ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/11/2011

הצעה לסדר-היום בנושא: "פיצוץ הגז בנתניה", הצעת חוק לעידוד הנקה ושמירה על אופן הזנת תינוקות, התשע"א-2011, הצעת חוק גיל הפרישה (תיקון - גיל הפרישה לנשים), התשע"א-2011, הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - ביטול העלאה אוטומטית של גיל הפרישה), התשע"א-2011, הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, הצעת חוק לאיחוד מוקדי החירום הטלפוניים, התשע"ב-2012, הצעת חוק גיל פרישה (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2009 , חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 52), התשע"ב-2012, חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 130), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכנסת

15.11.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 209

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, י"ח בחשוון, התשע"ב (15 בנובמבר, 2011) בשעה 11:00
סדר היום
א. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

1. הצ"ח לאיחוד קווי החירום הטלפוניים, התשס"ט-2009 (פ/1586/18), הצעת חה"כ משה גפני ואורי מקלב

2. הצע"ח התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון – מוקד חירום טלפוני לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית), התשע"א-2011, הצעת חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס וגדעון עזרא (פ/3268/18)

3. הצ"ח לתעידוד הנקה ושמירה על אופן הזנת תינוקות, התשע"א-2011, הצעת חבר הכנסת דני דנון (פ/3209/18)​​​

ב. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "פיצוץ הגז בנתניה" – הצעת חברי הכנסת נחמן שי, דב חנין, יצחק וקנין, רוברט אילטוב, זבולון אורלב ומיכאל בן ארי
ג. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק גיל הפרישה (תיקון – גיל הפרישה לנשים), התשע"א-2011 של חברת הכנסת דליה איציק (פ/2975/18)

2. הצעת חוק גיל פרישה (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2009 – של חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/531/18)

3. הצעת חוק גיל פרישה (תיקון – ביטול העלאה אוטומטית של גיל הפרישה), התשע"א-2011 של חברת הכנסת ציפי חוטובלי (פ/3102/18)

4. הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 – של חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי כנסת (פ/3168/18)

ד. בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות למיזוג הצעות החוק הבאות, לפי סעיף 84(ד) לתקנון הכנסת:

1. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 132) (פטור מתשלום דמי ביטוח לחניכי מכינות קדם צבאיות ולמתנדבים בשנת שירות), התשע"א-2011 (מ/612)

2. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – פטור מדמי ביטוח לתלמיד מכינה קדם צבאית), התשע"א-2011

(פ/3404/18) של חה"כ זבולון אורלב
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר יריב לוין – היו"ר

רוברט אילטוב

דליה איציק
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
לאה קיקיון

א. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

1. הצ"ח לאיחוד קווי החירום הטלפוניים, התשס"ט-2009 (פ/1586/18), הצעת חה"כ משה גפני ואורי מקלב

2. הצע"ח התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון – מוקד חירום טלפוני לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית), התשע"א-2011, הצעת חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס וגדעון עזרא (פ/3268/18)

3. הצ"ח לעידוד הנקה ושמירה על אופן הזנת תינוקות, התשע"א-2011, הצעת חבר הכנסת דני דנון (פ/3209/18)​​​
היו"ר יריב לוין
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. אני מבקש לברך את תלמידי כיתה י"ב מתיכון מקיף "אלדד" , נתניה. ברוכים הבאים לוועדת הכנסת, ועדה שיש בה לפעמים דיונים סוערים ולפעמים טכניים. אני גם מקדם בברכה את יושבת ראש הכנסת לשעבר, חברת הכנסת. דליה איציק.


אנחנו נעבור לסדר היום ונתחיל בסוגיה של קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק. הצעה ראשונה - הצ"ח לאיחוד קווי החירום הטלפוניים, התשס"ט-2009 (פ/1586/18), הצעת חה"כ משה גפני ואורי מקלב. ביחס להצעה הזו נשמעו הצעות להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה או לוועדת הכלכלה. הלשכה המשפטית המליצה להעביר לוועדת הכלכלה. כך נדמה לי שנכון וכך צריך לעשות. לפיכך אני מציע להעביר לוועדת הכלכלה. מי בעד? תודה, אושר פה אחד.


ההצעה הבאה - הצע"ח התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון – מוקד חירום טלפוני לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית), התשע"א-2011, הצעת חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס וגדעון עזרא (פ/3268/18). בעניין הזה נשמעו הצעות להעביר לוועדה לקידום מעמד האישה. הלשכה המשפטית סבורה שיש להעביר לוועדת הכלכלה, אבל על מנת להגיע באמת להסדרים ולהסכמות עם כולם, ומאחר שלנושא הזה יש באמת גם נגיעה ברורה לסוגיה של מעמד האישה, אני מציע להעביר את זה לוועדה למעמד האישה. מי בעד? תודה, אושר פה אחד.

