ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/11/2011

שינוי בתקן משרד מבקר המדינה

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת הכספים

21.11.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 894
מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ד בחשוון התשע"ב (21 בנובמבר 2011), שעה 10:10
סדר היום
שינוי בתקן משרד מבקר המדינה
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

רוחמה אברהם-בלילא

אורי אריאל

דני דנון

מגלי והבה

שי חרמש

ראלב מג'אדלה

ציון פיניאן

ליה שמטוב
מוזמנים
מבקר המדינה השופט מיכה לינדנשטראוס

בועז ענר, מ"מ מנכ"ל וממונה על חטיבה, משרד מבקר המדינה

שמואל יונס, משנה למנכ"ל, מינהל, משרד מבקר המדינה

הלל שמגר, מנהל נציבות תלונות הציבור, משרד מבקר המדינה

מדי רוזנברג, משנה למנהל נציבות תלונות הציבור, משרד מבקר המדינה

יצחק סעד, רמ"ט ועוזר בכיר למבקר המדינה

יונתן פלד, נציג המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינוי בתקן משרד מבקר המדינה
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינוי בתקן משרד מבקר המדינה.


אני מקדם בברכה את מבקר המדינה, השופט מיכה לינדנשטראוס. אתה תמיד אורח רצוי כאן.
מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס
תודה רבה.
היו"ר משה גפני
אנחנו שמחים על כך שאתה כאן עם אנשי משרדך.


מה אתם מחדשים לנו הפעם?
מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס
קודם כל, זה יום שמח לנו כי אנחנו באים לוועדת הכספים בראשותך אדוני בפנייה לשנות את התקן של משרד המבקר מבלי שהדבר הזה יכביד בדרך כלשהי על התקציב.


הגוף שאנחנו היום באים לבקש עבורו הוא נציבות תלונות הציבור המוכרת לך היטב. נציבות תלונות הציבור היא גוף בלתי נפרד ממשרד מבקר המדינה. אנחנו המדינה היחידה בעולם היום שהמבקר והנציב הם באותה זהות ובאותו כובע.


הנציבות אצלנו עוסקת בעיקר באזרח, במאבקו או בדרישותיו כלפי השלטון המקומי, המרכזי או המקומי ושניהם הולכים בשורה אחת.


הגוף הזה בשנה האחרונה או בשנים האחרונות זכה להישגים שאני הייתי מגדיר אותם בלשון המעטה מפליגים. הם הגיעו ל-14-15 אלף פניות מצד אזרחים מן השורה, בעיקר מהשכבות החלשות. בין הפונים אל הגוף, אל נציבות תלונות הציבור, אנחנו פוגשים הרבה מאוד עולים חדשים מעליות שונות, העלייה האתיופית, העלייה הרוסית ועליות אחרות שהיו, אנחנו רואים הרבה מאוד פניות מאנשים שנפגעו על ידי השלטון המקומי, אנחנו רואים מספר ניכר של פניות של אנשים שמרגישים את עצמם כמקופחים על ידי הביטוח הלאומי, משטרת ישראל שגם לגביה יש פניות לא מעטות, וכן פניות נוספות כהנה וכהנה שלא אמנה לך את כולן.


בשנים האחרונות קיבלנו החלטה אסטרטגית שאתה היית חלק ממנה וההחלטה האסטרטגית הייתה שאנחנו נרד אל הציבור. לא נישאר "תקועים" בירושלים, תל אביב וחיפה, אלא נלך אל הציבור וכך נפתחו שלוחות של משרד הנציבות ומשרד המבקר יחד באזורים שונים. התחלנו בבאר-שבע, שם הלשכה משרתת את העלייה החדשה, את השכבות החלשות ואת השכבות שנמצאות במצוקה, את הבדואים של אותו אזור וציבור גדול מאוד. לאחר מכן פתחנו שלוחה בנצרת שמשרתת גם את נצרת עילית וגם את נצרת תחתית, את שתיהן גם יחד, וגם שם אותו ציבור ויש שם ציבור של עולים, יש שם ציבור של ערבים ואחרים שבאמת זקוקים לסיוע של הגוף שלנו. הלכנו משם הלאה לכיוון לוד ופתחנו לפני כחודשיים שלוחה של המשרד ושל נציבות תלונות הציבור בעיר לוד.

