ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/11/2011

חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
49
ועדת הכספים
30/11/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 906>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ד' בכסלו התשע"ב (30 בנובמבר 2011), שעה 9:15
סדר היום
<הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 5), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

ציון פיניאן – מ"מ היו"ר
זבולון אורלב
יצחק וקנין
נסים זאב

גאלב מג'אדלה

יוחנן פלסנר
מוזמנים
>
פרידה ישראלי - הממונה על הכנסות המדינה, משרד האוצר

ערן יעקב - סמנכ"ל בכיר תכנון וכלכלה, רשות המסים, משרד האוצר

אייל אפשטיין - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

ליאת גרבר - מנהלת מחלקה בכירה שוק ההון, רשות המסים, משרד האוצר

ניר הלפרין - מנהל תחום מפקח ארצי חברות, רשות המסים, משרד האוצר

טליה דולן - עו"ד, משרד האוצר

מנחם הסה - עוזר ראשי ליועמ"ש רשות המסים, משרד האוצר

רוני מר - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

רוני סרי לוי - מנהל תחום בכיר שירות סניפי, רשות המסים, משרד האוצר

צחי דוד - אגף התקציבים, משרד האוצר

אביבה אטיאס - ממונה מסמ"ק, רשות המסים, משרד האוצר

שי סומך - עו"ד, משרד המשפטים

מיכל שמואלי - עו"ד, רשות התאגידים, משרד המשפטים

ספי זינגר - משפטן, משרד המשפטים

סרחיו דקל - מתמחה, משרד המשפטים

יובל כהן - רו"ח, איגוד הבנקים בישראל

לבנת קופרשטיין דאש - עו"ד, איגוד הבנקים בישראל

טיבי רבינוביץ - קשרי חוץ, איגוד הבנקים בישראל

אבנר שמטוב - מח' המסחר, הבנק הבינלאומי, איגוד הבנקים בישראל

נועם ארזני - מח' ניהול מוצרי ני"ע, בנק דיסקונט

רועי קציר - מנהל מחלקת רגולציה, בנק הפועלים

אשר וינדזברג - ניירות ערך, בנק הפועלים

יעל גלטמן לוין - רגולציה, בנק לאומי לישראל, איגוד הבנקים

ברכיה רוזנברג - מחלקת רגולציה, בנק לאומי לישראל בע"מ

מיכה ארגמן - מנהל אגף הנדסת תהליכים, בנק מזרחי-טפחות

אור עמית - פעיל, המשמר החברתי

זיו שרון - נציג, לשכת עורכי הדין

עופר מנירב - לשכת רואי חשבון

חיזקיה ישראל - מנהל מחלקה, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהלת הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 5), התשע"א-2011>
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו ממשיכים את הדיון בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 5), התשע"א-2011.

אתמול דיברנו על כל הדברים אבל היו כמה נושאים שנשארו פתוחים. דיברנו על החלטות שנצטרך לקבל הבוקר. הדבר הראשון הוא הנושא שהעלה עופר מנירב, נקודת זיכוי לגבר עובד אם אשתו לא עובדת. ביקשתי לנסח באופן כזה שיהיה ברור שהוא מקבל נקודת זיכוי, בין אם הוא אב חד הורי ובין אם הוא נשוי ויש לו משפחה ואשתו לא עובדת. ביקשתי לנסח את זה ותאמרו לי מה המצב מבחינת הניסוח.
ליאת גרבר
יש לנו ניסוח שפותר את הבעיה והוא פשוט וקל.
שגית אפיק
תגידי אותו.
ליאת גרבר
אנחנו מציעים בסעיף 66 להוריד את הדרישה לבן זוג רשום.
היו"ר משה גפני
אתם מסכימים לעיקרון?
ליאת גרבר
כן. אנחנו מסכימים לעיקרון.
היו"ר משה גפני
אני רוצה את הניסוח הכי ברור בעולם.
שגית אפיק
תסבירי לי מה זה נותן ב-66. זה החישוב הנפרד.
ליאת גרבר
הבעיה הייתה שהדרישה היא שמי שמבקש את החישוב הנפרד הוא יהיה מי שאינו בן הזוג הרשום. כך יוצא שאם זה מקרה בו הגבר הוא בן הזוג הרשום ולאישה אין הכנסה, היא בן הזוג שאינו רשום ואז לא עוזר שהיא תבקש את החישוב הנפרד כי לה אין הכנסה, והגבר לא יכול לבקש את החישוב הנפרד כי הוא בן הזוג הרשום. זה פותר את הבעיה. תאמינו לנו שזה פותר את הבעיה. זאת בעיה טכנית.
שגית אפיק
אני לא אוהבת שאת עושה תיקון טכני על דבר מהותי.
ליאת גרבר
אבל זאת בעיה טכנית.
שגית אפיק
זאת לא הדרך הנכונה. את הופכת את זה לכך שצריך לתבוע שייעשה חישוב.
פרידה ישראלי
לא, את זה רואים אוטומטית, אם הוא זכאי.
שגית אפיק
למה לא לקבוע בצורה הכי ברורה בסעיף 40 הוראה שהיא הכי ברורה בעולם?
ליאת גרבר
זה לא קשור לסעיף 40 כי סעיף 40 מדבר על לא נשואים והבעיה היא אך ורק לגבי נשואים.
שגית אפיק
סעיף 40 לא מדבר על לא נשואים. סעיף 40 מדבר על נקודות זיכוי באופן כללי.
ליאת גרבר
לא, הוא מדבר על נקודות זיכוי למשפחות חד הוריות.
היו"ר משה גפני
את רוצה להסביר לי את הוויכוח כדי שאני אבין? אתן מסכימות לעניין?
ליאת גרבר
כן.
היו"ר משה גפני
אז אני רוצה את הניסוח הכי ברור שילד בכיתה א' מבין אותו. אני לא רוצה להפנות לסעיף מסוים.
שגית אפיק
תגידי מה את רוצה ואני אראה לו סעיף.
ליאת גרבר
יהיה כתוב: רשאי בן זוג לתבוע ולא רשאי בן זוג שאיננו בן הזוג הרשום. סעיף 66(א).
היו"ר משה גפני
תראי לי את הניסוח.
ליאת גרבר
הבעיה היא טכנית. אנחנו יודעים להתגבר על הבעיה. אפילו אנחנו אתמול לא היינו בטוחים שזאת בעיה, אבל בגלל שיש בעיה טכנית, פתרנו אותה. תסמכו עלינו.
היו"ר משה גפני
הוויכוח הסתיים. נמשיך. הניסוח שלך. החוק עכשיו הוא של הוועדה ואני רוצה את הדבר הכי ברור. אני לא רוצה כותרות בעיתונים שיאמרו שאנחנו לא רגישים לעניין הזה. אני לא רוצה כותרות בעיתונים האומרות שאני דואג לאבא שיש לו ילדים והוא לא חי חיי משפחה ולא מעניין אותי מאבא שחי חיי משפחה. אני לא רוצה את הכותרות האלה.
ליאת גרבר
לא יהיו כותרות.
היו"ר משה גפני
יהיו. אם זאת בעיה של ניסוח, אני החלטתי.
שגית אפיק
תסתכלו בעמוד 2. אנחנו מוסיפים בסעיף 40(ב).
ליאת גרבר
אבל זה לא קשור לסעיף 40.
שגית אפיק
למה? זה הסעיף שעוסק בנקודות זיכוי.
ליאת גרבר
אולי נסכם שאנחנו מסכימים על העיקרון ואנחנו אומרים את זה בפרוטוקול.
שגית אפיק
אנחנו רוצים להגיד את זה ברחל בתך הקטנה. אנחנו רוצים להגיד את זה בצורה הכי ברורה שאפשר. תתווסף שם תוספת.
ליאת גרבר
אי אפשר לערבב מין בשאינו מינו. סעיף 40 לא עוסק בבני זוג נשואים. תסמכו עלינו. אנחנו אומרים לפרוטוקול שאין בעיה.
שגית אפיק
הכותרת של סעיף 40 הוא נקודות קצבה וזיכוי בעד ילדים. זה הסעיף שעוסק בכך.
היו"ר משה גפני
מה הדיון עכשיו?
ליאת גרבר
הדיון הוא שאתם מכניסים את זה בסעיף שהוא לא נכון.
היו"ר משה גפני
הניסוח הוא הניסוח הזה. אם יתברר שהוא לא נכון, את הניסוח נשנה אבל על העקרון החלטנו. אני מבקש להפסיק את הוויכוח. אנחנו עוברים לסעיף הבא. אני לא רוצה לשמוע יותר. אני לא מבין את הדיון הזה.
ליאת גרבר
אנחנו מכניסים את זה לסעיף לא נכון.
היו"ר משה גפני
אז מכניסים לסעיף לא נכון. ועדת הכספים של הכנסת לא יודעת לנסח. מה קרה? רק במשרד האוצר יודעים לנסח הכול.
ליאת גרבר
זה לא עניין של ניסוח.
היו"ר משה גפני
זה הניסוח. מספיק. כאן אומרים לי שזה כן בפנים, כאן אומרים לי שזה לא בפנים ואני לא יודע איפה אני עומד. אני מתחיל לאבד את האמון. תקריאי.
שגית אפיק
תסתכלו בעמוד 2 באמצע.


בסעיף 40 תתווסף פסקה 1(ג).

(1ג)
בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שהוא אב לפעוט, יובאו בחשבון, כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה אישית, בשל כל פעוט כאמור, נקודות זיכוי כמפורט להלן:(א)
נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו שלוש שנים.

(ב)
שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה.

סעיף 40 עוסק בנקודות קצבה וזיכוי בעד ילדים. סעיף קטן (א) שלו מדבר על נקודות קצבה. אני קובעת את הכלל וזה הכלל. זה לא משנה אם אשתו עובדת או לא עובדת. אני קובעת את הכלל. ברגע שאת קובעת את הכלל, אין צורך.
טליה דולן
זאת אומרת, זה במקום הקודם.
שגית אפיק
כן. לא מקובל עלי ב-66 פשוט להוריד את המלים שאינו בן זוג רשום.
ליאת גרבר
אבל למה? זה פותר את הבעיה.
שגית אפיק
זה לא פותר את הבעיה.
ליאת גרבר
אבל אני מסבירה שזה פותר.
שגית אפיק
אבל זה לא פותר.
היו"ר משה גפני
שגית, אני יכול לבקש להפסיק את הוויכוח?
שגית אפיק
כן.
היו"ר משה גפני
תודה. תעברי לסעיף הבא. בקדנציה שלי ועדת הכספים לא תדע לנסח חוקים. בקדנציה הבאה ינסחו חוקים באופן טוב.
הנושא של הבנקים. היינו אמורים לקבל תשובה. איפה ערן יעקב?
ליאת גרבר
הוא אמור להגיע.
היו"ר משה גפני
ניר הלפרין, אתה רוצה להתייחס? יש סיכום עם הבנקים?
ניר הלפרין
אני חושב שצריך להעלות קודם כל את הנושא.
היו"ר משה גפני
שגית, תעלי את הנושא של הבנקים.
שגית אפיק
זה עלה אתמול.
ניר הלפרין
הבנקים לא היו נוכחים אתמול.
היו"ר משה גפני
עלה הנושא של העמלות.
ניר הלפרין
יש נושא של מכירה הונית. אני מזכיר שבשנת 2005 העמלות היו מופחתות ואנחנו מעלים עכשיו לדיון ושאלה מול איגוד הבנקים מכירה הונית, בדיוק כמו בשנת 2005, התחייבות שלכם לעמלות מופחתות, 0.1.
היו"ר משה גפני
נציגי הבנקים, בבקשה.
טיבי רבינוביץ
אנחנו נחשפנו לנושא רק אתמול מאוחר והיום. כמובן שאנחנו נשתדל להיות מוכנים להטמיע את המערכות. כמובן מדובר גם בפעולות ייעוץ, אבל כמו בעבר, ב-2005, עת הבנקים נענו לפניית הוועדה וגבו עמלה מופחתת.
היו"ר משה גפני
גם הפעם אנחנו פונים אליכם. מה אתם הולכים לעשות?
טיבי רבינוביץ
נמצאים כאן הנציגים. אני מבין שמדובר ב-0.1.
היו"ר משה גפני
כן.
טיבי רבינוביץ
נמצאים כאן נציגי הבנקים והם יוכלו להתייחס.
יובל כהן
טמיר, אני מבקש שיירשם בוועדה שנציגי הבנקים, גם אלה שיושבים מאחר, ואיגוד הבנקים הסכימו לעמלה 0.1. בואו נגיד את זה באופן מוחלט.
רועי קציר
שמי רועי קציר מבנק הפועלים. כמו שהיה ב-2005, גם השנה אנחנו למעשה לא נעבור את העמלה של ה-0.1 ולא נגבה מעבר לכך. זאת תהיה עמלה מופחתת מאוד משמעותית. זאת התחייבותנו.
אבנר שמטוב
אבנר שמטוב מהבנק הבינלאומי. גם אנחנו נסכים לעמלה מופחתת בשיעור של 0.1 אחוז.
היו"ר משה גפני
תודה. יש עוד מישהו?
מיכה ארגמן
מיכה ארגמן, מזרחי-טפחות. גם אנחנו מצטרפים לזה.
היו"ר משה גפני
תודה. דיסקונט?
נועם ארזני
נועם ארזני מבנק דיסקונט. גם אנחנו מצטרפים.
ברכיה רוזנברג
ברכיה רוזנברג, בנק לאומי. אנחנו מצטרפים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני מודה לכם. אני מודה לנציגי הבנקים על ההסכמה על העלות המופחתת לפי בקשת ועדת הכספים, כפי שהיה בעבר. תודה רבה לכם.
אנחנו עוברים לעניין הבא.
שגית אפיק
לעניין אנשים שהם בגיל פרישה ויש להם תקרה פטורה. ביקשת שיעלו את הסכום הפטור. ליאת, יש לכם תשובה לגבי העלאת הסכום הפטור?
ליאת גרבר
אני מבינה שכן, אבל ערן יעקב יתייחס.
ערן יעקב
על פניו אנחנו אמרנו שאנחנו נבחן את זה כמובן בנפש חפצה. צריך להבין שכרגע אנחנו בעולם שאני לא בדיוק מבין בכנות לאן הולכת הוועדה ומה המשמעויות. יש דברים שבסופו של תהליך אנחנו לא יכולים לחיות אתם. פשוט לא יכולים לחיות אתם. אני מבין שיש רצון, אבל אנחנו חד משמעית לא יכולים לחיות אתם. אנחנו כרשות מסים לא יודעים לחיות אתם ואני חושב שגם הציבור לא ידע לחיות אתם. אנחנו חושבים שאנחנו מתעתעים בציבור ואנחנו חושבים שיש כאן דברים שאנחנו יוצרים אצלו חוסר ודאות. אני אומר את הדברים מבחינתנו, באופן הזה שאנחנו רוצים לשנות את החקיקה.
היו"ר משה גפני
אני שאלתי אתמול שאלות. אגב, אני מתכוון לעשות הפסקה באמצע ולשבת אתכם כדי לראות למה אנחנו מגיעים.

