ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/11/2011

בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה

פרוטוקול

 
PAGE
10
ועדת הכנסת
16/11/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 211>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, י"ט בחשון התשע"ב (16 בנובמבר 2011), שעה 10:20
סדר היום
<בקשה להעברת הצ"ח מוועדה לוועדה.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר

נינו אבסדזה

אורי אורבך

רוברט אילטוב

זאב אלקין

נסים זאב

ציפי חוטובלי

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

דוד רותם
דורון אביטל

מיכאל בן-ארי
רוני בר-און

זהבה גלאון
מוזמנים
>
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשם פרלמנטרי
רמי בן שמעון
<בקשה להעברת הצ"ח מוועדה לוועדה.>
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני פותח את הישיבה. בוא חבר-הכנסת בר-און, אתה יכול ללכת יותר לאט. אנחנו לא נחטוף את העניין בלי לשמוע אותך ובלי לאפשר לך לדבר. בבקשה.
אני פותח את הישיבה. על סדר היום: בקשת חבר-הכנסת רוני בר-און, יושב-ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, להעברת הצעת חוק בחירת נציגי לשכת עורכי-הדין לוועדות למינוי נושאי משרה שיפוטית, תיקוני חקיקה התשע"א-2011. הצעת חבר-הכנסת רוברט אילטוב וקבוצת חברי-כנסת פ/3506, מוועדת החוקה, חוק ומשפט לוועדה לענייני ביקורת המדינה.
אני אומר, חבר-הכנסת בר-און, שאני קיבלתי את מכתבך. לטעמי אין חובה, על-פי התקנון, שאנחנו נתכנס ונדון בעניין הזה, בפרט משעה שהנושא הזה עלה כאן – באופן מפורט ומסודר – לדיון במסגרת הדיון שקיימנו בשאלה: איזו ועדה תדון בעניין - -
רוני בר-און
מה זאת אומרת - - -
היו"ר יריב לוין
- - ונדמה לי . רגע, רק דקה. ונדמה לי שהדבר הזה גם עולה מהמכתב שלך, בו כתבת שאין מניעה לקיים את הדיון, משמע – אין חובה.
רוני בר-און
לא.
היו"ר יריב לוין
אבל לא. הוויכוח הוא מיותר משום שאני סברתי שברגע שביקשת את הבקשה, מן הדין לאפשר לך להביא את העניין לדיון ולכן אני כך עושה ומעביר לך את רשות הדיבור, בבקשה.
רוני בר-און
אל"ף, אני מאוד מודה לך, אדוני היושב-ראש. הובא לידיעתי שהחלטת לקיים את הדיון חרף העובדה שהייעוץ המשפטי אמר לך שאין עליך חובה לקיים את הדיון. אני מכיר יושבי-ראש אחרים שהיו נאחזים בחוות הדעת הזאת ולא היו מקיימים את הדיון. על כך אני מודה לך.
אבל אליה וקוץ בה
בצד השבחים יש לי מעט ביקורת. אני אומר לך – אתה מכיר את מערכת היחסים המאוד מיוחדת שלנו, אני לא אומר את זה מן הפה ולחוץ – אני ממך מצפה ליותר הקפדה בענייני זכויות של תקנון ובוודאי בעניינים של הדר, מהסוג הזה שגילית בקיימך את הדיון, חרף העובדה שהיועצים המשפטיים אמרו לך שאתה יכול שלא לקיים.
השתלשלות העניינים היא מאוד פשוטה
בסוף הדיון שהתקיים, נדמה לי, בסביבות 21:30 בלילה ביום שני, בו אושרה קריאה טרומית של החוק הזה, חוק נושאי משרה – אני מתנצל שמישהו שכתב את המכתב, ולי לא היה זמן לעשות הגהה, קבע שזה נושאי משרד - -
היו"ר יריב לוין
לא, זה ברור. זה קורה לכולנו.
רוני בר-און
אות קרובה, דל"ת ו-ה"א. אני הודעתי שאני מבקש להעביר את הדיון לוועדה לענייני ביקורת המדינה. אני מניח שכשקיימת את הדיון – אני יוצא מתוך הנחה שהתקלה שאני לא זומנתי להציג את עמדתי היא תקלה תמימה. אני מכיר אותך ואני מכיר היטב את צוות הוועדה. זה צוות שבעיני, גם אם יחקרו אותי באינקוויזיציה, אני לא אגיד שהוא עשה משהו - -
היו"ר יריב לוין
זה ברור.
רוני בר-און
- - יצר תקלה מכוונת. אבל יכולת למנוע את התקלה הזאת, אדוני היושב-ראש, כפי שאני מנעתי אותה - -
היו"ר יריב לוין
לא, לא.
רוני בר-און
שנייה. כשדיון מתקיים בשעה 21:30 בלילה ומישהו מגלה צורך להמשיך בדיון לקריאה ראשונה במהירות רבה, אז לפעמים, אפילו מזכירות הכנסת, שמעבירה את המכתבים ואומרת לאילו ועדות הייתה בקשה להעביר את זה - גם היא, לחץ הזמנים עומד בעוכריה.