אני מוכרח לומר לך אדוני שבמשך הימים האחרונים, כאשר התחלתי לשאוב אינפורמציות מהלל שמגר, המנכ"ל של הגוף הזה, לקראת הישיבה נמסר לי שהגוף מצליח ביותר בכל המקומות הללו בהם פתחנו שלוחות. בלוד אנחנו בסך הכול חודשיים אבל מספר הפניות של הציבור הוא רב ביותר. אני מוכרח לומר לך שמבחינתנו לוד היא הדוגמה להצלחה.

בזמנו אישרנו באמצעותך גם את הנושא של קריית שמונה ואמרנו שאנחנו נלך לשם ואכן איתרנו מקום בקריית שמונה שנצטרך לעשות בו כמה שינויים. המקום נמצא במרכז קריית שמונה ולפי דעתי גם בחירת המקום הייתה מצוינת.

עכשיו אנחנו מגיעים למקום לגביו אנחנו ביקשנו מאדוני לכנס את הישיבה היום – שדרות. שדרות היא מקום שאנחנו חייבים להיות בו. אין לי צל של ספק שהתרומה שלנו לשדרות, לסביבה ולכל האזור תהיה תרומה משמעותית ביותר. יש שם ציבור שזקוק לנו.

אם לומר בצורה פתוחה וגלויה כמו שאנחנו נוהגים תמיד אצלך בשקיפות מלאה, הנושא הזה כמובן כרוך בתקציב. היו מחשבות תקציביות והחלטנו לספוג את עלות הנושא במסגרת התקציב הקיים.
היו"ר משה גפני
איך תספגו?
מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס
יש לנו את האפשרויות התקציביות שלנו. מה אנחנו כן צריכים, אנחנו צריכים להגדיל את התקן בשתי משרות ולהגיע מ-578 משרות של משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור ל-580 משרות הפתיחה של השלוחה לפי דעתי תיקח כמה חודשים עד שנתארגן לעניין הזה ונצטרך לעשות שינויים אבל קודם כל למצוא מקום מתאים וראוי בשדרות. אני מניח שגם ראש העיר וגם חברי המועצה וכל הגורמים השלטוניים האחרים במקום יסייעו לנו כי הם מעוניינים בנושא.


לכן אני בא אליך בשם משרדי ואומר לך אדוני שאנחנו יכולים היום להיות שמחים כשאנחנו מגיעים לשדרות. המקום בהחלט ראוי לפתיחת שלוחה שלנו.


אנחנו שותפים, אם מותר לקרוא לזה כך, לנושא התקציב. התקציב של משרד המבקר נקבע בשיתוף בין ועדת הכספים של הכנסת לבין המבקר והדברים האלה פועלים. יש שני תפקידים שאנחנו משתמשים בהם יחד עם הוועדה ונושא אחד הוא נושא התקציב כאשר אנחנו מגיעים אליך ואל חבריך בוועדת הכספים לקבלת אישור, והנושא השני הוא גם נושא לא פשוט הוא ועדת השירות ואתם ועדת השירות שלנו. אמנם פעם דיברנו על כך ששבע דקות ייקח דיון בוועדת שירות אם המבקר יגיע לעניין הזה, אבל יחד עם זאת בואו נעשה כל מאמץ לא לנצל את שבע הדקות האלה.


לעניין התקציבי, אדוני היושב ראש. אנחנו הודענו לך ולחברי הוועדה באמצעותך כי לא נדרשת הגדלת מסגרת התקציב. זה דבר חשוב ולקחנו אותו בחשבון. אמרנו שהכיסוי התקציבי לאיוש של המשרות האלה ייעשה במסגרת תקציב המשרד שלי, משרד המבקר, ומשרד נציבות תלונות הציבור לשנת 2012, תקציב שאושר על ידי ועדת הכספים במסגרת התקציב הדו-שנתי ל-2011 ו-2012 ב-7 בדצמבר 2010.
היו"ר משה גפני
זה בעצם תקציב ל-2012.
מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס
כן.
היו"ר משה גפני
אבל לא תספיקו לפתוח את השלוחה ב-2011.
מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס
לא. אחרי שנקבל את אישור הוועדה, אנחנו נתחיל לפעול להקמת השלוחה. אני גם ביקשתי מעמיתי מנהל נציבות תלונות הציבור לעשות כל מאמץ כדי להחיש את הטיפול בהקמת השלוחה בשדרות ואני אומר את זה בעיקר על סמך הפניות של חברים בעניין הזה, פניות שקיבלנו, פניות של תושבים ושל אחרים, כולל של הרשות המקומית.
היו"ר משה גפני
מדובר על הרבה סניפים של נציבות תלונות הציבור. זה לא יוכל להיות לאורך זמן בלי הגדלת התקציב.
מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס
מיצינו עד רגע זה את האפשרויות. קריית שמונה ושדרות, אלה שני מקומות שאנחנו צריכים וחייבים להיות שם לפי הערכתי הציבורית ואנחנו נצליח להקים שם את השלוחות האלה. מה הלאה, לאחר מכן, יש כמובן רעיונות אבל לא הייתי אומר שאנחנו נכנסים לעניין הזה. אנחנו מגיעים לקצה האפשרויות שקיימות בנושא הזה על פי התקציב הקיים.


ביקש אותי המשנה למנכ"ל מינהל לומר מילה ואנחנו נבקש גם ממנכ"ל המשרד לומר משהו.
שמואל יונס
לעניין התקציב. כיוון שתקציב המשרד הוא תקציב שאושר לשנים 2011 ו-2012, המחשבה הייתה – כיוון שההערכה היא שההוצאה לגבי המבנה תהיה לערך מאמצע השנה וגיוס העובדים יהיה לקראת סוף שנת 2012 - שהעלויות ייספגו בתוך התקציב השוטף שאושר כבר על ידי הוועדה. לקראת תקציב 2013, כמובן הנושא יישקל. המשמעויות הן לא כל כך גדולות, אבל במידה ויהיה צורך, כמובן זה ייכלל בתקציב ויבוא בפני הוועדה לאישור.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
בועז ענר
אני ארחיב מעט לגבי החשיבות של שני הכובעים, מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. באמצעות נציבות תלונות הציבור, בקשר בלתי אמצעי עם הציבור, מקבלים תחושת שטח שאותה אנחנו לא רק מתרגמים לבדיקה של תלונה זו או אחרת אלא גם לבדיקה של נושאים מערכתיים. אני יכול להצביע לדוגמה על הנושא הזה של רפואה בפריפריה. עקב תלונות שקיבלנו, עקב בעיות - כשאנשים אמרו ששולחים אותם מכאן לשם, שולחים אותם לבית חולים מסוים, שהם לא מקבלים את הטיפול המסוים - מבקר המדינה מספר פעמים העלה את בעיית הרפואה בפריפריה וראה זה פלא, בהסכם הקיבוצי החדש, על דעת שני הצדדים, ניתנת תשובה מהותית לרפואה בפריפריה. יש חולקים על כך אבל אני חושב שזה בהחלט הישג מאוד משמעותי מאותה סימביוזה של נציבות תלונות וביקורת המדינה.


לכן השלוחות שלנו, זאת שליחות מאוד חשובה לאלה שאין להם אינטרנט, שהם לא יודעים קרוא וכתוב, שלא שולטים בשפה העברית אני חושב שהפעולה הזאת היא בהחלט ברוכה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
הלל שמגר
אני מבקש להעיר הערה.
היו"ר משה גפני
כן. אני מבקש, אם אתה יכול להתייחס ולומר כמה מתוך התלונות התגלו כתלונות מוצדקות. לפעמים אנשים מגישים תלונות ומתברר שהן לא היו מוצדקות.
הלל שמגר
לגבי הנתון הכללי, אנחנו עדיין לא עיבדנו את הנתונים של שנת 2011 כי עדיין השנה לא הסתיימה.