אני אגיד לך בדיוק. אתם פשוט מנותקים ממה שקורה בעם. אני הייתי אתמול בשדרות ואני יודע על מה אנחנו מדברים, אתם פשוט מנותקים מהעם. אתם תפילו את הממשלה הזאת, אתם תפילו את ראש הממשלה, אתם תפילו את שר האוצר, אתם פשוט מנותקים מהעם. מתווכחים אתי על ניסוחים.
ערן יעקב
לא.
היו"ר משה גפני
בסדר. אתה יודע מה? אני מתעתע בעם ואתם באמת הולכים אתו. אתם פשוט עושים דברים שלא יאומנו. עכשיו גם הממשלה עומדת לקבל החלטה שכל הנושא הזה, גם של ההפחתות בחינוך וכל הדברים האלה, יידחו. בסדר, אין בעיה, שהממשלה תקבל החלטה. אני כאן לא הולך לקבל החלטות שהן החלטות מצחיקות. אני הגעתי להסכמות בליבת העניין. ישבתי אתכם, ישבתי עם אייל ועם כולכם והגענו להסכמות. אנחנו עכשיו מתווכחים על דברים שוליים והוויכוח הזה הוא מיותר לגמרי. במקום שנלך יחד שלובי זרוע, אתם מנהלים אתי ויכוח על שוליים. הסכמנו על הפחתה במס הכנסה למעמד הביניים, הסכמנו להביא לכאן את מס הכנסה שלילי, בהסכמתכם. אז על מה אתם מתווכחים אתי? למה נשארו הוויכוחים? האם הניסוח שהאישה עובדת או האישה לא עובדת, זה הוויכוח?
ערן יעקב
על כך הסכמנו.
היו"ר משה גפני
אנחנו ביקשנו לדעת מה יקרה במקרה שבן אדם מושך את כל הסכום שיש לו כי הוא נכנס לדיור מוגן. האם אתם יכולים ללכת לאיזשהו מחיר גבוה יותר? למה אתם מסכימים?

אתם רוצים הפסקה?
ערן יעקב
כן.
היו"ר משה גפני
בסדר. נעבור סעיף. בסוף נעשה הפסקה. אני לא מצביע לפני ההפסקה.
מגלי והבה
אדוני היושב ראש, כל הזמן אתה מרגיע אותי. אתה כל הזמן בחזית ואתמול ראיתי את זה עת עמדת מעל הבמה והגנת על המדיניות הזאת. עכשיו אתה בעצם אומר לנו שאתה צודק והם לא. על כך צריך לברך אותך.
עופר מנירב
אדוני היושב ראש, אפשר לומר מילה לגבי הנושא שהעלית?
היו"ר משה גפני
כן.
עופר מנירב
אתמול בהוראתו של אדוני דיברו אתי, אמנם קצרות, לגבי פתרון ונתתי פתרון שבעלות תקציבית לאורך שנים היא אפס. זאת אומרת, אין לו עלות תקציבית בכלל. יכול להיות בין שנים פער אבל בעלות תקציבית לא מדובר על תוספת של שקל אחד.
שגית אפיק
הפריסה.
היו"ר משה גפני
אתה מדבר על פריסה.
עופר מנירב
כן.
היו"ר משה גפני
אדם קשיש שצריך את הכסף הזה כדי לעבור לדיון מוגן.
עופר מנירב
נכון. הוא מקבל לפי החוק היום הטבה שאמרו לנו אתמול שהיא כ-9,000 בשנה, שבין גיל 60 ל-80 זה 180 שקלים. זאת ההטבה. שייתנו לו קופון של ה-180 שבמידה של אירוע מסוג זה שאדוני מציין, שהוא צריך להיכנס לבית אבות או למקום סיעודי או משהו כזה, הוא יוכל לנצל את כל הקופון, לא יותר ממה שמגיע לו. זאת אומרת, הוא לא יוכל לנצל פעמיים. ברגע שהוא ניצל את הקופון פעם אחת, הוא לא יוכל לנצל בעתיד את אותם סכומים. יש דבר דומה מאוד שניתן באנגליה בנושא של פנסיה, בנושא של קופונים והשיטה הזאת קיימת ולא אני ממציא אותה.
היו"ר משה גפני
אתה מדבר על פריסה?
עופר מנירב
אני מדבר לא על פריסה אלא לתת לו באותו אירוע שהוא צריך, באותו יום שהוא צריך, את מה שהוא היה אמור לקבל אחרת אם היה פורס את זה. הוא יקבל את זה באותו אירוע כאשר הוא חייב את זה וזה יפתור לחלוטין את הבעיה.
היו"ר משה גפני
ערן, מה אתם אומרים?
ערן יעקב
אני מציע שנעבור לנושא הבא, נראה את הכול כמכלול ואחרי כן נדבר.
היו"ר משה גפני
בסדר. הסעיף הבא.
שגית אפיק
הסעיף הבא הוא הנושא של העלאת מס שבח מ-20 ל-25 אחוזים. היושב ראש ביקש אתמול לאפשר את העלאת מס השבח בתנאי שתהיה הפחתה של מקדמות מס השבח, מקדמות ניכוי במקור שנקבעו בפרק של דוינג ביזנס. המקדמות היום עומדות על 7.5 אחוזים ו-15 אחוזים וביקשת להפחית אותן ל-3.5 אחוזים ו-11 אחוזים בהתאמה.
היו"ר משה גפני
או כל אחוז אחר, או לבטל.
ערן יעקב
צריך לזכור שיש דרישה להעלות את זה פרופורציונאלית להעלאת המס. הדרישה המקורית, ככל שאנחנו מעלים את שיעורי המס, כך גם נכון להעלות את המקדמות על מנת להתאים את זה לחשיפה שנוצרת בהתאם לעלייה. דרשנו וביקשנו כי חשבנו שיהיה נכון להעלות את זה ל-8.5 אחוזים.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני לא מדבר על זה. אתמול דובר על מס שבח. אני חשבתי שלא צריך להעלות את מס השבח. אייל שכנע אותנו וגם פרידה וקיבלנו את העניין הזה, אבל אמרנו שלהוריד את המקדמות או לבטל אותן או לא חשוב מה, אבל למצוא איזשהו פתרון בעניין הזה. אני מבקש שנוסיף את מס השבח. מס השבח אכן יועלה כפי שעולה כל המיסוי כי אחרת אנשים ילכו ובמקום להשקיע בתוכניות חסכון, ישקיעו בדירות ובזה אנחנו לא מעוניינים, אבל להוריד את המקדמות כדי שאנשים יוכלו למכור את הדירה שלהם ולקנות דירה ולא יצטרכו סכום כזה גבוה. למה אתם מסכימים? לעבור לסעיף הבא או מה לעשות?
ערן יעקב
מסכימים להעלאת מס שבח.
אייל אפשטיין
מסכימים להעלאת מס שבח.
היו"ר משה גפני
בסדר. תקריאי את הסעיף לגבי מס שבח. לגבי המקדמות נקבל תשובה. אני לא אצביע עד שלא תהיה הסכמה.

אני רוצה לדעת לגבי האופוזיציה. רוחמה לא כאן. מה האופוזיציה תעשה? אני מנהל כאן קרב וזה ממש לא נעים. הם חברים טובים שלי. אני מנהל אתם דיונים. אני מדבר ברצינות. יש פעמים בקדנציה בהם אני מדבר ברצינות, דבר שקורה פעמיים או שלוש ולא יותר מזה. אני מתנצל שעכשיו זאת אחת הפעמים שאני מדבר ברצינות. אני מנהל כאן מאבק מאוד לא נעים. אני יודע שמטרכטנברג לא יצא הרבה. אני יודע. ידעתי את זה מלכתחילה ואמרתי את זה.
יוחנן פלסנר
לא יצא הרבה כי ימוסמס?
היו"ר משה גפני
כי ימוסמס. יגידו לי יוון. יגידו לי שיש מדינה כזאת, יוון. אתה הרי למדת ליבה ואתה יודע שיש על המפה את יוון. אז יש יוון והמצב הכלכלי הולך להיות נורא ואיום, קטסטרופה. אגב, זה לא נכון. לא הולך להיות קטסטרופה. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ולא הממשלה ולא משרד האוצר. יהיה בסדר.
יוחנן פלסנר
תקציב הביטחון עומד לגדול.
היו"ר משה גפני
בסדר. לא חשוב. אני לא נכנס לזה. אני רואה בחוק הזה חשיבות עליונה ממש מכיוון שאנחנו מדברים על זה כבר שנתיים. אנחנו מדברים על שינוי המתווה. במקום לקחת מהעניים או ממעמד הביניים ולתת לעשירים, אנחנו כאן לוקחים מהעשירים ונותנים למעמד הביניים. אנחנו מפחיתים שני אחוזים במס הכנסה למעמד הביניים, אנחנו נותנים כאן חמישים אחוזים מס הכנסה שלילי, אנחנו נותנים לנשים עובדות, אנחנו נותנים שתי נקודות זיכוי לגבר עובד, אנחנו נמצא פתרון עם הנושא של הדיור, משהו שאנחנו הולכים לאיזה מתווה, ואנחנו מעלים את המס לאנשים עשירים, אנחנו מעלים את המס לחברות ואנחנו מפחיתים את הבלו על הדלק בשווי של בערך 2.5 מיליארד שקלים. זה מהלך שלכל הדעות הוא מהלך נכון. הוא התחיל כאן בוועדה מאיש אופוזיציה, מחבר הכנסת לשעבר חיים אורון, ואני המשכתי אותו. המשכנו אותו אחרי כן בוועדה. היה לנו ויכוח ועכשיו אנחנו מגיעים לשינוי המתווה.
אני אגיע אתם להסכמות. כך אני מעריך. אני אעשה הפסקה, אני אשב אתם ונגיע להסכמות כי הוויכוחים עכשיו הם מאוד בשוליים. אני לא יודע למה הם מתעקשים, אבל בסדר, לא משנה. פעם כשאני אעזוב את התפקיד אני אסביר למה הם מתעקשים. לעיקרון הם הסכימו. אם האופוזיציה רוצה להצביע נגד כי בסופו של דבר מדובר על חוק ממשלתי אותו שינינו דרמטית, נצטרך לגייס את הקואליציה כי אני מאמין בעניין. אני מאמין בקדוש ברוך הוא אבל אני חושב שזה דבר נכון מאוד לעשות במיוחד לעת הזאת. אם אתם אומרים שהאופוזיציה, כמו תמיד בוועדת הכספים, להוציא תקציב, הולכת אתנו, אני לא מתאמץ להביא חברים ונדון לגופו.
מגלי והבה
שמעת אותי יותר מפעם אחת מדבר כאן ולא חיכינו לטפל בסוגיות האלה שמטרתן באמת לא לגרום לכך שהעניים ימשיכו להיות יותר עניים והעשירים יתעשרו אלא שצריך להעלות את הרף ולתת לעניים את האפשרות לשנות את מצבם.

אני חושב שאנחנו נהיה בעד סיוע בחוק הזה וגם בחוקים אחרים.
היו"ר משה גפני
אני מדבר עכשיו על זה כי אני רוצה להעביר את זה.
מגלי והבה
גם לנו יש אחריות, ולא רק לבוא ולתקוף. יש מטרה שיש בה כדי להיטיב עם הציבור, אנחנו בעד ואנחנו לא נתנגד. זאת הייתה עמדתנו והיא תהיה לאורך כל הדרך. אנחנו לא עושים את זה כדי לומר שהנה, התנגדנו, כשזה חיוני. אני שמח שאתה יודע שיש חברי אופוזיציה שנמצאים כאן ומרכזים את זה. העמדה תהיה עניינית.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. תקריאי את סעיף מס שבח.
שגית אפיק
בעמוד 7, סעיף 2.

2.
תיקון חוק מיסוי מקרקעין

בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – חוק מיסוי מקרקעין) -

פסקה (1) היא הפחתת המקדמות ואני מדלגת עליה עכשיו.

(2)
בסעיף 47, במקום ההגדרה "יתרת השבח הריאלי" יבוא:


"מועד השינוי" – ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).

"שבח ריאלי לאחר יום התחילה ועד למועד השינוי" – שבח ריאלי, כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שמיום התחילה או מיום הרכישה, לפי המאוחר, ועד ליום שקדם למועד השינוי, לבין התקופה שמיום הרכישה ועד ליום המכירה. שר האוצר רשאי לקבוע כללים לעיגול התקופות האמורות.

"יתרת שבח ריאלי לאחר מועד השינוי" – ההפרש שבין שבח ריאלי לבין הסכום המתקבל מצירוף שבח ריאלי עד יום התחילה ושבח ריאלי לאחר יום התחילה ועד למועד השינוי".

(3)
בסעיף 48א


(א)
בסעיף קטן (ב) -(1)
בפסקה (1) במקום "20 אחוזים" יבוא "25 אחוזים".(2)
אחרי פסקה (1) יבוא:

"(1א)
על אף האמור בפסקה (1), יחיד יהיה חייב במס על שבח ריאלי כאמור בסעיף 121 לפקודה בשיעור של עד 30 אחוזים, בפעולה באיגוד מקרקעין, אם הוא בעל מניות מהותי באיגוד המקרקעין במועד הפעולה באותו איגוד, או במועד כלשהו בשנים עשר החודשים שקדמו לפעולה כאמור. לעניין זה, "בעל מניות מהותי" – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה".

(3)
בפסקה (2), במקום "פסקה (1)" יבוא "פסקאות (1) ו-(1א)" ואחרי "בפסקה (1)" יבוא "או בפסקה (1א) לפי העניין".


(ב)
בסעיף קטן (ב1) -(1)
ברישה, במקום "לפני יום התחילה" יבוא "לפני מועד השינוי".(2)
במקום פסקאות (1) ו-(2) יבוא:

"(1)
נרכש הנכס לפני יום התחילה, יחויב השבח הריאלי במס בשיעורים כמפורט להלן:

(א)
על השבח הריאלי עד יום התחילה – בשיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121 לפקודה.

(ב)
על השבח הריאלי לאחר יום התחילה ועד למועד השינוי – בשיעור כאמור בסעיף 121 לפקודה עד 20 אחוזים.

(ג)
על יתרת השבח הריאלי לאחר מועד השינוי – בשיעור הקבוע בסעיף קטן (ב)(1) או (1א), לפי העניין.

(2)
נרכש הנכס לאחר יום התחילה יחויבו השבח הריאלי לאחר יום התחילה ועד למועד השינוי ויתרת השבח הריאלי לאחר מועד השינוי, במס, בהתאם להוראות פסקה (1)(ב) ו-(ג)".


(ג)
בסעיף קטן (ד) -(1)
בפסקה (1), הסיפה החל במילה "ואולם" – תימחק.

