ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/11/2011

חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 19), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
28
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
30/11/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 577>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, ד' בכסלו התשע"ב (30 בנובמבר 2011), שעה 9:30
סדר היום
<הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 19), התשע"א-2011
בהשתתפות השר שלום שמחון>
נכחו
חברי הוועדה: >
<חיים כץ – היו"ר>
מוזמנים
>
השר שלום שמחון - שר התעשייה, המסחר והתעסוקה

מיכאל אטלן - יועץ משפטי, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

טלי כרמי - יועצת שר, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

יהושע דוד - יועץ מנכ"ל, שירות התעסוקה

יוסי פרחי - מנכ"ל, שירות התעסוקה

רוני טלמור - מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

לידור סבתו - מרכזת בכירה שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

עו"ד אלה אלון - המשפט בשירות הקהילה, אוניברסיטת תל אביב

אהרן חוטובלי - יו"ר ועד, ההסתדרות החדשה

קרן שמש-פרלמוטר - מנהלת, איתך - משפטניות למען הצדק החברתי
ייעוץ משפטי
יהודית וסרמן
עמית קנובלר - מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
ס. ל., חבר המתרגמים
<הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 19), התשע"א-2011>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות.
אני רוצה להמשיך שיחה או ראיון שניהלתי עכשיו ברדיו עם קרן נויבך, זה היה בנושא חוק אכיפת עובדי כוח אדם קבלנים, ואמרתי לה – תשמעי, אני הולך להגיד לך עכשיו משהו שפוליטיקאים בדרך כלל לא נוהגים להגיד, ואני אומר את זה פה לפרוטוקול, שהתנופה הגדולה ביותר שהיתה לחוק הזה, זה היה כששר התעשייה, המסחר והתעסוקה הפך להיות שלום שמחון.
קריאה
את זה אמרת גם אתמול.
היו"ר חיים כץ
אבל היום לרדיו בקרן נויבך. פוליטיקאים לא נוהגים לפרגן, משאירים את הכול לעצמם וחלילה שמישהו... ואני אומר את זה פה לוועדה ולפרוטוקול וגם אמרתי אתמול, אני חושב שהשר שלום שמחון עשה עבודה ענקית ונתן הוראות למשרדו לקדם את החוק, וקודם כל הוא הבין שאסור, לא לא-צריך, אסור שתהיה אפליה בין העובדים במגזר הממשלתי לבין העובדים במגזר הפרטי. הוא אמר – אין שני סוגי אנשים, של אלה שעובדים באוצר, שדופקים להם על הראש ואפשר לשחוט אותם והצד השני במגזר הפרטי, נעשה להם בית ספר.

אז בהזדמנות זו, בישיבה פורמלית אני מודה לך, אתה לא מבין כמה אני מודה לך. הוועדה הזאת חוקקה 85 חוקים בקריאה שנייה ושלישית מאז תחילת הכנסת, אני לא נכנס לתקנות, היום אנחנו יושבים פה בלי ועדות המשנה והפרוטוקול מספר 577, והוועדה עובדת והאנשים עובדים והמערכת עובדת ועורכי הדין עובדים ומשקיעים זמן, לא בזמן הוועדה, יושבים בערבים ומנסים לקדם עניינים. זה אחד החוקים הדרמטיים ביותר, אני אומר לך, אני הרגשתי אתמול בהיי אדיר, שאמרתי שאולי עשינו סדק בקיר ונמנע בעתיד לעשוק אנשים ולעשוק את האוכלוסיות הכי חלשות, עובדי ניקיון, עובדי מזון, האבטחה, האנשים ברמה, אני לא מדבר על הרמה האינטלקטואלית, אני מדבר ברמת המשכורת, ברמת מקבלי השכר, הם בעשירונים הנמוכים ביותר והם היו צריכים לקבל הגנה ואני חושב שאתמול הם קיבלו הגנה. ברגע של אמת כופפנו גם את האוצר ומה שיפה בהצעת החוק הזאת, שהיא עולה בלי הסתייגויות, להוציא הסתייגות אחת של חבר הכנסת דב חנין. אני אדבר איתו. אבל גם האוצר, יהיו הסתייגויות דיבור, בלי הסתייגויות וגם ההסתדרות הלכה אתמול במהלך הדיון לקראת, כאשר מי שהיה יכול להתלונן בחוק זה רק האיגוד המקצועי של ההסתדרות, עובדים לאומיים, ארגונים יציגים, רק שלושה הארגונים היציגים, ההסתדרות, עובדים לאומיים וכוח לעובדים. אמרתי להסתדרות – אל תהיו פסיכים, תנו גם לעמותות להרגיש, אם אתם כבר הולכים למהלך וההסתדרות אמרה 'אוקי, זה חשוב', אמרתי – אני חושב שזה חשוב לכם יותר מאשר חשוב לי. אתם לא תצטיירו טוב, אתם, המגנים, לא תצטיירו טוב, הם אמרו לי – אוקי, אנחנו עובדים איתך. הם גם הלכו. אתמול היה כימות כזה של כל הדברים ושמע, אני---
<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
אני יכול לגלות פה משהו?
היו"ר חיים כץ
רגע, אני אגיד לך משהו, תיכף. אני עדיין בחגיגה של אתמול. אני הרגשתי בהיי כזה. אני לא הולך בחולצות לבנות, פעמיים באתי למליאה, כשבאתי להשבעה וכשנלחמתי בחוק אלמנות צה"ל. בשבילי זה היה החוק הכי חשוב, העברתי פה חקיקה בוועדה ש-62 שנה חברי כנסת מניחים אותה ולא מעבירים אותה. בחוק הזה, אני אומר לך, אני אבוא עוד פעם בחולצה לבנה. זו בשבילי חגיגה שאתה לא מבין. ועשינו עוד משהו, עכשיו לא מדובר רק במכרז הפסד, הוא צריך להראות שהוא מרוויח, הוא צריך להראות שבמכרז הוא מרוויח, כי אני לא מכיר אנשים שעובדים בשביל להפסיד, אז שינינו את הנוסח, הכנסנו רכיבים נוספים ושינינו את הנוסח שהוא גם צריך להרוויח. תשמע, נכנסנו לשדה מוקשים ושלינו במשך שנתיים וחצי, במשך מאות שעות, מוקש אחרי מוקש אחרי מוקש אחרי מוקש והבאנו את המקסימום, אני חושב, שהיינו יכולים להביא. יותר טוב שאם עובד הקבלן, או עובד זה יהיה עובד של המעסיק בפועל? זה יותר טוב, אבל תשמע, מי שמקטרג ואני שומע את אלה שאומרים, 'מה, זה', הם אלה שלא עושים. מי שעושה מבין שאי אפשר להגיע לשלמות. באיזה שהוא מקום אתה חייב להתפשר, באיזה שהוא מקום אתה חייב לוותר ואתה צריך לסיים וללכת הלאה. ואם אתה לא מגיע לשם, אתה לא מגיע לשום מקום.
אז עוד פעם, אני חושב שאם אתה לא היית שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, החוק לא היה עובר. זו דעתי. אני לא הייתי מעביר אותו במתכונת הקיימת, האוצר לא היה מתכופף כמו שהוא התכופף. את שש ההסתייגויות הוא משך אתמול בדקה האחרונה, הוא לא רצה להתמודד, ויתרתי על משהו אחד,על משא ומתן, מה שוויתרתי לך קודם, ויתרתי אולי אתמול, בסדר, זה בסדר, ככה מתנהלים הדברים, ותשמע, אני חזרתי אתמול הביתה בסוף הפעילות הפוליטית, בסביבות 1 בלילה, והייתי מרוצה והיה קשה לי להירדם בגלל ההיי. העברתי 85 חוקים, ואני אומר לך שהתופעה הזאת לא היתה לי. היתה באלמנות צה"ל, אבל לא מעבר לזה. אני חושב שהחוק הזה דרמטי.

עכשיו אם אתה רוצה, אדוני השר, להגיד משהו.
<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
אני לא אאריך כמוך, אבל אני רוצה להגיד שני משפטים. מאחר שפגשתי אותך אתמול באירוע משפחתי, במקרה באנו משתי זוויות אחרות והתחבקנו והתנשקנו, ניגש אלינו אחר כך שר הרווחה שאמר לך, לידי ובנוכחותי, שהחוק לאכיפת דיני עבודה, אם הוא ייושם כהלכה על כל המרכיבים שיש בו, יגרום ל-100,000 איש לעלות מעל לקו העוני. אין שום בן אדם בישראל בשנים האחרונות שיגרום בדיעבד לכל כך הרבה אנשים לעלות מעל לקו העוני. זה לא ביכולת של ממשלה לעשות, זה לא ביכולת של אף אחד ואני חושב שאם יש גאווה אמיתית ממשפט כפי שנאמר על ידי עמית, שלך ושלי, שאתה גרמת לזה---
היו"ר חיים כץ
אבל הוא אומר את זה בחדר סגור. אל תדאג, הוא לא יגיד את זה---

<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
אבל אני רוצה להגיד את זה בגלוי.
היו"ר חיים כץ
הוא לא יגיד את זה בשום מקום אחר, בשום מקום, בטח לא ברדיו,

<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
אני רוצה להגיד את זה בגלוי, מה שעשית אתמול יגרום לכך ש-100,000 איש יעלו מעל קו העוני. זאת הכותרת האמיתית. אין שום ממשלה, אי אפשר לעשות את זה לבד ואי אפשר לעשות את זה בדיעבד, והחוק הזה, זה מה שהוא עושה.

הדבר השני, אני מכיר אותך כבר לא מעט שנים ותמיד ידעת שאני מעריץ ואוהב אותך ועכשיו אני אומר את זה גם לפרוטוקול. תודה.
היו"ר חיים כץ
<
תודה רבה לך.

ואנחנו עוברים לנושא העיקרי שהתכנסנו היום בבוקר: הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון מס...), התשע"ב-2011.
יהודית וסרמן
אולי נחזור על הדברים שנשארו פתוחים בפעם הקודמת?
היו"ר חיים כץ
אוקי, מה אישרנו?
ליהודית וסרמן
לא אישרנו פורמלית---
היו"ר חיים כץ
מה גמרנו להקריא? בואי נעבור סעיף סעיף, נקריא ונלך הלאה ונשב איפה שאנחנו תקועים ונראה איך אנחנו מקדמים את זה, יש לנו שעה.
עמית קנובלר
(מקריא): 'הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון מספר...), התשע"ב-2011.

'תיקון סעיף 6. 1. בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 (להלן –החוק העיקרי), בסעיף 6, בכל מקום, במקום "שר העבודה" יבוא "שר התעשייה, המסחר והתעסוקה" ובסופו יבוא "(בחוק זה – השר".
היו"ר חיים כץ
למי שיש הערות בדרך, כולל הייעוץ המשפטי, יעצור ויגיד. עד איפה שאין הערות, אנחנו נצביע.
עמית קנובלר
(מקריא): 'תיקון סעיף 7. 2. בסעיף 7 לחוק העיקרי, במקום "שר העבודה" יבוא "השר".

'תיקון סעיף 8. 3. בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום "(להלן – מועצת השירות)" יבוא "(להלן – מועצת השירות או המועצה)", במקום "שתתמנה על ידי שר העבודה" יבוא "שחבריה יתמנו על ידי השר".

'תיקון סעיף 9. 4. בסעיף 9 לחוק העיקרי –

'(1) האמור בו יסומן "(א) ובו, אחרי "מספר חברי המועצה" יבוא "ובלבד שהמספר הכולל של חברי המועצה לא יפחת מתשעה ולא יעלה על שנים עשר";
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים עכשיו על סעיפים 1 עד 4(1). מי בעד? ירים את ידו.
אלה אלון
יש לנו הערה.
היו"ר חיים כץ
על איזה סעיף?
אלה אלון
על סעיף 4, לגבי (1). ההערה שלנו מתייחסת למבנה הפריטטי של הוועדה, מה שאנחנו חושבים זה שהמבנה הפריטטי היה נכון לשנות ה-50 אבל היום---
היו"ר חיים כץ
איפה זה כתוב ב-(1)? כתוב מספר החברים. עוד לא הגענו לשום פריטטי.
יהודית וסרמן
סעיף 9 לחוק קובע שהמועצה תהיה מורכבת מנציגי עובדים, מעבידים---
היו"ר חיים כץ
אנחנו קראנו את זה עכשיו?
יהודית וסרמן
אנחנו מתקנים את הסעיף, אנחנו אומרים שזה לא יהיה רק פריטטי, נציגי עובדים ומעבידים ונציגי ממשלה, אלא המספר יהיה בין 9 ל-12.
היו"ר חיים כץ
ועד היום היה?
יהודית וסרמן
עד היום היה בלי מספר, היום בפועל אני מבינה שיש 3 ולכן רוצים שיהיה מינימום של 9 חברים ומקסימום של 12, ולכן זה כן נוגע לפריטטי.
היו"ר חיים כץ
לא יודע, אנחנו עוד לא נכנסים.
יהודית וסרמן
<
גם זה נוגע.
היו"ר חיים כץ
לא, פה זה המספר, בין 9 ל-12, פה ב-(ב) את יכולה להגיד אחר כך, אני לא רואה שזה נוגע לזה.

<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
גם אם כן, אז מה, מותר להצביע נגדה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, אז אני מצביע על 1, 2, 3, 4(1), מי בעד? ירים את ידו. תודה רבה.

הצבעה

בעד סעיפים 1 עד 4(1) – רוב
הסעיפים אושרו

הסעיפים האלה אושרו. אנחנו נעבור ל-4(2).
עמית קנובלר
(מקריא): "(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא "(ב) בין נציגי הממשלה במועצה יהיה עובד אחד לפחות של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה".
קרן שמש-פרלמוטר
אנחנו חושבות שבעצם---
היו"ר חיים כץ
מה בעצם? מה 'בעצם' מוסיף למשפט?
קרן שמש-פרלמוטר
אנחנו חושבות שצריך להיות, מבחינת נציגי הממשלה, ייצוג גם לנציגי הרשות לקידום מעמד האישה, לנציגות שוויון הזדמנויות בעבודה, בעצם לגורמים שמייצגים במידה רבה את האוכלוסיות ששירות התעסוקה רלוונטי ושירות התעסוקה נעזר בהן.
היו"ר חיים כץ
אוקי. יש לעוד מישהו הערות על זה? לאף אחד.