לגבי הנתון הכללי שהוא פחות או יותר יציב, מתוך התלונות שאנחנו מבררים, פותחים בבירור, שעונות לתנאי החוק, כשליש מן התלונות הן תלונות מוצדקות.
מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס
זה הרבה.
היו"ר משה גפני
זה הרבה.
הלל שמגר
בפועל השיעור הוא גבוה בהרבה כי אנחנו בהרבה מקרים משתדלים להביא את העניין על תיקונו. כשהעניין מובא על תיקונו, על פי העילות שבחוק, מבחינה סטטיסטית זוהי תלונה שהבירור בה הופסק כי העניין בא על תיקונו. היא לא נכללת במסגרת התלונות המוצדקות, אבל מבחינה מהותית אין ספק שזה בא על תיקונו כי חשבנו שהתלונה היא מוצדקת ושכנענו את הרשות לפעול להסדרת העניין.


נקודה מספרית חשובה לגבי הלשכות עצמן. רק בשנת 2010 הלשכות הללו טיפלו ב-3,300 פניות. השנה, שעדיין לא הסתיימה, אנחנו מדברים כבר על 4,400 תלונות, כולל עשרות פניות בחודשים האחרונים בלשכת לוד, כאשר אנחנו יודעים שחלק ניכר מן הפונים אלינו לא היו מגיעים אלינו בדרך האינטרנט או הפקס או בדואר. הם לא יודעים לנסח את מצוקתם. במקרים רבים, גם אם התלונה איננה תלונה שנכנסת בגדר החוק, אנחנו מפנים אותם, מכוונים אותם ונותנים להם שירות שאני חושב שהוא שירות חברתי ממדרגה ראשונה.


אנחנו תכננו את הפעלת שלוחת שדרות כשלוחה של לשכת באר-שבע כדי שנוכל בעצם לתת שירותי גיבוי ואת השירותים המינהליים מלשכת באר-שבע ובכך לחסוך עלויות של שכר ועלויות תפעול. מנהלת לשכת באר-שבע תהיה גם מנהלת לשכת שדרות ולכן אנחנו נוכל להסתפק בשני עובדים בלבד.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.


חברת הכנסת רוחמה אברהם.
רוחמה אברהם-בלילא
בוקר טוב אדוני היושב ראש, בוקר טוב מבקר המדינה וכל הצוות. ראשית אני אומר שמהיכרותי את עבודת המבקר – גם בתפקידי כשרה הממונה בחגיגות ה-60 למדינה – אני חושבת שהמשרד בראשותך עשה כברת דרך בכל מה שקשור במשרד מבקר המדינה. היום אף אחד כבר לא מתעלם מהערות, ובעיניי הערות הן לא רק הערות אלא הן יותר הארות כי מחובתנו כאנשי ציבור שמובילים את המערכת הזאת לפעול נכון ולראות איפה יש דברים שנופלים בין הכיסאות והם בתחום האפור שלעתים הוא לא ברור ולכן הוא מאוד מסוכן לכל הצדדים.


אם כן, ראשית, תרשה לי לברך אותך ואת הצוות שלך על העבודה הראויה. אני חושבת שההלימה בין משרד המבקר וכל מה שקשור לנציבות תלונות הציבור היא הלימה נכונה משום שמי שלא ער למה שקורה בשטח, לא יודע כיצד לכוון את הדברים, כל שכן אנחנו המחוקקים, השרים, כשיורדים לשטח, רואים את המציאות ועד כמה לעתים היא סיזיפית ועד כמה היא לא קשורה לתיאוריות שכולנו חושבים עליהן כאשר אנחנו יושבים במשרד.


אני מברכת על הגישה וחושבת שזאת גישה נכונה.


מדאיג אותי כשאני שומעת ששלושים אחוזים מהתלונות נמצאות מוצדקות. זה מספר גדול ואת זה צריך לתקן.


אני חושבת שהסיטואציה, במיוחד ההתמקדות בפריפריה, של פתיחת משרדים כאלה בפריפריה שם גרות דווקא האוכלוסיות היותר מוחלשות, האוכלוסיות שלא מבינות את השפה הבירוקרטית אותה אנחנו מבינים ונופלים בין הכיסאות שלה – זה דווקא גורם לתיקון המצב. כשמתקנים את המצב מלמטה, זה מקרין מהר מאוד על מה שקורה למעלה.