(2)
בפסקה (2), המלים "יחויב השבח במס לפי הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב), לפי העניין, ו-(ג) – יימחקו.(3)
בפסקה (3), ברישה, אחרי "יחויב השבח במס" יבוא "בשיעורים".


(ד)
בסעיף קטן (ה), בפסקה (1א) -(1)
ברישה, במקום "לפני יום התחילה" יבוא "לפני מועד השינוי".

(2)
בפסקת משנה (א), במקום "ויתרת השבח הריאלי" יבוא "השבח הריאלי לאחר יום התחילה ועד למועד השינוי ויתרת השבח הריאלי לאחר מועד השינוי".

(4)
בסעיף 48ב -

(א)
בסעיף קטן (א), ברישה, במקום "ו-20 אחוזים" יבוא "ולא יעלה על השיעור האמור בסעיף 48א(ב)(1) או (1א), לפי העניין".


(ב)
בסעיף קטן (ב) -(1)
ברישה, במקום "לפני יום התחילה" יבוא "לפני מועד השינוי".

(2)
בפסקה (2), במקום "על יתרת השבח הריאלי" יבוא "על השבח הריאלי לאחר יום התחילה ועד למועד השינוי ועל יתרת השבח הריאלי לאחר מועד השינוי", ובמקום "ו-20 אחוזים" יבוא "ולא יעלה על השיעור האמור בסעיף 48א(ב)(1) או (1א), לפי העניין".>
שגית אפיק
תסבירו.
ליאת גרבר
אנחנו מבקשים להעלות את שיעור המס במס שבח מ-20 אחוזים ל-25 אחוזים כפי שיעלה גם שיעור המס על רווח הון, ול-30 אחוזים ככל שמדובר בבעל מניות מהותי. ההעלאה הזאת היא בהתאם להעלאה על מס רווחי הון, על דיבידנד או על ריבית ועל יתר המקורות.
שגית אפיק
את יכולה להסביר את ההבחנה בין התקופות שעשיתם?
ליאת גרבר
כן. זה מאוד דומה להבחנה שעשינו בפקודת מס הכנסה. למעשה אנחנו מעלים את שיעור המס ואנחנו מבקשים לשמר את שיעור המס הקודם לגבי התקופה שעד כניסת החוק לתוקף. בגלל זה הוספנו תקופה נוספת לתקופות החישוב שקיימות היום. יש לנו בחוק מיסוי מקרקעין נכסים שנרכשו לפני שנת 2001 ולגביהם היום קיימות שתי תקופות חישוב. תיכנס תקופת חישוב שלישית שבעצם משמרת את שיעור המס של עשרים אחוזים לגבי התקופה שעד כניסת החוק לתוקף. כאמור, זה מאוד דומה לשינוי שעשינו בפקודת מס הכנסה לגבי רווח הון.
<חבר הכנסת ציון פיניאן מחליף את היושב ראש>
היו"ר ציון פיניאן
יש הערות?
עופר מנירב
הערנו קודם אבל הגעתם לדיל. אם הגיעו לדיל, לשם מה נעיר?
היו"ר ציון פיניאן
עדיין אין דיל. דיל יש רק בפוליטיקה.
עופר מנירב
הגיעו להבנה. כל הנושא של מס שבח, הוא אנטי מה שהוועדה רצתה כל הזמן. זה אנטי כל אמצעי החקיקה עליהם דיברתם, שרוצים לעודד דירות ורוצים לעשות כיוצא בזה. כתבנו את זה ואמרנו את זה, אבל אם כבר הדברים נסגרו, אני לא הולך להילחם בטחנות רוח. אני פשוט חושב שזה פוגע בכל הרוח שהייתה כאן בשנה האחרונה, בהמלצות ובחוקים שעברו כאן לעודד מכירת דירות וכיוצא בזה.
יצחק וקנין
אני זוכר מה אמר לי שר האוצר. אני זעקתי וצעקתי כאן כל הזמן שמה שעושה שר האוצר, זה מתן אקמול בכל השיטות של המיסוי בנושא הדיור. לא אמרתי סתם את הדברים. אמר שר האוצר שהוא רואה את המגמה והנה אנחנו חוזרים בחזרה על כל אותן הטבות שהוא אמר שבעצם באו לעודד את מכירת הבתים, והנה אנחנו חוזרים בחזרה וכאילו לא עשינו כלום. אני לא מבין. פעם אתם הולכים לאיזה כיוון ואחר כך חוזרים בחזרה. כל הזמן אתם סותרים את עצמכם ואנחנו צריכים לבוא לכאן ולהצביע כל פעם לפי משב הרוח ומצב הרוח של מי שמביא את התקנות האלה.
שגית אפיק
איך באמת מתיישבת העלאת מס השבח עם הרצון להגדיל את היצע הדירות?
טליה דולן
לדירת מגורים יש את הפטור.
יצחק וקנין
אל תדאגי, את תקבלי את ההסבר למה שאת רוצה. לכל דבר האוצר ייתן לך הסבר. רבותיי, אל תספרו סיפורים. אני האדם האחרון כאן שאפשר לספר לו סיפורים.
טליה דולן
אתם לא נותנים לנו לתת את ההסבר.
היו"ר ציון פיניאן
חבר הכנסת וקנין רוצה לומר שלאוצר יש אוצר של תשובות.
יצחק וקנין
נכון.
טליה דולן
אפשר לתת אחת מהן?
היו"ר ציון פיניאן
כן.
טליה דולן
אנחנו לא נוגעים בפטור הקיים במכירת דירת מגורים. ההעלאה הזאת היא רק לגבי מקרקעין שהם נכס הוני. יש אנומליה להעלות את שיעור המס במכירת כל נכס שהוא למעט נכס שהוא מקרקעין. אני לא בטוחה שאתם רוצים לא להעלות את שיעור המס במכירת מניות של קניון מלחה בירושלים, אבל להעלות את שיעור המס במכירת כל חברה עסקית אחרת. לכן אנחנו הולכים כאן בקו אחד של העלאת שיעור המס במכירת נכס מקרקעין שהוא לא דירת מגורים. אין כאן שום פגיעה.
יצחק וקנין
יכול להיות שדירת מגורים הוסבה למשרד.
עופר מנירב
לא נכון. אמרתי לא נכון לגביהם. לא לגביך אלא לגביהם ואני גם אסביר למה.
יצחק וקנין
הם אמרו שבעצם יש הרבה בעלי עסקים שמחזיקים דירות והדירות הן דירות מגורים שהוסבו למשרדים.
עופר מנירב
אני אומר מעבר לכך. בדיון שהתקיים כאן, אני אמרתי שחלק גדול מהדירות כלואות בחברות. אמר היושב ראש שאבדוק כמה יש ואמרה רשות המסים שהיא לא יודעת כמה. פניתי לפי חוק בקשת מידע, לבקשת היושב ראש, לקבל אינפורמציה, כבר שלחתי שלוש תזכורות וכל פעם דוחים אותי ואומרים שלא יודעים אם יש להם את הנתונים, לא יודעים אם יכולים לקבל את הנתונים. החוק כבר חייב אותם לתת את התשובה אבל עד היום לא קיבלתי את התשובה וזה בניגוד לחוק.
יצחק וקנין
אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר.
ליאת גרבר
עופר, על מה אתה מדבר? על חברות גוש חלקה?
עופר מנירב
כן.
ליאת גרבר
חברות גוש חלקה יכולות להתפרק. יש להן פתרון.
עופר מנירב
לא, הן לא יקבלו פטור כשהן מתפרקות. להזכיר לך או שאני טועה? הן לא יקבלו. בואו לא נספר סיפורים. להפך, אני ביקשתי ולפי החוק חייבים לתת לי. יש לי בכתב שדוחים אותי ודוחים אותי בניגוד לחוק.
יצחק וקנין
בלחיצת כפתור אפשר לעשות זאת.
עופר מנירב
אני אגיד יותר מזה. אותן חברות אלה עכשיו הן החברות עם שלושים אחוזים משום שאלה בעלי שליטה. כל החברות האלה, לא רק שלא נותנים להן את הפטור אלא אתם מעלים לשלושים אחוזים. אתם חושבים שבשלושים אחוזים מישהו ימכור את דירת המגורים? תשכחו מזה. חבל על הזמן.
ליאת גרבר
לא יחול עליהן שלושים אחוזים.
יצחק וקנין
תגידו לי מה הרציונאל שלכם.
עופר מנירב
אלה לא שלושים אחוזים אלא 32 אחוזים. יהיה להם גם מס יסף.
יצחק וקנין
אני משתתף בכל הדיונים. הכי קל לי כחבר קואליציה להרים כאן הצבעות וללכת אתכם במה שאתם רוצים, אבל אל תסתרו את עצמכם במה שאתם אומרים לנו כאן כי עבורי זה הגרוע מכל. אתם ישבתם כאן ואתם יודעים שהמגמה היא למכור את הדירות כך שיהיה יותר היצע בשוק. אם אתם מעלים את המס, איזה בעל דירה ילך וימכור אותה? אם אתם מעלים לשלושים אחוזים, אני אלך למכור את הדירה? אם יש לי עשר דירות שמשמשות למשרדים, אני אלך למכור אותן אם את מעלה לי את המס?
ליאת גרבר
אנחנו הצענו פתרון למשרדים בהוראת השעה. אפשר למכור את המשרדים.
יצחק וקנין
אשריכם על כך שאתם זזים מצד לצד איך שאתם רוצים ומתי שאתם רוצים. כאן יושבים אהבלים ואתם תעבירו את זה איך שאתם רוצים. האמינו לי, כל השיטה הזאת כבר מתחילה להימאס.
היו"ר ציון פיניאן
אני רוצה לומר לגבי חבר הכנסת וקנין שהוא המוכיח בשער כבר זמן רב.
יצחק וקנין
אני צועק וצועק, אבל לא יהיה כלום. עזוב. לקחת כסף הם יודעים, אבל שהמדינה תבוא היום ותיקח את הדבר הזה שלדעתי הוא המכה החברתית הגדולה ואני צועק ואומר זאת. אם תהיה כאן מהפכה חברתית, זה על הדיור ולא על שום דבר אחר, ותהיה מהפכה. לפני שנה-שנה וחצי אמרתי שתהיה התקוממות חברתית. חשבו אני אולי הוזה. ישבו כאן נגיד בנק ישראל, שר האוצר ושר הבינוי והשיכון ואמרתי את הדברים.
גם היום אני אומר לכם. תדעו את זה. אנחנו נשלם מחיר יקר אם לא ניקח את מה שאני אומר ברצינות. אם לא יהיה פתרון לזוג צעיר, הוא יצא החוצה והוא יפגין ויעשה את כל מה שהוא יכול לעשות כדי להשיג דירה. מה שאתם עושים, אתם עושים בדיוק הפוך ממה שאתם אומרים ומצהירים כאן. אמרתם שאתם הולכים במהלך אחד לגבי דירות פרטיות ואני מבין את הרציונאל ואני חושב שהוא נכון. תמכנו בזה אבל אתם באים היום ומשנים את המגמה לגבי אותן דירות שמשמשות כמשרדים. אני הייתי עושה בדיוק הפוך. אולי הייתי מעודד למכור אותן והייתי מוריד את מס השבח ולא מעלה אותו.
שלומית ארליך
אנחנו עוברים לסעיף 6 בעמוד 11 למטה, הוראת השעה לעניין סעיף 48א(ד).

6.
חוק מיסוי מקרקעין – הוראת שעה לעניין סעיף 48א(ד)

פסקאות (2) ו-(3) של סעיף 48א(ד) לחוק מיסוי מקרקעין ייקראו לגבי מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין כאמור באותו סעיף, בידי יחיד, בשנה מהשנים 2012 עד 2017, כך:

"(2)
על אף הוראות פסקה (1), לגבי מכירת זכות במקרקעין לאחר יום התחילה בידי יחיד שקיבל זכות במקרקעין בפירוק חברה כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, שהכנסתה מעסק, החל בשנת המס 2005 ייווסף לשיעור המס לפי סעיף קטן זה 1 אחוז לכל שנת מס החל בשנת המס 2005 ועד לשנת המכירה, ואולם אם שיעור המס בשנת המס 2012, לפי הוראות סעיף קטן זה, עולה על 20 אחוזים, יחויב השבח בשנת המכירה בשיעור של 20 אחוזים בתוספת השיעורים המפורטים להלן, לכל שנת מס או חלק ממנה, משנת המס 2012 עד שנת המכירה, או שיחויב השבח בשיעור שהיה מחויב בו לפי הוראת הקבע, לפי הנמוך מביניהם:


(א)
בשנת המס 2012 – אחוז אחד.
(ב)
משנת המס 2013 עד שנת המס 2017 – 2 אחוזים, נוסף על השיעור האמור בפסקת משנה (א), לכל שנת מס.

בפסקה זו, "הוראת הקבע" – הוראת פסקה זו, כנוסחה אחרי יום תחילתו של חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010 (תיקון מס' 5), התשע"ב-2011, אילולא הוראת השעה שבסעיף 6 לחוק האמור.

(3)
על אף הוראות פסקה (1), לגבי מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין, בידי יחיד שפסקה (2) אינה חלה עליו, ייווספו לשיעור המס לפי סעיף קטן זה, השיעורים המפורטים בפסקאות משנה (א) ו-(ב) להלן, לכל שנת מס או חלק ממנה עד לשנת המכירה. ואולם אם שיעור המס בשנת 2012 לפי הוראות פסקה זו עולה על 20 אחוזים, יחויב השבח בשנת המכירה בשיעור של 20 אחוזים בתוספת השיעורים המפורטים בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לכל שנת מס או חלק ממנה, משנת המס 2012 עד לשנת המכירה, או שיחויב השבח בשיעור שהיה מחויב בו לפי הוראת הקבע, לפי הנמוך מביניהם:

(א)
בשנת המס 2012 – אחוז אחד.

(ב)
משנת המס 2013 עד שנת המס 2017 – שני אחוזים, נוסף על השיעור האמור בפסקת משנה (א), לכל שנת מס.