אז אנחנו נצביע. אנחנו נצביע על סעיף---
אלה אלון
לגבי המבנה של המועצה.
היו"ר חיים כץ
אני לא זוכר שקיבלת רשות דיבור.
אלה אלון
שאלת אם יש---
היו"ר חיים כץ
לא, בבקשה.
אלה אלון
אנחנו חושבים שהמבנה של שירות התעסוקה צריף לשקף את האתגרים של שירות התעסוקה כיום. ההסתדרות היום מייצגת שליש מהעובדים במשק, פחות או יותר, ושירות התעסוקה מתמודד עם אתגרים שההסתדרות לא מייצגת אותם, לגבי העובדים שההסתדרות לא מייצגת. למשל, האוכלוסייה הערבית, למשל נשים, למשל אנשים עם מוגבלויות---
היו"ר חיים כץ
ההסתדרות לא מייצגת נשים?
אלה אלון
היא מייצגת חלק מהנשים, אבל רוב הנשים ששירות התעסוקה נותן להן שירות, ההסתדרות בסופו של דבר---
היו"ר חיים כץ
לא מאוגדים בהסתדרות.
אלה אלון
נכון.
היו"ר חיים כץ
אז היא מייצגת אותם, סוגרת בשבילם תוספת יוקר? הם מקבלים. יש צו הרחבה. הם לא מאוגדים בהסתדרות.
אלה אלון
לא מאוגדים בהסתדרות, זאת הכוונה שלנו, ואנחנו חושבים שבמסגרת המבנה של המועצה, כדי שהוא ישקף את האתגרים של המועצה, חשוב שיהיו נציגים של אוכלוסיות נוספות ושל גופים שיש להם ידע בהתמודדות עם האתגרים האלה.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור.
יהודית וסרמן
היום בדיני עבודה בכלל ולא רק בחוק שירות התעסוקה והמועצה שבו זה ההרכב, יכול להיות שצריך לעשות חשיבה, אני בספק אם צריך לעשות את החשיבה דווקא בהקשר של המועצה של שירות התעסוקה. יחד עם זאת יש סקטורים מאוד חשובים שצריך לאפשר להם לבוא לידי ביטוי ובאמת שהשיקולים שרלוונטיים ספציפית להם גם יישקלו בשיקולים של המועצה, בקביעת מדיניות, בפיקוח וכולי. חשבנו על אופציות שונות של לאפשר לגופים האלה לבוא לידי ביטוי, כאשר אם אנחנו לא מדברים על שינוי הרכב המועצה ומשאירים את הפריטטיות, חשבנו על אפשרות של משקיפים ואז באמת עלתה בעיה של חובות נאמנות, חובות סודיות וכולי, כי מצד אחד הם משתתפים ומקבלים את מלוא המידע, מצד שני לא חלות עליהם חובות וזה קצת מעורר בעיות. פתרון אחר שחשבנו עליו זה שימוע, שמופיע פה בסעיף (ג1), שאנחנו מציעים להוסיף אותו, שמאפשר לסקטורים שונים לבוא בפני המועצה, להשמיע את עמדותיהם, לא כנציגים, לא כחברי מועצה, לא משקיפים, אלא כבעלי זכות שימוש, כדי שהדעה שלהם תישמע, ואם היא לא תתקבל, בלי קשר לחוק, יוכלו להעביר את זה---
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, אבל בסעיף (ב) "בין נציגי הממשלה במועצה יהיה עובד אחד לפחות של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה", אנחנו מצביעים על הסעיף הזה. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד סעיף 2(ב) - רוב
הסעיף אושר
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. גם הסעיף הזה אושר.
עמית קנובלר
(מקריא): "(ג) חברי המועצה ימונו לתקופה של ארבע שנים, וניתן לשוב ולמנותם לתקופת כהונה נוספת אחת. חבר מועצה שהסתיימה תקופת כהונתו הנוספת לא יתמנה שוב, אלא לאחר שחלפו ארבע שנים מתום כהונתו".
יהודית וסרמן
וכאן אנחנו רוצים להוסיף 'בכפוף לאמור בסעיף קטן (ד)', ששם מדובר שאם תמה תקופת כהונה, החבר ימשיך לכהן עוד חצי שנה, כדי שיתאפשר למנות חבר.
היו"ר חיים כץ
וזה מתאים לכם במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה?
מיכאל אטלן
<
כן.
היו"ר חיים כץ
אז תקריאי את הסעיף כמות שהוא.
יהודית וסרמן
בסעיף יתווסף "בכפוף לאמור בסעיף קטן (ד)".
היו"ר חיים כץ
ואנחנו מצביעים על סעיף (ג). מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד סעיף 4(ג) - רוב
הסעיף אושר
היו"ר חיים כץ
גם הסעיף הזה אושר.
עמית קנובלר
(מקריא): "(ג1) המועצה תיתן לציבור ולכל גורם הנוגע בדבר הזדמנות נאותה להביע לפניה את עמדתם בנוגע לפעולותיה לפי סעיף 12, בדרך שתורה המועצה".
היו"ר חיים כץ
את רוצה להוסיף את ה---
יהודית וסרמן
על זה מדובר, על אפשרות שימוע.
מיכאל אטלן
זה מנוסח כמחייב היוועצות כזאת לפני כל החלטת מועצה.
היו"ר חיים כץ
לא, מי שיפנה.
מיכאל אטלן
זה לא ככה מנוסח. זה מקנה---
היו"ר חיים כץ
זאת המטרה. אנחנו נסמיך את היועצים המשפטיים לנסח את זה. כל מי שירצה לפנות לוועדה הזאת ולהביע... מאחר ואנחנו לא נותנים, כמו שהם אמרו, אפשרות להיות חבר מועצה לכל הציבור במדינת ישראל. יש 7,600 ארגונים, אם אנחנו ניתן לכל הגופים אז שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, באשר הוא יהיה, יצטרך תמיד לקחת את קיסריה, לישיבות מועצה צריך לקחת את האמפי בקיסריה, כי כולם צריכים להיות שם, אבל יחד עם זה, גם בדירקטוריונים יותר גדולים אנחנו מוגבלים ל-11 חברי ובדירקטוריון של חברה 10, חברה גדולה שמתעסקת במיליארדים, אבל לתת להביע דעות, אנחנו בעד.
מיכאל אטלן
אבל לא כתנאי---
היו"ר חיים כץ
בסדר.
יהודית וסרמן
מה אתה מציע?
מיכאל אטלן
זה מתפרש שבשוטף, לפני שהמועצה מחליטה, היא חייבת לתת למי שיפנה.
יהודית וסרמן
אז באיזה עניין אתה מציע כן לחייב אותם לשמוע את נציגי הציבור?
מיכאל אטלן
אני הייתי אומר רק לפני אישור תכנית עבודה שנתית או תקציב שנתי, בשוטף לא.
היו"ר חיים כץ
אז לא כל ישיבה? לא, תשמע, אם יש נושאים קרדינליים, הם רוצים להביע את דעתם. למה שתצטייר כסותם פיות? תשמע את הדעות, תחליט אחר כך מה שאתה חושב.
מיכאל אטלן
דירקטוריון מתעכב ככה.
היו"ר חיים כץ
מתעכב? לא קרה כלום, תהיה לו עוד ישיבה.
רוני טלמור
אני חושבת שההסתייגות שמעלה עורך דין אטלן נכונה מבחינת---
היו"ר חיים כץ
תפעול.
רוני טלמור
ההצעה היא לצמצם להחלטות מדיניות עקרוניות, או החלטות---
מיכאל אטלן
המלצות השר לתקנות, אולי.
היו"ר חיים כץ
יש משהו, אבל זו רוח הדברים. אני רוצה שתנסחו את זה ו---
יהודית וסרמן
אבל הוועדה צריכה להחליט על העקרונות, כדי---
היו"ר חיים כץ
אנחנו מחליפים עכשיו את הקפה בתה, תבוא אגודת הכורמים, יגידו 'מה פתאום? אנחנו רוצים שתשתו יין', הם יצטרכו להופיע ויצטרכו לתת להם להופיע?
רוני טלמור
אולי במקום בדרך שתורה, שנכתוב לגבי נושאים כפי שתקבע.
היו"ר חיים כץ
את זה אתם תעשו... אם אנחנו עכשיו נעבור לניסוחים פה, אנחנו לא נגמור את זה בעוד שבועיים.
מיכאל אטלן
האם העיקרון מקובל שזה לא יחול על הפעילות השוטפת?
היו"ר חיים כץ
אני רוצה שאם משנים דברים בצורה מהותית תהיה להם אפשרות להביע דעה.
<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
תכנית עבודה שנתית היא משהו מהותי.
היו"ר חיים כץ
בתכנית עבודה שנתית הם יוכלו להביע דעה.
מיכאל אטלן
אז בוא נגיד תכנית עבודה שנתית---
היו"ר חיים כץ
בתקציב הם יוכלו להביע דעה.
מיכאל אטלן
תקציב, תכנית עבודה ותקנות.
היו"ר חיים כץ
אוקי.
קרן שמש-פרלמוטר
אבל, שוב, זה לא אנחנו כ---
היו"ר חיים כץ
לא אתם, זה כל הארגונים.
קרן שמש-פרלמוטר
לא, זה לא אנחנו, רק הארגונים, יש פה מבחינת משרדי הממשלה, הגורמים של הממשלה, יש גורמים מקצועיים שבדיוק מכירים את האוכלוסיות האלה, הרי זו התכלית של המועצה. התכלית של המועצה זה להפוך את---
היו"ר חיים כץ
אוקי, תודה.
מיכאל אטלן
יהודית, זה הכל מדיניות.
יהודית וסרמן
לא הכל מדיניות, יש עניין טכני---
מיכאל אטלן
אנחנו תיכף נדון על המהות של התוויית מדיניות, כלומר אנחנו לא רוצים משהו עמום שכל פתח של ישיבה מישהו יכול לעכב את הישיבה. בואו נמנה את שלושת הנושאים שאמרנו.
יהודית וסרמן
לא, לא, זה לא מספיק.
מיכאל אטלן
זה הרבה מאוד.
יהודית וסרמן
לא, כי זה חד שנתי, תכנית עבודה שנתית ותקציב זה פעם בשנה, אנחנו רוצים באופן שוטף בדברים ה---
היו"ר חיים כץ
אוקי, מה אנחנו שמים?
יהודית וסרמן
תכנית עבודה שנתית, תקציב, תקנות ונושאים של מדיניות.
מיכאל אטלן
הכל מדיניות, זה לא---
היו"ר חיים כץ
אבל כל נושא זה... מה זה מדיניות?
יהודית וסרמן
לא הכל מדיניות.

