ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/11/2011

תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה (תיקון) התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת החינוך התרבות והספורט
28/11/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 502>
מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט
יום שני, ב' בכסלו התשע"ב (28 בנובמבר 2011), שעה 12:00
סדר היום
<תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה (תיקון) התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
אלכס מילר – היו"ר
זבולון אורלב
מוזמנים
>
ירון גולן - עו"ד, לשכה משפטית, משרד האוצר

עידו בן ששון - החשב הכללי, משרד האוצר

חנן ארליך - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אייל רק - עו"ד לשכה משפטית, משרד החינוך

נדב שמיר - עו"ד, הלשכה המשפטית, מל"ג ות"ת

שולמית גרי - עו"ד, היועצת המשפטית, מכון ויצמן למדע

אילנה אייל - עו"ד, הלשכה המשפטית, מכון ויצמן למדע
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטרית
ר.כ. חבר המתרגמים
<תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה (תיקון) התשע"א-2011>
היו"ר אלכס מילר
אחרי דיון סוער שהיה לנו בישיבה הקודמת, אנחנו ממשיכים בסדר היום. צהריים טובים לכולם. תאריך 28 בנובמבר 2011, ב' בכסלו תשע"ב. הנושא – תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה (תיקון) התשע"א-2011, פרוטוקול 502.
רבותי, נא להציג לי בבקשה את התקנות. מי מציג?
ירון גולן
אני אציג, ירון גולן ממשרד האוצר. ב-1 בפברואר 2010 פורסמו ברשומות, תקנות חובת המכרזים, התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה, התשע"א-2010, ובין היתר במסגרת התקנות האלה הוסדר אופן ביצוע ההתקשרויות, הוסדר באופן כללי כל ההתקשרויות של המוסדות להשכלה גבוהה. אחת התקנות, תקנה 20, עניינה רשימת מציגים לצורך מכרז סגור. פנו אלינו המוסדות להשכלה גבוהה, אלינו ואל משרד החינוך שגם יושבים פה והם פנו אלינו בבקשה יותר רחבה עם הרבה תיקונים שהם דורשים בתקנות, ואנחנו אמרנו להם שלאור העובדה שיש סט מקביל של תקנות בתקנות העיקריות, תקנות חובת המכרזים הרגילות שנמצא עכשיו בוועדת חוקה, נמתין לאישור של ועדת החוקה לתקנות, ואז נעשה את התקנות אצלנו, אבל הם אמרו שיש דבר אחד שהוא מאד דחוף להם, וזה עניין המאגרים, הרשימות מציעים של מכרז סגור, בגלל שתקנה 20 מחייבת אותם להקים מאגרים ולפרסם אותם, וכל מי ש-, בעצם לפתוח את כל הרשימות ספקים שלהם לכל מאן דבעי. תנאי סף, כל מי שרוצה צריך לפנות אליהם, ברגע שהוא עובר את תנאי הסף הוא נכנס למאגר וברגע שהמוסד להשכלה גבוהה רוצה להתקשר – הוא צריך לפנות לכל מי שנמצא במאגר.

המוסדות להשכלה גבוהה פנו אלינו בזמנו בבקשה להגיש דחייה לתחילה של התקנה הזאת, לאור העובדה שהם לא ערוכים לזה. אז אנחנו פנינו לוועדה בבקשה לדחות את זה עד סוף השנה הנוכחית, שאנחנו מגיעים אליה.
זבולון אורלב
לשנת הלימודים או השנה הקלנדרית?
ירון גולן
לא, זה לא קשור. שנה קלנדרית.
קריאה
פברואר 2012.
ירון גולן
כן.
מירב ישראלי
שזה מקביל אני מבינה לתקנות הרגילות.
ירון גולן
לתקנות העיקריות, כן. ופה אני אפתח סוגריים ואני אגיד שבתקנות העיקריות נעשתה גם דחייה וב-1.1.2012, תקנה ממש מקבילה בתקנות העיקריות נכנסת לתוקף, על כל המשמעויות שלה. זהו, אלה התקנות.
מירב ישראלי
כן, רק יש לי שאלה, למעשה זה תיקון רטרואקטיבי, כי בזמנו הייתה הארכה של שנה לצורך הדבר הזה, שזה היה עד פברואר 2011, ועכשיו בעצם אתה אומר שבעצם שנה הם נהגו לפי המצב הקיים.
ירון גולן
זה נשמר לעוד שנה.
מירב ישראלי
למרות שלכאורה הם היו צריכים לנהוג לפי תקנה 20, וקיבלתם אישור של משרד המשפטים לדבר הזה?
חנן ארליך
אנחנו חושבים שאפשרי להחיל את זה רטרואקטיבית, מהסיבה העיקרית שגם מי שנהג, או החשש תמיד שאולי מישהו כן נהג לפי התקנות, ואז אתה בעצם, אבל גם מי שנהג יימצא שהוא החמיר על עצמו, אבל הוא לא הקל.
מירב ישראלי
כן, אוקי.
חנן ארליך
ולכן פה הבעיה.
זבולון אורלב
רגע, אז מה הבקשה – להאריך את זה מפברואר 2011 עד פברואר 2012?
ירון גולן
זה התקנות שנמצאות עכשיו בפני הוועדה.
מירב ישראלי
אז זה להאריך את זה למעשה מפברואר 2011 עד סוף השנה הזאת. ככה אני הבנתי.
שולמית גרי
לא, אז אם יותר לנו. אנחנו את הבקשה הזאת שעולה ---
ירון גולן
זה מה שמשרד האוצר ומשרד החינוך הניחו במרס בפני הוועדה.
מירב ישראלי
זה מה שמונח, תוכלו לראות את התאריך פה.
שולמית גרי
אם יותר לי להוסיף. אנחנו למעשה הגשנו את הבקשה הזאת להאריך את זה בשנה, בתחילת השנה. היום שמחנו לשמוע שהגענו לאישור פורמאלי של הוועדה הנכבדה הזאת. יחד עם זאת, אנחנו בדיני המכרזים מאוגוסט 2010 וכל המוסדות להשכלה גבוהה עשו שינויים מערכתיים עצומים כדי לעמוד בדרישות של התקנות, ואנחנו לטעמנו לפחות עומדים בדרישות. יש הרבה מאד מכרזים שיצאו בשנה זו.
זבולון אורלב
אבל אם אין פנייה?
מירב ישראלי
לא, לא, הפניה היא רק לגבי עד סוף דצמבר. זו הפניה של השרים.
זבולון אורלב
אני חייב לתקן אותך במשהו.
שולמית גרי
כן, של השרים.
זבולון אורלב
הוועדה יכולה לדון אך ורק לאשר או לא לאשר בקשה של שרים שמונחים לפניה. לוועדה אין סמכות ליזום תיקון, כי מה שמונח בפני הוועדה זה לאשר רטרואקטיבית מפברואר 2011 עד 30 בדצמבר 2011.
היו"ר אלכס מילר
חבר הכנסת אורלב, זה בסדר, אנחנו יכולים לעשות את התיקונים האלה אם הממשלה מסכימה.
מירב ישראלי
השאלה אם הם מסכימים, השרים.
היו"ר אלכס מילר
אם השרים מסכימים אין בעיה לעשות תיקונים בתקנות. השרים מסכימים?
זבולון אורלב
אם תהיה בקשה של השרים.
שולמית גרי
אני שוחחתי גם עם עדנה הראל בהיבט של משרד המשפטים וגם עם ירון שהוא מבחינתנו נציג של משרד האוצר והסברתי לו את הקשיים שיש לנו ביישום הנושא הספציפי הזה. אנחנו בתוך דיני המכרזים חזק. הקמנו ענפים של מכרזים והדברים מתקדמים באופן יפה. יחד עם זאת, בכל זאת, אנחנו חדשים לעולם הזה, זה עדיין לא חלק מהדין הארגוני של המוסדות.
היו"ר אלכס מילר
אוקי. השאלה למשרד החינוך ולמשרד האוצר, האם אתם מסכימים לבקשה.
מירב ישראלי
ואם אתם יודעים שזה מקובל על השרים.
זבולון אורלב
השרים בסוף צריכים לחתום.
מירב ישראלי
הם צריכים לחתום על זה.
ירון גולן
הבקשה הזאת הגיעה אלי טלפונית לראשונה אתמול, זאת אומרת זו פעם ראשונה. כמובן שלא הספקתי ---
מירב ישראלי
אתם צריכים לחזור אלינו עם תשובת השרים.
היו"ר אלכס מילר
טוב, רבותי, יש שתי אופציות. אני אתן לכם שבוע למצות את העניין הזה בשביל לא לסגור ואחר כך להביא לנו מתוקן. בעיקרון, אין לנו שום בעיה במידה ושני שרים מסכימים להכניס את זה לנוסח של התקנות, ותמצו את הדיון. אם השרים יודיעו לנו על כך שהם לא מסכימים אנחנו נעלה שוב את התקנות וחברי הכנסת ישקלו אם לתמוך או לא. אבל אם יהיה פה איזה שהוא שינוי, אז אנחנו מעדיפים לעשות את זה עכשיו ולא לעשות עוד סיבוב אחר כך.
מירב ישראלי
ושגם תביאו לנו את זה רשמית מטעם השרים, שנדע שאכן זה ---
זבולון אורלב
כן, צריכה להיות בקשה חתומה על ידי השרים.
מירב ישראלי
בקשה חתומה חדשה.
ירון גולן
אני רוצה לציין פה משהו אחד. החשיבות של התקנות האלה זה בעצם ---
מירב ישראלי
זה צריך להיות מקובל על השרים.
היו"ר אלכס מילר
אם זה מקובל אז לא צריך בקשות חתומות.
מירב ישראלי
בסדר.
ירון גולן
החשש שלנו, אני כבר עכשיו אגיד את זה, בלהאריך את זה בעוד שנה, זה שזה סוג של פרויקט שצריך להקים אותו וכבר ניתנה דחייה. זאת אומרת דה-פקטו הייתה דחייה ואם לא יתחילו אותו הוא גם לא ייעשה. זאת אומרת גם הממשלה ---
מירב ישראלי
כן, אבל אם אתם יודעים מראש שאין סיכוי שהם יעמדו בזה עד דצמבר, חבל להעמיד אותם במרחק של הפרה.
ירון גולן
לא, לא, לא, עד דצמבר אנחנו מסכימים ואנחנו כבר דיברנו אתמול שלפחות משרד האוצר, אני עוד לא הספקתי לדבר עם נציגים ממשרד החינוך. יש לנו הסכמה מלפני שעברנו את השרים להגיע לעוד חצי שנה.
היו"ר אלכס מילר
בסדר, אז תגיעו להסכמה כמה זמן - שנה? חצי שנה? תגיעו להסכמה.
שולמית גרי
אני רק אומרת, אלף חצי שנה אני רוצה להיות ריאלית, אני לא רוצה לבוא לוועדה הזאת עוד פעם בעוד חצי שנה ולהגיד. אנחנו חושבים ששנה זה פרק זמן ריאלי להגיע לזה. אני רק רוצה להגיד שהמדינה גם קיבלה שתי דחיות והמדינה הייתה בדיני המכרזים של שנתיים בסך הכל. אנחנו קיבלנו דחייה של שנה. אנחנו התחלנו את נושא המכרזים מחדש.
מירב ישראלי
בסדר, זה סיכום שלהם.
היו"ר אלכס מילר
בסדר, אני גם בשם הוועדה רוצה לפנות לשני השרים שיעשו פה שיקול נוסף מול המצב הריאלי, שלא יהיה לנו פה מצב שבעוד, לא יודע, כמה חודשים, תבואו לכאן עם עוד איזה שהן תקנות, המלצות, ותחליטו. שבוע מספיק לכם? שבועיים? כמה? דברו. שבועיים? בעוד שבועיים דיון נוסף.
שולמית גרי
תודה רבה.
היו"ר אלכס מילר
תודה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:15.>

קוד המקור של הנתונים