בפסקה זו, "הוראת הקבע" – הוראת פסקה זו, כנוסחה אחרי יום תחילתו של חווק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 5), התשע"ב-2011, אילולא הוראת השעה שבסעיף 6 לחוק האמור.
שגית אפיק
תסבירו.
ליאת גרבר
זה מאוד דומה לנכסים ההיסטוריים שיש שבמס הכנסה, כך שגם במיסוי מקרקעין יש נושא של הנכסים ההיסטוריים ששיעור המס עליהם עולה באחוז כל שנה והרעיון היה להביא אותם למצב זהה לנכסים הרגילים. זאת אומרת, ההעלאה הזאת נקבעה כבר בשנים הקודמות ופשוט עשינו מתווה של העלאה מדורגת כדי שלא ישר יעלה להם שיעור המס ל-25 אחוזים. עשינו להם העלאה מדורגת.
זבולון אורלב
במה זה שונה מהמצב הקיים?
ליאת גרבר
הנכסים האלה היו אמורים להגיע לשיעור מס מקסימאלי של 20 אחוזים כאשר הכוונה הייתה להשוות אותם תמיד לנכסים הרגילים. עכשיו המס עלה ל-25 אחוזים והם אמורים להגיע ל-25 אחוזים כמו הנכסים הרגילים. פשוט עשינו מתווה מדורג כדי שזה לא יבוא בבת אחת. זאת הייתה המחשבה. שוב, המטרה היא להשוות בין הנכסים ההיסטוריים.
זבולון אורלב
המס עולה ב-25 אחוזים בחוק הזה.
ליאת גרבר
כן. בדיוק.
טליה דולן
אי אפשר לעשות כאן ליניאריות.
היו"ר ציון פיניאן
כדי למנוע אפיק חדש של השקעה.
ליאת גרבר
להשוות את זה למס על הבורסה ולכל מס אחר.
היו"ר ציון פיניאן
יש בזה משהו.
עופר מנירב
כן, אבל שכחתם שאתם מעלים את זה ישר בשני אחוזים נוספים. מס יסף, או שאין לזה מס יסף?
שגית אפיק
יש על זה מס יסף.
עופר מנירב
זאת אומרת שישר העליתם בשני אחוזים נוספים אוטומטית את ההיסטוריים. לפחות תגידו כדי שידעו בדיוק במה מדובר. לא להסתיר את העובדות אלא שהדברים לפחות יהיו ברורים.
שגית אפיק
זה באמת מוזר. נוצר באמת מצב מוזר. אתם גם מעלים על מס השבח.
ליאת גרבר
גם רווח הון זה אותו הדבר.
זבולון אורלב
אתה רוצה לפתוח או לסגור אפיקי השקעה נוספים?
היו"ר ציון פיניאן
אתה רוצה לסגור אפיקי השקעה?
זבולון אורלב
במס שבח, למה אתה סוגר? אם היית מעלה את הרכישה, אני מבין את ההיגיון.
היו"ר ציון פיניאן
אני מבקש שתתייחסו לזה.
ליאת גרבר
מה הייתה השאלה?
זבולון אורלב
מה ההיגיון להעלות את מס השבח ולא את מס הרכישה? האם אתם רוצים לסגור את האפיק הזה של ההשקעה?
ניר הלפרין
אני רוצה לומר משהו מלמעלה. בלי מקרקעין. כל מה שעשינו כאן - ועשינו את זה לאורך השנים, ולא משנה אם הורדנו את המס או העלינו אותו – תמיד חשוב שכל האפיקים התחליפיים, בין אם זה מקרקעין מצד אחד, בין אם אלה מניות, בין אם אלה אגרות חוב, בין אם זה כל דבר אחר, שיעור המס עליו יהיה נייטרלי, וכאשר המשקיע יבוא להשקיע, תהיה לו ניטרליות מיסויית. המס לא יהיה הגורם אם הוא ישקיע במקרקעין או ישקיע במשהו אחר.

יש כאן סוגיה של מס היסטורי. נכסים שנרכשו מ-1948 עד 1960 ועל הנכסים האלה אנחנו מדברים. אם לא נעשה את ההוראה הזאת, שיהיה ברור, שיעור המס יקפוץ מיידית מ-20 ל-25. הוא יקפוץ מיידית אם לא נעשה את ההוראה הזאת. היה והוועדה תאשר את העלאת המס ל-25 אחוזים לכל האפיקים – ואני מדגיש, לכל האפיקים – מהבורסה עד הפיקדונות ועד המקרקעין, היה ולא תהיה ההוראה הזאת, שיעור המס יקפוץ באופן מיידי ל-25 אחוזים. באה ועדת הכספים לצורך העניין והממשלה ואומרים שלנכסים הספציפיים האלה, ההיסטוריים – וזה כמו שאמרתי קודם, בין 1948 ל-1960 – אנחנו נעלה את זה באופן מדורג.
זבולון אורלב
אין לי מחלוקת על העניין.
ניר הלפרין
זה הדיון כאן.
זבולון אורלב
לא הבנת אותי. אין לי מחלוקת שאם מעלים מס, שיעלו אותו בשיעור הדרגתי וזה בסדר גמור. אני רוצה לחלוק על הנחת היסוד שלך. אני מבין שלממשלה ולכנסת יש מדיניות כלכלית לפיה אומרים שיש לנו עניין לעודד את החיסכון או לעודד את ההשקעות או לעודד את הפעילות הכלכלית בתחום א' ולא לעודד בתחום ב'. זה לא עניין עיוור שאתה אומר שבכולם הכול יהיה שווה. אין לנו מה לומר לגבי מה האנשים יעשו בכסף שלהם והיכן הם ישקיעו אותו? מה המסר למוסדיים? יש מדיניות או אין מדיניות ממשלה וכל אחד עושה מה שהוא רוצה?
ניר הלפרין
מה שאמרתי עכשיו זה לגבי הניטרליות המיסויית לכלל נכסים. זה נכון שהיכן שהמדינה רוצה לעודד, היא עושה את זה, ואז היא מעניקה פטור. לדוגמה, דירות מגורים. היא מעניקה מס רכישה מופחת, לדוגמה בדירות למגורים. זאת אומרת, היכן שכן רוצים לעודד, גם ועדת הכספים בעצמה עשתה את הפעולות האלה. כרגע לעניין הסוגיה בה אנחנו מדברים, אותם נכסים היסטוריים, הסוגיה היא לא אם רוצים לעודד נכס היסטורי או לא. הנכס ההיסטורי כבר קיים מ-1948.
זבולון אורלב
כשאתה מעלה מס שבח, אתה מאותת לאנשים לא למכור.
ניר הלפרין
לא. ממש לא.
זבולון אורלב
אתה מייקר את המכירה.
ליאת גרבר
להפך. אני אסביר למה.
יצחק וקנין
אתם לא יכולים לעבוד עלינו בעיניים. ישב כאן שר האוצר ואמר בדיוק הפוך ממה שאת אומרת.
ניר הלפרין
לא, אתה מדבר על משהו אחר. אני אסביר.
יצחק וקנין
מה זה משהו אחר? אתם אמרתם, ואני אפתח את הפרוטוקול. היזהרו, אני אביא את הפרוטוקולים. מה קורה לכם? אני יושב כאן כל הישיבות. שר האוצר אמר שהמגמה לעודד מכירת בתים. אמר ואמר ואמר. אתם עושים בדיוק הפוך בקטע הזה.
ניר הלפרין
אם רוצים לעשות פריסה ולהשוות את המס כמו שאומרים, אז קודם כל, כפי שאמרתי קודם. יש לנו כבר עכשיו קפיצה של שני אחוזים ורוצים לעשות מדורג.
זבולון אורלב
שאלנו שאלה ואנחנו מחכים לקבל תשובה עליה. תסביר לנו איך הדבר הזה מסתדר עם מה שהבנו שזאת מדיניות הממשלה וועדת הכספים תמכה בזה נדמה לי פה אחד כי יש לנו עניין גדול מאוד שאנשים יקבלו תמריצים באמצעות המיסוי על מנת למכור את הנכסים שלהם.
ספי זינגר
אני אנסה להסביר.
זבולון אורלב
מי אדוני?
ספי זינגר
ספי זינגר ממשרד המשפטים. אומרים שאם אתה תוריד את המס על מקרקעין ותעלה את המס על מניות, אתה תעודד קניית דירות ולא מכירת דירות.
ליאת גרבר
נכון, תעודד רכישת דירות להשקעה וזה בסופו של דבר מעלה את המחירים.
ספי זינגר
אם יש לי במקום אחד מס נמוך, זה אומר ששווה לי כמשקיע לקנות דירה כי על ההשקעה שם יהיה לי מס יותר נמוך.
זבולון אורלב
ידידי המלומד, ישבנו כאן והשתתפתי בדיונים ארוכים של ועדת הכספים כאשר שר האוצר וראשי האוצר הציגו חוק לפיו אנחנו רוצים לפטור מכירת דירות ממס שבח לשנה-שנתיים הקרובות כדי לעודד אנשים למכור דירות וכולי.
ספי זינגר
זה עדיין קיים.
זבולון אורלב
איך זה עולה בקנה אחד?
ליאת גרבר
אנחנו לא שוללים את הפטור. אתה מדבר על דירה שנייה ושלישית.
זבולון אורלב
חבר'ה, אפשר לעשות דיון מסודר? אני מורה ובסך הכול כרגע אני תלמיד. איך זה עולה בקנה אחד עם מה שעכשיו אתם מציעים? תחליטו. העלאת מס שבח מעודדת מכירה או מונעת מכירה? תחליטו. אי אפשר להחזיק את המקל משני קצותיו.
ספי זינגר
אם אני מוריד מס שבח לעומת אפיקי השקעה אחרים, זה מעודד להשקיע במקום הזה.
זבולון אורלב
אבל הורדת מס שבח על מכירת דירות. כמדומני שרק לפני כחצי שנה עבר כאן החוק.
ספי זינגר
דירות מגורים. דירות מגורים אני באמת רוצה לעודד למכור.
זבולון אורלב
אתה אומר שאם אני מוריד מס שבח, אני מעודד השקעה בדירות. אם לא תעלה את המס, אנשים ישקיעו. אני הבנתי שאם מורידים מס שבח, זה יעודד אנשים למכור דירות ולא לקנות. אם מורידים מס רכישה, זה עובד בדיוק הפוך. לכן אני לא מבין איך ההיגיון הזה מסתדר. הרי הטענה של האפיקים האחרים הייתה נכונה גם כאשר הורדנו את מס השבח על הדירות. אם הפער הזה בין מכירת דירות לבין המיסוי על מניות הוא לא טוב בעיניך, אתה היית צריך לומר את זה כבר אז כי לפי שיטתך זה יעודד אנשים לקנות דירות ולא למכור דירות.
ניר הלפרין
קודם כל, עמדת האוצר היא ששיעורי המס על כל האפיקים הם דומים ולא משנה אם זה עולה או עולה. שנית, אתה צריך להבחין בין מי שמתכון לרכוש דירה, אין לו שום נכס כרגע והוא מתכוון לרכוש, ואז ודאי שהוא ירכוש וילך להיכן שהאפיק המיסויי, שיעור המס הוא נמוך יותר. הוא לבין מי שכבר יש לו את הדירה ואנחנו רוצים לעודד אותו למכור ועל זה אתם מדברים ועל זה יוצא קצפכם כי על זה דיברנו ועמדתנו נשארה, החוק הזה עדיין קיים והוראת השעה הזאת עדיין קיימת ואנחנו עדיין מעודדים את האנשים. שוב, אני מדגיש שיש הבדל בין מי שאין לו דירה ועומד לרכוש לבין מי שיש לו.
זבולון אורלב
אתה מדבר על נכסים היסטוריים כשזה כבר אצלו. אני לא מבין אותך.
ניר הלפרין
אתה שואל שאלה ואני מנסה לענות. דרך אגב, נכסים היסטוריים, זה העניין שמנו לו הוראת שעה כך שזה לא עולה בבת אחת אלא עולה בהדרגה.
זבולון אורלב
אתה סותר סתירה פנימית.
יצחק וקנין
אני אעזור לך, זבולון. יש מערכון של הגששים שאומר שזה שעולה או זה שיורד. הם משנים כאן את מה שהם רוצים לפי הנוחות שלהם. חבל לך על הזמן ואל תנסה להבין. אני אומר לך שכך אני רואה את הדברים. כאן ישבו שר האוצר, נגיד בנק ישראל ואנשי האוצר וכולם הטיפו לנו לגבי מס השבח ועל הכול. הם אמרו מה המגמה ובדיוק כמו שאתה אמרת, אני אמרתי לפניך. עכשיו מה הם אומרים? לאדם שמחזיק דירות משרדים אנחנו מעלים לו. אם יש לו את אותן דירות שמשמשות כמשרדים, עכשיו מעלים לו. איך אנחנו נגרום לו למכור? זה מה שהם אמרו לנו כאן.
זבולון אורלב
זה שמוכר, הוא לא משקיע אלא הוא מוכר. אם רצית להשוות את המס על ההשקעות, היית צריך לעשות את זה דרך מס הרכישה ולא דרך מס שבח. אין תשובה.
ניר הלפרין
לצערי אני לא מובן.
יצחק וקנין
אנחנו לא מובנים.
זבולון אורלב
אני מורה ואני יודע שאם התלמיד לא הבין, זאת בעיה של המורה ולא בעיה של התלמיד. בעניין הזה אני התלמיד ואתה המורה.

היו"ר משה גפני שב לנהל את הישיבה
היו"ר משה גפני
עופר, בבקשה.
עופר מנירב
כבוד היושב ראש, אני רוצה להתייחס לנכסים ההיסטוריים. מעלים במכה אחת שני אחוזים את מס היסף.
היו"ר משה גפני
איך הגיע עכשיו מס היסף?
שגית אפיק
מס היסף חל גם על הנכסים ההיסטוריים.
עופר מנירב
הוא חל גם על הנכסים ההיסטוריים וגם על השבח אדוני. באופן אוטומטי כבר העלו. לקחו כאן אנשים שהשקיעו לפני הרבה שנים והטילו עליהם בהדרגה העלאה של המס. החליטו, אבל את ההדרגה הזאת צריך לשמור. הווה אומר, אם יש עכשיו תוספת של חמישה אחוזים, שיפרסו אותה לאחר שתיגמר הפריסה שעוד לא נגמרה. מה עושים היום? על אותה פריסה שעוד לא נגמרה, מגדילים אותה בצורה משמעותית באחוז אחד בשנה אחת, בשני אחוזים בשנה קודמת, ולמעשה שוחקים אותה לגמרי. שייקחו את אותה פריסה, היום כבר ממילא הטילו עליה שני אחוזים כמס יסף, ויפרסו אותה בהמשך. למה כבר עכשיו מיד?
היו"ר משה גפני
ספי, בבקשה.
ספי זינגר
הסעיף מנוסח קצת מסורבל. הכוונה של הסעיף היא למקרים בהם אלמלא הוראת השעה הוא היה צריך להיות באופן מיידי כבר ב-25 אחוזים.
טליה דולן
רטרואקטיבית מיום רכישת הנכס. לנכסים היסטוריים, אני מזכירה לכם, אין ליניאריות.
זבולון אורלב
אבל עוד לא אישרו את העלאת המס.
עופר מנירב
מה שאת אומרת, טלי, זה על שיטת העז.
טליה דולן
לא, ממש לא כי תאר לעצמך מה היה אם לא היינו נוגעים בסעיף.
עופר מנירב
צריך לגעת. בוודאי שצריך לגעת אבל לא בצורה בה נגעתם.
שגית אפיק
ספי, ברגע שאתה מכניס את השבח גם לעניין מס היסף, וברור שבשבח בקלות מגיעים למיליון שקלים, יש לך שני אחוזים בנוסף על חמשת האחוזים. אני רוצה שתתייחס לעניין הזה.
ספי זינגר
זה נכון כי מס היסף חל גם על שבח אבל לא רק על נכסים היסטוריים.
עופר מנירב
אבל בישראל העלות היא כמעט אפס. ברור שהשבח הוא יותר גדול. בנכס היסטורי, העלות היא לפעמים שקל או שני שקלים והכל הוא שבח.
ליאת גרבר
אל הם יכולים לעשות את החישוב הרגיל, את החישוב של כל נכס. יש להם את האופציה לעשות את החישוב הרגיל.
טליה דולן
יש פה בלבול עם הנכסים ההיסטוריים ועם מס היסף. מה שעשינו ביחסים ההיסטוריים זאת דווקא עלייה מאוד מתונה כדי שהנישום לא ייפגע.
עופר מנירב
ההדרגתיות הנוכחית, יש לנו הדרגתיות היום? שהיא תיגמר תמשיכו אותה הלאה עד שתגיעו.
ליאת גרבר
איך היא תיגמר? עשינו את זה רק למי שעולה על עשרים אחוזים.
עופר מנירב
הבנתי. כנראה לא הסברתי נכון. ההדרגתיות הרי לא נגמרה. עוד לא הגענו לעשרים אחוזים. מי שלא הגיע, הוא יגיע ביום מסוים, אבל ההדרגתיות צריכה להמשיך הלאה באותו קצב. תשמרו על אותו קצב היסטורי בו קבעתם את ההדרגתיות, תמשיכו אותו עוד שלוש או ארבע או חמש שנים.
טליה דולן
אבל זה מה שעשינו.
עופר מנירב
לא, הכנסתם באותן שנים עכשיו את הגידול.
טליה דולן
לא. אמרנו לך או בקצב הרגיל או לפי הוראת השעה, לפי איך שנוח לך. דרך אגב, הייתה תוספת של ספי זינגר שצריך לומר לו תודה רבה על כך. אנחנו לא שמנו לב, עשינו הוראת שעה ואמרנו שתעלה באחוז, בשני אחוזים ובשני אחוזים. בדיונים שהיו לנו במשרד המשפטים בא ספי ואמר שנשים לב כי יכול להיות שאם הוא עולה במסלול הרגיל של הנכסים ההיסטוריים באחוז אחד בכל שנה, הוא יעלה יותר לאט. אז אמרנו שתעלה באחוז אחד כל שנה או לפי הוראת השעה לפי הנמוך מביניהם.
ספי זינגר
אני לא בטוח אם הבנתי את הקושי. יש כאן שתי נקודות.
היו"ר משה גפני
ספי, קודם כל, האם זה נכון שלגבי מס השבח זה עולה גם בחמישה אחוזים וגם בשני אחוזים למי שיש לו למעלה ממיליון שקלים?
ספי זינגר
מס יסף חל גם על מס שבח. גם על שבח ממקרקעין.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, על מכירת דירה אני אשלם עוד שבעה אחוזים.
ליאת גרבר
ככל שהיא לא פטורה.
ספי זינגר
על החלק של מעל מיליון שקלים.
ליאת גרבר
רק לדירה שלא פטורה.
שגית אפיק
דירה שנייה.
ליאת גרבר
לא, מה זה דירה שנייה? יש גם פטור לדירה שנייה.
יצחק וקנין
בפריפריה המחיר לא עולה על מיליון.
עופר מנירב
כבוד היושב ראש, אם אפשר לחזור לקטע שלא היית בו.
היו"ר משה גפני
לא. רגע. ספי, אתם מבינים מה אתם הולכים לעשות בעניין הזה?
יצחק וקנין
לא בטוח שהם מבינים.
היו"ר משה גפני
הם כן מבינים. הפירוש שאתם מעלים כי מעל מיליון שקלים במקרה של דירה, מס השבח תמיד יהיה מעל מיליון שקלים. דירה הכי פשוטה עולה מיליון שקלים.
ליאת גרבר
רק אם הדירה לא פטורה.
היו"ר משה גפני
אני מדבר על דירה לא פטורה. אין פטורה.
ליאת גרבר
לא פטורה, זאת הדירה השלישית או הרביעית.
היו"ר משה גפני
אפשר גם לקבל החלטה שמי שיש לו דירה שנייה, ילך לבית סוהר. גם זאת החלטה. למה דווקא לשלם כל הזמן כסף? מי שיש לו דירה שנייה, ילך לבית סוהר לחמש שנים.

אתם מבינים מה אתם עושים?
ספי זינגר
מדוע דירה אמורה להיות טובה יותר ממניות שזה לא דירת מגורים שיש לה פטור?
זבולון אורלב
זה הדיון האמיתי שצריך לקיים לגבי מדיניות ההשקעות שאנחנו רוצים שאזרחי מדינת ישראל ישקיעו. מדיניות המיסוי צריכה לשקף את המדיניות הזאת.
היו"ר משה גפני
ליאת, זה מוגזם. אתם יכולים ללכת עם הסיסמה הזאת שמס שבח הוא כמו השקעה אחרת. אפשר ללכת עם הסיסמה הזאת ולומר בסדר, אבל אני רוצה לספר לכם על פניות שאני מקבל כל הזמן. יש אנשים שהם אנשים לא עשירים, הם גרים בדירה שלושים שנים והם רכשו דירה כדי שכאשר הבת שלהם תינשא, תהיה לה דירה. עכשיו אנחנו הולכים לומר להם – ואלה לא אנשים עשירים – שיש להם גם מס יסף.
ליאת גרבר
לא, בדרך כלל יהיה להם פטור על הדירה הזאת.
היו"ר משה גפני
אין פטור על דירה שנייה. ביטלנו את הפטורים. אני ביטלתי. אין פטורים בדירה שנייה. כדי לקבל פטור בדירה שנייה, צריך להיות מישהו מהמאדים. אין פטורים על דירה שנייה. אין. זאת מדיניות הממשלה. המדיניות קובעת שבדירה ראשונה יש פטורים, בדירה שנייה לא יהיו פטורים. עכשיו אנחנו הולכים על מס יסף. מה שחששתי לגבי מס יסף, בסוף קיבלתי. עכשיו פתאום מתברר לי שאני הולך לעשות את זה על דירות.

אתם יכולים לשנות את ההחלטה הזאת? תשנו את ההחלטה הזאת. זה נשמע לא הגיוני. מה אני אענה לאנשים שפנו אלי? שאני הולך להחמיר עוד יותר?
ספי זינגר
על דירת מגורים אחת תמיד יהיה פטור.
היו"ר משה גפני
לא הקשבת לי. מדובר על משפחה שגרה בדירה במשך שלושים שנים וזאת הדירה היחידה שלהם. הם רכשו עכשיו דירה שנייה, לפני חמש שנים ועכשיו הם רוצים למכור אותה.
ספי זינגר
לפי ההצעה החדשה הם יוכלו לקבל פטור גם על הדירה השנייה אבל אחרי כן הם לא יוכלו לקבל פטור על הדירה הראשונה.
היו"ר משה גפני
איך הם יוכלו לקבל פטור?
טליה דולן
הם ימכרו אותה.
עופר מנירב
אתה מדבר על שלוש דירות, על יותר משתי דירות. אם היא תעביר את זה לבת שלה, כי הדירה מיועדת לבת שלה כמו שציינת, כשהבת שלה תמכור, היא גם תהיה פטורה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אלה שיש להם שתי דירות ומעלה להשקעה והן אלה שרצית למסות כדי לתת לאחרים, אבל עכשיו אתם רוצים לעשות הפוך. אני כבר לא מבין, אבל בסדר.
ליאת גרבר
יש הבחנה בין שכבות אוכלוסייה גם בתוך מדיניות ההשקעה. יש הבחנה בין מי שיש לוד ירה אחת לבין מי שיש לו שלוש דירות.
ניר הלפרין
אנחנו מדברים על מי שיש כמה דירות, שיש לו מעל מיליון שקלים הכנסה.
היו"ר משה גפני
בתחילת הדרך כשהנושא הזה עלה אני מאוד לא אהבתי את מס היסף. אני בעד להעביר מהעשירים למעמד הביניים והעניים ואני חושב שהחוק הזה עושה את זה. מס יסף לא מצא חן בעיניי ואני גם אמרתי את ז גם לקל הרשקוביץ וגם לאייל. זה נראה לי לא הגון. זה כאילו פעמיים בן אדם משלם מס, אפילו אם הוא איש עשיר, אבל מאחר שמדובר באנשים עשירים, בסוף שכנעו אותו עם העניין הזה שזה לא בדיוק פעמיים. אנחנו לא פוגעים כאן במעמד הביניים. אם זה חל גם על דירות, על מס שבח, יכולים להגיד מה שרוצים אבל זאת כבר פגיעה במעמד הביניים. זה המצב.
ניר הלפרין
אלה כמה דירות.
היו"ר משה גפני
בסדר. עכשיו טיעונים לעונש.
עופר מנירב
כבוד היושב ראש, כבודו הנחה אותי לעשות משהו ועשיתי אותו. אמרתי קודם, ואמרו גם אחרים, שאנחנו הולכים בניגוד לכל המדיניות של הוועדה הזאת בשנה האחרונה ובניגוד לכל ההקלות. כאשר מדובר על פטור, אמרתי כאן בדיון שיש המון דירות מגורים שכלואות בחברות בית. אמרו לי שזה לא המון. כבודו אמר לי שאפנה, אקבל את הנתונים ואחזור לכאן. אכן פניתי לפי חוק חופש מידע, אבל לא קיבלתי. עבר הזמן, דוחים אותי ודוחים ולא נותנים את הנתון. זה נתון שיש להם בלחיצת כפתור, אבל הם לא רוצים לתת. החוק חייב אותם לתת לי אחרי שישים ימים.
זבולון אורלב
תן לי את השאילתה ואני אגיש אותה כשאילתה ישירה.
עופר מנירב
אני אביא אותה לאדוני, בוודאי.
זבולון אורלב
תן לי את הנוסח.
עופר מנירב
מחר אני אביא אותה לאדוני.
ליאת גרבר
אני מבינה מאביבה שיש פטור על דירות אלה.
עופר מנירב
על דירות שנמצאות בחברות אין פטור.
אביבה אטיאס
יש פטור. תקרא את סעיף 72ב.
עופר מנירב
מה הוא אומר?
אביבה אטיאס
שמי שהיה חברת גוש חלקה כל חייו, מקבל פטור.
עופר מנירב
ומי שלא היה חברת גוש חלקה כל חייו? יפרק אותה.
אביבה אטיאס
מי שלא היה כל חייו אבל מ-1985 היה, מקבל פטור.
עופר מנירב
אבל הוא צריך לפרק אותה.
ליאת גרבר
אין בעיה לפרק.
עופר מנירב
מה זה אין בעיה לפרק? אם יש דברים נוספים בחברה הזאת למרות שהיא גוש חלקה?
אביבה אטיאס
למה אתה מטעה?
עופר מנירב
אם הכול פשוט, מה הבעיה לתת את הנתונים?
אביבה אטיאס
אין בעיה.
עופר מנירב
אז למה אתם לא נותנים את הנתונים? למה האוצר נמנע מלתת את הנתונים? מה קרה? למה אתם מפחדים?
אביבה אטיאס
אני לא יודעת למי פנית.
עופר מנירב
למי שממונה על מסירת מידע ברשות המסים. גם אין מס רכישה, נכון?
אביבה אטיאס
יכול להיות שגם אין מס רכישה, אם אלה חברות ותיקות גוש חלקה.
עופר מנירב
עד 1983 בלבד אין מס רכישה.
היו"ר משה גפני
מר שרון, בבקשה.
זיו שרון
לגבי מס היסף. מס היסף, אדוני לא יודע כמה הוא צודק כי גם מי שפורש מעבודה – וכרגע אני לא מתכוון אם זה הוני או פירותי – גם אם המשכורת הייתה 20-5 אלף שקלים על פני 35 שנות עבודה, מגיעים באותה שנה של הפרישה בגלל שזה תקבול חד פעמי, מגיעים לכך שהופכים לכאורה להיות אנשים עשירים. בכל המקרים של תקבולים חד פעמיים, פרישה מעבודה, מכירת דירה, מכירת עסק, מכירת מניות בחברה שהחזקת בה במשך ארבעים שנים כי זה היה העסק שלך, לא הגיוני להטיל את מס היסף בנסיבות האלה על הכנסות חד פעמיות. כפי שאדוני אמר, זה למעשה למסות פעמיים.
ליאת גרבר
במקרים האלה יש לך פריסה.
ספי זינגר
עושים פריסה לאחור.
שגית אפיק
פריסה לאחור חד פעמי?
ליאת גרבר
לא, זה לא חד פעמי. יש פריסה שקיימת בפקודה ותהיה קיימת.
היו"ר משה גפני
אני מבקש שתדברו ברור.
ספי זינגר
אנחנו נותנים פריסה לאחור לארבע שנים. זה אומר שפורסים את ההכנסה על פני ארבע שנים ואז בעצם אתה צריך להגיע לכך שאותה הכנסה חד פעמית תהיה מעל חמישה מיליון שקלים כדי שאתה תתחיל לשלם מס יסף.
שגית אפיק
איפה זה מופיע?
ליאת גרבר
בסעיף 8 לפקודת מס הכנסה.
שגית אפיק
והוא יחול גם על מס יסף?
ספי זינגר
כל הוראות הפקודה יחולו.
שגית אפיק
הוא חדש.
ספי זינגר
נכון, אבל הניסוח של מס יסף הוא כזה שהוא בעצם עוד מדרגת מס. כך ניסחנו אותו.
שגית אפיק
במקומות אחרים הפניתם להכנסה הנוספת שבמס יסף.
ספי זינגר
לא.
שגית אפיק
כן, בהצעת החוק הזאת.
ליאת גרבר
אמרנו שמקדמות לא יחולו כדי להבהיר. סעיף 8(ג).
שגית אפיק
לפי בקשת הנישום או יורשיו יראו את ההכנסות שלהלן לעניין חישוב סכום המס החל עליהם כאילו נתקבלו כאמור לצדן. הפרשי שכר בשנים שאליהן הם מתייחסים אך לא יותר משש שנות מס, דמי פדיון חופשה שקיבל עובד בחלקים שנתיים שווים תוך תקופה שאינה עולה על שש שנות מס, הכנסה מיגיעה אישית כאמור בפסקאות (5) או (6) בחלקים שנתיים שווים בשנות העבודה בשלהן משולם המענק ובתקופה שבה נוצרה הזכות לקצבה.