<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
זה כל דבר, זו פרשנות שלא נגמרת.
יהודית וסרמן
אבל זה חד שנתי, תקנות אני לא יודעת כמה פעמים מתקינים תקנות לעניין שירות התעסוקה, אולי---
מיכאל אטלן
אין תאגיד אחר שיש חובה כזאת לגבי שלושת הדברים האלה. יהודית, כבר נתנו שלושה דברים שאני לא מוצא מקבילה אליהם. זה הישג יפה מאוד.
רוני טלמור
יהודית, תלכי לפסקה (2), אולי יוזמות שהיא רוצה להציע לשר לפני שהיא מציעה?
מיכאל אטלן
זה הישג גדול מאוד, אין מקבילה---
היו"ר חיים כץ
אוקי, אנחנו נלך על השלושה האלה, תודה רבה, על תכנית שנתית, תקציב ותקנות.

מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד סעיף 4(ג1) - רוב
הסעיף אושר
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, זה אושר גם.
עמית קנובלר
(מקריא): "(ד) תמה תקופת הכהונה של חבר המועצה וטרם מונה חבר חדש במקומו, ימשיך חבר המועצה לכהן במשך שישה חודשים נוספים או עד למינוי חבר חדש במקומו, לפי המוקדם מביניהם".
היו"ר חיים כץ
למה? למה הוא צריך למנות? סיים חבר מועצה את תפקידו, למה הוא יכול להיות עוד שישה חודשים? אני אגיד לך מה יקרה באופן מיידי, אף פעם לא יבוא אחד לפני השישה חודשים. לא ימנו. יגידו, וואלה, הוא הולך, עוד שישה חודשים ניתן לו. הלחץ יהיה על הדירקטוריון. דירקטוריונים יותר גדולים משירות התעסוקה עובדים עם חמישה, שישה, תשעה, לא מלאים. אני מכיר את חברת חשמל, לא מינו להם יושב ראש דירקטוריון, הוא מסיים את תפקידו, סיים את תפקידו.
מיכאל אטלן
הבעיה היא תפעולית פה. מתחלפים הרבה שרים, הפעם אנחנו בקדנציה ארוכה יחסית, ונוצרים חורים, אין מי שימנה. אז זה חצי שנה גרייס.
יהודית וסרמן
לא רק זה, לפי סעיף 9 הוועדה תהיה מורכבת מנציגי עובדים ומעבידים שווה בשווה, זאת אומרת אם אחד חדל לכהן, נציג עובדים לצורך העניין---
היו"ר חיים כץ
ואם הוא לא ימנה תוך חצי שנה?

<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
הבעיה לעובדים ששם---
היו"ר חיים כץ
לא, אבל אז הוועדה לא תעבוד?

<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
הבעיה לא איתם, הבעיה עם הממשלה, אז הממשלה בחסר.
יהודית וסרמן
אני לא יודעת מה הבעיה, אבל בלי שזה מספר שווה בשווה הם לא יכולים לתפקד ולכן אישרנו להם---
היו"ר חיים כץ
אתם חושבים שזה בסדר?
יהודית וסרמן
אנחנו חושבים שצריך לאפשר למועצה להמשיך לתפקד---
היו"ר חיים כץ
אני חושב שחצי שנה זה הרבה זמן, תעשה ארבעה חודשים.
מיכאל אטלן
מניסיון, זה גבולי לגמרי מבחינתנו, זה לא מהותי.
היו"ר חיים כץ
תרשמי ארבעה חודשים.

אנחנו נצביע על הסעיף הזה. מי בעד הסעיף הזה?

הצבעה

בעד סעיף 4(ד) - רוב
הסעיף אושר
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הסעיף הזה אושר.
עמית קנובלר
(מקריא): "תיקון סעיף 11. 5. בסעיף 11 לחוק העיקרי –

"(1) האמור בו יסומן "(א)" ובו במקום "שר העבודה" יבוא "השר" ובסופו יבוא "ורשאי השר למנות ליושב ראש כאמור גם מי שאינו עובד המדינה";

"(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) השר, בהתייעצות עם שר האוצר---

<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
אין צורך בהתייעצות עם שר האוצר.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא רוצים שר האוצר פה.

