ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/11/2011

תקנות הדרכונים (תיקון מס'), התשע"ב - 2011 - תשלום האגרות בעד מסמכי נסיעה במסגרת המעבר להנפקת מסמכי זיהוי ביומטריים

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים

15.11.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 890
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ח בחשוון התשע"ב (15 בנובמבר 2011), שעה 11:30
סדר היום
תקנות הדרכונים (תיקון מס'), התשע"ב-2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

רוחמה אברהם-בלילא

רחל אדטו
מוזמנים
אלי לוי, מנהל תחום מרשם ודרכונים, רשות האוכלוסין, משרד הפנים

עו"ד נעמה פלאי, הלשכה המשפטית, רשות האוכלוסין, משרד הפנים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תקנות הדרכונים (תיקון מס'), התשע"ב-2011
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקנות הדרכונים (תיקון מס'), התשע"ב-2011.


אני מבין שיש בעיות עם התקנות.
נעמה פלאי
אנחנו מבקשים להביא בפני הוועדה לאישור את תיקון תקנות הדרכונים שמתמקד בשני נושאים: האחד, הפקת לקחים מהתיקון שנעשה בשנת 2009 לעניין ייעול ההליכים ותשלום האגרות בלשכות ובאינטרנט, והשני, התאמת האגרות לקראת המעבר למסמכי נסיעה ביומטריים.
היו"ר משה גפני
התקנות של מסמכי הנסיעה הביומטריים כבר הוכנו?
נעמה פלאי
התקנות הוכנו. הן עדיין לא נחתמו.
רוחמה אברהם בלילא
אבל יש בעיה. לתושבי קבע.
היו"ר משה גפני
לפני כן. יש את התקנות? הותקנו התקנות?
נעמה פלאי
התקנות האלה מוכנות והן עברו אישור של משרד המשפטים. הן ייחתמו על ידי שר הפנים.
היו"ר משה גפני
מתי הן ייחתמו?
נעמה פלאי
נשלים את ההיערכות והוא יחתום עליהן.
היו"ר משה גפני
תשלימו את ההיערכות לגבי התקנות, אז תבואו לבקש את התקנות. אנחנו לא נאשר את זה בלי לדעת מה הן התקנות שנחתמו על ידי שר הפנים.


כמה זמן זה ייקח?
נעמה פלאי
זה ייעשה בשבועות הקרובים.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו כאן. אני לא מתכוון לנסוע לחוץ לארץ אלא אני כאן בארץ. אני אוהב את הארץ ואני כאן. תביאו את זה אחרי שיהיו תקנות.
רוחמה אברהם בלילא
תהיה תאימות בזמנים באשר לכל הסוגיה של תושבי קבע כי יש שם איזשהו הליך שלפי הצעתכם תושבי הקבע נדרשים לקצר את תקופת התשלום שלהם. זאת אומרת, אם הם שילמו עד עכשיו אחת לחמש שנים, הם יידרשו, על פי הכללים החדשים, לשלם אחת לארבע שנים. אתם צריכים להתאים את לוחות הזמנים.
היו"ר משה גפני
הבעיה הנוספת היא שגם אם מישהו יכול לשלוח בדואר את החומר, אתם מבטלים את ההנחה הזאת.
נעמה פלאי
אנחנו לא נעשה תשלום בדואר מכיוון שאנחנו מתחילים בהליך שיהיה הליך תשאול בלשכה לקבלת מסמכי זיהוי, הן מסמכי זיהוי חדשים והן ישנים.
היו"ר משה גפני
בסדר. תביאו את כל המכלול. כאשר יאושרו התקנות, תבואו לכאן.


תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:35

קוד המקור של הנתונים