אני, כשנתקלתי בתקלות כאלה – היא תגיד לך את זה, גב' אתי בן-יוסף – אמרתי: תביא את פרוטוקול הדיון מאתמול בערב, נקרא מי צעק מה ונעשה אנחנו את הסלקציה. למה לנו את מזכירות הכנסת? יכולת לעשות את זה. אם לא עשית את זה – הנה לך לקח לפעם הבאה.

למה כתבתי לך שאני יודע שאין מניעה? כי ברגע שהצגת את זה מעל במת הכנסת, הפכת את החלטת ועדת הכנסת בעניין הבקשות לפי סעיף 78(ב) למעשה חלוט. על זה כבר לא יכול היה להתקיים יותר דיון. לי זה נודע רק אחרי שהנושא הזה הפך חלוט. אם הייתי יודע קודם שהתקיים דיון או מתקיים דיון, וודאי הייתי בא. אם הייתי יודע שהתקיים דיון, אבל טרם הודעת עליו - -
היו"ר יריב לוין
חבר-הכנסת בר-און, לא נתווכח מי ידע או לא ידע. אנחנו - -
רוני בר-און
- - לכן - -
היו"ר יריב לוין
- - במצב שבו אנחנו דנים בבקשה שלך, כך ש - -
רוני בר-און
לא, לא, לא. אתה רואה את זה טכני ואני רואה את מהותי, ואני תכף אסביר לך למה. אני מקווה שאתה תבין את זה, גם חרף הנחישות להוכיח פה לכל חברי-הכנסת, שאינם נמנים על הקואליציה, מי בעל-הבית של המדינה הזאת – כי הכנסת היא אפילו לא שטיח במדינה היום.

ולכן אני פניתי לפי 78(ג), לא היה לי כלי אחר. ההחלטה הפכה לחלוטה ואני לא ידעתי ממנה. תפקידך היה להזמין אותי לדיון הזה – אני אומר, הייתה לך תקלה תמימה – תפקידה של הנהלת הוועדה היה לעשות את זה, התקלה היא תמימה, בזה אני בטוח במיליון אחוז. אפשר היה לפתור את זה, הצעתי לך. אבל מרגע שהצעתי לך פתרון, לתת לי את יומי בפני הוועדה, על דרך של 78(ג), אני חושב שזה היה מעשה לא אתי ולא ראוי להגיד לי: אתה תבוא אחרי שאני אתחיל בוועדת החוקה.
היו"ר יריב לוין
לא. למה זה לא אתי?
רוני בר-און
סליחה. זה לא אתי. תכף אני אגיד לך למה. זה לא אתי בשום מערכת.
היו"ר יריב לוין
למה?
רוני בר-און
אבל זה לא אתי שכשמקבל את ההחלטה הזאת יושב-ראש ועדת הכנסת, חברי הטוב יריב לוין. הוא עושה את זה כי מי שדוחק בו זה יושב-ראש ועדת חוקה - -
היו"ר יריב לוין
לא, לא, לא. חבר-הכנסת בר-און, זה לא נכון.
רוני בר-און
רק שנייה. אתה לא יכול להגיד לי: לא נכון.
היו"ר יריב לוין
אבל אתה לא יכול לבנות תיאוריות שהן לא נכונות - -
רוני בר-און
סליחה, אתה לא יכול להגיד לי: לא נכון.
היו"ר יריב לוין
זה פשוט לא נכון. זה לא נכון. איש לא דוחק בי - -
רוני בר-און
מר לוין, אתה יכול לתת לי לסיים?
היו"ר יריב לוין
כן, בבקשה.
רוני בר-און
אני מבטיח לך שדקה אחרי שאני אסיים, אתה תוכל לשפוך מים קרים ואפר - -
היו"ר יריב לוין
לא, אני לא רוצה לשפוך שום דבר.
רוני בר-און
- - על הדברים שלי כי אני הולך מפה, חזרה לוועדה שלי.
נסים זאב
השאלה היא מתי אתה מסיים?
רוני בר-און
בך אני בכלל לא מתכוון - - -
נסים זאב
אני יודע מי אני בכלל לידך - - -
רוני בר-און
- - - בוודאי לא כשאני מדבר עם יריב לוין. כשיריב לוין - -
נסים זאב
רואים אותך גם ככה אדם גדול, אז - -
אתי בן-יוסף
תן לו לדבר, חבר-הכנסת זאב.
רוני בר-און
כשיריב לוין, שהוא יושב ראש ועדת הכנסת, דן בעניין והוא בהול בגלל הלחץ של יושב-ראש של ועדת חוקה להתחיל את הדיון ביום רביעי בבוקר, ויושב-ראש ועדת חוקה לעת הזאת – לגמרי במקרה – הוא גם יריב לוין, אז התבלבלו לו היוצרות, במיוחד כשעל יושב-ראש ועדת הכנסת: יריב לוין, ויושב-ראש ועדת חוקה: יריב לוין, מרחף צילו הגדול של יוזם החוק, תתפלאו, גם יריב לוין.
לטעמי – אני מכיר, אמרתי לך, את חוש הצדק שלך, את הזהירות, את מה שאתה דורש מעצמך לפני שאתה דורש מאחרים – כששיחקת פה בשלושה כובעים, טעית בגדול.

עכשיו אני נאלץ - אני מרשה לך להגיד את כל מה שאתה חושב על דעתי זאת, מכיוון שאני לא יכול להצביע בוועדת הכנסת, וממילא אין ערך להצבעה. אני חושב שקיבלת עצת אחיתופל מהיועצים המשפטיים, שיכלו להגיד לך: נכון, אתה לא חייב לקיים דיון. אבל מכיוון שאתם יצרתם את התקלה - ואם הם אמרו לך לקיים את הדיון, רוני בר-און ביקש להיות שזה יבוא אליו בדיון בכנסת, הוא איננו פה, תתעלם – אנחנו לא התעלמנו מזה.
יושבת פה מי שהייתה חברה באופוזיציה. אנחנו היינו יותר חזקים ממה שאתם היום בקואליציה. ואני ישבתי בכיסא שלך - -
זהבה גלאון
נכון.
רוני בר-און
- - ומעולם, מעולם לא קיפחתי את זכות הטענה – אני לא אומר שקיבלתי את הטענה, בחלק גדול מהמקרים דחיתי את הטענה – לקפח את זכות הטענה, בעיני זה נראה פסול.
ב-19:30 בערב, הגשנו לך את המכתב. עד 23:00 בלילה רדפנו אחריך. ב-06:40 בבוקר הודיעו לי: אתה תבוא ב-09:50 אבל הרכבת נוסעת בוועדת חוקה כבר ב-08:00 בבוקר.

אני רואה בזה – אני גם אגיד לך יותר, תשמע, יושבים פה אנשים שאני לא רוצה לערב אותם בדיון הזה – ביני לבינך, זה סוג של עלבון. סליחה שאני אומר לך, אני חייב לצאת.
היו"ר יריב לוין
לא, לא. אני חושב שאתה צריך לשמוע את התשובה. מאוד מאוד לא מכובד.
זהבה גלאון
אני רוצה שתשמע גם מה שאני אומרת.
רוני בר-און
אני אקרא את זה. פשוט יושבים לי 20 איש ב - - -
היו"ר יריב לוין
חבר-הכנסת בר-און, זה מאוד לא מכובד ולא ראוי. מאוד לא מכובד ולא ראוי.
רוני בר-און
אבל אמרתי לך – אתה לקחת אותי באמצע דיון – שלי אין מי שיחליף אותי - - -
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז. חבר-הכנסת בר-און, אני לא יכול להכריח אותך, אני לא יכול להכריח אותך. תודה.
זהבה גלאון
רוני, אבל יש נתון שאתה צריך לדעת. בינתיים הם שינו את החוק בוועדת חוקה. כבר לא מדובר על החוק הזה, חבר-הכנסת בר-און.
רוני בר-און
אני לא יכול. אני מצטער, יש לי - -
היו"ר יריב לוין
חבר-הכנסת בר-און, תודה. תודה רבה. אני שמעתי. אני רק אומר לפרוטוקול את הדברים הבאים: ראשית, כמובן, שהדיון של ועדת הכנסת הוא לא איזה דיון שהתקיים פה בחדרי-חדרים. הוא היה דיון שהודע עליו בעקבות הדברים שנאמרו במליאה. הודע עליו מבעוד-מועד, הרבה יותר זמן ממה שנדרש וממה שמתחייב. בדיון הזה נכחו מספר חברים מסיעת "קדימה", סיעתו של יושב-ראש ועדה לענייני ביקורת המדינה. הם התייחסו באופן ספציפי לסוגיה של העברת הדיון לוועדה לביקורת המדינה.
חבר-הכנסת בר-און לא הגיע. הנהלת סיעתו ומזכירת סיעתו – שקיבלה הודעה גם היא על הישיבה הזו – לא טרחה ליידע אותו ולהביא את הדבר לידיעתו. אני מציע שבסיעת "קדימה" יבדקו את שיטת העבודה, אם כי אני מוכרח להודות שבהכירי את מזכירות סיעת "קדימה" – מדובר במערכת שעובדת בצורה יעילה וטובה ומסודרת ולא היו לנו אף פעם תקלות מן הסוג הזה. לכן אני מרשה לעצמי להניח שהייתה דרך להביא את הדבר לידיעתו של חבר-הכנסת בראון, ואני אנסח את זה ככה, באופן העדין ביותר.
בי"ת, אני אומר עוד דבר אחד שהוא בעיני בוודאי חשוב מאוד: הבקשה של חבר-הכנסת בר-און אכן הוגשה לי בשעה 19:30 בערב. היא לא הוגשה מיד בסמוך להחלטה שקיבלנו כאן בוועדת הכנסת. היא הוגשה שעות ארוכות אחר-כך. למרות הדבר הזה, אני סברתי שצריך לקיים ישיבה, אבל מה לעשות שאני לא יכול לארגן ישיבות מעכשיו לעוד דקה - אני לא עושה ככה באף נושא וגם לא בנושא הזה.

הייתי צריך לוודא את כל התיאומים הטכניים שדרושים כדי להבטיח את זה שניתן יהיה לקיים ישיבה, ולכן כאשר נסגרו הדברים – ונמצאת כאן גב' אתי בן-יוסף, שנשארה כאן עד שעה מאוחרת – ניסינו לפתור את הדברים כמה שיותר מהר והצלחנו, בסופו של דבר, לקבל החלטה בשעה מאוחרת, אם כי בסך הכול משהו בסדר גודל של 4 שעות, או אולי פחות, מאז שנחתה בקשתו של חבר-הכנסת בר-און על שולחני. זה בטח לא עיכוב ולא משהו איטי אלא אפילו מהיר מאוד. אני דאגתי לזמן את הישיבה הזו, כפי שאמרתי, במידה רבה לפנים משורת הדין.

עכשיו אני אומר עוד דבר אחד שגם הוא חשוב. אין שום ספק שמה שעמד כאן, לנגד העיניים, הן שתי אפשרויות: האחת, סיכול הישיבה שזומנה כבר מבעוד מועד לשעה 08:00 בבוקר בוועדת החוקה, וסיכול הליך החקיקה, שגם למימד הזמן בו יש חשיבות רבה, נוכח נשוא החוק, לבין החובה להבטיח את זה שהדיון כאן לא יהיה דיון עקר. על מנת לשלב בין שני הדברים, הסיכום – ואני חוזר עליו גם כאן, בפני כולם – הסיכום שגיבשנו והגענו אליו היה: במידה והוועדה כאן תחליט להעביר את ההצעה לוועדה לביקורת המדינה, הנושא יועבר לשם ולא יוצבע ולא יונח במליאת הכנסת, גם אם ועדת החוקה תצביע, ועדת החוקה תמשוך את העניין, והנושא הזה יועבר, על-פי החלטה שלנו כאן, לוועדה לענייני ביקורת המדינה.

בדרך הזו הבטחנו את תקינות ההליך, את זכויותיו של יושב-ראש הוועדה, חבר-הכנסת בר-און. צר לי על הדברים שהוא אמר, כי הם היו לא הוגנים, לא נכונים וגם לא במקומם. חבל שהוא גם לא חשב שאחרי הטחת דברים מהסוג הזה, בכול זאת הוא צריך למצוא את הזמן גם להישאר כאן ולשמוע את הדברים.

אם ישנן התייחסויות לגוף הבקשה, אני אשמח. אם לא אני מציע שנעבור להצבעה.
נסים זאב
משפט אחד אני רוצה לומר בעקבות דבריו: חוץ מהשמצות לא שמענו שום מילה - -
היו"ר יריב לוין
כן, למה להעביר? נכון.
נסים זאב
- - למה להעביר? למה לשנות? שום דבר לגופו של עניין. רק הטחת האשמות - -
היו"ר יריב לוין
נכון.
נסים זאב
- - כאילו היה משהו בזדון. רק אתה והוא יכולים להבין אחד את השני כי אתם אנשים, באמת, ברמה שמי יגיע אליכם? אנחנו אנשים מאוד קטנים. כשבר-און מדבר, כולם אפסים פה. אני רוצה להגיד לכם, כשהוא מדבר על השטיח, שהכנסת שטיח, הוא רואה אותנו מתחת לשטיח, לא את השטיח עצמו, שיהיה לכם ברור.
היו"ר יריב לוין
תודה.
נסים זאב
אני מכיר את האיש הזה, את הברוטאליות שלו. אני מוכן שהוא יבוא לפה ויתעמת. כשהוא ישב פה, כיושב-ראש ועדת הכנסת, הוא התנהג כמו בריון. שיבוא וישמע אותי. קצת דרך ארץ. שייתן לנו פה מוסר - -
היו"ר יריב לוין
אני - - - חתכתי - -
נסים זאב
- - אני עונה לו כי הוא חצוף בצורה שהוא דיבר איתי. כאילו הוא מדבר מול איזה בן-אדם אפס פה. אז שיתבייש לו.
היו"ר יריב לוין
חבר-הכנסת ניסים זאב, אני מוכרח לומר - -
נסים זאב
מה הוא? באמצע הישיבה קם, הולך, בועט בוועדה הזאת כאילו הוועדה הזאת לא רלוונטית. העלית בקשה, העלית נושא לדיון, אמרת את הביקורת שלך, זרקת רפש פה, על הוועדה הזאת, לפחות תשמע את התשובות שיש לנו לביקורת שלך.
אני חושב שמה נעשה פה, אדוני היושב-ראש, זה טעות מצדך, עצם זימון הישיבה. אדם כזה לא ראוי שאתה תכבד אותו ותקיים ישיבה. אני צריך לצאת מישיבות אחרות - מוועדת החינוך שיש שם ישיבה מאוד רצינית – קמתי באמצע הדיון. חשבתי שמי יודע מה? ההצעה שלו כל-כך רצינית שהיא בכלל ראויה לאיזשהו דיון.
היו"ר יריב לוין
חבר-הכנסת ניסים זאב, אני גם חסכתי את ההתייחסות למה שקרה כאן בהתנתקות, תחת אותם אנשים שמטיפים לנו מוסר כאן. תודה.