<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
לא צריך, זה נמצא בחוק יסוד התקציב. היא גם אמרה לך את זה קודם.
רוני טלמור
אפשר בבקשה להתייחס לזה?

<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
אבל אמרתי את זה קודם, אני עושה את מה שאת אמרת. יהיה כתוב 'השר רשאי לקבוע כללים ותנאים שלפיהם ישלם שירות התעסוקה גמול והחזר הוצאות ליושב ראש המועצה שאינו עובד המדינה'. השר אינו מנותק מאחריותו, על פי חוק יסודות התקציב אני ממילא צריך להתייעץ עם שר האוצר, למה צריך לכתוב את זה?
היו"ר חיים כץ
ומחקנו את ועדת העבודה והרווחה גם.
רוני טלמור
אני אומר על זה שני דברים, קודם כל---
<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
זה מה שביקשת קודם, מה יש להגיד פה?
רוני טלמור
---משום שהאישור הזה נדרש---

<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
היא ביקשה את זה קודם, תאמין לי.
רוני טלמור
אדוני, בבקשה, תן לי רק לומר.

<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
אני לא מנהל פה את העניינים, תאמין לי.
רוני טלמור
אני חשבתי על ההערה שלך קודם, אני רוצה להשיב לך בצורה עניינית. אני חושבת שמעבר לזה שככה מקובל בחוקים אחרים, לא משמיטים את הסמכות עם שר האוצר בגלל שהיא מופיעה בחוק אחר, אלא מזכירים אותה שוב. אני חושבת שעושים את זה מהטעם של לא לשים מכשול בפני עיוור, כדי שלא תיווצר איזה שהיא מראית עין או טענה או שמישהו יטעה לחשוב שלא צריך פה את האישור של שר האוצר. אני רוצה להבהיר לפרוטוקול, וזה חשוב לי לומר, שגם אם לא ייאמר שר האוצר, האישור שלו יידרש ממילא, כמו שאתה אמרת, לפי סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, ולכן להשמטה הזאת אין שום משמעות.

<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
אוקי, אז 'השר בהתייעצות עם שר האוצר' ובלי הוועדה.
היו"ר חיים כץ
שנייה, בבקשה?
יהודית וסרמן
אז לעניין לכתוב בהתייעצות או בהסכמת שר האוצר, זה באמת מופיע בחוק יסודות התקציב, החובה לקבל את הסכמתו מופיעה בחוק יסודות התקציב בסעיף 29, ששם מדובר על גוף מתוקצב, גוף נתמך, 'לא יסכים על שינויים בשכר תנאי פרישה ובגמלאות' וכולי, ו'לא ינהיג שינויים והטבות כאמור, אלא בהתאם למה שסוכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר האוצר'. זאת אומרת אישור שר האוצר כאמור מופיע בחוק הזה וגם בחקיקה אחרת אנחנו מוצאים הסכמת שר האוצר, השאלה אם נדרש לחזור על זה שוב כאן. שאלתי, ראשית לגבי כלל עובדי המדינה, האם אפשר לראות ביושב ראש המועצה המקבילה של אולי מנכ"ל משרד, אולי מישהו אחר מעובדי המדינה, שאז אין צורך באישור שר האוצר, אלא אפשר ששר התעשייה, המסחר והתעסוקה יורה על גמול שהוא מקביל למישהו שמקביל לו שהוא עובד מדינה.
רוני טלמור
גוף כמו מועצה, או דירקטוריון זה משהו שלא קיים בשירות המדינה, יש מנכ"ל ומעליו שר שהוא כבר לא עובד מדינה, ולכן כיוון שעובדי מועצה מכהנים ולא עובדים אין להם מקבילה בשירות המדינה ולכן הגמול שניתן לחברי מועצה וליושב ראש מועצה במקרה שלנו, אין לו מקבילה בשירות המדינה ולכן בכל מקרה הוא טעון אישור. כפי שמסרתי לוועדה בדיון הקודם, הממשלה מינתה ועדה שמסווגת את התאגידים הציבוריים וקובעת להם מדרגות גמול גבוהות וידועות מראש והשאלה אם הגמול יהיה גמול שדומה לשכר או גמול שהוא פר ישיבה, או פר שנה, זה תלוי בסיווג של התאגיד. הראיתי לכם את הנתונים בעניין הזה בפעם הקודמת. חברתי, גב' סבתו, מהממונה על השכר, יכולה להציג את הנתונים שוב, אם הוועדה מעוניינת.
היו"ר חיים כץ
לא צריך.
רוני טלמור
מה שחשוב, אני שוב חושבת לכתוב 'התייעצות' או לא להזכיר בכלל את הנושא של שר האוצר זה עלול להיות נוסח מטעה, לחשוב שלא נדרש, ועלול מישהו לטעות בטעות הזאת וחבל.
מיכאל אטלן
<
רק הערה קטנה, ההשוואה היא לא לשירות המדינה אלא לתאגידים סטטוטוריים מסוג שירות התעסוקה.
היו"ר חיים כץ
ומה שאמרה היועצת המשפטית של הוועדה הוא לא בסדר?
יהודית וסרמן
שאין מקבילה.
מיכאל אטלן
אז זהו, אין מקבילה במדינה אבל יש תאגידים.
יהודית וסרמן
גם אם אין מקבילה מדויקת, יכול להיות שיש משהו שאפשר להקביל.
היו"ר חיים כץ
אוקי, אנחנו נרשום 'בהתייעצות עם שר האוצר' ונמחק את ועדת העבודה והרווחה והבריאות.

<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
מותר לי להגיד משהו? גב' טלמור, אפשר להגיד משהו? הסיבוב שאת עושה פה זה סיבוב של לעקר את הסעיף הזה. אני אומר מה הכוונה, הכוונה בהצעת החוק הזאת ששכרו של יושב ראש המועצה יהיה לא פחות משכרו של המנהל הכללי וכל הניסיון פה לעשות את השמיניות האלה מיותר לגמרי. זה גם לא רלוונטי, אין מצב שמישהו יבוא לקחת אחריות בעצם מהשר ולהוביל מערכת שהיא מערכת אחרת ששכרו יהיה פחות מהמנהל הכללי. מה שהציעה פה היועצת המשפטית של הוועדה היה נכון, בוא נגדיר את זה עכשיו, נגדיר מה הכוונה, למה נתחיל אחר כך ללכת במבוכי הנעליים? זה השכר המתוכנן, אין---
לידור סבתו
לא, אבל צריך לקבוע תקנות, התקנות צריכות לבוא באישור שר האוצר, בהסכמת שר האוצר או באישור שר האוצר. זה כתוב בסעיף 29 לחוק יסודות התקציב.

