ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/11/2011

תקנות האזרחים הותיקים (הטבות לאזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה), התשע"א - 2011

פרוטוקול

 
PAGE
21
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
28/11/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 573>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, ב' בכסלו התשע"ב (28 בנובמבר 2011), שעה 11:00
סדר היום
<תקנות האזרחים הותיקים (הטבות לאזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה), התשע"א - 2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
רחל אדטו

זאב אלקין

אילן גילאון

אברהם מיכאלי

ליה שמטוב
מוזמנים
>
אורית בקר - סגנית היועץ המשפטי, המשרד לאזרחים ותיקים

סורל הרלב - היועץ המשפטי, המשרד לאזרחים ותיקים

שרה זילברשטין - המשרד לאזרחים ותיקים

דב בארי - משרד האוצר

גלאל סויטאם - לשכה משפטית, משרד האוצר

גיא הרמתי - רפרנט בטל"א באג"ת, משרד האוצר

רועי ברית
_
לשכה משפטית, משרד התקשורת

יפה וולמן - עו"ס ארצית- רווחה, המשרד לקליטת העליה

שי סומך - משרד המשפטים

רויטל טופר - כלכלנית קופות החולים, משרד הבריאות

פאני יוז - סגנית מנהלת השירות לזקן, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עדנה ליימן - זקנה ושארים, ממונה בכיר, הביטוח הלאומי

שלומי מור - המוסד לביטוח לאומי

הלל דשן - ראש אגף תקציבים, שירותי בריאות כללית

סיגלית דהאן - מהלת מדור חברות וגביה מכבי שירותי בריאות

נתן לבון - יו"ר, כן לזקן

מרית לביא - מתנדבת, כן לזקן

ריקה קופרמן - מתנדבת, כן לזקן

אברהם שינופולסקי - סגן יו"ר עמותת חזקת הכבוד

דורון יהודה - מנכ"ל ארגון נכי הפוליו

ליאת זק - מנהלת אגף רגולציה, בזק

ראובן בר - חבר, מוזמנים שונים
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
מנהלת הוועדה
מאור וילמה
קצרנית פרלמנטרית
ר.כ. חבר המתרגמים
<תקנות האזרחים הותיקים (הטבות לאזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה), התשע"א - 2011>
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים, עדין צהריים. יום ב' בשבוע, ב' בכסלו, 28 בנובמבר 2011 ואני מתכבד לפתוח את ועדת העבודה, ,הרווחה והבריאות בנושא תקנות האזרחים הותיקים (הטבות לאזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה), התשע"א-2011. המתכונת תהיה כזאת - אנחנו נקרא את התקנות. כל תקנה שאין איתה בעיה, נאשר אותה. בעיה שלמישהו יש פה בעיה, יגיד יש לי בעיה, נעזוב אותה, אחר כך נחזור אליה, אם נצטרך.
רחל אדטו
רק הבהרה, היום קצבת זקנה לנכה הוא משולל כל זכויות נוספות, כלום?
קריאה
לא, לא, יש לו הטבות מסוימות. יש לו הטבות של נכים.
היו"ר חיים כץ
בואי נגיע לזה.
זאב אלקין
יש לי הערה אחת כללית, לא קשור לסעיף, כללי.
היו"ר חיים כץ
זה לא חוק, זה תקנות. התקנות באו בעקבות חוק ---
ליה שמטוב
חוק שעבר וב-2010.
זאב אלקין
כן, אצלך בוועדה פה.
היו"ר חיים כץ
חברה, כל הדברים הטובים קורים פה.
זאב אלקין
אבל הערה אחת כללית אדוני יושב הראש, שהיא רלבנטית לכל הסעיפים, לכן אני חושב שצריך לתת עליה את הדעת כללית. לפי החוק שעבר, ואגב לפי הצעתך אז, הממשלה הייתה מחויבת להביא את התקנות לאישור הוועדה, עד 31 בדצמבר 2010, שזה לא קרה. אתה רואה מתי אנחנו ---
היו"ר חיים כץ
כמעט. זה לא רחוק.
זאב אלקין
כן, זה כמעט שנה.
רחל אדטו
למה, אתה מתפלא?
זאב אלקין
עכשיו, אני כרגע לא נכנס לסיבה למה זה לא קרה, זו שאלה מרתקת בפני עצמה, אלא אני נכנס לסיבה מה יקרה מהיום שבו נאשר את התקנות. כי כרגע, לפי הנוסח שמונח כאן, הם יתחילו לפעול והאנשים יקבלו הטבה מיום אישור התקנות. אני מעלה פה את השאלה רטרואקטיבית, כי לפי החוק אנשים היו צריכים לקבל את זה מה-1 בינואר.
ליה שמטוב
הם לא אשמים.
היו"ר חיים כץ
תראה, אתה בן אדם עסוק. מאחר שאתה עסוק ואתה מרכז הקואליציה, אז אתה לא יכול להופיע בכל הדיונים בוועדות. הדיון הזה נדחה ב-45 דקות בגלל שהיה דיון על גמלאות צה"ל. צה"ל, שב"ס, מוסד וכן הלאה וכן הלאה וגם שם יש את הבעיה של הרטרואקטיביות. ובגלל הבעיה של הרטרואקטיביות לא אמרתי להם תחליטו, הם לא מקבלים עדכונים וזה לא מבוצע, וכל חודש שעובר הרטרואקטיביות גדלה, והתשלומים שהם יקבלו יהיו נמוכים יותר. אז פה, גם כן, תחשוב טוב אם לא שווה להתחיל להחיל אותם מיידית ולריב על הרטרואקטיביות, או להתעקש אם על הרטרואקטיביות ותבוא לפה עוד שנה, תבוא לפה עוד שנה ולא קיבלת כלום ולא עשו כלום. שמע, אני אומר לך כארגון עובדים עכשיו.
זאב אלקין
לא, יכול להיות שהממשלה תסכים להחיל רטרואקטיבית על המקום.
היו"ר חיים כץ
אין בעיה.
ליה שמטוב
אבל זה היה צריך להתחיל ב-1 בינואר 2011.
היו"ר חיים כץ
בואי, תשמעי, אנחנו רוצים לחיות חכמים, לא למות צודקים. אנחנו ננסה לקבוע, נראה איך הם מגיבים. יכול להיות שסעיף אחד הם יגידו בסדר, סעיף שני הם יגידו אנחנו מושכים. פה זה לא הצעת חוק שאני מצביע וזה בא למליאה.
זאב אלקין
ברור, ברור.
היו"ר חיים כץ
פה, אם הוא לא מסכים הוא אומר אני מושך את התקנה. אני מושך את התקנה, נגמר הסרט, ואז את תבואי. תראי, את בקואליציה, נכון, מפלגת השלטון. אם אנחנו נבוא, אם המפלגות, אם את ואלקין אתם שניכם בעלי השפעה גדולה, ותפעילו השפעתכם ---
ליה שמטוב
בעזרתך.
היו"ר חיים כץ
אני כלום פה.
ליה שמטוב
אתה בן אדם קטן, אבל בעזרתך אנחנו נעשה את זה.
אילן גילאון
אני אעזור להם, אני אעזור לאלקין. אני אעזור לו, הוא סומך עלי.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע, אתה מוצג שצריך לשמר אותו למה הדור הולך ונעלם, בחייך.
אילן גילאון
חיים, אני בא ממפלגה שאני מכיר את כל המצביעים שלי אישית.
היו"ר חיים כץ
פה היתרון הגדול.
זאב אלקין
אתה יודע מה הפלא, שגם הוא, זאת הנקודה המהותית.
היו"ר חיים כץ
בן אדם נהדר. עזוב אותך. אני לא יודע מאיפה הוא בא, אבל הוא נהדר. לפרוטוקול אני אומר את זה. אז אנחנו נעבור על התקנות, בואו נראה אחר כך כל תקנה נראה איפה אנחנו הולכים. תתחיל להקריא
אייל לב-ארי
תקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה), התשע"ב-2011.

בתקוף סמכותי לפי סעיפים 13(א)(א1) ו-17 לחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989 (להלן – החוק) באישור שר האוצר, שר הבריאות, שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר הפנים ושר התקשורת, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה

1. אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה) יהיה זכאי להטבות הניתנות לאזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה התשמ"א-1980 (להלן – חוק הבטחת הכנסה) המפורטות להלן:
(1) הנחה בתשלומי ארנונה כאמור בסעיף 9 לחוק העיקרי;
היו"ר חיים כץ
תעצור. משרד האוצר, מי נציג האוצר? בוא, דב, אתה כבר נעשית תותח, הייתי באיזה שני דיונים יותר בכירים, אז כבר לא נעים לך לשבת פה קרוב? אתה מרגיש שאתה עולה מדרגה?
דב בארי
לא, ממש לא.
היו"ר חיים כץ
אז למה אתה לא יושב פה?
דב בארי
לא, כי יש פה גם נציגים אחרים שהם גם אמונים על הנושא, אז זה בסדר.
היו"ר חיים כץ
טוב, אבל אני ראיתי שאתה היית איתי בדיון שהוא היה דרמטי וקראו לך. זאת אומרת אתה בעל הדעה פה.
דב בארי
לא, ממש לא.
היו"ר חיים כץ
אז מי בעל הדעה פה? מי הסמכות הכי בכירה פה?
דב בארי
לא, בסופו של דבר התקנות הן של שר הגמלאים, אני חושב שאפשר לפנות אליהם בהתחלה.
היו"ר חיים כץ
לא, לא. הנחה בתשלום ארנונה – אני פונה אליך. תראה, פה בפתיח הועלה הנושא של הרטרואקטיביות. הנחה בתשלומי ארנונה כאמור בסעיף 9 לחוק העיקרי. ממתי אתה רוצה תחולה?
דב בארי
אני מציע את התחולה מיום העברת התקנות ואישור התקנות.
היו"ר חיים כץ
מהיום אתה אומר.
ליה שמטוב
מה, אתה חשבת ש---
היו"ר חיים כץ
שנייה, תני לי. תני לי דקה.
זאב אלקין
בניגוד להתחייבות שנתן אגף תקציבים בזמן העברת החוק.
דב בארי
ההתחייבות של אגף התקציבים הייתה לביצוע ההליך. אנחנו, חשוב לי לציין, שר האוצר לא מנע את אישור התקנות ולא עיכב אותן לרגע אחד. כאשר הן הגיעו למשרד האוצר, שר האוצר אישר אותן במהרה. פה אני חושב שהטענות כלפי שר האוצר במקרה הזה הן לא נכונות.
היו"ר חיים כץ
איך עושים, בוא, תשמע, תני לי דקה. אני רוצה לרבע את המעגל. תראה, הנחה בתשלום בתרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות, אין רטרו. זה אין רטרו.
ליה שמטוב
לא, לא, זה אין רטרו ואין ויכוח על זה.
היו"ר חיים כץ
זה יכול להיות בשוטף. מענק חימום אין רטרו.
ליה שמטוב
לא, אבל הם קיבלו עכשיו לפני חודש. לפני חודש קיבלו.
היו"ר חיים כץ
קיבלו. אז אין רטרו.
ליה שמטוב
אבל הקבוצה הזאת לא תקבל.
זאב אלקין
לא, אם אתה לא מחיל את זה רטרו, הם לא יקבלו. יש תאריך מסוים שמקבלים.
ליה שמטוב
הם לא יקבלו.
היו"ר חיים כץ
מתי הם קיבלו?
ליה שמטוב
הם קיבלו חודש שעבר.
היו"ר חיים כץ
אז מלפני חודש, מלפני חודשיים, למה בקיץ לא צריך. נגיד זה, דב, אתה מקשיב לי?
דב בארי
לכל מילה.
היו"ר חיים כץ
סעיף 4 שלא הקריאו, אנחנו עכשיו בנובמבר, אם יתנו את זה מה-1 בספטמבר זה בסדר, נכון?
ליה שמטוב
איזה 1 בספטמבר? זה שנה הבאה כבר. עכשיו מי שמקבל השלמת הכנסה קיבל את המענק חימום לפני חודש.
היו"ר חיים כץ
ומה אני אומר?
ליה שמטוב
אבל עכשיו נובמבר, אתה אומר ספטמבר.
היו"ר חיים כץ
רטרואקטיבית.
ליה שמטוב
אה, רטרואקטיבית, בסדר.
היו"ר חיים כץ
נו, מה אני אעשה? אני מדבר אידיש.
ליה שמטוב
בסדר, אז תתרגם לעברית.
היו"ר חיים כץ
אז עכשיו אני מדבר, אם הוא יקבל מה-1 בספטמבר, אז לא ייקחו לו, יתנו לו. דב, הם קיבלו בפועל מה-1 באוקטובר, מה-1 בספטמבר הרי לא השתמשו בחימום. היה, זה.
דב בארי
מענק החימום משולם פעם בשנה.
ליה שמטוב
מתי?
דב בארי
אני לא בטוח, יש פה נציג ביטוח לאומי.
אייל לב-ארי
באמצע אוקטובר.
היו"ר חיים כץ
אז סעיף 4 יהיה מה-1 באוקטובר?
דב בארי
על מנת להיות זכאי למענק החימום יש צורך להיות זכאי לגמלת הבטחת הכנסה בחודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר, אדוני. ולפיכך ---
היו"ר חיים כץ
מי שהיה זכאי באוקטובר, כל שכן נובמבר-דצמבר יקבל את זה השנה?
דב בארי
