ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/11/2011

אישור מוסדות ציבור לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין רשימות מס': 08367911, 08401011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
9
ועדת הכספים

22.11.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 898
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ה בחשוון התשע"ב (22 בנובמבר 2011), שעה 10:20
סדר היום
אישור מוסדות ציבור לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

רשימות מספר 08367911, 08401011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

רוחמה אברהם-בלילא

אורי אריאל

שי חרמש

ציון פיניאן
מוזמנים
יהודה מונסונגו, מנהל תחום בכיר, מפקח ארצי מחלקת מלכ"רים, משרד האוצר

בנימין למקין, מנהל מחלקת פיקוח ובקרה, משרד האוצר

עו"ד מיכל שמואלי, רשות תאגידים, משרד המשפטים
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
אישור מוסדות ציבור לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

רשימות מספר 08367911, 08401011
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אני מקדם בברכה את תלמידי בית הספר הרב תחומי בפתח תקווה. ברוכים הבאים.

על סדר היום אישור מוסדות ציבור לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין, רשימות מספר 08367911, 08401011.


יהודה, בבקשה.
יהודה מונסונגו
בוקר טוב לכולם. אני מתכבד להציג את שתי הרשימות. הרשימות נבדקו והומלצו על ידינו ואושרו על ידי שר האוצר ולפני כן על ידי מנהל רשות המסים. מבחינתנו הן עומדות בקריטריונים לקבלת הטבות המס.


רשימה ראשונה מונה 52 מוסדות והרשימה לעניין סעיף 61 מונה מוסד אחד.
שי חרמש
מה ההבדל בין רשימה אחת לשנייה?
יהודה מונסונגו
מדובר בשתי הטבות מס שונות. סעיף 46 זה זיכוי וסעיף 61 הוא סעיף שמאפשר הקלה במיסי מקרקעין, מס שבח וגם מס רכישה.
רוחמה אברהם-בלילא
כמה עמותות כאלה הגישו בקשה לקבלת תקציב, כמה קיבלו ואיך אתה מחלק את זה?
היו"ר משה גפני
זה לא קבלת תקציב. הם מבקשים פטור מתרומות.
יהודה מונסונגו
קבלת הטבה.
שי חרמש
יש אלפים.
יהודה מונסונגו
במקרה הבאתי גם נתונים של השנה כי השנה היא שנת מפנה. זאת שנה בה אנחנו גם תוגברנו בכוח אדם, כך שיש לי תשובה.
רוחמה אברהם-בלילא
מה התקציב לצורך העניין?
יהודה מונסונגו
אני אענה גם על זה. בשנת 2010 אנחנו אישרנו 329 גופים ובשנת 2011 אנחנו רואים גידול של חמישים אחוזים. זאת אומרת, השנה אנחנו עומדים על 500 תיקים וזה עוד לפני הנתון של נובמבר ודצמבר, מתוכם 380 הן תשובות חיוביות עד עתה ו-120 תשובות שליליות. זאת אומרת, יש גם תשובות שליליות.


בבדיקה לפני שנתיים-שלוש העלות היא משהו כמו 250 מיליון שקלים.
שי חרמש
הפטורים.
יהודה מונסונגו
כן, של סעיף 46. זה רק הולך וגדל.
היו"ר משה גפני
יש מקרים בהם אנחנו רואים גידול בפעילות הזאת. קודם כל, אני מברך את יהודה מונסונגו ואת המחלקה שלו, אנחנו הרי ביקשנו תוספת תקנים שם ובאמת זה עזר וחל ממש שיפור. תדעי שזה סימן מבשר רעות ולא מבשר טובות.
רוחמה אברהם-בלילא
את זה רציתי לומר.
היו"ר משה גפני
אם רצית לומר, אז תגידי.
רוחמה אברהם-בלילא
יש יותר אנשים שנזקקים. העמותות הללו מסייעות לאנשים נזקקים.
היו"ר משה גפני
המשמעות של העניין היא שהתקציב של המדינה פשוט פוחת. אנשים הולכים למסלול הזה. הם פועלים באופן עצמאי, הם מבקשים פטור ממס על תרומות, הולכים לגייס תרומות כי המדינה לא מתקצבת אותם. זה הסיפור עם העמותות של משרד הרווחה. מה הם עושים? הם הולכים אליו.
רוחמה אברהם-בלילא
יש הקלה בקריטריונים לעומת קבלת תקציבים?
יהודה מונסונגו
בגדול הקריטריונים שלנו הם מכוח החוק, פקודת מס הכנסה. יש מבחנים שלנו יש ולהם אין והפוך, להם יש ולנו אין. אין בכך התאמה מלאה. למשל, לצורך הדוגמה, כשהם נותנים תמיכה, הם דורשים פעילות של שנתיים ואנחנו דורשים פחות מזה. מצד שני, החוק שלנו, המחוקק אומר שהוא לא נותן את הטבת המס לכל גוף אלא אך ורק לגוף שפועל למטרה חברתית שאני רואה אותה כמועדפת כמו חינוך, תרבות וכן הלאה. יכול להיות מצב שגוף שאין לו מטרה ציבורית יבקש הטבת מס אבל אצלי הוא לא יקבל ואצלו כן יקבל. אין חפיפה מלאה.
היו"ר משה גפני
אצלו זה משרד הרווחה.
רוחמה אברהם-בלילא
אם מגישים לך אלפי בקשות כאלה, איך אתה יודע להוציא מתוכן את ה-300-500?
יהודה מונסונגו
קודם כל, רוב העמותות לשמחתי הן כן עומדות בסל המטרות החברתיות.
רוחמה אברהם-בלילא
אתה אומר שיש לך אלף עמותות שהגישו.
יהודה מונסונגו
כן, המספר לא רחוק מאלף.
רוחמה אברהם-בלילא
אתה מאשר את כל האלף?
יהודה מונסונגו
ברור שלא. השנה למשל אישרנו 380 ו-120 לא אישרנו. אנחנו בודקים לפי קריטריונים. יש לנו הוראות ביצוע ואנחנו הולכים לפי כמה קריטריונים. קודם כל, יש דרישה ממוסד ציבורי בגלל שהוא שלוח של המדינה שלא יפעל כמו חברה. הוא אמור לפעול לא למטרות רווח. כל הנכסים שלו צריכים לשמש אך ורק למטרה ציבורית, לא יכול להיות בו בזבוז כספים, הוא צריך לפעול למען מטרה ציבורית, הוא צריך לעמוד ברמה מסוימת של שקיפות, כל ההתנהלות הפנימית שלו, למשל איסור על העסקת קרובים וכדומה. יש לנו מה שנקרא גם קבלני ביצוע במסגרת העבודה מאחר שמי שבודק את התקינות הפנימית של האורגנים בתוך התאגיד, זאת רשות התאגידים. כשהם בודקים, ומבחינתם הכול בסדר, הם נותנים לו פתק, מה שנקרא אישור ניהול תקין. ללא אישור תקין שלהם, אני לא אמשיך להתקדם עם אותו גוף.


יש סט שלם של קריטריונים אותם אנחנו בודקים ועל בסיס זה אנחנו מאשרים או לא מאשרים. יש מצבים שהגוף לא עומד בקריטריון ואנחנו דורשים ממנו לתקן כדי לתת לו בסוף הדרך. זה לא שאנחנו מיד נותנים תשובות שליליות. כל גוף כזה, אנחנו דורשים ממנו מה שנקרא לפעול בהרמוניה חקיקתית. למשל, אם אתה מקים בית ספר, אני ארצה לראות שאתה מוכר על ידי משרד החינוך.
רוחמה אברהם-בלילא
אם מותר לי לקחת את זה עוד צעד קדימה. חבריי יעידו שאין לי שום דבר נגד הדת אלא בהרבה מאוד מקרים אני בעד אישור. מה שאני רואה כאן, אתה הגדרת שלושה נושאים מרכזיים: דת, חינוך, רווחה.
יהודה מונסונגו
החוק קובע את זה אבל יש עוד המון מטרות נוספות.
רוחמה אברהם-בלילא
אני מסתכלת על שלושת הנושאים העיקריים לפיהם אתה מחלק את ההטבות האלה. אני עוברת כאן ואני רואה שיש מעט מאוד בכל מה שקשור לסעד, ולדעתי זה ראש המעלה. יש הרבה מאוד דת ובתי כנסת. שוב, אני לא נגד ואין לי שום דבר.
אורי אריאל
אין סתירה. הרבה עמותות פרטיות נועדו לחסד.
היו"ר משה גפני
דווקא ברשימה הזאת אין כל כך הרבה.
ציון פיניאן
במסגרת העמותה יש גם סעד.
רוחמה אברהם-בלילא
אני רוצה שהוא יבהיר כי אני מודה שאני לא מכירה את הנושא.
יהודה מונסונגו
השאלה הזאת עולה מפעם לפעם. אני רוצה שתדעי שאני – מה שנקרא בלשון החשבונאית – עובד בשיטת פיפו, FIRST IN – FIRST OUT. כך אנחנו עובדים. זה נכון, יש יותר עמותות בתחומים האלה אבל יש כל מיני הסברים.
היו"ר משה גפני
יש כאן הרבה בתי כנסת?
רוחמה אברהם-בלילא
יש.
היו"ר משה גפני
אגב, ברשימה הזאת לא כל כך. יש רשימות שרוב הרשימה היא דתית. למה יש בתי כנסת? כי מדינת ישראל לא בונה בתי כנסת.
אורי אריאל
היא בונה מעונות.
היו"ר משה גפני
כן. היא לא בונה בתי כנסת. מי בונה את בתי הכנסת? המתפללים. אני הולך לבית הכנסת, אני מתפלל בוויז'ניץ בבני ברק, אני נכנס לבית הכנסת, אם זה יום חם, אני שם מטבע בקופה שם כדי שידליקו את המזגן, אבל אם מישהו בא למתנ"ס ברמת גן, הוא לא שם מטבע כדי להפעיל את המזגן.
ציון פיניאן
הוא לוקח מטבע.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אורי אריאל.
אורי אריאל
למדנו רבנו מה זה הטבה במס מקרקעין.
יהודה מונסונגו
כשאתה מחזיק נכס מקרקעין ואתה רוצה למכור אותו, בכפוף לפונקציה של נוסחה שבחוק אתה יכול לקבל פטור מלא בעת מכירה. פטור ממס שבח או פטור חלקי. זאת פונקציה של שני דברים.
אורי אריאל
אלה מטרות שאתם מכירים בהן.
יהודה מונסונגו
ברור. אם אתה מוסד ציבורי הפועל למטרה ציבורית, אם השתמשת בנכס הזה במישרין או בעקיפין, זה קריטריון אחד, וכמה זמן החזקת אותו, זה קריטריון שני.
היו"ר משה גפני
אגב, היום יש פטור ממס שבח בכלל על דירה ראשונה. למה הוא צריך את זה עכשיו?
יהודה מונסונגו
כי יש מצבים בהם אתה מחזיק מבני ציבור ולא דירת מגורים.


גם כשאתה כמוסד ציבורי קונה נכס, אתה משלם מס רכישה חצי אחוז ולא חמישה אחוזים וזה משמעותי מאוד.
אורי אריאל
הבנתי. תודה.
היו"ר משה גפני
עורך דין למקין, מה המצב בניהול תקין היום?
בנימין למקין
לכל העמותות ברשימה יש אישור על ניהול תקין. הכול בסדר גמור.
רוחמה אברהם-בלילא
לכל העמותות שברשימה.
בנימין למקין
בוודאי.
היו"ר משה גפני
לאחרונה אני לא שומע תלונות על רשם העמותות, מה הסיבה לכך?
בנימין למקין
נראה לי שכמו במס הכנסה, אנחנו התייעלנו ובסך הכול מטפלים בבקשות די מהר.
היו"ר משה גפני
דרך אגב, גם ברשם העמותות יש הרבה עמותות דתיות. למה? בגלל שהחינוך אצלנו הוא לא חינוך ממלכתי. אנחנו צריכים לקבץ נדבות. הגשתי חוק אבל ועדת השרים דחתה אותו. הגשתי חוק שגם בחינוך הממלכתי צריך שתהיה בטיחות ושילדים לא ייפלו. גם לילדים חילוניים אסור למות.


ייאמר לשבחה של רוחמה אברהם שהיא באמת הובילה את החוק הזה והיא לא עשתה אפליה. בקיצור, דחו לי את החוק. גדעון סער נתן הרצאה בוועדת השרים לחקיקה. אני לא יודע עוד בדיוק מה הוא אמר בנאום אבל אני יכול לתאר לעצמי. אני מביא את זה ביום רביעי ואני רוצה שגם בחינוך הממלכתי יצטרכו רישיון כמו במוכר שאינו רשמי.
אורי אריאל
יש חופש הצבעה בקואליציה?
היו"ר משה גפני
אני לא חושב. לא. יש התנגדות. מה שגדעון סער מתנגד, תהיה התנגדות מוחלטת.


אנחנו מצביעים על אישור שתי הרשימות כפי שביקש שר האוצר.

ה צ ב ע ה

הרשימות אושרו פה אחד


תודה רבה. אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

לכבוד

ד"ר יובל שטייניץ

שר האוצר

משרד האוצר

ירושלים

שר נכבד,
הנדון
רשימת מוסדות ציבור לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

מכתבך מיום י"ב בחשון התשע"ב (9.11.11)
רשימות מס'
08367911, 08401011
הנני מתכבד להודיעך כי ועדת הכספים, בישיבתה היום, החליטה לאשר את העמותות הבאות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה:

1. רשימת מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה מס': 08367911)שם העמותה מספר
1.
התאחדות הצעירים בישראל לקידום מדע, תרבות וחינוך
580337483

2.
בית וחסד בע"מ (חל"צ)
513653436

3.
המרכז למוסיקה צור הדסה
580450377

4.
קיאק פור אול-זבולון
580459949

5.
מרכז ללימודי הקרמיקה ע"ש יששכר ויהודית בנימיני ז"ל
590020384

6.
לומדים באהבה
580358091

7.
בית הכנסת האשכנזי עיר גנים ירושלים
580356749

8.
לב חנון-ירושלים
580467553

9.
בית חב"ד הולילנד-רמת דניה ירושלים-שע"י צעירי אגודת חב"ד
580459303

10.
אזרחים למען סביבה בגליל
580172872

11.
עמותת גיטל ושושנה
580469385

12.
אשכולות בעמק ובהר
580435337

13.
אגודת תפארת שלום
580033199

14.
מוסדות שער התורה אשדוד (ע"ר)
580392504

15.
קהילת נתיבות – רעננה (ע"ר)
580293405

16.
בית יצחק ובניו (ע"ר) – מאושר לשנה
580506400

17.
הגרעין התורני ברמלה
580413755

18.
אור החסידות לאקדמיה
580469278

19.
הר-חורב
580130987

20.
מוסדות וויזניץ מאנסי בית שמש
580461457

21.
מוסדות חב"ד בהרי יהודה בע"מ
513718346

22.
קהילת שבטי ישורון-רמת בית שמש
580423010

23.
תומכי תמימים חב"ד ליובאוויטש מגדל העמק
580172666

24.
אגודת בית אברהם ע"ש החזון איש זצו"ל בע"מ
513234591

25.
בליבנו – יש מקום כשאוהבים
580467736

26.
גרעין התורני אור יהודה
580498475

27.
מעיין חיה מושקא
580504298

28.
מוסדות סיוע בניין עדי עד, ירושלים
580479095

29.
מקום לכולם – קידום שילוב בקהילה
580522738

30.
זכון ברוך – קרן אור לחולים
580490159

31.
יד לילד המיוחד
580438026

32.
בית יוסף בימ"ד לבעלי תשובה ע"ש חיד"א הקדוש זצוק"ל
580088888

33.
הקרן ע"ש אדם פלינט לעידוד יוצרים צעירים בתחומי האמנויות
580460749

34.
אופק-חברה תרבות ורוח
580517522

35.
רפאנו ונוושע
580530723

36.
בית הכנסת המרכזי (נוסח אחיד עץ אפרים)
580326734

37.
איכות חיים לתושבי השרון –אחלה
580466605

38.
מושבת האומניות (ע"ר)
580140598

39.
עמותה להעצמה כלכלית
580350450

40.
בית כנסת יחזקאל בע"מ (חל"צ)
513856963

41.
עטרת ראובן – אשקלון
580386902

42.
כנסת אברהם – בני ברק (ע"ר)
580153419

43.
גלס שלמה ופני בלבן – קרן לזיכרם
590017901

44.
עמותת ידידי ב"ס עינות ירדן
580468817

45.
עמותה לקידום הספורט בעמק חפר
580417509

46.
מ.ר.א.ה – מרכז אומניות הבמה
580350783

47.
בית חב"ד חוף י-ם המלח
580444776

48.
אלביר – לטיפוח התרבות והקהילה
580460285

49.
עמותת שלובים – העמותה לשוויון הזדמנויות בחינוך
580421758

50.
מועדון קרח בת-ים
580258952

51.
מרכז ספורט עממי באשדוד - מאושר לשנה
580479624

52.
אורח השולחן מרכז לימוד בעיון
580496651


2. אישור מוסדות ציבור לפקודת מס הכנסה לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין:
(רשימה מס'
08401011)


רשימה
מספר

1.
פניני מוסיקה קלאסית (ע"ר)
580360634


בכבוד רב,
חה"כ משה גפני

העתק: מח' מלכ"רים, רשות המסים בישראל

קוד המקור של הנתונים