ההצעה הבאה - הצ"ח לעידוד הנקה ושמירה על אופן הזנת תינוקות, התשע"א-2011, הצעת חבר הכנסת דני דנון (פ/3209/18)​​​

הכלכלה. הלשכה המשפטית סבורה שיש להעביר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. לבקשת המציע, חבר הכנסת דני דנון, ולאחר הסכמה של ראשי הוועדות האחרות אני מציע להעביר את ההצעה לוועדת הכלכלה. מי בעד? תודה, אושר פה אחד.
רוברט אילטוב
אני נמנע.
היו"ר יריב לוין
נרשם.

ב. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "פיצוץ הגז בנתניה" – הצעת חברי הכנסת נחמן שי, דב חנין, יצחק וקנין, רוברט אילטוב, זבולון אורלב ומיכאל בן ארי
היו"ר יריב לוין
אנו עוברים לנושא הבא - קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "פיצוץ הגז בנתניה" – הצעת חברי הכנסת נחמן שי, דב חנין, יצחק וקנין, רוברט אילטוב, זבולון אורלב ומיכאל בן ארי. ההצעה הזו- אני מציע להעביר אותה לוועדת הכלכלה, שם אנחנו מרכזים דיונים בנושא הגז, למיניהם.

מי בעד? תודה, אושר פה אחד.

ג. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק גיל הפרישה (תיקון – גיל הפרישה לנשים), התשע"א-2011 של חברת הכנסת דליה איציק (פ/2975/18)

2. הצעת חוק גיל פרישה (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2009 – של חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/531/18)

3. הצעת חוק גיל פרישה (תיקון – ביטול העלאה אוטומטית של גיל הפרישה), התשע"א-2011 של חברת הכנסת ציפי חוטובלי (פ/3102/18)

4. הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 – של חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי כנסת (פ/3168/18)
היו"ר יריב לוין
אנו עוברים לסוגיה הכבדה של קביעת ועדות לדיונים בשורת הצעות שנוגעות לגיל הפרישה. הצעת החוק הראשונה, של חברת הכנסת דליה איציק, הצעת חוק גיל הפרישה (תיקון – גיל הפרישה לנשים), התשע"א-2011 של חברת הכנסת דליה איציק (פ/2975/18), ההצעה השניה - הצעת חוק גיל פרישה (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2009 – של חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/531/18), הצעת חוק גיל פרישה (תיקון – ביטול העלאה אוטומטית של גיל הפרישה), התשע"א-2011 של חברת הכנסת ציפי חוטובלי (פ/3102/18) והצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 – של חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי כנסת (פ/3168/18)


לאחר הרבה דיונים בסופו של דבר הצלחנו להביא את כולם להסכמה שכל ההצעות תועברנה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות תוך הבנה והסכמה של כל המציעים שהמשא ומתן שמנהל כרגע יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת חיים כץ, מול הממשלה כדי להגיע להסדר ייעשה בשמם ועל דעתם של כולם. הצעת החוק שנמצאת כבר בשלב של קריאה ראשונה בוועדת העבודה והרווחה, ולכן אני מניח שיבוצע מיזוג - -
קריאה
שניה שלישית.
היו"ר יריב לוין
אני אומר – עברה קריאה ראשונה, ונמצאת בשלב של הכנה לקריאה שניה ושלישית. אני מניח שיבוצע מיזוג של כל הצעות החוק כך שכל אותם חברי כנסת שהיו שותפים למהלך החשוב הזה יהיו חלק ממנו, כאשר החוק יובא במאוחד לקריאה שניה ושלישית.


מי בעד לאשר את ההסדר הזה ולהביא את כל ההצעות לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות? פה אחד. תודה.

ד. בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות למיזוג הצעות החוק הבאות, לפי סעיף 84(ד) לתקנון הכנסת:

1. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 132) (פטור מתשלום דמי ביטוח לחניכי מכינות קדם צבאיות ולמתנדבים בשנת שירות), התשע"א-2011 (מ/612)

2. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – פטור מדמי ביטוח לתלמיד מכינה קדם צבאית), התשע"א-2011, (פ/3404/18) של חה"כ זבולון אורלב
היו"ר יריב לוין
יש לנו בקשה של יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חבר הכנסת חיים כץ, שמבקש למזג שתי הצעות חוק ולהביאן כהצעה אחת לקריאה השניה והשלישית. האחת, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 132) (פטור מתשלום דמי ביטוח לחניכי מכינות קדם צבאיות ולמתנדבים בשנת שירות), התשע"א-2011 (מ/612), והשניה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – פטור מדמי ביטוח לתלמיד מכינה קדם צבאית), התשע"א-2011 (פ/3404/18) של חה"כ זבולון אורלב, שנמצאת בשלב של הכנה לקריאה ראשונה.


אני מניח שהן תמוזגנה, אם נאשר את זה ואחר כך תבואנה יחד לקריאה השניה והשלישית. הערות? התייחסויות?


מי בעד לאשר את הבקשה? פה אחד, תודה, אושר.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:20

קוד המקור של הנתונים