ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/11/2011

מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ., הצעת חוק המועצה להכשרה וחינוך לתעשיה, התשס"ט-2009, הצעה לסדר היום בנושא: "הסלמה במצב הביטחוני בדרום", הצעה לסדר-היום בנושא: השבתת המשק בדרישה להעסקה ישירה של עובדי הקבלן, בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה, בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

 
PAGE
10
ועדת הכנסת
28/11/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 216 >
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ב' בכסלו התשע"ב (28 בנובמבר 2011), שעה 11:30
סדר היום
<1. מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.>
<2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לפני הקריאה הראשונה>
<3. בקשה להעברת הצ"ח מוועדה לוועדה.>
<4. הצעה לסדר היום בנושא: "הסלמה במצב הביטחוני בדרום">
<5. הצעה לסדר-היום בנושא: השבתת המשק בדרישה להעסקה ישירה של עובדי הקבלן>
<הצעת חוק המועצה להכשרה וחינוך לתעשיה, התשס"ט-2009>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר

זאב אלקין
יואל חסון
שלמה מולה

אברהם מיכאלי
ציון פיניאן
דוד רותם
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט
<בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לפני הקריאה הראשונה>
היו"ר יריב לוין
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.
אתחיל מהנושא האחרון שמצריך קוורום – בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 4)(מענק הוני למקרה מוות בשל נכות או פטירה שאירעה לפני מועד התחולה), התשע"ב-2011 (מ/634), לפני הקריאה הראשונה.

כפי שאני מבין, מדובר בבקשה שהעלינו אותה נוכח הסמכה שישנה לה גם מצד האופוזיציה ונוכח חשיבות הנושא- - -
יואל חסון
אדוני, אפשר התייעצות סיעתית בעניין? אני צוחק.
היו"ר יריב לוין
אצלי תמיד אפשר. ביקשתי מנציגי הממשלה להעביר את הבקשה אתמול, כדי שאפשר יהיה להפיץ אותה בצורה מסודרת, וזה לא נעשה, ולכן היום ביקשתי מהם לקבל את הסכמתכם, ובלעדיה לא הייתי מקיים את הישיבה הזאת.
שלמה מולה
אנחנו מסכימים.
היו"ר יריב לוין
אני אומר לממשלה – קחו בחשבון שהשיטה הזאת לא תעבוד, כי בהיעדר הסכמה של האופוזיציה אי-אפשר יהיה להביא את הדברים לאישור כאן. ביקשתי גם שיהיה נציג ממשלה, שיבוא לכאן ויציג את הבקשה בפני הוועדה, וגם זה, כנראה, קשה מדי, כי לפי מה שאני רואה, גם הדבר הזה לא קיים. אני מודיע כאן, שהפעם מדובר במשהו שהוא מוסכם וחשוב מאוד, וכולם מסכימים עליו; פעם נוספת זה לא יקרה – לא יהיה נציג ממשלה - אי-אפשר יהיה לדון ולא תהיה הצבעה.
שלמה מולה
העניין הזה עלה בדיון שהיה עם שר הביטחון בוועדת כספים. הוא הבטיח שהנושא הזה יבוא לדיון, ויינתן מענה. אני יודע שזה לא הנושא לדיון כאן – זה עניין טכני פה, אבל בכל זאת אני רוצה לומר לפרוטוקול – אלקין וגם ציון, קחו את זה בחשבון – אני חושב שההצעה המתגבשת, כפי שמשרד האוצר מסר עליה את המידע, שברגע שהחוק יעבור מחצית מהקצבה יהיה על תקציב 2011 ומחצית על 2012. הבעיה היא לוח הזמנים - לכן לוח הזמנים מחייב. אנחנו נותנים פטור מחובת הנחה כדי שיאפשרו לחוקק את החוק, שיקבלו את הכסף – זה העניין, ואני לא בטוח, כפי מה שנמסר על-ידי נציג משרד הביטחון, לא בטוח ששם יש אחדות דעים בינו לבין האוצר, אבל את זה אנחנו מקווים שאתם תפתרו. אני יודע אילו זרמים היו שם בדיון.
אברהם מיכאלי
בשבוע שעבר טרפדנו את החוק של אורי אריאל בגלל הבטחת הממשלה.
היו"ר יריב לוין
כל החברים כאן הם חברים קבועים, כך שיש לנו הקוורום הדרוש. מי בעד בקשת הפטור מקריאה ראשונה?

הצבעה
בעד – פה אחד
אושר.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד.

<מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.>
היו"ר יריב לוין
הנושא השני: מינוי ממלא מקום ליושב-ראש הכנסת בעת היעדרו מהארץ.

מזכירת הכנסת הודיעה לי, כי יושב-ראש הכנסת עתיד לצאת את גבולות המדינה ביום ד' בכסלו התשע"ב, 30.11.11, ולשוב ביום ח' בכסלו התשע"ב, 4.12.11.
יואל חסון
הוועדה מבקשת לדעת לאן היושב-ראש נוסע.
היו"ר יריב לוין
אנחנו מתבקשים למנות ממלא מקום לתקופת יציאתו מהארץ של היושב-ראש. היושב-ראש ממליץ בפנינו כי סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת יצחק וקנין, ימלא את מקומו בהיעדרו.
יואל חסון
אדוני, קודם כל, אני חושב שהוועדה להבא צריכה לקבל הסבר יותר מפורט לגבי נסיעת היושב-ראש – לאן הוא נוסע, מה מטרת הנסיעה.
היו"ר יריב לוין
למה?
יואל חסון
לעדכן את ועדת הכנסת.
דוד רותם
ועדת האתיקה מאשרת את הנסיעה.
יואל חסון
לפעמים זה נחמד לדעת, אבל אני רוצה לדעת, למה, למשל, חבר הכנסת שלמה מולה לא יכול למלא את מקומו?
היו"ר יריב לוין
אני חושב שהוא יכול, אבל זו החלטה של היושב-ראש.
יואל חסון
מה התקנון אומר?
היו"ר יריב לוין
שהוא ממליץ, ואנחנו יכולים לאשר או לא לאשר, אבל זה עניין של המלצה שלו, וכך הוא נוהג בקדנציה הזו, בדרך כלל להמליץ על חבר הכנסת וקנין, שנדמה לי שלאיש אין חילוקי דעות על הדרך שבה הוא מנהל את הדברים.
יואל חסון
ברמה התקנונית, מה קורה אם, נגיד, הוועדה לא מאשרת?
היו"ר יריב לוין
או הוא לא נוסע או הוא יביא המלצה אחרת. לא הייתי מפרש את האמירה על חבר הכנסת וקנין כאיזושהי אמירה באשר לכישורים של חבר הכנסת מולה.
דוד רותם
אני חושב שזו בהחלט אמירה, ואני חושב שזו אמירה נכונה. חבר הכנסת וקנין יודע להיות חבר בקואליציה.
היו"ר יריב לוין
מי בעד לאשר את בקשת היושב-ראש?
הצבעה

