ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/11/2011

תקנות מסילות הברזל (בדיקות בריאותיות - אגרות), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכלכלה
29/11/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 672>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, ג' בכסלו התשע"ב (29 בנובמבר 2011), שעה 12:20
סדר היום
<תקנות מסילות הברזל (בדיקות בריאותיות - אגרות), התשע"ב-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר
מוזמנים
>
רוית הופמן - תובע באגף התנועה, משטרת ישראל, המשרד לבטחון פנים

טארק קסיס - ייעוץ וחקיקה- כלכלי פיסקלי, משרד המשפטים

טארק קסיס - משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

הילה הדר - לשכה משפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משה יצחקי - מנהל אגף רישוי מסלתי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

שמחה אורנשטיין - סגן יחידת המהנדס, תכנית אב לתחבורה ירושלים

נועה שמיר - יועצת משפטית, תכנית אב לתחבורה ירושלים

דורון תמיר - יועץ משפטי, תכנית אב לתחבורה ירושלים

גיתית שיינין - יועצת משפטית, חברת סיטיפס
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
שרון רפאלי
<תקנות מסילות הברזל (בדיקות בריאותיות - אגרות), התשע"ב-2011>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שלום לכולם. אנחנו פותחים את הישיבה בעניין תקנות מסילות הברזל (בדיקות בריאותיות – אגרות), התשע"ב-2011. כן, משרד התחבורה.
הילה הדר
שלום. תקנות מסילות הברזל (בדיקות בריאותיות – אגרות) אלה תקנות שפותחות את השער למכון הרפואי לבטיחות בדרכים לערוך בדיקות בריאותיות עבור מבקשים של רישיון לנהיגת רכבת מקומית. התקנות האלה תואמות לתקנות התעבורה - מבחינת הבדיקות הן תואמות לבדיקות לנהגים לרכב ציבורי. מבחינת שיעורי האגרות ומבחינת הבדיקות הספציפיות הן תואמות למה שחל היום לפי תקנות התעבורה.
איתי עצמון
הבדיקות האלה הם תנאי לקבלת רישיון לנהיגת רכבת מקומית?
הילה הדר
כן.
איתי עצמון
ואיפה מוסדרות הבדיקות האלה?
הילה הדר
התקנות לעניין מתן רישיון לנהיגת רכבת מקומית מוסדרות בתקנות מסילות הברזל (הפעלת מסילת ברזל מקומית), התשע"ב-2011, שכבר נחתמו על-ידי שר התחבורה, אבל טרם פורסמו היות שהן תלויות בהוצאתן של תקנות שהובאו כרגע בפני הוועדה – בסוגריים, (הוראות שונות), שיידונו בהמשך. גם לעניין קביעת האגרות לא ניתן לשלוח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אלא אם משולמת אגרה. לכן כל התקנות האלה הן קומפלקס אחד שהולך יחד.
לאה ורון
תחזרי שוב על הסדר ומה נגזרת של מה, ומה מתבקשת הוועדה לאשר עכשיו, על בסיס אלו תקנות.
הילה הדר
אנחנו כרגע מבקשים לדון בתקנות מסילות הברזל (בדיקות בריאותיות – אגרות), תשע"ב-2011. התקנות האלה בעצם קובעות רשימה של בדיקות והאגרות שלהן שאמורות להתבצע במכון הרפואי לבטיחות בדרכים של משרד הבריאות – הוא המרב"ד. הפעילות הזאת של המכון מאורגנת גם עבור הנהגים בתקנות התעבורה. הבדיקות האלה הן אחד התנאים למתן רישיון לנהיגת רכבת מקומית, בדיוק כמו שחל לגבי נהגים של רכב ציבורי אחר, לפי פקודת התעבורה. הדרישה לפנייה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים קיימת בתקנות שנקראות "תקנות מסילות הברזל (הפעלת מסילת ברזל מקומית), תשע"ב-2011, שכאמור נחתמו על-ידי שר התחבורה וטרם פורסמו היות שהן תלויות בתקנות נוספות, לא רק בתקנות האגרות האלה, אלא גם בתקנות נוספות שהבאנו בפני הוועדה שנקראות תקנות מסילות הברזל (הוראות שונות – מסילת ברזל מקומית), התשע"ב-2011 שאמורות להידון בישיבה הקרובה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נא להקריא.
לאה ורון
רגע, אני רואה שעורכת הדין גיתית שיינין מבקשת רשות דיבור.
גיתית שיינין
יש לי הערה כללית. כמו שאנחנו רואים כל נושא התקנות שלוב זה בזה, ויש שני קובצי תקנות שיעלו לדיון היום בפני הוועדה ושני קובצי תקנות, שכפי שעורכת הדין הדר ציינה, לא עולים לדיון בפני הוועדה, אבל הם קשורים - -
הילה הדר
קובץ אחד: תקנות הפעלה.
גיתית שיינין
יש גם קובץ תקנות הטכוגרף.
הילה הדר
תקנות הטכוגרף כבר נחתמו, וזה אמור להתפרסם.
לאה ורון
תקנות ההפעלה זה לא תקנות באישור הוועדה.
גיתית שיינין
לא, וגם תקנות הטכוגרף הן לא באישור הוועדה, וכרגע אני שומעת לראשונה שהן כבר אמורות להתפרסם, וחבל שאני שומעת על זה עכשיו לראשונה.

אני מאוד מצרה על כך, אבל להבנתו של הזכיין, יש בתקנות האלה, ובמיוחד בתקנות שאינן מובאות לאישור הוועדה, חריגה מהוראת המעבר שהוועדה הייתה זו שבסופו של דבר הגיעה אליה - -
לאה ורון
הוראת המעבר שבחוק?
גיתית שיינין
הוראת המעבר שבחוק, נכון מאוד. מכיוון שלגישתנו, הוראת המעבר הזאת דרשה סייגים להוראה על שינויים שהזכיין יהיה מחויב לעשות, והמדינה בתקנה תקנות מסוימות אמרה, אנחנו מאוד מצטערים, עצם העובדה שהשר מפרסם תקנות זה אומר שהוא שקל את כל השיקולים, ועכשיו אנחנו אומרים, אוקיי אלה השיקולים שבהם אנחנו אומרים שמותר למדינה לבוא ולחרוג מגדרי הוראת המעבר וכל זה לאחר דיונים מפרכים מאוד וממושכים שהתנהלו בפני הוועדה ובסיועה של הוועדה ולחלוטין באופן שחורג ממה שהוועדה אישרה והכנסת אישרה. היה כדאי מאוד להביא את זה לידיעתה של הוועדה, ואולי כדאי היה גם לפתוח את זה לדיון.
הילה הדר
אם אפשר רק להשיב, ברשותך. חברתי מכוונת לסעיף 60 לפקודת מסילות הברזל שהוכנס במסגרת תיקון מס' 6 לפקודת מסילות הברזל. להבנתנו, התקנות האלה נכנסות בגדר אותה פסקת הגבלה, לפי הפקודה, ולכן אין כאן חריגה מההוראות האלה.
גיתית שיינין
אני יכולה להביא כמה דוגמאות לצורך העניין? זה דווקא באמת באותן תקנות הפעלה שאינן כאן. יש סעיף שמדבר על הסרת סכנה. אותו סעיף של הסרת סכנה מאפשר למנהל - -
הילה הדר
הדיון קצת חורג.
טארק קסיס
סטינו מנושא הדיון.
הילה הדר
לא הבאנו לדיון - - -
גיתית שיינין
אבל ממילא אתם אומרים שכל התקנות כרוכות זו בזו. אתם בעצמכם מודים בזה. ולכן אם התקנות כרוכות זו בזו היה חשוב, במיוחד בהתחשב בעובדה שהוועדה עצמה הייתה זו שאישרה את הנוסח של הוראת המעבר, שזה יידון כאן - -
הילה הדר
זה תקנות ספציפיות - - -
גיתית שיינין
- - מכיוון שאתם מדברים לחייב את הזכיין באופן מפורש במשהו שהסכם הזיכיון עצמו אומר שהוא לא צריך לעשות, אלא העירייה צריכה לעשות. לצורך העניין יש הוראה שאומרת שהזכיין צריך להסיר סכנה או לשאת בהוצאות שהמדינה נשאה בהן כדי להסיר סכנה כזאת, וסכנה כזאת יכולה להיות גם פינוי מכשולים, למשל, שלפי הסכם הזיכיון יש נספח מפורש שמדבר על כך שהעירייה צריכה להסיר מכשולים – גם כדי שתהיה חלוקת אחריות ביצועית, אני לא מדברת כרגע רק מימונית. עכשיו התקנות קובעות הוראה שלפיה אנחנו עושים "מישמש" – מערבבים את כל הקלפים ועושים חלוקת סיכונים מחדש. לכאורה יוצרים גם חוסר ודאות, מי אמור לבצע את התפקיד.
הילה הדר
עורכת הדין שיינין, לצערי, שוב טוענת כנגד תוקפו של תיקון מס' 6. אנחנו כבר היינו בדיון הזה - -
גיתית שיינין
זה ממש לא נגד תוקפו, להפך.
הילה הדר
- - הכנסת בחרה להכניס רגולציה מתוך הבנה והכרה בקיומו של הסכם הזיכיון. לכן אנחנו כאן כחלק מאותו יישום של הרגולציה.
גיתית שיינין
רק שיישום הרגולציה בוודאי לא יכול להיות כזה שנחזה לחרוג מגדרי הוראת המעבר. להפך, אני אומרת שהממשלה היא זו שלא מכירה בתוקפו של תיקון מס' 6, לרבות הוראות המעבר שנמצאות בו.
איתי עצמון
אני רוצה להעיר הערה כללית. לאור מה שאמרה עורכת הדין הדר, כשוועדת כנסת מתבקשת לאשר תקנות לעניין אגרות צריכה להימסר לה התמונה המלאה בדבר אותם פעולות שבשלן מבקשים לגבות אגרות. כפי שאני מבין עכשיו, לפי מה שנמסר כרגע לוועדה, כל ההסדרה של אותן בדיקות רפואיות עדיין לא באה לעולם. למעשה, מה שאני מבין הוא שתקנות מסילות הברזל (הפעלת מסילת ברזל מקומית), טרם פורסמו ברשומות, ומכאן שהתקנות האלה אינן בתוקף. לוועדה, ככל הידוע לי, נמסר רק הבוקר הנוסח של אותן תקנות כדי שחברי הכנסת שבאים להצביע יוכלו בכלל לדעת על מה בכלל מתבקשת כאן גביית אגרות. יש קושי בנושא הזה שצריך לקחת בחשבון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה אתה ממליץ?
איתי עצמון
קודם כול, כמובן, שהמשרד יסביר בצורה מפורטת מהן אותן בדיקות, ואפשרות לפתור את אותו קושי הוא פשוט להתנות את תחילתן של התקנות בנושא האגרות בתחילתן של תקנות ההפעלה שכאמור טרם באו לעולם מכיוון שאי אפשר לגבות אגרה על פעולה שעדיין אין לה הסדרה חקיקתית, להבנתי. זאת ההמלצה שלי לוועדה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
עוד הערות?
גיתית שיינין
אני רוצה רק לציין. אני מבינה את מה שעורך דין עצמון אומר, ואנחנו כמובן לא רוצים להתערב בזה, אבל דווקא בקובץ התקנות השונות יש נושא שמבחינתנו חשוב, למשל, שכן יוצבע היום.
איתי עצמון
כרגע אנחנו מדברים על הסט של האגרות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש מניעה לאשר את התקנות האלה?
איתי עצמון
אני מציע שנתנה את תחילתן בתחילה של התקנות שמסדירות בכלל את כל הבדיקות. בדרך כלל הסדר הנכון הוא שקודם כול קובעים בתקנות או בחקיקה ראשית את הבדיקות או את הפעולה, ולאחר מכן מתבקשת ועדת כנסת לאשר את גביית האגרות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז נלך לפי הסדר הזה.
איתי עצמון
זה הסדר הנכון שצריך להיות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה הסדר הנכון בטוח?
איתי עצמון
צריך להתנות את התוקף.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מתי התקנות הראשוניות צריכות להיות?
לאה ורון
אני חושבת שצריך לשאול את משרד התחבורה.
איתי עצמון
רק הבוקר מסרו לעיון התקנות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מתי תקנות ההפעלה יהיו מוכנות?
הילה הדר
הן תלויות בעצם בישיבה שלנו היום. ברגע שניתן אישור לתקנות הוראות שונות - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה תלוי במה?
היאיתי עצמון
היא מדברת עכשיו על סט שלישי.
הילה הדר
הוא גם תלוי בזה.
לאה ורון
את מציעה להפסיק את הדיון בתקנות האלה ונעבור לתקנות השניות?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו עושים הפסקה בסעיף הזה ועוברים לסעיף הבא. אין כרגע טעם לדון, ובואו נראה אחרי זה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:35.>

קוד המקור של הנתונים