כן, אדוני.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, הזכאות היא מה-1, אלקין, זה מה-1 באוקטובר בסדר.
זאב אלקין
אם אתה מאשר שהתוצאה של זה תהיה שהם יקבלו מענק חימום, אז כן.
היו"ר חיים כץ
כן.
דב בארי
אם תחולת התקנות האלה תהיינה לא ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומו ואם הן יתפרסמו בדצמבר המשמעות שזה יהיה 1 מינואר, אלא החל בדצמבר ואז זה יחול גם על כל האוכלוסייה שאנחנו מדברים בה, אז הם יהיו זכאים.
היו"ר חיים כץ
התקנות יהיו מיד.
זאב אלקין
30 בספטמבר כאילו.
היו"ר חיים כץ
ב-1 באוקטובר, כן. זה תאריך תחולה ה-1 באוקטובר. הנחה בתשלום בעד תרופות מיום פרסום התקנות. שנייה, מיום ---
רויטל טופר חבר-טוב
שרד הבריאות. היערכות של חודש כאילו, זה כמו בסעיף 5, זאת אומרת מהרגע שיפורסם יש להם חודש ---
היו"ר חיים כץ
כן.
אייל לב-ארי
אז מה-1 בחודש שלאחר הפרסום.
רויטל טופר חבר-טוב
בהתאם לסעיף 5.
היו"ר חיים כץ
לא יודע מה אומר סעיף 5. תיכף אני מסתכל תאריכים. הנחה בתשלום חברים לקופות חולים, גם כן, אתה לא יכול ללכת אחורה.
ליה שמטוב
לא, אי אפשר.
היו"ר חיים כץ
זה גם כן מה-1 בנובמבר?
קריאה
סליחה, 1 בנובמבר זה כבר רטרו מבחינתו, כי אנשים כבר מימשו זכאות.
היו"ר חיים כץ
1 בדצמבר?
קריאה
אם יהיו מעכשיו. אנחנו צריכים אבל היערכות של שבוע.
היו"ר חיים כץ
אתה מבין? אתה מדבר איתי רטרו והכל, וואלה, נו.
קריאה
אנחנו חייבים דיווח של המוסד לביטוח לאומי. מתי הביטוח הלאומי יעביר את הנתונים?
זאב אלקין
נו, אם היום מאשרים?
היו"ר חיים כץ
זה לא משנה כבר, אתה פה, הגעת לשם. אין, זהו. תלך הלאה. שנייה, אני אחזור לכולם, אנחנו לא מקריאים. אנחנו עושים בריפ כזה של מצאי. פה אין לך בכלל בעיה.
ליה שמטוב
על מה?
היו"ר חיים כץ
תחילה בתחולה לא. מה אומר סעיף 5? הנחה בתשלום הקבוע ... מה זה? בזק. אתה משית את זה גם על חברות פרטיות?
זאב אלקין
מה שחל על השלמת הכנסה, אותו דבר.
היו"ר חיים כץ
חברות פרטיות?
אייל לב-ארי
זה חל עליהן מכוח תקנות התקשורת.
היו"ר חיים כץ
אתה יכול להשית את זה על חברות פרטיות?
אייל לב-ארי
עובדה שיש תחנות תקשורת שכבר משיתים עליהן. חברות תקשורת שכבר משיתות עליהם הנחה, למקבלי הבטחת הכנסה.
היו"ר חיים כץ
לחברות פרטיות?
אייל לב-ארי
אל בזק.
ליאת זק
זה תעריפים שנקבעו, זה הסדר שנקבע בשנת 2007. אני ליאת זק, מנהלת אגף רגולציה בבזק.
היו"ר חיים כץ
אני לא זוכרת שקיבלת רשות דיבור. תחכי בסבלנות. אתה עושה על חברות פרטיות?
אייל לב-ארי
אני אומר עוד פעם, אנחנו משווים מצב. כלומר, אם מקבלי הבטחת הכנסה מקבלים את אותה הטבה, אז גם מקבלי קצבת זקנה לנכים. שוב, זה מכוח התקנות.
היו"ר חיים כץ
אני בטח לא יגרע מזכויותיהם של נכים ואני מקווה שאתם יודעים מה אתם עושים.
רועי ברית
אפשר?
היו"ר חיים כץ
כן, תתקרב לשולחן. תגיד מי אתה, מה אתה, איך קוראים לך, יש פרוטוקול.
רועי ברית
רועי ברית מהלשכה המשפטית של משרד התקשרות. שר התקשורת נתן את אישורו לתקנה הזאת, אבל אני חייב להודות שאנחנו לא נתנו את הדעת לסוגית הרטרואקטיביות, אנחנו בודקים את זה עכשיו.
היו"ר חיים כץ
עזוב רגע רטרואקטיביות. בשוטף. בשוטף אתה הולך גם בחברות פרטיות? אתה יכול להשית על חברות פרטיות?
אברהם מיכאלי
בזק היום גם חברה פרטית.
רועי ברית
היא חברה פרטית.
היו"ר חיים כץ
ואתה יכול להשית את זה על בזק?
רועי ברית
אנחנו רוצים לבדוק את זה לפני שאנחנו מטילים את ה---
היו"ר חיים כץ
אבל אני לא רוצה לחכות לכם. מאחר שאין רטרואקטיביות ויש פה הנחות לתרופות ותיכף נגיע לארנונה וכן הלאה וכן הלאה.
זאב אלקין
שר התקשורת אישר את התקנה הזאת?
רועי ברית
הוא אישר את התקנה.
אברהם מיכאלי
אישר, אבל פספסו עוד משהו.
היו"ר חיים כץ
אבל פרטית?
זאב אלקין
בוודאי, זה זה, אין משהו אחר.
היו"ר חיים כץ
טוב.
זאב אלקין
אנחנו חיכנו לשר התקשורת חצי שנה.
היו"ר חיים כץ
שר התקשורת אישר את זה?
זאב אלקין
כן.
קריאה
הוא חתם.
היו"ר חיים כץ
מצוין. יש לנו, איך שאני רואה, יש לנו רק בעיה עם הארנונה.
ליה שמטוב
אדוני יושב הראש, רוב האנשים האלה הם משהו, 20,000 איש, מקבלים 80% הנחה בארנונה, אז זה 20%. אם יקבלו עוד אז זה עוד 20%, זה לא כסף.
היו"ר חיים כץ
שמע, בוא, אתם בארונה, תראה, הלכנו לקראתם לאורך כל הדרך. כל הסעיפים לא הלכנו לא רטרו ולא זה. בואו בארנונה נעשה את זה מה-1 בינואר 2011. יאללה, תקבל החלטה, אתה מנהיג.
ליה שמטוב
אחרי 100 מטר משלמים מלא, אז זה לא משנה.
היו"ר חיים כץ
אוקי, מה-1, הנה, אתה רואה אלקין, קיבלת הכל, אתה יכול ללכת למזכירות.
דב בארי
כבוד יושב הראש, יש לי פה שתי אמירות. הראשונה היא האם אפשר, קודם כל אני צריך לבדוק איך זה אפשרי ---
היו"ר חיים כץ
דרישה, אנשים יבואו בדרישה.
דב בארי
אני לא מתקצב את הרשות המקומית, אין לי קשר ישיר, אני לא יודע איך עובד נוהל התשלומים של הרשויות המקומיות.
היו"ר חיים כץ
ואם אנחנו נקבע מעכשיו, אז איך תדע?
דב בארי
לא, מעכשיו להכין?
היו"ר חיים כץ
קבעתי מעכשיו, איך תדע?
דב בארי
להחיל את זה רטרו זה סיפור אחר, שוב. זה עניין של החזרים וקיזוזים במועדי התשלום. אני שוב, לא מכיר את הנושא. אנחנו נתנו את הסכמתנו למעתה ואילך לבדוק את העניין של הרטרו. אני לא יודע איך ביצועית השלטון המקומי יכול לבצע או יבצע כזה דבר עם קיזוזים מול הזכאים.
ליה שמטוב
השלטון המקומי הוא יכול לבצע את זה עד סוף דצמבר. מי שמבקש הנחה רטרואקטיבית ברשויות המקומיות הוא יכול להגיע עד סוף דצמבר.
היו"ר חיים כץ
כן, מי אדוני לפרוטוקול.
דורון יהודה
דורון יהודה, מנכ"ל ארגון נכי הפוליו. יש היום הנחות שניתנות לנכים וגם לנכים שמגיעים לגיל זקנה ולא רק למאה מטר, גם אם יש להם דירה יותר גדולה הם מקבלים את ההנחה של 80%. מה שאני בא ורוצה להדגיש פה, שהמטרה פה היא לא לבוא לפגוע במה שקיים.
היו"ר חיים כץ
המטרה פה לא לבוא לפגוע במה שקיים. שמע, בוא, אנחנו רוצים ינואר. בואו, הלכנו פה, אתה יודע, הלכנו לקראתכם בצורה דרמטית, בואו נגמור את זה, רק את הארנונה על ינואר. הוא חושב עכשיו לדבר.
שי סומך
יש לי קודם כל שאלה, מתי התקנות היו צריכות להיות מותקנות?
היו"ר חיים כץ
לפני שנה.
אייל לב-ארי
אחד בינואר תחילת שנה זו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא רוצים לקבל לפני מה שהתקנות היו צריכות להיות מותקנות.
שי סומך
אוקי, כי זה חשוב. אני אגיד רק שמבחינה פורמאלית התקנה הרטרואקטיבית של תקנות צריכה אישור של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה חקיקה, אלה הנהלים שבתוך הממשלה לפי חוק היועץ המשפטי לממשלה. אני על פניו ---
היו"ר חיים כץ
פה אנחנו אין לנו שום רטרואקטיביות.
שי סומך
אם מדובר בתאריך שממילא התקנות היו צריכות להיות מותקנות אני מקווה שלא תהיה בעיה, אבל פורמאלית אני צריך לבדוק.
היו"ר חיים כץ
אנחנו סומכים עליך שלא תהיה בעיה ודב מה אומר?
דב בארי
אני אומר ש---
היו"ר חיים כץ
תהיה רק פעם, פעם תהיה רך.
דב בארי
לא, אני אומר ---
היו"ר חיים כץ
לא, תהיה רך.
דב בארי
השאלה היא ---
היו"ר חיים כץ
אתה יש לך יסודות, אני לא יודע איך קיבלו אותך לאוצר. יש לך לפחות את החיוך. אחד בינואר.
דב בארי
לא, אני מעדיף אולי לבדוק את האפשרות לעשות את זה חצי שנתי, לבדוק את העניין של הקיזוז שם בארנונה.
היו"ר חיים כץ
חצי שנתי?
דב בארי
חצי שנתי, אז מיוני לעשות את זה.
היו"ר חיים כץ
יאללה, מיוני. אתה תעשה את מה שצריך.
שי סומך
עוד שאלה לגבי התחילה. הבריאות נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2012?
היו"ר חיים כץ
כן. רק הארנונה ב-1 ביוני.
