ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/11/2011

פניית יו"ר ועדה בדבר טענה של חריגה מגדר נושא הצעת חוק הנדונה בוועדה.

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת הכנסת

23.11.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 215

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, כ"ו בחשון התשע"ב (23 בנובמבר 2011), שעה 12:10
סדר היום
רביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר טענת חריגה מגדר נושא הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 66) (תקופת כהונה מזערית כתנאי לבחירת נשיא לבית המשפט העליון), התשע"ב-2011
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

דורון אביטל

אורי אורבך

רוברט אילטוב

דני דנון

ניצן הורוביץ

דב חנין

יואל חסון

יעקב כץ

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

יוחנן פלסנר

דוד רותם

כרמל שאמה
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
יפה קרינצה

רביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר טענת חריגה מגדר נושא הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 66) (תקופת כהונה מזערית כתנאי לבחירת נשיא לבית המשפט העליון), התשע"ב-2011
היו"ר זאב אלקין
חברים, אני מכריז על תחילת הישיבה על בקשת הרביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר טענת החריגה מגדר נושא הצעת חוק בתי משפט (תיקון מס' 66). בבקשה, חבר הכנסת יואל חסון. יש לך שתי דקות לנמק את הבקשה שלך.
יואל חסון
אדוני היושב ראש, תודה. אצטרך יותר משתי דקות כי הבקשה היא מורכבת ולא פשוטה.
היו"ר זאב אלקין
יש לך שתיים.
יואל חסון
היא מורכבת ולא פשוטה, הרי סך הכול רביזיה היא כלי פרלמנטרי חשוב שמטרתו, קודם כול, היא לאפשר - - -
רוברט אילטוב
למשוך זמן.
היו"ר זאב אלקין
אל תפריעו לחבר הכנסת חסון.
היו"ר דוד רותם
אני לא מבין למה אתם מפריעים לו. תנו לו לשכנע אותנו שפלסנר ודורון לא צודקים.
יואל חסון
אדוני היושב ראש, הכלי הפרלמנטרי הזה, שנקרא רביזיה, המטרה שלו בעיקר היא – לפחות במשטר דמוקרטי נאור – היא דווקא לא להרוויח זמן, חבר הכנסת אילטוב. היא לתת לחברי הכנסת שהות - -
יעקב כץ
היא לבזבז זמן.
יואל חסון
- - שהות נוספת לחשיבה, לשיקול הדעת, לבחון מחדש את הצבעותיהם, להחליט האם יכולים להיות שיקולים חדשים, מציאות חדשה, מידע חדש שהגיע והוצג בפני חברי הכנסת. זו מטרתה של רביזיה. אני מציע לכולנו – אמר אריק שרון, שכולכם מכירים ואני מקווה שגם מוקירים, שהפוליטיקה היא גלגל ענק – פעם אתה למעלה פעם אתה למטה. מה שהכי חשוב – אף אל תרד מהגלגל. אז אני אומר לכם, היום הרביזיה היא לרעתכם, יום אחד היא תהיה לטובתכם. אני מציע לכם לא לפגוע בכלי הפרלמנטרי החשוב, הזה, לא לזלזל בו וגם להשתמש בו בשום שכל. ומה הכוונה שלי בשום שכל? הכוונה שלי היא שברגע שניתנה לכם ההזדמנות הנדירה, שהרי היא לא קיימת לאדם רגיל – אדוני, אני מבקש הקשבה.
היו"ר זאב אלקין
זה לא כתוב בתקנון. בבקשה, חבר הכנסת חסון.
יואל חסון
גם אם זה היה כתוב לא היית שם על זה.


מה הדבר המיוחד, שיש כאן ברביזיה, או הזכות המיוחדת שיש לנו כחברי כנסת? שבניגוד לעולם הרגיל - שם מקבלים החלטה וזאת ההחלטה וזה מה שיש - לנו נותנים שהות נוספת. גם אם הצבענו, גם אם החלטנו - - -


שלום, חבר הכנסת לוין. למה אתה לא מנהל את הישיבה?
יריב לוין
אני עכשיו גויסתי, ברגע האחרון.
יואל חסון
גברתי היועצת המשפטית, אם היושב ראש נמצא, לא הוא זה שצריך לנהל את הדיון על-פי התקנון?
רוברט אילטוב
תגיד לי, אתה חושב שתשנה את התוצאה?
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת חסון, הזמן שלך מגיע לסיומו.
יואל חסון
אדוני, יש צלצול. אמר היושב ראש מעל במת הכנסת: ברגע שיש צלצול אין הצבעה.
היו"ר זאב אלקין
לא, לא ברגע שיש צלצול. כשיש הצבעות.
יואל חסון
לא, אמר את זה עכשיו מעל הבמה, אני הייתי שם. תבקש את הפרוטוקול.
רחל אדטו
עכשיו הוא אמר את זה.
יואל חסון
אמר את זה כרגע מעל הבמה. תברר את זה.
רחל אדטו
הוא אמר מהרגע שיש צלצול.
יואל חסון
הוא אמר את זה.
היו"ר זאב אלקין
האישור שאנחנו קיבלנו - - -
יואל חסון
סליחה, הוא אמר את זה. אני מוכן להישבע בדבר הזה. תברר את זה, הוא אמר את זה עכשיו.
אברהם מיכאלי
אנחנו לא בית-משפט. אל תישבע.
רחל אדטו
סליחה, הוא אמר את זה עכשיו במליאה: ברגע שיש צלצול אני מבקש שכולם יפסיקו את הוועדות. אין ועדות מהרגע שיש צלצול.
יואל חסון
אני אומר לך, אלקין, הוא אמר בצורה ברורה. תבדוק את זה.
היו"ר זאב אלקין
אני קיבלתי אישור להצביע בכפוף להצבעות.
רחל אדטו
זה לא משנה. הוא אמר שהצלצול יהיה - - -
יואל חסון
גברתי היועצת המשפטית, יושב ראש הכנסת אמר את זה בצורה ברורה.
ציון פיניאן
גם הזכיר את הנושא של ההצבעות.
רחל אדטו
הוא אמר להפסיק את הדיון ברגע שיש צלצול.
היו"ר זאב אלקין
הנה, יש לי פה אישור: עד תחילת ההצבעות במליאה - - -
רחל אדטו
הוא אמר את זה עכשיו במליאה, הבהרה.
יואל חסון
מרגע הצלצול. סליחה, הוא אמר מרגע הצלצול.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת יואל חסון, סיימת את דבריך.
יואל חסון
אדוני, אני מבקש ממך. אני מבקש שתבדקו עם הנהלת הכנסת.
היו"ר זאב אלקין
אני מביא את בקשת הרביזיה של חבר הכנסת - - -
רחל אדטו
לא, לא, לא.
יואל חסון
אדוני, הנה, אני מקבל הודעה כרגע מהמליאה שההצבעות החלו. החקיקה החלה.
היו"ר זאב אלקין
לא הצבעות. החקיקה החלה, לא ההצבעות.
יואל חסון
הוא אמר בפירוש, החקיקה הפרטית מתחילה - - -
היו"ר זאב אלקין
יש שם תשובה והצבעה במועד אחר.
יואל חסון
לא נכון, זה לא מה שאמר יושב ראש הכנסת. יושב ראש הכנסת אמר החקיקה הפרטית - - -
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, חבר הכנסת חסון.
רחל אדטו
אתה לא יכול להשתמש בכוח הזה. הוא אמר את זה בצורה מאוד ברורה. הוא קם, הוא הפסיק את - - - רק רגע, רותם. לא, לא, לא.
דוד רותם
· - - אל תצביעו.
רחל אדטו
לא, לא, אתם לא - - - אתם תפסיקו את הישיבה הזאת.
דוד רותם
אנחנו לא נפסיק.
יואל חסון
ארבל, הוא אמר את זה. סליחה, אני אומר לכם.
היו"ר זאב אלקין
הנה – אומרים לי שיושב ראש הכנסת הודיע עכשיו במליאה שתוך עשר דקות - - -
רחל אדטו
זה לא מה שהוא אמר, סליחה.
יואל חסון
זה לא מה שהוא אמר שם.
היו"ר זאב אלקין
אני מביא את בקשתו של חבר הכנסת יואל חסון להצבעה.
יואל חסון
אני מבקש ממך. לא, זו לא הצבעה. זה לא עובד בצורה כזאת, לא מצביעים בצורה כזאת.
רחל אדטו
זה לא הצבעה עכשיו.
היו"ר דוד רותם
תגישו על זה בג"ץ.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד?
רחל אדטו
זה לא יכול להיות שהוא יחטוף - - - מחטף.
היו"ר זאב אלקין
אני שואל שמית. מי בעד - - - ?
רחל אדטו
אתה גונב הצבעה וזה מחטף.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת יריב לוין - - -
יואל חסון
אתה עושה כאן מחטף, אדוני היושב ראש.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת חסון, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
יואל חסון
יושב ראש הכנסת אמר בצורה ברורה - - -
היו"ר זאב אלקין
אני קורא לך לסדר פעם שניה.
רחל אדטו
אתה גונב הצבעה. במפורש, אתה גונב הצבעה בניגוד לעמדתו של יושב הראש.
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת אדטו, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
רחל אדטו
אל תקרא לי לסדר. אתה גונב הצבעה בניגוד לעמדתו של יושב הראש.
היו"ר זאב אלקין
אני קורא לסדר פעם שניה.
רחל אדטו
אתה יכול לקרוא לי פעם שלישית ואני אצא.
היו"ר זאב אלקין
אני קורא לך לסדר פעם שלישית. בבקשה.
רחל אדטו
אני אצא, ואתה עושה מחטף עכשיו.
היו"ר זאב אלקין
לא מדברים בהצבעה.
יואל חסון
אתה עושה כאן הצבעה שהיא מחטף. אתה לא יכול לעשות את ההצבעה הזאת.
היו"ר זאב אלקין
אני ממשיך בהצבעה.

