ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/11/2011

תקנות ניירות ערך (סייג לעניין המניות הבנקאיות שבהסדר) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
28/11/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 904 >
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ב' בכסלו התשע"ב (28 בנובמבר 2011), שעה 11:00
סדר היום
<תקנות ניירות ערך (סייג לעניין המניות הבנקאיות שבהסדר) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
מוזמנים
>
דניאל רימון - מנהלת מחלקת חקיקה, רשות לניירות ערך

שרון אופיר - מחלקת השקעות, רשות לניירות ערך

שיראל גוטמן-עמירה - ראש מחלקת תאגידים, רשות ניירות ערך

רון עמיחי - מחלקת תאגידים, רשות לניירות ערך
מנהלת הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<תקנות ניירות ערך (סייג לעניין המניות הבנקאיות שבהסדר) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2011>
היו"ר משה גפני
על סדר היום: תקנות ניירות ערך (סייג לעניין המניות הבנקאיות שבהסדר) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2011.

בשבוע שעבר התקיים דיון בנושא הזה ואני מבין שמבקשים הארכה לשנתיים.

אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

התקנות אושרו פה אחד

תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:05.>

קוד המקור של הנתונים