שי סומך
אני יכול להוסיף אדוני שיש צו לפי חוק חופש המידע, סליחה, לפי חוק הגנת הפרטיות ששר המשפטים צריך להתקין אותו כדי לאפשר את העברת המידע האוטומטי לקופות החולים. התקנות נמצאות בשלבי סיום.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן ייקח לכם?
שי סומך
תראה ---
היו"ר חיים כץ
בקדנציה הזאת של הכנסת?
שי סומך
אני מ-, אני לא---
היו"ר חיים כץ
כמה זמן ייקח לכם?
שי סומך
אני אשיב לאדוני. קודם כל אנחנו נזדקק לעזרתכם בוועדת חוקה כדי לזרז שם. נדמה לי, בלי נדר, שבתוך שבועיים התקנות יאושרו בוועדת החוקה ---
היו"ר חיים כץ
סליחה, סליחה, מה קרה?
שי סומך
יש אנשים שאני לא יכול להתחייב לפעולות של אנשים אחרים. אני מעריך שזה ייקח שבועיים, ואנחנו נזדקק לעזרתכם.
היו"ר חיים כץ
אוקי, אנחנו נקריא את התקנות.
רויטל טופר חבר-טוב
אני רוצה שנייה.
היו"ר חיים כץ
כן, בבקשה גברתי, מי גברתי?
רויטל טופר חבר-טוב
רויטל טופר ממשרד הבריאות. אני רק רוצה להבין, היום כבר הקופות מקבלות רשימות מהביטוח הלאומי, אז מה זה קשור לתקנות שאמורות להיות מותקנות?
שי סומך
זה לא קשור לוועדה כאן, אבל אני אסביר. הייתה העברת מידע שנעשתה לפי צווים שהייתה מנוגדת לחוק הזה ... וזה נעשה במשך שנים.
היו"ר חיים כץ
אלקין, אתה יכול ללכת, לך בשקט.
שי סומך
כשהתחיל נושא ניצולי השואה שהיו זכאים להנחות מקופות החולים, שמו לב שיש שם בעיה, בגלל הבעיה של ה... ומאז יש סדר ומעכשיו כל העברת מידע צריכה להיעשות לפי צו.
רויטל טופר חבר-טוב
גם אם כיום הם מעבירים כבר את הרשימה של מקבלי הבטחת ההכנסה?
שי סומך
מעכשיו ---
קריאה
עכשיו זה מקבלי קצבת זקנה לנכה.
רויטל טופר חבר-טוב
אז חייבים ל---
היו"ר חיים כץ
אני, מה שאני מבקש שפה מסביב לשולחן בחדר לא ידברו. יש פה דובר אחד ואם הוא מדבר, גם אם היא מדברת איתך אני רוצה לשמוע על מה מדובר. אני מבקש מכל הנוכחים להיות פה בשקט.
רויטל טופר חבר-טוב
אז רק חייבים להתאים את התחולה של התקנות בהתאם למתי שהתקנות הללו יעברו, כי אחרת הקופות לא יקבלו את המידע ולא יוכלו באמת לתת---
היו"ר חיים כץ
הקופות יש להם את המידע ויקבלו את המידע ויאפשרו גם לאנשים לבוא לקופות להציג תעודות.
ליה שמטוב
מביטוח לאומי אתם לא מקבלים?
רויטל טופר חבר-טוב
לא, אבל זה בדיוק מה שהוא אומר שאת זה הם לא יוכלו לקבל עד שהתקנות הללו לא יעברו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נעזור לכם בוועדת חוקה, רק תתעוררו, תתעוררו, אתם ישנים, תתעוררו לראות אם אתם ערים, ואם כן – תעבירו לוועדת חוקה, תעבדו בערב גם, אחרי שעות העבודה.
שי סומך
אני אעביר את המסר לאנשים שמטפלים באגף.
היו"ר חיים כץ
תעבירו הילוך. נציגת בזק, מי שהייתה נציגת בזק רצתה להגיד משהו.
ליאת זק
כן, אדוני לא סתם העלה את שאלת החברה הפרטית. זה באמת תמוה שבין כל הדברים פה של ארנונה ויש פה גם חברות ממשלתיות שנעדרות מפה, כמו חברת החשמל, דווקא הולכים ורוצים שבזק תממן את ההטבה הזאת. ההטבה היא כמובן מטרה ראויה. השאלה היא שאלת המימון ואיך מתנהלים. הולכים וקובעים שחברה פרטית תממן את זה בלי לערוך לה שימוע, בלי לשמוע אותה, בלי בכלל להודיע לה, בלי ---
היו"ר חיים כץ
יהיה לכם סיבות טובות שתלכו לערכאות.
ליאת זק
נכון, אבל אני רוצה רגע ---
היו"ר חיים כץ
שנייה, תראי, אנחנו לא רוצים לעשות שימוש ושתיפלו בערכאות. יכול להיות שאנחנו רוצים אולי שתצליחו. אנחנו נותנים לכם את הסיבות, תגידו לא היה שימוע, לא דיברו איתנו, מה פתאום חברה פרטית, אנחנו לא מספיק הגענו לשלושה מיליארד שקל לדיבידנד, אנחנו צריכים לחלק דיבידנד גבוה לבעלי המניות. מה פתאום ניתן את זה לנזקקים?
ליאת זק
נכון שיש לנו סיבות משפטיות טובות, אבל אני רוצה דווקא לשים את הסיבות המשפטיות בצד. למרות באמת שדרך המלך הייתה אולי שהמדינה תממן הטבה כזאת, אין לנו התנגדות, זו מטרה באמת ראויה כמו שאמרתי, אין לנו התנגדות לתת הטבה כזאת, אבל צריך להחיל את זה על כלל מפעילי התקשורת, בוודאי על כלל מפעילי הטלפוניה. היום הציבור שאמור להנות מההטבה הזאת הוא לא רק בבזק, יש היום תחרות, יש היום עוד חברות טלפוניה. אין שום סיבה ---
היו"ר חיים כץ
צודקת במאה אחוז, אבל אנחנו לא יכולים לקבוע פה בתקנות. הנוהל בתקנות שהממשלה שמה את התקנות. אם אני אגיד משהו שלא מתאים לה, בניגוד לחוק, היא תמשוך את התקנות ואז אין לי כלום. אבל אמרנו, דרך בזק עשינו סדק בקיר ואחר כך נוכל לבוא להגיד, וואלה, בבזק חברה פרטית עשינו, ובזק קיבלה את זה באהבה, אפילו אמרו וואלה אנחנו שמחים, למה לא פרטנר, סלקום, פלאפון. יפה אמרת.
ליאת זק
סליחה, רק אם אפשר להוסיף.
היו"ר חיים כץ
אה, עוד חברה? מירס.
ליאת זק
אחד .... שצריך באמת לעשות פה עבודה, להחדיר את זה באמת את התקנות, לעשות פה עבודה וכן לשנות את זה בצורה שזה יחול על כלל ה----
היו"ר חיים כץ
כן, אבל זה כבר לא יהיה בדור שלי, ואם זה לא יהיה בדור שלי – אולי זה לא ייעשה. כן, אדוני.
שי סומך
יש נימוק נוסף. השר לאזרחים ותיקים לא מוסמך לקבוע שההנחה תינתן בחברות תקשורת אחרות, כי ---
היו"ר חיים כץ
בשביל מה אתה מדבר עכשיו?
שי סומך
אין סמכות.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אוקי, מאה אחוז, אתה צודק. ואנחנו עוברים להקראת התקנות.
ליה שמטוב
חברת החשמל.
היו"ר חיים כץ
חברת החשמל – טופל, מה?
ליה שמטוב
זה גם רטרואקטיבית.
היו"ר חיים כץ
כן. טופל כבר, נו. אוקי. כן, אדוני.
הלל דשן
הלל דשן, שירותי בריאות כללית, קופת חולים. בהקשר של סעיף 2 הנחה בתשלומי החברים, צריך להבין שהמשמעות פה היא הטבה נוספת וכמו שנאמר מטרת ההצעה ראויה ככל שתהיה, אין חולק על זה, לכולנו יש או שהיה הורים מבוגרים והצורך ברור. המשמעות היא תוספת עלות לקופות שעד היום לא ניתנה על כך הדעת.
היו"ר חיים כץ
אנחנו יודעים.
ליה שמטוב
תתחשבנו מול האוצר.
היו"ר חיים כץ
אתם יש לכם התחשבנות גדולה מול האוצר, יש את החלוקה של הקפיטציה, יש את הכל, אנחנו יודעים, תהיה רגוע.
הלל דשן
רגוע מאיזו בחינה?
ליה שמטוב
יש עוד משהו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא נעביר את התקנות היום, אני סוגר את הדיון.
ליה שמטוב
עוד משהו, משפט אחד.
היו"ר חיים כץ
דברי.
ליה שמטוב
תודה.
היו"ר חיים כץ
הרי שלא תעשי לי שביתת רעב פתאום.
ליה שמטוב
זה בדרך. מעל גיל 70 מי שמקבל השלמת הכנסה הם מקבלים תוספת בתשלומי שכר דירה.
היו"ר חיים כץ
זה לא נוגע לעניין. זה לא שייך לעניין. תשמעי, זה התקנות, כל מה ש---
סורל הרלב
בדקנו עם משרד השיכון את הנקודה הזאת, אז קבוצת הזכאים הזאת אמורה להיות נכללת בזכאים שלהם, ככה שלא אמורה להיות בעיה. הם בתוך קבוצת הזכאים שלהם, זאת התשובה שקיבלנו מהם.
ליה שמטוב
רגע, הם יקבלו את זה?
סורל הרלב
לא. כבר היום הם נחשבים בקבוצת מסלול הזכאים.
היו"ר חיים כץ
טוב, בוא תקריא.
אייל לב-ארי
(1) הנחה בתשלומי ארנונה כאמור בסעיף 9 לחוק העיקרי;
היו"ר חיים כץ
הנחה בתשלומי ארונה מה-1 ביוני 2011. כן. בואו, אנחנו עוברים להקראה.
דורון יהודה
אני מדבר, אחרי ההקראה אני רוצה להוסיף פה את העניין שלא ייפגעו זכויות ---
היו"ר חיים כץ
לא ייפגעו, אמרת את זה לפרוטוקול.
אייל לב-ארי
2. אוקי,
(1) הנחה בתשלומי ארנונה כאמור בסעיף 9 לחוק. התחילה תהיה ב-1 ביוני 2011.
(2) הנחה בתשלומי חברים בקופות חולים, אם ניתנה לפי סעיף 8(א1)(2)(ג) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, זה תחילה רגילה.
היו"ר חיים כץ
חודש לאחר פרסום התקנות.
אייל לב-ארי
התחילה בהתאם לתקנה 5.