זאב אלקין
– נגד

אורי אורבך
– נגד
יואל חסון
היועצת המשפטית, ההצבעה הזאת אינה חוקית. ההצבעה הזאת אינה חוקית.
שלמה מולה
אתה לא יכול להצביע.
היו"ר זאב אלקין
שלמה מולה
- לא מצביע
יואל חסון
זאת אינה הצבעה חוקית.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת חסון, אני קורא לך לסדר פעם שלישית.
יואל חסון
אדוני, זו לא הצבעה חוקית. אתה לא יכול להוציא אותי כי יש לי זכות הצבעה. אדוני, אתה באמצע הצבעה, אתה לא יכול להוציא אותי.
היו"ר זאב אלקין
אז תצביע.
יואל חסון
אדוני היושב ראש, אתה עושה כאן - - -אל תיגע בי, אל תיגע בי.
היו"ר זאב אלקין
יואל חסון, הנה, הגיעה זכות ההצבעה שלך.
יואל חסון
אני באמצע הצבעה, אתה לא יכול להוציא אותי.
היו"ר זאב אלקין
הנה, תצביע. בבקשה, להוציא אותו.
יואל חסון
אל תיגע בי.
היו"ר זאב אלקין
יואל חסון
- לא מצביע

דוד רותם
- נגד
יואל חסון
זו הצבעה לא חוקית. אני מבקש ממך לעצור את ההצבעה הזאת.
היו"ר זאב אלקין
רוברט אילטוב
- נגד

איתן כבל
- לא מצביע
יואל חסון
אתה תעצור את ההצבעה הזאת מיידית. זו הצבעה שהיא גנובה. אני מבקש מכם להפסיק בטריקים. אנחנו לא נשתתף בזה. יושב ראש הכנסת אמר - - -
דוד רותם
רק לבג"ץ.
רחל אדטו
· - -
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת אדטו, לא החזרתי אותך.
רחל אדטו
אתה גונב הצבעה.
יואל חסון
זו הצבעה לא חוקית.
היו"ר זאב אלקין
עינת וילף
- אינה נוכחת.
יואל חסון
זו הצבעה לא חוקית, בניגוד לתקנות.
היו"ר זאב אלקין
היה טלפון מלשכת יושב הראש, זה ברשות ובסמכות.
יואל חסון
זו לא הצבעה ברשות ובסמכות.
היו"ר זאב אלקין
אברהם מיכאלי
- נגד

נסים זאב
- נגד

אורי מקלב
- נגד

ציון פיניאן
- נגד.

חבר הכנסת אורי מקלב הצביע במקום חבר הכנסת אייכלר. ההצבעה הסתיימה.
רחל אדטו
זה טירוף מערכות מה שאתה עושה כאן כרגע.
היו"ר זאב אלקין
תשעה נגד, אפס בעד, אין נמנעים. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:20.

קוד המקור של הנתונים