בעד – פה אחד
אושר.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד.
הצעה לסדר היום בנושא
"הסלמה במצב הביטחוני בדרום"
היו"ר יריב לוין
הנושא הבא: קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום. הנושא הראשון: הצעה לסדר היום בנושא: הסלמה במצב הביטחוני בדרום, של חברי הכנסת איתן כבל, זבולון אורלב, יואל חסון, נסים זאב, מיכאל בן-ארי וישראל איכלר. נשמעה הצעה, להעביר את הנושא לדיון בוועדת החוץ והביטחון או לוועדת החינוך, התרבות והספורט. יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט מבקש להמשיך לדון בנושא הזה, מאחר שהוועדה דנה בנושא בישיבתה מיום 1.11.11. יו"ר ועדת החוץ והביטחון – לא קיבלתי ממנו התייחסות או בקשה כלשהי, לכן אני מציע להעביר את זה לוועדת החינוך, התרבות והספורט.
יואל חסון
למה?
היו"ר יריב לוין
אתם רוצים להעביר את זה לחוץ וביטחון? אין לי בעיה, אני רק מבקש מהפרוטוקול, שיודיע לי כשהדיון הזה יתקיים בחוץ וביטחון, ואני מבטיח לעדכן.
יואל חסון
ארבל, יושבי-ראש הוועדה מחויבים בזמן מסוים לדון בכאלה הצעות?
ארבל אסטרחן
אין הוראה, מתי הם מחויבים, אבל יש הוראה שמאפשרת ליוזם לפנות לוועדת הכנסת אחרי תקופה מסוימת שבה הנושא לא נדון, ולבקש שהיא תתערב.
דוד רותם
אחרי כמה זמן?
ארבל אסטרחן
יש הוראה אחת – אחרי שלושה חודשים, והוראה נוספת – אחרי ששה חודשים.
שלמה מולה
אני חושב שאם נשיאות הכנסת מאשרת הצעה לסדר, הנושא נדון, והועבר לוועדה, המשמעות היא שהנושא דחוף, וצריך להתקיים עליו דיון מעמיק. מה שקורה - יש יושבי-ראש ועדות שזה לא מעניין אותם, יש יושבי-ראש שכן מעניין אותם הנושא, וכן מקיימים דיון, אבל אני חושב שיש מקום – לא הדיון כאן – אני לא מדבר על הצעות לסדר קנטרניות.
דוד רותם
בוועדת חוקה הצעות לסדר תוך שבועיים נקבעות לדיון.
שלמה מולה
הנושא הזה, למשל, כמו הסלמה בדרום – יכול להיות שזה היה לפני שלושה שבועות, יכול להיות שלפני שבועיים, יכול להיות שלא היו מיגוניות. הנושא יכול להיות אקוטי, כלומר אם מעבירים את זה לוועדת החוץ והביטחון, ולא מקיימים על זה דיון, אני חושב שזה ועדת הכנסת. יכול להיות במסגרת התקנון, כמו שארבל אמרה, יכול להיות שצריך להגדיר שיושבי-ראש ועדות, ברגע שנושא עבר אליהם, יצטרכו לקיים עליו דיון, ולא לאשר להם שיקול דעת; לאשר את העניין על שיקול דעתם. נכון שיש ועדות עמוסות בחקיקה, יש ועדות שהן פחות עמוסות – אני גם את זה לוקח בחשבון, אבל יכול להיות שצריך ליצור זמן סביר. בוועדה אתה מזמין מומחים, ולפעמים אתה מגלה דברים שבכלל לא גילית – לא בתקשורת ולא בדיונים שהיו, לכן הנושא הזה משרת את הציבור. אחרת אין משמעות להצעות לסדר.
היו"ר יריב לוין
בעיניי, כל הכלי של ההצעה לסדר הוא כלי בעייתי, כי אנחנו דנים בנושאים בפערי זמן כל כך גדולים מהאירוע עצמו, וגם לא כל כך ברור מה תוצאת הדיון, אז נדון בהסלמה בדרום ומה נעשה עם הדיון הזה?
יואל חסון
הפרלמנט הוא גם פרלה.
היו"ר יריב לוין
אבל אז אתה אומר שמה שנעשה במליאה מיצה את הצד הזה של העניין.
שלמה מולה
למשל, הסיפור של מיגון בתי הספר בקו התפר בשדרות וכן הלאה – ואם זה יתגלה, משרד הביטחון לא מעביר את התקציב, המועצות האזוריות לא משתפות פעולה, כלומר אתה מביא את כל הגורמים, אתה בדיוק עולה על הבעיה. או לממשלה יש מדיניות אחרת, ואתה מגלה את זה.
היו"ר יריב לוין
אני רציתי וניסיתי בשעתו, כשישבנו בנושא של התקנון, על הצעות לסדר היום, לנסות לייצר כאן כלים שיהיו הרבה יותר מהירים והרבה יותר בזמן אמת. זה לא הצליח, לצערי. מה אתם מציעים?
דוד רותם
צריך לקחת בחשבון עוד דבר - בוועדת חוקה, כפי שאתם יודעים, עובדים חמישה ימים בשבוע, מ-08:00 עד שצריך. אני חושב שגם ימי ראשון וחמישי הם ימי עבודה בכנסת, אבל צריך לזכור – כשמגישים לי הצעות לסדר או בקשות לדיון דחוף, ואני מבקש לקבוע אותם בימי ראשון וחמישי, כי בהם יותר נוח, כי אין כל החקיקה על הראש – בדרך כלל חברי הכנסת המציעים אומרים לי: לא נוח לי, אל תקבע את זה ראשון וחמישי, כי הכנסת עובדת רק שני-שלישי-רביעי.