חבר-הכנסת אביטל, אתה רצית לומר משפט?
נסים זאב
סלח לי. היית צריך למחות על הביזיון שהוא מבזה פה חברי-כנסת - -
היו"ר יריב לוין
אתה צודק, אתה צודק.
נסים זאב
הוא מבזה פה כל אחד בנפרד. אתה יכול למחול על כבודך, כיושב-ראש, אבל אתה לא יכול למחול כשהוא פוגע בי, עם כל הכבוד.
היו"ר יריב לוין
אתה צודק. חבר –הכנסת אביטל, בבקשה.
דורון אביטל
רק להבין את הפרוצדורה: אנחנו נוכל להצביע כעת?
היו"ר יריב לוין
בוודאי. אנחנו מצביעים עכשיו על הבקשה להעברה.
דורון אביטל
קודם כל לחזור ולומר, כבר בדיון - -
דוד רותם
מה אתם רוצים, להוציא את זה ממני? אחרי הצבעה?
היו"ר יריב לוין
לא, לא. אני נתתי התחייבות בשבתי מכוח ייפוי הכוח שנתת לי, שאם נחליט כאן להוציא את זה – הנושא יועבר.
דוד רותם
אין בעיה.
היו"ר יריב לוין
אנחנו נעמוד בהתחייבות שלנו.
דוד רותם
כן, כן. אם זה יועבר אז זה יועבר - - -
היו"ר יריב לוין
בבקשה, חבר-הכנסת אביטל. אנחנו נכבד את ההתחייבות, אין שום בעיה.
דורון אביטל
הלוואי ותהיה פה הפתעה. אני רוצה רק להזכיר שאנחנו, כבר בדיון הקודם בוועדת חוקה, הצענו להעביר את זה לוועדת ביקורת המדינה. במובן הזה אני רוצה לומר שחזינו, ראינו את הנולד. לאור ההתרחשויות שהיו בוועדת חוקה, אני חושב שהבחירה שלנו הייתה בוגרת - היא לא הייתה קנטרנית, כמו הצעות אחרות.

הנושא הזה – היו כמה רמזים מצד עורכי-הדין שהיה Deal Making מאחורי כל מהלך החקיקה הזה - -
היו"ר יריב לוין
רמזים מבישים שאין להם כל בסיס.
דורון אביטל
- - יכול להיות שזה מביש, אין לי מושג - -
רוברט אילטוב
הם אף פעם לא עושים דילים, עורכי הדין. לא במגרש שלהם הדילים, בכלל.
אורי אורבך
- - - הוצאת דיבה.
רוברט אילטוב
מה זה דילים אצל - - -
דורון אביטל
חברה, אני מסכים אתכם. אין לי מושג. אני רק אומר, מחמת ה - - -
היו"ר יריב לוין
טוב, רבותי, חבל על הזמן. חבר-הכנסת אביטל, לגוף הבקשה, יש סיבה להעביר את העניין או לא?
דורון אביטל
כן, כן, אני אומר. מחמת הספק ומחמת האופי הנורא של הדיון שהתרחש למטה – יש תחושה שאולי, מן הראוי, שזה יהיה בביקורת המדינה, ולכן אני רוצה לעודד את חברי הקואליציה לתמוך ביוזמה שלנו ולהצביע איתנו.
אורי אורבך
על סמך מה להעביר לביקורת המדינה?
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. רבותי, לפיכך אני עובר להצבעה. אני עובר להצבעה על בקשת חבר-הכנסת רוני בר-און, יושב-ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, להעביר את הצעת חוק בחירת נציגי לשכת עורכי-הדין לוועדות למינוי נושאי משרות שיפוטיות, תיקוני חקיקה התשע"א-2011, פ/3506/18, לוועדה לביקורת המדינה. מי שבעד להעביר לביקורת המדינה מצביע – בעד. מי שנגד, מצביע – נגד.

מי בעד? שניים. מי נגד?

הצבעה
בעד ההצעה – 2
נגד – 9
נמנעים – אין
ההצעה לא נתקבלה.
נינו אבסדזה
אני מבינה גיוס - - - אבל כזה טוטאלי?
היו"ר יריב לוין
תשעה נגד. מי נמנע? אין. לפיכך, ברוב של 9 – נגד ו-2 – בעד, הבקשה נדחתה. תודה רבה. הישיבה נעולה.
נינו אבסדזה
אדוני היושב-ראש, אנחנו מבקשים רוויזיה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. הבקשה נרשמה, הרוויזיה תידון בעוד חצי שעה. תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:42.>

קוד המקור של הנתונים