ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/11/2011

תקנות דם טבורי (בנק דם טבורי פרטי), התשע"א 2011

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים