ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/12/2011

חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון מס' 9), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכלכלה
06/12/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
פרוטוקול מס' 681
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, י' בכסלו התשע"ב (06 בדצמבר 2011), שעה 11:40
סדר היום
הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון - פרסום החלטות), התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: חמד עמאר – היו"ר
דב חנין
מוזמנים
אריאל צבי - יעוץ וחקיקה - אזרחי, משרד המשפטים

אמיר רשף - רפרנט מקרקעין ותכנון, משרד האוצר

יהלום שרעבי - לשכה משפטית, מינהל מקרקעי ישראל

יעל רטנר - נציגת הארגון המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
אלקנה אפרתי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשם פרלמנטרי
רמי בן שמעון
<הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון - פרסום החלטות), התש"ע-2009>
היו"ר חמד עמאר
בוקר טוב לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה בהצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון - פרסום החלטות), התש"ע-2009, של חבר הכנסת דב חנין, חבר הכנסת מוחמד ברכה, חבר הכנסת חנא סוייד, חבר כנסת עפו אגבאריה.

אבקש מחבר הכנסת דב חנין להסביר את הצעת החוק.
דב חנין
תודה רבה אדוני. אני שמח להביא את הצעת החוק הזו ואני מקווה שהיום נאשר אותה לקריאה ראשונה. היא עוסקת בעיקרון מאוד חשוב: שקיפות החלטות במנהל מקרקעי ישראל. זה נכון מבחינה ציבורית, זה נכון מבחינה דמוקרטית, זה נכון גם מבחינה כלכלית. ראינו מחקרים שאומרים שהעדר שקיפות בהחלטות מנהל מקרקעי ישראל הוא, בסופו של דבר, סוג של חסם שגורר גם עליות מחירים.
מנהל מקרקעי ישראל הוא גוף שמופקד על כל מקרקעי המדינה ולהחלטות שלו יש משמעויות מרחיקות לכת, לא רק לגבי זכויות של אנשים פרטיים, אלא גם לגבי זכויות הציבור וזכויות ציבוריות. בדקנו ומצאנו, אדוני היושב-ראש, שמתוך 1,800 החלטות של הנהלת המינהל התפרסמו רק 51 החלטות באתר המינהל – זה מצב לא ראוי, לא תקין.
סביב הצעת החוק הזו ניהלנו דיאלוג עם מינהל מקרקעי ישראל. אני רוצה, קודם כל, להביע הערכה למנהל המינהל הקודם, מר ביבי, שאיתו התנהל הדיאלוג, למרות שהמינהל ממשיך באותה מדיניות – המינהל מסכים להצעה זו, חושב שהיא רואיה וחשובה.

ניהלנו הידברות עם משרדי הממשלה השונים. כל משרדי הממשלה מברכים על הצעת החוק ורואים בה תרומה לקידום שקיפות וגם לקידום התייעלות ובסופו של דבר גם תרומה כלכלית. תודה רבה.
היו"ר חמד עמאר
תודה רבה. נציגת מינהל מקרקעי ישראל, בבקשה.
יהלום שרעבי
אני עורכת-דין באגף המשפטי במנהל מקרקעי ישראל. התבקשתי למסור הודעה מהשר הממונה על המינהל. השא בעד שקיפות החלטות ושקיפות מידע אך מבקש כי יצוין שיפורסמו רק החלטות הנהלה עקרוניות, כפי שאישר מנהל המינהל.
היו"ר חמד עמאר
אבל שלא יהיה מצב, כמו שאמר חבר הכנסת דב חנין, שמתוך 1,800 החלטות התפרסמו רק 51 החלטות. אנחנו לא רוצים את המצב הזה. בשביל זה הוגשה הצעת החוק.
יהלום שרעבי
בצד הביצועי נערכים לפרסום החלטות הנהלה באופן יותר יעיל. עמדת השר היא שמדובר יהיה בהחלטות הנהלה עקרוניות, וככל שזה לא יתקבל, אז - -
לאה ורון
מי יקבע מהן אותן החלטות?
יהלום שרעבי
מי שאישר מנהל המינהל. הוא מבקש לציין - -
היו"ר חמד עמאר
איך ההחלטות שלכם מתפרסמות? עכשיו פורסמו 51 החלטות מתוך 1,800 החלטות. מי קבע שרק ה-51 ההחלטות האלו יתפרסמו?
יהלום שרעבי
לשכת מנהל המינהל, אני מניחה, עוברים על ההחלטות וצריכים לפרסם. אכן, לא פורסמו מספיק החלטות, לכן המינהל נערך לפרסם, להגביר את מידת השקיפות - -
דב חנין
את יודעת שראש הממשלה אומר שצריך לפרק, אולי, את מינהל מקרקעי ישראל. אולי אתם חושבים אחרת, אבל אם תמשיכו להתנהל בצורה לא שקופה ולמצוא כל מיני מנגנונים שבכל זאת לא לפרסם את ההחלטות – יכול להיות שראש הממשלה יצליח ומינהל מקרקעי ישראל יבוטל ואנחנו נתפרק מהמערכת הזאת שהיא בעצם סוג של "אויב ציבורי" בצורת ההתנהלות שלה.
יהלום שרעבי
כמו שציינתי, אנחנו כן מתייעלים והצהרתי פה שעמדת השר היא בעד שקיפות ובעד הגברת השקיפות. מכינים מערכת - -
דב חנין
יפה. אני מבין שאתם ממשיכים לתמוך בהחלטת ועדת השרים לתמוך בהצעת החוק.
אלקנה אפרתי
האם זה שינוי בעמדת הממשלה?
דב חנין
לא.
היו"ר חמד עמאר
לא, לא. היא אמרה שזאת עמדת השר. אין שינוי בעמדת הממשלה.
אריאל צבי
כל עוד לא הוגש ערר, עמדת הממשלה היא לתמוך בתיאום.
יהלום שרעבי
אני רק רוצה להשלים את עמדת השר שככל שזה לא העמדה, הוא מתכוון להגיש ערר לוועדת השרים.
היו"ר חמד עמאר
תודה רבה. בינתיים אני מתייחס להצעת החוק בלי ערר. אני מקדם את הצעת החוק לקריאה ראשונה.

עורך-דין אריאל צבי מייעוץ וחקיקה אזרחי במשרד המשפטים, בבקשה.
אריאל צבי
הממשלה תמכה בהצעת החוק הזאת בכפוף לתיאום. אנחנו רק מציעים שינויי נוסח כאלה ואחרים, שאני אסביר את המשמעות שלהם - -
היו"ר חמד עמאר
כשנגיע להקראה, ניכנס לשינויי הנוסח. דבר באופן כללי עכשיו.
אריאל צבי
ההצעה הזאת קובעת שיפורסמו החלטות הנהלה באינטרנט ובכפוף לסייגים מסוימים לפי חוק חופש המידע. ברגע שנגיע לנוסח, אני אסביר את ההערות שלנו.
היו"ר חמד עמאר
יש עוד מישהו שרוצה להעיר הערות? אני מבקש להתחיל בהקראה.
אלקנה אפרתי
שינוי אחד אני אעשה כבר בשלב ההקראה, למען הסדר הטוב: במקום לומר "מינהל מקרקעי ישראל" אני אומר "רשות מקרקעי ישראל".
היו"ר חמד עמאר
בסדר.
אלקנה אפרתי
"הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון – פרסום החלטות), התשע"ב–2011
תיקון סעיף 4יג
1.
בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך–1960, בסעיף


4יג, במקום האמור בו יבוא:


"החלטה של המועצה, של ועדה מועדותיה ושל הנהלת רשות מקרקעי ישראל, תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות, למעט מידע שאין חובה למסרו לפי סעיף 9 לחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998; אולם, תחילת תוקפה של החלטה כאמור לא תהיה מותנית בפרסומה, אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטה."
לשם הבהרה
למעשה, יש היום בחוק הוראה דומה שמתייחסת רק למועצה ולוועדה מוועדותיו של המינהל. אנחנו מוסיפים כאן את החלטות הנהלת רשות מקרקעי ישראל ומוסיפים גם חובה שלא קיימת כיום: לפרסם באתר האינטרנט גם את החלטות המועצה. הן אמנם מפורסמות אבל לא מכוח חובה בחוק. זה לגבי הנוסח כפי שהוא כעת.
אריאל צבי
ההערות שלנו הן כאלה: דבר ראשון, לגבי החלטות הנהלה: הנוסח הקיים כרגע מדבר על פרסום שלהן גם ברשומות. אנחנו לא רואים טעם וצורך לעשות את זה, החלטות ההנהלה – בניגוד להחלטות המועצה – אינן הסדר ראשוני. אנחנו פשוט לא רואים סיבה לעשות את הדבר הזה.
התאמה לחוק חופש המידע
הנוסח שלפנינו לא בדיוק ברור איך הוא מסתדר עם חוק חופש המידע. ההצעה לא מייתרת את הפניות לפי חוק חופש המידע, מי שירצה לפנות לפי חוק חופש המידע – יוכל לפנות ולקבל את כל המידע בתנאים של חוק חופש המידע.
אלקנה אפרתי
עורך-דין צבי, אני מציע שנוסיף את זה במפורש בנוסח, שההצעה לא גורעת - -
אריאל צבי
כן, כן. זאת אחת ההצעות שלנו. להוסיף: "אין בהוראות האלה בשביל לגרוע", כדי שזה לא יתפרש כהסדר שעוקף את חוק חופש המידע. בהצעת החוק כתוב: "למעט מידע שאין חובה למסרו לפי סעיף 9". סעיף 9 לחוק חופש המידע מידבר על שני סוגי מידע: הראשון, מידע שאין למסרו בכלל, אין פה גם שיקול דעת, הוא מפורט ונקרא סעיף 9(א). סעיף 9(ב) לחוק חופש המידע מדבר על מידע שלא חייבים למסרו, זו סמכות שבשיקול הדעת. יש בו את רשימת העילות.

אנחנו מציעים לסדר יותר את ההתאמה של הדבר הזה לחוק חופש המידע. אנחנו לא מחילים פה מחדש את ההסדרים של חוק חופש המידע, אנחנו נעזרים בהם בשביל לדעת מה לפרסם ומה לא.
אנחנו מציעים שההוראה לגבי פרסום החלטות לא תתייחס להחלטות שנכלל בהן מידע שנופל תחת הוראות 9(א) לחוק חופש המידע. זה סעיף שאומר שרשות לא תמסור מידע שנוגע לביטחון המדינה, פגיעה בפרטיות וכד' או שיש שההחלטה כוללת מידע שמסירתו עשויה לפגוע בצד שלישי, אני אסביר: סעיף 13 לחוק חופש המידע יוצר חריג כללי לכל חובות המסירה שבחוק ואומר שאם צד שלישי עלול לחשוב שיש במידע שהולכים למסור– גם אם הוא לא נופל באחד החריגים שבסעיפים 9(א) או 9(ב) – כדי לפגוע בו, המידע לא יימסר.

לפי סעיף 13 לחוק חופש המידע מתחיל, במקרה כזה, איזשהו הליך של ברור: פונים לצד השלישי ומודיעים לו על הרצון לפרסם. הוא יכול להתנגד, ואז מנהלים איזשהו הליך. אנחנו לא רואים צורך לנהל את ההליך הזה אגב פרסום החלטות ההנהלה. אנחנו לא רוצים לייתר את חוק חופש המידע, אנחנו רוצים להיעזר בו. לכן אנחנו מציעים לקבוע שאם ההחלטה הזאת כוללת פרטים שמסירתם תפגע או עשויה לפגוע בצד שלישי – ההחלטה הזאת לא תפורסם, בכפוף לאיזשהו חריג, זה לא יהיה מוחלט.

עוד אנחנו מציעים לקבוע לגבי סעיף 9(ב) לחוק חופש המידע: שההנהלה תהיה רשאית שלא לפרסם החלטת הנהלה שכוללת מידע שהוראות סעיף 9(ב) לחוק חופש המידע חלות לגביו. כמו שיש סמכות בשיקול הדעת בסעיף 9(ב) לחוק חופש המידע – אנחנו מציעם להעתיק אותו לעניין הפרסום ולעניין העילות שמופיעות שם.
אלקנה אפרתי
על מנת להבהיר את התמונה: סעיף 9(א) מדבר על סעיפים של ביטחון או פגיעה בפרטיות. סעיף 9(ב) מדבר על דברים יותר פנימיים: מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב; פרטי משא ומתן עם גוף או אדם. אלו דברים שהרשות אינה חייבת למסור מידע, יש לה שיקול דעת. משרד המשפטים ישלים את התמונה לגבי הסייג הזה.
אריאל צבי
שיקול הדעת מופיע בסעיף 11 לחוק חופש המידע. הוא מדבר על מצב שבו המידע – בין אם הוא מידע שאין למסרו ובין אם הוא מידע שרשאים שלא למסרו – אפשר למסור אותו במה שנקרא בלשון המשפטים "כלל העיפרון הכחול". אם אפשר למחוק ממנו פרטים או למסור אותו בשינויים או בהשמטות.

את שיקול הדעת של ההנהלה בעת הפרסום אנחנו רוצים להכפיף גם לסוג הזה של המידתיות בפרסום שקובע סעיף 11 לחוק חופש המידע. אנחנו מציעים להגיד שעל פרסום מידע שעליו דיברנו לעיל יחולו הוראות סעיף 11 לחוק חופש המידע. כמו שהוצע כאן, אנחנו מציעים גם לכתוב שהחוק הזה לא בא לגרוע מהזכויות ומהמסלול הקבוע בחוק חופש המידע.
היו"ר חמד עמאר
יש למינהל מקרקעי ישראל עוד משהו להוסיף?
יהלום שרעבי
אני חוזרת על הודעת השר - -
דב חנין
את לא צריכה לחזור על ההודעה.
יהלום שרעבי
אשלים את המשפט. צריך החלטות עקרוניות, כפי שזה בא לידי ביטוי בדברי - -
דב חנין
גברתי לא שמעה את דברי משרד המשפטים. חבל שגברתי חוזרת אחרי שמשרד המשפטים - - - בצורה כל כך ברורה.
היו"ר חמד עמאר
יש החלטת ממשלה, יש החלטת ועדת השרים. תקריא את הנוסח החדש.
אלקנה אפרתי
אין טעם לחזור על הכול, אני אסכם את העקרונות שעליהם דיבר משרד המשפטים והוסכמו: קודם כל, כמו שאמרנו, "רשות" ולא "מינהל"; החוק לא גורע מזכותו של מבקש לפי חוק חופש המידע; ההוראות של ההנהלה לא יפורסמו ברשומות אלא רק באתר האינטרנט - -
דב חנין
אבל של המועצה כן.
אלקנה אפרתי
כן, כפי שמופיע בחוק, תמשיך להיות מפורסמת גם ברשומות וגם באתר האינטרנט.
החלטות שהוראות סעיף 9(א) לחוק חופש המידע חלות לגביהן או החלטות שיש בהן פרטים שנוגעים לצד שלישי – לא יפורסמו; ההנהלה רשאית, על פי שיקול דעת, שלא לפרסם החלטות שסעיף 9(ב) לחוק חופש המידע חל לגביהן. הסייגים האלה שאמרתי ייעשו בכפוף להוראות סעיף 11 לחוק חופש המידע, שמאפשר בכל זאת לפרסם את ההחלטות עם השמטת אותם פרטים אישיים או פרטים אחרים, על-פי הוראות חוק חופש המידע.
היו"ר חמד עמאר
אני מעמיד את הצעת החוק להצבעה. מי בעד?

הצבעה
בעד – פה אחד
הצעת החוק אושרה בכפוף לשינויים
היו"ר חמד עמאר
אני מאשר בכפוף לשינויים ומבקש מהיועץ המשפטי להכין את הנוסח לקריאה הראשונה. תודה רבה.
לאה ורון
שני דברים: חבר הכנסת דב חנין מילא את מקומו של חבר הכנסת דני דנון בהצבעה. נציג האוצר צריך להודיע לוועדה אם ההצעה כרוכה בעלות מתקציב המדינה.
אמיר רשף
ההצעה לא כרוכה בעלות תקציבית.
היו"ר חמד עמאר
תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:00.>

קוד המקור של הנתונים