופץ', ואז זה אומר שגם בעתיד אם ספרים יופצו בצורה דיגיטלית או בכל צורה אחרת, החוק יחול. גם היום אפשר לפרש שהחוק חל, אבל ככה זה יהיה יותר ברור.
היו"ר אלכס מילר
אני הבנתי שמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מחוץ לחוק, מה---
תמר פינקוס
צריך להבדיל בין התעשייה, המסחר ותעסוקה לרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן.
מירב ישראלי
לא, הוא מדבר על הנושא של מערך החניכות.
דורית מורג
חוק חינוך ממלכתי לא עוסק בבתי הספר של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
היו"ר אלכס מילר
אבל אם כבר מחוקקים לא חשבתם להכניס את---
דורית מורג
<
בוודאי לא בהזדמנות החגיגית הזאת. התמ"ת נכנס מתוקף חוק החניכות, יש הרבה מאוד בעיות משפטיות שלא נראה לנו נכון לפתור אותן דווקא בהצעת החוק הזאת.>
היו"ר אלכס מילר
שלום לחברת הכנסת מיכאלי. גברתי, אנחנו הקראנו את הנוסח של החוק, משרד החינוך ומשרד המשפטים לא מתנגדים ודווקא תומכים בנוסח שאושר לקריאה ראשונה. האם גברתי רוצה להגיד משהו לפני שאני מעלה את החוק להצבעה? זה אותו נוסח שאישרנו בקריאה הראשונה, לא שינינו מלה, הוספנו את הנושא של---
מירב ישראלי
את הגדרת ספר לימוד בכל צורה או טכנולוגיה, כדי שזה יהיה גם בעתיד.
היו"ר אלכס מילר
שאם בעתיד יהיה משהו שקשור ל---
מירב ישראלי
לא רק ספר מנייר.
אנסטסיה מיכאלי
השאלה שאני רוצה לשאול, מה ההתייחסות של משרד החינוך לנושא של מארז בתחומים הטכנולוגיים? יכול להיות שזו חבילה של ספרים שיציעו לנו.
יואלה טרם נבון
בדיוק אותו דבר כמו לספר פיזי. על אותם עקרונות. אם הוא שולח לאתר, אם הוא נותן קובץ לומדה מסוימת בדיסק, אותו דבר, אותם עקרונות. בדיוק אותו דבר.
היו"ר אלכס מילר
מאיפה אתם, תלמידים? מאיזה בית ספר?
קריאה
עמל רמלה.
היו"ר אלכס מילר
ברוכים הבאים לוועדת החינוך.

גבירותיי ורבותיי, לפי מה שהוכרע כאן על ידי היועצת המשפטית, הנוסח של החוק לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, עם התוספת בעניין הטכנולוגי, אני מעלה את הצעת החוק של חברת הכנסת מיכאלי להצבעה לקריאה שנייה ושלישית.

הצבעה

תיקון סעיף 4 - רוב

הסעיף אושר

הצעת החוק אושרה פה אחד. תודה רבה. ברכות, גברתי, על החוק הראשון שלך. כל הכבוד.

הישיבה הזאת נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:39.>

קוד המקור של הנתונים