(3) הנחה בתשלום בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות כאמור בסעיף 8(ז)(3) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. תחילה כנ"ל.
(4) מענק חימום כאמור בסעיף 14ב לחוק הבטחת הכנסה; התחילה ב-1 באוקטובר 2011.
(5) הנחה בתשלום הקבוע כאמור בתקנה 4(ב) לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק) התשס"ז-2007 וגם כאן התחילה היא תחילה רגילה בהתאם לתקנה 5.
תנאים למתן הטבה

2. התנאים החלים על אזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי חווק הבטחת הכנסה לקבל הטבה מן ההטבות המפורטות בתקנה 1 או התנאים החלים עליו לקבלת הטבה כאמור שנותן גוף ציבור לפי הסכם או נוהג, יחולו בהתאמה על אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה.
מניעת כפל הטבות
3. אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה הזכאי להטבה לפי תקנות אלה, ובאותו עניין שבתחומי ההטבה זכאי גם להטבה לפי כל דין או להטבה שנותן גוף ציבור לפי הסכם או נוהג, זכאי להטבה אחת בלבד בשיעור הגובה מביניהן.
היו"ר חיים כץ
קיבלת תשובה?
דורון יהודה
קיבלתי.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.
אייל לב-ארי
הפקת אישור על קבלת קצבת זקנה.
4. המוסד לביטוח לאומי יפיק, לבקשת אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה, אישור על קבלת הקצבה האמורה.
תחילה ותחולה
5. תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שלאחר פרסומן, והן יחולו על הטבות כאמור בתקנה 1 הניתנות בעד יום התחילה ואילך.
אנחנו פשוט נעשה התאמות נוסח.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה ואנחנו נצביע על התקנות. מי בעד ירים את ידו? תודה רבה. ואת מצביעה במקום אורלי לוי.

הצבעה

בעד – פה אחד

התקנות אושרו.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאים פה תמכו בתקנות, לכן הן מאושרות. ועכשיו נעשה הכל שיפורסמו ומהאחד בינואר הכל ייכנס לתוקף. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:30.>

קוד המקור של הנתונים