איך אתם רואים שההכנסה נוספת נכנסת לזה?
ליאת גרבר
היא נכנסת כי פשוט היא כמו מדרגת מס.
היו"ר משה גפני
אני מסתבך עם הניסוחים. אתם מסכימים שיכולה להיות פריסה.
ליאת גרבר
כן.
היו"ר משה גפני
זאת הטענה שעלתה כאן, שזה חל גם במקרה שיש מס יסף.
ליאת גרבר
נכון.
זבולון אורלב
לא הקראת ירושה, לא מכירת דירה ולא מכירת עסק.
שגית אפיק
הקראתי מה שכתוב.
זבולון אורלב
אם אינני טועה, הדברים שאני אומר לא כתובים.
ליאת גרבר
הפריסה תהיה בכל מקרה.
זבולון אורלב
אני התייחסתי למה שהיא הקריאה. היא הקריאה את 8(ב).
ניר הלפרין
חברים, זה מאוד פשוט. לוקחים את ההכנסה החייבת כמו היום לפי הפקודה.
יצחק וקנין
אני מציע לכם ללכת הביתה ולעשות שיעורי בית.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא מציע ללכת הביתה. אל תציע להם ללכת הביתה.
יצחק וקנין
אני מתחיל להתרגז.
היו"ר משה גפני
לא, אל תתרגז. אני כבר התרגזתי.
יצחק וקנין
זה עובר כל גבול.
היו"ר משה גפני
לא עובר שום גבול. רגע. תן לברר את העניין.
יצחק וקנין
צורה של דיון כזה, עוד לא ראיתי דבר כזה.
היו"ר משה גפני
לא חשוב, זה בסדר. אני אשם בזה.
יצחק וקנין
לא, זה לא שייך אליך בכלל. הם חושבים שאנחנו חבורה של מטומטמים.
היו"ר משה גפני
הם לא חושבים. למה אתה חושב שהם חושבים כך? הם לא חושבים. אני רוצה לדעת קודם את העיקרון. לפני שאנחנו מדברים על מה שכתוב, מה שאמר אורלב זה נכון ואכן זה לא כתוב. אני רוצה קודם כל להתייחס לעיקרון. האם יכולה להיות פריסה בכל הדברים שעלו כאן?
ליאת גרבר
יכולה להיות פריסה. כן.
היו"ר משה גפני
יכולה להיות פריסה. הדיון הוא איך לנסח את זה. אני שואל האם אתם תסכימו לשבת על ניסוח ובניסוח הזה יהיה העיקרון שחלה פריסה גם על מה שחבר הכנסת אורלב אמר?
עופר מנירב
כבודו, מטעים אותך. סליחה שאני אומר זאת. מטעים אותך.
היו"ר משה גפני
בסדר, מטעים אותי ולכן אני מוטעה.
ניר הלפרין
אני מבקש להבהיר, שלא נטעה אף אחד. אני חוזר ואומר שמס היסף כפי שהוצע, כפי שהוא קיים היום בהצעה, מס היסף חל על כל הכנסה חייבת לפי הפקודה באותה שנת מס לרבות שבח. זה אומר שאם לפי הפקודה יש פריסה למשל של שכר וכדומה וזאת הכנסה חייבת, זה הולך לפי הכנסה חייבת. לא להתבלבל, לעניין השבח אני מדגיש, שיהיה ברור, לעניין הפריסה, מס יסף חל. זה אומר שאי אפשר לפרוס. זה אומר שאם השבח הוא בשנת 2013, כל השבח ייכנס להכנסה חייבת ומס היסף יחול על הכול ללא פריסה. חשוב שזה יובן ושלא יאמרו שאמרנו משהו אחר. לעניין פריסות אחרות בפקודה, כפי שקראו עכשיו את 8(ג), בוודאי שזה יחול כי זה על כל הכנסה חייבת.
זבולון אורלב
לא כתוב על כל הכנסה חייבת.
פרידה ישראלי
לגבי הפרשי שכר, פיצויים וכולי, רואים את ההכנסה כהכנסה כאילו הופקה באותן שנים.
שגית אפיק
מה שהקראנו. לגבי השבח, לא.
ניר הלפרין
בדיוק. מעולם לא נאמר כאן אחרת והנה, אנחנו שמים את זה על השולחן. שיהיה ברור.
היו"ר משה גפני
אנחנו מבקשים להכניס בחוק שתהיה פריסה גם לגבי מס שבח.
זיו שרון
ומס רווחי הון, כי זה אותו הדבר.
היו"ר משה גפני
כן. בסדר. תהיה פריסה. אתם מסכימים לזה?
פרידה ישראלי
מה זה תהיה פריסה? נניח יש לך את הנכס, אתה מחזיק אותו במשך עשרים שנים, לפרוס לעשרים שנים? לא, אי אפשר.
שגית אפיק
שש שנים. יש לך כאן שש שנים.
פרידה ישראלי
גם שש שנים. אני רוצה להסביר.
היו"ר משה גפני
לגבי מס יסף.
פרידה ישראלי
אני מדברת על מס יסף. אנחנו בסך הכול מדברים על שני אחוזי מס. יש גם ערך למינהל המס. יש גבול לכמה הוראות, הגשת דוחות וכל שבח כזה. מהי פריסה? הנישום יהיה חייב להגיש דוחות. הוא שכיר, הוא מכר דירה ויאמרו לו שהוא יגיש דוחות לשש שנים אחורה כדי שנראה מה היה המס השולי שלו? עד כמה נגיע עם דיוקי הדיוקים האלה? הייתה שנה אחת ששולמו עוד שני אחוזים מס אם במקרה יצא שעבר את המיליון שקלים.
זבולון אורלב
אני לא מאמין שאת אומרת את זה. זה כספו של האזרח. הוא כבר שילם על זה מס.
פרידה ישראלי
מה זה הוא כבר שילם?
זבולון אורלב
מה זה מס יסף? זה מס על מס.
פרידה ישראלי
לא, מס יסף זה לא מס על מס.
זבולון אורלב
אני לא מאמין שאת אומרת את זה.
פרידה ישראלי
אני לא מאמינה שאומרים שמס יסף הוא מס על מס.
זבולון אורלב
בגלל הפרוצדורות? בגלל הבירוקרטיה?
פרידה ישראלי
אבל זה לא מס על מס. השם אולי מטעה.
זבולון אורלב
אני הבנתי ממך שאת לא רוצה פריסה, יגיש דוחות וכולי. את יודעת מה? מי שלא רוצה להגיש דוחות, שישלם.
פרידה ישראלי
אבל מס יסף הוא לא מס על מס. אלה שני אחוזי מס נוספים בשנה שההכנסה שלך בה היא מאוד מאוד גבוהה.
זבולון אורלב
אני הבנתי שאת מרחמת על האדם שצריך להגיש עכשיו כל שנה דוח וכדומה,. מי שלא רוצה את כל הבירוקרטיה הזאת, שישלם בפעם אחת. מי שרוצה לפרוס, שיפרוס. אתם משחקים כאן בכספים של אחרים?
היו"ר משה גפני
פרידה, אם את מדברת על בירוקרטיה, אין בעיה. למה אתם צריכים להעלות את שני אחוזי מס היסף? זאת עוד בירוקרטיה. יצטרכו לחפש עכשיו את כל ההכנסות ואת כל ההשקעות. לא צריך את הבירוקרטיה הזאת. תוותרו על שני אחוזים. אלה בסך הכול שני אחוזים אבל אתם לא מוותרים על שני האחוזים האלה מכיוון שמדובר בכסף שהמדינה חייבת אותו. בסדר, אז מתגברים על הבירוקרטיה. צודק חבר הכנסת אורלב, אנחנו מדברים על כספו של האזרח. מה זה שני אחוזים? אנחנו הופכים את מס היסף במחי ההחלטה הזאת על המס שבח, אנחנו הופכים כמעט את כל אזרחי המדינה, ובכלל לא משנה מעמדם הכלכלי.
פרידה ישראלי
לאזרחי המדינה יש הכנסה פטורה כשהם מוכרים דירה.
היו"ר משה גפני
לא לכל אזרחי המדינה יש דירות ולא לכל אזרחי המדינה יש דירה שנייה ודירה שלישית. אנחנו מדברים עכשיו במס יסף לא רק על המעמד העליון, כפי שדובר אתמול, אלא אנחנו מדברים גם על מעמד הביניים. אני הבנתי בהתחלה שמדובר על פריסה. אני לא רוצה לומר מה נאמר ומה לא נאמר כי זה לא רלוונטי מבחינתי. אני רוצה שתהיה פריסה על זה. תהיה בירוקרטיה, אני מכיר את רשות המסים. היא יכולה לעמוד בבירוקרטיה, כמו שהיא עמדה בייעול הליכי רישום. הרשות עומדת בזה.
פרידה ישראלי
תקופות השומה, יש התיישנות. שש שנים זאת תקופה ארוכה מדיי.
זיו שרון
אני רוצה לומר שללא הוראה מפורשת יש היום בעיה. הפסיקה, כשהיה היטל על הכנסות גבוהות לפני 15 שנים, לצערי אמנם לא הגיעה לעליון אבל פסק הדין הקיים היום אומר במפורש שרואים את הכול בשנה אחת ולמעשה זה נופל על הכול ולא נפרס. חייבים לפרוס את זה במפורש. חייבים במפורש.
יובל כהן
יובל כהן מאיגוד הבנקים. יש לנו עוד איזושהי הערה נוספת לגבי מס היסף. יש חוק שהכנסת חוקקה בשנת 1984, חוק ההגנה על נכסים פיננסים בידי הציבור. החוק הזה אומר שאי אפשר לשנות תנאים של תוכנית חסכון ופיקדון גם ביחס לשיעור המס שמוטל עליהם. מס היסף לא לוקח את זה בחשבון.אדם שחסך עשר שנים בפיקדון ומקבל את הריבית בשנת 2012 יצטרך לשלם מס יסף אם ההכנסה שלו מעל מיליון שקלים וזה נוגד את החוק הזה.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, יש לי פיקדונות בבנק.
יובל כהן
פתחת פיקדון לפני עשר שנים וידעת מה שיעור המס שלך. אתה מקבל את הריבית בשנת 2012.
היו"ר משה גפני
איך אני נכנס לתוך העניין הזה של מס היסף?
יובל כהן
חל עליך מס יסף. שני אחוזים מס יסף.
היו"ר משה גפני
יש לי בבנק מיליון שקלים. אני מקבל על זה ריבית. מתי אני נכנס לחוק של מס יסף?
יובל כהן
אתה מקבל את הריבית בשנת 2012, חל עליך מס יסף על הריבית הזאת.
היו"ר משה גפני
אבל כמה ריבית אני מקבל?
יובל כהן
זה מצטרף לכל ההכנסות שלך.
זבולון אורלב
הוא פודה את הפיקדון.
פרידה ישראלי
לא, הפיקדון לא נחשב. רק הריבית.
זבולון אורלב
הוא פודה את הפיקדון וביחד עם הפיקדון הוא מקבל את הריבית שהצטברה לו.
יובל כהן
מצרפים לך את הריבית לכל ההכנסות.
זבולון אורלב
הוא צריך לשלם מס יסף.
היו"ר משה גפני
אם הוא פודה.
יובל כהן
מה שמיוחד בחוק הזה, זה חוק שנחקק בשנת 1984, והנכסים האלה הם נכסים מיוחדים. החוק הזה נחקק בשנת 1984 והוא מגן על ההכנסות של הציבור מנכסים פיננסיים מסוימים. זה חוק שאם רוצים לשנות אותו, זה יעשה ברוב מיוחד ואנחנו חושבים שזה נוגד את החוק הזה.
פרידה ישראלי
אם אכן זה כך, ומבחינה משפטית זה נמצא תחת חוק ההגנה על נכסי הציבור, לגבי אותה ריבית מיוחדת על אותם חסכונות מיוחדים, אנחנו נצטרך לקבוע שלא יחול עליהם מס יסף. ההכנסה הזאת מריבית לא תהיה בבסיס.
יובל כהן
אתם צריכים להחריג את ההכנסה מריבית ממס היסף, מאותם חסכונות.
היו"ר משה גפני
חלה על זה פריסה? אם אני פודה עכשיו את הפיקדונות.
יובל כהן
לא.
פרידה ישראלי
זה שיעור מס קבוע. עשרים אחוזים עד 2012 ומ-2012 ואילך זה יהיה 25 אחוזים. העלינו את המס על ריבית.
היו"ר משה גפני
אני מעמד ביניים – זה מה שמעניין אותי כל הזמן – ואני משתכר סכום מסוים בחודש. בשנה מסוימת אני מוציא את כל הפיקדונות שלי כי אני רוצה לקנות דירה בסביון. פתאום השנה הזאת, אני לא איש עשיר אבל מכיוון שהוצאתי את כל הפיקדונות שחסכתי ארבעים שנים, אני מקבל גם את הריבית ואני הופך להיות עם מעל למיליון שקלים ולכן האם אני צריך לשלם שני אחוזים נוספים או שאני יכול לפרוס גם את זה?
פרידה ישראלי
לא. אם אנחנו מדברים על התוכניות המיוחדות, דרך אגב, הם ישמרו גם את השיעור של עשרים אחוזים עד למועד שהן משוחררות.

לגבי ריבית רגילה שבאותו רגע אתה מוציא ומקבל, זה חלק מההכנסה החייבת.
יובל כהן
אין פריסה. אין הוראת פריסה.
שגית אפיק
זה מה שביקשנו לעשות לכל הפחות לגבי מי שהוא אחרי גיל פרישה.
זבולון אורלב
אגב, רווחי הון. קודם דובר על כך שהפריסה תהיה גם לגבי רווחי הון. תכניס רווחי הון, פתרת את הבעיה.
פרידה ישראלי
לא, זאת ריבית. זה משהו אחר.
יובל כהן
הערה שנייה נוגעת כנראה לנושא בו דנתם אתמול. אתם הולכים לחוקק חוק שמעלה את שיעורי המס. הבנקים לא יודעים איך לנכות בנק במקור. צריכות להתלוות לכך תקנות והתקנות האלה אמורות להנחות את הבנקים איך לנקות מס במקור, אבל אין תקנות כאלה.
ניר הלפרין
אנחנו מתחייבים בשיתוף עם הבנקים, מבחינתנו ממחר, אם אתם רוצים לשבת אתנו ואנחנו נביא תקנות.
יובל כהן
אנחנו מחכים.
היו"ר משה גפני
בסדר.
ניר הלפרין
אין בעיה לקבוע עכשיו. ניפגש כל יום במשך השבועיים הבאים ונגמור את התקנות. לפרוטוקול.
היו"ר משה גפני
בסדר. אלה אנשים רציניים. אם אתה שואל אותי, ממה שאני מכיר, שני הדברים שאתה העלית, יש להם פתרון. אמר ניר הלפרין שהתקנות האלה יהיו ומה שאמרה פרידה ישראלי ינוסח באופן כזה שאם מדובר בפיקדונות עליהם אתה דיברת, לא יחול עליהם.
יובל כהן
מה עם הפריסה?
היו"ר משה גפני
הפריסה, בסדר. זה חלק מהבעיה.
פרידה ישראלי
פריסה של מה?
יובל כהן
פרידה של ריבית. אדם צבר עשרים שנים ריבית והוא פודה אותה ביום אחד. אדוני, הם לא ענו על הפריסה.
היו"ר משה גפני
הם ענו שלא. זה לא אומר שאנחנו מקבלים את זה, אבל הם אמרו לא. לגבי מס שבח הם לא נתנו עדיין תשובה.