שלמה מולה
אז למה אתה לא עושה את זה הפוך?
דוד רותם
מכיוון שחברי הכנסת, בעיקר מהאופוזיציה, כשדנים בהצעות חוק חשובות כמו מחר – חוק דיני ממונות, לא מגיעים, כי החקיקה לא מעניינת אותם; אם יש בלגאן גדול, זה מעניין אותם, אז אין לי תקשורת ביום ראשון, ולכן אני קובע את זה בימים ראשון וחמישי – שלא תוכלו ליהנות.
יואל חסון
צריך לעשות הבדלה בין עבודת הכנסת לעבודת חבר הכנסת. עבודת חבר הכנסת היא לא רק בכנסת.
דוד רותם
זה רק במפלגות שיש בהן פריימריז.
יואל חסון
אני מוכן לפתוח את סדר היום שלי בימים ראשון וחמישי, ולהוכיח שאני אולי אפילו עובד הרבה יותר קשה משני-שלישי-רביעי. צריך להבין – חבר כנסת הוא איש ציבור, יש לו ציבור, יש לו סיורים – לא רק פוליטיים – יש סיורי ועדות בימים ראשון וחמישי.
דוד רותם
אילו הייתם מוכיחים לי שבישיבות בימים שני-שלישי-רביעי חברי הוועדה מגיעים – יש לכם אצלי בוועדה שני נציגים – שיבואו יומיים בשבוע, אבל תראה לי שהם באים לישיבות. חברי הכנסת באים רק לישיבות משודרות, ואז הם עושים בלגאן.
יואל חסון
עוד בילדותי אמא שלי אמרה לי לא להכליל, ואני מציע לא להכליל.
דוד רותם
אני יושב לבד בישיבות ועדה.
יואל חסון
יכול להיות שאתה לא מספיק מעניין...
דוד רותם
אני קובע חוקים מעניינים, וגם אז אתם לא מגיעים.
יואל חסון
כשאתה מעניין - באים. אז בואו לא נשפוך את התינוק עם המים, ובואו ניזהר בכבודה של הכנסת ובכבודם של חברי הכנסת, כי מה שאנחנו אומרים לפעמים מכוונות טהורות, משתמשים בזה לרעת הבית הזה ולרעת חברי הכנסת, אז לא להכליל.
בי"ת, חבר כנסת פה הוא לא חבר בוועדה אחת וזהו. במיוחד מה שעשו פה בקדנציה הזאת אבל גם בקדנציות קודמות – יצרו מצב שחבר כנסת רץ מוועדה לוועדה. קחו את סיעת קדימה, למשל – 25 חברי כנסת נמצאים בבניין, אז הם פעם בוועדה הזאת, פעם בזאת, וגם אני בזה, אז בואו נשמור על כבודה של הכנסת, ולא רק בשני, שלישי ורביעי אנשים עובדים; ראשון וחמישי זו גם עבודה חשובה של חברי הכנסת, ציבורית ופוליטית.
היו"ר יריב לוין
לאן אתם רוצים להעביר את זה? חוץ וביטחון? מי בעד להעביר לחוץ וביטחון?
הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד.
הצעה לסדר-היום בנושא
השבתת המשק בדרישה להעסקה ישירה של עובדי הקבלן
היו"ר יריב לוין
ההצעה השנייה: הצעה לסדר היום בנושא:השבתת המשק בדרישה להעסקה ישירה של עובדי הקבלן – הצעת חברי הכנסת דב חנין, יואל חסון, שלי יחימוביץ, אמנון כהן, אורי אורבך, אילן גילאון, ישראל אייכלר ואורלי לוי-אבקסיס. נשמעו הצעות להעביר את ההצעה לוועדת הכספים או לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, שהיושב-ראש שלה מבקש להעביר את ההצעה אליו מהנימוק שהנושא נמצא בדיון בוועדה הן במסגרת חקיקה והן במסגרת דיון יזום. היה שם כבר דיון.
שלמה מולה
אני ניהלתי את הישיבה במליאה. רוב המציעים ביקשו את זה בוועדת הכספים.
היו"ר יריב לוין
אבל הדיונים התקיימו כבר בוועדת העבודה. אז מה רוצים עכשיו – לקיים דיונים מקבילים? רבותיי, אי-אפשר לעשות צחוק. הנושא הזה היה אקוטי.
דוד רותם
מה הנושא – העסקת העובדים או השבתת המשק? יש פה שני נושאים שונים.
היו"ר יריב לוין
הדיון הוא סביב העסקת העובדים ולא סביב ההשבתה שכבר היתה ולא יודע אם תהיה. הדיון הוא סביב עובדי הקבלן, והוא מתקיים בוועדת העבודה והרווחה. אין היגיון עכשיו לעשות מסלול מקביל בוועדת הכספים. מי בעד להעביר את ההצעה הזו לוועדת העבודה והרווחה?

הצבעה

בעד – פה אחד
אושר.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד.
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:00.>

קוד המקור של הנתונים