<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
זה נכון, אבל אם עכשיו אנחנו מחוקקים חוק, אז מה אתם פה כותבים לשר---
לידור סבתו
אבל פה---

<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
אז לא צריך לחוקק חוקים בכנסת, כי שר האוצר הוא הנציב העליון, הוא יותר מראש ממשלה, ומותר לו כל דבר ללכת---
לידור סבתו
את זה לא אמרתי
היו"ר חיים כץ
<
טוב, אז אנחנו נלך לפי מה שהיועצת המשפטית של הוועדה אמרה ואתם תוכלו להסתייג.
רוני טלמור
<
אני לא הבנתי את הצעתה של היועצת המשפטית.
היו"ר חיים כץ
אז היא תחזור עליה.
יהודית וסרמן
בהתייעצות.
היו"ר בחיים כץ
בהתייעצות עם השר.
יהודית וסרמן
אז הנוסח שמופיע בפניכם, 'בהתייעצות עם השר', לא המקבילה של מה---
לידור סבתו
אבל זה צריך להיות באישור שר האוצר.
היו"ר חיים כץ
לא יהיה באישור שר האוצר. מאחר שאני יודע על בשרי, המסחרה שעושה שר האוצר בשביל אישור, 'אתה תיתן לי, אני אתן לך', אני לא שם. אני יכול להביא דוגמאות מהחיים, אתם בטח לא רוצים.
רוני טלמור
<
אני רוצה להבהיר לפרוטוקול שגם אם תכתבו כאן בחוק 'התייעצות' יהיה צריך אישור---

<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
רוני, מותר לשר המשפטים להסתייג. מותר לכם להסתייג.
לידור סבתו
<
אנחנו נסתייג.
היו"ר חיים כץ
בבקשה, לפרוטוקול את יכולה להגיד מה שאת רוצה.
רוני טלמור
כן, זה מה שאני מבקשת.
היו"ר חיים כץ
נו, אז תגידי.
רוני טלמור
אני מבינה שהחלטתכם היא לכתוב את המלה 'בהתייעצות'---
היו"ר חיים כץ
ולמחוק את ועדת העבודה והרווחה.
רוני טלמור
לגבי המלה 'התייעצות', אני שוב חוזרת ואומרת שלדעתי זה נוסח מטעה משום שמי שיקרא את זה עלול לטעות ולחשוב שאין צורך באישור של שר האוצר לסכום שיהיה קבוע, האישור הזה כן יידרש למרות מה שייכתב כאן, ובזה שתכתבו 'בהתייעצות'---
היו"ר חיים כץ
המטרה שלנו, של הוועדה, ואני אומר לפרוטוקול, שלא יהיה צורך באישור של שר האוצר. פשוט במפורש, לא יהיה צורך. שר האוצר לא קובע את התפקידים במשק, זאת המטרה של המחוקקים. אנחנו לא עובדים אצלכם, אנחנו מחוקקים בשביל לשנות את החוקים במדינת ישראל ואנחנו חושבים ששר האוצר, או פקידיו, כי הוא לא מעורה בעניינים האלה, לפקידיו יש מספיק כוח והשר המדובר לא צריך לקבל אישור מפקיד של משרד האוצר. נקודה.
רוני טלמור
אדוני, סעיף 29---
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, אמרת לפרוטוקול, זהו.
יהודית וסרמן
אני רוצה להשיב מהפן המשפטי. אני לא בטוחה שגברתי צודקת. אנחנו מדברים כאן על שתי הוראות חוק, אחת, חוק יסודות התקציב, ששם נדרש אישור שר האוצר, וכאן, הוראה ספציפית בחוק שירות התעסוקה בה תידרש התייעצות של שר האוצר. לדעתי, ההוראה הזאת גוברת על ההוראה של חוק יסודות התקציב.
היו"ר חיים כץ
לא חשוב, נתדיין במקומות המשפטיים, את הדיון המשפטי אנחנו לא עושים פה.
לידור סבתו
אנחנו נגיש התנגדות, הסתייגות.
היו"ר חיים כץ
אין בעיה בכלל.

<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
למה לך להתחייב על זה? מי זה 'אנחנו נגיש---
לידור סבתו
---שירות התעסוקה הוא תאגיד---

<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
מי זה 'אנחנו נגיש התנגדות'?
לידור סבתו
שר האוצר.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אם הוא ינצח במליאה, אז קיבלתם, אנחנו נמשוך את החוק.

אוקי, אנחנו נצביע על זה, כאשר אנחנו משאירים---

כן, מי אדוני?
אהרן חוטובלי
האם כל חברי הדירקטוריון יקבלו שכר מנכ"לים שם?
היו"ר חיים כץ
לא, לא הבנתי.
אהרן חוטובלי
או רק היושב ראש וכל העובדים יקבלו לפי מדורג?
היו"ר חיים כץ
חברי הדירקטוריון מקבלים לפי ישיבה.
אהרן חוטובלי
יותר מהשכר של העובדים שלי?
היו"ר חיים כץ
לא, לא.
יהודית וסרמן
יש לי עוד משהו שלא מופיע בנוסח שמונח לפני הוועדה. מאחר שאנחנו מדברים כאן על תקנות ששר התעשייה, המסחר והתעסוקה צריך להתקין לעניין הזה, בהתייעצות או בהסכמת שר האוצר, נשאלת השאלה מה קורה עד שהשר יתקין תקנות, אם הן לא יותקנו בצורה מאוד מהירה והוא ירצה שהמועצה תתכנס, כנראה בהרכב החדש שלה. אני רוצה להפנות את הוועדה לחוק גנים לאומיים שחוקק ב-2011 ושם נקבע תקנות ראשונות והוראות מעבר. אז מצד אחד החוק מחייב שהתקנות יותקנו בתוך שישה חודשים ולכן מוצע גם כאן לחייב את שר התעשייה, המסחר והתעסוקה להתקין תקנות תוך הזמן שייקבע, חצי שנה או שנה, וממשיכה ההוראה ואומרת שעד שיותקנו תקנות לפי הסעיף האמור, או עד שישה חודשים מיום פרסומו של החוק, לפי המוקדם, רשאי השר, פה זה היה להגנת הסביבה, בהסכמת שר האוצר, לאשר את הגמול והחזר ההוצאות שישולמו למנויים באותו סעיף. כלומר גם בלי תקנות שיוכל לשלם את הגמול למי שיתמנה לתפקיד הזה. לכן כאן אני מציעה לוועדה לאמץ את זה, גם לתחום את הזמן שבו השר יצטרך להתקין תקנות וגם לאפשר תשלום גמול לפי הדרך הקבועה בסעיף עד אשר יותקנו.
לידור סבתו
במקום לקבוע תקנות, אפשר לקבוע בחוק מה יהיה הגמול.
יהודית וסרמן
לא.

<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
אחרי שהשר להגנת הסביבה זחל במסדרונות האוצר במשך שנתיים, אז שר האוצר נעתר לתת לו את הוראת המעבר הזו.
ה<יו"ר חיים כץ
הוראת מעבר עד שיותקנו התקנות ולהגביל את התקנות לחצי שנה.
יהודית וסרמן
לא, לאפשר קביעת גמול עד שיותקנו התקנות.
לידור סבתו
אבל מה הגמול? מה יהיה הגמול?
יהודית וסרמן
השר יקבע את הגמול בהתייעצות עם שר האוצר, בדיוק באותה דרך.
היו"ר חיים כץ
ועם ועד העובדים.
מיכאל אטלן
ועד העובדים זה בהסכמה.
קריאה
<
עם חוטובלי.
היו"ר חיים כץ
לא אמרתי, מי שיהיה. הוא לא יהיה כל חייו בוועד העובדים, אני מתחייב שהוא לא יהיה כל חייו.