הקראת את הכול?
שגית אפיק
כן.
פרידה ישראלי
סליחה, אני רוצה להבהיר כי ניר אומר לי שאולי משהו לא היה ברור. מה שלא נחיל עליו מס יסף, זה על אותו מקטע שנשאר בשיעור מס של עשרים אחוזים שלא העלינו בגלל החוק.
יובל כהן
לא, כל מה שנפתח לפני תחולת החוק, צריך לא להיכנס למס היסף, עד 31 בדצמבר 2011.
פרידה ישראלי
אותה הוראת מעבר שיש לנו היום. בהצעת החוק יש הוראת מעבר לגבי אותם מקרים שחל חוק ההגנה על נכסי הציבור, באותם מקרים שההוראה שם חלה ומשמרת את שיעור המס, גם לא יהיה מס יסף.
יובל כהן
זה אומר כל מה שנפתח עד סוף 2011.
ניר הלפרין
לא כל מה שנפתח. כל מה שנצבר.
יובל כהן
תקרא את החוק. כל מה שנפתח עד סוף 2011. החוק הזה אומר שהתנאים במועד פתיחת הפיקדון ותוכנית החיסכון.
ניר הלפרין
אני לא מדבר על החוק. אני מדבר על כך שלא תתבלבלו ביניכם. אנחנו מדברים על כל מה שנצבר עד שנת 2011. אתה מדבר על כל מה שנפתח עד סוף 2011. שימו לב, אתם לא מדברים על אותו הדבר.
זבולון אורלב
אני אגיד לך מה מטריד אותי. אני תמכתי במס היסף. אני חושב שמב היסף בנתונים הנוכחים הוא מס חברתי צודק.
היו"ר משה גפני
מה שקרה עד עכשיו זה שמשרדי הממשלה שלטו ועדת הכספים מבלי שהרגישו בזה. עכשיו החלטתם שאתם משתלטים על הדיון בוועדה גם פיזית. בסדר, אני אלך לעבוד באוצר.
ערן יעקב
יקבלו אותך בשמחה.
היו"ר משה גפני
כמחלק תה. חבר הכנסת אורלב היה שר בממשלת ישראל, יושב ראש ועדה, חבר כנסת ותיק, מוכשר ורצינו, הוא ברשות דיבור, ואתם מדברים כאילו אתם נמצאים עכשיו אצל גל הרשקוביץ.
ערן יעקב
תוסיף גם מוערך בבקשה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אורלב, בבקשה.
זבולון אורלב
מה שמטריד אותי זה הדבר הבא. מס היסף, אני חושב שהוא מס חברתי צודק. כלומר, מי שיש לו הכנסות מסכום מסוים ומעלה, שישלם עוד מדרגת מס. אני חושב שזה מס נכון, אני תמכתי בו ואני תומך בו בריש גלה ואני חושב שהוא נכון.

מה שמפריע לי מאוד זה מס היסף על הדברים החד פעמיים כי זה כבר מעמד הביניים. כלומר, צריך להפריד כאן בין שני הדברים האלה. לכן אדוני היושב ראש, אם אפשר לבקש מהם לעשות איזשהו הבדל בין שני הדברים האלה, או בפריסה יותר ארוכה. אני לא מכיר שכיר שהכנסתו היא מעל מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
זה מה ששכנע גם אותי.
זבולון אורלב
אם אתה מכניס לתוך הדברים האלה את כל הדברים החד פעמיים שיש לשכיר שחסך הרבה שנים, שהוא קיבל ירושה חד פעמית והוא רוצה להוריש את זה לבנים. חד פעמי, מאוד מטריד אותי. אם אפשר לבקש מהם לעשות כאן איזושהי הפרדה. אם אפשר לבקש מהם לעשות איזושהי עבודה לפני שאנחנו מתקדמים הלאה, לעשות איזושהי הפרדה בין שני הדברים האלה. הדברים האלה מאוד מטרידים אותי. אני אתמוך בכל דבר שהוא הכנסה אבל לא חד פעמית כזאת.
פרידה ישראלי
אני הייתי חברה בצוות המסים של ועדת טרכטנברג וכאשר חשבנו על מס היסף, אמרנו שנמצא איזשהו מס. לא נעלה באופן אוטומטי את שיעור המס על עבודה, על יגיעה אישית לחמישים אחוזים כי זה גבוה. לא נעלה באופן אוטומטי את שיעור המס על רווחי הון נניח מ-25 ל-27 אחוזים אלא נעשה משהו יפה. אנחנו נחבר את כל הכנסותיו של אדם מיגיעה אישית, מהון, מדיבידנד וכולי ורק אם זה עלה על מיליון, על אותו מקטע ניקח שני אחוזים נוספים שזה לא מס על מס אלא באותו מקרה זאת העלאה של המס השולי.

מטבע הדברים, מרגע שהכנסנו גם רווחי הון, דיבידנדים וריבית, יבואו ויגידו לנו שזאת לא הכנסה, זאת הכנסה חד פעמית כי מן הסתם ההכנסה השוטפת היא הכנסה מיגיעה אישית, אולי גם נניח מדמי שכירות, אבל רווח הון, שבח, ריבית, תמיד יהיה את הסיפור על תוכנית החיסכון אחרי כך וכך שנים, הדירה שנמכרה במס, המניות שהוחזקו במשך עשרים שנים באיזושהי חברה, אבל בסך הכול אלה אנשים שיש להם מעל מיליון שקלים. אם הם באמת עשירים, מן הסתם יש להם כנראה בכל שנה הכנסות מעל מיליון שקלים והם ישלמו הרבה מס יסף, ואם הם פחות עשירים, נכון שקרה שבשנה מסוימת הם מימשו הרבה רווחים, הם שילמו את שני האחוזים. להגיד שאני מגלה שאני לוקח ממעמד הביניים, בעצם אנחנו מכירים את הבעיה של מדינת ישראל, ומה הבעיה? כשאנחנו מתחילים עם עשירון עשירי בעשרים אלף שקלים לחודש הכנסות מיגיעה אישית. הבסיס הוא מאוד מאוד צר. אין לנו קהל רחב שיכול לשאת במס הזה שתקצבנו אותו ב-400 מיליון. הערכנו את ההכנסות שלו ב-400 מיליון. אם עכשיו אנחנו נתחיל להוציא את כל אותם מקרים שזה חד פעמי, ואלה הרבה מאוד פעמים שזה חד פעמי, אנחנו שוחקים את כל ההכנסה מהמס.
זבולון אורלב
הרי התכוונתם להקל על מעמד הביניים. כך הבנתי את מטרות ועדת טרכטנברג. אגב, בנוכחות היושב ראש מסוכן להזכיר את ועדת טרכטנברג.
היו"ר משה גפני
נכון. אתה רואה למה טרכטנברג התכוון כי הרי זה מה שכתוב במסקנות. אם קשיש מוציא את החסכונות שלו שהוא חסך כל החיים והוא רוצה לשלם על דיור מוגן, הוא יצטרך לשלם 25 אחוזים ריבית, הוא יצטרך לשלם עוד שני אחוזים מס יסף כי הוא איש עשיר. זה מה שטרכטנברג התכוון.

אתה צריך להסביר את זה כי אתה, בניגוד לי, הגנת מאוד ותמכת מאוד בזה.
זבולון אורלב
מאוד. אני תומך. בגלל שאני מגן, יש לי עמדה מוסרית להתווכח אתך. בגלל שאני המגן הגדול על טרכטנברג.
היו"ר משה גפני
נכון.
זבולון אורלב
הרציונאל הוא נכון, הרציונאל שלכם הוא נכון אבל גם ברציונאל נכון צריכים לעשות חיתוכים נכונים. אתם הרי יורים לעצמכם ברגליים. מצד אחד אתם אומרים שאתם נוקטים באמצעים של מיסוי – כרגע מעבר לפרק המיסויי – בהם אתם הולכים להקל על מעמד הביניים. עוד שתי נקודות זכות לאבא ועוד כל מיני דברים אחרים מבורכים מאוד, אבל מצד שני את אומרת בדיוק לאותו קשיש מה שהיושב ראש מתאר, או לאותו אדם בגיל 45 שרצה לשפר את הדיור שלו ועכשיו פדה את כל החסכונות שלו, או שהוא חיתן את הבן ורוצה לעזור לו לקנות. אתם חייבים למצוא את הדרך לעשות. אני לא יודע, אני לא איש מסים, אני מכיר חלק מכם ואני מאוד מעריך את הידע המקצועי אבל אם צריכים למצוא דרך לעשות איזושהי הפרדה. אני חושב שפריסה היא חלק מהפתרון כי אני לא מכיר שכיר שמגיע למיליון שקלים. יכול להיות שהפריסה היא לא שש שנים אלא היא שונה. צריך להביא את זה לידי ביטוי.
פרידה ישראלי
אנחנו נפרוס ריבית שהוא עכשיו פדה את כל התוכניות לקנות לילד דירה, מס שבח, רווח הון.
זבולון אורלב
דיברתי על ריבית כרגע?
פרידה ישראלי
אני מקימה מנגנון שלם כדי לגבות מאה מיליון שקלים?
זבולון אורלב
אני מבין שאתם סימנתם 400 מיליון שקלים ואתם צריכים להגיע לתוצאה הזאת ואני מכבד את זה. בואי נחשוב ביחד אם חשבתם שזה מס צודק ואנחנו חושבים שהמס הזה הוא לא צודק וכי הוא פוגע במטרות ועדת טרכטנברג. מותר לוועדה לחשוב על דרכים חלופיות.
פרידה ישראלי
איך לממן את ההפרש.
זבולון אורלב
לא נעים לי להגיד, בל אני מוכן להגיד בשמי. להעלות את מס היסף לשלושה אחוזים. לא יודע. אולי זה הפתרון כדי להוציא משם אוכלוסיות אליהן לא התכוונו. אתם מכניסים למס יסף אוכלוסיות ומקרים אליהם לא התכוונו ולא חלמנו שהם יגיעו לשם.
פרידה ישראלי
שיש להם רווח בשנה מסוימת מעל מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
והם מעמד ביניים.
זבולון אורלב
זה בדיוק מה שיש להם בחיים. אין להם שום דבר מעבר לכך.
פרידה ישראלי
לא פדיון מעל מיליון אלא רווח מעל מיליון. בדרך כלל זה לא יהיה מעמד ביניים. זאת הכנסה חייבת במס, מעל מיליון שקלים.
ליאת גרבר
הכנסה חייבת אחרי פטורים.
פרידה ישראלי
אנחנו מדברים על הכנסה חייבת שיש לו מיליון ולא שהוא פדה תוכניות חסכון. רק הריבית החייבת.
היו"ר משה גפני
אתם לא מתכוונים לזה. אתם לא מתכוונים למישהו שבשנה מסוימת, בגלל נסיבות הוא מוציא את כל הפיקדונות שלו שהוא חסך כל חייו.
ערן יעקב
נמצא פתרון.
היו"ר משה גפני
העיקרון של אתמול, שואל היום חבר הכנסת אורלב. אנחנו מדברים על מס יסף על אנשים עשירים אבל פתאום מתברר לנו שעלול לקרות, או שבעצם לפי ההצעה שלכם זה קורה, שזה יחול גם על מישהו שמוכר דירה, שיש לו שתי דירות או שלוש דירות, אבל הוא מעמד ביניים. הוא חסך כל השנים, או שהוא חסך בתוכנית חסכון ועכשיו הוא מוציא אותה כי הוא מחתן את הבן שלו. הוא מוציא את הכול והכל עולה ללמעלה ממיליון שקלים. אולי נקבל את הצעת ג'ומס בעבר לגבי מדרגת מס נוספת?
ערן יעקב
צריך לזכור שזה על ריבית מעל. בחלק גדול מהאוכלוסייה לא מדובר במעמד הביניים. בכל מקרה, זה מעל זה. לעולם, ואני רוצה לומר שלעולם כאשר אתה עושה מדיניות מס, יש בקצוות תופעות. לעולם. אני לא מכיר כמעט שום מדיניות מס שעשינו והיא חלקה לגמרי. בחלק גדול מהמקרים, כאשר אתה עושה איזושהי מדיניות, בסופו של דבר אתה צריך להעמיד על המשקל.
זבולון אורלב
יכול להיות שאתה צודק. יש נתונים לגבי פדיונות שאנחנו יודעים כמה אנשים עברו את רווחי ההון האלה, את הריביות האלה והם מעל מיליון שקלים?
ערן יעקב
אני אומר לך שעל פניו מעט מאוד.
זבולון אורלב
אם יתברר לי שזה רק העשירון העליון, אני מברך אותך.
היו"ר משה גפני
נכון. גם אני בעד.
זבולון אורלב
ואני מסיר את כל ההסתייגויות שלי. תעשו עבודה.
ערן יעקב
אני מוכן.
היו"ר משה גפני
אבל זה לא על מס שבח. במס שבח צריכה להיות פריסה.
זבולון אורלב
לזה אני מסכים. אני לא מדבר עכשיו על מס שבח.
היו"ר משה גפני
על רווחי ההון.
זבולון אורלב
תעשו עבודה כי אחרת שוב תהיה ביקורת ציבורית עלינו ובצדק. אתם באים ומבקשים מאתנו ואנחנו בדרך כלל רוצים להיענות, אבל בסופו של דבר פתאום מגיעים ואז אנחנו חוטפים מכל הצדדים על כל מיני דברים. יכול להיות שאת הנתון שלך אין, למישהו אחר יש ויכול להיות שמכון כלשהו יעשה מחר עבודה ויתברר שבמה שהחלטנו כאן, פגענו אנושות במעמד הבינים. למה אני צריך את זה? תעשו איזושהי עבודה בנושא הזה. יש לכם מספיק ידע.
היו"ר משה גפני
עופר, אתה יודע לעזור?
עופר מנירב
אני חושב שהפתרון שהעלה היושב ראש ושהועלה כאן של פריסה לתקופה מספיקה פותר את הבעיה הזאת.
זבולון אורלב
אני אמרתי.
עופר מנירב
כן. זה פותר את הבעיה הזאת. זה הפתרון שמי שבאמת לאחר הפריסה עדיין יהיה במצב שצריך לשלם מס יסף, זה באמת העשירון העליות ועליו אנחנו לא מדברים כרגע, אם אני מבין נכון, אבל הפריסה תפתור את המעמד של עד העשירון העליון הייתי אומר ב-99 אחוזים ואולי מעבר לכך.
ערן יעקב
נכון, כי לא יהיה מס יסף. אתה צודק. היא תפתור את הבעיה. פשוט לא יהיה מס יסף, כי אם נעשה פריסה, המשמעות של כך שלא יהיה. אז אם לפרוס או לא לעשות, אז לא לעשות. יכולה להחליט הוועדה שלא יהיה מס יסף ואני אומר לך שאם לפרוס או לא לעשות, לא לעשות. כי אז בעלות תועלת, אני עכשיו אפעיל, אעשה מנגנונים, נבדוק, דוחות ונפרוס כי גם כך הגבייה – זה עונה גם לשאלתך – בסופו של דבר מהמס יסף לא הולכת להיות גבייה מאוד גבוהה אלא היא הולכת להיות יחסית גבייה מינימאלית. זה אומר שאנחנו לא צופים להרבה הכנסות ממס היסף.
היו"ר משה גפני
כן, אבל שואל חבר הכנסת אורלב האם אתה יודע מה הנתון.
ערן יעקב
אמרתי שיש קושי כי אין לנו את כל הנתונים. אני אומר שאני יכול לבחון את האפשרות לראות ולנסות להעריך.
עופר מנירב
הוא נתן תשובה. הוא אמר שהרוב הגדול, אלה העשירונים התחתונים. הוא אמר שאם הוא פורס, למעשה לא יישאר לו כלום. זאת אומרת, זה לא על העשירון העליון. התשובה שלו הייתה. הוא אמר שהרוב הגדול יהיה על העשירונים הנמוכים. הוא הודה בזה.
ערן יעקב
על הריבית. זאת הריבית.
פרידה ישראלי
מה שהוא התכוון לומר שהם רוצים לפרוס את הכנסתם לארבע שנים, זה ממצע את הכול ונכון שמן הסתם סביר להניח שזה יוריד קבוצה גדולה מאוד.
עופר מנירב
ערן לא צריך שיסבירו אותו. בדרך כלל הוא מסביר את עצמו מצוין.
זיו שרון
מס היסף נועד לבעלי הכנסות שוטפות גבוהות. יש מספיק בעלי הכנסות שוטפות ולא יכול להיות שכל ה-400 מיליון שקלים יועדו להילקח דווקא מההכנסות החד פעמיות. הרוב יועד להילקח מההכנסות השוטפות. אם הוא נועד להילקח מההכנסות החד פעמיות, זה מס שהוא מס מוטעה ומטעה גם את חברי הכנסת.
יובל כהן
הסיטואציה הרגילה שאדם מושך את כל הכספים שלו ומוכר את כל הנכסים, היא באמת במקרים יוצאי דופן. כמו שאמרת, אדם צריך להתחתן או חס וחלילה יש לו איזו בעיה רפואית. אם הוא מושך את זה, הוא צריך לשלם שני אחוזים מס יסף בגלל שזה חד פעמי. אם הוא פורס את זה אחורנית ויש לו הכנסות גבוהות, אין משמעות לפריסה. הוא ישלם את מס היסף גם אם הוא יפרוס. אז למה יש התנגדות לפריסה? אם הוא פורס את זה ויש לו הכנסות גבוהות משנים קודמות, הוא ישלם מס יסף גם על זה. הפריסה לא תעזור לו.
היו"ר משה גפני
זאת רק ריבית.
יובל כהן
לא, זה לכל דבר.
היו"ר משה גפני
לא, במס יסף זה רק על הריבית.
יובל כהן
גם על רווחי הון.
היו"ר משה גפני
בשעתו הייתה הצעה של חבר הכנסת לשעבר חיים אורון לעשות מדרגת מס נוספת על בעלי הכנסות גבוהות.
ערן יעקב
מעל 48.
זבולון אורלב
אנחנו צריכים לומר מי שהכנסתו השוטפת היא עד סכום כלשהו.
זיו שרון
לאור הדברים שאמר ערן יעקב על ההנחיה של ראש הממשלה.
ערן יעקב
לא הנחיה. אמרתי שיכולה להיות התנגדות כזאת.
זיו שרון
תן לי להמשיך. לאור הדברים שאמר ערן יעקב על ההנחיה שקיימת שאדם לא יעבור את חמישים אחוזי המס, אני חוזר עכשיו גם בפני חברי הכנסת על הדברים שאמרתי אתמול על האלוקציה של הדיבידנד. אם העלאת המס על הדיבידנד מעל השלושים אחוזים חלה על כל דיבידנד שמחולק ולא על דיבידנדים שנצברים משנת 2012 ואילך, זה אומר שהכנסה שחברה שילמה עליה מס בשנת 2003 של 36 אחוזים, שיחולק עליה הדיבידנד, המס המצרפי יהיה 55.2 אחוזים ועם מס היסף המס יהיה 57.2 אחוזים. הסיבה להעלאת מס הדיבידנד לשלושים אחוזים היא בעקבות העלאה של המס על יחידים ל-48 אחוזים כדי שמס בחברה אחרי חלוקתו, 25 פלוס התוספת, יגיע ל-47.5 אחוזים. זה אומר, וגם אין בעיה טכנית לבצע את זה, שהמס על הדיבידנד לא צריך להיות באופן גורף שלושים אחוזים אלא רק על דיבידנדים המחולקים מרווחים שנצמחו בחברות משנת 2012 ואילך. גם בשנת 2005 בתיקון 147, כשנעשה החישוב המיוחד לבעל מניות מהותי, אמר אז ג'קי מצא, וזה מופיע בכתובים, שהם לא רוצים ליצור את השונות בין הכנסות מעבודה, הכנסות מיגיעה אישית מיחיד, לבין הכנסות שהן עוברות דרך חברה.