לא כל אחד בא לכאן ומבקש להגדיל את התקנים של משרדו אבל אומר שהוא מסתדר עם התקציב והוא עושה את זה למען השירות כי זה חשוב. אתה בא ואומר שאתה לא צריך להגדיל תקציב, ואכן זה דבר שלא קורה כל יום. אני חושבת שזה כלל לא קרה, אבל אני לא יודעת לומר לגבי הכנסת הנוכחית. בכל אופן, לי לא זכורה בקשה כזאת.
היו"ר משה גפני
אנחנו כן מבקשים להגדיל תקציב, אבל לא על כוח אדם.
רוחמה אברהם-בלילא
כחברה בוועדת הכספים וכמי שאמונה על התקציב, אני חושבת שזה יהיה נכון בעוד מספר חודשים, לקראת הכנת התקציב, לשבת ולשמוע קצת יותר נתונים על מה שקורה בשטח, איך אנחנו מגדילים ופותחים שלוחות במגזר הדרוזי בו יש בעיות קשות מאוד, במגזר הבדואי ובמגזר הערבי. לדעתי שם חייבות להיות שלוחות. אני אומרת את זה גם כמי שהייתה ממלאת מקום שר הפנים. אני חייבת לומר השלטון המקומי ברשויות הללו קרס בגלל חוסר התנהלות נכונה של ראשי השלטון המקומי.
מגלי והבה
גם בגלל מדיניות של ממשלות.
רוחמה אברהם-בלילא
אני מסכימה. אני אומרת שלמטבע יש שני צדדים ומי שיודע להאיר ולכוון, לעתים הוא מכוון את זה נכון ומאיר את ז נכון.


אני חושבת שרצוי שנקיים ישיבה נוספת באשר להגדלת התקציב של המבקר ונציב תלונות הציבור.


תבורכו ותמשיכו בעשייה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת ציון פיניאן.
ציון פיניאן
תודה רבה אדוני היושב ראש. אדוני המבקר, אני מצטרף לברכות של חברת הכנסת רוחמה אברהם. אני חושב שבכל ישוב בו יש שלוחה של המבקר, זה גורם מרתיע, מתחילים לחזור בתשובה ונמנעים מעשיית שטויות. אני מברך על כך, במיוחד שהשלוחה קיימת בפריפריה.


בישיבה הקודמת שאלתי, וגם עתה אני שואל, מה עם טבריה.
מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס
שלחנו לטבריה נציגה. את השופטת. בתו של המבקר.
ציון פיניאן
לא בגלל שאבא שלה כאן, אבל היא עושה עבודה טובה. הבן שלי עורך דין.


אדוני המבקר, אני לא יודע כמה תקנים יש לך בכל ישוב, אבל בטבריה תצטרך כפול שלוש. אני רוצה לומר שבטבריה יש גם מרכזים של מוסדות ציבור כמו הביטוח הלאומי שהוא אזורי, כמו מס הכנסה שהוא אזורי, כמו משרד הפנים שהוא אזורי ולכן מטבע הדברים גם התלונות כפולות ויותר מכך.


לכן אני מבקש מאדוני המבקר לחשוב על טבריה. אם כל הוועדה תצטרך להתאחד כדי להשיג תקן, נעשה זאת.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת שי חרמש.
שי חרמש
לבוא משדרות ולמצוא כאן על שולחן הדיונים את הצעת מבקר המדינה, זאת בשורה. מדברים רבות על הגדלת הנגישות, על הגדלת הזמינות ושיפור השירות לאזרח. זאת אמירה, אבל כשזה בא מכיוון משרד מבקר המדינה, לדעתי זה אור גדול גם לאחרים. אני יכול לומר בשם תושבי האזור שהדיון שמתנהל כאן כרגע יחלחל גם למשרדי הממשלה האחרים משום שבעיית השירות והזמינות של השירות, איננה רק בעיית מבקר המדינה אלא היא לאורך כל הדרך ואמורה לגבי ימי שירות, בזמינות ובלשכות.


אני מקווה שזה יהיה אות וסימן ראשון לבאים אחריך. יותר מאשר לומר תודה אני לא יכול וזה אומר את הכול. תודה רבה לך.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת מגלי והבה.
מגלי והבה
אדוני היושב ראש, זכורות לי הישיבות הקודמות בהן דיברנו על תוספת תקן, במיוחד בנצרת. אני זוכר שהעליתי את הסוגיה של קליטת בני המיעוטים במשרד המבקר. זאת ההזדמנות להודות למבקר כי לא רק דיברו אלא גם עשו. היום אנחנו רואים שיש מתמחות ואנשים שנקלטים במשרד המבקר. זאת אומרת, לא מבקשים את המשרה ואחר כך אומרים שנעשה צדק אלא מתחילים עם הצדק כאשר המשרות פתוחות בפני כולם ומי שראוי ויש לו את הכישורים, יכול להיכנס. את המדיניות הזאת, אדוני המבקר, צריך להטמיע גם במשרדי הממשלה השונים וזה לא כך. כשאנחנו מדברים על קריית שמונה, אני מניח שתהיה שם שלוחה רצינית, ואני לא רוצה לומר גם בבית ג'אן. אם יש שלוחה בנצרת ובקריית שמונה, פחות או יותר זה יענה אזורית לגבי כל המקומות.


צריך לומר יישר כוח וכי אנחנו לא מבזבזים כספי ציבור אלא הדברים חוזרים אלינו בתוצאות אותן אנחנו רואים עם הפעילות המבורכת שעושה המבקר.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס? חבר הכנסת אורי אריאל.
אורי אריאל
אני מבקש להצטרף לברכות ולחיזוק של הפריפריה. בעיניי זה הדבר הקובע. גם אם הייתם אומרים שזה עולה עוד קצת כסף, הפריפריה היא על ראש שמחתנו וצריך להעביר את זה ממילים למעשים. משרד המבקר, ואתה בראשו, עושים את זה וזה מה שחשוב. בסוף זה מבחן תוצאה. הוועדה הזאת בראשות היושב ראש משתדלת מאוד גם כן ואני חושב שזה משתלב בעשייה הגדולה הזאת. במידה מסוימת אתם מובילים וברוכים תהיו.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת ראלב מג'אדלה.
ראלב מג'אדלה
אדוני היושב ראש, מכובדי המבקר וצוות משרדו, אני כמובן מצטרף לכל החברים התומכים בכל סיוע תקציבי ולוגיסטי למשרד המבקר. אנחנו עדים בשנים האחרונות לכך שמוסד המבקר ממלא תפקיד חשוב, מרתיע והלוואי והמרתיע היה יותר ממה שבא אחריו. לכן אנחנו צריכים לסייע לו ולתת לו את כל הכלים כדי שימשיך וימלא את תפקידו נאמנה לטובת החברה הישראלית כולה.


