ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/11/2011

תקנות התעבורה (תיקון מס' 4)(תיקון), התשע"א-2011, בדבר דחיית מועד התחילה של תיקון בשיטת הניקוד

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכלכלה
29.11.2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 671>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, ג' בכסלו התשע"ב (29 בנובמבר 2011), שעה 11:30
סדר היום
<תקנות התעבורה (תיקון מס' 4)(תיקון), התשע"א-2011, בדבר דחיית מועד התחילה של תיקון בשיטת הניקוד>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר
מוזמנים
>
רון לוינגר - ראש חוליית תעבורה באגף התנועה, משטרת ישראל, המשרד לבטחון פנים

יפעת רווה - עו"ד, משרד המשפטים

חנן אהרון - סגן מנהל אגף הרישוי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

גאנם חמדה - מנהל אגף הרישוי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עוזי יצחקי - סמנכ"ל בכיר מינהל תנועה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

חוה ראובני - סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
שרון רפאלי
<תקנות התעבורה (תיקון מס' 4)(תיקון), התשע"א-2011, בדבר דחיית מועד התחילה של תיקון בשיטת הניקוד>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
צהריים טובים. תקנות התעבורה (תיקון מס' 4) (תיקון), התשע"א-2011, בדבר דחיית מועד התחילה של תיקון בשיטת הניקוד.
לאה ורון
בישיבת ועדת הכלכלה הקודמת ב-14 בנובמבר 2011 ביקש יושב ראש הוועדה חבר הכנסת כרמל שאמה-הכהן כי משרד התחבורה, שר התחבורה והבטיחות בדרכים יתחייבו שלא לבקש דחיות נוספות בשיטת הניקוד. לאחר מספר ימים, שלושה, אם אני לא טועה, קיבלתי את פנייתו של הסמנכ"ל הבכיר לתנועה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מר עוזי יצחקי, ומר יצחקי הודיע בכתב לוועדה שלא תהיינה בקשות לדחייה נוספת, ומועד התחילה הסופי יהיה ב-1 בינואר 2012. משכך אני חושבת שמה שנותר לאדוני זה להעמיד את זה להצבעה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אוקיי, אנחנו מצביעים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד בקשת משרד התחבורה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה.
לאה ורון
אישרת פה אחד את הבקשה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הבקשה מאושרת פה-אחד. תודה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:35.>

קוד המקור של הנתונים