<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
אני אומר מה הכוונה. תקשיבי לי רגע, אל תלכו למקום שלא צריך ללכת בו. אני רוצה להגיד לפרוטוקול מה המנגנון. נכון לעכשיו יושב ראש מועצת השירות הוא שר התעסוקה בעצמו, אני משתחרר מהסמכויות האלה, לא במקרה, כדי לאפשר לבנות מערכת חדשה ואין הכוונה בסופו של יום שיושב ראש מועצת שירות התעסוקה יהיה פול טיים ברמה של שכר מנהל כללי. כל היתר, אתם תסתובבו פה כמה שאתם רוצים, אני אגיע איתכם לאותו מקום. זה יהיה 100%, זה יהיה 80%, זה לא רלוונטי, אלה הגבולות של העניין וזה לא משנה כמה תעירי, בסוף הכוונה היא להגיע לשם. אני, או מי שיבוא אחריי, זה לא משנה מי.
לידור סבתו
תראה, יש את הוועדה לסיווג תאגידים---

<שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון:>
אני שמעתי, אבל את אומרת את זה---
לידור סבתו
הוועדה לסיווג תאגידים קבעה רמות שכר ליושבי ראש. אם אתה רוצה בפרק הזמן הזה לאשר לפי---
שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון
יש תקנה כזאת, הם מאמצים אותה, מה את רוצה? התקנה הזאת נקבעה עבור השר להגנת הסביבה. מה, הוא יש לו סוג דם כחול ולי אדום? אני לא מבין את העניין.
לידור סבתו
גם לזה אני מתנגדת. גם זה אנחנו מתנגדים.
שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שלום שמחון
התקנה הזאת נמצאת פה כבר, היא לא נמצאת אחרת.
לידור סבתו
אנחנו נביע הסתייגות גם לזה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, אם יש לכם הסתייגות, תגישו אותן היום, אנחנו מצביעים עליהן.
יהודית וסרמן
<
עכשיו. לפני ההנחה על שולחן הכנסת היא צריכה להביא הסתייגויות על ידי השר. >
היו"ר חיים כץ
ואנחנו מצביעים עליהן.
רוני טלמור
לא הבנתי.
יהודית וסרמן
לפי סעיף 86 לתקנון, המשרד חייב להעביר אלינו הסתייגויות חתומות על ידי השר לפני שאנחנו מניחים את הצעת החוק לשנייה ושלישית.
רוני טלמור
אתם מניחים היום על שולחן הכנסת?
יהודית וסרמן
היום או אולי ביום שני. את צריכה לעשות את זה מיד אחרי הדיון.
לידור סבתו
זה יהיה מיד.
יהודית וסרמן
להצביע חייבים עכשיו---
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע ותניחו את ההסתייגויות.
יהודית וסרמן
אז יש שתי הסתייגויות, אדוני---
היו"ר חיים כץ
אנחנו בסוף נתייחס להסתייגויות.
יהודית וסרמן
לא, קודם צריך להצביע על ההסתייגויות ולדחות אותן.
היו"ר חיים כץ
אני יכול להמשיך ואחר כך לעבור להסתייגויות במרוכז. כל החקיקה, על כל ההסתייגויות. את רוצה להצביע על ההסתייגויות? נצביע על ההסתייגויות, את קובעת את הכללים.
יהודית וסרמן
אנחנו עכשיו בסעיף 5, בתיקון לסעיף 11. אפשר להצביע על סעיף קטן (1).
היו"ר חיים כץ
מי בעד סעיף (1)? ירים את ידו. תודה רבה.

הצבעה

בעד תיקון סעיף 11(1) - רוב
הסעיף אושר

תודה רבה, הסעיף אושר.
יהודית וסרמן
לעניין סעיף קטן (2) לסעיף 11, ההסתייגות של שר האוצר, שהשר יקבע את הגמול בהסכמת שר האוחצר. זאת ההסתייגות.
היו"ר חיים כץ
מי נגד ההסתייגות? ירים את ידו. תודה רבה.

הצבעה

בעד הסתייגות שר האוצר - אין
נגד - רוב
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר חיים כץ
מאחר שאין פה מעבר אליי אף אחד, אז ההסתייגות נפלה.
יהודית וסרמן
עכשיו על סעיף 2 בנוסח שמונח לפני הוועדה, בלי אישור ועדת העבודה.
היו"ר חיים כץ
עכשיו אנחנו מצביעים על סעיף 2 בנוסח שמונח לפני הוועדה. מי בעד? ירים את ידו. מחקנו את ועדת העבודה והרווחה, מחלנו על כבודנו.
יהודית וסרמן
עכשיו הצבעה על הסעיף שהקראתי, לעניין התקנות הראשונות והוראות המעבר, שהתקנות יותקנו תוך שישה חודשים ועד שיותקנו תקנות, או עד תום שישה חודשים, שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם שר האוצר יוכל לאשר את הגמול והחזר הוצאות גם ללא תקנות.
היו"ר חיים כץ
מי בעד? ירים את ידו. תודה רבה.

הצבעה

בעד הסעיף – רוב
הסעיף אושר
היו"ר חיים כץ
זה גם אושר.
יהודית וסרמן
ויש הסתייגויות לעניין הזה של משרד האוצר.
היו"ר חיים כץ
ואנחנו מצביעים על ההסתייגות של משרד האוצר, שהיא תוגש לוועדה והיא תעלה במליאה, אם זה יוגש בכלל. מי נגד ההסתייגות? ירים את ידו.
הצבעה

בעד הסתייגות של משרד האוצר לסעיף - אין
נגד – רוב
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר חיים כץ
ההסתייגות נפלה ואנחנו מצביעים על סעיף (ג) לפי הנוסח שמונח פה. מי בעד? ירים את ידו. תודה רבה.

הצבעה

בעד תיקון סעיף 11(ג) - רוב
הסעיף אושר.
היו"ר חיים כץ
גם סעיף (ג) אושר.

סליחה, לא קראנו את סעיף (ג), אנחנו נחזור ונקרא אותו. אם יש לכם להגיד משהו, אז תגידו.
עמית קנובלר
(מקריא): "(ג) יושב ראש המועצה, כאמור בסעיף קטן (ב) לא יקבל, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו, כל תמורה נוספת על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם הוא זכאי לפי הוראות אותו סעיף קטן".
היו"ר חיים כץ
אם אין לכם הסתייגויות, אנחנו נצביע על (ג). תודה רבה.

הצבעה

בעד תיקון סעיף 11(ג) - רוב
הסעיף אושר.
היו"ר חיים כץ
סעיף (ג) אושר.

אנחנו עוברים לסעיף 6.
עמית קנובלר
(מקריא): "הוספת סעיפים 11א עד 11ד. 6. אחרי סעיף 11 לחוק העיקרי יבוא:

"ניגוד עניינים. 11א. (א) לא ימונה לחבר המועצה או ליושב ראש המועצה ולא יכהן בתפקיד כאמור מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כאמור לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו.

"(ב) חבר המועצה ויושב ראש המועצה יימנעו מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה, אם הנושא הנדון עלול לגרום להם להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידם לבין עניין אישי שלהם או לבין תפקיד אחר שלהם, ולא יטפלו במסגרת תפקידם בנושא העלול לגרום להם להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה.