אני רוצה להזכיר לכבוד המבקר שאתה הבטחת כאן בוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת שבסדר יום עבודתך ועבודת משרדך בשנת 2012 יונח הנושא של אנשי דת מוסלמים, תנאיהם ושכרם. זה נושא שאני לא רוצה עכשיו להתייחס אליו אבל המילה מביש היא מילה עדינה.
מגלי והבה
אתה מדבר על האימאמים. אנחנו לא רוצים לפגוע ביושב ראש, אבל בנושא השופטים עשינו עבודה מבורכת.
היו"ר משה גפני
הוועדה השוותה אותם.
מגלי והבה
עשינו שוויון מלא.
ראלב מג'אדלה
אני מדבר על עובדי משרד הפנים, שירותי דת, שהולכים לעבור ב-1 בינואר ממשרד הפנים למשרד לשירותי דת בראשות השר מרגי. אני מדבר על האימאמים ועל אלה שמחזיקים את המסגדים. הסכם עבודה מביש ולא מתאים לשום חברה מתוקנת. לא רק השכר אלא גם התנאים. חבר הכנסת גפני, אתה יודע מה ההבדל בינינו לביניכם? אצלכם באים, מתפללים ומקבלים כסף. אצלנו לא רוצים.
היו"ר משה גפני
אתה יכול להגיד לי באיזה בית כנסת זה קורה? אני אלך לשם.
ראלב מג'אדלה
אנחנו לא ניכנס עכשיו להבדלים.
רוחמה אברהם-בלילא
מה הוא יודע שאתה לא יודע?
היו"ר משה גפני
כן. כנראה הוא יודע דברים שאני לא יודע.
ראלב מג'אדלה
אני מאוד מבקש שעובדי משרד הפנים, נותני שירות דת למיניהם, שעוברים ב-1 בינואר למשרד לשירותי דת תחת השר מרגי, יהיו בסדר יומו של המבקר. המספר הוא לא גדול, אלא כ-340, אבל זאת אוכלוסייה שצריך לטפל בה ולתת לה מענה.
היו"ר משה גפני
מה השכר שהם מקבלים?
מגלי והבה
פחות מ-4,000 שקלים.
ראלב מג'אדלה
פחות מ-3,000 שקלים. זה הסכם מיוחד שלא עומד בשום סטנדרטים. מואזין שקורא לתפילה הוא אדם שמתייצב חמש פעמים ביום - בשעה 4:47 לפנות בוקר, בשעה 11:28 בבוקר, בשעה 2:14 בצהרים, בשעה 5:04 וב-6:20 בערב.
היו"ר משה גפני
אני יכול לקבל את זה בכתב? זה נראה לי סדר היום.
ראלב מג'אדלה
אלה חמש תפילות שאני מתפלל כל יום.
היו"ר משה גפני
כל הכבוד. נהיית דתי?
ראלב מג'אדלה
אני תמיד הייתי דתי אבל לא השתמשתי בדת לצרכים האישיים.
שי חרמש
זה נקרא קרדום לחפור בו.
ראלב מג'אדלה
המואזין מגיע חמש פעמים ביום למסגד וקורא לתפילה. זה שיש היום מפלגה בכנסת שרוצה למנוע מהמואזין לקרוא לתפילה, זה סיפור אחר ונטפל בו במקום אחר. אחר כך הם מחזיקים את המסגדים. אחר כך יש את האימאם עצמו.
דני דנון
למה לא שולחים SMS לבוא לתפילה?
ראלב מג'אדלה
אני מציע לך להחיל את ה-SMS גם על בתי כנסת ועל כל מיני דברים שמוציאים עליהם כסף מיותר. לחלוטין כסף מיותר וכך זה לכל הדעות.
היו"ר משה גפני
המבקר צריך לראות את הפלורליזם בוועדה.
שי חרמש
בעיקר את הסובלנות.
ראלב מג'אדלה
זאת השכלה כללית.
היו"ר משה גפני
תודה. הכנסת קצת טעם לחיים שלנו.


אני מבקש להתייחס בקצרה לדברים שלך. כשאני ראיתי שהנושא של השופטים, של הדיינים ובעיקר האימאמים, בעיקר הקאדים והקאדי מדב, ביקשתי להשוות את זה וכאן בדיון לא פעם אחת בסופו של דבר השווינו את המעמד של הדיינים, גם הדיינים המוסלמים וגם הדיינים הדרוזים.
ראלב מג'אדלה
נכון.
היו"ר משה גפני
אני יודע שצריך להיות שוויון ולכן זה אושר.


לגבי הנושא של הרבנים, זה לא בסמכותה של ועדת הכספים. אולי צריך לשנות את התקנון, אבל אם הייתי יודע על העניין הזה, הייתי מביא אותו לכאן לדיון ולא אצל מבקר המדינה. הייתי מקיים דיון כאן בוועדה. אתה מדבר על 340 רבנים מוסלמים.
ראלב מג'אדלה
328.
היו"ר משה גפני
אני הבאתי לכאן לדיון חמישה רבנים חדשים שמקבלים משכורת של 5,000 שקלים, ואולי גם לא 5,000 שקלים אלא 4,000 שקלים, והם משמשים כרבני ערים. הייתה החלטה שצריך להשוות את המשכורת שלהם ועד היום הזה המשכורת לא הושוותה. זה היה דיון שלא בדיוק היה בסמכותנו אבל זאת הייתה קריאה לשר מרגי והייתה קריאה לאילן לוין שהשתתף בדיון הזה. אם אתה חושב שיש אפליה לרעה של אנשי הדת המוסלמים, אתה טועה. יש אפליה של אנשי דת במדינת ישראל, גם אנשי דת יהודים והנה הראיה.