העלינו ליחידים את המס ל-48 אחוזים, זה בסדר להעלות את המס על הדיבידנד לשלושים אחוזים אבל רק על ההכנסות שתצמחנה בחברות משנת 2012 ואילך. אחרת המשמעות היא שאם אתם אומרים לאנשים שיחלקו את כל הדיבידנדים עכשיו, זאת התערבות בפעילות הכלכלית. לעתים בנקים לא נותנים לחברות לחלק את כל ההון העצמי ולהיות במצב של החזרה. לא הגיוני. יש מטרה לשלושים האחוזים. פשוט צריך לצרף לאותו סעיף שקובע את המס על שלושים אחוזים אך ורק על הכנסות של חברות שנצמחו מ-2012 ואילך.
יובל כהן
אנחנו מצטרפים להערה הזאת. במצב הנוכחי למעשה רשות המסים יצרה סיטואציה שבעלי חברות ירצו לחלק את כל העודפים שיש להם לקראת סוף שנה זאת כדי שיהיו להם שיעורי מס נמוכים יותר. בפועל אני לא חושב שזאת הייתה הכוונה, לגבות עוד מסים. מבחינתנו זה מעלה את הסיכום של החברות האלה ואנחנו חושבים שזה לא ראוי. זאת הוראה טכנית פשוטה להגיד שרווחים שנצברו עד סוף 2011 יחולו עליהם שיעורי המס הישנים.
היו"ר משה גפני
מי משיב?
פרידה ישראלי
גם בוועדת קפוטה-מצא, תוכנית המסים הרב שנתית שהזכרת אותה, גם שם העלינו את שיעור המס על דיבידנדים בידי בעל מניות מהותי ונעשתה כניסה לתוך תחולת מיסוי פרסונאלי ומיסינו הכנסות בין לאומיות לראשונה. בכל המקרים בעבר אף פעם לא עשינו ליניאריות לגבי הכנסות מדיבידנדים.
זיו שרון
אני לא מדבר על ליניאריות.>
פרידה ישראלי
רווחים שנצברו. סוג של ליניארי.
זיו שרון
ממש לא. אין בעיה לזהות במאזנים של החברות את הרווחים כל שנה ושנה. אני לא מדבר על ליניאריות.>
פרידה ישראלי
אני קוראת לזה חתך. לא התכוונתי לליניארי במובן של חלוקה אריתמטית בשנים אלא התכוונתי לזיהוי רווחים במועד בו הם נצברו. דיבידנד, ההכנסה מדיבידנד היא הכנסה שאירוע המס הוא ביום חלוקת הדיבידנד. כאן יש בקשה ללכת ולעקוב אחרי מועד צמיחת הרווחים. גם היום אם מישהו מחלק ומשלם 25 אחוזים דיבידנדים, משנה שבה שיעור מס החברות היה 36, הוא גם עולה על החמישים אחוזים.
זיו שרון
יש לכם הוראה כזאת. הוראת השעה שהייתה לפני שלוש שנים ידעה לצבוע בדיוק את הרווחים של עד 2002 ורק עליהם לתת את ה-12 אחוזים. עכשיו כשזה יוצר שיעור מס של 55-54 אחוזים לפני מס היסף, בשם הטכניקה של המיצוע? אני לא מדבר על מיצוע. אני מדבר על כך שלא יכול להיות מצב שבן אדם מעל חמישים אחוזים מההכנסות שלו ישלם עליהם מס, אתם מאלצים כאן לחלק דיבידנדים, אתם מאלצים לתכנן מס בניגוד לכלכלה על משהו שהוא לא בהתאם לתכלית.

דיברת על ועדת קפוטה-מצא. השינוי היה חד פעמי בגלל התכנון להורדת שיעורי המס ויצירת האחדה בין שיעור המס ליחיד לבין שיעור המס המצטבר שיש בחברה עד לחלוקה ליחיד. זה מה שנעשה אז ולכן, כדי להגיע ל-43.75, שזה 25 אחוזים פלוס ה-25 אחוזים. גם עכשיו אין לי בעיה עם השלושים אחוזים על ההכנסות העתידיות כי הן יוצרות את אותה האחדה. הדבר היחיד שיש לי בעיה אתו זה שזה מביא לשיעורי מס גבוהים על ההכנסות מכל השנים הקודמות, בין 51 ל-55 אחוזים עוד לפני מס היסף. עם היסף, לפני ביטוח לאומי, אנחנו מגיעים להכנסה ברמה שמגיעה עד ליחיד, להכנסה מצטברת ברמת החברה וחלוקת הדיבידנד, לרמה של 57.2 אחוזים.
פרידה ישראלי
הכנסה מדיבידנד לא חייבת בדמי ביטוח לאומי.
זיו שרון
לא דיברתי על הביטוח הלאומי. דיברתי על המסים עצמם שאתה מגיע בצורה המצטברת ל-57.2 אחוזים. לא יעלה על הדעת.
ליאת גרבר
הרעיון הוא שיש לך מס חברות פלוס דיבידנד ושזה אמור להגיע למס שולי - זה באותה שנה. לא אם יש לך רווח בשנה מסוימת ועשר שנים אחר כך אתה מחליט לחלק את הדיבידנד כי בזה אתה מסתכן ששיעור המס על דיבידנד יעלה. אתה יכול לשלוט על חלוקת הדיבידנד. זה הרעיון. המס השולי אמור להגיע לדיבידנד פלוס מס חברות.
זיו שרון
ועדת קפוטה-מצא קבעה דברים אחרים כשהיא קבעה את מה שהיא קבעה. אני יכול לצטט לך מתוך ועדת קפוטה-מצא. זאת כבר פרשנות שהיא פרשנות לא הגיונית.
ליאת גרבר
ממש לא פרשנות.
ערן יעקב
גם הפרשנות שאתה נותן, מבחינתנו היא לא הגיונית.
עופר מנירב
ערן, כל המשק יש לו התחייבויות קובננט לבנקים. כל מי שלוקח אשראי מבנקים באשראים גדולים, יש לו התחייבויות לא לעשות פעולות כאלה ואחרות כי אחרת כל האשראי שלו בסכנה. הוא לא יכול לחלק דיבידנד משום שעל פי הקובננט שהוא נתן לבנק, הוא התחייב לא לחלק. גם אם הוא רוצה היום ללכת, הוא לא יכול.
ליאת גרבר
הוא יכול לחלק לפי חוק החברות.
עופר מנירב
לפי חוק החברות, כן, אבל אז הוא עומד בדיפולט מול הבנק. אתם רוצים שחברות ייפלו? מה אתם רוצים?
זבולון אורלב
על איזה סעיף אנחנו מדברים?
זיו שרון
על סעיף התיקון לסעיף 125ב.
זבולון אורלב
על איזה עמוד?
פרידה ישראלי
על העלאת שיעור המס.
שגית אפיק
עמוד 7 למעלה. העלאה לשלושים אחוזים.
טליה דולן
אירוע מס בחלוקת הדיבידנד, עופר, אתה יודע את זה יותר טוב מכולנו.
עופר מנירב
תודה על המחמאה.
טליה דולן
זה מוזר שאנחנו שומעים את זה פעם אחת. אני מעולם האמנות יכולה להגיד לכם שכשאנחנו מורידים את שיעור הניכוי במקור באמנות מ-25 אחוזים ל-10 אחוזים, אף פעם לא שמעתי טענה האומרת ש-10 אחוזים צריכים להיות החל משנת המס 2012. לכולנו ברור לגמרי שאירוע המס הוא חלוקת הדיבידנד. גם דיבידנד, בניגוד לשבח או בניגוד לרווח הון, זה לא דבר ברור, זה לא דבר שברור שהוא יחולק, זה לא שבח שאתה אומר שיש איזשהו קו ליניארי. אנחנו קצת סטינו. ספי זינגר, תצדיק אותי. אירוע המס הוא חלוקת הדיבידנד. אנחנו באים כאן עם ניסיון להיעדר מיסוי רטרואקטיבי אבל בחלוקת דיבידנד אין מיסוי רטרואקטיבי.
עופר מנירב
את יודעת שיש בעיה ואת באה עם פתרונות כאלה ואחרים להיעדר מיסוי על ידי הוראת השעה למכור בחודש האחרון, זאת אומרת שאת מודעת לכך שצריך לתת איזשהו פתרון. העניין הוא שבחלק מהמקרים זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי בגלל התחייבויות חיצוניות שיש לי ושאני לא יכול לעשות את זה.
זיו שרון
במקום מס הוגן זה למעשה הופך להיות ניסיון למלא את הקופה לקראת סוף 2012 אצל מי שכן יכול אבל גם מי שכן יכול ואין לו את הקובננט לבנקים, עדיין החברות משנות את מבנה ההון העצמי שלהן מסיבות שהן אינן סיבות כלכליות אלא אך ורק מסיבות שהן סיבות מס. אם ידעתם לצבוע בהוראת השעה מלפני שלוש שנים ולתת את 12 האחוזים רק על הכנסות צבועות, רק על רווחים מלפני 2002, זה משהו שאתם מכירים ואתם יודעים. זה פשוט לא הוגן לקחת מס במצטבר יותר מאשר חמישים אחוזים. תרצה, תחליט על כך כנסת ישראל אבל זאת התוצאה ולי חשוב שחברי הכנסת, לפני שהם מצביעים, שיהיו מודעים לכך.
טליה דולן
להגן על בעלי השליטה, זה להגן על האוכלוסייה הכי חזקה.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני עושה הפסקה. יש לי אישור להמשיך את הדיון היום אבל רק אחרי ההצבעות. אני אודיע על שעת הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00>>>>>>>>>

קוד המקור של הנתונים