"(ג) התברר לחבר המועצה או ליושב ראש המועצה כי נושא הנדון בישיבה או המטופל על ידו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה או לשר, לפי העניין, ויפעל לפי הוראותיו.

"(ד) על אף האמור בסעיף זה, רשאי חבר המועצה להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף או האוכלוסייה שהוא נציגם, ככל שהם קשורים למילוי תפקידי הרשות, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.

"(ה) לעניין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.

"(ו) בסעיף זה –

" "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו של חבר המועצה או יושב ראש המועצה, לפי העניין, או עניין של גוף שחבר המועצה או יושב ראש המועצה או קרובו של כל אחד מהם, מנהלים או עובדים אחראים בו, או של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

" "קרוב" – בן זוג, הורה, הורי הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה או יושב ראש המועצה, לפי העניין, וכן בן זוג או ילד של כל אחד מהם.
היו"ר חיים כץ
יש לך הערות לגבי 11א? לאף אחד אין הערות, אז אנחנו נצביע על 11א. מי בעד? ירים את ידו. תודה רבה.

הצבעה

בעד סעיף 11א - רוב
הסעיף אושר.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עוברים ל-11ב.
עמית קנובלר
(מקריא): "הפסקת כהונה והשעיית כהונה. 11ב. (א) כהונתו של חבר המועצה או של יושב ראש המועצה שמונה בידי השר תחדל לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים לגביו אחד מאלה, לפי העניין:
"(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

"(2) הוא הורשע בעברה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר המועצה או כיושב ראש המועצה, לפי העניין;
"(3) נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מלכהן כחבר המועצה או כיושב ראש המועצה, לפי העניין;

"(4) לעניין חבר המועצה – הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שאותו הוא מייצג במועצה.

"(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), יושב ראש המועצה שמונה בידי השר יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו אם מצא השר, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע טענותיו, כי הוא אינו ממלא את תפקידו כראוי או באופן המקדם את תפקידי השירות או כי פעל, במעשה או במחדל, בדרך הפוגעת ביכולת המועצה לקיים את תפקידיה.
יהודית וסרמן
<
אדוני, בנוסח הקודם היה מדובר בכך שיושב ראש המועצה יחדל לכהן אם הוא איננו ממלא את תפקידו כראוי ובאופן המקדם את תפקידי המועצה, שני התנאים גם יחד, אנחנו הפרדנו ואפשרנו שהוא לא ימשיך לכהן, אל"ף, אם הוא לא ממלא את תפקידו כראוי, או אם הוא לא ממלא את תפקידו באופן שמקדם את תפקידי המועצה.
יוסי פרחי
אבל יש תיקון, השירות.
יהודית וסרמן
השירות, כן.
עמית קנובלר
(מקריא): "(ג) הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה או נגד יושב ראש המועצה שמונה בידי השר, בשל עברה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה או כיושב ראש המועצה, לפי העניין, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו, ולמנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה, לפי הוראות סעיפים 8 עד 10 או 11, לפי העניין".
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע על 11ב. מי בעד? ירים את ידו. תודה רבה.

הצבעה

בעד סעיף 11ב - רוב
הסעיף אושר.
היו"ר חיים כץ
גם 11ב אושר ונעבור ל11ג
עמית קנובלר
(מקריא): "תוקף פעולות. 11ג. קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקום של חבר מועצה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין".
היו"ר חיים כץ
מי בעד 11ג? ירים את ידו. תודה רבה.

הצבעה

בעד סעיף 11ג - רוב
הסעיף אושר.
היו"ר חיים כץ
גם 11ג אושר.
עמית קנובלר
(מקריא): "החלת דינים על חברי מועצה. 11ד. דין חבר המועצה ויושב ראש המועצה, שאינם עובדי המדינה, כדין עובד המדינה, לעניין חיקוקים אלה:

"(1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979;

"(2) חוק העונשין, התשל"ז-1977 – ההוראות הנוגעות לעובדי ציבור;

"(3) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1959".
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע על 11ד. מי בעד? ירים את ידו. תודה רבה.

הצבעה

בעד סעיף 11ד - רוב
הסעיף אושר.
היו"ר חיים כץ
גם 11ד אושר.
עמית קנובלר
(מקריא): "תיקון סעיף 12. 7. בסעיף 12(1) לחוק העיקרי, במקום "תפקח" יבוא "תתווה את המדיניות וקווי הפעולה של השירות ותפקח"."
יהודית וסרמן
<
זו תוספת לתפקידי המועצה, גם התוויית מדיניות וגם פיקוח.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על הסעיף. תודה רבה.

הצבעה

בעד סעיף 7 - רוב
הסעיף אושר.
עמית קנובלר
(מקריא): "תיקון סעיפים 16 ו-17. 8. בסעיפים 16 ו-17 לחוק העיקרי, במקום "שר העבודה" יבוא "השר".".
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על סעיף 8.

הצבעה

בעד סעיף 8 - רוב

הסעיף אושר.
היו"ר חיים כץ
גם סעיף 8 אושר.
עמית קנובלר
(מקריא): "תיקון סעיף 18. 9. בסעיף 18 לחוק העיקרי, בכל מקום במקום "שר העבודה והרווחה" יבוא "השר"."
היו"ר חיים כץ
תמשיך להקריא.
עמית קנובלר
(מקריא): תיקון סעיפים 25 ו-27. 10. בסעיפים 25 ו-27 לחוק העיקרי, בכל מקום במקום "שר העבודה" יבוא "השר".

"תיקון סעיף 36. 11. בסעיף 36 לחוק העיקרי –

"(1) בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), במקום "שר העבודה" יבוא "השר";

"(2) בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד) במקום "שר העבודה והרווחה" יבוא השר".

"תיקון סעיפים 45, 49, 50, 51, 53, 57 ו-59. 12 בסעיפים 45, 49(א) ו-(ב), 51, 53, 57, ו-59(ב) לחוק העיקרי, בכל מקום במקום "שר העבודה" יבוא "השר".

"תיקון סעיף 70. 13. בסעיף 70 לחוק העיקרי, במקום "שר העבודה" יבוא "השר", ובמקום "לשר העבודה" יבוא "לשר".

"תיקון סעיפים 71, 75, 85, 86, 89, 90 ו-92. 14. בסעיפים 71, 75(3), 85, 86, 89(א), 90 ו-92(ב) לחוק העיקרי, בכל מקום במקום "שר העבודה" יבוא "השר".".
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על סעיפים 10 ועד 14 כולל. מי בעד? ירים את ידו. תודה רבה.

הצבעה

בעד סעיף 10–14 - רוב

הסעיפים אושרו
היו"ר חיים כץ
ועדת העבודה למעשה אישרה את הצעת חוק שירות התעסוקה כהכנה לקריאה שנייה ושלישית במליאה ואני מקווה שבמחשבה ודיון שיעלו במשרד האוצר, גם משרד האוצר ימשוך את ההסתייגויות שלו והחוק יוכל לבוא למליאה ללא הסתייגויות. והיה ולא, נצטרך להתמודד במליאה ונראה אם יהיה חוק. אם לא יהיה במליאה, נמשוך בחזרה, אז אולי לא יקרה כלום.

אז תודה רבה לכם על הדיון. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:40.

>>>>
>>>>>>>>>>>

קוד המקור של הנתונים