לרעיון של חבר הכנסת דני דנון לגבי ה-SMS, אין לי מושג. יש אצלנו אנשים שאין להם SMS.
ראלב מג'אדלה
זה מנחם אותך שיש אפליה?
היו"ר משה גפני
לא. להפך. מה שהיה בסמכותנו, השווינו.
ראלב מג'אדלה
אנחנו צריכים להשתמש בסנקציות.
היו"ר משה גפני
ראלב, מאז קום המדינה משכורותיהם של הדיינים המוסלמים, הקאדים והקאדים מדב, היו נמוכות יותר.
רוחמה אברהם-בלילא
אבל לפני חצי שנה יצא דוח מבקר המדינה לגבי כל רבני הערים.
היו"ר משה גפני
לא קשור לרבנים החדשים. אין לזה קשר אליהם. ישבו כאן רבנים ואגב, אף אחד מהם לא מהמפלגה שלי אלא כולם כנראה מצביעים למפלגה אחרת שאני כמובן לא אומר את שמה.
מגלי והבה
אנחנו יודעים.
היו"ר משה גפני
כולם יודעים. היו כאן חמישה רבנים ואחד סיפר שיש לו שישה-שבעה ילדים, הוא מקבל משכורת של 4,000 שקלים ועם הסכום הזה הוא לא יכול להתפרנס.


מכיוון שראלב העלה את הנושא, התייחסתי אליו, אבל זה באמת לא נוגע לנושא שלנו.


אדוני המבקר, אני מצטרף לברכות של כל החברים כאן ואני אומר שבתקופתך כמבקר המדינה שודרג המשרד הזה. המשרד הפך להיות משרד מאוד מאוד משמעותי. נעשית גם ביקורת בזמן אמת ולא רק ביקורת אחרי כמה שנים כשכבר אנשים לא זוכרים על מה מדובר. כשיש ביקורת, לא שפתרנו את הבעיה, אבל אנשים נוהגים אחרת.


הנושא הזה של נציבות תלונות הציבור, שזה נושא הדיון עכשיו, הוא מאוד מאוד חשוב. אני מודאג מאוד מהנתון הזה שקרוב לשליש מהתלונות נמצאו מוצדקות. המשמעות של העניין היא שככל הנראה בסביבות חצי, ואולי אפילו יותר, היו תלונות של אזרחים והתלונות היו תלונות נכונות אלא שחלק מהן תוקן בעקבות התערבות של נציבות תלונות הציבור, בעקבות התערבות מבקר המדינה.


המשמעות של העניין היא שחצי מהאזרחים במדינת ישראל שפונים למבקר המדינה, משרדי הממשלה לא נתנו להם את השירות שהם צריכים לתת. לגבי כמעט שליש, הבעיה לא תוקנה. זאת אומרת, אנחנו מאשרים תקציב מדינה, אנחנו נותנים את שיא כוח האדם, אנחנו עושים את כל הדברים האלה ובסופו של דבר מי לא מקבל את השירות? כפי שאמרת, אדוני המבקר, מי שלא מקבל את השירות אלה השכבות החלשות כי הטייקונים לא פונים לנציבות תלונות הציבור אלא הם לוקחים מיד סוללת עורכי דין והולכים ישר לבית המשפט וכולם רועדים מפחד.


לכן הפעולה שלכם היא פעולה בלתי רגילה בעניין הזה. אני רוצה לומר לך אדוני המבקר שהנושא של פניות הציבור אצלי הוא נושא מאוד מאוד חשוב. כשאני נבחרתי לכנסת, הייתי אצל הרב שך ששלח אותי לכנסת ושאלתי אותו מה אני צריך לעשות. הוא אמר לי: תשמע, אנשים באים אלי עם דברים גדולים שהם עושים, עם תקציבים גדולים, עם מדיניות גדולה, אבל אני לא מבין בזה. כך הרב שך אמר לי. אני מבין שאם באה אליך אישה אלמנה שהופלתה לרעה, עשו לה נזק ואתה עוזר לה בבירוקרטיה הזאת, זה כל עולמה.

מאז אני משתדל לעזור גם בנושא הזה של פניות הציבור ולכן יש לי סימפטיה מיוחדת לנושא הזה.

אני מברך אותך אדוני המבקר על זה שאתה מקדם את הנושא.

כל חברי הוועדה כמובן תומכים בעניין הזה וככל שנידרש בהמשך, אנחנו נשתדל בעזרת השם לסייע.

תודה רבה.

אני מבקש לאשר שינוי בתקן משרד מבקר המדינה.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד

תודה רבה. השינוי אושר. תודה רבה לכם ובהצלחה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים